The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

cs.po in po

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of po/cs.po.
OTF offer
1 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. 3 # Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2014. 4 msgid "" 5 msgstr "" 6 "Project-Id-Version: \n" 7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 8 "POT-Creation-Date: 2017-06-14 17:09+0200\n" 9 "PO-Revision-Date: 2016-10-22 19:11+0000\n" 10 "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" 11 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" 12 "Language: cs\n" 13 "MIME-Version: 1.0\n" 14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 17 "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" 18 "X-POOTLE-MTIME: 1477163484.000000\n" 19 20 #: libbirdfont/Argument.vala:277 21 msgid "Usage" 22 msgstr "Použití" 23 24 # tohle je výpis pro příkazový řádek, ty velký písmena jsou tam schválně 25 #: libbirdfont/Argument.vala:279 libbirdfont/ExportUtils.vala:19 26 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 27 msgid "FILE" 28 msgstr "SOUBOR" 29 30 # to samé jako předchozí, ještě sem to změnil na přepínač, protože je to pro Linux a tam je tenhle překlad používanější 31 #: libbirdfont/Argument.vala:279 libbirdfont/ExportUtils.vala:19 32 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 33 msgid "OPTION" 34 msgstr "VOLBA" 35 36 #: libbirdfont/Argument.vala:281 37 msgid "enable Android customizations" 38 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Android" 39 40 #: libbirdfont/Argument.vala:282 41 msgid "show coordinate in glyph view" 42 msgstr "Ukázat souřadnice v přehledu znaků" 43 44 #: libbirdfont/Argument.vala:283 45 msgid "exit if a test case fails" 46 msgstr "Ukončit, pokud zkouška selže" 47 48 #: libbirdfont/Argument.vala:284 49 msgid "treat warnings as fatal" 50 msgstr "Varování, úprava je osudná " 51 52 #: libbirdfont/Argument.vala:285 53 msgid "show this message" 54 msgstr "Ukázat tuto zprávu" 55 56 #: libbirdfont/Argument.vala:286 57 msgid "write a log file" 58 msgstr "Zapsat soubor se zápisem" 59 60 #: libbirdfont/Argument.vala:287 61 msgid "enable Machintosh customizations" 62 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Mac" 63 64 #: libbirdfont/Argument.vala:288 65 msgid "enable Windows customizations" 66 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Windows" 67 68 #: libbirdfont/Argument.vala:289 69 msgid "don't translate" 70 msgstr "Nepřekládat" 71 72 #: libbirdfont/Argument.vala:290 73 msgid "sleep between each command in test suite" 74 msgstr "Čekat chvíli před každým spuštěním příkazu ve zkušební sadě" 75 76 #: libbirdfont/Argument.vala:291 77 msgid "run test case" 78 msgstr "Spustit vybranou zkušební sadu" 79 80 #: libbirdfont/BackgroundSelectionTool.vala:23 81 msgid "Select background" 82 msgstr "Vybrat pozadí" 83 84 #: libbirdfont/BackgroundTab.vala:47 libbirdfont/BackgroundTools.vala:26 85 msgid "Background Image" 86 msgstr "Obrázek pozadí" 87 88 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:163 89 msgid "Move, resize and rotate background image" 90 msgstr "Posunout, změnit velikost a otočit obrázek pozadí" 91 92 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:166 libbirdfont/BezierTool.vala:103 93 #: libbirdfont/PointTool.vala:88 94 msgid "on axis" 95 msgstr "na ose" 96 97 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:294 98 msgid "Select background image" 99 msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 100 101 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:27 102 msgid "Images" 103 msgstr "Obrázky" 104 105 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:34 libbirdfont/FileDialogTab.vala:94 106 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:110 107 msgid "Files" 108 msgstr "Soubory" 109 110 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:38 111 msgid "Parts" 112 msgstr "Části" 113 114 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:53 libbirdfont/Glyph.vala:2362 115 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:218 116 msgid "Add" 117 msgstr "Přidat" 118 119 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:122 120 msgid "Select Glyph" 121 msgstr "Vybrat znak" 122 123 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:232 libbirdfont/LoadCallback.vala:100 124 #: libbirdfont/Menu.vala:50 125 msgid "Open" 126 msgstr "Otevřít" 127 128 #: libbirdfont/BezierTool.vala:91 129 msgid "Create Beziér curves" 130 msgstr "Vytvořit Bézierovy křivky" 131 132 #: libbirdfont/BezierTool.vala:95 133 msgid "line" 134 msgstr "čára" 135 136 #: libbirdfont/BezierTool.vala:99 137 msgid "corner" 138 msgstr "Roh" 139 140 #: libbirdfont/CircleTool.vala:36 141 msgid "Circle" 142 msgstr "Kruh" 143 144 #: libbirdfont/CutBackgroundTool.vala:38 145 msgid "Crop background image" 146 msgstr "Oříznout obrázek pozadí" 147 148 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:25 149 msgid "Default Language" 150 msgstr "Výchozí jazyk" 151 152 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:26 153 msgid "Private Use Area" 154 msgstr "Uživatelská oblast" 155 156 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:28 157 msgid "Chinese" 158 msgstr "Čínština" 159 160 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:29 161 msgid "English" 162 msgstr "Angličtina" 163 164 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:30 165 msgid "Greek" 166 msgstr "Řečtina" 167 168 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:31 169 msgid "Japanese" 170 msgstr "Japonština" 171 172 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:32 173 msgid "Javanese" 174 msgstr "Javánština" 175 176 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:33 177 msgid "Latin" 178 msgstr "Latina" 179 180 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:34 181 msgid "Russian" 182 msgstr "Ruština" 183 184 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:35 185 msgid "Swedish" 186 msgstr "Švédština" 187 188 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:36 189 msgid "Thai" 190 msgstr "Thajština" 191 192 #. / All lower case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 193 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:118 libbirdfont/ExportTool.vala:440 194 msgid "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" 195 msgstr "" 196 "a á b c č d ď e é ě f g h i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y " 197 "ý z ž" 198 199 #. / All upper case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 200 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:121 libbirdfont/ExportTool.vala:441 201 msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" 202 msgstr "" 203 "A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y " 204 "Ý Z Ž" 205 206 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:66 207 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:277 libbirdfont/ExportSettings.vala:133 208 #: libbirdfont/Menu.vala:489 libbirdfont/TableLayout.vala:203 209 msgid "Name and Description" 210 msgstr "Název a popis" 211 212 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:70 libbirdfont/MenuTab.vala:98 213 msgid "PostScript Name" 214 msgstr "Název PostScript" 215 216 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:80 libbirdfont/MenuTab.vala:103 217 #: libbirdfont/MenuTab.vala:702 218 msgid "Name" 219 msgstr "Název" 220 221 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:90 libbirdfont/MenuTab.vala:108 222 msgid "Style" 223 msgstr "Styl" 224 225 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:100 226 msgid "Bold" 227 msgstr "Tučné" 228 229 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:109 230 msgid "Italic" 231 msgstr "Kurzíva" 232 233 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:119 234 msgid "Weight" 235 msgstr "Tloušťka" 236 237 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:129 libbirdfont/MenuTab.vala:113 238 msgid "Full Name (Name and Style)" 239 msgstr "Celý název (název a styl)" 240 241 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:140 libbirdfont/MenuTab.vala:118 242 msgid "Unique Identifier" 243 msgstr "Jedinečný identifikátor" 244 245 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:150 libbirdfont/ImportUtils.vala:156 246 #: libbirdfont/Menu.vala:496 libbirdfont/Menu.vala:498 247 #: libbirdfont/VersionList.vala:268 248 msgid "Version" 249 msgstr "Verze" 250 251 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:160 252 msgid "Description" 253 msgstr "Popis" 254 255 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:171 256 msgid "Copyright" 257 msgstr "Autorská práva" 258 259 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:183 260 msgid "License" 261 msgstr "Licence" 262 263 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:195 264 msgid "License URL" 265 msgstr "URL Licence" 266 267 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:207 268 msgid "Trademark" 269 msgstr "ochranná známka" 270 271 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:219 272 msgid "Manufacturer" 273 msgstr "Výrobce" 274 275 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:230 276 msgid "Designer" 277 msgstr "Návrhář" 278 279 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:241 280 msgid "Vendor URL" 281 msgstr "URL dodavatele" 282 283 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:252 284 msgid "Designer URL" 285 msgstr "Adresa návrháře (URL)" 286 287 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:112 288 msgid "Background Tools" 289 msgstr "Nástroje pro práci s pozadím" 290 291 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:113 292 msgid "Control Points" 293 msgstr "Kontrolní body" 294 295 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:114 296 msgid "Object Tools" 297 msgstr "Nástroje pro práci s předměty" 298 299 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:123 300 msgid "Drawing Tools" 301 msgstr "Nástroje na kreslení" 302 303 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:124 304 msgid "Control Point" 305 msgstr "Ovládací bod" 306 307 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:126 libbirdfont/Menu.vala:247 308 msgid "Layers" 309 msgstr "Vrstvy" 310 311 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:127 312 msgid "Stroke" 313 msgstr "Tah" 314 315 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:128 316 msgid "Geometrical Shapes" 317 msgstr "Geometrické tvary" 318 319 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:129 libbirdfont/OverviewTools.vala:45 320 msgid "Zoom" 321 msgstr "Zvětšení" 322 323 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:130 324 msgid "Guidelines & Grid" 325 msgstr "Pomocné linky a mřížka" 326 327 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:135 328 msgid "Grid Size" 329 msgstr "Velikost mřížky" 330 331 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:194 332 msgid "Move canvas" 333 msgstr "Posunout pracovní plochu" 334 335 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:195 336 msgid "Ctrl + Shift + Click" 337 msgstr "" 338 339 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:196 340 msgid "Space + Click" 341 msgstr "" 342 343 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:204 344 msgid "Delete" 345 msgstr "Smazat" 346 347 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:211 348 msgid "Select all points or paths" 349 msgstr "Vybrat všechny body nebo cesty" 350 351 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:227 libbirdfont/Menu.vala:99 352 msgid "Undo" 353 msgstr "Zpět" 354 355 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:234 356 msgid "Insert new points on path" 357 msgstr "Vložit nové body do cesty" 358 359 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:243 360 msgid "Create quadratic Bézier curves" 361 msgstr "Vytvářet kvadratické Bézierovy křivky" 362 363 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:252 364 msgid "Create cubic Bézier curves" 365 msgstr "Vytvářet kubické Bézierovy křivky" 366 367 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:261 368 msgid "Quadratic path with two line handles" 369 msgstr "Kvadratická cesta s dvouřádkovými identifikátory" 370 371 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:270 372 msgid "Convert selected points" 373 msgstr "Převést vybrané body" 374 375 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:281 376 msgid "X coordinate" 377 msgstr "Souřadnice x" 378 379 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:325 380 msgid "Y coordinate" 381 msgstr "Souřadnice y" 382 383 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:368 384 msgid "Rotation" 385 msgstr "Otočit" 386 387 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:407 388 msgid "Width" 389 msgstr "Šířka" 390 391 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:432 392 msgid "Height" 393 msgstr "Výška" 394 395 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:475 396 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" 397 msgstr "Svázat úchopy křivky vybraných bodů úprav" 398 399 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:526 400 msgid "Symmetrical handles" 401 msgstr "Souměrné úchopy" 402 403 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:556 404 msgid "Convert segment to line." 405 msgstr "Převést část na čáru." 406 407 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:564 408 msgid "Create counter from outline" 409 msgstr "Obrátit cestu" 410 411 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:567 412 msgid "Scale object to font top/baseline" 413 msgstr "Změnit velikost předmětu k horní/základní čáře" 414 415 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:576 416 msgid "Close path" 417 msgstr "Uzavřít cestu" 418 419 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:598 420 msgid "Move to path to the bottom of the layer" 421 msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 422 423 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:612 424 msgid "Flip path vertically" 425 msgstr "Zrcadlit svisle" 426 427 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:620 428 msgid "Flip path horizontally" 429 msgstr "Zrcadlit vodorovně" 430 431 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:629 432 msgid "Set size for background image" 433 msgstr "Nastavit velikost obrázku pozadí" 434 435 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:667 436 msgid "Show/hide background image" 437 msgstr "Ukázat/Skrýt obrázek pozadí" 438 439 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:678 440 msgid "Insert a new background image" 441 msgstr "Vložit nový obrázek pozadí" 442 443 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:692 libbirdfont/ThemeTab.vala:156 444 msgid "High contrast" 445 msgstr "Vysoký kontrast" 446 447 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:706 448 msgid "Set background threshold" 449 msgstr "Nastavit práh pro pozadí" 450 451 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:725 452 msgid "Amount of autotrace details" 453 msgstr "Podrobnost automatického obkreslení" 454 455 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:744 456 msgid "Autotrace simplification" 457 msgstr "Zjednodušení automatického obkreslení" 458 459 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:754 460 msgid "Autotrace background image" 461 msgstr "Automaticky obkreslit obrázek pozadí" 462 463 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:762 464 msgid "Delete background image" 465 msgstr "Smazat obrázek pozadí" 466 467 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:769 468 msgid "Add layer" 469 msgstr "Přidat vrstvu" 470 471 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:779 472 msgid "Show layers" 473 msgstr "Ukázat vrstvy" 474 475 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:789 476 msgid "Apply stroke" 477 msgstr "Použít tah" 478 479 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:823 libbirdfont/SettingsTab.vala:36 480 msgid "Stroke width" 481 msgstr "Šířka tahu" 482 483 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:865 484 msgid "Create outline form stroke" 485 msgstr "Vytvořit obrys z tahu" 486 487 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:874 488 msgid "Butt line cap" 489 msgstr "Nepřesahující konec" 490 491 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:898 492 msgid "Round line cap" 493 msgstr "Zaoblený konec" 494 495 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:923 496 msgid "Square line cap" 497 msgstr "Čtvercový konec" 498 499 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:992 500 msgid "Show guidelines" 501 msgstr "Zobrazit pomocné linky" 502 503 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1004 504 msgid "Show more guidelines" 505 msgstr "Ukázat více pomocných linek" 506 507 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1020 508 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" 509 msgstr "Zobrazit pomocné linky horního a dolního okraje" 510 511 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1044 512 msgid "Lock guides and grid" 513 msgstr "Zamknout vodítka a mřížku" 514 515 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1086 516 msgid "Zoom Out More" 517 msgstr "Oddálit více" 518 519 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1096 520 msgid "Show full glyph" 521 msgstr "Ukázat celý znak" 522 523 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1104 524 msgid "Fit in view" 525 msgstr "Přizpůsobit velikosti okna" 526 527 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1112 528 msgid "Zoom in on background image" 529 msgstr "Přiblížit na obrázek pozadí" 530 531 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1123 532 msgid "Previous view" 533 msgstr "Předchozí zobrazení" 534 535 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1130 536 msgid "Next view" 537 msgstr "Další zobrazení" 538 539 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1535 540 msgid "Set size for grid" 541 msgstr "Nastavit velikost mřížky" 542 543 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:41 libbirdfont/ExportSettings.vala:185 544 #: libbirdfont/Menu.vala:309 545 msgid "Export Settings" 546 msgstr "Nastavení ukládání" 547 548 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:45 libbirdfont/ExportSettings.vala:60 549 msgid "File Name" 550 msgstr "Název souboru" 551 552 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:75 553 msgid "Units Per Em" 554 msgstr "Jednotky za Em" 555 556 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:94 libbirdfont/RecentFiles.vala:77 557 msgid "Folder" 558 msgstr "Složka" 559 560 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:98 561 msgid "Formats" 562 msgstr "Formáty" 563 564 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:139 libbirdfont/ExportTool.vala:40 565 msgid "Export" 566 msgstr "Exportovat" 567 568 #: libbirdfont/ExportTool.vala:233 libbirdfont/Menu.vala:64 569 #: libbirdfont/MenuTab.vala:359 libbirdfont/SaveCallback.vala:68 570 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 571 msgid "Save" 572 msgstr "Uložit" 573 574 #: libbirdfont/ExportTool.vala:439 575 msgid "Alphabet" 576 msgstr "Abeceda" 577 578 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:17 libbirdfont/ImportUtils.vala:17 579 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 580 msgid "Usage:" 581 msgstr "Použití:" 582 583 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:20 birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 584 msgid "print this message" 585 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou" 586 587 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:21 588 msgid "write files to this directory" 589 msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře" 590 591 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:22 592 msgid "write svg file" 593 msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG" 594 595 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:23 596 msgid "write ttf and eot file" 597 msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT" 598 599 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:130 600 msgid "Can't find output directory" 601 msgstr "Výstupní adresář se nepodařilo nalézt" 602 603 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:79 604 msgid "Select a Folder" 605 msgstr "Vybrat složku" 606 607 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:83 608 msgid "Folders" 609 msgstr "Složky" 610 611 #: libbirdfont/FileTools.vala:31 612 msgid "New font" 613 msgstr "Nový font" 614 615 #: libbirdfont/FileTools.vala:37 616 msgid "Open font" 617 msgstr "Otevřít písmo" 618 619 #: libbirdfont/FileTools.vala:43 620 msgid "Save font" 621 msgstr "Uložit písmo" 622 623 #: libbirdfont/FileTools.vala:49 libbirdfont/Menu.vala:482 624 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:225 libbirdfont/SettingsTab.vala:33 625 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:180 626 msgid "Settings" 627 msgstr "Nastavení" 628 629 #: libbirdfont/FileTools.vala:55 libbirdfont/ThemeTab.vala:42 630 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:167 631 msgid "Themes" 632 msgstr "Motivy" 633 634 #: libbirdfont/Glyph.vala:518 635 msgid "top margin" 636 msgstr "Horní okraj" 637 638 #: libbirdfont/Glyph.vala:525 639 msgid "top" 640 msgstr "nahoře" 641 642 #: libbirdfont/Glyph.vala:532 643 msgid "x-height" 644 msgstr "výška x" 645 646 #: libbirdfont/Glyph.vala:541 647 msgid "baseline" 648 msgstr "účaří" 649 650 #: libbirdfont/Glyph.vala:548 651 msgid "bottom" 652 msgstr "dole" 653 654 #: libbirdfont/Glyph.vala:554 655 msgid "bottom margin" 656 msgstr "dolní okraj" 657 658 #: libbirdfont/Glyph.vala:560 659 msgid "left" 660 msgstr "vlevo" 661 662 #: libbirdfont/Glyph.vala:569 663 msgid "right" 664 msgstr "vpravo" 665 666 #: libbirdfont/Glyph.vala:2362 667 msgid "Guide" 668 msgstr "Vodítko" 669 670 #: libbirdfont/GridTool.vala:38 671 msgid "Show grid" 672 msgstr "Ukázat mřížku" 673 674 #: libbirdfont/GuideTab.vala:46 libbirdfont/GuideTab.vala:57 675 msgid "Guides" 676 msgstr "Vodítka" 677 678 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:33 679 msgid "Zoom in" 680 msgstr "Přiblížit" 681 682 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:40 683 msgid "Zoom out" 684 msgstr "Oddálit" 685 686 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:47 687 msgid "Convert the last segment to a straight line" 688 msgstr "Převést poslední část na rovnou čáru" 689 690 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:55 691 msgid "Convert the last control point to a corner node" 692 msgstr "Převést poslední kotevní bod na rohový bod" 693 694 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:63 695 msgid "Move handle along axis" 696 msgstr "Posunout úchop podél osy" 697 698 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:19 699 msgid "BF-FILE" 700 msgstr "Soubor BF" 701 702 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:19 703 msgid "SVG-FILES ..." 704 msgstr "Soubory SVG..." 705 706 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:54 libbirdfont/ImportUtils.vala:62 707 msgid "does not exist." 708 msgstr "neexistuje." 709 710 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:63 711 msgid "A new font will be created." 712 msgstr "Bude vytvořeno nové písmo." 713 714 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:85 715 msgid "Failed to import" 716 msgstr "Nepodařilo se zavést" 717 718 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:86 719 msgid "Aborting" 720 msgstr "Ruší se" 721 722 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:119 723 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." 724 msgstr "není název znaku nebo hodnota Unicode." 725 726 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:120 727 msgid "Unicode values must start with U+." 728 msgstr "Hodnoty Unicode musí začínat na U+." 729 730 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:146 731 msgid "Adding" 732 msgstr "Přidává se" 733 734 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:150 735 msgid "to" 736 msgstr "do" 737 738 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:152 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:135 739 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:48 740 msgid "Glyph" 741 msgstr "Znak" 742 743 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:101 libbirdfont/KerningDisplay.vala:931 744 msgid "Kerning" 745 msgstr "Podřezávání" 746 747 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:109 748 msgid "The current kerning class is malformed." 749 msgstr "Nynější třída podřezávání je chybná." 750 751 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:110 752 msgid "Add single characters separated by space and ranges on the form A-Z." 753 msgstr "" 754 "Přidat jednotlivé znaky oddělené mezerou nebo rozsahy používající formát A-Z." 755 756 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:111 757 msgid "Type “space” to kern the space character and “divis” to kern -." 758 msgstr "" 759 "Pro podřezání (vyrovnání) znaku mezery stiskněte „mezerník“ a pro podřezání " 760 "(vyrovnání) znaku spojovníku (-) pak klávesu pro „divis“." 761 762 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:713 libbirdfont/OverviewTools.vala:84 763 msgid "Unicode" 764 msgstr "Unicode" 765 766 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:713 767 msgid "Insert" 768 msgstr "Vložit" 769 770 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:931 libbirdfont/MainWindow.vala:238 771 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:37 libbirdfont/SpinButton.vala:208 772 msgid "Close" 773 msgstr "Zavřít" 774 775 #: libbirdfont/KerningList.vala:54 libbirdfont/KerningList.vala:111 776 msgid "Kerning Pairs" 777 msgstr "Dvojice podřezávání" 778 779 #: libbirdfont/KerningList.vala:57 780 msgid "No kerning pairs created." 781 msgstr "Nevytvořeny žádné dvojice podřezávání" 782 783 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/KerningTools.vala:90 784 msgid "Kerning class" 785 msgstr "Třída podřezávání" 786 787 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/LayerLabel.vala:144 788 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 libbirdfont/Ligatures.vala:133 789 #: libbirdfont/Ligatures.vala:156 libbirdfont/Ligatures.vala:188 790 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:50 libbirdfont/SpacingTab.vala:232 791 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:277 libbirdfont/SpinButton.vala:208 792 #: libbirdfont/Theme.vala:685 793 msgid "Set" 794 msgstr "Nastavit" 795 796 #: libbirdfont/KerningStrings.vala:65 797 msgid "Load kerning strings" 798 msgstr "Nahrát řetězce podřezávání" 799 800 #: libbirdfont/KerningTools.vala:56 801 msgid "Kerning Tools" 802 msgstr "Nástroje na podřezávání" 803 804 #: libbirdfont/KerningTools.vala:68 libbirdfont/SpacingTools.vala:31 805 msgid "Font Size" 806 msgstr "Velikost písma" 807 808 #: libbirdfont/KerningTools.vala:87 809 msgid "Create new kerning class." 810 msgstr "Vytvořit novou třídu podřezávání (vyrovnání)." 811 812 #: libbirdfont/KerningTools.vala:99 813 msgid "Use text input to enter kerning values." 814 msgstr "Zadat hodnoty podřezání (vyrovnání) přímo." 815 816 #: libbirdfont/KerningTools.vala:107 libbirdfont/SpacingClassTools.vala:30 817 #: libbirdfont/SpacingTools.vala:52 818 msgid "Insert glyph from overview" 819 msgstr "Vložit znak z přehledu" 820 821 #: libbirdfont/KerningTools.vala:122 libbirdfont/SpacingTools.vala:67 822 msgid "Insert character by unicode value" 823 msgstr "Vložit znak podle hodnoty Unicode" 824 825 #: libbirdfont/KerningTools.vala:130 826 msgid "Right to left" 827 msgstr "" 828 829 #: libbirdfont/KerningTools.vala:139 830 msgid "Open a text file with kerning strings first." 831 msgstr "Nejprve otevřít soubor s podřezávacími řetězci." 832 833 #: libbirdfont/KerningTools.vala:141 834 msgid "Previous kerning string" 835 msgstr "Předchozí podřezávací řetězec" 836 837 #: libbirdfont/KerningTools.vala:151 838 msgid "You have reached the beginning of the list." 839 msgstr "Dosáhl jste začátku seznamu." 840 841 #: libbirdfont/KerningTools.vala:160 842 msgid "Next kerning string" 843 msgstr "Další podřezávací řetězec " 844 845 #: libbirdfont/KerningTools.vala:170 846 msgid "You have reached the end of the list." 847 msgstr "Dosáhl jste konce seznamu." 848 849 #: libbirdfont/KerningTools.vala:179 850 msgid "Substitutions" 851 msgstr "Nahrazení" 852 853 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:28 libbirdfont/OverviewTools.vala:44 854 msgid "Character Sets" 855 msgstr "Znakové sady" 856 857 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:68 858 msgid "Character Set" 859 msgstr "Znaková sada" 860 861 #: libbirdfont/LayerLabel.vala:144 862 msgid "Layer" 863 msgstr "Vrstva" 864 865 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 866 msgid "character sequence" 867 msgstr "kombinace znaků" 868 869 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 870 msgid "ligature" 871 msgstr "slitek" 872 873 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 874 msgid "substitution" 875 msgstr "nahrazení" 876 877 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 878 msgid "beginning" 879 msgstr "začátek" 880 881 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 882 msgid "middle" 883 msgstr "prostředek" 884 885 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 886 msgid "end" 887 msgstr "konec" 888 889 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 890 msgid "New Ligature" 891 msgstr "Nový slitek" 892 893 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 894 msgid "New Contextual Substitution" 895 msgstr "Nová náhrada vyplývající ze souvislosti" 896 897 #: libbirdfont/LigatureList.vala:115 898 msgid "Contextual Substitutions" 899 msgstr "Náhrady vyplývající ze souvislostí" 900 901 #: libbirdfont/LigatureList.vala:126 libbirdfont/LigatureList.vala:140 902 #: libbirdfont/Menu.vala:437 903 msgid "Ligatures" 904 msgstr "Slitky" 905 906 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 907 msgid "Beginning" 908 msgstr "Začátek" 909 910 #: libbirdfont/Ligatures.vala:133 911 msgid "Middle" 912 msgstr "Prostředek" 913 914 #: libbirdfont/Ligatures.vala:156 915 msgid "End" 916 msgstr "Konec" 917 918 #: libbirdfont/Ligatures.vala:188 919 msgid "Ligature" 920 msgstr "Slitek" 921 922 #: libbirdfont/Line.vala:157 923 msgid "Position" 924 msgstr "Poloha" 925 926 #: libbirdfont/Line.vala:157 927 msgid "Move" 928 msgstr "Posunout" 929 930 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:29 931 msgid "This font was made with a newer version of Birdfont." 932 msgstr "Toto písmo bylo uděláno v novější verzi Birdfontu." 933 934 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:30 935 msgid "You need to upgrade your version of Birdfont." 936 msgstr "Potřebujete povýšit verzi Birdfontu." 937 938 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:34 939 msgid "This font was made with an old version of Birdfont." 940 msgstr "Toto písmo bylo uděláno ve staré verzi Birdfontu." 941 942 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:35 943 msgid "You need an older version of Birdfont to open it." 944 msgstr "K jeho otevření potřebujete starší verzi Birdfontu." 945 946 #: libbirdfont/MainWindow.vala:238 947 msgid "Glyph sequence" 948 msgstr "Pořadí znaků" 949 950 #: libbirdfont/Menu.vala:37 951 msgid "File" 952 msgstr "Soubor" 953 954 #: libbirdfont/Menu.vala:43 955 msgid "New" 956 msgstr "Nový" 957 958 #: libbirdfont/Menu.vala:57 libbirdfont/RecentFiles.vala:85 959 msgid "Recent Files" 960 msgstr "Nedávno otevřené soubory" 961 962 #: libbirdfont/Menu.vala:71 963 msgid "Save As" 964 msgstr "Uložit jako" 965 966 #: libbirdfont/Menu.vala:78 967 msgid "Select Character Set" 968 msgstr "Vybrat znakovou sadu" 969 970 #: libbirdfont/Menu.vala:85 971 msgid "Quit" 972 msgstr "Ukončit" 973 974 #: libbirdfont/Menu.vala:93 975 msgid "Edit" 976 msgstr "Úpravy" 977 978 #: libbirdfont/Menu.vala:106 979 msgid "Redo" 980 msgstr "Znovu" 981 982 #: libbirdfont/Menu.vala:113 983 msgid "Copy" 984 msgstr "Kopírovat" 985 986 #: libbirdfont/Menu.vala:120 987 msgid "Paste" 988 msgstr "Vložit" 989 990 #: libbirdfont/Menu.vala:127 991 msgid "Paste In Place" 992 msgstr "Přepsat" 993 994 #: libbirdfont/Menu.vala:134 995 msgid "Select All Paths" 996 msgstr "Vybrat všechny cesty" 997 998 #: libbirdfont/Menu.vala:141 999 msgid "Select All Glyphs" 1000 msgstr "Vybrat všechny znaky" 1001 1002 #: libbirdfont/Menu.vala:148 1003 msgid "Move To Baseline" 1004 msgstr "Přesunout na účaří" 1005 1006 #: libbirdfont/Menu.vala:155 libbirdfont/OverView.vala:260 1007 #: libbirdfont/OverView.vala:279 libbirdfont/OverviewTools.vala:188 1008 msgid "Search" 1009 msgstr "Hledat" 1010 1011 #: libbirdfont/Menu.vala:162 1012 msgid "Simplify Path" 1013 msgstr "Zjednodušit cestu" 1014 1015 #: libbirdfont/Menu.vala:169 1016 msgid "Merge Paths" 1017 msgstr "Sloučit cesty" 1018 1019 #: libbirdfont/Menu.vala:176 1020 msgid "Close Path" 1021 msgstr "Uzavřít cestu" 1022 1023 #: libbirdfont/Menu.vala:183 1024 msgid "Glyph Sequence" 1025 msgstr "Pořadí znaků" 1026 1027 #: libbirdfont/Menu.vala:190 1028 msgid "Set Background Glyph" 1029 msgstr "Nastavit znak pozadí" 1030 1031 #: libbirdfont/Menu.vala:197 1032 msgid "Remove Background Glyph" 1033 msgstr "Odstranit znak pozadí" 1034 1035 #: libbirdfont/Menu.vala:204 1036 msgid "Create Guide" 1037 msgstr "Vytvořit vodítko" 1038 1039 #: libbirdfont/Menu.vala:211 1040 msgid "List Guides" 1041 msgstr "Uvést vodítka" 1042 1043 #: libbirdfont/Menu.vala:218 1044 msgid "Select Point Above" 1045 msgstr "Vybrat výše ležící bod" 1046 1047 #: libbirdfont/Menu.vala:225 1048 msgid "Select Next Point" 1049 msgstr "Vybrat další bod" 1050 1051 #: libbirdfont/Menu.vala:232 1052 msgid "Select Previous Point" 1053 msgstr "Vybrat předchozí bod" 1054 1055 #: libbirdfont/Menu.vala:239 1056 msgid "Select Point Below" 1057 msgstr "Vybrat níže ležící bod" 1058 1059 #: libbirdfont/Menu.vala:253 1060 msgid "Move Layer Up" 1061 msgstr "Posunout vrstvu nahoru" 1062 1063 #: libbirdfont/Menu.vala:260 1064 msgid "Move Layer Down" 1065 msgstr "Posunout vrstvu dolů" 1066 1067 #: libbirdfont/Menu.vala:268 1068 msgid "Import and Export" 1069 msgstr "Zavedení a vyvedení" 1070 1071 #: libbirdfont/Menu.vala:274 1072 msgid "Export Fonts" 1073 msgstr "Vyvést písma" 1074 1075 #: libbirdfont/Menu.vala:281 1076 msgid "Export Glyph as SVG" 1077 msgstr "Vyvést znak jako SVG" 1078 1079 #: libbirdfont/Menu.vala:288 1080 msgid "Import SVG file" 1081 msgstr "Zavést soubor SVG" 1082 1083 #: libbirdfont/Menu.vala:295 1084 msgid "Import SVG folder" 1085 msgstr "Zavést složku SVG" 1086 1087 #: libbirdfont/Menu.vala:302 1088 msgid "Import Background Image" 1089 msgstr "Zavést obrázek pozadí" 1090 1091 #: libbirdfont/Menu.vala:316 libbirdfont/Preview.vala:27 1092 msgid "Preview" 1093 msgstr "Náhled" 1094 1095 #: libbirdfont/Menu.vala:324 1096 msgid "Tab" 1097 msgstr "Karta" 1098 1099 #: libbirdfont/Menu.vala:330 1100 msgid "Next Tab" 1101 msgstr "Další karta" 1102 1103 #: libbirdfont/Menu.vala:337 1104 msgid "Previous Tab" 1105 msgstr "Předchozí karta" 1106 1107 #: libbirdfont/Menu.vala:344 1108 msgid "Close Tab" 1109 msgstr "Zavřít kartu" 1110 1111 #: libbirdfont/Menu.vala:351 1112 msgid "Close All Tabs" 1113 msgstr "Zavřít všechny karty" 1114 1115 #: libbirdfont/Menu.vala:359 1116 msgid "Spacing and Kerning" 1117 msgstr "Rozestupy a podřezávání" 1118 1119 #: libbirdfont/Menu.vala:365 1120 msgid "Show Spacing Tab" 1121 msgstr "Ukázat kartu prostrkávání (rozestupů)" 1122 1123 #: libbirdfont/Menu.vala:372 1124 msgid "Show Kerning Tab" 1125 msgstr "Ukázat kartu podřezávání (vyrovnání)" 1126 1127 #: libbirdfont/Menu.vala:379 1128 msgid "List Kerning Pairs" 1129 msgstr "Vypsat dvojice podřezávání (vyrovnání)" 1130 1131 #: libbirdfont/Menu.vala:386 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:97 1132 msgid "Spacing Classes" 1133 msgstr "Třídy prostrkávání (rozestupů)" 1134 1135 #: libbirdfont/Menu.vala:393 1136 msgid "Select Next Kerning Pair" 1137 msgstr "Vybrat další dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1138 1139 #: libbirdfont/Menu.vala:407 1140 msgid "Select Previous Kerning Pair" 1141 msgstr "Vybrat předchozí dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1142 1143 #: libbirdfont/Menu.vala:421 1144 msgid "Load Kerning Strings" 1145 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce" 1146 1147 #: libbirdfont/Menu.vala:428 1148 msgid "Reload Kerning Strings" 1149 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce znovu" 1150 1151 #: libbirdfont/Menu.vala:443 1152 msgid "Show Ligatures" 1153 msgstr "Ukázat slitky" 1154 1155 #: libbirdfont/Menu.vala:450 1156 msgid "Add Ligature" 1157 msgstr "Přidat slitek" 1158 1159 #: libbirdfont/Menu.vala:459 1160 msgid "Git" 1161 msgstr "Git" 1162 1163 #: libbirdfont/Menu.vala:465 1164 msgid "Save As .bfp" 1165 msgstr "Uložit jako BFP" 1166 1167 #: libbirdfont/Menu.vala:474 libbirdfont/OverView.vala:495 1168 msgid "Overview" 1169 msgstr "Přehled" 1170 1171 #: libbirdfont/MenuItem.vala:82 1172 msgid "UP" 1173 msgstr "NAHORU" 1174 1175 #: libbirdfont/MenuItem.vala:85 1176 msgid "DOWN" 1177 msgstr "DOLŮ" 1178 1179 #: libbirdfont/MenuItem.vala:88 1180 msgid "LEFT" 1181 msgstr "VLEVO" 1182 1183 #: libbirdfont/MenuItem.vala:91 1184 msgid "RIGHT" 1185 msgstr "VPRAVO" 1186 1187 #: libbirdfont/MenuTab.vala:95 1188 msgid "Missing metadata in font:" 1189 msgstr "V písmu chybějící popisná data:" 1190 1191 #: libbirdfont/MenuTab.vala:128 1192 msgid "" 1193 "You need to choose a different name for the TTF file with Mac adjustmets." 1194 msgstr "Pro soubor TTF s úpravami Mac musíte vybrat jiný název." 1195 1196 #: libbirdfont/MenuTab.vala:146 1197 msgid "You need to save your font before exporting it." 1198 msgstr "Před vyvedením musíte písmo uložit." 1199 1200 #: libbirdfont/MenuTab.vala:189 1201 msgid "Menu" 1202 msgstr "Nabídka" 1203 1204 #: libbirdfont/MenuTab.vala:216 1205 #, fuzzy 1206 msgid "Can't create TTF font." 1207 msgstr "Criar uma nova fonte" 1208 1209 #: libbirdfont/MenuTab.vala:702 1210 msgid "Add ligature" 1211 msgstr "Přidat slitek" 1212 1213 #: libbirdfont/MoveTool.vala:41 1214 msgid "Move paths" 1215 msgstr "Posunout cesty" 1216 1217 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:124 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:197 1218 msgid "Glyph Substitutions" 1219 msgstr "Náhrady znaků" 1220 1221 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:130 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:138 1222 msgid "New glyph" 1223 msgstr "Nový znak" 1224 1225 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:145 1226 msgid "Replacement" 1227 msgstr "Nahrazení" 1228 1229 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:150 1230 msgid "Tag" 1231 msgstr "Značka" 1232 1233 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:212 1234 msgid "Select a glyph to create an alternate for." 1235 msgstr "" 1236 1237 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:218 1238 msgid "Glyph name" 1239 msgstr "Název znaku" 1240 1241 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:232 1242 msgid "All glyphs must have unique names." 1243 msgstr "Všechny znaky musí mít jedinečné názvy." 1244 1245 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:47 1246 msgid "Stylistic Alternate" 1247 msgstr "Stylistická alternativa" 1248 1249 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:49 1250 msgid "Small Caps" 1251 msgstr "Kapitálky" 1252 1253 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:51 1254 msgid "Capitals to Small Caps" 1255 msgstr "Velká písmena na kapitálky" 1256 1257 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:53 1258 msgid "Swashes" 1259 msgstr "Ozdobná písmena" 1260 1261 #: libbirdfont/OverView.vala:260 libbirdfont/OverView.vala:279 1262 msgid "Filter" 1263 msgstr "Filtr" 1264 1265 #: libbirdfont/OverView.vala:699 1266 msgid "No glyphs in this view." 1267 msgstr "Žádné znaky v tomto zobrazení." 1268 1269 #: libbirdfont/OverView.vala:1562 1270 msgid "See also:" 1271 msgstr "Další podrobnosti:" 1272 1273 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:30 1274 msgid "Overwrite TTF file?" 1275 msgstr "Přepsat soubor TTF?" 1276 1277 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:31 1278 msgid "Overwrite" 1279 msgstr "Přepsat" 1280 1281 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:32 1282 #: libbirdfont/OverwriteBfFile.vala:34 libbirdfont/SaveDialog.vala:50 1283 msgid "Cancel" 1284 msgstr "Zrušit" 1285 1286 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:33 1287 msgid "Yes, don't ask again." 1288 msgstr "Ano, tento dotaz již příště nezobrazovat." 1289 1290 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:46 libbirdfont/OverviewTools.vala:117 1291 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:153 1292 msgid "Transform" 1293 msgstr "Přeměnit" 1294 1295 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:49 1296 msgid "Multi-Master" 1297 msgstr "" 1298 1299 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:62 1300 msgid "All Glyphs" 1301 msgstr "Všechny znaky" 1302 1303 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:72 1304 msgid "Default" 1305 msgstr "Výchozí" 1306 1307 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:99 1308 msgid "Skew" 1309 msgstr "Zkosení" 1310 1311 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:132 1312 msgid "Resize" 1313 msgstr "Změnit velikost" 1314 1315 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:168 1316 msgid "Create alternate" 1317 msgstr "Vytvořit náhražku" 1318 1319 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:172 1320 msgid "Set curve orientation" 1321 msgstr "Nastavit natočení křivky" 1322 1323 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:194 1324 msgid "Master Size" 1325 msgstr "Hlavní velikost" 1326 1327 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:209 1328 msgid "Create new master font" 1329 msgstr "Vytvořit nové hlavní písmo" 1330 1331 #: libbirdfont/OverwriteBfFile.vala:25 1332 msgid "This file already exists. Do you want to replace it?" 1333 msgstr "" 1334 "Tento soubor již existuje.\n" 1335 "Přejete si jej nahradit?" 1336 1337 #: libbirdfont/OverwriteBfFile.vala:27 1338 msgid "Replace" 1339 msgstr "Nahradit" 1340 1341 #: libbirdfont/PenTool.vala:82 1342 msgid "Add new points" 1343 msgstr "Přidat nové body" 1344 1345 #: libbirdfont/PointTool.vala:84 1346 msgid "Move control points" 1347 msgstr "Posunout ovládací body" 1348 1349 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:27 1350 msgid "Reload webview" 1351 msgstr "Nahrát znovu webové zobrazení" 1352 1353 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:33 1354 msgid "Export fonts" 1355 msgstr "Vyvést písma" 1356 1357 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:39 1358 msgid "Generate html document" 1359 msgstr "Vytvořit soubor HTML" 1360 1361 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:66 1362 msgid "No fonts created yet" 1363 msgstr "Ještě nevytvořena žádná písma" 1364 1365 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:69 1366 msgid "Create a New Font" 1367 msgstr "Vytvořit nové písmo" 1368 1369 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:80 1370 msgid "Glyphs" 1371 msgstr "Znaky" 1372 1373 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:96 1374 msgid "Backups" 1375 msgstr "Zálohy" 1376 1377 #: libbirdfont/RectangleTool.vala:30 1378 msgid "Rectangle" 1379 msgstr "Obdélník" 1380 1381 #: libbirdfont/ResizeTool.vala:49 1382 msgid "Resize and rotate paths" 1383 msgstr "Změnit velikost a natočení cest" 1384 1385 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:36 1386 msgid "Save changes?" 1387 msgstr "Uložit změny?" 1388 1389 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:44 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:30 1390 msgid "Discard" 1391 msgstr "Zahodit" 1392 1393 #: libbirdfont/SaveDialogListener.vala:28 1394 msgid "Save?" 1395 msgstr "Uložit?" 1396 1397 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:82 1398 msgid "Precision for pen tool" 1399 msgstr "Přesnost pro nástroj psacího pera" 1400 1401 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:90 1402 msgid "Show or hide control point handles" 1403 msgstr "Ukázat nebo skrýt úchopy ovládacích bodů" 1404 1405 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:100 1406 msgid "Fill open paths." 1407 msgstr "Vyplnit otevřené cesty." 1408 1409 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:107 1410 msgid "Use TTF units." 1411 msgstr "Použít jednotky TTF." 1412 1413 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:110 1414 msgid "Number of points added by the freehand tool" 1415 msgstr "Počet bodů přidávaných nástrojem kreslení od ruky" 1416 1417 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:132 1418 msgid "Path simplification threshold" 1419 msgstr "Práh pro zjednodušení cesty" 1420 1421 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:163 1422 #, fuzzy 1423 msgid "Translate" 1424 msgstr "Nepřekládat" 1425 1426 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:170 1427 msgid "Color theme" 1428 msgstr "Téma barev" 1429 1430 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:172 1431 msgid "Key Bindings" 1432 msgstr "Přiřazení klávesových zkratek" 1433 1434 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:50 1435 msgid "Character" 1436 msgstr "Znak" 1437 1438 #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:86 1439 msgid "New spacing class" 1440 msgstr "Nová třída prostrkávání (rozestupů)" 1441 1442 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:36 1443 msgid "Spacing" 1444 msgstr "Rozestupy" 1445 1446 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:232 1447 msgid "Left" 1448 msgstr "Vlevo" 1449 1450 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:277 1451 msgid "Right" 1452 msgstr "Vpravo" 1453 1454 #: libbirdfont/SvgParser.vala:51 libbirdfont/SvgParser.vala:95 1455 msgid "Import" 1456 msgstr "Zavést" 1457 1458 #: libbirdfont/Theme.vala:419 1459 msgid "Canvas Background" 1460 msgstr "Pozadí plátna" 1461 1462 #: libbirdfont/Theme.vala:420 1463 msgid "Filled Stroke" 1464 msgstr "Vyplněný obrys" 1465 1466 #: libbirdfont/Theme.vala:421 1467 msgid "Stroke Color" 1468 msgstr "Barva tahu" 1469 1470 #: libbirdfont/Theme.vala:422 1471 msgid "Handle Color" 1472 msgstr "Barva úchopu" 1473 1474 #: libbirdfont/Theme.vala:423 1475 msgid "Fill Color" 1476 msgstr "Barva výplně" 1477 1478 #: libbirdfont/Theme.vala:424 1479 msgid "Selected Objects" 1480 msgstr "Vybrané objekty" 1481 1482 #: libbirdfont/Theme.vala:426 1483 msgid "Background 1" 1484 msgstr "Pozadí 1" 1485 1486 #: libbirdfont/Theme.vala:427 1487 msgid "Dialog Background" 1488 msgstr "Pozadí dialogu" 1489 1490 #: libbirdfont/Theme.vala:428 1491 msgid "Menu Background" 1492 msgstr "Pozadí nabídky" 1493 1494 #: libbirdfont/Theme.vala:429 1495 msgid "Default Background" 1496 msgstr "Výchozí pozadí" 1497 1498 #: libbirdfont/Theme.vala:431 1499 msgid "Checkbox Background" 1500 msgstr "Pozadí zaškrtávacího okénka" 1501 1502 #: libbirdfont/Theme.vala:433 1503 msgid "Foreground 1" 1504 msgstr "Popředí 1" 1505 1506 #: libbirdfont/Theme.vala:434 1507 msgid "Text Foreground" 1508 msgstr "Popředí textu" 1509 1510 #: libbirdfont/Theme.vala:435 1511 msgid "Table Border" 1512 msgstr "Okraj tabulky" 1513 1514 #: libbirdfont/Theme.vala:436 1515 msgid "Selection Border" 1516 msgstr "Okraj výběru" 1517 1518 #: libbirdfont/Theme.vala:437 1519 msgid "Overview Glyph" 1520 msgstr "Přehledový znak" 1521 1522 #: libbirdfont/Theme.vala:438 1523 msgid "Foreground Inverted" 1524 msgstr "Popředí obráceno" 1525 1526 #: libbirdfont/Theme.vala:439 1527 msgid "Menu Foreground" 1528 msgstr "Popředí nabídky" 1529 1530 #: libbirdfont/Theme.vala:440 1531 msgid "Selected Tab Foreground" 1532 msgstr "Popředí vybrané karty" 1533 1534 #: libbirdfont/Theme.vala:441 1535 msgid "Tab Separator" 1536 msgstr "Oddělovač karty" 1537 1538 #: libbirdfont/Theme.vala:443 1539 msgid "Highlighted 1" 1540 msgstr "Zvýrazněno 1" 1541 1542 #: libbirdfont/Theme.vala:444 1543 msgid "Highlighted Guide" 1544 msgstr "Zvýrazněné vodítko" 1545 1546 #: libbirdfont/Theme.vala:446 1547 msgid "Grid" 1548 msgstr "Mřížka" 1549 1550 #: libbirdfont/Theme.vala:448 1551 msgid "Guide 1" 1552 msgstr "Vodítko 1" 1553 1554 #: libbirdfont/Theme.vala:449 1555 msgid "Guide 2" 1556 msgstr "Vodítko 2" 1557 1558 #: libbirdfont/Theme.vala:450 1559 msgid "Guide 3" 1560 msgstr "Vodítko 3" 1561 1562 #: libbirdfont/Theme.vala:452 1563 msgid "Button Border 1" 1564 msgstr "Okraj tlačítka 1" 1565 1566 #: libbirdfont/Theme.vala:453 1567 msgid "Button Background 1" 1568 msgstr "Pozadí tlačítka 1" 1569 1570 #: libbirdfont/Theme.vala:454 1571 msgid "Button Border 2" 1572 msgstr "Okraj tlačítka 2" 1573 1574 #: libbirdfont/Theme.vala:455 1575 msgid "Button Background 2" 1576 msgstr "Pozadí tlačítka 2" 1577 1578 #: libbirdfont/Theme.vala:456 1579 msgid "Button Border 3" 1580 msgstr "Okraj tlačítka 3" 1581 1582 #: libbirdfont/Theme.vala:457 1583 msgid "Button Background 3" 1584 msgstr "Pozadí tlačítka 3" 1585 1586 #: libbirdfont/Theme.vala:458 1587 msgid "Button Border 4" 1588 msgstr "Okraj tlačítka 4" 1589 1590 #: libbirdfont/Theme.vala:459 1591 msgid "Button Background 4" 1592 msgstr "Pozadí tlačítka 4" 1593 1594 #: libbirdfont/Theme.vala:461 1595 msgid "Button Foreground" 1596 msgstr "Popředí tlačítka" 1597 1598 #: libbirdfont/Theme.vala:462 1599 msgid "Selected Button Foreground" 1600 msgstr "Popředí vybraného tlačítka" 1601 1602 #: libbirdfont/Theme.vala:464 1603 msgid "Tool Foreground" 1604 msgstr "Popředí nástroje" 1605 1606 #: libbirdfont/Theme.vala:465 1607 msgid "Selected Tool Foreground" 1608 msgstr "Popředí vybraného nástroje" 1609 1610 #: libbirdfont/Theme.vala:467 1611 msgid "Text Area Background" 1612 msgstr "Pozadí textové oblasti" 1613 1614 #: libbirdfont/Theme.vala:469 1615 msgid "Overview Item Border" 1616 msgstr "Okraj přehledové položky" 1617 1618 #: libbirdfont/Theme.vala:471 1619 msgid "Selected Overview Item" 1620 msgstr "Položka vybraného přehledu" 1621 1622 #: libbirdfont/Theme.vala:472 1623 msgid "Overview Item 1" 1624 msgstr "Položka přehledu 1" 1625 1626 #: libbirdfont/Theme.vala:473 1627 msgid "Overview Item 2" 1628 msgstr "Položka přehledu 2" 1629 1630 #: libbirdfont/Theme.vala:475 1631 msgid "Overview Selected Foreground" 1632 msgstr "Popředí vybraného přehledu" 1633 1634 #: libbirdfont/Theme.vala:476 1635 msgid "Overview Foreground" 1636 msgstr "Popředí přehledu" 1637 1638 #: libbirdfont/Theme.vala:478 1639 msgid "Glyph Count Background 1" 1640 msgstr "Pozadí počtu znaků 1" 1641 1642 #: libbirdfont/Theme.vala:479 1643 msgid "Glyph Count Background 2" 1644 msgstr "Pozadí počtu znaků 2" 1645 1646 #: libbirdfont/Theme.vala:481 1647 msgid "Dialog Shadow" 1648 msgstr "Stín dialogu" 1649 1650 #: libbirdfont/Theme.vala:483 1651 msgid "Selected Active Cubic Control Point" 1652 msgstr "Vybraný činný krychlový ovládací bod" 1653 1654 #: libbirdfont/Theme.vala:484 1655 msgid "Selected Cubic Control Point" 1656 msgstr "Vybraný krychlový ovládací bod" 1657 1658 #: libbirdfont/Theme.vala:485 1659 msgid "Active Cubic Control Point" 1660 msgstr "Činný krychlový ovládací bod" 1661 1662 #: libbirdfont/Theme.vala:486 1663 msgid "Cubic Control Point" 1664 msgstr "Krychlový ovládací bod" 1665 1666 #: libbirdfont/Theme.vala:488 1667 msgid "Selected Active Quadratic Control Point" 1668 msgstr "Vybraný činný čtvercový ovládací bod" 1669 1670 #: libbirdfont/Theme.vala:489 1671 msgid "Selected Quadratic Control Point" 1672 msgstr "Vybraný čtvercový ovládací bod" 1673 1674 #: libbirdfont/Theme.vala:490 1675 msgid "Active Quadratic Control Point" 1676 msgstr "Činný čtvercový ovládací bod" 1677 1678 #: libbirdfont/Theme.vala:491 1679 msgid "Cubic Quadratic Point" 1680 msgstr "Krychlový čtvercový bod " 1681 1682 #: libbirdfont/Theme.vala:493 1683 msgid "Selected Control Point Handle" 1684 msgstr "Vybraný úchop ovládacího bodu" 1685 1686 #: libbirdfont/Theme.vala:494 1687 msgid "Active Handle" 1688 msgstr "Činný úchop" 1689 1690 #: libbirdfont/Theme.vala:495 1691 msgid "Control Point Handle" 1692 msgstr "Úchop ovládacího bodu" 1693 1694 #: libbirdfont/Theme.vala:497 1695 msgid "Merge" 1696 msgstr "Sloučit" 1697 1698 #: libbirdfont/Theme.vala:498 1699 msgid "Spin Button" 1700 msgstr "Kruhové tlačítko" 1701 1702 #: libbirdfont/Theme.vala:499 1703 msgid "Active Spin Button" 1704 msgstr "Činné kruhové tlačítko" 1705 1706 #: libbirdfont/Theme.vala:500 1707 msgid "Zoom Bar Border" 1708 msgstr "Okraj zvětšovacího pruhu" 1709 1710 #: libbirdfont/Theme.vala:501 1711 msgid "Font Name" 1712 msgstr "Název písma" 1713 1714 #: libbirdfont/Theme.vala:685 1715 msgid "New theme" 1716 msgstr "Nový motiv" 1717 1718 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:107 1719 msgid "Add new theme" 1720 msgstr "Přidat nový motiv" 1721 1722 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:109 1723 msgid "Colors" 1724 msgstr "Barvy" 1725 1726 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:152 1727 msgid "Dark" 1728 msgstr "Tmavé" 1729 1730 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:154 1731 msgid "Bright" 1732 msgstr "Světlé" 1733 1734 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:158 1735 msgid "Custom" 1736 msgstr "Vlastní" 1737 1738 #: libbirdfont/ThemeTools.vala:30 1739 msgid "Color" 1740 msgstr "Barva" 1741 1742 #: libbirdfont/ToolItem.vala:44 1743 msgid "Shift" 1744 msgstr "Posun" 1745 1746 #: libbirdfont/TrackTool.vala:57 1747 msgid "Freehand drawing" 1748 msgstr "Kreslení od ruky" 1749 1750 #: libbirdfont/VersionList.vala:51 1751 msgid "New version" 1752 msgstr "Nová verze" 1753 1754 #: birdfont/GtkWindow.vala:443 1755 msgid "Your fonts have been exported." 1756 msgstr "Písma byla uložena." 1757 1758 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 1759 msgid "brightness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" 1760 msgstr "Ořez podle jasu, od 0.001 do 2, výchozí hodnota je 1" 1761 1762 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 1763 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" 1764 msgstr "Podrobnosti, od 0.001 do 9.999, výchozí hodnota je 1" 1765 1766 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 1767 msgid "use quadratic control points" 1768 msgstr "Použít kvadratické ovládací body" 1769 1770 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 1771 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" 1772 msgstr "Zjednodušení, od 0.001 do 1, výchozí hodnota je 0.5" 1773 1774 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 1775 msgid "File does not exist." 1776 msgstr "Soubor neexistuje." 1777 1778 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 1779 msgid "Unknown file format." 1780 msgstr "Neznámý formát souboru." 1781 1782 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 1783 msgid "Writing" 1784 msgstr "Zapisuje se" 1785 1786 #~ msgid "color" 1787 #~ msgstr "Barva" 1788 1789 #~ msgid "Full name (name and style)" 1790 #~ msgstr "Celý název (název a styl)" 1791 1792 #~ msgid "Unique identifier" 1793 #~ msgstr "Jedinečný identifikátor" 1794 1795 #~ msgid "Active Control Point Handle" 1796 #~ msgstr "Činný úchop ovládacího bodu" 1797 1798 #~ msgid "Move to path to the bottom layer" 1799 #~ msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 1800 1801 #~ msgid "Select color" 1802 #~ msgstr "Vybrat barvu" 1803 1804 #~ msgid "print this message\n" 1805 #~ msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou\n" 1806 1807 #~ msgid "write files to this directory\n" 1808 #~ msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře\n" 1809 1810 #~ msgid "write svg file\n" 1811 #~ msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG\n" 1812 1813 #~ msgid "write ttf and eot files\n" 1814 #~ msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT\n" 1815 1816 #~ msgid "Default theme" 1817 #~ msgstr "Výchozí motiv" 1818 1819 #~ msgid "High contrast theme" 1820 #~ msgstr "Motiv s vysokým kontrastem" 1821 1822 #~ msgid "Custom theme" 1823 #~ msgstr "Vlastní motiv" 1824 1825 #~ msgid "Background 2" 1826 #~ msgstr "Pozadí 2" 1827 1828 #~ msgid "Background 3" 1829 #~ msgstr "Pozadí 3" 1830 1831 #~ msgid "Background 4" 1832 #~ msgstr "Pozadí 4" 1833 1834 #~ msgid "Background 5" 1835 #~ msgstr "Pozadí 5" 1836 1837 #~ msgid "Background 6" 1838 #~ msgstr "Pozadí 6" 1839 1840 #~ msgid "Background 7" 1841 #~ msgstr "Pozadí 7" 1842 1843 #~ msgid "Background 8" 1844 #~ msgstr "Pozadí 8" 1845 1846 #~ msgid "Background 9" 1847 #~ msgstr "Pozadí 9" 1848 1849 #~ msgid "Foreground 2" 1850 #~ msgstr "Popředí 2" 1851 1852 #~ msgid "Foreground 3" 1853 #~ msgstr "Popředí 3" 1854 1855 #~ msgid "Foreground 4" 1856 #~ msgstr "Popředí 4" 1857 1858 #~ msgid "Foreground 5" 1859 #~ msgstr "Popředí 5" 1860 1861 #~ msgid "Foreground 6" 1862 #~ msgstr "Popředí 6" 1863 1864 #~ msgid "Foreground 7" 1865 #~ msgstr "Popředí 7" 1866 1867 #~ msgid "Selected Overview Item 1" 1868 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 1" 1869 1870 #~ msgid "Selected Overview Item 2" 1871 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 2" 1872 1873 #~ msgid "Glyph Count Background" 1874 #~ msgstr "Pozadí počtu znaků" 1875 1876 #~ msgid "New Font" 1877 #~ msgstr "Nové písmo" 1878 1879 #~ msgid "No fonts created yet." 1880 #~ msgstr "Ještě nebylo vytvořeno žádné písmo." 1881 1882 #~ msgid "Recent files" 1883 #~ msgstr "Nedávno otevřené soubory" 1884 1885 #~ msgid "Backup" 1886 #~ msgstr "Záloha" 1887 1888 #~ msgid "Control Point Tools" 1889 #~ msgstr "Nástroje pro práci s body" 1890 1891 #~ msgid "Select Background" 1892 #~ msgstr "Vybrat pozadí" 1893 1894 #~ msgid "Saving" 1895 #~ msgstr "Ukládá se" 1896 1897 #~ msgid "Loading the unicode character database" 1898 #~ msgstr "Nahrává se databáze Unicode znaků" 1899 1900 #~ msgid "Three font files have been created." 1901 #~ msgstr "Byly vytvořeny tři soubory písma." 1902 1903 #~ msgid "Writing TTF and EOT files." 1904 #~ msgstr "Zapisují se soubory TTF a EOT." 1905 1906 #~ msgid "Writing SVG file." 1907 #~ msgstr "Zapisuje se soubor SVG." 1908 1909 #~ msgid "The file is write protected." 1910 #~ msgstr "Soubor je chráněn proti zápisu." 1911 1912 #~ msgid "" 1913 #~ "Right click to edit the class and left click to kern glyphs in the class." 1914 #~ msgstr "" 1915 #~ "Klepněte pravým tlačítkem myši pro úpravu třídy a levým tlačítkem pro " 1916 #~ "podřezání (vyrovnání) znaků dané třídy (úprava mezer mezi písmeny)." 1917 1918 #~ msgid "Stroke color" 1919 #~ msgstr "Barva tahu" 1920 1921 #~ msgid "Handle color" 1922 #~ msgstr "Barva úchopu" 1923 1924 #~ msgid "Object color" 1925 #~ msgstr "Barva předmětu" 1926 1927 #~ msgid "Select Background Image" 1928 #~ msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 1929 1930 #~ msgid "Font size" 1931 #~ msgstr "Velikost písma" 1932 1933 #~ msgid "Font size " 1934 #~ msgstr "Velikost písma " 1935 1936 #~ msgid "Show guidelines for x-height and baseline" 1937 #~ msgstr "Zobrazit pomocné linky střední a dolní dotažnice" 1938 1939 #~ msgid "Adjust right side bearing." 1940 #~ msgstr "Upravit spojitost pravé strany" 1941 1942 #~ msgid "Insert last edited glyph" 1943 #~ msgstr "Vložit naposledy upravovaný znak" 1944 1945 #~ msgid "Loading XML data." 1946 #~ msgstr "Nahrávají se data XML." 1947 1948 #~ msgid "Default language" 1949 #~ msgstr "Výchozí jazyk" 1950 1951 #~ msgid "Private use area" 1952 #~ msgstr "Zvláštní symboly souboru znaků" 1953 1954 #~ msgid "Show full unicode characters set" 1955 #~ msgstr "Ukázat úplnou znakovou sadu Unicode" 1956 1957 #~ msgid "Show default characters set" 1958 #~ msgstr "Ukázat výchozí znakovou sadu" 1959 1960 #~ msgid "Show all characters in the font" 1961 #~ msgstr "Ukázat všechny v písmu obsažené znaky" 1962 1963 #~ msgid "Use one pixel per unit" 1964 #~ msgstr "Použít jeden pixel na jednotku" 1965 1966 #~ msgid "Set precision" 1967 #~ msgstr "Stanovit přesnost" 1968 1969 #~ msgid "" 1970 #~ "Show all control point handles or only handles for the selected points." 1971 #~ msgstr "Ukázat všechny ovládací body nebo jen vybrané body." 1972 1973 #~ msgid "Set fill color for open paths." 1974 #~ msgstr "Stanovit barvu výplně pro otevřené cesty." 1975 1976 #~ msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." 1977 #~ msgstr "Nastavit počet vzorků na bod v nástroji pro kreslení od ruky." 1978 1979 #~ msgid "Simplification threshold" 1980 #~ msgstr "Hodnota prahu zjednodušení" 1981 1982 #~ msgid "Kerning:" 1983 #~ msgstr "Podřezávání:" 1984 1985 #~ msgid "Text" 1986 #~ msgstr "Text" 1987 1988 #~ msgid "_New" 1989 #~ msgstr "_Nový" 1990 1991 #~ msgid "_Open" 1992 #~ msgstr "_Otevřít" 1993 1994 #~ msgid "_Recent Files" 1995 #~ msgstr "Ne_dávné dokumenty" 1996 1997 #~ msgid "Save _as" 1998 #~ msgstr "Uloži_t jako" 1999 2000 #~ msgid "_Export" 2001 #~ msgstr "_Vyvést" 2002 2003 #~ msgid "_Preview" 2004 #~ msgstr "Ná_hled" 2005 2006 #~ msgid "Name and _Description" 2007 #~ msgstr "Název a _popis" 2008 2009 #~ msgid "Select _Character Set" 2010 #~ msgstr "Vybrat _znakovou sadu" 2011 2012 #~ msgid "_Quit" 2013 #~ msgstr "U_končit" 2014 2015 #~ msgid "_Undo" 2016 #~ msgstr "_Zpět" 2017 2018 #~ msgid "_Redo" 2019 #~ msgstr "_Znovu" 2020 2021 #~ msgid "_Copy" 2022 #~ msgstr "_Kopírovat" 2023 2024 #~ msgid "_Paste" 2025 #~ msgstr "_Vložit" 2026 2027 #~ msgid "Paste _In Place" 2028 #~ msgstr "Vložit v _původní poloze" 2029 2030 #~ msgid "Select All Pa_ths" 2031 #~ msgstr "Vybrat všechny _cesty" 2032 2033 #~ msgid "Move _To Baseline" 2034 #~ msgstr "Přesunout _na základní linku" 2035 2036 #~ msgid "_Search" 2037 #~ msgstr "_Hledat" 2038 2039 #~ msgid "_Export Glyph as SVG" 2040 #~ msgstr "_Vyvést znak jako SVG" 2041 2042 #~ msgid "_Import SVG" 2043 #~ msgstr "_Zavést SVG" 2044 2045 #~ msgid "Simpl_ify Path" 2046 #~ msgstr "Zj_ednodušit cestu" 2047 2048 #~ msgid "Close _Path" 2049 #~ msgstr "Zavřít ce_stu" 2050 2051 #~ msgid "_Glyph Sequence" 2052 #~ msgstr "Pořadí zn_aků" 2053 2054 #~ msgid "Set Glyph _Background" 2055 #~ msgstr "Nastavit _pozadí znaku" 2056 2057 #~ msgid "_Remove Glyph Background" 2058 #~ msgstr "_Odstranit pozadí znaku" 2059 2060 #~ msgid "_Select Point Above" 2061 #~ msgstr "_Vybrat bod ležící nad" 2062 2063 #~ msgid "Select _Next Point" 2064 #~ msgstr "Vybrat _další bod" 2065 2066 #~ msgid "Select _Previous Point" 2067 #~ msgstr "Vybrat _předchozí bod" 2068 2069 #~ msgid "Select Point _Below" 2070 #~ msgstr "Vybrat bod ležící p_od" 2071 2072 #~ msgid "_Next Tab" 2073 #~ msgstr "_Další karta" 2074 2075 #~ msgid "_Previous Tab" 2076 #~ msgstr "_Předchozí karta" 2077 2078 #~ msgid "_Close Tab" 2079 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 2080 2081 #~ msgid "Close _All Tabs" 2082 #~ msgstr "Zavřít _všechny karty" 2083 2084 #~ msgid "_Create Path" 2085 #~ msgstr "Vy_tvořit cestu" 2086 2087 #~ msgid "_Zoom" 2088 #~ msgstr "_Zvětšení" 2089 2090 #~ msgid "_Create Counter Path" 2091 #~ msgstr "_Vytvořit opačnou cestu" 2092 2093 #~ msgid "_Move" 2094 #~ msgstr "_Posunout" 2095 2096 #~ msgid "Show _Full Unicode Characters Set" 2097 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 2098 2099 #~ msgid "Show De_fault Characters Set" 2100 #~ msgstr "Ukázat _výchozí znakovou sadu" 2101 2102 #~ msgid "Show Characters in Font" 2103 #~ msgstr "Ukázat v písmu obsažené znaky" 2104 2105 #~ msgid "Add New _Grid Item" 2106 #~ msgstr "Přidat novou položku na _mřížku" 2107 2108 #~ msgid "Remove Gr_id Item" 2109 #~ msgstr "Odstranit položku z mříž_ky" 2110 2111 #~ msgid "_Zoom In" 2112 #~ msgstr "Při_blížit" 2113 2114 #~ msgid "Zoom _Out" 2115 #~ msgstr "Od_dálit" 2116 2117 #~ msgid "U_se One Pixel Per Unit" 2118 #~ msgstr "Po_užít jeden pixel na jednotku" 2119 2120 #~ msgid "Show Kerning _Tab" 2121 #~ msgstr "Ukázat _kartu podřezávání" 2122 2123 #~ msgid "_List Kerning Pairs" 2124 #~ msgstr "V_ypsat dvojice podřezávání" 2125 2126 #~ msgid "Show _Spacing Tab" 2127 #~ msgstr "Ukázat kartu _rozestavění" 2128 2129 #~ msgid "Select _Next Kerning Pair" 2130 #~ msgstr "Vybrat _další dvojici podřezávání" 2131 2132 #~ msgid "Select _Previous Kerning Pair" 2133 #~ msgstr "Vybrat _předchozí dvojici podřezávání" 2134 2135 #~ msgid "_Save as .bfp" 2136 #~ msgstr "Uložit _jako .bfp" 2137 2138 #~ msgid "_Show Ligatures" 2139 #~ msgstr "_Ukázat slitky" 2140 2141 #~ msgid "_Add Ligature" 2142 #~ msgstr "_Přidat slitek" 2143 2144 #~ msgid "_File" 2145 #~ msgstr "_Soubor" 2146 2147 #~ msgid "_Edit" 2148 #~ msgstr "Úp_ravy" 2149 2150 #~ msgid "_Tab" 2151 #~ msgstr "_Karta" 2152 2153 #~ msgid "T_ool" 2154 #~ msgstr "_Nástroj" 2155 2156 #~ msgid "_Kerning" 2157 #~ msgstr "_Podřezávání" 2158 2159 #~ msgid "_Close tab" 2160 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 2161 2162 #~ msgid "Show _full unicode characters set" 2163 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 2164 2165 #~ msgid "Zoom in on region boundaries" 2166 #~ msgstr "Auf Bereichsgrenzen vergrößern" 2167 2168 #~ msgid "Set contrast for background image" 2169 #~ msgstr "Kontrast Hintergrundbild einstellen" 2170 2171 #~ msgid "Backgrounds" 2172 #~ msgstr "Hintergründe" 2173 2174 #~ msgid "Creating thumbnails" 2175 #~ msgstr "Miniaturbilder werden erstellt" 2176 2177 #~ msgid "Delay response for editing tools" 2178 #~ msgstr "Verzögerte Reaktion für Bearbeitungswerkzeuge" 2179 2180 #~ msgid "_Remove All Kerning Pairs" 2181 #~ msgstr "Alle Unterschneidungs-Paare _entfernen" 2182 2183 #~ msgid "Merge paths" 2184 #~ msgstr "Pfade vereinen" 2185 2186 #~ msgid "Delete selected glyph" 2187 #~ msgstr "Ausgewähltes Zeichen löschen" 2188 2189 #~ msgid "Zoom in on region boundries" 2190 #~ msgstr "Innerhalb der Bereichsgrenzen vergrößern" 2191 2192 #~ msgid "Right click or use left command key and click to add new points" 2193 #~ msgstr "" 2194 #~ "Rechtsklick oder linke Steuerungs-Taste gedrückt halten und klicken, um " 2195 #~ "neue Punkte hinzuzufügen" 2196 2197 #~ msgid "Right click to add new points, left click to move points" 2198 #~ msgstr "" 2199 #~ "Rechtsklick um neue Punkte hinzuzufügen, Linksklink um Punkte zu " 2200 #~ "verschieben" 2201 2202 #~ msgid "and double click to add new point on path." 2203 #~ msgstr "und Doppelklick um einen neuen Punkt auf einem Pfad zu erstellen." 2204 2205 #~ msgid "Zoom to scale 1:1" 2206 #~ msgstr "Zoom para escala 1:1" 2207 2208 #~ msgid "Zoom in at region boundries" 2209 #~ msgstr "Ajustar para limites do caractere" 2210 2211 #~ msgid "Zoom in background image" 2212 #~ msgstr "Ajustar zoom para imagem de fundo" 2213 2214 #~ msgid "_Save" 2215 #~ msgstr "_Salvar" 2216 2217 #~ msgid "exit if a test case failes" 2218 #~ msgstr "sair se um caso de teste falhar" 2219 2220 #~ msgid "Postscript name" 2221 #~ msgstr "Nome Postscript" 2222 2223 #~ msgid "Recover" 2224 #~ msgstr "Recuperar" 2225 2226 #~ msgid "Delete all" 2227 #~ msgstr "Remover todos" 2228 2229 #~ msgid "Full name (name & style)" 2230 #~ msgstr "Nome completo (nome e estilo)" 2231 2232 #~ msgid "Update name & description" 2233 #~ msgstr "Atualizar nome e descrição" 2234 2235 #~ msgid "Add name and description to this font." 2236 #~ msgstr "Adicionar nome e descrição para esta fonte." 2237 2238 #~ msgid "Preferences" 2239 #~ msgstr "Preferências" 2240 2241 #~ msgid "Export SVG, TTF & EOT fonts" 2242 #~ msgstr "Exportar fontes em SVG, TTF e EOT" 2243 2244 #~ msgid "Export SVG font and view the result" 2245 #~ msgstr "Exportar fonte SVG e visualizar resultado" 2246 2247 #~ msgid "" 2248 #~ "The loaded font can be overwritten if you choose to continue with preview." 2249 #~ msgstr "" 2250 #~ "A fonte carregada pode ser sobrescrita se você escolher continuar a " 2251 #~ "visualização." 2252 2253 #~ msgid "Continue" 2254 #~ msgstr "Continuar" 2255 2256 #~ msgid "Continue and don't ask me again." 2257 #~ msgstr "Continue e não pergunte novamente." 2258 2259 #~ msgid "Use left command key (⌘) + click to add new points" 2260 #~ msgstr "" 2261 #~ "Pressione a tecla de comando da esquerda (⌘) e clique para adicionar " 2262 #~ "pontos" 2263 2264 #~ msgid "Save as" 2265 #~ msgstr "Salvar como" 2266 2267 #~ msgid "Show all characters in font" 2268 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres presentes na fonte" 2269 2270 #~ msgid "_Description" 2271 #~ msgstr "_Descrição" 2272 2273 #~ msgid "_Select all paths" 2274 #~ msgstr "Selecionar _todos os caminhos" 2275 2276 #~ msgid "_Export glyph as SVG" 2277 #~ msgstr "_Exportar caractere como SVG" 2278 2279 #~ msgid "Close _path" 2280 #~ msgstr "_Fechar caminho" 2281 2282 #~ msgid "_Select point above" 2283 #~ msgstr "_Selecionar ponto acima" 2284 2285 #~ msgid "Select _next point" 2286 #~ msgstr "Selecionar _próximo ponto" 2287 2288 #~ msgid "Select _previous point" 2289 #~ msgstr "Selecionar ponto _anterior" 2290 2291 #~ msgid "Select point _below" 2292 #~ msgstr "Selecionar ponto _inferior" 2293 2294 #~ msgid "_Next tab" 2295 #~ msgstr "_Próxima aba" 2296 2297 #~ msgid "_Previous tab" 2298 #~ msgstr "Aba a_nterior" 2299 2300 #~ msgid "Close _all tabs" 2301 #~ msgstr "Fechar _todas as abas" 2302 2303 #~ msgid "_Create path" 2304 #~ msgstr "_Criar caminho" 2305 2306 #~ msgid "_Create counter path" 2307 #~ msgstr "_Criar caminho inverso" 2308 2309 #~ msgid "Show de_fault characters set" 2310 #~ msgstr "E_xibir sequência de caracteres padrão" 2311 2312 #~ msgid "Show characters in font" 2313 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres da fonte" 2314 2315 #~ msgid "Add new _grid item" 2316 #~ msgstr "Adicionar novo item de _grade" 2317 2318 #~ msgid "Remove gr_id item" 2319 #~ msgstr "Remover item de g_rade" 2320 2321 #~ msgid "_Zoom in" 2322 #~ msgstr "Aumentar _zoom" 2323 2324 #~ msgid "Zoom _out" 2325 #~ msgstr "Diminuir zo_om" 2326 2327 #~ msgid "Zoom to _scale 1:1" 2328 #~ msgstr "Zoom para e_scala 1:1" 2329 2330 #~ msgid "" 2331 #~ "The loaded font will be overwritten if you choose to continue with " 2332 #~ "preview." 2333 #~ msgstr "A fonte carregada será sobrescrita se você continuar com a prévia." 2334 2335 #~ msgid "Export glyph to svg file" 2336 #~ msgstr "Exportar caractere para arquivo svg" 2337 2338 #~ msgid "Wrote font files" 2339 #~ msgstr "Escreveu arquivos de fonte" 2340 2341 #~ msgid "Create new kerning class" 2342 #~ msgstr "Neue Unterschneidungsklasse erstellen" 2343 2344 #~ msgid "Zoom to _Scale 1:1" 2345 #~ msgstr "Zoom auf _Maßstab 1:1" 2346