The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

cs.po in po

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of po/cs.po.
Calculate orientation for paths with two points.
1 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. 3 # Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2014. 4 msgid "" 5 msgstr "" 6 "Project-Id-Version: \n" 7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 8 "POT-Creation-Date: 2015-03-27 12:30+0100\n" 9 "PO-Revision-Date: 2015-03-26 21:10+0000\n" 10 "Last-Translator: fri <pavelfric@yahoo.com>\n" 11 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" 12 "Language: cs\n" 13 "MIME-Version: 1.0\n" 14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 17 "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" 18 "X-POOTLE-MTIME: 1427404250.000000\n" 19 20 #: libbirdfont/Argument.vala:247 21 msgid "Usage" 22 msgstr "Použití" 23 24 # tohle je výpis pro příkazový řádek, ty velký písmena jsou tam schválně 25 #: libbirdfont/Argument.vala:249 libbirdfont/BirdFont.vala:178 26 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 27 msgid "FILE" 28 msgstr "SOUBOR" 29 30 # to samé jako předchozí, ještě sem to změnil na přepínač, protože je to pro Linux a tam je tenhle překlad používanější 31 #: libbirdfont/Argument.vala:249 libbirdfont/BirdFont.vala:178 32 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 33 msgid "OPTION" 34 msgstr "PŘEPÍNAČ" 35 36 #: libbirdfont/Argument.vala:251 37 msgid "enable Android customizations" 38 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Android" 39 40 #: libbirdfont/Argument.vala:252 41 msgid "show coordinate in glyph view" 42 msgstr "Ukázat souřadnice v přehledu znaků" 43 44 #: libbirdfont/Argument.vala:253 45 msgid "exit if a test case fails" 46 msgstr "Ukončit, pokud zkouška selže" 47 48 #: libbirdfont/Argument.vala:254 49 msgid "treat warnings as fatal" 50 msgstr "Upozornění budou považována za chyby" 51 52 #: libbirdfont/Argument.vala:255 53 msgid "show this message" 54 msgstr "Ukázat tuto zprávu" 55 56 #: libbirdfont/Argument.vala:256 57 msgid "write a log file" 58 msgstr "Zapsat soubor se zápisem" 59 60 #: libbirdfont/Argument.vala:257 61 msgid "enable Machintosh customizations" 62 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Mac" 63 64 #: libbirdfont/Argument.vala:258 65 msgid "enable Windows customizations" 66 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Windows" 67 68 #: libbirdfont/Argument.vala:259 69 msgid "don't translate" 70 msgstr "Nepřekládat" 71 72 #: libbirdfont/Argument.vala:260 73 msgid "sleep between each command in test suite" 74 msgstr "Čekat chvíli před každým spuštěním příkazu ve zkušební sadě" 75 76 #: libbirdfont/Argument.vala:261 77 msgid "run test case" 78 msgstr "Spustit vybranou zkušební sadu" 79 80 #: libbirdfont/BackgroundSelectionTool.vala:23 81 msgid "Select background" 82 msgstr "Vybrat pozadí" 83 84 #: libbirdfont/BackgroundTab.vala:46 libbirdfont/BackgroundTools.vala:26 85 msgid "Background Image" 86 msgstr "Obrázek pozadí" 87 88 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:41 89 msgid "Move, resize and rotate background image" 90 msgstr "Posunout, změnit velikost a otočit obrázek pozadí" 91 92 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:223 93 msgid "Select background image" 94 msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 95 96 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:27 97 msgid "Images" 98 msgstr "Obrázky" 99 100 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:34 libbirdfont/FileTab.vala:356 101 msgid "Files" 102 msgstr "Soubory" 103 104 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:38 105 msgid "Parts" 106 msgstr "Části" 107 108 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:44 libbirdfont/Glyph.vala:2121 109 msgid "Add" 110 msgstr "Přidat" 111 112 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:85 113 msgid "Select Glyph" 114 msgstr "Vybrat znak" 115 116 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:178 libbirdfont/LoadCallback.vala:87 117 #: libbirdfont/Menu.vala:78 118 msgid "Open" 119 msgstr "Otevřít" 120 121 #: libbirdfont/BirdFont.vala:22 libbirdfont/BirdFont.vala:176 122 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 123 msgid "Usage:" 124 msgstr "Použití:" 125 126 #: libbirdfont/BirdFont.vala:24 127 msgid "BF-FILE" 128 msgstr "Soubor BF" 129 130 #: libbirdfont/BirdFont.vala:24 131 msgid "SVG-FILES ..." 132 msgstr "Soubory SVG..." 133 134 #: libbirdfont/BirdFont.vala:58 libbirdfont/BirdFont.vala:66 135 msgid "does not exist." 136 msgstr "neexistuje." 137 138 #: libbirdfont/BirdFont.vala:67 139 msgid "A new font will be created." 140 msgstr "Bude vytvořeno nové písmo." 141 142 #: libbirdfont/BirdFont.vala:89 143 msgid "Failed to import" 144 msgstr "Nepodařilo se zavést" 145 146 #: libbirdfont/BirdFont.vala:90 147 msgid "Aborting" 148 msgstr "Ruší se" 149 150 #: libbirdfont/BirdFont.vala:128 151 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." 152 msgstr "není název znaku nebo hodnota Unicode." 153 154 #: libbirdfont/BirdFont.vala:129 155 msgid "Unicode values must start with U+." 156 msgstr "Hodnoty Unicode musí začínat na U+." 157 158 #: libbirdfont/BirdFont.vala:155 159 msgid "Adding" 160 msgstr "Přidává se" 161 162 #: libbirdfont/BirdFont.vala:159 163 msgid "to" 164 msgstr "do" 165 166 #: libbirdfont/BirdFont.vala:161 167 msgid "Glyph" 168 msgstr "Znak" 169 170 #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:140 171 #: libbirdfont/VersionList.vala:218 birdfont/GtkWindow.vala:928 172 msgid "Version" 173 msgstr "Verze" 174 175 #: libbirdfont/BirdFont.vala:179 176 msgid "print this message\n" 177 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou\n" 178 179 #: libbirdfont/BirdFont.vala:180 180 msgid "write files to this directory\n" 181 msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře\n" 182 183 #: libbirdfont/BirdFont.vala:181 184 msgid "write svg file\n" 185 msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG\n" 186 187 #: libbirdfont/BirdFont.vala:182 188 msgid "write ttf and eot files\n" 189 msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT\n" 190 191 #: libbirdfont/BirdFont.vala:293 192 msgid "Can't find output directory" 193 msgstr "Výstupní adresář se nepodařilo nalézt" 194 195 #: libbirdfont/CircleTool.vala:36 196 msgid "Circle" 197 msgstr "Kruh" 198 199 #: libbirdfont/CutBackgroundTool.vala:38 200 msgid "Crop background image" 201 msgstr "Oříznout obrázek pozadí" 202 203 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:25 204 msgid "Default Language" 205 msgstr "Výchozí jazyk" 206 207 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:26 208 msgid "Private Use Area" 209 msgstr "Rozsah pro vlasní znaky" 210 211 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:28 212 msgid "Chinese" 213 msgstr "Čínština" 214 215 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:29 216 msgid "English" 217 msgstr "Angličtina" 218 219 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:30 220 msgid "Greek" 221 msgstr "Řečtina" 222 223 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:31 224 msgid "Japanese" 225 msgstr "Japonština" 226 227 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:32 228 msgid "Javanese" 229 msgstr "Javánština" 230 231 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:33 232 msgid "Latin" 233 msgstr "Latina" 234 235 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:34 236 msgid "Russian" 237 msgstr "Ruština" 238 239 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:35 240 msgid "Swedish" 241 msgstr "Švédština" 242 243 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:36 244 msgid "Thai" 245 msgstr "Thajština" 246 247 #. / All lower case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 248 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:118 249 msgid "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" 250 msgstr "" 251 "a á b c č d ď e é ě f g h i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y " 252 "ý z ž" 253 254 #. / All upper case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 255 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:121 256 msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" 257 msgstr "" 258 "A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y " 259 "Ý Z Ž" 260 261 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:65 262 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:291 libbirdfont/Menu.vala:451 263 msgid "Name and Description" 264 msgstr "Název a popis" 265 266 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:69 libbirdfont/MenuTab.vala:84 267 #: birdfont/GtkWindow.vala:872 268 msgid "PostScript Name" 269 msgstr "Název PostScript" 270 271 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:78 libbirdfont/MenuTab.vala:89 272 #: libbirdfont/MenuTab.vala:532 birdfont/GtkWindow.vala:879 273 msgid "Name" 274 msgstr "Název" 275 276 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:87 libbirdfont/MenuTab.vala:94 277 #: birdfont/GtkWindow.vala:886 278 msgid "Style" 279 msgstr "Styl" 280 281 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:96 birdfont/GtkWindow.vala:892 282 msgid "Bold" 283 msgstr "Tučné" 284 285 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:104 birdfont/GtkWindow.vala:899 286 msgid "Italic" 287 msgstr "Kurzíva" 288 289 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:113 birdfont/GtkWindow.vala:907 290 msgid "Weight" 291 msgstr "Tloušťka" 292 293 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:122 libbirdfont/MenuTab.vala:99 294 msgid "Full Name (Name and Style)" 295 msgstr "Celý název (název a styl)" 296 297 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:131 libbirdfont/MenuTab.vala:104 298 msgid "Unique Identifier" 299 msgstr "Jedinečný identifikátor" 300 301 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:149 birdfont/GtkWindow.vala:935 302 msgid "Description" 303 msgstr "Popis" 304 305 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:159 birdfont/GtkWindow.vala:943 306 msgid "Copyright" 307 msgstr "Autorská práva" 308 309 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:102 310 msgid "Drawing Tools" 311 msgstr "Nástroje na kreslení" 312 313 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:103 314 msgid "Control Point" 315 msgstr "Ovládací bod" 316 317 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:104 318 msgid "Geometrical Shapes" 319 msgstr "Geometrické tvary" 320 321 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:105 libbirdfont/OverviewTools.vala:33 322 msgid "Zoom" 323 msgstr "Zvětšení" 324 325 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:107 326 msgid "Guidelines & Grid" 327 msgstr "Pomocné linky a mřížka" 328 329 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:112 330 msgid "Grid Size" 331 msgstr "Velikost mřížky" 332 333 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:126 334 msgid "Convert the last segment to a straight line" 335 msgstr "Převést poslední část na rovnou čáru" 336 337 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:176 338 msgid "Move canvas" 339 msgstr "Posunout pracovní plochu" 340 341 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:184 342 msgid "Delete" 343 msgstr "Smazat" 344 345 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:191 346 msgid "Select all points or paths" 347 msgstr "Vybrat všechny body nebo cesty" 348 349 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:207 libbirdfont/Menu.vala:141 350 msgid "Undo" 351 msgstr "Zpět" 352 353 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:214 354 msgid "Insert new points on path" 355 msgstr "Vložit nové body do cesty" 356 357 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:223 358 msgid "Create quadratic Bézier curves" 359 msgstr "Vytvářet kvadratické Bézierovy křivky" 360 361 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:232 362 msgid "Create cubic Bézier curves" 363 msgstr "Vytvářet kubické Bézierovy křivky" 364 365 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:241 366 msgid "Quadratic path with two line handles" 367 msgstr "Kvadratická cesta se dvěma úchopy" 368 369 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:250 370 msgid "Convert selected points" 371 msgstr "Převést vybrané body" 372 373 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:260 374 msgid "X coordinate" 375 msgstr "Souřadnice x" 376 377 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:304 378 msgid "Y coordinate" 379 msgstr "Souřadnice y" 380 381 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:347 382 msgid "Rotation" 383 msgstr "Otočit" 384 385 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:385 386 msgid "Skew" 387 msgstr "Zkosení" 388 389 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:417 390 msgid "Width" 391 msgstr "Šířka" 392 393 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:442 394 msgid "Height" 395 msgstr "Výška" 396 397 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:485 libbirdfont/SettingsDisplay.vala:46 398 msgid "Stroke width" 399 msgstr "Šířka tahu" 400 401 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:517 402 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" 403 msgstr "Svázat úchopy křivky vybraných bodů úprav" 404 405 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:553 406 msgid "Symmetrical handles" 407 msgstr "Souměrné úchopy" 408 409 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:575 410 msgid "Convert segment to line." 411 msgstr "Převést část na čáru." 412 413 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:582 414 msgid "Create counter from outline" 415 msgstr "Obrátit cestu" 416 417 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:594 418 msgid "Move to path to the bottom layer" 419 msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 420 421 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:605 422 msgid "Flip path vertically" 423 msgstr "Zrcadlit svisle" 424 425 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:612 426 msgid "Flip path horizontally" 427 msgstr "Zrcadlit vodorovně" 428 429 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:620 430 msgid "Set size for background image" 431 msgstr "Nastavit velikost obrázku pozadí" 432 433 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:658 434 msgid "Show/hide background image" 435 msgstr "Ukázat/Skrýt obrázek pozadí" 436 437 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:669 438 msgid "Insert a new background image" 439 msgstr "Vložit nový obrázek pozadí" 440 441 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:683 442 msgid "High contrast" 443 msgstr "Vysoký kontrast" 444 445 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:697 446 msgid "Set background threshold" 447 msgstr "Nastavit práh pro pozadí" 448 449 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:715 450 msgid "Amount of autotrace details" 451 msgstr "Podrobnost automatického obkreslení" 452 453 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:733 454 msgid "Autotrace simplification" 455 msgstr "Zjednodušení automatického obkreslení" 456 457 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:750 458 msgid "Autotrace background image" 459 msgstr "Automaticky obkreslit obrázek pozadí" 460 461 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:759 462 msgid "Delete background image" 463 msgstr "Smazat obrázek pozadí" 464 465 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:809 466 msgid "Show guidelines" 467 msgstr "Zobrazit pomocné linky" 468 469 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:821 470 msgid "Show more guidelines" 471 msgstr "Ukázat více pomocných linek" 472 473 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:837 474 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" 475 msgstr "Zobrazit pomocné linky horního a dolního okraje" 476 477 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:878 478 msgid "Zoom Out More" 479 msgstr "Oddálit více" 480 481 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:887 482 msgid "Show full glyph" 483 msgstr "Ukázat celý znak" 484 485 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:894 486 msgid "Fit in view" 487 msgstr "Přizpůsobit velikosti okna" 488 489 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:901 490 msgid "Zoom in on background image" 491 msgstr "Přiblížit na obrázek pozadí" 492 493 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:911 494 msgid "Previous view" 495 msgstr "Předchozí zobrazení" 496 497 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:917 498 msgid "Next view" 499 msgstr "Další zobrazení" 500 501 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1098 502 msgid "Background Tools" 503 msgstr "Nástroje pro práci s pozadím" 504 505 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1113 506 msgid "Control Points" 507 msgstr "Ovládací body" 508 509 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1128 510 msgid "Object Tools" 511 msgstr "Nástroje pro práci s předměty" 512 513 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1263 514 msgid "Set size for grid" 515 msgstr "Nastavit velikost mřížky" 516 517 #: libbirdfont/ExportTool.vala:160 libbirdfont/Menu.vala:92 518 #: libbirdfont/MenuTab.vala:215 libbirdfont/SaveCallback.vala:67 519 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 520 msgid "Save" 521 msgstr "Uložit" 522 523 #: libbirdfont/FileTab.vala:36 524 msgid "New Font" 525 msgstr "Nové písmo" 526 527 #: libbirdfont/FileTab.vala:251 528 msgid "No fonts created yet." 529 msgstr "Ještě nebylo vytvořeno žádné písmo." 530 531 #: libbirdfont/FileTab.vala:262 532 msgid "Recent files" 533 msgstr "Nedávno otevřené soubory" 534 535 #: libbirdfont/FileTab.vala:286 536 msgid "Backup" 537 msgstr "Záloha" 538 539 #: libbirdfont/ForesightTool.vala:41 540 msgid "Create Beziér curves" 541 msgstr "Vytvořit Bézierovy křivky" 542 543 #: libbirdfont/Glyph.vala:2121 544 msgid "Guide" 545 msgstr "Vodítko" 546 547 #: libbirdfont/GridTool.vala:35 548 msgid "Show grid" 549 msgstr "Ukázat mřížku" 550 551 #: libbirdfont/GuideTab.vala:55 552 msgid "Guides" 553 msgstr "Vodítka" 554 555 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:28 556 msgid "Zoom in" 557 msgstr "Přiblížit" 558 559 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:35 560 msgid "Zoom out" 561 msgstr "Oddálit" 562 563 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:61 libbirdfont/KerningDisplay.vala:845 564 msgid "Kerning" 565 msgstr "Podřezávání" 566 567 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:69 568 msgid "The current kerning class is malformed." 569 msgstr "Nynější třída podřezávání je chybná." 570 571 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:70 572 msgid "Add single characters separated by space and ranges on the form A-Z." 573 msgstr "" 574 "Přidat jednotlivé znaky oddělené mezerou nebo rozsahy používající formát A-Z." 575 576 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:71 577 msgid "Type “space” to kern the space character and “divis” to kern -." 578 msgstr "" 579 "Pro podřezání (vyrovnání) znaku mezery stiskněte „mezerník“ a pro podřezání " 580 "(vyrovnání) znaku spojovníku (-) pak klávesu pro „divis“." 581 582 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:650 libbirdfont/OverviewTools.vala:68 583 msgid "Unicode" 584 msgstr "Unicode" 585 586 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:650 587 msgid "Insert" 588 msgstr "Vložit" 589 590 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:845 libbirdfont/MainWindow.vala:202 591 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:35 libbirdfont/SpinButton.vala:199 592 msgid "Close" 593 msgstr "Zavřít" 594 595 #: libbirdfont/KerningList.vala:208 596 msgid "Kerning Pairs" 597 msgstr "Dvojice podřezávání" 598 599 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/KerningTools.vala:60 600 msgid "Kerning class" 601 msgstr "Třída podřezávání" 602 603 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/Ligatures.vala:106 604 #: libbirdfont/Ligatures.vala:128 libbirdfont/Ligatures.vala:150 605 #: libbirdfont/Ligatures.vala:181 libbirdfont/SpacingClass.vala:45 606 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:209 libbirdfont/SpacingTab.vala:246 607 #: libbirdfont/SpinButton.vala:199 libbirdfont/Theme.vala:449 608 msgid "Set" 609 msgstr "Nastavit" 610 611 #: libbirdfont/KerningStrings.vala:65 612 msgid "Load kerning strings" 613 msgstr "Nahrát řetězce podřezávání" 614 615 #: libbirdfont/KerningTools.vala:36 616 msgid "Kerning Tools" 617 msgstr "Nástroje na podřezávání" 618 619 #: libbirdfont/KerningTools.vala:43 libbirdfont/SpacingTools.vala:31 620 msgid "Font Size" 621 msgstr "Velikost písma" 622 623 #: libbirdfont/KerningTools.vala:57 624 msgid "Create new kerning class." 625 msgstr "Vytvořit novou třídu podřezávání (vyrovnání)." 626 627 #: libbirdfont/KerningTools.vala:67 628 msgid "Use text input to enter kerning values." 629 msgstr "Zadat hodnoty podřezání (vyrovnání) přímo." 630 631 #: libbirdfont/KerningTools.vala:74 632 msgid "Insert glyph from overview" 633 msgstr "Vložit znak z přehledu" 634 635 #: libbirdfont/KerningTools.vala:88 636 msgid "Insert character by unicode value" 637 msgstr "Vložit znak podle hodnoty Unicode" 638 639 #: libbirdfont/KerningTools.vala:95 640 msgid "Open a text file with kerning strings first." 641 msgstr "Nejprve otevřít soubor s podřezávacími řetězci." 642 643 #: libbirdfont/KerningTools.vala:97 644 msgid "Previous kerning string" 645 msgstr "Předchozí podřezávací řetězec" 646 647 #: libbirdfont/KerningTools.vala:107 648 msgid "You have reached the beginning of the list." 649 msgstr "Dosáhl jste začátku seznamu." 650 651 #: libbirdfont/KerningTools.vala:115 652 msgid "Next kerning string" 653 msgstr "Další podřezávací řetězec " 654 655 #: libbirdfont/KerningTools.vala:125 656 msgid "You have reached the end of the list." 657 msgstr "Dosáhl jste konce seznamu." 658 659 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:92 660 msgid "Character Set" 661 msgstr "Znaková sada" 662 663 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 664 msgid "character sequence" 665 msgstr "kombinace znaků" 666 667 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 668 msgid "ligature" 669 msgstr "slitek" 670 671 #: libbirdfont/LigatureList.vala:57 672 #, fuzzy 673 msgid "substitution" 674 msgstr "Poloha" 675 676 #: libbirdfont/LigatureList.vala:57 677 msgid "beginning" 678 msgstr "začátek" 679 680 #: libbirdfont/LigatureList.vala:57 681 msgid "middle" 682 msgstr "prostředek" 683 684 #: libbirdfont/LigatureList.vala:57 685 msgid "end" 686 msgstr "konec" 687 688 #: libbirdfont/LigatureList.vala:108 689 msgid "New Ligature" 690 msgstr "Nový slitek" 691 692 #: libbirdfont/LigatureList.vala:108 693 msgid "New Contextual Substitution" 694 msgstr "Nová náhrada vyplývající ze souvislosti" 695 696 #: libbirdfont/LigatureList.vala:128 libbirdfont/Menu.vala:399 697 msgid "Ligatures" 698 msgstr "Slitky" 699 700 #: libbirdfont/Ligatures.vala:106 701 msgid "Beginning" 702 msgstr "Začátek" 703 704 #: libbirdfont/Ligatures.vala:128 705 msgid "Middle" 706 msgstr "Prostředek" 707 708 #: libbirdfont/Ligatures.vala:150 709 msgid "End" 710 msgstr "Konec" 711 712 #: libbirdfont/Ligatures.vala:181 libbirdfont/OverView.vala:1151 713 msgid "Ligature" 714 msgstr "Slitek" 715 716 #: libbirdfont/Line.vala:140 717 msgid "Position" 718 msgstr "Poloha" 719 720 #: libbirdfont/Line.vala:140 721 msgid "Move" 722 msgstr "Posunout" 723 724 #: libbirdfont/MainWindow.vala:202 725 msgid "Glyph sequence" 726 msgstr "Pořadí znaků" 727 728 #: libbirdfont/Menu.vala:65 729 msgid "File" 730 msgstr "Soubor" 731 732 #: libbirdfont/Menu.vala:71 733 msgid "New" 734 msgstr "Nový" 735 736 #: libbirdfont/Menu.vala:85 737 msgid "Recent Files" 738 msgstr "Nedávno otevřené soubory" 739 740 #: libbirdfont/Menu.vala:99 741 msgid "Save As" 742 msgstr "Uložit jako" 743 744 #: libbirdfont/Menu.vala:106 745 msgid "Export" 746 msgstr "Vyvést" 747 748 #: libbirdfont/Menu.vala:113 libbirdfont/Preview.vala:27 749 msgid "Preview" 750 msgstr "Náhled" 751 752 #: libbirdfont/Menu.vala:120 753 msgid "Select Character Set" 754 msgstr "Vybrat znakovou sadu" 755 756 #: libbirdfont/Menu.vala:127 757 msgid "Quit" 758 msgstr "Ukončit" 759 760 #: libbirdfont/Menu.vala:135 761 msgid "Edit" 762 msgstr "Úpravy" 763 764 #: libbirdfont/Menu.vala:148 765 msgid "Redo" 766 msgstr "Znovu" 767 768 #: libbirdfont/Menu.vala:155 769 msgid "Copy" 770 msgstr "Kopírovat" 771 772 #: libbirdfont/Menu.vala:162 773 msgid "Paste" 774 msgstr "Vložit" 775 776 #: libbirdfont/Menu.vala:169 777 msgid "Paste In Place" 778 msgstr "Přepsat" 779 780 #: libbirdfont/Menu.vala:176 781 msgid "Select All Paths" 782 msgstr "Vybrat všechny cesty" 783 784 #: libbirdfont/Menu.vala:183 785 msgid "Move To Baseline" 786 msgstr "Přesunout na účaří" 787 788 #: libbirdfont/Menu.vala:190 libbirdfont/OverView.vala:173 789 msgid "Search" 790 msgstr "Hledat" 791 792 #: libbirdfont/Menu.vala:197 793 msgid "Export Glyph as SVG" 794 msgstr "Vyvést znak jako SVG" 795 796 #: libbirdfont/Menu.vala:204 797 msgid "Import SVG file" 798 msgstr "Zavést soubor SVG" 799 800 #: libbirdfont/Menu.vala:211 801 msgid "Import Background Image" 802 msgstr "Zavést obrázek pozadí" 803 804 #: libbirdfont/Menu.vala:218 805 msgid "Simplify Path" 806 msgstr "Zjednodušit cestu" 807 808 #: libbirdfont/Menu.vala:225 809 msgid "Close Path" 810 msgstr "Uzavřít cestu" 811 812 #: libbirdfont/Menu.vala:232 813 msgid "Glyph Sequence" 814 msgstr "Pořadí znaků" 815 816 #: libbirdfont/Menu.vala:239 817 msgid "Set Background Glyph" 818 msgstr "Nastavit znak pozadí" 819 820 #: libbirdfont/Menu.vala:246 821 msgid "Remove Background Glyph" 822 msgstr "Odstranit znak pozadí" 823 824 #: libbirdfont/Menu.vala:253 825 msgid "Create Guide" 826 msgstr "Vytvořit vodítko" 827 828 #: libbirdfont/Menu.vala:260 829 msgid "List Guides" 830 msgstr "Uvést vodítka" 831 832 #: libbirdfont/Menu.vala:267 833 msgid "Select Point Above" 834 msgstr "Vybrat výše ležící bod" 835 836 #: libbirdfont/Menu.vala:274 837 msgid "Select Next Point" 838 msgstr "Vybrat další bod" 839 840 #: libbirdfont/Menu.vala:281 841 msgid "Select Previous Point" 842 msgstr "Vybrat předchozí bod" 843 844 #: libbirdfont/Menu.vala:288 845 msgid "Select Point Below" 846 msgstr "Vybrat níže ležící bod" 847 848 #: libbirdfont/Menu.vala:296 849 msgid "Tab" 850 msgstr "Karta" 851 852 #: libbirdfont/Menu.vala:302 853 msgid "Next Tab" 854 msgstr "Další karta" 855 856 #: libbirdfont/Menu.vala:309 857 msgid "Previous Tab" 858 msgstr "Předchozí karta" 859 860 #: libbirdfont/Menu.vala:316 861 msgid "Close Tab" 862 msgstr "Zavřít kartu" 863 864 #: libbirdfont/Menu.vala:323 865 msgid "Close All Tabs" 866 msgstr "Zavřít všechny karty" 867 868 #: libbirdfont/Menu.vala:331 869 msgid "Spacing and Kerning" 870 msgstr "Rozestupy a podřezávání" 871 872 #: libbirdfont/Menu.vala:337 873 msgid "Show Spacing Tab" 874 msgstr "Ukázat kartu prostrkávání (rozestupů)" 875 876 #: libbirdfont/Menu.vala:344 877 msgid "Show Kerning Tab" 878 msgstr "Ukázat kartu podřezávání (vyrovnání)" 879 880 #: libbirdfont/Menu.vala:351 881 msgid "List Kerning Pairs" 882 msgstr "Vypsat dvojice podřezávání (vyrovnání)" 883 884 #: libbirdfont/Menu.vala:358 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 885 msgid "Spacing Classes" 886 msgstr "Třídy prostrkávání (rozestupů)" 887 888 #: libbirdfont/Menu.vala:365 889 msgid "Select Next Kerning Pair" 890 msgstr "Vybrat další dvojici podřezávání (vyrovnání)" 891 892 #: libbirdfont/Menu.vala:374 893 msgid "Select Previous Kerning Pair" 894 msgstr "Vybrat předchozí dvojici podřezávání (vyrovnání)" 895 896 #: libbirdfont/Menu.vala:383 897 msgid "Load Kerning Strings" 898 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce" 899 900 #: libbirdfont/Menu.vala:390 901 msgid "Reload Kerning Strings" 902 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce znovu" 903 904 #: libbirdfont/Menu.vala:405 905 msgid "Show Ligatures" 906 msgstr "Ukázat slitky" 907 908 #: libbirdfont/Menu.vala:412 909 msgid "Add Ligature" 910 msgstr "Přidat slitek" 911 912 #: libbirdfont/Menu.vala:421 913 msgid "Git" 914 msgstr "Git" 915 916 #: libbirdfont/Menu.vala:427 917 msgid "Save As .bfp" 918 msgstr "Uložit jako BFP" 919 920 #: libbirdfont/Menu.vala:436 libbirdfont/OverView.vala:319 921 msgid "Overview" 922 msgstr "Přehled" 923 924 #: libbirdfont/Menu.vala:444 libbirdfont/SettingsDisplay.vala:43 925 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:390 926 msgid "Settings" 927 msgstr "Nastavení" 928 929 #: libbirdfont/MenuItem.vala:82 930 msgid "UP" 931 msgstr "NAHORU" 932 933 #: libbirdfont/MenuItem.vala:85 934 msgid "DOWN" 935 msgstr "DOLŮ" 936 937 #: libbirdfont/MenuItem.vala:88 938 msgid "LEFT" 939 msgstr "VLEVO" 940 941 #: libbirdfont/MenuItem.vala:91 942 msgid "RIGHT" 943 msgstr "VPRAVO" 944 945 #: libbirdfont/MenuTab.vala:81 946 msgid "Missing metadata in font:" 947 msgstr "V písmu chybějící popisná data:" 948 949 #: libbirdfont/MenuTab.vala:133 950 msgid "Menu" 951 msgstr "Nabídka" 952 953 #: libbirdfont/MenuTab.vala:532 954 msgid "Add ligature" 955 msgstr "Přidat slitek" 956 957 #: libbirdfont/MoveTool.vala:41 958 msgid "Move paths" 959 msgstr "Posunout cesty" 960 961 #: libbirdfont/OverView.vala:173 962 msgid "Filter" 963 msgstr "Filtr" 964 965 #: libbirdfont/OverView.vala:472 966 msgid "No glyphs in this view." 967 msgstr "Žádné znaky v tomto zobrazení." 968 969 #: libbirdfont/OverView.vala:1174 970 msgid "See also:" 971 msgstr "Další podrobnosti:" 972 973 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:30 974 msgid "Overwrite TTF file?" 975 msgstr "Přepsat soubor TTF?" 976 977 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:31 978 msgid "Overwrite" 979 msgstr "Přepsat" 980 981 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:32 libbirdfont/SaveDialog.vala:50 982 msgid "Cancel" 983 msgstr "Zrušit" 984 985 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:33 986 msgid "Yes, don't ask again." 987 msgstr "Ano, tento dotaz již příště nezobrazovat." 988 989 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:32 990 msgid "Character Sets" 991 msgstr "Znakové sady" 992 993 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:46 994 msgid "All Glyphs" 995 msgstr "Všechny znaky" 996 997 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:56 998 msgid "Default" 999 msgstr "Výchozí" 1000 1001 #: libbirdfont/PenTool.vala:81 1002 msgid "Add new points" 1003 msgstr "Přidat nové body" 1004 1005 #: libbirdfont/PointTool.vala:24 1006 msgid "Move control points" 1007 msgstr "Posunout ovládací body" 1008 1009 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:27 1010 msgid "Reload webview" 1011 msgstr "Nahrát znovu webové zobrazení" 1012 1013 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:33 1014 msgid "Export fonts" 1015 msgstr "Vyvést písma" 1016 1017 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:39 1018 msgid "Generate html document" 1019 msgstr "Vytvořit soubor HTML" 1020 1021 #: libbirdfont/RectangleTool.vala:30 1022 msgid "Rectangle" 1023 msgstr "Obdélník" 1024 1025 #: libbirdfont/ResizeTool.vala:47 1026 msgid "Resize and rotate paths" 1027 msgstr "Změnit velikost a natočení cest" 1028 1029 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:36 1030 msgid "Save changes?" 1031 msgstr "Uložit změny?" 1032 1033 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:44 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:30 1034 msgid "Discard" 1035 msgstr "Zahodit" 1036 1037 #: libbirdfont/SaveDialogListener.vala:28 1038 msgid "Save?" 1039 msgstr "Uložit?" 1040 1041 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:92 1042 msgid "Precision for pen tool" 1043 msgstr "Přesnost pro nástroj psacího pera" 1044 1045 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:100 1046 msgid "Show or hide control point handles" 1047 msgstr "Ukázat nebo skrýt úchopy ovládacích bodů" 1048 1049 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:108 1050 msgid "Fill open paths." 1051 msgstr "Vyplnit otevřené cesty." 1052 1053 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:115 1054 msgid "Use TTF units." 1055 msgstr "Použít jednotky TTF." 1056 1057 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:118 1058 msgid "Number of points added by the freehand tool" 1059 msgstr "Počet bodů přidávaných nástrojem kreslení od ruky" 1060 1061 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:140 1062 msgid "Path simplification threshold" 1063 msgstr "Práh pro zjednodušení cesty" 1064 1065 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:154 1066 msgid "Key Bindings" 1067 msgstr "Přiřazení klávesových zkratek" 1068 1069 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:160 1070 msgid "Themes" 1071 msgstr "Motivy" 1072 1073 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:197 1074 msgid "Default theme" 1075 msgstr "Výchozí motiv" 1076 1077 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:199 1078 msgid "High contrast theme" 1079 msgstr "Motiv s vysokým kontrastem" 1080 1081 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:201 1082 msgid "Custom theme" 1083 msgstr "Vlastní motiv" 1084 1085 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:228 1086 msgid "Add new theme" 1087 msgstr "Přidat nový motiv" 1088 1089 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:230 1090 msgid "Colors" 1091 msgstr "Barvy" 1092 1093 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 1094 msgid "Character" 1095 msgstr "Znak" 1096 1097 #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:69 1098 msgid "New spacing class" 1099 msgstr "Nová třída prostrkávání (rozestupů)" 1100 1101 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:36 1102 msgid "Spacing" 1103 msgstr "Rozestupy" 1104 1105 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:209 1106 msgid "Left" 1107 msgstr "Vlevo" 1108 1109 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:246 1110 msgid "Right" 1111 msgstr "Vpravo" 1112 1113 #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 1114 msgid "Import" 1115 msgstr "Zavést" 1116 1117 #: libbirdfont/Theme.vala:192 1118 msgid "Stroke Color" 1119 msgstr "Barva tahu" 1120 1121 #: libbirdfont/Theme.vala:193 1122 msgid "Handle Color" 1123 msgstr "Barva úchopu" 1124 1125 #: libbirdfont/Theme.vala:194 1126 msgid "Fill Color" 1127 msgstr "Barva výplně" 1128 1129 #: libbirdfont/Theme.vala:196 1130 msgid "Background 1" 1131 msgstr "Pozadí 1" 1132 1133 #: libbirdfont/Theme.vala:197 1134 msgid "Background 2" 1135 msgstr "Pozadí 2" 1136 1137 #: libbirdfont/Theme.vala:198 1138 msgid "Background 3" 1139 msgstr "Pozadí 3" 1140 1141 #: libbirdfont/Theme.vala:199 1142 msgid "Background 4" 1143 msgstr "Pozadí 4" 1144 1145 #: libbirdfont/Theme.vala:200 1146 msgid "Background 5" 1147 msgstr "Pozadí 5" 1148 1149 #: libbirdfont/Theme.vala:201 1150 msgid "Background 6" 1151 msgstr "Pozadí 6" 1152 1153 #: libbirdfont/Theme.vala:202 1154 msgid "Background 7" 1155 msgstr "Pozadí 7" 1156 1157 #: libbirdfont/Theme.vala:203 1158 msgid "Background 8" 1159 msgstr "Pozadí 8" 1160 1161 #: libbirdfont/Theme.vala:204 1162 msgid "Background 9" 1163 msgstr "Pozadí 9" 1164 1165 #: libbirdfont/Theme.vala:206 1166 msgid "Foreground 1" 1167 msgstr "Popředí 1" 1168 1169 #: libbirdfont/Theme.vala:207 1170 msgid "Foreground 2" 1171 msgstr "Popředí 2" 1172 1173 #: libbirdfont/Theme.vala:208 1174 msgid "Foreground 3" 1175 msgstr "Popředí 3" 1176 1177 #: libbirdfont/Theme.vala:209 1178 msgid "Foreground 4" 1179 msgstr "Popředí 4" 1180 1181 #: libbirdfont/Theme.vala:210 1182 msgid "Foreground 5" 1183 msgstr "Popředí 5" 1184 1185 #: libbirdfont/Theme.vala:211 1186 msgid "Foreground 6" 1187 msgstr "Popředí 6" 1188 1189 #: libbirdfont/Theme.vala:212 1190 msgid "Foreground 7" 1191 msgstr "Popředí 7" 1192 1193 #: libbirdfont/Theme.vala:213 1194 msgid "Foreground Inverted" 1195 msgstr "Popředí obráceno" 1196 1197 #: libbirdfont/Theme.vala:214 1198 msgid "Menu Foreground" 1199 msgstr "Popředí nabídky" 1200 1201 #: libbirdfont/Theme.vala:216 1202 msgid "Highlighted 1" 1203 msgstr "Zvýrazněno 1" 1204 1205 #: libbirdfont/Theme.vala:217 1206 msgid "Highlighted Guide" 1207 msgstr "Zvýrazněné vodítko" 1208 1209 #: libbirdfont/Theme.vala:219 1210 msgid "Grid" 1211 msgstr "Mřížka" 1212 1213 #: libbirdfont/Theme.vala:221 1214 msgid "Guide 1" 1215 msgstr "Vodítko 1" 1216 1217 #: libbirdfont/Theme.vala:222 1218 msgid "Guide 2" 1219 msgstr "Vodítko 2" 1220 1221 #: libbirdfont/Theme.vala:223 1222 msgid "Guide 3" 1223 msgstr "Vodítko 3" 1224 1225 #: libbirdfont/Theme.vala:225 1226 msgid "Button Border 1" 1227 msgstr "Okraj tlačítka 1" 1228 1229 #: libbirdfont/Theme.vala:226 1230 msgid "Button Background 1" 1231 msgstr "Pozadí tlačítka 1" 1232 1233 #: libbirdfont/Theme.vala:227 1234 msgid "Button Border 2" 1235 msgstr "Okraj tlačítka 2" 1236 1237 #: libbirdfont/Theme.vala:228 1238 msgid "Button Background 2" 1239 msgstr "Pozadí tlačítka 2" 1240 1241 #: libbirdfont/Theme.vala:229 1242 msgid "Button Border 3" 1243 msgstr "Okraj tlačítka 3" 1244 1245 #: libbirdfont/Theme.vala:230 1246 msgid "Button Background 3" 1247 msgstr "Pozadí tlačítka 3" 1248 1249 #: libbirdfont/Theme.vala:231 1250 msgid "Button Border 4" 1251 msgstr "Okraj tlačítka 4" 1252 1253 #: libbirdfont/Theme.vala:232 1254 msgid "Button Background 4" 1255 msgstr "Pozadí tlačítka 4" 1256 1257 #: libbirdfont/Theme.vala:234 1258 msgid "Button Foreground" 1259 msgstr "Popředí tlačítka" 1260 1261 #: libbirdfont/Theme.vala:235 1262 msgid "Selected Button Foreground" 1263 msgstr "Popředí vybraného tlačítka" 1264 1265 #: libbirdfont/Theme.vala:237 1266 msgid "Tool Foreground" 1267 msgstr "Popředí nástroje" 1268 1269 #: libbirdfont/Theme.vala:238 1270 msgid "Selected Tool Foreground" 1271 msgstr "Popředí vybraného nástroje" 1272 1273 #: libbirdfont/Theme.vala:240 1274 msgid "Text Area Background" 1275 msgstr "Pozadí textové oblasti" 1276 1277 #: libbirdfont/Theme.vala:242 1278 msgid "Selected Overview Item 1" 1279 msgstr "Položka vybraného přehledu 1" 1280 1281 #: libbirdfont/Theme.vala:243 1282 msgid "Selected Overview Item 2" 1283 msgstr "Položka vybraného přehledu 2" 1284 1285 #: libbirdfont/Theme.vala:245 1286 msgid "Overview Item 1" 1287 msgstr "Položka přehledu 1" 1288 1289 #: libbirdfont/Theme.vala:246 1290 msgid "Overview Item 2" 1291 msgstr "Položka přehledu 2" 1292 1293 #: libbirdfont/Theme.vala:248 1294 msgid "Overview Selected Foreground" 1295 msgstr "Popředí vybraného přehledu" 1296 1297 #: libbirdfont/Theme.vala:249 1298 msgid "Overview Foreground" 1299 msgstr "Popředí přehledu" 1300 1301 #: libbirdfont/Theme.vala:251 1302 msgid "Glyph Count Background" 1303 msgstr "Pozadí počtu znaků" 1304 1305 #: libbirdfont/Theme.vala:253 1306 msgid "Dialog Shadow" 1307 msgstr "Stín dialogu" 1308 1309 #: libbirdfont/Theme.vala:255 1310 msgid "Selected Active Cubic Control Point" 1311 msgstr "Vybraný činný krychlový ovládací bod" 1312 1313 #: libbirdfont/Theme.vala:256 1314 msgid "Selected Cubic Control Point" 1315 msgstr "Vybraný krychlový ovládací bod" 1316 1317 #: libbirdfont/Theme.vala:257 1318 msgid "Active Cubic Control Point" 1319 msgstr "Činný krychlový ovládací bod" 1320 1321 #: libbirdfont/Theme.vala:258 1322 msgid "Cubic Control Point" 1323 msgstr "Krychlový ovládací bod" 1324 1325 #: libbirdfont/Theme.vala:260 1326 msgid "Selected Active Quadratic Control Point" 1327 msgstr "Vybraný činný čtvercový ovládací bod" 1328 1329 #: libbirdfont/Theme.vala:261 1330 msgid "Selected Quadratic Control Point" 1331 msgstr "Vybraný čtvercový ovládací bod" 1332 1333 #: libbirdfont/Theme.vala:262 1334 msgid "Active Quadratic Control Point" 1335 msgstr "Činný čtvercový ovládací bod" 1336 1337 #: libbirdfont/Theme.vala:263 1338 msgid "Cubic Quadratic Point" 1339 msgstr "Krychlový čtvercový bod " 1340 1341 #: libbirdfont/Theme.vala:265 1342 msgid "Selected Control Point Handle" 1343 msgstr "Vybraný úchop ovládacího bodu" 1344 1345 #: libbirdfont/Theme.vala:266 1346 msgid "Active Control Point Handle" 1347 msgstr "Činný úchop ovládacího bodu" 1348 1349 #: libbirdfont/Theme.vala:267 1350 msgid "Control Point Handle" 1351 msgstr "Úchop ovládacího bodu" 1352 1353 #: libbirdfont/Theme.vala:269 1354 msgid "Merge" 1355 msgstr "Sloučit" 1356 1357 #: libbirdfont/Theme.vala:449 1358 msgid "New theme" 1359 msgstr "Nový motiv" 1360 1361 #: libbirdfont/TrackTool.vala:61 1362 msgid "Freehand drawing" 1363 msgstr "Kreslení od ruky" 1364 1365 #: libbirdfont/VersionList.vala:33 1366 msgid "New version" 1367 msgstr "Nová verze" 1368 1369 #: birdfont/GtkWindow.vala:262 1370 msgid "Select color" 1371 msgstr "Vybrat barvu" 1372 1373 #: birdfont/GtkWindow.vala:565 1374 msgid "Your fonts have been exported." 1375 msgstr "Písma byla uložena." 1376 1377 #: birdfont/GtkWindow.vala:914 1378 msgid "Full name (name and style)" 1379 msgstr "Celý název (název a styl)" 1380 1381 #: birdfont/GtkWindow.vala:921 1382 msgid "Unique identifier" 1383 msgstr "Jedinečný identifikátor" 1384 1385 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 1386 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" 1387 msgstr "Ořez podle jasu, od 0.001 do 2, výchozí hodnota je 1" 1388 1389 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 1390 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" 1391 msgstr "Podrobnosti, od 0.001 do 9.999, výchozí hodnota je 1" 1392 1393 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 1394 msgid "print this message" 1395 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou" 1396 1397 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 1398 msgid "use quadratic control points" 1399 msgstr "Použít kvadratické ovládací body" 1400 1401 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 1402 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" 1403 msgstr "Zjednodušení, od 0.001 do 1, výchozí hodnota je 0.5" 1404 1405 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 1406 msgid "File does not exist." 1407 msgstr "Soubor neexistuje." 1408 1409 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 1410 msgid "Unknown file format." 1411 msgstr "Neznámý formát souboru." 1412 1413 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 1414 msgid "Writing" 1415 msgstr "Zapisuje se" 1416 1417 #~ msgid "Control Point Tools" 1418 #~ msgstr "Nástroje pro práci s body" 1419 1420 #~ msgid "Select Background" 1421 #~ msgstr "Vybrat pozadí" 1422 1423 #~ msgid "Saving" 1424 #~ msgstr "Ukládá se" 1425 1426 #~ msgid "Loading the unicode character database" 1427 #~ msgstr "Nahrává se databáze Unicode znaků" 1428 1429 #~ msgid "Three font files have been created." 1430 #~ msgstr "Byly vytvořeny tři soubory písma." 1431 1432 #~ msgid "Writing TTF and EOT files." 1433 #~ msgstr "Zapisují se soubory TTF a EOT." 1434 1435 #~ msgid "Writing SVG file." 1436 #~ msgstr "Zapisuje se soubor SVG." 1437 1438 #~ msgid "The file is write protected." 1439 #~ msgstr "Soubor je chráněn proti zápisu." 1440 1441 #~ msgid "" 1442 #~ "Right click to edit the class and left click to kern glyphs in the class." 1443 #~ msgstr "" 1444 #~ "Klepněte pravým tlačítkem myši pro úpravu třídy a levým tlačítkem pro " 1445 #~ "podřezání (vyrovnání) znaků dané třídy (úprava mezer mezi písmeny)." 1446 1447 #~ msgid "Stroke color" 1448 #~ msgstr "Barva tahu" 1449 1450 #~ msgid "Handle color" 1451 #~ msgstr "Barva úchopu" 1452 1453 #~ msgid "Object color" 1454 #~ msgstr "Barva předmětu" 1455 1456 #~ msgid "Select Background Image" 1457 #~ msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 1458 1459 #~ msgid "Font size" 1460 #~ msgstr "Velikost písma" 1461 1462 #~ msgid "Font size " 1463 #~ msgstr "Velikost písma " 1464 1465 #~ msgid "Show guidelines for x-height and baseline" 1466 #~ msgstr "Zobrazit pomocné linky střední a dolní dotažnice" 1467 1468 #~ msgid "Adjust right side bearing." 1469 #~ msgstr "Upravit spojitost pravé strany" 1470 1471 #~ msgid "Insert last edited glyph" 1472 #~ msgstr "Vložit naposledy upravovaný znak" 1473 1474 #~ msgid "Loading XML data." 1475 #~ msgstr "Nahrávají se data XML." 1476 1477 #~ msgid "Default language" 1478 #~ msgstr "Výchozí jazyk" 1479 1480 #~ msgid "Private use area" 1481 #~ msgstr "Zvláštní symboly souboru znaků" 1482 1483 #~ msgid "Show full unicode characters set" 1484 #~ msgstr "Ukázat úplnou znakovou sadu Unicode" 1485 1486 #~ msgid "Show default characters set" 1487 #~ msgstr "Ukázat výchozí znakovou sadu" 1488 1489 #~ msgid "Show all characters in the font" 1490 #~ msgstr "Ukázat všechny v písmu obsažené znaky" 1491 1492 #~ msgid "Use one pixel per unit" 1493 #~ msgstr "Použít jeden pixel na jednotku" 1494 1495 #~ msgid "Set precision" 1496 #~ msgstr "Stanovit přesnost" 1497 1498 #~ msgid "" 1499 #~ "Show all control point handles or only handles for the selected points." 1500 #~ msgstr "Ukázat všechny ovládací body nebo jen vybrané body." 1501 1502 #~ msgid "Set fill color for open paths." 1503 #~ msgstr "Stanovit barvu výplně pro otevřené cesty." 1504 1505 #~ msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." 1506 #~ msgstr "Nastavit počet vzorků na bod v nástroji pro kreslení od ruky." 1507 1508 #~ msgid "Simplification threshold" 1509 #~ msgstr "Hodnota prahu zjednodušení" 1510 1511 #~ msgid "Kerning:" 1512 #~ msgstr "Podřezávání:" 1513 1514 #~ msgid "Text" 1515 #~ msgstr "Text" 1516 1517 #~ msgid "_New" 1518 #~ msgstr "_Nový" 1519 1520 #~ msgid "_Open" 1521 #~ msgstr "_Otevřít" 1522 1523 #~ msgid "_Recent Files" 1524 #~ msgstr "Ne_dávné dokumenty" 1525 1526 #~ msgid "Save _as" 1527 #~ msgstr "Uloži_t jako" 1528 1529 #~ msgid "_Export" 1530 #~ msgstr "_Vyvést" 1531 1532 #~ msgid "_Preview" 1533 #~ msgstr "Ná_hled" 1534 1535 #~ msgid "Name and _Description" 1536 #~ msgstr "Název a _popis" 1537 1538 #~ msgid "Select _Character Set" 1539 #~ msgstr "Vybrat _znakovou sadu" 1540 1541 #~ msgid "_Quit" 1542 #~ msgstr "U_končit" 1543 1544 #~ msgid "_Undo" 1545 #~ msgstr "_Zpět" 1546 1547 #~ msgid "_Redo" 1548 #~ msgstr "_Znovu" 1549 1550 #~ msgid "_Copy" 1551 #~ msgstr "_Kopírovat" 1552 1553 #~ msgid "_Paste" 1554 #~ msgstr "_Vložit" 1555 1556 #~ msgid "Paste _In Place" 1557 #~ msgstr "Vložit v _původní poloze" 1558 1559 #~ msgid "Select All Pa_ths" 1560 #~ msgstr "Vybrat všechny _cesty" 1561 1562 #~ msgid "Move _To Baseline" 1563 #~ msgstr "Přesunout _na základní linku" 1564 1565 #~ msgid "_Search" 1566 #~ msgstr "_Hledat" 1567 1568 #~ msgid "_Export Glyph as SVG" 1569 #~ msgstr "_Vyvést znak jako SVG" 1570 1571 #~ msgid "_Import SVG" 1572 #~ msgstr "_Zavést SVG" 1573 1574 #~ msgid "Simpl_ify Path" 1575 #~ msgstr "Zj_ednodušit cestu" 1576 1577 #~ msgid "Close _Path" 1578 #~ msgstr "Zavřít ce_stu" 1579 1580 #~ msgid "_Glyph Sequence" 1581 #~ msgstr "Pořadí zn_aků" 1582 1583 #~ msgid "Set Glyph _Background" 1584 #~ msgstr "Nastavit _pozadí znaku" 1585 1586 #~ msgid "_Remove Glyph Background" 1587 #~ msgstr "_Odstranit pozadí znaku" 1588 1589 #~ msgid "_Select Point Above" 1590 #~ msgstr "_Vybrat bod ležící nad" 1591 1592 #~ msgid "Select _Next Point" 1593 #~ msgstr "Vybrat _další bod" 1594 1595 #~ msgid "Select _Previous Point" 1596 #~ msgstr "Vybrat _předchozí bod" 1597 1598 #~ msgid "Select Point _Below" 1599 #~ msgstr "Vybrat bod ležící p_od" 1600 1601 #~ msgid "_Next Tab" 1602 #~ msgstr "_Další karta" 1603 1604 #~ msgid "_Previous Tab" 1605 #~ msgstr "_Předchozí karta" 1606 1607 #~ msgid "_Close Tab" 1608 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 1609 1610 #~ msgid "Close _All Tabs" 1611 #~ msgstr "Zavřít _všechny karty" 1612 1613 #~ msgid "_Create Path" 1614 #~ msgstr "Vy_tvořit cestu" 1615 1616 #~ msgid "_Zoom" 1617 #~ msgstr "_Zvětšení" 1618 1619 #~ msgid "_Create Counter Path" 1620 #~ msgstr "_Vytvořit opačnou cestu" 1621 1622 #~ msgid "_Move" 1623 #~ msgstr "_Posunout" 1624 1625 #~ msgid "Show _Full Unicode Characters Set" 1626 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 1627 1628 #~ msgid "Show De_fault Characters Set" 1629 #~ msgstr "Ukázat _výchozí znakovou sadu" 1630 1631 #~ msgid "Show Characters in Font" 1632 #~ msgstr "Ukázat v písmu obsažené znaky" 1633 1634 #~ msgid "Add New _Grid Item" 1635 #~ msgstr "Přidat novou položku na _mřížku" 1636 1637 #~ msgid "Remove Gr_id Item" 1638 #~ msgstr "Odstranit položku z mříž_ky" 1639 1640 #~ msgid "_Zoom In" 1641 #~ msgstr "Při_blížit" 1642 1643 #~ msgid "Zoom _Out" 1644 #~ msgstr "Od_dálit" 1645 1646 #~ msgid "U_se One Pixel Per Unit" 1647 #~ msgstr "Po_užít jeden pixel na jednotku" 1648 1649 #~ msgid "Show Kerning _Tab" 1650 #~ msgstr "Ukázat _kartu podřezávání" 1651 1652 #~ msgid "_List Kerning Pairs" 1653 #~ msgstr "V_ypsat dvojice podřezávání" 1654 1655 #~ msgid "Show _Spacing Tab" 1656 #~ msgstr "Ukázat kartu _rozestavění" 1657 1658 #~ msgid "Select _Next Kerning Pair" 1659 #~ msgstr "Vybrat _další dvojici podřezávání" 1660 1661 #~ msgid "Select _Previous Kerning Pair" 1662 #~ msgstr "Vybrat _předchozí dvojici podřezávání" 1663 1664 #~ msgid "_Save as .bfp" 1665 #~ msgstr "Uložit _jako .bfp" 1666 1667 #~ msgid "_Show Ligatures" 1668 #~ msgstr "_Ukázat slitky" 1669 1670 #~ msgid "_Add Ligature" 1671 #~ msgstr "_Přidat slitek" 1672 1673 #~ msgid "_File" 1674 #~ msgstr "_Soubor" 1675 1676 #~ msgid "_Edit" 1677 #~ msgstr "Úp_ravy" 1678 1679 #~ msgid "_Tab" 1680 #~ msgstr "_Karta" 1681 1682 #~ msgid "T_ool" 1683 #~ msgstr "_Nástroj" 1684 1685 #~ msgid "_Kerning" 1686 #~ msgstr "_Podřezávání" 1687 1688 #~ msgid "_Close tab" 1689 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 1690 1691 #~ msgid "Show _full unicode characters set" 1692 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 1693 1694 #~ msgid "Zoom in on region boundaries" 1695 #~ msgstr "Auf Bereichsgrenzen vergrößern" 1696 1697 #~ msgid "Set contrast for background image" 1698 #~ msgstr "Kontrast Hintergrundbild einstellen" 1699 1700 #~ msgid "Backgrounds" 1701 #~ msgstr "Hintergründe" 1702 1703 #~ msgid "Creating thumbnails" 1704 #~ msgstr "Miniaturbilder werden erstellt" 1705 1706 #~ msgid "Delay response for editing tools" 1707 #~ msgstr "Verzögerte Reaktion für Bearbeitungswerkzeuge" 1708 1709 #~ msgid "_Remove All Kerning Pairs" 1710 #~ msgstr "Alle Unterschneidungs-Paare _entfernen" 1711 1712 #~ msgid "Merge paths" 1713 #~ msgstr "Pfade vereinen" 1714 1715 #~ msgid "Delete selected glyph" 1716 #~ msgstr "Ausgewähltes Zeichen löschen" 1717 1718 #~ msgid "Zoom in on region boundries" 1719 #~ msgstr "Innerhalb der Bereichsgrenzen vergrößern" 1720 1721 #~ msgid "Right click or use left command key and click to add new points" 1722 #~ msgstr "" 1723 #~ "Rechtsklick oder linke Steuerungs-Taste gedrückt halten und klicken, um " 1724 #~ "neue Punkte hinzuzufügen" 1725 1726 #~ msgid "Right click to add new points, left click to move points" 1727 #~ msgstr "" 1728 #~ "Rechtsklick um neue Punkte hinzuzufügen, Linksklink um Punkte zu " 1729 #~ "verschieben" 1730 1731 #~ msgid "and double click to add new point on path." 1732 #~ msgstr "und Doppelklick um einen neuen Punkt auf einem Pfad zu erstellen." 1733 1734 #~ msgid "Zoom to scale 1:1" 1735 #~ msgstr "Zoom para escala 1:1" 1736 1737 #~ msgid "Zoom in at region boundries" 1738 #~ msgstr "Ajustar para limites do caractere" 1739 1740 #~ msgid "Zoom in background image" 1741 #~ msgstr "Ajustar zoom para imagem de fundo" 1742 1743 #~ msgid "_Save" 1744 #~ msgstr "_Salvar" 1745 1746 #~ msgid "exit if a test case failes" 1747 #~ msgstr "sair se um caso de teste falhar" 1748 1749 #~ msgid "Postscript name" 1750 #~ msgstr "Nome Postscript" 1751 1752 #~ msgid "Recover" 1753 #~ msgstr "Recuperar" 1754 1755 #~ msgid "Delete all" 1756 #~ msgstr "Remover todos" 1757 1758 #~ msgid "Full name (name & style)" 1759 #~ msgstr "Nome completo (nome e estilo)" 1760 1761 #~ msgid "New font" 1762 #~ msgstr "Nova fonte" 1763 1764 #~ msgid "Update name & description" 1765 #~ msgstr "Atualizar nome e descrição" 1766 1767 #~ msgid "Create a new font" 1768 #~ msgstr "Criar uma nova fonte" 1769 1770 #~ msgid "Add name and description to this font." 1771 #~ msgstr "Adicionar nome e descrição para esta fonte." 1772 1773 #~ msgid "Preferences" 1774 #~ msgstr "Preferências" 1775 1776 #~ msgid "Export SVG, TTF & EOT fonts" 1777 #~ msgstr "Exportar fontes em SVG, TTF e EOT" 1778 1779 #~ msgid "Export SVG font and view the result" 1780 #~ msgstr "Exportar fonte SVG e visualizar resultado" 1781 1782 #~ msgid "" 1783 #~ "The loaded font can be overwritten if you choose to continue with preview." 1784 #~ msgstr "" 1785 #~ "A fonte carregada pode ser sobrescrita se você escolher continuar a " 1786 #~ "visualização." 1787 1788 #~ msgid "Continue" 1789 #~ msgstr "Continuar" 1790 1791 #~ msgid "Continue and don't ask me again." 1792 #~ msgstr "Continue e não pergunte novamente." 1793 1794 #~ msgid "Use left command key (⌘) + click to add new points" 1795 #~ msgstr "" 1796 #~ "Pressione a tecla de comando da esquerda (⌘) e clique para adicionar " 1797 #~ "pontos" 1798 1799 #~ msgid "Save as" 1800 #~ msgstr "Salvar como" 1801 1802 #~ msgid "Show all characters in font" 1803 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres presentes na fonte" 1804 1805 #~ msgid "_Description" 1806 #~ msgstr "_Descrição" 1807 1808 #~ msgid "_Select all paths" 1809 #~ msgstr "Selecionar _todos os caminhos" 1810 1811 #~ msgid "_Export glyph as SVG" 1812 #~ msgstr "_Exportar caractere como SVG" 1813 1814 #~ msgid "Close _path" 1815 #~ msgstr "_Fechar caminho" 1816 1817 #~ msgid "_Select point above" 1818 #~ msgstr "_Selecionar ponto acima" 1819 1820 #~ msgid "Select _next point" 1821 #~ msgstr "Selecionar _próximo ponto" 1822 1823 #~ msgid "Select _previous point" 1824 #~ msgstr "Selecionar ponto _anterior" 1825 1826 #~ msgid "Select point _below" 1827 #~ msgstr "Selecionar ponto _inferior" 1828 1829 #~ msgid "_Next tab" 1830 #~ msgstr "_Próxima aba" 1831 1832 #~ msgid "_Previous tab" 1833 #~ msgstr "Aba a_nterior" 1834 1835 #~ msgid "Close _all tabs" 1836 #~ msgstr "Fechar _todas as abas" 1837 1838 #~ msgid "_Create path" 1839 #~ msgstr "_Criar caminho" 1840 1841 #~ msgid "_Create counter path" 1842 #~ msgstr "_Criar caminho inverso" 1843 1844 #~ msgid "Show de_fault characters set" 1845 #~ msgstr "E_xibir sequência de caracteres padrão" 1846 1847 #~ msgid "Show characters in font" 1848 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres da fonte" 1849 1850 #~ msgid "Add new _grid item" 1851 #~ msgstr "Adicionar novo item de _grade" 1852 1853 #~ msgid "Remove gr_id item" 1854 #~ msgstr "Remover item de g_rade" 1855 1856 #~ msgid "_Zoom in" 1857 #~ msgstr "Aumentar _zoom" 1858 1859 #~ msgid "Zoom _out" 1860 #~ msgstr "Diminuir zo_om" 1861 1862 #~ msgid "Zoom to _scale 1:1" 1863 #~ msgstr "Zoom para e_scala 1:1" 1864 1865 #~ msgid "" 1866 #~ "The loaded font will be overwritten if you choose to continue with " 1867 #~ "preview." 1868 #~ msgstr "A fonte carregada será sobrescrita se você continuar com a prévia." 1869 1870 #~ msgid "Export glyph to svg file" 1871 #~ msgstr "Exportar caractere para arquivo svg" 1872 1873 #~ msgid "Wrote font files" 1874 #~ msgstr "Escreveu arquivos de fonte" 1875 1876 #~ msgid "Create new kerning class" 1877 #~ msgstr "Neue Unterschneidungsklasse erstellen" 1878 1879 #~ msgid "Zoom to _Scale 1:1" 1880 #~ msgstr "Zoom auf _Maßstab 1:1" 1881