The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

cs.po in po

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of po/cs.po.
Update translations
1 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. 3 # Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2014. 4 msgid "" 5 msgstr "" 6 "Project-Id-Version: \n" 7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 8 "POT-Creation-Date: 2016-06-19 15:33+0200\n" 9 "PO-Revision-Date: 2016-04-14 09:55+0000\n" 10 "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" 11 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" 12 "Language: cs\n" 13 "MIME-Version: 1.0\n" 14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 17 "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" 18 "X-POOTLE-MTIME: 1460627703.000000\n" 19 20 #: libbirdfont/Argument.vala:277 21 msgid "Usage" 22 msgstr "Použití" 23 24 # tohle je výpis pro příkazový řádek, ty velký písmena jsou tam schválně 25 #: libbirdfont/Argument.vala:279 libbirdfont/ExportUtils.vala:19 26 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 27 msgid "FILE" 28 msgstr "SOUBOR" 29 30 # to samé jako předchozí, ještě sem to změnil na přepínač, protože je to pro Linux a tam je tenhle překlad používanější 31 #: libbirdfont/Argument.vala:279 libbirdfont/ExportUtils.vala:19 32 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 33 msgid "OPTION" 34 msgstr "VOLBA" 35 36 #: libbirdfont/Argument.vala:281 37 msgid "enable Android customizations" 38 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Android" 39 40 #: libbirdfont/Argument.vala:282 41 msgid "show coordinate in glyph view" 42 msgstr "Ukázat souřadnice v přehledu znaků" 43 44 #: libbirdfont/Argument.vala:283 45 msgid "exit if a test case fails" 46 msgstr "Ukončit, pokud zkouška selže" 47 48 #: libbirdfont/Argument.vala:284 49 msgid "treat warnings as fatal" 50 msgstr "Varování, úprava je osudná " 51 52 #: libbirdfont/Argument.vala:285 53 msgid "show this message" 54 msgstr "Ukázat tuto zprávu" 55 56 #: libbirdfont/Argument.vala:286 57 msgid "write a log file" 58 msgstr "Zapsat soubor se zápisem" 59 60 #: libbirdfont/Argument.vala:287 61 msgid "enable Machintosh customizations" 62 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Mac" 63 64 #: libbirdfont/Argument.vala:288 65 msgid "enable Windows customizations" 66 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Windows" 67 68 #: libbirdfont/Argument.vala:289 69 msgid "don't translate" 70 msgstr "Nepřekládat" 71 72 #: libbirdfont/Argument.vala:290 73 msgid "sleep between each command in test suite" 74 msgstr "Čekat chvíli před každým spuštěním příkazu ve zkušební sadě" 75 76 #: libbirdfont/Argument.vala:291 77 msgid "run test case" 78 msgstr "Spustit vybranou zkušební sadu" 79 80 #: libbirdfont/BackgroundSelectionTool.vala:23 81 msgid "Select background" 82 msgstr "Vybrat pozadí" 83 84 #: libbirdfont/BackgroundTab.vala:47 libbirdfont/BackgroundTools.vala:26 85 msgid "Background Image" 86 msgstr "Obrázek pozadí" 87 88 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:163 89 msgid "Move, resize and rotate background image" 90 msgstr "Posunout, změnit velikost a otočit obrázek pozadí" 91 92 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:166 libbirdfont/BezierTool.vala:103 93 #: libbirdfont/PointTool.vala:88 94 msgid "on axis" 95 msgstr "na ose" 96 97 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:294 98 msgid "Select background image" 99 msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 100 101 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:27 102 msgid "Images" 103 msgstr "Obrázky" 104 105 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:34 libbirdfont/FileDialogTab.vala:94 106 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:106 107 msgid "Files" 108 msgstr "Soubory" 109 110 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:38 111 msgid "Parts" 112 msgstr "Části" 113 114 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:53 libbirdfont/Glyph.vala:2359 115 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:199 116 msgid "Add" 117 msgstr "Přidat" 118 119 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:122 120 msgid "Select Glyph" 121 msgstr "Vybrat znak" 122 123 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:232 libbirdfont/LoadCallback.vala:100 124 #: libbirdfont/Menu.vala:50 125 msgid "Open" 126 msgstr "Otevřít" 127 128 #: libbirdfont/BezierTool.vala:91 129 msgid "Create Beziér curves" 130 msgstr "Vytvořit Bézierovy křivky" 131 132 #: libbirdfont/BezierTool.vala:95 133 msgid "line" 134 msgstr "čára" 135 136 #: libbirdfont/BezierTool.vala:99 137 msgid "corner" 138 msgstr "Roh" 139 140 #: libbirdfont/CircleTool.vala:36 141 msgid "Circle" 142 msgstr "Kruh" 143 144 #: libbirdfont/CutBackgroundTool.vala:38 145 msgid "Crop background image" 146 msgstr "Oříznout obrázek pozadí" 147 148 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:25 149 msgid "Default Language" 150 msgstr "Výchozí jazyk" 151 152 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:26 153 msgid "Private Use Area" 154 msgstr "Uživatelská oblast" 155 156 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:28 157 msgid "Chinese" 158 msgstr "Čínština" 159 160 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:29 161 msgid "English" 162 msgstr "Angličtina" 163 164 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:30 165 msgid "Greek" 166 msgstr "Řečtina" 167 168 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:31 169 msgid "Japanese" 170 msgstr "Japonština" 171 172 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:32 173 msgid "Javanese" 174 msgstr "Javánština" 175 176 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:33 177 msgid "Latin" 178 msgstr "Latina" 179 180 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:34 181 msgid "Russian" 182 msgstr "Ruština" 183 184 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:35 185 msgid "Swedish" 186 msgstr "Švédština" 187 188 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:36 189 msgid "Thai" 190 msgstr "Thajština" 191 192 #. / All lower case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 193 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:118 libbirdfont/ExportTool.vala:420 194 msgid "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" 195 msgstr "" 196 "a á b c č d ď e é ě f g h i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y " 197 "ý z ž" 198 199 #. / All upper case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 200 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:121 libbirdfont/ExportTool.vala:421 201 msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" 202 msgstr "" 203 "A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y " 204 "Ý Z Ž" 205 206 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:66 207 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:277 libbirdfont/ExportSettings.vala:133 208 #: libbirdfont/Menu.vala:479 libbirdfont/TableLayout.vala:203 209 msgid "Name and Description" 210 msgstr "Název a popis" 211 212 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:70 libbirdfont/MenuTab.vala:98 213 msgid "PostScript Name" 214 msgstr "Název PostScript" 215 216 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:80 libbirdfont/MenuTab.vala:103 217 #: libbirdfont/MenuTab.vala:695 218 msgid "Name" 219 msgstr "Název" 220 221 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:90 libbirdfont/MenuTab.vala:108 222 msgid "Style" 223 msgstr "Styl" 224 225 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:100 226 msgid "Bold" 227 msgstr "Tučné" 228 229 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:109 230 msgid "Italic" 231 msgstr "Kurzíva" 232 233 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:119 234 msgid "Weight" 235 msgstr "Tloušťka" 236 237 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:129 libbirdfont/MenuTab.vala:113 238 msgid "Full Name (Name and Style)" 239 msgstr "Celý název (název a styl)" 240 241 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:140 libbirdfont/MenuTab.vala:118 242 msgid "Unique Identifier" 243 msgstr "Jedinečný identifikátor" 244 245 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:150 libbirdfont/ImportUtils.vala:156 246 #: libbirdfont/Menu.vala:486 libbirdfont/Menu.vala:488 247 #: libbirdfont/VersionList.vala:268 248 msgid "Version" 249 msgstr "Verze" 250 251 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:160 252 msgid "Description" 253 msgstr "Popis" 254 255 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:171 256 msgid "Copyright" 257 msgstr "Autorská práva" 258 259 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:183 260 msgid "License" 261 msgstr "Licence" 262 263 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:195 264 msgid "License URL" 265 msgstr "URL Licence" 266 267 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:207 268 msgid "Trademark" 269 msgstr "ochranná známka" 270 271 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:219 272 msgid "Manufacturer" 273 msgstr "Výrobce" 274 275 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:230 276 msgid "Designer" 277 msgstr "Návrhář" 278 279 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:241 280 msgid "Vendor URL" 281 msgstr "URL dodavatele" 282 283 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:252 284 msgid "Designer URL" 285 msgstr "Adresa návrháře (URL)" 286 287 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:112 288 msgid "Background Tools" 289 msgstr "Nástroje pro práci s pozadím" 290 291 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:113 292 msgid "Control Points" 293 msgstr "Kontrolní body" 294 295 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:114 296 msgid "Object Tools" 297 msgstr "Nástroje pro práci s předměty" 298 299 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:123 300 msgid "Drawing Tools" 301 msgstr "Nástroje na kreslení" 302 303 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:124 304 msgid "Control Point" 305 msgstr "Ovládací bod" 306 307 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:126 libbirdfont/Menu.vala:247 308 msgid "Layers" 309 msgstr "Vrstvy" 310 311 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:127 312 msgid "Stroke" 313 msgstr "Tah" 314 315 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:128 316 msgid "Geometrical Shapes" 317 msgstr "Geometrické tvary" 318 319 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:129 libbirdfont/OverviewTools.vala:45 320 msgid "Zoom" 321 msgstr "Zvětšení" 322 323 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:130 324 msgid "Guidelines & Grid" 325 msgstr "Pomocné linky a mřížka" 326 327 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:135 328 msgid "Grid Size" 329 msgstr "Velikost mřížky" 330 331 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:194 332 msgid "Move canvas" 333 msgstr "Posunout pracovní plochu" 334 335 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:195 336 msgid "Ctrl + Shift + Click" 337 msgstr "" 338 339 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:196 340 msgid "Space + Click" 341 msgstr "" 342 343 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:204 344 msgid "Delete" 345 msgstr "Smazat" 346 347 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:211 348 msgid "Select all points or paths" 349 msgstr "Vybrat všechny body nebo cesty" 350 351 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:227 libbirdfont/Menu.vala:99 352 msgid "Undo" 353 msgstr "Zpět" 354 355 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:234 356 msgid "Insert new points on path" 357 msgstr "Vložit nové body do cesty" 358 359 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:243 360 msgid "Create quadratic Bézier curves" 361 msgstr "Vytvářet kvadratické Bézierovy křivky" 362 363 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:252 364 msgid "Create cubic Bézier curves" 365 msgstr "Vytvářet kubické Bézierovy křivky" 366 367 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:261 368 msgid "Quadratic path with two line handles" 369 msgstr "Kvadratická cesta s dvouřádkovými identifikátory" 370 371 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:270 372 msgid "Convert selected points" 373 msgstr "Převést vybrané body" 374 375 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:281 376 msgid "X coordinate" 377 msgstr "Souřadnice x" 378 379 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:325 380 msgid "Y coordinate" 381 msgstr "Souřadnice y" 382 383 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:368 384 msgid "Rotation" 385 msgstr "Otočit" 386 387 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:407 388 msgid "Width" 389 msgstr "Šířka" 390 391 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:432 392 msgid "Height" 393 msgstr "Výška" 394 395 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:475 396 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" 397 msgstr "Svázat úchopy křivky vybraných bodů úprav" 398 399 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:526 400 msgid "Symmetrical handles" 401 msgstr "Souměrné úchopy" 402 403 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:556 404 msgid "Convert segment to line." 405 msgstr "Převést část na čáru." 406 407 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:564 408 msgid "Create counter from outline" 409 msgstr "Obrátit cestu" 410 411 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:567 412 msgid "Scale object to font top/baseline" 413 msgstr "Změnit velikost předmětu k horní/základní čáře" 414 415 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:576 416 msgid "Close path" 417 msgstr "Uzavřít cestu" 418 419 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:598 420 msgid "Move to path to the bottom of the layer" 421 msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 422 423 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:612 424 msgid "Flip path vertically" 425 msgstr "Zrcadlit svisle" 426 427 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:620 428 msgid "Flip path horizontally" 429 msgstr "Zrcadlit vodorovně" 430 431 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:629 432 msgid "Set size for background image" 433 msgstr "Nastavit velikost obrázku pozadí" 434 435 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:667 436 msgid "Show/hide background image" 437 msgstr "Ukázat/Skrýt obrázek pozadí" 438 439 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:678 440 msgid "Insert a new background image" 441 msgstr "Vložit nový obrázek pozadí" 442 443 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:692 libbirdfont/ThemeTab.vala:151 444 msgid "High contrast" 445 msgstr "Vysoký kontrast" 446 447 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:706 448 msgid "Set background threshold" 449 msgstr "Nastavit práh pro pozadí" 450 451 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:725 452 msgid "Amount of autotrace details" 453 msgstr "Podrobnost automatického obkreslení" 454 455 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:744 456 msgid "Autotrace simplification" 457 msgstr "Zjednodušení automatického obkreslení" 458 459 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:754 460 msgid "Autotrace background image" 461 msgstr "Automaticky obkreslit obrázek pozadí" 462 463 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:762 464 msgid "Delete background image" 465 msgstr "Smazat obrázek pozadí" 466 467 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:769 468 msgid "Add layer" 469 msgstr "Přidat vrstvu" 470 471 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:779 472 msgid "Show layers" 473 msgstr "Ukázat vrstvy" 474 475 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:789 476 msgid "Apply stroke" 477 msgstr "Použít tah" 478 479 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:823 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 480 msgid "Stroke width" 481 msgstr "Šířka tahu" 482 483 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:865 484 msgid "Create outline form stroke" 485 msgstr "Vytvořit obrys z tahu" 486 487 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:874 488 msgid "Butt line cap" 489 msgstr "Nepřesahující konec" 490 491 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:898 492 msgid "Round line cap" 493 msgstr "Zaoblený konec" 494 495 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:923 496 msgid "Square line cap" 497 msgstr "Čtvercový konec" 498 499 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:992 500 msgid "Show guidelines" 501 msgstr "Zobrazit pomocné linky" 502 503 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1004 504 msgid "Show more guidelines" 505 msgstr "Ukázat více pomocných linek" 506 507 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1020 508 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" 509 msgstr "Zobrazit pomocné linky horního a dolního okraje" 510 511 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1044 512 msgid "Lock guides and grid" 513 msgstr "Zamknout vodítka a mřížku" 514 515 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1086 516 msgid "Zoom Out More" 517 msgstr "Oddálit více" 518 519 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1095 520 msgid "Show full glyph" 521 msgstr "Ukázat celý znak" 522 523 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1102 524 msgid "Fit in view" 525 msgstr "Přizpůsobit velikosti okna" 526 527 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1109 528 msgid "Zoom in on background image" 529 msgstr "Přiblížit na obrázek pozadí" 530 531 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1119 532 msgid "Previous view" 533 msgstr "Předchozí zobrazení" 534 535 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1125 536 msgid "Next view" 537 msgstr "Další zobrazení" 538 539 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1529 540 msgid "Set size for grid" 541 msgstr "Nastavit velikost mřížky" 542 543 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:41 libbirdfont/ExportSettings.vala:185 544 #: libbirdfont/Menu.vala:309 545 msgid "Export Settings" 546 msgstr "Nastavení ukládání" 547 548 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:45 libbirdfont/ExportSettings.vala:60 549 msgid "File Name" 550 msgstr "Název souboru" 551 552 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:75 553 msgid "Units Per Em" 554 msgstr "Jednotky za Em" 555 556 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:94 libbirdfont/RecentFiles.vala:73 557 msgid "Folder" 558 msgstr "Složka" 559 560 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:98 561 msgid "Formats" 562 msgstr "Formáty" 563 564 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:139 565 msgid "Export" 566 msgstr "Exportovat" 567 568 #: libbirdfont/ExportTool.vala:209 libbirdfont/Menu.vala:64 569 #: libbirdfont/MenuTab.vala:354 libbirdfont/SaveCallback.vala:68 570 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 571 msgid "Save" 572 msgstr "Uložit" 573 574 #: libbirdfont/ExportTool.vala:419 575 msgid "Alphabet" 576 msgstr "Abeceda" 577 578 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:17 libbirdfont/ImportUtils.vala:17 579 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 580 msgid "Usage:" 581 msgstr "Použití:" 582 583 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:20 birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 584 msgid "print this message" 585 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou" 586 587 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:21 588 msgid "write files to this directory" 589 msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře" 590 591 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:22 592 msgid "write svg file" 593 msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG" 594 595 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:23 596 msgid "write ttf and eot file" 597 msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT" 598 599 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:130 600 msgid "Can't find output directory" 601 msgstr "Výstupní adresář se nepodařilo nalézt" 602 603 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:79 604 msgid "Select a Folder" 605 msgstr "Vybrat složku" 606 607 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:83 608 msgid "Folders" 609 msgstr "Složky" 610 611 #: libbirdfont/FileTools.vala:31 612 msgid "New font" 613 msgstr "Nova fonte" 614 615 #: libbirdfont/FileTools.vala:37 616 msgid "Open font" 617 msgstr "Otevřít písmo" 618 619 #: libbirdfont/FileTools.vala:43 620 msgid "Save font" 621 msgstr "Uložit písmo" 622 623 #: libbirdfont/FileTools.vala:49 libbirdfont/Menu.vala:472 624 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:225 libbirdfont/SettingsTab.vala:31 625 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:159 626 msgid "Settings" 627 msgstr "Nastavení" 628 629 #: libbirdfont/FileTools.vala:55 libbirdfont/ThemeTab.vala:42 630 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:162 631 msgid "Themes" 632 msgstr "Motivy" 633 634 #: libbirdfont/Glyph.vala:515 635 msgid "top margin" 636 msgstr "Horní okraj" 637 638 #: libbirdfont/Glyph.vala:522 639 msgid "top" 640 msgstr "nahoře" 641 642 #: libbirdfont/Glyph.vala:529 643 msgid "x-height" 644 msgstr "výška x" 645 646 #: libbirdfont/Glyph.vala:538 647 msgid "baseline" 648 msgstr "účaří" 649 650 #: libbirdfont/Glyph.vala:545 651 msgid "bottom" 652 msgstr "dole" 653 654 #: libbirdfont/Glyph.vala:551 655 msgid "bottom margin" 656 msgstr "dolní okraj" 657 658 #: libbirdfont/Glyph.vala:557 659 msgid "left" 660 msgstr "vlevo" 661 662 #: libbirdfont/Glyph.vala:566 663 msgid "right" 664 msgstr "vpravo" 665 666 #: libbirdfont/Glyph.vala:2359 667 msgid "Guide" 668 msgstr "Vodítko" 669 670 #: libbirdfont/GridTool.vala:38 671 msgid "Show grid" 672 msgstr "Ukázat mřížku" 673 674 #: libbirdfont/GuideTab.vala:46 libbirdfont/GuideTab.vala:57 675 msgid "Guides" 676 msgstr "Vodítka" 677 678 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:33 679 msgid "Zoom in" 680 msgstr "Přiblížit" 681 682 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:40 683 msgid "Zoom out" 684 msgstr "Oddálit" 685 686 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:47 687 msgid "Convert the last segment to a straight line" 688 msgstr "Převést poslední část na rovnou čáru" 689 690 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:55 691 msgid "Convert the last control point to a corner node" 692 msgstr "Převést poslední kotevní bod na rohový bod" 693 694 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:63 695 msgid "Move handle along axis" 696 msgstr "Posunout úchop podél osy" 697 698 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:19 699 msgid "BF-FILE" 700 msgstr "Soubor BF" 701 702 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:19 703 msgid "SVG-FILES ..." 704 msgstr "Soubory SVG..." 705 706 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:54 libbirdfont/ImportUtils.vala:62 707 msgid "does not exist." 708 msgstr "neexistuje." 709 710 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:63 711 msgid "A new font will be created." 712 msgstr "Bude vytvořeno nové písmo." 713 714 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:85 715 msgid "Failed to import" 716 msgstr "Nepodařilo se zavést" 717 718 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:86 719 msgid "Aborting" 720 msgstr "Ruší se" 721 722 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:119 723 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." 724 msgstr "není název znaku nebo hodnota Unicode." 725 726 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:120 727 msgid "Unicode values must start with U+." 728 msgstr "Hodnoty Unicode musí začínat na U+." 729 730 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:146 731 msgid "Adding" 732 msgstr "Přidává se" 733 734 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:150 735 msgid "to" 736 msgstr "do" 737 738 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:152 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:116 739 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:48 740 msgid "Glyph" 741 msgstr "Znak" 742 743 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:97 libbirdfont/KerningDisplay.vala:882 744 msgid "Kerning" 745 msgstr "Podřezávání" 746 747 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:105 748 msgid "The current kerning class is malformed." 749 msgstr "Nynější třída podřezávání je chybná." 750 751 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:106 752 msgid "Add single characters separated by space and ranges on the form A-Z." 753 msgstr "" 754 "Přidat jednotlivé znaky oddělené mezerou nebo rozsahy používající formát A-Z." 755 756 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:107 757 msgid "Type “space” to kern the space character and “divis” to kern -." 758 msgstr "" 759 "Pro podřezání (vyrovnání) znaku mezery stiskněte „mezerník“ a pro podřezání " 760 "(vyrovnání) znaku spojovníku (-) pak klávesu pro „divis“." 761 762 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:683 libbirdfont/OverviewTools.vala:84 763 msgid "Unicode" 764 msgstr "Unicode" 765 766 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:683 767 msgid "Insert" 768 msgstr "Vložit" 769 770 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:882 libbirdfont/MainWindow.vala:225 771 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:37 libbirdfont/SpinButton.vala:208 772 msgid "Close" 773 msgstr "Zavřít" 774 775 #: libbirdfont/KerningList.vala:54 libbirdfont/KerningList.vala:111 776 msgid "Kerning Pairs" 777 msgstr "Dvojice podřezávání" 778 779 #: libbirdfont/KerningList.vala:57 780 msgid "No kerning pairs created." 781 msgstr "Nevytvořeny žádné dvojice podřezávání" 782 783 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/KerningTools.vala:85 784 msgid "Kerning class" 785 msgstr "Třída podřezávání" 786 787 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/LayerLabel.vala:144 788 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 libbirdfont/Ligatures.vala:133 789 #: libbirdfont/Ligatures.vala:156 libbirdfont/Ligatures.vala:188 790 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:50 libbirdfont/SpacingTab.vala:232 791 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:276 libbirdfont/SpinButton.vala:208 792 #: libbirdfont/Theme.vala:687 793 msgid "Set" 794 msgstr "Nastavit" 795 796 #: libbirdfont/KerningStrings.vala:65 797 msgid "Load kerning strings" 798 msgstr "Nahrát řetězce podřezávání" 799 800 #: libbirdfont/KerningTools.vala:56 801 msgid "Kerning Tools" 802 msgstr "Nástroje na podřezávání" 803 804 #: libbirdfont/KerningTools.vala:63 libbirdfont/SpacingTools.vala:31 805 msgid "Font Size" 806 msgstr "Velikost písma" 807 808 #: libbirdfont/KerningTools.vala:82 809 msgid "Create new kerning class." 810 msgstr "Vytvořit novou třídu podřezávání (vyrovnání)." 811 812 #: libbirdfont/KerningTools.vala:93 813 msgid "Use text input to enter kerning values." 814 msgstr "Zadat hodnoty podřezání (vyrovnání) přímo." 815 816 #: libbirdfont/KerningTools.vala:101 libbirdfont/SpacingClassTools.vala:30 817 #: libbirdfont/SpacingTools.vala:52 818 msgid "Insert glyph from overview" 819 msgstr "Vložit znak z přehledu" 820 821 #: libbirdfont/KerningTools.vala:116 libbirdfont/SpacingTools.vala:67 822 msgid "Insert character by unicode value" 823 msgstr "Vložit znak podle hodnoty Unicode" 824 825 #: libbirdfont/KerningTools.vala:124 826 msgid "Open a text file with kerning strings first." 827 msgstr "Nejprve otevřít soubor s podřezávacími řetězci." 828 829 #: libbirdfont/KerningTools.vala:126 830 msgid "Previous kerning string" 831 msgstr "Předchozí podřezávací řetězec" 832 833 #: libbirdfont/KerningTools.vala:136 834 msgid "You have reached the beginning of the list." 835 msgstr "Dosáhl jste začátku seznamu." 836 837 #: libbirdfont/KerningTools.vala:145 838 msgid "Next kerning string" 839 msgstr "Další podřezávací řetězec " 840 841 #: libbirdfont/KerningTools.vala:155 842 msgid "You have reached the end of the list." 843 msgstr "Dosáhl jste konce seznamu." 844 845 #: libbirdfont/KerningTools.vala:164 846 msgid "Substitutions" 847 msgstr "Nahrazení" 848 849 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:28 libbirdfont/OverviewTools.vala:44 850 msgid "Character Sets" 851 msgstr "Znakové sady" 852 853 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:68 854 msgid "Character Set" 855 msgstr "Znaková sada" 856 857 #: libbirdfont/LayerLabel.vala:144 858 msgid "Layer" 859 msgstr "Vrstva" 860 861 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 862 msgid "character sequence" 863 msgstr "kombinace znaků" 864 865 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 866 msgid "ligature" 867 msgstr "slitek" 868 869 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 870 msgid "substitution" 871 msgstr "nahrazení" 872 873 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 874 msgid "beginning" 875 msgstr "začátek" 876 877 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 878 msgid "middle" 879 msgstr "prostředek" 880 881 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 882 msgid "end" 883 msgstr "konec" 884 885 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 886 msgid "New Ligature" 887 msgstr "Nový slitek" 888 889 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 890 msgid "New Contextual Substitution" 891 msgstr "Nová náhrada vyplývající ze souvislosti" 892 893 #: libbirdfont/LigatureList.vala:115 894 msgid "Contextual Substitutions" 895 msgstr "Náhrady vyplývající ze souvislostí" 896 897 #: libbirdfont/LigatureList.vala:126 libbirdfont/LigatureList.vala:140 898 #: libbirdfont/Menu.vala:427 899 msgid "Ligatures" 900 msgstr "Slitky" 901 902 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 903 msgid "Beginning" 904 msgstr "Začátek" 905 906 #: libbirdfont/Ligatures.vala:133 907 msgid "Middle" 908 msgstr "Prostředek" 909 910 #: libbirdfont/Ligatures.vala:156 911 msgid "End" 912 msgstr "Konec" 913 914 #: libbirdfont/Ligatures.vala:188 915 msgid "Ligature" 916 msgstr "Slitek" 917 918 #: libbirdfont/Line.vala:157 919 msgid "Position" 920 msgstr "Poloha" 921 922 #: libbirdfont/Line.vala:157 923 msgid "Move" 924 msgstr "Posunout" 925 926 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:29 927 msgid "This font was made with a newer version of Birdfont." 928 msgstr "Toto písmo bylo uděláno v novější verzi Birdfontu." 929 930 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:30 931 msgid "You need to upgrade your version of Birdfont." 932 msgstr "Potřebujete povýšit verzi Birdfontu." 933 934 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:34 935 msgid "This font was made with an old version of Birdfont." 936 msgstr "Toto písmo bylo uděláno ve staré verzi Birdfontu." 937 938 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:35 939 msgid "You need an older version of Birdfont to open it." 940 msgstr "K jeho otevření potřebujete starší verzi Birdfontu." 941 942 #: libbirdfont/MainWindow.vala:225 943 msgid "Glyph sequence" 944 msgstr "Pořadí znaků" 945 946 #: libbirdfont/Menu.vala:37 947 msgid "File" 948 msgstr "Soubor" 949 950 #: libbirdfont/Menu.vala:43 951 msgid "New" 952 msgstr "Nový" 953 954 #: libbirdfont/Menu.vala:57 libbirdfont/RecentFiles.vala:81 955 msgid "Recent Files" 956 msgstr "Nedávno otevřené soubory" 957 958 #: libbirdfont/Menu.vala:71 959 msgid "Save As" 960 msgstr "Uložit jako" 961 962 #: libbirdfont/Menu.vala:78 963 msgid "Select Character Set" 964 msgstr "Vybrat znakovou sadu" 965 966 #: libbirdfont/Menu.vala:85 967 msgid "Quit" 968 msgstr "Ukončit" 969 970 #: libbirdfont/Menu.vala:93 971 msgid "Edit" 972 msgstr "Úpravy" 973 974 #: libbirdfont/Menu.vala:106 975 msgid "Redo" 976 msgstr "Znovu" 977 978 #: libbirdfont/Menu.vala:113 979 msgid "Copy" 980 msgstr "Kopírovat" 981 982 #: libbirdfont/Menu.vala:120 983 msgid "Paste" 984 msgstr "Vložit" 985 986 #: libbirdfont/Menu.vala:127 987 msgid "Paste In Place" 988 msgstr "Přepsat" 989 990 #: libbirdfont/Menu.vala:134 991 msgid "Select All Paths" 992 msgstr "Vybrat všechny cesty" 993 994 #: libbirdfont/Menu.vala:141 995 msgid "Select All Glyphs" 996 msgstr "Vybrat všechny znaky" 997 998 #: libbirdfont/Menu.vala:148 999 msgid "Move To Baseline" 1000 msgstr "Přesunout na účaří" 1001 1002 #: libbirdfont/Menu.vala:155 libbirdfont/OverView.vala:260 1003 #: libbirdfont/OverView.vala:279 libbirdfont/OverviewTools.vala:188 1004 msgid "Search" 1005 msgstr "Hledat" 1006 1007 #: libbirdfont/Menu.vala:162 1008 msgid "Simplify Path" 1009 msgstr "Zjednodušit cestu" 1010 1011 #: libbirdfont/Menu.vala:169 1012 msgid "Merge Paths" 1013 msgstr "Sloučit cesty" 1014 1015 #: libbirdfont/Menu.vala:176 1016 msgid "Close Path" 1017 msgstr "Uzavřít cestu" 1018 1019 #: libbirdfont/Menu.vala:183 1020 msgid "Glyph Sequence" 1021 msgstr "Pořadí znaků" 1022 1023 #: libbirdfont/Menu.vala:190 1024 msgid "Set Background Glyph" 1025 msgstr "Nastavit znak pozadí" 1026 1027 #: libbirdfont/Menu.vala:197 1028 msgid "Remove Background Glyph" 1029 msgstr "Odstranit znak pozadí" 1030 1031 #: libbirdfont/Menu.vala:204 1032 msgid "Create Guide" 1033 msgstr "Vytvořit vodítko" 1034 1035 #: libbirdfont/Menu.vala:211 1036 msgid "List Guides" 1037 msgstr "Uvést vodítka" 1038 1039 #: libbirdfont/Menu.vala:218 1040 msgid "Select Point Above" 1041 msgstr "Vybrat výše ležící bod" 1042 1043 #: libbirdfont/Menu.vala:225 1044 msgid "Select Next Point" 1045 msgstr "Vybrat další bod" 1046 1047 #: libbirdfont/Menu.vala:232 1048 msgid "Select Previous Point" 1049 msgstr "Vybrat předchozí bod" 1050 1051 #: libbirdfont/Menu.vala:239 1052 msgid "Select Point Below" 1053 msgstr "Vybrat níže ležící bod" 1054 1055 #: libbirdfont/Menu.vala:253 1056 msgid "Move Layer Up" 1057 msgstr "Posunout vrstvu nahoru" 1058 1059 #: libbirdfont/Menu.vala:260 1060 msgid "Move Layer Down" 1061 msgstr "Posunout vrstvu dolů" 1062 1063 #: libbirdfont/Menu.vala:268 1064 msgid "Import and Export" 1065 msgstr "Zavedení a vyvedení" 1066 1067 #: libbirdfont/Menu.vala:274 1068 msgid "Export Fonts" 1069 msgstr "Vyvést písma" 1070 1071 #: libbirdfont/Menu.vala:281 1072 msgid "Export Glyph as SVG" 1073 msgstr "Vyvést znak jako SVG" 1074 1075 #: libbirdfont/Menu.vala:288 1076 msgid "Import SVG file" 1077 msgstr "Zavést soubor SVG" 1078 1079 #: libbirdfont/Menu.vala:295 1080 msgid "Import SVG folder" 1081 msgstr "Zavést složku SVG" 1082 1083 #: libbirdfont/Menu.vala:302 1084 msgid "Import Background Image" 1085 msgstr "Zavést obrázek pozadí" 1086 1087 #: libbirdfont/Menu.vala:316 libbirdfont/Preview.vala:27 1088 msgid "Preview" 1089 msgstr "Náhled" 1090 1091 #: libbirdfont/Menu.vala:324 1092 msgid "Tab" 1093 msgstr "Karta" 1094 1095 #: libbirdfont/Menu.vala:330 1096 msgid "Next Tab" 1097 msgstr "Další karta" 1098 1099 #: libbirdfont/Menu.vala:337 1100 msgid "Previous Tab" 1101 msgstr "Předchozí karta" 1102 1103 #: libbirdfont/Menu.vala:344 1104 msgid "Close Tab" 1105 msgstr "Zavřít kartu" 1106 1107 #: libbirdfont/Menu.vala:351 1108 msgid "Close All Tabs" 1109 msgstr "Zavřít všechny karty" 1110 1111 #: libbirdfont/Menu.vala:359 1112 msgid "Spacing and Kerning" 1113 msgstr "Rozestupy a podřezávání" 1114 1115 #: libbirdfont/Menu.vala:365 1116 msgid "Show Spacing Tab" 1117 msgstr "Ukázat kartu prostrkávání (rozestupů)" 1118 1119 #: libbirdfont/Menu.vala:372 1120 msgid "Show Kerning Tab" 1121 msgstr "Ukázat kartu podřezávání (vyrovnání)" 1122 1123 #: libbirdfont/Menu.vala:379 1124 msgid "List Kerning Pairs" 1125 msgstr "Vypsat dvojice podřezávání (vyrovnání)" 1126 1127 #: libbirdfont/Menu.vala:386 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:97 1128 msgid "Spacing Classes" 1129 msgstr "Třídy prostrkávání (rozestupů)" 1130 1131 #: libbirdfont/Menu.vala:393 1132 msgid "Select Next Kerning Pair" 1133 msgstr "Vybrat další dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1134 1135 #: libbirdfont/Menu.vala:402 1136 msgid "Select Previous Kerning Pair" 1137 msgstr "Vybrat předchozí dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1138 1139 #: libbirdfont/Menu.vala:411 1140 msgid "Load Kerning Strings" 1141 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce" 1142 1143 #: libbirdfont/Menu.vala:418 1144 msgid "Reload Kerning Strings" 1145 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce znovu" 1146 1147 #: libbirdfont/Menu.vala:433 1148 msgid "Show Ligatures" 1149 msgstr "Ukázat slitky" 1150 1151 #: libbirdfont/Menu.vala:440 1152 msgid "Add Ligature" 1153 msgstr "Přidat slitek" 1154 1155 #: libbirdfont/Menu.vala:449 1156 msgid "Git" 1157 msgstr "Git" 1158 1159 #: libbirdfont/Menu.vala:455 1160 msgid "Save As .bfp" 1161 msgstr "Uložit jako BFP" 1162 1163 #: libbirdfont/Menu.vala:464 libbirdfont/OverView.vala:495 1164 msgid "Overview" 1165 msgstr "Přehled" 1166 1167 #: libbirdfont/MenuItem.vala:82 1168 msgid "UP" 1169 msgstr "NAHORU" 1170 1171 #: libbirdfont/MenuItem.vala:85 1172 msgid "DOWN" 1173 msgstr "DOLŮ" 1174 1175 #: libbirdfont/MenuItem.vala:88 1176 msgid "LEFT" 1177 msgstr "VLEVO" 1178 1179 #: libbirdfont/MenuItem.vala:91 1180 msgid "RIGHT" 1181 msgstr "VPRAVO" 1182 1183 #: libbirdfont/MenuTab.vala:95 1184 msgid "Missing metadata in font:" 1185 msgstr "V písmu chybějící popisná data:" 1186 1187 #: libbirdfont/MenuTab.vala:128 1188 msgid "" 1189 "You need to choose a different name for the TTF file with Mac adjustmets." 1190 msgstr "Pro soubor TTF s úpravami Mac musíte vybrat jiný název." 1191 1192 #: libbirdfont/MenuTab.vala:146 1193 msgid "You need to save your font before exporting it." 1194 msgstr "Před vyvedením musíte písmo uložit." 1195 1196 #: libbirdfont/MenuTab.vala:189 1197 msgid "Menu" 1198 msgstr "Nabídka" 1199 1200 #: libbirdfont/MenuTab.vala:695 1201 msgid "Add ligature" 1202 msgstr "Přidat slitek" 1203 1204 #: libbirdfont/MoveTool.vala:41 1205 msgid "Move paths" 1206 msgstr "Posunout cesty" 1207 1208 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:105 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:178 1209 msgid "Glyph Substitutions" 1210 msgstr "Náhrady znaků" 1211 1212 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:111 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:119 1213 msgid "New glyph" 1214 msgstr "Nový znak" 1215 1216 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:126 1217 msgid "Replacement" 1218 msgstr "Nahrazení" 1219 1220 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:131 1221 msgid "Tag" 1222 msgstr "Značka" 1223 1224 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:193 1225 msgid "Select a glyph to create an alternate for." 1226 msgstr "" 1227 1228 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:199 1229 msgid "Glyph name" 1230 msgstr "Název znaku" 1231 1232 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:213 1233 msgid "All glyphs must have unique names." 1234 msgstr "Všechny znaky musí mít jedinečné názvy." 1235 1236 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:47 1237 msgid "Stylistic Alternate" 1238 msgstr "Stylistická alternativa" 1239 1240 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:49 1241 msgid "Small Caps" 1242 msgstr "Kapitálky" 1243 1244 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:51 1245 msgid "Capitals to Small Caps" 1246 msgstr "Velká písmena na kapitálky" 1247 1248 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:53 1249 msgid "Swashes" 1250 msgstr "Ozdobná písmena" 1251 1252 #: libbirdfont/OverView.vala:260 libbirdfont/OverView.vala:279 1253 msgid "Filter" 1254 msgstr "Filtr" 1255 1256 #: libbirdfont/OverView.vala:699 1257 msgid "No glyphs in this view." 1258 msgstr "Žádné znaky v tomto zobrazení." 1259 1260 #: libbirdfont/OverView.vala:1561 1261 msgid "See also:" 1262 msgstr "Další podrobnosti:" 1263 1264 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:30 1265 msgid "Overwrite TTF file?" 1266 msgstr "Přepsat soubor TTF?" 1267 1268 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:31 1269 msgid "Overwrite" 1270 msgstr "Přepsat" 1271 1272 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:32 1273 #: libbirdfont/OverwriteBfFile.vala:34 libbirdfont/SaveDialog.vala:50 1274 msgid "Cancel" 1275 msgstr "Zrušit" 1276 1277 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:33 1278 msgid "Yes, don't ask again." 1279 msgstr "Ano, tento dotaz již příště nezobrazovat." 1280 1281 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:46 libbirdfont/OverviewTools.vala:117 1282 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:153 1283 msgid "Transform" 1284 msgstr "Přeměnit" 1285 1286 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:49 1287 msgid "Multi-Master" 1288 msgstr "" 1289 1290 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:62 1291 msgid "All Glyphs" 1292 msgstr "Všechny znaky" 1293 1294 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:72 1295 msgid "Default" 1296 msgstr "Výchozí" 1297 1298 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:99 1299 msgid "Skew" 1300 msgstr "Zkosení" 1301 1302 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:132 1303 msgid "Resize" 1304 msgstr "Změnit velikost" 1305 1306 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:168 1307 msgid "Create alternate" 1308 msgstr "Vytvořit náhražku" 1309 1310 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:172 1311 msgid "Set curve orientation" 1312 msgstr "Nastavit natočení křivky" 1313 1314 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:194 1315 msgid "Master Size" 1316 msgstr "Hlavní velikost" 1317 1318 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:209 1319 msgid "Create new master font" 1320 msgstr "Vytvořit nové hlavní písmo" 1321 1322 #: libbirdfont/OverwriteBfFile.vala:25 1323 msgid "This file already exists. Do you want to replace it?" 1324 msgstr "" 1325 "Tento soubor již existuje.\n" 1326 "Přejete si jej nahradit?" 1327 1328 #: libbirdfont/OverwriteBfFile.vala:27 1329 msgid "Replace" 1330 msgstr "Nahradit" 1331 1332 #: libbirdfont/PenTool.vala:82 1333 msgid "Add new points" 1334 msgstr "Přidat nové body" 1335 1336 #: libbirdfont/PointTool.vala:84 1337 msgid "Move control points" 1338 msgstr "Posunout ovládací body" 1339 1340 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:27 1341 msgid "Reload webview" 1342 msgstr "Nahrát znovu webové zobrazení" 1343 1344 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:33 1345 msgid "Export fonts" 1346 msgstr "Vyvést písma" 1347 1348 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:39 1349 msgid "Generate html document" 1350 msgstr "Vytvořit soubor HTML" 1351 1352 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:62 1353 msgid "No fonts created yet" 1354 msgstr "Ještě nevytvořena žádná písma" 1355 1356 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:65 1357 msgid "Create a New Font" 1358 msgstr "Vytvořit nové písmo" 1359 1360 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:76 1361 msgid "Glyphs" 1362 msgstr "Znaky" 1363 1364 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:92 1365 msgid "Backups" 1366 msgstr "Zálohy" 1367 1368 #: libbirdfont/RectangleTool.vala:30 1369 msgid "Rectangle" 1370 msgstr "Obdélník" 1371 1372 #: libbirdfont/ResizeTool.vala:49 1373 msgid "Resize and rotate paths" 1374 msgstr "Změnit velikost a natočení cest" 1375 1376 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:36 1377 msgid "Save changes?" 1378 msgstr "Uložit změny?" 1379 1380 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:44 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:30 1381 msgid "Discard" 1382 msgstr "Zahodit" 1383 1384 #: libbirdfont/SaveDialogListener.vala:28 1385 msgid "Save?" 1386 msgstr "Uložit?" 1387 1388 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:80 1389 msgid "Precision for pen tool" 1390 msgstr "Přesnost pro nástroj psacího pera" 1391 1392 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:88 1393 msgid "Show or hide control point handles" 1394 msgstr "Ukázat nebo skrýt úchopy ovládacích bodů" 1395 1396 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:98 1397 msgid "Fill open paths." 1398 msgstr "Vyplnit otevřené cesty." 1399 1400 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:105 1401 msgid "Use TTF units." 1402 msgstr "Použít jednotky TTF." 1403 1404 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:108 1405 msgid "Number of points added by the freehand tool" 1406 msgstr "Počet bodů přidávaných nástrojem kreslení od ruky" 1407 1408 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:130 1409 msgid "Path simplification threshold" 1410 msgstr "Práh pro zjednodušení cesty" 1411 1412 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:149 1413 msgid "Color theme" 1414 msgstr "Téma barev" 1415 1416 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:151 1417 msgid "Key Bindings" 1418 msgstr "Přiřazení klávesových zkratek" 1419 1420 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:50 1421 msgid "Character" 1422 msgstr "Znak" 1423 1424 #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:86 1425 msgid "New spacing class" 1426 msgstr "Nová třída prostrkávání (rozestupů)" 1427 1428 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:36 1429 msgid "Spacing" 1430 msgstr "Rozestupy" 1431 1432 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:232 1433 msgid "Left" 1434 msgstr "Vlevo" 1435 1436 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:276 1437 msgid "Right" 1438 msgstr "Vpravo" 1439 1440 #: libbirdfont/SvgParser.vala:51 libbirdfont/SvgParser.vala:95 1441 msgid "Import" 1442 msgstr "Zavést" 1443 1444 #: libbirdfont/Theme.vala:421 1445 msgid "Canvas Background" 1446 msgstr "Pozadí plátna" 1447 1448 #: libbirdfont/Theme.vala:422 1449 msgid "Filled Stroke" 1450 msgstr "Vyplněný obrys" 1451 1452 #: libbirdfont/Theme.vala:423 1453 msgid "Stroke Color" 1454 msgstr "Barva tahu" 1455 1456 #: libbirdfont/Theme.vala:424 1457 msgid "Handle Color" 1458 msgstr "Barva úchopu" 1459 1460 #: libbirdfont/Theme.vala:425 1461 msgid "Fill Color" 1462 msgstr "Barva výplně" 1463 1464 #: libbirdfont/Theme.vala:426 1465 msgid "Selected Objects" 1466 msgstr "Vybrané objekty" 1467 1468 #: libbirdfont/Theme.vala:428 1469 msgid "Background 1" 1470 msgstr "Pozadí 1" 1471 1472 #: libbirdfont/Theme.vala:429 1473 msgid "Dialog Background" 1474 msgstr "Pozadí dialogu" 1475 1476 #: libbirdfont/Theme.vala:430 1477 msgid "Menu Background" 1478 msgstr "Pozadí nabídky" 1479 1480 #: libbirdfont/Theme.vala:431 1481 msgid "Default Background" 1482 msgstr "Výchozí pozadí" 1483 1484 #: libbirdfont/Theme.vala:433 1485 msgid "Checkbox Background" 1486 msgstr "Pozadí zaškrtávacího okénka" 1487 1488 #: libbirdfont/Theme.vala:435 1489 msgid "Foreground 1" 1490 msgstr "Popředí 1" 1491 1492 #: libbirdfont/Theme.vala:436 1493 msgid "Text Foreground" 1494 msgstr "Popředí textu" 1495 1496 #: libbirdfont/Theme.vala:437 1497 msgid "Table Border" 1498 msgstr "Okraj tabulky" 1499 1500 #: libbirdfont/Theme.vala:438 1501 msgid "Selection Border" 1502 msgstr "Okraj výběru" 1503 1504 #: libbirdfont/Theme.vala:439 1505 msgid "Overview Glyph" 1506 msgstr "Přehledový znak" 1507 1508 #: libbirdfont/Theme.vala:440 1509 msgid "Foreground Inverted" 1510 msgstr "Popředí obráceno" 1511 1512 #: libbirdfont/Theme.vala:441 1513 msgid "Menu Foreground" 1514 msgstr "Popředí nabídky" 1515 1516 #: libbirdfont/Theme.vala:442 1517 msgid "Selected Tab Foreground" 1518 msgstr "Popředí vybrané karty" 1519 1520 #: libbirdfont/Theme.vala:443 1521 msgid "Tab Separator" 1522 msgstr "Oddělovač karty" 1523 1524 #: libbirdfont/Theme.vala:445 1525 msgid "Highlighted 1" 1526 msgstr "Zvýrazněno 1" 1527 1528 #: libbirdfont/Theme.vala:446 1529 msgid "Highlighted Guide" 1530 msgstr "Zvýrazněné vodítko" 1531 1532 #: libbirdfont/Theme.vala:448 1533 msgid "Grid" 1534 msgstr "Mřížka" 1535 1536 #: libbirdfont/Theme.vala:450 1537 msgid "Guide 1" 1538 msgstr "Vodítko 1" 1539 1540 #: libbirdfont/Theme.vala:451 1541 msgid "Guide 2" 1542 msgstr "Vodítko 2" 1543 1544 #: libbirdfont/Theme.vala:452 1545 msgid "Guide 3" 1546 msgstr "Vodítko 3" 1547 1548 #: libbirdfont/Theme.vala:454 1549 msgid "Button Border 1" 1550 msgstr "Okraj tlačítka 1" 1551 1552 #: libbirdfont/Theme.vala:455 1553 msgid "Button Background 1" 1554 msgstr "Pozadí tlačítka 1" 1555 1556 #: libbirdfont/Theme.vala:456 1557 msgid "Button Border 2" 1558 msgstr "Okraj tlačítka 2" 1559 1560 #: libbirdfont/Theme.vala:457 1561 msgid "Button Background 2" 1562 msgstr "Pozadí tlačítka 2" 1563 1564 #: libbirdfont/Theme.vala:458 1565 msgid "Button Border 3" 1566 msgstr "Okraj tlačítka 3" 1567 1568 #: libbirdfont/Theme.vala:459 1569 msgid "Button Background 3" 1570 msgstr "Pozadí tlačítka 3" 1571 1572 #: libbirdfont/Theme.vala:460 1573 msgid "Button Border 4" 1574 msgstr "Okraj tlačítka 4" 1575 1576 #: libbirdfont/Theme.vala:461 1577 msgid "Button Background 4" 1578 msgstr "Pozadí tlačítka 4" 1579 1580 #: libbirdfont/Theme.vala:463 1581 msgid "Button Foreground" 1582 msgstr "Popředí tlačítka" 1583 1584 #: libbirdfont/Theme.vala:464 1585 msgid "Selected Button Foreground" 1586 msgstr "Popředí vybraného tlačítka" 1587 1588 #: libbirdfont/Theme.vala:466 1589 msgid "Tool Foreground" 1590 msgstr "Popředí nástroje" 1591 1592 #: libbirdfont/Theme.vala:467 1593 msgid "Selected Tool Foreground" 1594 msgstr "Popředí vybraného nástroje" 1595 1596 #: libbirdfont/Theme.vala:469 1597 msgid "Text Area Background" 1598 msgstr "Pozadí textové oblasti" 1599 1600 #: libbirdfont/Theme.vala:471 1601 msgid "Overview Item Border" 1602 msgstr "Okraj přehledové položky" 1603 1604 #: libbirdfont/Theme.vala:473 1605 msgid "Selected Overview Item" 1606 msgstr "Položka vybraného přehledu" 1607 1608 #: libbirdfont/Theme.vala:474 1609 msgid "Overview Item 1" 1610 msgstr "Položka přehledu 1" 1611 1612 #: libbirdfont/Theme.vala:475 1613 msgid "Overview Item 2" 1614 msgstr "Položka přehledu 2" 1615 1616 #: libbirdfont/Theme.vala:477 1617 msgid "Overview Selected Foreground" 1618 msgstr "Popředí vybraného přehledu" 1619 1620 #: libbirdfont/Theme.vala:478 1621 msgid "Overview Foreground" 1622 msgstr "Popředí přehledu" 1623 1624 #: libbirdfont/Theme.vala:480 1625 msgid "Glyph Count Background 1" 1626 msgstr "Pozadí počtu znaků 1" 1627 1628 #: libbirdfont/Theme.vala:481 1629 msgid "Glyph Count Background 2" 1630 msgstr "Pozadí počtu znaků 2" 1631 1632 #: libbirdfont/Theme.vala:483 1633 msgid "Dialog Shadow" 1634 msgstr "Stín dialogu" 1635 1636 #: libbirdfont/Theme.vala:485 1637 msgid "Selected Active Cubic Control Point" 1638 msgstr "Vybraný činný krychlový ovládací bod" 1639 1640 #: libbirdfont/Theme.vala:486 1641 msgid "Selected Cubic Control Point" 1642 msgstr "Vybraný krychlový ovládací bod" 1643 1644 #: libbirdfont/Theme.vala:487 1645 msgid "Active Cubic Control Point" 1646 msgstr "Činný krychlový ovládací bod" 1647 1648 #: libbirdfont/Theme.vala:488 1649 msgid "Cubic Control Point" 1650 msgstr "Krychlový ovládací bod" 1651 1652 #: libbirdfont/Theme.vala:490 1653 msgid "Selected Active Quadratic Control Point" 1654 msgstr "Vybraný činný čtvercový ovládací bod" 1655 1656 #: libbirdfont/Theme.vala:491 1657 msgid "Selected Quadratic Control Point" 1658 msgstr "Vybraný čtvercový ovládací bod" 1659 1660 #: libbirdfont/Theme.vala:492 1661 msgid "Active Quadratic Control Point" 1662 msgstr "Činný čtvercový ovládací bod" 1663 1664 #: libbirdfont/Theme.vala:493 1665 msgid "Cubic Quadratic Point" 1666 msgstr "Krychlový čtvercový bod " 1667 1668 #: libbirdfont/Theme.vala:495 1669 msgid "Selected Control Point Handle" 1670 msgstr "Vybraný úchop ovládacího bodu" 1671 1672 #: libbirdfont/Theme.vala:496 1673 msgid "Active Handle" 1674 msgstr "Činný úchop" 1675 1676 #: libbirdfont/Theme.vala:497 1677 msgid "Control Point Handle" 1678 msgstr "Úchop ovládacího bodu" 1679 1680 #: libbirdfont/Theme.vala:499 1681 msgid "Merge" 1682 msgstr "Sloučit" 1683 1684 #: libbirdfont/Theme.vala:500 1685 msgid "Spin Button" 1686 msgstr "Kruhové tlačítko" 1687 1688 #: libbirdfont/Theme.vala:501 1689 msgid "Active Spin Button" 1690 msgstr "Činné kruhové tlačítko" 1691 1692 #: libbirdfont/Theme.vala:502 1693 msgid "Zoom Bar Border" 1694 msgstr "Okraj zvětšovacího pruhu" 1695 1696 #: libbirdfont/Theme.vala:503 1697 msgid "Font Name" 1698 msgstr "Název písma" 1699 1700 #: libbirdfont/Theme.vala:687 1701 msgid "New theme" 1702 msgstr "Nový motiv" 1703 1704 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:118 1705 msgid "Add new theme" 1706 msgstr "Přidat nový motiv" 1707 1708 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:120 1709 msgid "Colors" 1710 msgstr "Barvy" 1711 1712 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:147 1713 msgid "Dark" 1714 msgstr "Tmavé" 1715 1716 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:149 1717 msgid "Bright" 1718 msgstr "Světlé" 1719 1720 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:153 1721 msgid "Custom" 1722 msgstr "Vlastní" 1723 1724 #: libbirdfont/ThemeTools.vala:30 1725 msgid "Color" 1726 msgstr "Barva" 1727 1728 #: libbirdfont/ToolItem.vala:44 1729 msgid "Shift" 1730 msgstr "Posun" 1731 1732 #: libbirdfont/TrackTool.vala:57 1733 msgid "Freehand drawing" 1734 msgstr "Kreslení od ruky" 1735 1736 #: libbirdfont/VersionList.vala:51 1737 msgid "New version" 1738 msgstr "Nová verze" 1739 1740 #: birdfont/GtkWindow.vala:468 1741 msgid "Your fonts have been exported." 1742 msgstr "Písma byla uložena." 1743 1744 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 1745 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" 1746 msgstr "Ořez podle jasu, od 0.001 do 2, výchozí hodnota je 1" 1747 1748 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 1749 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" 1750 msgstr "Podrobnosti, od 0.001 do 9.999, výchozí hodnota je 1" 1751 1752 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 1753 msgid "use quadratic control points" 1754 msgstr "Použít kvadratické ovládací body" 1755 1756 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 1757 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" 1758 msgstr "Zjednodušení, od 0.001 do 1, výchozí hodnota je 0.5" 1759 1760 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 1761 msgid "File does not exist." 1762 msgstr "Soubor neexistuje." 1763 1764 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 1765 msgid "Unknown file format." 1766 msgstr "Neznámý formát souboru." 1767 1768 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 1769 msgid "Writing" 1770 msgstr "Zapisuje se" 1771 1772 #~ msgid "color" 1773 #~ msgstr "Barva" 1774 1775 #~ msgid "Full name (name and style)" 1776 #~ msgstr "Celý název (název a styl)" 1777 1778 #~ msgid "Unique identifier" 1779 #~ msgstr "Jedinečný identifikátor" 1780 1781 #~ msgid "Active Control Point Handle" 1782 #~ msgstr "Činný úchop ovládacího bodu" 1783 1784 #~ msgid "Move to path to the bottom layer" 1785 #~ msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 1786 1787 #~ msgid "Select color" 1788 #~ msgstr "Vybrat barvu" 1789 1790 #~ msgid "print this message\n" 1791 #~ msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou\n" 1792 1793 #~ msgid "write files to this directory\n" 1794 #~ msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře\n" 1795 1796 #~ msgid "write svg file\n" 1797 #~ msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG\n" 1798 1799 #~ msgid "write ttf and eot files\n" 1800 #~ msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT\n" 1801 1802 #~ msgid "Default theme" 1803 #~ msgstr "Výchozí motiv" 1804 1805 #~ msgid "High contrast theme" 1806 #~ msgstr "Motiv s vysokým kontrastem" 1807 1808 #~ msgid "Custom theme" 1809 #~ msgstr "Vlastní motiv" 1810 1811 #~ msgid "Background 2" 1812 #~ msgstr "Pozadí 2" 1813 1814 #~ msgid "Background 3" 1815 #~ msgstr "Pozadí 3" 1816 1817 #~ msgid "Background 4" 1818 #~ msgstr "Pozadí 4" 1819 1820 #~ msgid "Background 5" 1821 #~ msgstr "Pozadí 5" 1822 1823 #~ msgid "Background 6" 1824 #~ msgstr "Pozadí 6" 1825 1826 #~ msgid "Background 7" 1827 #~ msgstr "Pozadí 7" 1828 1829 #~ msgid "Background 8" 1830 #~ msgstr "Pozadí 8" 1831 1832 #~ msgid "Background 9" 1833 #~ msgstr "Pozadí 9" 1834 1835 #~ msgid "Foreground 2" 1836 #~ msgstr "Popředí 2" 1837 1838 #~ msgid "Foreground 3" 1839 #~ msgstr "Popředí 3" 1840 1841 #~ msgid "Foreground 4" 1842 #~ msgstr "Popředí 4" 1843 1844 #~ msgid "Foreground 5" 1845 #~ msgstr "Popředí 5" 1846 1847 #~ msgid "Foreground 6" 1848 #~ msgstr "Popředí 6" 1849 1850 #~ msgid "Foreground 7" 1851 #~ msgstr "Popředí 7" 1852 1853 #~ msgid "Selected Overview Item 1" 1854 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 1" 1855 1856 #~ msgid "Selected Overview Item 2" 1857 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 2" 1858 1859 #~ msgid "Glyph Count Background" 1860 #~ msgstr "Pozadí počtu znaků" 1861 1862 #~ msgid "New Font" 1863 #~ msgstr "Nové písmo" 1864 1865 #~ msgid "No fonts created yet." 1866 #~ msgstr "Ještě nebylo vytvořeno žádné písmo." 1867 1868 #~ msgid "Recent files" 1869 #~ msgstr "Nedávno otevřené soubory" 1870 1871 #~ msgid "Backup" 1872 #~ msgstr "Záloha" 1873 1874 #~ msgid "Control Point Tools" 1875 #~ msgstr "Nástroje pro práci s body" 1876 1877 #~ msgid "Select Background" 1878 #~ msgstr "Vybrat pozadí" 1879 1880 #~ msgid "Saving" 1881 #~ msgstr "Ukládá se" 1882 1883 #~ msgid "Loading the unicode character database" 1884 #~ msgstr "Nahrává se databáze Unicode znaků" 1885 1886 #~ msgid "Three font files have been created." 1887 #~ msgstr "Byly vytvořeny tři soubory písma." 1888 1889 #~ msgid "Writing TTF and EOT files." 1890 #~ msgstr "Zapisují se soubory TTF a EOT." 1891 1892 #~ msgid "Writing SVG file." 1893 #~ msgstr "Zapisuje se soubor SVG." 1894 1895 #~ msgid "The file is write protected." 1896 #~ msgstr "Soubor je chráněn proti zápisu." 1897 1898 #~ msgid "" 1899 #~ "Right click to edit the class and left click to kern glyphs in the class." 1900 #~ msgstr "" 1901 #~ "Klepněte pravým tlačítkem myši pro úpravu třídy a levým tlačítkem pro " 1902 #~ "podřezání (vyrovnání) znaků dané třídy (úprava mezer mezi písmeny)." 1903 1904 #~ msgid "Stroke color" 1905 #~ msgstr "Barva tahu" 1906 1907 #~ msgid "Handle color" 1908 #~ msgstr "Barva úchopu" 1909 1910 #~ msgid "Object color" 1911 #~ msgstr "Barva předmětu" 1912 1913 #~ msgid "Select Background Image" 1914 #~ msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 1915 1916 #~ msgid "Font size" 1917 #~ msgstr "Velikost písma" 1918 1919 #~ msgid "Font size " 1920 #~ msgstr "Velikost písma " 1921 1922 #~ msgid "Show guidelines for x-height and baseline" 1923 #~ msgstr "Zobrazit pomocné linky střední a dolní dotažnice" 1924 1925 #~ msgid "Adjust right side bearing." 1926 #~ msgstr "Upravit spojitost pravé strany" 1927 1928 #~ msgid "Insert last edited glyph" 1929 #~ msgstr "Vložit naposledy upravovaný znak" 1930 1931 #~ msgid "Loading XML data." 1932 #~ msgstr "Nahrávají se data XML." 1933 1934 #~ msgid "Default language" 1935 #~ msgstr "Výchozí jazyk" 1936 1937 #~ msgid "Private use area" 1938 #~ msgstr "Zvláštní symboly souboru znaků" 1939 1940 #~ msgid "Show full unicode characters set" 1941 #~ msgstr "Ukázat úplnou znakovou sadu Unicode" 1942 1943 #~ msgid "Show default characters set" 1944 #~ msgstr "Ukázat výchozí znakovou sadu" 1945 1946 #~ msgid "Show all characters in the font" 1947 #~ msgstr "Ukázat všechny v písmu obsažené znaky" 1948 1949 #~ msgid "Use one pixel per unit" 1950 #~ msgstr "Použít jeden pixel na jednotku" 1951 1952 #~ msgid "Set precision" 1953 #~ msgstr "Stanovit přesnost" 1954 1955 #~ msgid "" 1956 #~ "Show all control point handles or only handles for the selected points." 1957 #~ msgstr "Ukázat všechny ovládací body nebo jen vybrané body." 1958 1959 #~ msgid "Set fill color for open paths." 1960 #~ msgstr "Stanovit barvu výplně pro otevřené cesty." 1961 1962 #~ msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." 1963 #~ msgstr "Nastavit počet vzorků na bod v nástroji pro kreslení od ruky." 1964 1965 #~ msgid "Simplification threshold" 1966 #~ msgstr "Hodnota prahu zjednodušení" 1967 1968 #~ msgid "Kerning:" 1969 #~ msgstr "Podřezávání:" 1970 1971 #~ msgid "Text" 1972 #~ msgstr "Text" 1973 1974 #~ msgid "_New" 1975 #~ msgstr "_Nový" 1976 1977 #~ msgid "_Open" 1978 #~ msgstr "_Otevřít" 1979 1980 #~ msgid "_Recent Files" 1981 #~ msgstr "Ne_dávné dokumenty" 1982 1983 #~ msgid "Save _as" 1984 #~ msgstr "Uloži_t jako" 1985 1986 #~ msgid "_Export" 1987 #~ msgstr "_Vyvést" 1988 1989 #~ msgid "_Preview" 1990 #~ msgstr "Ná_hled" 1991 1992 #~ msgid "Name and _Description" 1993 #~ msgstr "Název a _popis" 1994 1995 #~ msgid "Select _Character Set" 1996 #~ msgstr "Vybrat _znakovou sadu" 1997 1998 #~ msgid "_Quit" 1999 #~ msgstr "U_končit" 2000 2001 #~ msgid "_Undo" 2002 #~ msgstr "_Zpět" 2003 2004 #~ msgid "_Redo" 2005 #~ msgstr "_Znovu" 2006 2007 #~ msgid "_Copy" 2008 #~ msgstr "_Kopírovat" 2009 2010 #~ msgid "_Paste" 2011 #~ msgstr "_Vložit" 2012 2013 #~ msgid "Paste _In Place" 2014 #~ msgstr "Vložit v _původní poloze" 2015 2016 #~ msgid "Select All Pa_ths" 2017 #~ msgstr "Vybrat všechny _cesty" 2018 2019 #~ msgid "Move _To Baseline" 2020 #~ msgstr "Přesunout _na základní linku" 2021 2022 #~ msgid "_Search" 2023 #~ msgstr "_Hledat" 2024 2025 #~ msgid "_Export Glyph as SVG" 2026 #~ msgstr "_Vyvést znak jako SVG" 2027 2028 #~ msgid "_Import SVG" 2029 #~ msgstr "_Zavést SVG" 2030 2031 #~ msgid "Simpl_ify Path" 2032 #~ msgstr "Zj_ednodušit cestu" 2033 2034 #~ msgid "Close _Path" 2035 #~ msgstr "Zavřít ce_stu" 2036 2037 #~ msgid "_Glyph Sequence" 2038 #~ msgstr "Pořadí zn_aků" 2039 2040 #~ msgid "Set Glyph _Background" 2041 #~ msgstr "Nastavit _pozadí znaku" 2042 2043 #~ msgid "_Remove Glyph Background" 2044 #~ msgstr "_Odstranit pozadí znaku" 2045 2046 #~ msgid "_Select Point Above" 2047 #~ msgstr "_Vybrat bod ležící nad" 2048 2049 #~ msgid "Select _Next Point" 2050 #~ msgstr "Vybrat _další bod" 2051 2052 #~ msgid "Select _Previous Point" 2053 #~ msgstr "Vybrat _předchozí bod" 2054 2055 #~ msgid "Select Point _Below" 2056 #~ msgstr "Vybrat bod ležící p_od" 2057 2058 #~ msgid "_Next Tab" 2059 #~ msgstr "_Další karta" 2060 2061 #~ msgid "_Previous Tab" 2062 #~ msgstr "_Předchozí karta" 2063 2064 #~ msgid "_Close Tab" 2065 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 2066 2067 #~ msgid "Close _All Tabs" 2068 #~ msgstr "Zavřít _všechny karty" 2069 2070 #~ msgid "_Create Path" 2071 #~ msgstr "Vy_tvořit cestu" 2072 2073 #~ msgid "_Zoom" 2074 #~ msgstr "_Zvětšení" 2075 2076 #~ msgid "_Create Counter Path" 2077 #~ msgstr "_Vytvořit opačnou cestu" 2078 2079 #~ msgid "_Move" 2080 #~ msgstr "_Posunout" 2081 2082 #~ msgid "Show _Full Unicode Characters Set" 2083 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 2084 2085 #~ msgid "Show De_fault Characters Set" 2086 #~ msgstr "Ukázat _výchozí znakovou sadu" 2087 2088 #~ msgid "Show Characters in Font" 2089 #~ msgstr "Ukázat v písmu obsažené znaky" 2090 2091 #~ msgid "Add New _Grid Item" 2092 #~ msgstr "Přidat novou položku na _mřížku" 2093 2094 #~ msgid "Remove Gr_id Item" 2095 #~ msgstr "Odstranit položku z mříž_ky" 2096 2097 #~ msgid "_Zoom In" 2098 #~ msgstr "Při_blížit" 2099 2100 #~ msgid "Zoom _Out" 2101 #~ msgstr "Od_dálit" 2102 2103 #~ msgid "U_se One Pixel Per Unit" 2104 #~ msgstr "Po_užít jeden pixel na jednotku" 2105 2106 #~ msgid "Show Kerning _Tab" 2107 #~ msgstr "Ukázat _kartu podřezávání" 2108 2109 #~ msgid "_List Kerning Pairs" 2110 #~ msgstr "V_ypsat dvojice podřezávání" 2111 2112 #~ msgid "Show _Spacing Tab" 2113 #~ msgstr "Ukázat kartu _rozestavění" 2114 2115 #~ msgid "Select _Next Kerning Pair" 2116 #~ msgstr "Vybrat _další dvojici podřezávání" 2117 2118 #~ msgid "Select _Previous Kerning Pair" 2119 #~ msgstr "Vybrat _předchozí dvojici podřezávání" 2120 2121 #~ msgid "_Save as .bfp" 2122 #~ msgstr "Uložit _jako .bfp" 2123 2124 #~ msgid "_Show Ligatures" 2125 #~ msgstr "_Ukázat slitky" 2126 2127 #~ msgid "_Add Ligature" 2128 #~ msgstr "_Přidat slitek" 2129 2130 #~ msgid "_File" 2131 #~ msgstr "_Soubor" 2132 2133 #~ msgid "_Edit" 2134 #~ msgstr "Úp_ravy" 2135 2136 #~ msgid "_Tab" 2137 #~ msgstr "_Karta" 2138 2139 #~ msgid "T_ool" 2140 #~ msgstr "_Nástroj" 2141 2142 #~ msgid "_Kerning" 2143 #~ msgstr "_Podřezávání" 2144 2145 #~ msgid "_Close tab" 2146 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 2147 2148 #~ msgid "Show _full unicode characters set" 2149 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 2150 2151 #~ msgid "Zoom in on region boundaries" 2152 #~ msgstr "Auf Bereichsgrenzen vergrößern" 2153 2154 #~ msgid "Set contrast for background image" 2155 #~ msgstr "Kontrast Hintergrundbild einstellen" 2156 2157 #~ msgid "Backgrounds" 2158 #~ msgstr "Hintergründe" 2159 2160 #~ msgid "Creating thumbnails" 2161 #~ msgstr "Miniaturbilder werden erstellt" 2162 2163 #~ msgid "Delay response for editing tools" 2164 #~ msgstr "Verzögerte Reaktion für Bearbeitungswerkzeuge" 2165 2166 #~ msgid "_Remove All Kerning Pairs" 2167 #~ msgstr "Alle Unterschneidungs-Paare _entfernen" 2168 2169 #~ msgid "Merge paths" 2170 #~ msgstr "Pfade vereinen" 2171 2172 #~ msgid "Delete selected glyph" 2173 #~ msgstr "Ausgewähltes Zeichen löschen" 2174 2175 #~ msgid "Zoom in on region boundries" 2176 #~ msgstr "Innerhalb der Bereichsgrenzen vergrößern" 2177 2178 #~ msgid "Right click or use left command key and click to add new points" 2179 #~ msgstr "" 2180 #~ "Rechtsklick oder linke Steuerungs-Taste gedrückt halten und klicken, um " 2181 #~ "neue Punkte hinzuzufügen" 2182 2183 #~ msgid "Right click to add new points, left click to move points" 2184 #~ msgstr "" 2185 #~ "Rechtsklick um neue Punkte hinzuzufügen, Linksklink um Punkte zu " 2186 #~ "verschieben" 2187 2188 #~ msgid "and double click to add new point on path." 2189 #~ msgstr "und Doppelklick um einen neuen Punkt auf einem Pfad zu erstellen." 2190 2191 #~ msgid "Zoom to scale 1:1" 2192 #~ msgstr "Zoom para escala 1:1" 2193 2194 #~ msgid "Zoom in at region boundries" 2195 #~ msgstr "Ajustar para limites do caractere" 2196 2197 #~ msgid "Zoom in background image" 2198 #~ msgstr "Ajustar zoom para imagem de fundo" 2199 2200 #~ msgid "_Save" 2201 #~ msgstr "_Salvar" 2202 2203 #~ msgid "exit if a test case failes" 2204 #~ msgstr "sair se um caso de teste falhar" 2205 2206 #~ msgid "Postscript name" 2207 #~ msgstr "Nome Postscript" 2208 2209 #~ msgid "Recover" 2210 #~ msgstr "Recuperar" 2211 2212 #~ msgid "Delete all" 2213 #~ msgstr "Remover todos" 2214 2215 #~ msgid "Full name (name & style)" 2216 #~ msgstr "Nome completo (nome e estilo)" 2217 2218 #~ msgid "Update name & description" 2219 #~ msgstr "Atualizar nome e descrição" 2220 2221 #~ msgid "Create a new font" 2222 #~ msgstr "Criar uma nova fonte" 2223 2224 #~ msgid "Add name and description to this font." 2225 #~ msgstr "Adicionar nome e descrição para esta fonte." 2226 2227 #~ msgid "Preferences" 2228 #~ msgstr "Preferências" 2229 2230 #~ msgid "Export SVG, TTF & EOT fonts" 2231 #~ msgstr "Exportar fontes em SVG, TTF e EOT" 2232 2233 #~ msgid "Export SVG font and view the result" 2234 #~ msgstr "Exportar fonte SVG e visualizar resultado" 2235 2236 #~ msgid "" 2237 #~ "The loaded font can be overwritten if you choose to continue with preview." 2238 #~ msgstr "" 2239 #~ "A fonte carregada pode ser sobrescrita se você escolher continuar a " 2240 #~ "visualização." 2241 2242 #~ msgid "Continue" 2243 #~ msgstr "Continuar" 2244 2245 #~ msgid "Continue and don't ask me again." 2246 #~ msgstr "Continue e não pergunte novamente." 2247 2248 #~ msgid "Use left command key (⌘) + click to add new points" 2249 #~ msgstr "" 2250 #~ "Pressione a tecla de comando da esquerda (⌘) e clique para adicionar " 2251 #~ "pontos" 2252 2253 #~ msgid "Save as" 2254 #~ msgstr "Salvar como" 2255 2256 #~ msgid "Show all characters in font" 2257 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres presentes na fonte" 2258 2259 #~ msgid "_Description" 2260 #~ msgstr "_Descrição" 2261 2262 #~ msgid "_Select all paths" 2263 #~ msgstr "Selecionar _todos os caminhos" 2264 2265 #~ msgid "_Export glyph as SVG" 2266 #~ msgstr "_Exportar caractere como SVG" 2267 2268 #~ msgid "Close _path" 2269 #~ msgstr "_Fechar caminho" 2270 2271 #~ msgid "_Select point above" 2272 #~ msgstr "_Selecionar ponto acima" 2273 2274 #~ msgid "Select _next point" 2275 #~ msgstr "Selecionar _próximo ponto" 2276 2277 #~ msgid "Select _previous point" 2278 #~ msgstr "Selecionar ponto _anterior" 2279 2280 #~ msgid "Select point _below" 2281 #~ msgstr "Selecionar ponto _inferior" 2282 2283 #~ msgid "_Next tab" 2284 #~ msgstr "_Próxima aba" 2285 2286 #~ msgid "_Previous tab" 2287 #~ msgstr "Aba a_nterior" 2288 2289 #~ msgid "Close _all tabs" 2290 #~ msgstr "Fechar _todas as abas" 2291 2292 #~ msgid "_Create path" 2293 #~ msgstr "_Criar caminho" 2294 2295 #~ msgid "_Create counter path" 2296 #~ msgstr "_Criar caminho inverso" 2297 2298 #~ msgid "Show de_fault characters set" 2299 #~ msgstr "E_xibir sequência de caracteres padrão" 2300 2301 #~ msgid "Show characters in font" 2302 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres da fonte" 2303 2304 #~ msgid "Add new _grid item" 2305 #~ msgstr "Adicionar novo item de _grade" 2306 2307 #~ msgid "Remove gr_id item" 2308 #~ msgstr "Remover item de g_rade" 2309 2310 #~ msgid "_Zoom in" 2311 #~ msgstr "Aumentar _zoom" 2312 2313 #~ msgid "Zoom _out" 2314 #~ msgstr "Diminuir zo_om" 2315 2316 #~ msgid "Zoom to _scale 1:1" 2317 #~ msgstr "Zoom para e_scala 1:1" 2318 2319 #~ msgid "" 2320 #~ "The loaded font will be overwritten if you choose to continue with " 2321 #~ "preview." 2322 #~ msgstr "A fonte carregada será sobrescrita se você continuar com a prévia." 2323 2324 #~ msgid "Export glyph to svg file" 2325 #~ msgstr "Exportar caractere para arquivo svg" 2326 2327 #~ msgid "Wrote font files" 2328 #~ msgstr "Escreveu arquivos de fonte" 2329 2330 #~ msgid "Create new kerning class" 2331 #~ msgstr "Neue Unterschneidungsklasse erstellen" 2332 2333 #~ msgid "Zoom to _Scale 1:1" 2334 #~ msgstr "Zoom auf _Maßstab 1:1" 2335