The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

cs.po in po

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of po/cs.po.
Update translations
1 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. 3 # Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2014. 4 msgid "" 5 msgstr "" 6 "Project-Id-Version: \n" 7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 8 "POT-Creation-Date: 2015-04-18 21:53+0200\n" 9 "PO-Revision-Date: 2015-03-26 21:10+0000\n" 10 "Last-Translator: fri <pavelfric@yahoo.com>\n" 11 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" 12 "Language: cs\n" 13 "MIME-Version: 1.0\n" 14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 17 "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" 18 "X-POOTLE-MTIME: 1427404250.000000\n" 19 20 #: libbirdfont/Argument.vala:247 21 msgid "Usage" 22 msgstr "Použití" 23 24 # tohle je výpis pro příkazový řádek, ty velký písmena jsou tam schválně 25 #: libbirdfont/Argument.vala:249 libbirdfont/BirdFont.vala:179 26 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 27 msgid "FILE" 28 msgstr "SOUBOR" 29 30 # to samé jako předchozí, ještě sem to změnil na přepínač, protože je to pro Linux a tam je tenhle překlad používanější 31 #: libbirdfont/Argument.vala:249 libbirdfont/BirdFont.vala:179 32 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 33 msgid "OPTION" 34 msgstr "PŘEPÍNAČ" 35 36 #: libbirdfont/Argument.vala:251 37 msgid "enable Android customizations" 38 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Android" 39 40 #: libbirdfont/Argument.vala:252 41 msgid "show coordinate in glyph view" 42 msgstr "Ukázat souřadnice v přehledu znaků" 43 44 #: libbirdfont/Argument.vala:253 45 msgid "exit if a test case fails" 46 msgstr "Ukončit, pokud zkouška selže" 47 48 #: libbirdfont/Argument.vala:254 49 msgid "treat warnings as fatal" 50 msgstr "Upozornění budou považována za chyby" 51 52 #: libbirdfont/Argument.vala:255 53 msgid "show this message" 54 msgstr "Ukázat tuto zprávu" 55 56 #: libbirdfont/Argument.vala:256 57 msgid "write a log file" 58 msgstr "Zapsat soubor se zápisem" 59 60 #: libbirdfont/Argument.vala:257 61 msgid "enable Machintosh customizations" 62 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Mac" 63 64 #: libbirdfont/Argument.vala:258 65 msgid "enable Windows customizations" 66 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Windows" 67 68 #: libbirdfont/Argument.vala:259 69 msgid "don't translate" 70 msgstr "Nepřekládat" 71 72 #: libbirdfont/Argument.vala:260 73 msgid "sleep between each command in test suite" 74 msgstr "Čekat chvíli před každým spuštěním příkazu ve zkušební sadě" 75 76 #: libbirdfont/Argument.vala:261 77 msgid "run test case" 78 msgstr "Spustit vybranou zkušební sadu" 79 80 #: libbirdfont/BackgroundSelectionTool.vala:23 81 msgid "Select background" 82 msgstr "Vybrat pozadí" 83 84 #: libbirdfont/BackgroundTab.vala:46 libbirdfont/BackgroundTools.vala:26 85 msgid "Background Image" 86 msgstr "Obrázek pozadí" 87 88 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:41 89 msgid "Move, resize and rotate background image" 90 msgstr "Posunout, změnit velikost a otočit obrázek pozadí" 91 92 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:223 93 msgid "Select background image" 94 msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 95 96 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:27 97 msgid "Images" 98 msgstr "Obrázky" 99 100 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:34 libbirdfont/FileDialogTab.vala:81 101 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:103 102 msgid "Files" 103 msgstr "Soubory" 104 105 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:38 106 msgid "Parts" 107 msgstr "Části" 108 109 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:44 libbirdfont/Glyph.vala:2204 110 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 111 msgid "Add" 112 msgstr "Přidat" 113 114 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:85 115 msgid "Select Glyph" 116 msgstr "Vybrat znak" 117 118 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:182 libbirdfont/LoadCallback.vala:87 119 #: libbirdfont/Menu.vala:78 120 msgid "Open" 121 msgstr "Otevřít" 122 123 #: libbirdfont/BirdFont.vala:23 libbirdfont/BirdFont.vala:177 124 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 125 msgid "Usage:" 126 msgstr "Použití:" 127 128 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 129 msgid "BF-FILE" 130 msgstr "Soubor BF" 131 132 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 133 msgid "SVG-FILES ..." 134 msgstr "Soubory SVG..." 135 136 #: libbirdfont/BirdFont.vala:59 libbirdfont/BirdFont.vala:67 137 msgid "does not exist." 138 msgstr "neexistuje." 139 140 #: libbirdfont/BirdFont.vala:68 141 msgid "A new font will be created." 142 msgstr "Bude vytvořeno nové písmo." 143 144 #: libbirdfont/BirdFont.vala:90 145 msgid "Failed to import" 146 msgstr "Nepodařilo se zavést" 147 148 #: libbirdfont/BirdFont.vala:91 149 msgid "Aborting" 150 msgstr "Ruší se" 151 152 #: libbirdfont/BirdFont.vala:129 153 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." 154 msgstr "není název znaku nebo hodnota Unicode." 155 156 #: libbirdfont/BirdFont.vala:130 157 msgid "Unicode values must start with U+." 158 msgstr "Hodnoty Unicode musí začínat na U+." 159 160 #: libbirdfont/BirdFont.vala:156 161 msgid "Adding" 162 msgstr "Přidává se" 163 164 #: libbirdfont/BirdFont.vala:160 165 msgid "to" 166 msgstr "do" 167 168 #: libbirdfont/BirdFont.vala:162 169 msgid "Glyph" 170 msgstr "Znak" 171 172 #: libbirdfont/BirdFont.vala:166 libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:135 173 #: libbirdfont/VersionList.vala:218 birdfont/GtkWindow.vala:929 174 msgid "Version" 175 msgstr "Verze" 176 177 #: libbirdfont/BirdFont.vala:180 178 msgid "print this message\n" 179 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou\n" 180 181 #: libbirdfont/BirdFont.vala:181 182 msgid "write files to this directory\n" 183 msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře\n" 184 185 #: libbirdfont/BirdFont.vala:182 186 msgid "write svg file\n" 187 msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG\n" 188 189 #: libbirdfont/BirdFont.vala:183 190 msgid "write ttf and eot files\n" 191 msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT\n" 192 193 #: libbirdfont/BirdFont.vala:297 194 msgid "Can't find output directory" 195 msgstr "Výstupní adresář se nepodařilo nalézt" 196 197 #: libbirdfont/CircleTool.vala:36 198 msgid "Circle" 199 msgstr "Kruh" 200 201 #: libbirdfont/CutBackgroundTool.vala:38 202 msgid "Crop background image" 203 msgstr "Oříznout obrázek pozadí" 204 205 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:25 206 msgid "Default Language" 207 msgstr "Výchozí jazyk" 208 209 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:26 210 msgid "Private Use Area" 211 msgstr "Rozsah pro vlasní znaky" 212 213 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:28 214 msgid "Chinese" 215 msgstr "Čínština" 216 217 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:29 218 msgid "English" 219 msgstr "Angličtina" 220 221 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:30 222 msgid "Greek" 223 msgstr "Řečtina" 224 225 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:31 226 msgid "Japanese" 227 msgstr "Japonština" 228 229 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:32 230 msgid "Javanese" 231 msgstr "Javánština" 232 233 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:33 234 msgid "Latin" 235 msgstr "Latina" 236 237 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:34 238 msgid "Russian" 239 msgstr "Ruština" 240 241 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:35 242 msgid "Swedish" 243 msgstr "Švédština" 244 245 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:36 246 msgid "Thai" 247 msgstr "Thajština" 248 249 #. / All lower case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 250 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:118 251 msgid "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" 252 msgstr "" 253 "a á b c č d ď e é ě f g h i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y " 254 "ý z ž" 255 256 #. / All upper case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 257 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:121 258 msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" 259 msgstr "" 260 "A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y " 261 "Ý Z Ž" 262 263 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:52 264 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:182 libbirdfont/ExportSettings.vala:91 265 #: libbirdfont/Menu.vala:458 libbirdfont/TableLayout.vala:197 266 msgid "Name and Description" 267 msgstr "Název a popis" 268 269 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:56 libbirdfont/MenuTab.vala:84 270 #: birdfont/GtkWindow.vala:873 271 msgid "PostScript Name" 272 msgstr "Název PostScript" 273 274 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:66 libbirdfont/MenuTab.vala:89 275 #: libbirdfont/MenuTab.vala:566 birdfont/GtkWindow.vala:880 276 msgid "Name" 277 msgstr "Název" 278 279 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:76 libbirdfont/MenuTab.vala:94 280 #: birdfont/GtkWindow.vala:887 281 msgid "Style" 282 msgstr "Styl" 283 284 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:86 birdfont/GtkWindow.vala:893 285 msgid "Bold" 286 msgstr "Tučné" 287 288 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:95 birdfont/GtkWindow.vala:900 289 msgid "Italic" 290 msgstr "Kurzíva" 291 292 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:105 birdfont/GtkWindow.vala:908 293 msgid "Weight" 294 msgstr "Tloušťka" 295 296 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:115 libbirdfont/MenuTab.vala:99 297 msgid "Full Name (Name and Style)" 298 msgstr "Celý název (název a styl)" 299 300 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:125 libbirdfont/MenuTab.vala:104 301 msgid "Unique Identifier" 302 msgstr "Jedinečný identifikátor" 303 304 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:145 birdfont/GtkWindow.vala:936 305 msgid "Description" 306 msgstr "Popis" 307 308 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:156 birdfont/GtkWindow.vala:944 309 msgid "Copyright" 310 msgstr "Autorská práva" 311 312 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:102 313 msgid "Drawing Tools" 314 msgstr "Nástroje na kreslení" 315 316 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:103 317 msgid "Control Point" 318 msgstr "Ovládací bod" 319 320 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:104 321 msgid "Geometrical Shapes" 322 msgstr "Geometrické tvary" 323 324 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:105 libbirdfont/OverviewTools.vala:33 325 msgid "Zoom" 326 msgstr "Zvětšení" 327 328 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:107 329 msgid "Guidelines & Grid" 330 msgstr "Pomocné linky a mřížka" 331 332 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:112 333 msgid "Grid Size" 334 msgstr "Velikost mřížky" 335 336 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:126 337 msgid "Convert the last segment to a straight line" 338 msgstr "Převést poslední část na rovnou čáru" 339 340 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:176 341 msgid "Move canvas" 342 msgstr "Posunout pracovní plochu" 343 344 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:184 345 msgid "Delete" 346 msgstr "Smazat" 347 348 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:191 349 msgid "Select all points or paths" 350 msgstr "Vybrat všechny body nebo cesty" 351 352 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:207 libbirdfont/Menu.vala:148 353 msgid "Undo" 354 msgstr "Zpět" 355 356 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:214 357 msgid "Insert new points on path" 358 msgstr "Vložit nové body do cesty" 359 360 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:223 361 msgid "Create quadratic Bézier curves" 362 msgstr "Vytvářet kvadratické Bézierovy křivky" 363 364 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:232 365 msgid "Create cubic Bézier curves" 366 msgstr "Vytvářet kubické Bézierovy křivky" 367 368 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:241 369 msgid "Quadratic path with two line handles" 370 msgstr "Kvadratická cesta se dvěma úchopy" 371 372 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:250 373 msgid "Convert selected points" 374 msgstr "Převést vybrané body" 375 376 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:260 377 msgid "X coordinate" 378 msgstr "Souřadnice x" 379 380 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:304 381 msgid "Y coordinate" 382 msgstr "Souřadnice y" 383 384 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:347 385 msgid "Rotation" 386 msgstr "Otočit" 387 388 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:385 389 msgid "Skew" 390 msgstr "Zkosení" 391 392 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:417 393 msgid "Width" 394 msgstr "Šířka" 395 396 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:442 397 msgid "Height" 398 msgstr "Výška" 399 400 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:485 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 401 msgid "Stroke width" 402 msgstr "Šířka tahu" 403 404 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:517 405 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" 406 msgstr "Svázat úchopy křivky vybraných bodů úprav" 407 408 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:553 409 msgid "Symmetrical handles" 410 msgstr "Souměrné úchopy" 411 412 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:575 413 msgid "Convert segment to line." 414 msgstr "Převést část na čáru." 415 416 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:582 417 msgid "Create counter from outline" 418 msgstr "Obrátit cestu" 419 420 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:585 421 msgid "Move to path to the bottom layer" 422 msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 423 424 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:596 425 msgid "Flip path vertically" 426 msgstr "Zrcadlit svisle" 427 428 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:603 429 msgid "Flip path horizontally" 430 msgstr "Zrcadlit vodorovně" 431 432 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:611 433 msgid "Set size for background image" 434 msgstr "Nastavit velikost obrázku pozadí" 435 436 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:649 437 msgid "Show/hide background image" 438 msgstr "Ukázat/Skrýt obrázek pozadí" 439 440 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:660 441 msgid "Insert a new background image" 442 msgstr "Vložit nový obrázek pozadí" 443 444 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:674 445 msgid "High contrast" 446 msgstr "Vysoký kontrast" 447 448 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:688 449 msgid "Set background threshold" 450 msgstr "Nastavit práh pro pozadí" 451 452 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:706 453 msgid "Amount of autotrace details" 454 msgstr "Podrobnost automatického obkreslení" 455 456 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:724 457 msgid "Autotrace simplification" 458 msgstr "Zjednodušení automatického obkreslení" 459 460 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:741 461 msgid "Autotrace background image" 462 msgstr "Automaticky obkreslit obrázek pozadí" 463 464 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:750 465 msgid "Delete background image" 466 msgstr "Smazat obrázek pozadí" 467 468 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:800 469 msgid "Show guidelines" 470 msgstr "Zobrazit pomocné linky" 471 472 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:812 473 msgid "Show more guidelines" 474 msgstr "Ukázat více pomocných linek" 475 476 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:828 477 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" 478 msgstr "Zobrazit pomocné linky horního a dolního okraje" 479 480 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:869 481 msgid "Zoom Out More" 482 msgstr "Oddálit více" 483 484 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:878 485 msgid "Show full glyph" 486 msgstr "Ukázat celý znak" 487 488 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:885 489 msgid "Fit in view" 490 msgstr "Přizpůsobit velikosti okna" 491 492 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:892 493 msgid "Zoom in on background image" 494 msgstr "Přiblížit na obrázek pozadí" 495 496 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:902 497 msgid "Previous view" 498 msgstr "Předchozí zobrazení" 499 500 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:908 501 msgid "Next view" 502 msgstr "Další zobrazení" 503 504 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1089 505 msgid "Background Tools" 506 msgstr "Nástroje pro práci s pozadím" 507 508 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1104 509 msgid "Control Points" 510 msgstr "Ovládací body" 511 512 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1119 513 msgid "Object Tools" 514 msgstr "Nástroje pro práci s předměty" 515 516 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1254 517 msgid "Set size for grid" 518 msgstr "Nastavit velikost mřížky" 519 520 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:39 libbirdfont/ExportSettings.vala:133 521 #: libbirdfont/Menu.vala:113 522 msgid "Export Settings" 523 msgstr "" 524 525 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:43 526 msgid "File Name" 527 msgstr "" 528 529 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:58 530 msgid "Formats" 531 msgstr "" 532 533 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:97 libbirdfont/Menu.vala:106 534 msgid "Export" 535 msgstr "Vyvést" 536 537 #: libbirdfont/ExportTool.vala:160 libbirdfont/Menu.vala:92 538 #: libbirdfont/MenuTab.vala:230 libbirdfont/SaveCallback.vala:67 539 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 540 msgid "Save" 541 msgstr "Uložit" 542 543 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:70 544 msgid "Folders" 545 msgstr "" 546 547 #: libbirdfont/FileTools.vala:31 548 msgid "New font" 549 msgstr "Nova fonte" 550 551 #: libbirdfont/FileTools.vala:37 552 #, fuzzy 553 msgid "Open font" 554 msgstr "Nova fonte" 555 556 #: libbirdfont/FileTools.vala:43 557 #, fuzzy 558 msgid "Save font" 559 msgstr "Nova fonte" 560 561 #: libbirdfont/FileTools.vala:49 libbirdfont/Menu.vala:451 562 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:209 libbirdfont/SettingsTab.vala:31 563 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:157 564 msgid "Settings" 565 msgstr "Nastavení" 566 567 #: libbirdfont/ForesightTool.vala:41 568 msgid "Create Beziér curves" 569 msgstr "Vytvořit Bézierovy křivky" 570 571 #: libbirdfont/Glyph.vala:2204 572 msgid "Guide" 573 msgstr "Vodítko" 574 575 #: libbirdfont/GridTool.vala:35 576 msgid "Show grid" 577 msgstr "Ukázat mřížku" 578 579 #: libbirdfont/GuideTab.vala:55 580 msgid "Guides" 581 msgstr "Vodítka" 582 583 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:28 584 msgid "Zoom in" 585 msgstr "Přiblížit" 586 587 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:35 588 msgid "Zoom out" 589 msgstr "Oddálit" 590 591 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:61 libbirdfont/KerningDisplay.vala:846 592 msgid "Kerning" 593 msgstr "Podřezávání" 594 595 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:69 596 msgid "The current kerning class is malformed." 597 msgstr "Nynější třída podřezávání je chybná." 598 599 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:70 600 msgid "Add single characters separated by space and ranges on the form A-Z." 601 msgstr "" 602 "Přidat jednotlivé znaky oddělené mezerou nebo rozsahy používající formát A-Z." 603 604 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:71 605 msgid "Type “space” to kern the space character and “divis” to kern -." 606 msgstr "" 607 "Pro podřezání (vyrovnání) znaku mezery stiskněte „mezerník“ a pro podřezání " 608 "(vyrovnání) znaku spojovníku (-) pak klávesu pro „divis“." 609 610 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 libbirdfont/OverviewTools.vala:68 611 msgid "Unicode" 612 msgstr "Unicode" 613 614 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 615 msgid "Insert" 616 msgstr "Vložit" 617 618 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:846 libbirdfont/MainWindow.vala:202 619 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:35 libbirdfont/SpinButton.vala:199 620 msgid "Close" 621 msgstr "Zavřít" 622 623 #: libbirdfont/KerningList.vala:35 libbirdfont/KerningList.vala:107 624 msgid "Kerning Pairs" 625 msgstr "Dvojice podřezávání" 626 627 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/KerningTools.vala:60 628 msgid "Kerning class" 629 msgstr "Třída podřezávání" 630 631 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/Ligatures.vala:106 632 #: libbirdfont/Ligatures.vala:128 libbirdfont/Ligatures.vala:150 633 #: libbirdfont/Ligatures.vala:181 libbirdfont/SpacingClass.vala:45 634 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:233 libbirdfont/SpacingTab.vala:277 635 #: libbirdfont/SpinButton.vala:199 libbirdfont/Theme.vala:463 636 msgid "Set" 637 msgstr "Nastavit" 638 639 #: libbirdfont/KerningStrings.vala:65 640 msgid "Load kerning strings" 641 msgstr "Nahrát řetězce podřezávání" 642 643 #: libbirdfont/KerningTools.vala:36 644 msgid "Kerning Tools" 645 msgstr "Nástroje na podřezávání" 646 647 #: libbirdfont/KerningTools.vala:43 libbirdfont/SpacingTools.vala:31 648 msgid "Font Size" 649 msgstr "Velikost písma" 650 651 #: libbirdfont/KerningTools.vala:57 652 msgid "Create new kerning class." 653 msgstr "Vytvořit novou třídu podřezávání (vyrovnání)." 654 655 #: libbirdfont/KerningTools.vala:67 656 msgid "Use text input to enter kerning values." 657 msgstr "Zadat hodnoty podřezání (vyrovnání) přímo." 658 659 #: libbirdfont/KerningTools.vala:74 660 msgid "Insert glyph from overview" 661 msgstr "Vložit znak z přehledu" 662 663 #: libbirdfont/KerningTools.vala:88 664 msgid "Insert character by unicode value" 665 msgstr "Vložit znak podle hodnoty Unicode" 666 667 #: libbirdfont/KerningTools.vala:95 668 msgid "Open a text file with kerning strings first." 669 msgstr "Nejprve otevřít soubor s podřezávacími řetězci." 670 671 #: libbirdfont/KerningTools.vala:97 672 msgid "Previous kerning string" 673 msgstr "Předchozí podřezávací řetězec" 674 675 #: libbirdfont/KerningTools.vala:107 676 msgid "You have reached the beginning of the list." 677 msgstr "Dosáhl jste začátku seznamu." 678 679 #: libbirdfont/KerningTools.vala:115 680 msgid "Next kerning string" 681 msgstr "Další podřezávací řetězec " 682 683 #: libbirdfont/KerningTools.vala:125 684 msgid "You have reached the end of the list." 685 msgstr "Dosáhl jste konce seznamu." 686 687 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:92 688 msgid "Character Set" 689 msgstr "Znaková sada" 690 691 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 692 msgid "character sequence" 693 msgstr "kombinace znaků" 694 695 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 696 msgid "ligature" 697 msgstr "slitek" 698 699 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 700 msgid "substitution" 701 msgstr "" 702 703 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 704 msgid "beginning" 705 msgstr "začátek" 706 707 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 708 msgid "middle" 709 msgstr "prostředek" 710 711 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 712 msgid "end" 713 msgstr "konec" 714 715 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 716 msgid "New Ligature" 717 msgstr "Nový slitek" 718 719 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 720 msgid "New Contextual Substitution" 721 msgstr "Nová náhrada vyplývající ze souvislosti" 722 723 #: libbirdfont/LigatureList.vala:115 724 msgid "Contextual Substitutions" 725 msgstr "" 726 727 #: libbirdfont/LigatureList.vala:126 libbirdfont/LigatureList.vala:140 728 #: libbirdfont/Menu.vala:406 729 msgid "Ligatures" 730 msgstr "Slitky" 731 732 #: libbirdfont/Ligatures.vala:106 733 msgid "Beginning" 734 msgstr "Začátek" 735 736 #: libbirdfont/Ligatures.vala:128 737 msgid "Middle" 738 msgstr "Prostředek" 739 740 #: libbirdfont/Ligatures.vala:150 741 msgid "End" 742 msgstr "Konec" 743 744 #: libbirdfont/Ligatures.vala:181 libbirdfont/OverView.vala:1186 745 msgid "Ligature" 746 msgstr "Slitek" 747 748 #: libbirdfont/Line.vala:151 749 msgid "Position" 750 msgstr "Poloha" 751 752 #: libbirdfont/Line.vala:151 753 msgid "Move" 754 msgstr "Posunout" 755 756 #: libbirdfont/MainWindow.vala:202 757 msgid "Glyph sequence" 758 msgstr "Pořadí znaků" 759 760 #: libbirdfont/Menu.vala:65 761 msgid "File" 762 msgstr "Soubor" 763 764 #: libbirdfont/Menu.vala:71 765 msgid "New" 766 msgstr "Nový" 767 768 #: libbirdfont/Menu.vala:85 libbirdfont/RecentFiles.vala:78 769 msgid "Recent Files" 770 msgstr "Nedávno otevřené soubory" 771 772 #: libbirdfont/Menu.vala:99 773 msgid "Save As" 774 msgstr "Uložit jako" 775 776 #: libbirdfont/Menu.vala:120 libbirdfont/Preview.vala:27 777 msgid "Preview" 778 msgstr "Náhled" 779 780 #: libbirdfont/Menu.vala:127 781 msgid "Select Character Set" 782 msgstr "Vybrat znakovou sadu" 783 784 #: libbirdfont/Menu.vala:134 785 msgid "Quit" 786 msgstr "Ukončit" 787 788 #: libbirdfont/Menu.vala:142 789 msgid "Edit" 790 msgstr "Úpravy" 791 792 #: libbirdfont/Menu.vala:155 793 msgid "Redo" 794 msgstr "Znovu" 795 796 #: libbirdfont/Menu.vala:162 797 msgid "Copy" 798 msgstr "Kopírovat" 799 800 #: libbirdfont/Menu.vala:169 801 msgid "Paste" 802 msgstr "Vložit" 803 804 #: libbirdfont/Menu.vala:176 805 msgid "Paste In Place" 806 msgstr "Přepsat" 807 808 #: libbirdfont/Menu.vala:183 809 msgid "Select All Paths" 810 msgstr "Vybrat všechny cesty" 811 812 #: libbirdfont/Menu.vala:190 813 msgid "Move To Baseline" 814 msgstr "Přesunout na účaří" 815 816 #: libbirdfont/Menu.vala:197 libbirdfont/OverView.vala:173 817 msgid "Search" 818 msgstr "Hledat" 819 820 #: libbirdfont/Menu.vala:204 821 msgid "Export Glyph as SVG" 822 msgstr "Vyvést znak jako SVG" 823 824 #: libbirdfont/Menu.vala:211 825 msgid "Import SVG file" 826 msgstr "Zavést soubor SVG" 827 828 #: libbirdfont/Menu.vala:218 829 msgid "Import Background Image" 830 msgstr "Zavést obrázek pozadí" 831 832 #: libbirdfont/Menu.vala:225 833 msgid "Simplify Path" 834 msgstr "Zjednodušit cestu" 835 836 #: libbirdfont/Menu.vala:232 837 msgid "Close Path" 838 msgstr "Uzavřít cestu" 839 840 #: libbirdfont/Menu.vala:239 841 msgid "Glyph Sequence" 842 msgstr "Pořadí znaků" 843 844 #: libbirdfont/Menu.vala:246 845 msgid "Set Background Glyph" 846 msgstr "Nastavit znak pozadí" 847 848 #: libbirdfont/Menu.vala:253 849 msgid "Remove Background Glyph" 850 msgstr "Odstranit znak pozadí" 851 852 #: libbirdfont/Menu.vala:260 853 msgid "Create Guide" 854 msgstr "Vytvořit vodítko" 855 856 #: libbirdfont/Menu.vala:267 857 msgid "List Guides" 858 msgstr "Uvést vodítka" 859 860 #: libbirdfont/Menu.vala:274 861 msgid "Select Point Above" 862 msgstr "Vybrat výše ležící bod" 863 864 #: libbirdfont/Menu.vala:281 865 msgid "Select Next Point" 866 msgstr "Vybrat další bod" 867 868 #: libbirdfont/Menu.vala:288 869 msgid "Select Previous Point" 870 msgstr "Vybrat předchozí bod" 871 872 #: libbirdfont/Menu.vala:295 873 msgid "Select Point Below" 874 msgstr "Vybrat níže ležící bod" 875 876 #: libbirdfont/Menu.vala:303 877 msgid "Tab" 878 msgstr "Karta" 879 880 #: libbirdfont/Menu.vala:309 881 msgid "Next Tab" 882 msgstr "Další karta" 883 884 #: libbirdfont/Menu.vala:316 885 msgid "Previous Tab" 886 msgstr "Předchozí karta" 887 888 #: libbirdfont/Menu.vala:323 889 msgid "Close Tab" 890 msgstr "Zavřít kartu" 891 892 #: libbirdfont/Menu.vala:330 893 msgid "Close All Tabs" 894 msgstr "Zavřít všechny karty" 895 896 #: libbirdfont/Menu.vala:338 897 msgid "Spacing and Kerning" 898 msgstr "Rozestupy a podřezávání" 899 900 #: libbirdfont/Menu.vala:344 901 msgid "Show Spacing Tab" 902 msgstr "Ukázat kartu prostrkávání (rozestupů)" 903 904 #: libbirdfont/Menu.vala:351 905 msgid "Show Kerning Tab" 906 msgstr "Ukázat kartu podřezávání (vyrovnání)" 907 908 #: libbirdfont/Menu.vala:358 909 msgid "List Kerning Pairs" 910 msgstr "Vypsat dvojice podřezávání (vyrovnání)" 911 912 #: libbirdfont/Menu.vala:365 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 913 msgid "Spacing Classes" 914 msgstr "Třídy prostrkávání (rozestupů)" 915 916 #: libbirdfont/Menu.vala:372 917 msgid "Select Next Kerning Pair" 918 msgstr "Vybrat další dvojici podřezávání (vyrovnání)" 919 920 #: libbirdfont/Menu.vala:381 921 msgid "Select Previous Kerning Pair" 922 msgstr "Vybrat předchozí dvojici podřezávání (vyrovnání)" 923 924 #: libbirdfont/Menu.vala:390 925 msgid "Load Kerning Strings" 926 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce" 927 928 #: libbirdfont/Menu.vala:397 929 msgid "Reload Kerning Strings" 930 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce znovu" 931 932 #: libbirdfont/Menu.vala:412 933 msgid "Show Ligatures" 934 msgstr "Ukázat slitky" 935 936 #: libbirdfont/Menu.vala:419 937 msgid "Add Ligature" 938 msgstr "Přidat slitek" 939 940 #: libbirdfont/Menu.vala:428 941 msgid "Git" 942 msgstr "Git" 943 944 #: libbirdfont/Menu.vala:434 945 msgid "Save As .bfp" 946 msgstr "Uložit jako BFP" 947 948 #: libbirdfont/Menu.vala:443 libbirdfont/OverView.vala:319 949 msgid "Overview" 950 msgstr "Přehled" 951 952 #: libbirdfont/MenuItem.vala:82 953 msgid "UP" 954 msgstr "NAHORU" 955 956 #: libbirdfont/MenuItem.vala:85 957 msgid "DOWN" 958 msgstr "DOLŮ" 959 960 #: libbirdfont/MenuItem.vala:88 961 msgid "LEFT" 962 msgstr "VLEVO" 963 964 #: libbirdfont/MenuItem.vala:91 965 msgid "RIGHT" 966 msgstr "VPRAVO" 967 968 #: libbirdfont/MenuTab.vala:81 969 msgid "Missing metadata in font:" 970 msgstr "V písmu chybějící popisná data:" 971 972 #: libbirdfont/MenuTab.vala:121 973 msgid "You need to save your font before exporting it." 974 msgstr "" 975 976 #: libbirdfont/MenuTab.vala:148 977 msgid "Menu" 978 msgstr "Nabídka" 979 980 #: libbirdfont/MenuTab.vala:566 981 msgid "Add ligature" 982 msgstr "Přidat slitek" 983 984 #: libbirdfont/MoveTool.vala:41 985 msgid "Move paths" 986 msgstr "Posunout cesty" 987 988 #: libbirdfont/OverView.vala:173 989 msgid "Filter" 990 msgstr "Filtr" 991 992 #: libbirdfont/OverView.vala:472 993 msgid "No glyphs in this view." 994 msgstr "Žádné znaky v tomto zobrazení." 995 996 #: libbirdfont/OverView.vala:1209 997 msgid "See also:" 998 msgstr "Další podrobnosti:" 999 1000 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:30 1001 msgid "Overwrite TTF file?" 1002 msgstr "Přepsat soubor TTF?" 1003 1004 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:31 1005 msgid "Overwrite" 1006 msgstr "Přepsat" 1007 1008 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:32 libbirdfont/SaveDialog.vala:50 1009 msgid "Cancel" 1010 msgstr "Zrušit" 1011 1012 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:33 1013 msgid "Yes, don't ask again." 1014 msgstr "Ano, tento dotaz již příště nezobrazovat." 1015 1016 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:32 1017 msgid "Character Sets" 1018 msgstr "Znakové sady" 1019 1020 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:46 1021 msgid "All Glyphs" 1022 msgstr "Všechny znaky" 1023 1024 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:56 1025 msgid "Default" 1026 msgstr "Výchozí" 1027 1028 #: libbirdfont/PenTool.vala:81 1029 msgid "Add new points" 1030 msgstr "Přidat nové body" 1031 1032 #: libbirdfont/PointTool.vala:24 1033 msgid "Move control points" 1034 msgstr "Posunout ovládací body" 1035 1036 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:27 1037 msgid "Reload webview" 1038 msgstr "Nahrát znovu webové zobrazení" 1039 1040 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:33 1041 msgid "Export fonts" 1042 msgstr "Vyvést písma" 1043 1044 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:39 1045 msgid "Generate html document" 1046 msgstr "Vytvořit soubor HTML" 1047 1048 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:62 1049 #, fuzzy 1050 msgid "Create a New Font" 1051 msgstr "Criar uma nova fonte" 1052 1053 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:70 1054 msgid "Folder" 1055 msgstr "" 1056 1057 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:73 1058 msgid "Glyphs" 1059 msgstr "" 1060 1061 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:89 1062 msgid "Backups" 1063 msgstr "" 1064 1065 #: libbirdfont/RectangleTool.vala:30 1066 msgid "Rectangle" 1067 msgstr "Obdélník" 1068 1069 #: libbirdfont/ResizeTool.vala:47 1070 msgid "Resize and rotate paths" 1071 msgstr "Změnit velikost a natočení cest" 1072 1073 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:36 1074 msgid "Save changes?" 1075 msgstr "Uložit změny?" 1076 1077 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:44 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:30 1078 msgid "Discard" 1079 msgstr "Zahodit" 1080 1081 #: libbirdfont/SaveDialogListener.vala:28 1082 msgid "Save?" 1083 msgstr "Uložit?" 1084 1085 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:80 1086 msgid "Precision for pen tool" 1087 msgstr "Přesnost pro nástroj psacího pera" 1088 1089 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:88 1090 msgid "Show or hide control point handles" 1091 msgstr "Ukázat nebo skrýt úchopy ovládacích bodů" 1092 1093 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:96 1094 msgid "Fill open paths." 1095 msgstr "Vyplnit otevřené cesty." 1096 1097 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:103 1098 msgid "Use TTF units." 1099 msgstr "Použít jednotky TTF." 1100 1101 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:106 1102 msgid "Number of points added by the freehand tool" 1103 msgstr "Počet bodů přidávaných nástrojem kreslení od ruky" 1104 1105 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:128 1106 msgid "Path simplification threshold" 1107 msgstr "Práh pro zjednodušení cesty" 1108 1109 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:147 1110 #, fuzzy 1111 msgid "Color theme" 1112 msgstr "Vlastní motiv" 1113 1114 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:149 1115 msgid "Key Bindings" 1116 msgstr "Přiřazení klávesových zkratek" 1117 1118 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 1119 msgid "Character" 1120 msgstr "Znak" 1121 1122 #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:69 1123 msgid "New spacing class" 1124 msgstr "Nová třída prostrkávání (rozestupů)" 1125 1126 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:36 1127 msgid "Spacing" 1128 msgstr "Rozestupy" 1129 1130 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:233 1131 msgid "Left" 1132 msgstr "Vlevo" 1133 1134 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:277 1135 msgid "Right" 1136 msgstr "Vpravo" 1137 1138 #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 1139 msgid "Import" 1140 msgstr "Zavést" 1141 1142 #: libbirdfont/Theme.vala:202 1143 #, fuzzy 1144 msgid "Canvas Background" 1145 msgstr "Hintergründe" 1146 1147 #: libbirdfont/Theme.vala:203 1148 msgid "Stroke Color" 1149 msgstr "Barva tahu" 1150 1151 #: libbirdfont/Theme.vala:204 1152 msgid "Handle Color" 1153 msgstr "Barva úchopu" 1154 1155 #: libbirdfont/Theme.vala:205 1156 msgid "Fill Color" 1157 msgstr "Barva výplně" 1158 1159 #: libbirdfont/Theme.vala:206 1160 msgid "Selected Objects" 1161 msgstr "" 1162 1163 #: libbirdfont/Theme.vala:208 1164 msgid "Background 1" 1165 msgstr "Pozadí 1" 1166 1167 #: libbirdfont/Theme.vala:209 1168 #, fuzzy 1169 msgid "Dialog Background" 1170 msgstr "Hintergründe" 1171 1172 #: libbirdfont/Theme.vala:210 1173 #, fuzzy 1174 msgid "Menu Background" 1175 msgstr "Hintergründe" 1176 1177 #: libbirdfont/Theme.vala:211 1178 #, fuzzy 1179 msgid "Default Background" 1180 msgstr "Vybrat pozadí" 1181 1182 #: libbirdfont/Theme.vala:213 1183 msgid "Checkbox Background" 1184 msgstr "" 1185 1186 #: libbirdfont/Theme.vala:215 1187 msgid "Foreground 1" 1188 msgstr "Popředí 1" 1189 1190 #: libbirdfont/Theme.vala:216 1191 #, fuzzy 1192 msgid "Text Foreground" 1193 msgstr "Popředí nabídky" 1194 1195 #: libbirdfont/Theme.vala:217 1196 msgid "Table Border" 1197 msgstr "" 1198 1199 #: libbirdfont/Theme.vala:218 1200 #, fuzzy 1201 msgid "Selection Border" 1202 msgstr "Vybrat výše ležící bod" 1203 1204 #: libbirdfont/Theme.vala:219 1205 #, fuzzy 1206 msgid "Overview Glyph" 1207 msgstr "Přehled" 1208 1209 #: libbirdfont/Theme.vala:220 1210 msgid "Foreground Inverted" 1211 msgstr "Popředí obráceno" 1212 1213 #: libbirdfont/Theme.vala:221 1214 msgid "Menu Foreground" 1215 msgstr "Popředí nabídky" 1216 1217 #: libbirdfont/Theme.vala:222 1218 #, fuzzy 1219 msgid "Selected Tab Foreground" 1220 msgstr "Popředí vybraného nástroje" 1221 1222 #: libbirdfont/Theme.vala:223 1223 msgid "Tab Separator" 1224 msgstr "" 1225 1226 #: libbirdfont/Theme.vala:225 1227 msgid "Highlighted 1" 1228 msgstr "Zvýrazněno 1" 1229 1230 #: libbirdfont/Theme.vala:226 1231 msgid "Highlighted Guide" 1232 msgstr "Zvýrazněné vodítko" 1233 1234 #: libbirdfont/Theme.vala:228 1235 msgid "Grid" 1236 msgstr "Mřížka" 1237 1238 #: libbirdfont/Theme.vala:230 1239 msgid "Guide 1" 1240 msgstr "Vodítko 1" 1241 1242 #: libbirdfont/Theme.vala:231 1243 msgid "Guide 2" 1244 msgstr "Vodítko 2" 1245 1246 #: libbirdfont/Theme.vala:232 1247 msgid "Guide 3" 1248 msgstr "Vodítko 3" 1249 1250 #: libbirdfont/Theme.vala:234 1251 msgid "Button Border 1" 1252 msgstr "Okraj tlačítka 1" 1253 1254 #: libbirdfont/Theme.vala:235 1255 msgid "Button Background 1" 1256 msgstr "Pozadí tlačítka 1" 1257 1258 #: libbirdfont/Theme.vala:236 1259 msgid "Button Border 2" 1260 msgstr "Okraj tlačítka 2" 1261 1262 #: libbirdfont/Theme.vala:237 1263 msgid "Button Background 2" 1264 msgstr "Pozadí tlačítka 2" 1265 1266 #: libbirdfont/Theme.vala:238 1267 msgid "Button Border 3" 1268 msgstr "Okraj tlačítka 3" 1269 1270 #: libbirdfont/Theme.vala:239 1271 msgid "Button Background 3" 1272 msgstr "Pozadí tlačítka 3" 1273 1274 #: libbirdfont/Theme.vala:240 1275 msgid "Button Border 4" 1276 msgstr "Okraj tlačítka 4" 1277 1278 #: libbirdfont/Theme.vala:241 1279 msgid "Button Background 4" 1280 msgstr "Pozadí tlačítka 4" 1281 1282 #: libbirdfont/Theme.vala:243 1283 msgid "Button Foreground" 1284 msgstr "Popředí tlačítka" 1285 1286 #: libbirdfont/Theme.vala:244 1287 msgid "Selected Button Foreground" 1288 msgstr "Popředí vybraného tlačítka" 1289 1290 #: libbirdfont/Theme.vala:246 1291 msgid "Tool Foreground" 1292 msgstr "Popředí nástroje" 1293 1294 #: libbirdfont/Theme.vala:247 1295 msgid "Selected Tool Foreground" 1296 msgstr "Popředí vybraného nástroje" 1297 1298 #: libbirdfont/Theme.vala:249 1299 msgid "Text Area Background" 1300 msgstr "Pozadí textové oblasti" 1301 1302 #: libbirdfont/Theme.vala:251 1303 #, fuzzy 1304 msgid "Overview Item Border" 1305 msgstr "Položka přehledu 1" 1306 1307 #: libbirdfont/Theme.vala:253 1308 #, fuzzy 1309 msgid "Selected Overview Item" 1310 msgstr "Položka vybraného přehledu 1" 1311 1312 #: libbirdfont/Theme.vala:254 1313 msgid "Overview Item 1" 1314 msgstr "Položka přehledu 1" 1315 1316 #: libbirdfont/Theme.vala:255 1317 msgid "Overview Item 2" 1318 msgstr "Položka přehledu 2" 1319 1320 #: libbirdfont/Theme.vala:257 1321 msgid "Overview Selected Foreground" 1322 msgstr "Popředí vybraného přehledu" 1323 1324 #: libbirdfont/Theme.vala:258 1325 msgid "Overview Foreground" 1326 msgstr "Popředí přehledu" 1327 1328 #: libbirdfont/Theme.vala:260 1329 #, fuzzy 1330 msgid "Glyph Count Background 1" 1331 msgstr "Pozadí počtu znaků" 1332 1333 #: libbirdfont/Theme.vala:261 1334 #, fuzzy 1335 msgid "Glyph Count Background 2" 1336 msgstr "Pozadí počtu znaků" 1337 1338 #: libbirdfont/Theme.vala:263 1339 msgid "Dialog Shadow" 1340 msgstr "Stín dialogu" 1341 1342 #: libbirdfont/Theme.vala:265 1343 msgid "Selected Active Cubic Control Point" 1344 msgstr "Vybraný činný krychlový ovládací bod" 1345 1346 #: libbirdfont/Theme.vala:266 1347 msgid "Selected Cubic Control Point" 1348 msgstr "Vybraný krychlový ovládací bod" 1349 1350 #: libbirdfont/Theme.vala:267 1351 msgid "Active Cubic Control Point" 1352 msgstr "Činný krychlový ovládací bod" 1353 1354 #: libbirdfont/Theme.vala:268 1355 msgid "Cubic Control Point" 1356 msgstr "Krychlový ovládací bod" 1357 1358 #: libbirdfont/Theme.vala:270 1359 msgid "Selected Active Quadratic Control Point" 1360 msgstr "Vybraný činný čtvercový ovládací bod" 1361 1362 #: libbirdfont/Theme.vala:271 1363 msgid "Selected Quadratic Control Point" 1364 msgstr "Vybraný čtvercový ovládací bod" 1365 1366 #: libbirdfont/Theme.vala:272 1367 msgid "Active Quadratic Control Point" 1368 msgstr "Činný čtvercový ovládací bod" 1369 1370 #: libbirdfont/Theme.vala:273 1371 msgid "Cubic Quadratic Point" 1372 msgstr "Krychlový čtvercový bod " 1373 1374 #: libbirdfont/Theme.vala:275 1375 msgid "Selected Control Point Handle" 1376 msgstr "Vybraný úchop ovládacího bodu" 1377 1378 #: libbirdfont/Theme.vala:276 1379 msgid "Active Control Point Handle" 1380 msgstr "Činný úchop ovládacího bodu" 1381 1382 #: libbirdfont/Theme.vala:277 1383 msgid "Control Point Handle" 1384 msgstr "Úchop ovládacího bodu" 1385 1386 #: libbirdfont/Theme.vala:279 1387 msgid "Merge" 1388 msgstr "Sloučit" 1389 1390 #: libbirdfont/Theme.vala:280 1391 msgid "Spin Button" 1392 msgstr "" 1393 1394 #: libbirdfont/Theme.vala:281 1395 msgid "Active Spin Button" 1396 msgstr "" 1397 1398 #: libbirdfont/Theme.vala:282 1399 #, fuzzy 1400 msgid "Zoom Bar Border" 1401 msgstr "Oddálit více" 1402 1403 #: libbirdfont/Theme.vala:283 1404 #, fuzzy 1405 msgid "Font Name" 1406 msgstr "Velikost písma" 1407 1408 #: libbirdfont/Theme.vala:463 1409 msgid "New theme" 1410 msgstr "Nový motiv" 1411 1412 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:29 libbirdfont/ThemeTab.vala:115 1413 msgid "Themes" 1414 msgstr "Motivy" 1415 1416 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:66 1417 msgid "Default theme" 1418 msgstr "Výchozí motiv" 1419 1420 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:68 1421 msgid "High contrast theme" 1422 msgstr "Motiv s vysokým kontrastem" 1423 1424 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:70 1425 msgid "Custom theme" 1426 msgstr "Vlastní motiv" 1427 1428 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:97 1429 msgid "Add new theme" 1430 msgstr "Přidat nový motiv" 1431 1432 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:99 1433 msgid "Colors" 1434 msgstr "Barvy" 1435 1436 #: libbirdfont/TrackTool.vala:61 1437 msgid "Freehand drawing" 1438 msgstr "Kreslení od ruky" 1439 1440 #: libbirdfont/VersionList.vala:33 1441 msgid "New version" 1442 msgstr "Nová verze" 1443 1444 #: birdfont/GtkWindow.vala:263 1445 msgid "Select color" 1446 msgstr "Vybrat barvu" 1447 1448 #: birdfont/GtkWindow.vala:566 1449 msgid "Your fonts have been exported." 1450 msgstr "Písma byla uložena." 1451 1452 #: birdfont/GtkWindow.vala:915 1453 msgid "Full name (name and style)" 1454 msgstr "Celý název (název a styl)" 1455 1456 #: birdfont/GtkWindow.vala:922 1457 msgid "Unique identifier" 1458 msgstr "Jedinečný identifikátor" 1459 1460 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 1461 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" 1462 msgstr "Ořez podle jasu, od 0.001 do 2, výchozí hodnota je 1" 1463 1464 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 1465 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" 1466 msgstr "Podrobnosti, od 0.001 do 9.999, výchozí hodnota je 1" 1467 1468 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 1469 msgid "print this message" 1470 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou" 1471 1472 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 1473 msgid "use quadratic control points" 1474 msgstr "Použít kvadratické ovládací body" 1475 1476 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 1477 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" 1478 msgstr "Zjednodušení, od 0.001 do 1, výchozí hodnota je 0.5" 1479 1480 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 1481 msgid "File does not exist." 1482 msgstr "Soubor neexistuje." 1483 1484 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 1485 msgid "Unknown file format." 1486 msgstr "Neznámý formát souboru." 1487 1488 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 1489 msgid "Writing" 1490 msgstr "Zapisuje se" 1491 1492 #~ msgid "Background 2" 1493 #~ msgstr "Pozadí 2" 1494 1495 #~ msgid "Background 3" 1496 #~ msgstr "Pozadí 3" 1497 1498 #~ msgid "Background 4" 1499 #~ msgstr "Pozadí 4" 1500 1501 #~ msgid "Background 5" 1502 #~ msgstr "Pozadí 5" 1503 1504 #~ msgid "Background 6" 1505 #~ msgstr "Pozadí 6" 1506 1507 #~ msgid "Background 7" 1508 #~ msgstr "Pozadí 7" 1509 1510 #~ msgid "Background 8" 1511 #~ msgstr "Pozadí 8" 1512 1513 #~ msgid "Background 9" 1514 #~ msgstr "Pozadí 9" 1515 1516 #~ msgid "Foreground 2" 1517 #~ msgstr "Popředí 2" 1518 1519 #~ msgid "Foreground 3" 1520 #~ msgstr "Popředí 3" 1521 1522 #~ msgid "Foreground 4" 1523 #~ msgstr "Popředí 4" 1524 1525 #~ msgid "Foreground 5" 1526 #~ msgstr "Popředí 5" 1527 1528 #~ msgid "Foreground 6" 1529 #~ msgstr "Popředí 6" 1530 1531 #~ msgid "Foreground 7" 1532 #~ msgstr "Popředí 7" 1533 1534 #~ msgid "Selected Overview Item 2" 1535 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 2" 1536 1537 #~ msgid "New Font" 1538 #~ msgstr "Nové písmo" 1539 1540 #~ msgid "No fonts created yet." 1541 #~ msgstr "Ještě nebylo vytvořeno žádné písmo." 1542 1543 #~ msgid "Recent files" 1544 #~ msgstr "Nedávno otevřené soubory" 1545 1546 #~ msgid "Backup" 1547 #~ msgstr "Záloha" 1548 1549 #~ msgid "Control Point Tools" 1550 #~ msgstr "Nástroje pro práci s body" 1551 1552 #~ msgid "Saving" 1553 #~ msgstr "Ukládá se" 1554 1555 #~ msgid "Loading the unicode character database" 1556 #~ msgstr "Nahrává se databáze Unicode znaků" 1557 1558 #~ msgid "Three font files have been created." 1559 #~ msgstr "Byly vytvořeny tři soubory písma." 1560 1561 #~ msgid "Writing TTF and EOT files." 1562 #~ msgstr "Zapisují se soubory TTF a EOT." 1563 1564 #~ msgid "Writing SVG file." 1565 #~ msgstr "Zapisuje se soubor SVG." 1566 1567 #~ msgid "The file is write protected." 1568 #~ msgstr "Soubor je chráněn proti zápisu." 1569 1570 #~ msgid "" 1571 #~ "Right click to edit the class and left click to kern glyphs in the class." 1572 #~ msgstr "" 1573 #~ "Klepněte pravým tlačítkem myši pro úpravu třídy a levým tlačítkem pro " 1574 #~ "podřezání (vyrovnání) znaků dané třídy (úprava mezer mezi písmeny)." 1575 1576 #~ msgid "Stroke color" 1577 #~ msgstr "Barva tahu" 1578 1579 #~ msgid "Handle color" 1580 #~ msgstr "Barva úchopu" 1581 1582 #~ msgid "Object color" 1583 #~ msgstr "Barva předmětu" 1584 1585 #~ msgid "Select Background Image" 1586 #~ msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 1587 1588 #~ msgid "Font size" 1589 #~ msgstr "Velikost písma" 1590 1591 #~ msgid "Font size " 1592 #~ msgstr "Velikost písma " 1593 1594 #~ msgid "Show guidelines for x-height and baseline" 1595 #~ msgstr "Zobrazit pomocné linky střední a dolní dotažnice" 1596 1597 #~ msgid "Adjust right side bearing." 1598 #~ msgstr "Upravit spojitost pravé strany" 1599 1600 #~ msgid "Insert last edited glyph" 1601 #~ msgstr "Vložit naposledy upravovaný znak" 1602 1603 #~ msgid "Loading XML data." 1604 #~ msgstr "Nahrávají se data XML." 1605 1606 #~ msgid "Default language" 1607 #~ msgstr "Výchozí jazyk" 1608 1609 #~ msgid "Private use area" 1610 #~ msgstr "Zvláštní symboly souboru znaků" 1611 1612 #~ msgid "Show full unicode characters set" 1613 #~ msgstr "Ukázat úplnou znakovou sadu Unicode" 1614 1615 #~ msgid "Show default characters set" 1616 #~ msgstr "Ukázat výchozí znakovou sadu" 1617 1618 #~ msgid "Show all characters in the font" 1619 #~ msgstr "Ukázat všechny v písmu obsažené znaky" 1620 1621 #~ msgid "Use one pixel per unit" 1622 #~ msgstr "Použít jeden pixel na jednotku" 1623 1624 #~ msgid "Set precision" 1625 #~ msgstr "Stanovit přesnost" 1626 1627 #~ msgid "" 1628 #~ "Show all control point handles or only handles for the selected points." 1629 #~ msgstr "Ukázat všechny ovládací body nebo jen vybrané body." 1630 1631 #~ msgid "Set fill color for open paths." 1632 #~ msgstr "Stanovit barvu výplně pro otevřené cesty." 1633 1634 #~ msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." 1635 #~ msgstr "Nastavit počet vzorků na bod v nástroji pro kreslení od ruky." 1636 1637 #~ msgid "Simplification threshold" 1638 #~ msgstr "Hodnota prahu zjednodušení" 1639 1640 #~ msgid "Kerning:" 1641 #~ msgstr "Podřezávání:" 1642 1643 #~ msgid "Text" 1644 #~ msgstr "Text" 1645 1646 #~ msgid "_New" 1647 #~ msgstr "_Nový" 1648 1649 #~ msgid "_Open" 1650 #~ msgstr "_Otevřít" 1651 1652 #~ msgid "_Recent Files" 1653 #~ msgstr "Ne_dávné dokumenty" 1654 1655 #~ msgid "Save _as" 1656 #~ msgstr "Uloži_t jako" 1657 1658 #~ msgid "_Export" 1659 #~ msgstr "_Vyvést" 1660 1661 #~ msgid "_Preview" 1662 #~ msgstr "Ná_hled" 1663 1664 #~ msgid "Name and _Description" 1665 #~ msgstr "Název a _popis" 1666 1667 #~ msgid "Select _Character Set" 1668 #~ msgstr "Vybrat _znakovou sadu" 1669 1670 #~ msgid "_Quit" 1671 #~ msgstr "U_končit" 1672 1673 #~ msgid "_Undo" 1674 #~ msgstr "_Zpět" 1675 1676 #~ msgid "_Redo" 1677 #~ msgstr "_Znovu" 1678 1679 #~ msgid "_Copy" 1680 #~ msgstr "_Kopírovat" 1681 1682 #~ msgid "_Paste" 1683 #~ msgstr "_Vložit" 1684 1685 #~ msgid "Paste _In Place" 1686 #~ msgstr "Vložit v _původní poloze" 1687 1688 #~ msgid "Select All Pa_ths" 1689 #~ msgstr "Vybrat všechny _cesty" 1690 1691 #~ msgid "Move _To Baseline" 1692 #~ msgstr "Přesunout _na základní linku" 1693 1694 #~ msgid "_Search" 1695 #~ msgstr "_Hledat" 1696 1697 #~ msgid "_Export Glyph as SVG" 1698 #~ msgstr "_Vyvést znak jako SVG" 1699 1700 #~ msgid "_Import SVG" 1701 #~ msgstr "_Zavést SVG" 1702 1703 #~ msgid "Simpl_ify Path" 1704 #~ msgstr "Zj_ednodušit cestu" 1705 1706 #~ msgid "Close _Path" 1707 #~ msgstr "Zavřít ce_stu" 1708 1709 #~ msgid "_Glyph Sequence" 1710 #~ msgstr "Pořadí zn_aků" 1711 1712 #~ msgid "Set Glyph _Background" 1713 #~ msgstr "Nastavit _pozadí znaku" 1714 1715 #~ msgid "_Remove Glyph Background" 1716 #~ msgstr "_Odstranit pozadí znaku" 1717 1718 #~ msgid "_Select Point Above" 1719 #~ msgstr "_Vybrat bod ležící nad" 1720 1721 #~ msgid "Select _Next Point" 1722 #~ msgstr "Vybrat _další bod" 1723 1724 #~ msgid "Select _Previous Point" 1725 #~ msgstr "Vybrat _předchozí bod" 1726 1727 #~ msgid "Select Point _Below" 1728 #~ msgstr "Vybrat bod ležící p_od" 1729 1730 #~ msgid "_Next Tab" 1731 #~ msgstr "_Další karta" 1732 1733 #~ msgid "_Previous Tab" 1734 #~ msgstr "_Předchozí karta" 1735 1736 #~ msgid "_Close Tab" 1737 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 1738 1739 #~ msgid "Close _All Tabs" 1740 #~ msgstr "Zavřít _všechny karty" 1741 1742 #~ msgid "_Create Path" 1743 #~ msgstr "Vy_tvořit cestu" 1744 1745 #~ msgid "_Zoom" 1746 #~ msgstr "_Zvětšení" 1747 1748 #~ msgid "_Create Counter Path" 1749 #~ msgstr "_Vytvořit opačnou cestu" 1750 1751 #~ msgid "_Move" 1752 #~ msgstr "_Posunout" 1753 1754 #~ msgid "Show _Full Unicode Characters Set" 1755 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 1756 1757 #~ msgid "Show De_fault Characters Set" 1758 #~ msgstr "Ukázat _výchozí znakovou sadu" 1759 1760 #~ msgid "Show Characters in Font" 1761 #~ msgstr "Ukázat v písmu obsažené znaky" 1762 1763 #~ msgid "Add New _Grid Item" 1764 #~ msgstr "Přidat novou položku na _mřížku" 1765 1766 #~ msgid "Remove Gr_id Item" 1767 #~ msgstr "Odstranit položku z mříž_ky" 1768 1769 #~ msgid "_Zoom In" 1770 #~ msgstr "Při_blížit" 1771 1772 #~ msgid "Zoom _Out" 1773 #~ msgstr "Od_dálit" 1774 1775 #~ msgid "U_se One Pixel Per Unit" 1776 #~ msgstr "Po_užít jeden pixel na jednotku" 1777 1778 #~ msgid "Show Kerning _Tab" 1779 #~ msgstr "Ukázat _kartu podřezávání" 1780 1781 #~ msgid "_List Kerning Pairs" 1782 #~ msgstr "V_ypsat dvojice podřezávání" 1783 1784 #~ msgid "Show _Spacing Tab" 1785 #~ msgstr "Ukázat kartu _rozestavění" 1786 1787 #~ msgid "Select _Next Kerning Pair" 1788 #~ msgstr "Vybrat _další dvojici podřezávání" 1789 1790 #~ msgid "Select _Previous Kerning Pair" 1791 #~ msgstr "Vybrat _předchozí dvojici podřezávání" 1792 1793 #~ msgid "_Save as .bfp" 1794 #~ msgstr "Uložit _jako .bfp" 1795 1796 #~ msgid "_Show Ligatures" 1797 #~ msgstr "_Ukázat slitky" 1798 1799 #~ msgid "_Add Ligature" 1800 #~ msgstr "_Přidat slitek" 1801 1802 #~ msgid "_File" 1803 #~ msgstr "_Soubor" 1804 1805 #~ msgid "_Edit" 1806 #~ msgstr "Úp_ravy" 1807 1808 #~ msgid "_Tab" 1809 #~ msgstr "_Karta" 1810 1811 #~ msgid "T_ool" 1812 #~ msgstr "_Nástroj" 1813 1814 #~ msgid "_Kerning" 1815 #~ msgstr "_Podřezávání" 1816 1817 #~ msgid "_Close tab" 1818 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 1819 1820 #~ msgid "Show _full unicode characters set" 1821 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 1822 1823 #~ msgid "Zoom in on region boundaries" 1824 #~ msgstr "Auf Bereichsgrenzen vergrößern" 1825 1826 #~ msgid "Set contrast for background image" 1827 #~ msgstr "Kontrast Hintergrundbild einstellen" 1828 1829 #~ msgid "Creating thumbnails" 1830 #~ msgstr "Miniaturbilder werden erstellt" 1831 1832 #~ msgid "Delay response for editing tools" 1833 #~ msgstr "Verzögerte Reaktion für Bearbeitungswerkzeuge" 1834 1835 #~ msgid "_Remove All Kerning Pairs" 1836 #~ msgstr "Alle Unterschneidungs-Paare _entfernen" 1837 1838 #~ msgid "Merge paths" 1839 #~ msgstr "Pfade vereinen" 1840 1841 #~ msgid "Delete selected glyph" 1842 #~ msgstr "Ausgewähltes Zeichen löschen" 1843 1844 #~ msgid "Zoom in on region boundries" 1845 #~ msgstr "Innerhalb der Bereichsgrenzen vergrößern" 1846 1847 #~ msgid "Right click or use left command key and click to add new points" 1848 #~ msgstr "" 1849 #~ "Rechtsklick oder linke Steuerungs-Taste gedrückt halten und klicken, um " 1850 #~ "neue Punkte hinzuzufügen" 1851 1852 #~ msgid "Right click to add new points, left click to move points" 1853 #~ msgstr "" 1854 #~ "Rechtsklick um neue Punkte hinzuzufügen, Linksklink um Punkte zu " 1855 #~ "verschieben" 1856 1857 #~ msgid "and double click to add new point on path." 1858 #~ msgstr "und Doppelklick um einen neuen Punkt auf einem Pfad zu erstellen." 1859 1860 #~ msgid "Zoom to scale 1:1" 1861 #~ msgstr "Zoom para escala 1:1" 1862 1863 #~ msgid "Zoom in at region boundries" 1864 #~ msgstr "Ajustar para limites do caractere" 1865 1866 #~ msgid "Zoom in background image" 1867 #~ msgstr "Ajustar zoom para imagem de fundo" 1868 1869 #~ msgid "_Save" 1870 #~ msgstr "_Salvar" 1871 1872 #~ msgid "exit if a test case failes" 1873 #~ msgstr "sair se um caso de teste falhar" 1874 1875 #~ msgid "Postscript name" 1876 #~ msgstr "Nome Postscript" 1877 1878 #~ msgid "Recover" 1879 #~ msgstr "Recuperar" 1880 1881 #~ msgid "Delete all" 1882 #~ msgstr "Remover todos" 1883 1884 #~ msgid "Full name (name & style)" 1885 #~ msgstr "Nome completo (nome e estilo)" 1886 1887 #~ msgid "Update name & description" 1888 #~ msgstr "Atualizar nome e descrição" 1889 1890 #~ msgid "Add name and description to this font." 1891 #~ msgstr "Adicionar nome e descrição para esta fonte." 1892 1893 #~ msgid "Preferences" 1894 #~ msgstr "Preferências" 1895 1896 #~ msgid "Export SVG, TTF & EOT fonts" 1897 #~ msgstr "Exportar fontes em SVG, TTF e EOT" 1898 1899 #~ msgid "Export SVG font and view the result" 1900 #~ msgstr "Exportar fonte SVG e visualizar resultado" 1901 1902 #~ msgid "" 1903 #~ "The loaded font can be overwritten if you choose to continue with preview." 1904 #~ msgstr "" 1905 #~ "A fonte carregada pode ser sobrescrita se você escolher continuar a " 1906 #~ "visualização." 1907 1908 #~ msgid "Continue" 1909 #~ msgstr "Continuar" 1910 1911 #~ msgid "Continue and don't ask me again." 1912 #~ msgstr "Continue e não pergunte novamente." 1913 1914 #~ msgid "Use left command key (⌘) + click to add new points" 1915 #~ msgstr "" 1916 #~ "Pressione a tecla de comando da esquerda (⌘) e clique para adicionar " 1917 #~ "pontos" 1918 1919 #~ msgid "Save as" 1920 #~ msgstr "Salvar como" 1921 1922 #~ msgid "Show all characters in font" 1923 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres presentes na fonte" 1924 1925 #~ msgid "_Description" 1926 #~ msgstr "_Descrição" 1927 1928 #~ msgid "_Select all paths" 1929 #~ msgstr "Selecionar _todos os caminhos" 1930 1931 #~ msgid "_Export glyph as SVG" 1932 #~ msgstr "_Exportar caractere como SVG" 1933 1934 #~ msgid "Close _path" 1935 #~ msgstr "_Fechar caminho" 1936 1937 #~ msgid "_Select point above" 1938 #~ msgstr "_Selecionar ponto acima" 1939 1940 #~ msgid "Select _next point" 1941 #~ msgstr "Selecionar _próximo ponto" 1942 1943 #~ msgid "Select _previous point" 1944 #~ msgstr "Selecionar ponto _anterior" 1945 1946 #~ msgid "Select point _below" 1947 #~ msgstr "Selecionar ponto _inferior" 1948 1949 #~ msgid "_Next tab" 1950 #~ msgstr "_Próxima aba" 1951 1952 #~ msgid "_Previous tab" 1953 #~ msgstr "Aba a_nterior" 1954 1955 #~ msgid "Close _all tabs" 1956 #~ msgstr "Fechar _todas as abas" 1957 1958 #~ msgid "_Create path" 1959 #~ msgstr "_Criar caminho" 1960 1961 #~ msgid "_Create counter path" 1962 #~ msgstr "_Criar caminho inverso" 1963 1964 #~ msgid "Show de_fault characters set" 1965 #~ msgstr "E_xibir sequência de caracteres padrão" 1966 1967 #~ msgid "Show characters in font" 1968 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres da fonte" 1969 1970 #~ msgid "Add new _grid item" 1971 #~ msgstr "Adicionar novo item de _grade" 1972 1973 #~ msgid "Remove gr_id item" 1974 #~ msgstr "Remover item de g_rade" 1975 1976 #~ msgid "_Zoom in" 1977 #~ msgstr "Aumentar _zoom" 1978 1979 #~ msgid "Zoom _out" 1980 #~ msgstr "Diminuir zo_om" 1981 1982 #~ msgid "Zoom to _scale 1:1" 1983 #~ msgstr "Zoom para e_scala 1:1" 1984 1985 #~ msgid "" 1986 #~ "The loaded font will be overwritten if you choose to continue with " 1987 #~ "preview." 1988 #~ msgstr "A fonte carregada será sobrescrita se você continuar com a prévia." 1989 1990 #~ msgid "Export glyph to svg file" 1991 #~ msgstr "Exportar caractere para arquivo svg" 1992 1993 #~ msgid "Wrote font files" 1994 #~ msgstr "Escreveu arquivos de fonte" 1995 1996 #~ msgid "Create new kerning class" 1997 #~ msgstr "Neue Unterschneidungsklasse erstellen" 1998 1999 #~ msgid "Zoom to _Scale 1:1" 2000 #~ msgstr "Zoom auf _Maßstab 1:1" 2001