The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

sk.po in po

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of po/sk.po.
Update translations
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE. 2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. 4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR. 5 msgid "" 6 msgstr "" 7 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" 8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 9 "POT-Creation-Date: 2015-04-13 16:30+0200\n" 10 "PO-Revision-Date: 2015-01-06 09:54+0000\n" 11 "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" 12 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" 13 "Language: sk\n" 14 "MIME-Version: 1.0\n" 15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 18 "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" 19 "X-POOTLE-MTIME: 1420538040.000000\n" 20 21 #: libbirdfont/Argument.vala:247 22 msgid "Usage" 23 msgstr "Použitie" 24 25 #: libbirdfont/Argument.vala:249 libbirdfont/BirdFont.vala:179 26 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 27 msgid "FILE" 28 msgstr "Súbor" 29 30 #: libbirdfont/Argument.vala:249 libbirdfont/BirdFont.vala:179 31 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 32 msgid "OPTION" 33 msgstr "Možnosť" 34 35 #: libbirdfont/Argument.vala:251 36 msgid "enable Android customizations" 37 msgstr "povoliť prispôsobenia pre Android" 38 39 #: libbirdfont/Argument.vala:252 40 msgid "show coordinate in glyph view" 41 msgstr "Zobraziť súradnice v prehľade znakov" 42 43 #: libbirdfont/Argument.vala:253 44 msgid "exit if a test case fails" 45 msgstr "Ukončiť pri zlyhaní testu" 46 47 #: libbirdfont/Argument.vala:254 48 #, fuzzy 49 msgid "treat warnings as fatal" 50 msgstr "posudzovať varovania ako fatálne" 51 52 #: libbirdfont/Argument.vala:255 53 msgid "show this message" 54 msgstr "Zobraziť túto správu" 55 56 #: libbirdfont/Argument.vala:256 57 msgid "write a log file" 58 msgstr "Zapísať Log súbor" 59 60 #: libbirdfont/Argument.vala:257 61 msgid "enable Machintosh customizations" 62 msgstr "Povoliť prispôsobenia pre Mac" 63 64 #: libbirdfont/Argument.vala:258 65 msgid "enable Windows customizations" 66 msgstr "" 67 68 #: libbirdfont/Argument.vala:259 69 msgid "don't translate" 70 msgstr "Neprekladať" 71 72 #: libbirdfont/Argument.vala:260 73 msgid "sleep between each command in test suite" 74 msgstr "uspávať medzi jednotlivými príkazmi testovacej sady" 75 76 #: libbirdfont/Argument.vala:261 77 msgid "run test case" 78 msgstr "Spustiť test" 79 80 #: libbirdfont/BackgroundSelectionTool.vala:23 81 msgid "Select background" 82 msgstr "" 83 84 #: libbirdfont/BackgroundTab.vala:46 libbirdfont/BackgroundTools.vala:26 85 msgid "Background Image" 86 msgstr "Obrázok pozadia" 87 88 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:41 89 msgid "Move, resize and rotate background image" 90 msgstr "Posunúť, zmeniť veľkosť a otočiť obrázok pozadia" 91 92 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:223 93 msgid "Select background image" 94 msgstr "Vybrať obrázok pozadia" 95 96 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:27 97 msgid "Images" 98 msgstr "Obrázok" 99 100 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:34 libbirdfont/RecentFiles.vala:96 101 msgid "Files" 102 msgstr "" 103 104 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:38 105 msgid "Parts" 106 msgstr "" 107 108 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:44 libbirdfont/Glyph.vala:2156 109 msgid "Add" 110 msgstr "" 111 112 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:85 113 msgid "Select Glyph" 114 msgstr "" 115 116 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:178 libbirdfont/LoadCallback.vala:87 117 #: libbirdfont/Menu.vala:78 118 msgid "Open" 119 msgstr "Otvoriť" 120 121 #: libbirdfont/BirdFont.vala:23 libbirdfont/BirdFont.vala:177 122 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 123 msgid "Usage:" 124 msgstr "Použitie" 125 126 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 127 msgid "BF-FILE" 128 msgstr "Súbor-BF" 129 130 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 131 msgid "SVG-FILES ..." 132 msgstr "Súbor-SVG" 133 134 #: libbirdfont/BirdFont.vala:59 libbirdfont/BirdFont.vala:67 135 msgid "does not exist." 136 msgstr "neexistuje." 137 138 #: libbirdfont/BirdFont.vala:68 139 msgid "A new font will be created." 140 msgstr "Bude vytvorené nové písmo" 141 142 #: libbirdfont/BirdFont.vala:90 143 msgid "Failed to import" 144 msgstr "Import bol neúspešný" 145 146 #: libbirdfont/BirdFont.vala:91 147 msgid "Aborting" 148 msgstr "Ruší sa" 149 150 #: libbirdfont/BirdFont.vala:129 151 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." 152 msgstr "nie je správny názov znaku alebo Unicode zápisu" 153 154 #: libbirdfont/BirdFont.vala:130 155 msgid "Unicode values must start with U+." 156 msgstr "Unicode zápis musí začínať na U+." 157 158 #: libbirdfont/BirdFont.vala:156 159 msgid "Adding" 160 msgstr "Pridávam" 161 162 #: libbirdfont/BirdFont.vala:160 163 #, fuzzy 164 msgid "to" 165 msgstr "do" 166 167 #: libbirdfont/BirdFont.vala:162 168 msgid "Glyph" 169 msgstr "Znak" 170 171 #: libbirdfont/BirdFont.vala:166 libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:135 172 #: libbirdfont/VersionList.vala:218 birdfont/GtkWindow.vala:929 173 msgid "Version" 174 msgstr "Verzia" 175 176 #: libbirdfont/BirdFont.vala:180 177 msgid "print this message\n" 178 msgstr "Zobraziť túto správu\n" 179 180 #: libbirdfont/BirdFont.vala:181 181 msgid "write files to this directory\n" 182 msgstr "Uložiť súbory do tohto adresára\n" 183 184 #: libbirdfont/BirdFont.vala:182 185 msgid "write svg file\n" 186 msgstr "Uložiť súbor SVG\n" 187 188 #: libbirdfont/BirdFont.vala:183 189 msgid "write ttf and eot files\n" 190 msgstr "Uložiť TTF a EOT súbory\n" 191 192 #: libbirdfont/BirdFont.vala:297 193 msgid "Can't find output directory" 194 msgstr "Nepodarilo sa nájsť výstupný adresár" 195 196 #: libbirdfont/CircleTool.vala:36 197 msgid "Circle" 198 msgstr "Kruh" 199 200 #: libbirdfont/CutBackgroundTool.vala:38 201 msgid "Crop background image" 202 msgstr "Orezať obrázok pozadia" 203 204 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:25 205 #, fuzzy 206 msgid "Default Language" 207 msgstr "Predvolený jazyk" 208 209 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:26 210 #, fuzzy 211 msgid "Private Use Area" 212 msgstr "Súkromná oblasť" 213 214 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:28 215 msgid "Chinese" 216 msgstr "" 217 218 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:29 219 msgid "English" 220 msgstr "" 221 222 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:30 223 msgid "Greek" 224 msgstr "" 225 226 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:31 227 msgid "Japanese" 228 msgstr "" 229 230 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:32 231 msgid "Javanese" 232 msgstr "" 233 234 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:33 235 msgid "Latin" 236 msgstr "" 237 238 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:34 239 msgid "Russian" 240 msgstr "" 241 242 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:35 243 msgid "Swedish" 244 msgstr "" 245 246 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:36 247 msgid "Thai" 248 msgstr "" 249 250 #. / All lower case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 251 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:118 252 msgid "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" 253 msgstr "" 254 "a á ä b c č d ď dz dž e é f g h ch i íj k l ĺľ m n ň o ó ô p q r ŕ s š t ť u " 255 "ú v w x y ý z ž" 256 257 #. / All upper case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 258 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:121 259 msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" 260 msgstr "" 261 "A Á Ä B C Č D Ď DZ DŽ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť " 262 "U Ú V W X Y Ý Z Ž" 263 264 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:52 265 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:176 libbirdfont/ExportSettings.vala:91 266 #: libbirdfont/Menu.vala:458 libbirdfont/TableLayout.vala:197 267 #, fuzzy 268 msgid "Name and Description" 269 msgstr "Názov a Popis" 270 271 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:56 libbirdfont/MenuTab.vala:84 272 #: birdfont/GtkWindow.vala:873 273 msgid "PostScript Name" 274 msgstr "Názov PostScriptu" 275 276 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:66 libbirdfont/MenuTab.vala:89 277 #: libbirdfont/MenuTab.vala:566 birdfont/GtkWindow.vala:880 278 msgid "Name" 279 msgstr "" 280 281 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:76 libbirdfont/MenuTab.vala:94 282 #: birdfont/GtkWindow.vala:887 283 msgid "Style" 284 msgstr "Štýl" 285 286 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:86 birdfont/GtkWindow.vala:893 287 msgid "Bold" 288 msgstr "Hrubé" 289 290 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:95 birdfont/GtkWindow.vala:900 291 msgid "Italic" 292 msgstr "" 293 294 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:105 birdfont/GtkWindow.vala:908 295 #, fuzzy 296 msgid "Weight" 297 msgstr "Výška" 298 299 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:115 libbirdfont/MenuTab.vala:99 300 msgid "Full Name (Name and Style)" 301 msgstr "" 302 303 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:125 libbirdfont/MenuTab.vala:104 304 msgid "Unique Identifier" 305 msgstr "" 306 307 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:145 birdfont/GtkWindow.vala:936 308 msgid "Description" 309 msgstr "Popis" 310 311 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:156 birdfont/GtkWindow.vala:944 312 msgid "Copyright" 313 msgstr "" 314 315 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:102 316 msgid "Drawing Tools" 317 msgstr "" 318 319 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:103 320 msgid "Control Point" 321 msgstr "" 322 323 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:104 324 msgid "Geometrical Shapes" 325 msgstr "" 326 327 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:105 libbirdfont/OverviewTools.vala:33 328 msgid "Zoom" 329 msgstr "" 330 331 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:107 332 msgid "Guidelines & Grid" 333 msgstr "" 334 335 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:112 336 msgid "Grid Size" 337 msgstr "" 338 339 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:126 340 msgid "Convert the last segment to a straight line" 341 msgstr "" 342 343 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:176 344 msgid "Move canvas" 345 msgstr "Posunúť plátno" 346 347 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:184 348 msgid "Delete" 349 msgstr "Zmazať" 350 351 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:191 352 msgid "Select all points or paths" 353 msgstr "Vybrať všetky body alebo cesty" 354 355 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:207 libbirdfont/Menu.vala:148 356 msgid "Undo" 357 msgstr "Späť" 358 359 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:214 360 msgid "Insert new points on path" 361 msgstr "Pridať nové body na cestu" 362 363 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:223 364 msgid "Create quadratic Bézier curves" 365 msgstr "Vytvoriť kvadratické Bézierove krivky" 366 367 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:232 368 #, fuzzy 369 msgid "Create cubic Bézier curves" 370 msgstr "Vytvoriť kvadratické Bézierove krivky" 371 372 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:241 373 msgid "Quadratic path with two line handles" 374 msgstr "" 375 376 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:250 377 msgid "Convert selected points" 378 msgstr "" 379 380 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:260 381 msgid "X coordinate" 382 msgstr "" 383 384 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:304 385 msgid "Y coordinate" 386 msgstr "" 387 388 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:347 389 msgid "Rotation" 390 msgstr "" 391 392 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:385 393 msgid "Skew" 394 msgstr "" 395 396 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:417 397 msgid "Width" 398 msgstr "" 399 400 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:442 401 msgid "Height" 402 msgstr "Výška" 403 404 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:485 libbirdfont/SettingsDisplay.vala:46 405 msgid "Stroke width" 406 msgstr "Hrúbka ťahu" 407 408 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:517 409 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" 410 msgstr "Spojiť úchyty krivky vybraného bodu" 411 412 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:553 413 msgid "Symmetrical handles" 414 msgstr "Symetrické úchyty" 415 416 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:575 417 msgid "Convert segment to line." 418 msgstr "Previesť segment na čiaru" 419 420 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:582 421 msgid "Create counter from outline" 422 msgstr "" 423 424 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:585 425 msgid "Move to path to the bottom layer" 426 msgstr "Presunúť cestu do spodnej vrstvy" 427 428 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:596 429 msgid "Flip path vertically" 430 msgstr "Zrkadliť vertikálne" 431 432 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:603 433 msgid "Flip path horizontally" 434 msgstr "Zrkadliť horizontálne" 435 436 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:611 437 msgid "Set size for background image" 438 msgstr "" 439 440 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:649 441 msgid "Show/hide background image" 442 msgstr "" 443 444 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:660 445 msgid "Insert a new background image" 446 msgstr "" 447 448 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:674 449 msgid "High contrast" 450 msgstr "" 451 452 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:688 453 msgid "Set background threshold" 454 msgstr "" 455 456 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:706 457 msgid "Amount of autotrace details" 458 msgstr "" 459 460 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:724 461 msgid "Autotrace simplification" 462 msgstr "" 463 464 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:741 465 msgid "Autotrace background image" 466 msgstr "" 467 468 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:750 469 #, fuzzy 470 msgid "Delete background image" 471 msgstr "Vybrať obrázok pozadia" 472 473 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:800 474 msgid "Show guidelines" 475 msgstr "Zobraziť vodítka" 476 477 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:812 478 msgid "Show more guidelines" 479 msgstr "" 480 481 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:828 482 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" 483 msgstr "Zobraziť vodítka na hornom a dolnom okraji" 484 485 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:869 486 msgid "Zoom Out More" 487 msgstr "" 488 489 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:878 490 msgid "Show full glyph" 491 msgstr "Ukázať celý znak" 492 493 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:885 494 msgid "Fit in view" 495 msgstr "" 496 497 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:892 498 msgid "Zoom in on background image" 499 msgstr "" 500 501 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:902 502 msgid "Previous view" 503 msgstr "" 504 505 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:908 506 msgid "Next view" 507 msgstr "" 508 509 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1089 510 msgid "Background Tools" 511 msgstr "" 512 513 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1104 514 msgid "Control Points" 515 msgstr "" 516 517 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1119 518 msgid "Object Tools" 519 msgstr "" 520 521 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1254 522 msgid "Set size for grid" 523 msgstr "Nastaviť veľkosť mriežky" 524 525 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:39 libbirdfont/ExportSettings.vala:133 526 #: libbirdfont/Menu.vala:113 527 msgid "Export Settings" 528 msgstr "" 529 530 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:43 531 msgid "File Name" 532 msgstr "" 533 534 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:58 535 msgid "Formats" 536 msgstr "" 537 538 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:97 libbirdfont/Menu.vala:106 539 #, fuzzy 540 msgid "Export" 541 msgstr "Export" 542 543 #: libbirdfont/ExportTool.vala:160 libbirdfont/Menu.vala:92 544 #: libbirdfont/MenuTab.vala:230 libbirdfont/SaveCallback.vala:67 545 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 546 msgid "Save" 547 msgstr "Uložiť" 548 549 #: libbirdfont/ForesightTool.vala:41 550 msgid "Create Beziér curves" 551 msgstr "" 552 553 #: libbirdfont/Glyph.vala:2156 554 msgid "Guide" 555 msgstr "" 556 557 #: libbirdfont/GridTool.vala:35 558 msgid "Show grid" 559 msgstr "" 560 561 #: libbirdfont/GuideTab.vala:55 562 msgid "Guides" 563 msgstr "" 564 565 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:28 566 msgid "Zoom in" 567 msgstr "Priblížiť" 568 569 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:35 570 msgid "Zoom out" 571 msgstr "Zmenšiť" 572 573 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:61 libbirdfont/KerningDisplay.vala:846 574 #, fuzzy 575 msgid "Kerning" 576 msgstr "Veľkosť medzery za znakom:" 577 578 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:69 579 msgid "The current kerning class is malformed." 580 msgstr "" 581 582 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:70 583 msgid "Add single characters separated by space and ranges on the form A-Z." 584 msgstr "Pridať jednotlivé znaky oddelené medzerou v rozsahu A - Z" 585 586 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:71 587 msgid "Type “space” to kern the space character and “divis” to kern -." 588 msgstr "" 589 "Zadajte “space” pre upravenie kerningu medzery a “divis” pre upravenie " 590 "kerningu -." 591 592 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 libbirdfont/OverviewTools.vala:68 593 msgid "Unicode" 594 msgstr "" 595 596 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 597 msgid "Insert" 598 msgstr "" 599 600 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:846 libbirdfont/MainWindow.vala:202 601 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:35 libbirdfont/SpinButton.vala:199 602 msgid "Close" 603 msgstr "Zavrieť" 604 605 #: libbirdfont/KerningList.vala:35 libbirdfont/KerningList.vala:107 606 msgid "Kerning Pairs" 607 msgstr "Dvojice kerningu" 608 609 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/KerningTools.vala:60 610 msgid "Kerning class" 611 msgstr "Trieda kerningu" 612 613 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/Ligatures.vala:106 614 #: libbirdfont/Ligatures.vala:128 libbirdfont/Ligatures.vala:150 615 #: libbirdfont/Ligatures.vala:181 libbirdfont/SpacingClass.vala:45 616 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:233 libbirdfont/SpacingTab.vala:277 617 #: libbirdfont/SpinButton.vala:199 libbirdfont/Theme.vala:456 618 msgid "Set" 619 msgstr "Nastaviť" 620 621 #: libbirdfont/KerningStrings.vala:65 622 msgid "Load kerning strings" 623 msgstr "" 624 625 #: libbirdfont/KerningTools.vala:36 626 msgid "Kerning Tools" 627 msgstr "" 628 629 #: libbirdfont/KerningTools.vala:43 libbirdfont/SpacingTools.vala:31 630 msgid "Font Size" 631 msgstr "" 632 633 #: libbirdfont/KerningTools.vala:57 634 msgid "Create new kerning class." 635 msgstr "Vytvoriť novú triedu kerningu." 636 637 #: libbirdfont/KerningTools.vala:67 638 msgid "Use text input to enter kerning values." 639 msgstr "" 640 641 #: libbirdfont/KerningTools.vala:74 642 msgid "Insert glyph from overview" 643 msgstr "" 644 645 #: libbirdfont/KerningTools.vala:88 646 msgid "Insert character by unicode value" 647 msgstr "" 648 649 #: libbirdfont/KerningTools.vala:95 650 msgid "Open a text file with kerning strings first." 651 msgstr "" 652 653 #: libbirdfont/KerningTools.vala:97 654 msgid "Previous kerning string" 655 msgstr "" 656 657 #: libbirdfont/KerningTools.vala:107 658 msgid "You have reached the beginning of the list." 659 msgstr "" 660 661 #: libbirdfont/KerningTools.vala:115 662 msgid "Next kerning string" 663 msgstr "" 664 665 #: libbirdfont/KerningTools.vala:125 666 msgid "You have reached the end of the list." 667 msgstr "" 668 669 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:92 670 msgid "Character Set" 671 msgstr "" 672 673 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 674 msgid "character sequence" 675 msgstr "" 676 677 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 678 #, fuzzy 679 msgid "ligature" 680 msgstr "Ligatúra" 681 682 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 683 msgid "substitution" 684 msgstr "" 685 686 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 687 msgid "beginning" 688 msgstr "" 689 690 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 691 msgid "middle" 692 msgstr "" 693 694 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 695 msgid "end" 696 msgstr "" 697 698 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 699 msgid "New Ligature" 700 msgstr "Nová ligatúra" 701 702 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 703 msgid "New Contextual Substitution" 704 msgstr "" 705 706 #: libbirdfont/LigatureList.vala:112 707 msgid "Contextual Substitutions" 708 msgstr "" 709 710 #: libbirdfont/LigatureList.vala:123 libbirdfont/LigatureList.vala:137 711 #: libbirdfont/Menu.vala:406 712 msgid "Ligatures" 713 msgstr "Ligatúry" 714 715 #: libbirdfont/Ligatures.vala:106 716 msgid "Beginning" 717 msgstr "" 718 719 #: libbirdfont/Ligatures.vala:128 720 msgid "Middle" 721 msgstr "" 722 723 #: libbirdfont/Ligatures.vala:150 724 msgid "End" 725 msgstr "" 726 727 #: libbirdfont/Ligatures.vala:181 libbirdfont/OverView.vala:1151 728 msgid "Ligature" 729 msgstr "Ligatúra" 730 731 #: libbirdfont/Line.vala:151 732 msgid "Position" 733 msgstr "Pozícia" 734 735 #: libbirdfont/Line.vala:151 736 msgid "Move" 737 msgstr "Posunúť" 738 739 #: libbirdfont/MainWindow.vala:202 740 msgid "Glyph sequence" 741 msgstr "Poradie znakov" 742 743 #: libbirdfont/Menu.vala:65 744 #, fuzzy 745 msgid "File" 746 msgstr "Súbor" 747 748 #: libbirdfont/Menu.vala:71 749 #, fuzzy 750 msgid "New" 751 msgstr "Nový" 752 753 #: libbirdfont/Menu.vala:85 libbirdfont/RecentFiles.vala:71 754 #, fuzzy 755 msgid "Recent Files" 756 msgstr "Nedávne súbory" 757 758 #: libbirdfont/Menu.vala:99 759 #, fuzzy 760 msgid "Save As" 761 msgstr "Uložiť ako" 762 763 #: libbirdfont/Menu.vala:120 libbirdfont/Preview.vala:27 764 msgid "Preview" 765 msgstr "Náhľad" 766 767 #: libbirdfont/Menu.vala:127 768 msgid "Select Character Set" 769 msgstr "" 770 771 #: libbirdfont/Menu.vala:134 772 msgid "Quit" 773 msgstr "" 774 775 #: libbirdfont/Menu.vala:142 776 #, fuzzy 777 msgid "Edit" 778 msgstr "Upraviť" 779 780 #: libbirdfont/Menu.vala:155 781 msgid "Redo" 782 msgstr "" 783 784 #: libbirdfont/Menu.vala:162 785 msgid "Copy" 786 msgstr "" 787 788 #: libbirdfont/Menu.vala:169 789 msgid "Paste" 790 msgstr "" 791 792 #: libbirdfont/Menu.vala:176 793 msgid "Paste In Place" 794 msgstr "" 795 796 #: libbirdfont/Menu.vala:183 797 msgid "Select All Paths" 798 msgstr "" 799 800 #: libbirdfont/Menu.vala:190 801 msgid "Move To Baseline" 802 msgstr "" 803 804 #: libbirdfont/Menu.vala:197 libbirdfont/OverView.vala:173 805 #, fuzzy 806 msgid "Search" 807 msgstr "Hľadať" 808 809 #: libbirdfont/Menu.vala:204 810 #, fuzzy 811 msgid "Export Glyph as SVG" 812 msgstr "Exportovať znaky ako SVG" 813 814 #: libbirdfont/Menu.vala:211 815 msgid "Import SVG file" 816 msgstr "" 817 818 #: libbirdfont/Menu.vala:218 819 msgid "Import Background Image" 820 msgstr "" 821 822 #: libbirdfont/Menu.vala:225 823 #, fuzzy 824 msgid "Simplify Path" 825 msgstr "Zjednodušiť cestu" 826 827 #: libbirdfont/Menu.vala:232 828 #, fuzzy 829 msgid "Close Path" 830 msgstr "Uzavrieť cestu" 831 832 #: libbirdfont/Menu.vala:239 833 #, fuzzy 834 msgid "Glyph Sequence" 835 msgstr "Poradie znakov" 836 837 #: libbirdfont/Menu.vala:246 838 msgid "Set Background Glyph" 839 msgstr "" 840 841 #: libbirdfont/Menu.vala:253 842 msgid "Remove Background Glyph" 843 msgstr "" 844 845 #: libbirdfont/Menu.vala:260 846 msgid "Create Guide" 847 msgstr "" 848 849 #: libbirdfont/Menu.vala:267 850 msgid "List Guides" 851 msgstr "" 852 853 #: libbirdfont/Menu.vala:274 854 #, fuzzy 855 msgid "Select Point Above" 856 msgstr "Vybrať bod nad" 857 858 #: libbirdfont/Menu.vala:281 859 msgid "Select Next Point" 860 msgstr "" 861 862 #: libbirdfont/Menu.vala:288 863 msgid "Select Previous Point" 864 msgstr "" 865 866 #: libbirdfont/Menu.vala:295 867 msgid "Select Point Below" 868 msgstr "" 869 870 #: libbirdfont/Menu.vala:303 871 #, fuzzy 872 msgid "Tab" 873 msgstr "Karta" 874 875 #: libbirdfont/Menu.vala:309 876 msgid "Next Tab" 877 msgstr "" 878 879 #: libbirdfont/Menu.vala:316 880 msgid "Previous Tab" 881 msgstr "" 882 883 #: libbirdfont/Menu.vala:323 884 msgid "Close Tab" 885 msgstr "" 886 887 #: libbirdfont/Menu.vala:330 888 msgid "Close All Tabs" 889 msgstr "" 890 891 #: libbirdfont/Menu.vala:338 892 msgid "Spacing and Kerning" 893 msgstr "" 894 895 #: libbirdfont/Menu.vala:344 896 msgid "Show Spacing Tab" 897 msgstr "" 898 899 #: libbirdfont/Menu.vala:351 900 msgid "Show Kerning Tab" 901 msgstr "" 902 903 #: libbirdfont/Menu.vala:358 904 msgid "List Kerning Pairs" 905 msgstr "" 906 907 #: libbirdfont/Menu.vala:365 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 908 msgid "Spacing Classes" 909 msgstr "" 910 911 #: libbirdfont/Menu.vala:372 912 msgid "Select Next Kerning Pair" 913 msgstr "" 914 915 #: libbirdfont/Menu.vala:381 916 msgid "Select Previous Kerning Pair" 917 msgstr "" 918 919 #: libbirdfont/Menu.vala:390 920 msgid "Load Kerning Strings" 921 msgstr "" 922 923 #: libbirdfont/Menu.vala:397 924 msgid "Reload Kerning Strings" 925 msgstr "" 926 927 #: libbirdfont/Menu.vala:412 928 msgid "Show Ligatures" 929 msgstr "" 930 931 #: libbirdfont/Menu.vala:419 932 #, fuzzy 933 msgid "Add Ligature" 934 msgstr "Nová ligatúra" 935 936 #: libbirdfont/Menu.vala:428 937 msgid "Git" 938 msgstr "" 939 940 #: libbirdfont/Menu.vala:434 941 msgid "Save As .bfp" 942 msgstr "" 943 944 #: libbirdfont/Menu.vala:443 libbirdfont/OverView.vala:319 945 msgid "Overview" 946 msgstr "" 947 948 #: libbirdfont/Menu.vala:451 libbirdfont/SettingsDisplay.vala:43 949 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:413 950 msgid "Settings" 951 msgstr "" 952 953 #: libbirdfont/MenuItem.vala:82 954 msgid "UP" 955 msgstr "" 956 957 #: libbirdfont/MenuItem.vala:85 958 msgid "DOWN" 959 msgstr "" 960 961 #: libbirdfont/MenuItem.vala:88 962 msgid "LEFT" 963 msgstr "" 964 965 #: libbirdfont/MenuItem.vala:91 966 msgid "RIGHT" 967 msgstr "" 968 969 #: libbirdfont/MenuTab.vala:81 970 msgid "Missing metadata in font:" 971 msgstr "" 972 973 #: libbirdfont/MenuTab.vala:121 974 msgid "You need to save your font before exporting it." 975 msgstr "" 976 977 #: libbirdfont/MenuTab.vala:148 978 msgid "Menu" 979 msgstr "Menu" 980 981 #: libbirdfont/MenuTab.vala:566 982 msgid "Add ligature" 983 msgstr "" 984 985 #: libbirdfont/MoveTool.vala:41 986 msgid "Move paths" 987 msgstr "" 988 989 #: libbirdfont/OverView.vala:173 990 msgid "Filter" 991 msgstr "" 992 993 #: libbirdfont/OverView.vala:472 994 msgid "No glyphs in this view." 995 msgstr "" 996 997 #: libbirdfont/OverView.vala:1174 998 msgid "See also:" 999 msgstr "" 1000 1001 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:30 1002 msgid "Overwrite TTF file?" 1003 msgstr "" 1004 1005 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:31 1006 msgid "Overwrite" 1007 msgstr "Prepísať" 1008 1009 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:32 libbirdfont/SaveDialog.vala:50 1010 msgid "Cancel" 1011 msgstr "Zrušiť" 1012 1013 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:33 1014 msgid "Yes, don't ask again." 1015 msgstr "Áno, túto otázku už viac nezobrazovať." 1016 1017 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:32 1018 msgid "Character Sets" 1019 msgstr "" 1020 1021 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:46 1022 msgid "All Glyphs" 1023 msgstr "" 1024 1025 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:56 1026 msgid "Default" 1027 msgstr "" 1028 1029 #: libbirdfont/PenTool.vala:81 1030 msgid "Add new points" 1031 msgstr "Pridať nové body" 1032 1033 #: libbirdfont/PointTool.vala:24 1034 msgid "Move control points" 1035 msgstr "Posunúť kontrolné body" 1036 1037 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:27 1038 msgid "Reload webview" 1039 msgstr "Obnoviť webové zobrazenie" 1040 1041 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:33 1042 msgid "Export fonts" 1043 msgstr "Exportovať písma" 1044 1045 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:39 1046 msgid "Generate html document" 1047 msgstr "Vytvoriť HTML súbor" 1048 1049 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:63 1050 msgid "Folder" 1051 msgstr "" 1052 1053 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:66 1054 msgid "Glyphs" 1055 msgstr "" 1056 1057 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:82 1058 msgid "Backups" 1059 msgstr "" 1060 1061 #: libbirdfont/RectangleTool.vala:30 1062 msgid "Rectangle" 1063 msgstr "" 1064 1065 #: libbirdfont/ResizeTool.vala:47 1066 msgid "Resize and rotate paths" 1067 msgstr "" 1068 1069 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:36 1070 msgid "Save changes?" 1071 msgstr "" 1072 1073 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:44 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:30 1074 msgid "Discard" 1075 msgstr "" 1076 1077 #: libbirdfont/SaveDialogListener.vala:28 1078 #, fuzzy 1079 msgid "Save?" 1080 msgstr "Uložiť" 1081 1082 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:92 1083 msgid "Precision for pen tool" 1084 msgstr "" 1085 1086 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:100 1087 msgid "Show or hide control point handles" 1088 msgstr "" 1089 1090 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:108 1091 msgid "Fill open paths." 1092 msgstr "" 1093 1094 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:115 1095 msgid "Use TTF units." 1096 msgstr "používať TTF jednotky" 1097 1098 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:118 1099 msgid "Number of points added by the freehand tool" 1100 msgstr "" 1101 1102 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:140 1103 #, fuzzy 1104 msgid "Path simplification threshold" 1105 msgstr "Hodnota prahu zjednodušenia" 1106 1107 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:154 1108 msgid "Key Bindings" 1109 msgstr "" 1110 1111 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:160 1112 msgid "Themes" 1113 msgstr "" 1114 1115 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:197 1116 msgid "Default theme" 1117 msgstr "" 1118 1119 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:199 1120 msgid "High contrast theme" 1121 msgstr "" 1122 1123 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:201 1124 msgid "Custom theme" 1125 msgstr "" 1126 1127 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:228 1128 msgid "Add new theme" 1129 msgstr "" 1130 1131 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:230 1132 msgid "Colors" 1133 msgstr "" 1134 1135 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 1136 msgid "Character" 1137 msgstr "" 1138 1139 #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:69 1140 msgid "New spacing class" 1141 msgstr "" 1142 1143 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:36 1144 msgid "Spacing" 1145 msgstr "" 1146 1147 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:233 1148 msgid "Left" 1149 msgstr "" 1150 1151 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:277 1152 msgid "Right" 1153 msgstr "" 1154 1155 #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 1156 msgid "Import" 1157 msgstr "" 1158 1159 #: libbirdfont/Theme.vala:196 1160 msgid "Stroke Color" 1161 msgstr "" 1162 1163 #: libbirdfont/Theme.vala:197 1164 msgid "Handle Color" 1165 msgstr "" 1166 1167 #: libbirdfont/Theme.vala:198 1168 msgid "Fill Color" 1169 msgstr "" 1170 1171 #: libbirdfont/Theme.vala:199 1172 msgid "Selected Objects" 1173 msgstr "" 1174 1175 #: libbirdfont/Theme.vala:201 1176 msgid "Background 1" 1177 msgstr "" 1178 1179 #: libbirdfont/Theme.vala:202 1180 msgid "Background 2" 1181 msgstr "" 1182 1183 #: libbirdfont/Theme.vala:203 1184 msgid "Background 3" 1185 msgstr "" 1186 1187 #: libbirdfont/Theme.vala:204 1188 msgid "Background 4" 1189 msgstr "" 1190 1191 #: libbirdfont/Theme.vala:205 1192 msgid "Background 5" 1193 msgstr "" 1194 1195 #: libbirdfont/Theme.vala:206 1196 msgid "Background 6" 1197 msgstr "" 1198 1199 #: libbirdfont/Theme.vala:207 1200 msgid "Background 7" 1201 msgstr "" 1202 1203 #: libbirdfont/Theme.vala:208 1204 msgid "Background 8" 1205 msgstr "" 1206 1207 #: libbirdfont/Theme.vala:209 1208 msgid "Background 9" 1209 msgstr "" 1210 1211 #: libbirdfont/Theme.vala:211 1212 msgid "Checkbox Background" 1213 msgstr "" 1214 1215 #: libbirdfont/Theme.vala:213 1216 msgid "Foreground 1" 1217 msgstr "" 1218 1219 #: libbirdfont/Theme.vala:214 1220 msgid "Foreground 2" 1221 msgstr "" 1222 1223 #: libbirdfont/Theme.vala:215 1224 msgid "Foreground 3" 1225 msgstr "" 1226 1227 #: libbirdfont/Theme.vala:216 1228 msgid "Foreground 4" 1229 msgstr "" 1230 1231 #: libbirdfont/Theme.vala:217 1232 msgid "Foreground 5" 1233 msgstr "" 1234 1235 #: libbirdfont/Theme.vala:218 1236 msgid "Foreground 6" 1237 msgstr "" 1238 1239 #: libbirdfont/Theme.vala:219 1240 msgid "Foreground 7" 1241 msgstr "" 1242 1243 #: libbirdfont/Theme.vala:220 1244 msgid "Foreground Inverted" 1245 msgstr "" 1246 1247 #: libbirdfont/Theme.vala:221 1248 msgid "Menu Foreground" 1249 msgstr "" 1250 1251 #: libbirdfont/Theme.vala:223 1252 msgid "Highlighted 1" 1253 msgstr "" 1254 1255 #: libbirdfont/Theme.vala:224 1256 msgid "Highlighted Guide" 1257 msgstr "" 1258 1259 #: libbirdfont/Theme.vala:226 1260 msgid "Grid" 1261 msgstr "" 1262 1263 #: libbirdfont/Theme.vala:228 1264 msgid "Guide 1" 1265 msgstr "" 1266 1267 #: libbirdfont/Theme.vala:229 1268 msgid "Guide 2" 1269 msgstr "" 1270 1271 #: libbirdfont/Theme.vala:230 1272 msgid "Guide 3" 1273 msgstr "" 1274 1275 #: libbirdfont/Theme.vala:232 1276 msgid "Button Border 1" 1277 msgstr "" 1278 1279 #: libbirdfont/Theme.vala:233 1280 msgid "Button Background 1" 1281 msgstr "" 1282 1283 #: libbirdfont/Theme.vala:234 1284 msgid "Button Border 2" 1285 msgstr "" 1286 1287 #: libbirdfont/Theme.vala:235 1288 msgid "Button Background 2" 1289 msgstr "" 1290 1291 #: libbirdfont/Theme.vala:236 1292 msgid "Button Border 3" 1293 msgstr "" 1294 1295 #: libbirdfont/Theme.vala:237 1296 msgid "Button Background 3" 1297 msgstr "" 1298 1299 #: libbirdfont/Theme.vala:238 1300 msgid "Button Border 4" 1301 msgstr "" 1302 1303 #: libbirdfont/Theme.vala:239 1304 msgid "Button Background 4" 1305 msgstr "" 1306 1307 #: libbirdfont/Theme.vala:241 1308 msgid "Button Foreground" 1309 msgstr "" 1310 1311 #: libbirdfont/Theme.vala:242 1312 msgid "Selected Button Foreground" 1313 msgstr "" 1314 1315 #: libbirdfont/Theme.vala:244 1316 msgid "Tool Foreground" 1317 msgstr "" 1318 1319 #: libbirdfont/Theme.vala:245 1320 msgid "Selected Tool Foreground" 1321 msgstr "" 1322 1323 #: libbirdfont/Theme.vala:247 1324 msgid "Text Area Background" 1325 msgstr "" 1326 1327 #: libbirdfont/Theme.vala:249 1328 msgid "Selected Overview Item 1" 1329 msgstr "" 1330 1331 #: libbirdfont/Theme.vala:250 1332 msgid "Selected Overview Item 2" 1333 msgstr "" 1334 1335 #: libbirdfont/Theme.vala:252 1336 msgid "Overview Item 1" 1337 msgstr "" 1338 1339 #: libbirdfont/Theme.vala:253 1340 msgid "Overview Item 2" 1341 msgstr "" 1342 1343 #: libbirdfont/Theme.vala:255 1344 msgid "Overview Selected Foreground" 1345 msgstr "" 1346 1347 #: libbirdfont/Theme.vala:256 1348 msgid "Overview Foreground" 1349 msgstr "" 1350 1351 #: libbirdfont/Theme.vala:258 1352 msgid "Glyph Count Background" 1353 msgstr "" 1354 1355 #: libbirdfont/Theme.vala:260 1356 msgid "Dialog Shadow" 1357 msgstr "" 1358 1359 #: libbirdfont/Theme.vala:262 1360 msgid "Selected Active Cubic Control Point" 1361 msgstr "" 1362 1363 #: libbirdfont/Theme.vala:263 1364 msgid "Selected Cubic Control Point" 1365 msgstr "" 1366 1367 #: libbirdfont/Theme.vala:264 1368 msgid "Active Cubic Control Point" 1369 msgstr "" 1370 1371 #: libbirdfont/Theme.vala:265 1372 msgid "Cubic Control Point" 1373 msgstr "" 1374 1375 #: libbirdfont/Theme.vala:267 1376 msgid "Selected Active Quadratic Control Point" 1377 msgstr "" 1378 1379 #: libbirdfont/Theme.vala:268 1380 msgid "Selected Quadratic Control Point" 1381 msgstr "" 1382 1383 #: libbirdfont/Theme.vala:269 1384 msgid "Active Quadratic Control Point" 1385 msgstr "" 1386 1387 #: libbirdfont/Theme.vala:270 1388 msgid "Cubic Quadratic Point" 1389 msgstr "" 1390 1391 #: libbirdfont/Theme.vala:272 1392 msgid "Selected Control Point Handle" 1393 msgstr "" 1394 1395 #: libbirdfont/Theme.vala:273 1396 msgid "Active Control Point Handle" 1397 msgstr "" 1398 1399 #: libbirdfont/Theme.vala:274 1400 msgid "Control Point Handle" 1401 msgstr "" 1402 1403 #: libbirdfont/Theme.vala:276 1404 msgid "Merge" 1405 msgstr "" 1406 1407 #: libbirdfont/Theme.vala:456 1408 msgid "New theme" 1409 msgstr "" 1410 1411 #: libbirdfont/TrackTool.vala:61 1412 msgid "Freehand drawing" 1413 msgstr "" 1414 1415 #: libbirdfont/VersionList.vala:33 1416 msgid "New version" 1417 msgstr "Nová verzia" 1418 1419 #: birdfont/GtkWindow.vala:263 1420 msgid "Select color" 1421 msgstr "Vybrať farbu" 1422 1423 #: birdfont/GtkWindow.vala:566 1424 msgid "Your fonts have been exported." 1425 msgstr "Vaše písma boli exportované" 1426 1427 #: birdfont/GtkWindow.vala:915 1428 msgid "Full name (name and style)" 1429 msgstr "" 1430 1431 #: birdfont/GtkWindow.vala:922 1432 msgid "Unique identifier" 1433 msgstr "" 1434 1435 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 1436 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" 1437 msgstr "" 1438 1439 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 1440 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" 1441 msgstr "" 1442 1443 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 1444 #, fuzzy 1445 msgid "print this message" 1446 msgstr "Zobraziť túto správu\n" 1447 1448 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 1449 #, fuzzy 1450 msgid "use quadratic control points" 1451 msgstr "Použiť kvadratické ovládacie body" 1452 1453 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 1454 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" 1455 msgstr "zjednodušenie, od 0.001 do 1, predvolená hodnota je 0.5" 1456 1457 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 1458 msgid "File does not exist." 1459 msgstr "Súbor neexistuje" 1460 1461 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 1462 msgid "Unknown file format." 1463 msgstr "Neznámy formát." 1464 1465 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 1466 msgid "Writing" 1467 msgstr "Ukladá sa" 1468 1469 #, fuzzy 1470 #~ msgid "Recent files" 1471 #~ msgstr "Nedávne súbory" 1472 1473 #~ msgid "Saving" 1474 #~ msgstr "Ukladám" 1475 1476 #~ msgid "Loading the unicode character database" 1477 #~ msgstr "Nahráva sa databáza znakov Unicode" 1478 1479 #~ msgid "Three font files have been created." 1480 #~ msgstr "Boli vytvorené 3 súbory písma" 1481 1482 #~ msgid "Writing TTF and EOT files." 1483 #~ msgstr "Ukladám súbory TTF a EOT" 1484 1485 #~ msgid "" 1486 #~ "Right click to edit the class and left click to kern glyphs in the class." 1487 #~ msgstr "" 1488 #~ "Klinite pravým tlačítkom pre úpravu triedy a ľavým pre úpravu kerningu v " 1489 #~ "triede" 1490 1491 #~ msgid "Object color" 1492 #~ msgstr "Farba objektu" 1493 1494 #~ msgid "Select Background Image" 1495 #~ msgstr "Vybrať obrázok pozadia" 1496 1497 #~ msgid "Show guidelines for x-height and baseline" 1498 #~ msgstr "Zobraziť vodítka pre x-výšku a základnú líniu" 1499 1500 #~ msgid "Loading XML data." 1501 #~ msgstr "Nahrávajú sa XML dáta" 1502 1503 #~ msgid "Default language" 1504 #~ msgstr "Predvolený jazyk" 1505 1506 #, fuzzy 1507 #~ msgid "Private use area" 1508 #~ msgstr "Súkromná oblasť" 1509 1510 #~ msgid "Show default characters set" 1511 #~ msgstr "Zobraziť štandardnú znakovú sadu" 1512 1513 #~ msgid "Show all characters in the font" 1514 #~ msgstr "Zobraziť všetky znaky písma" 1515 1516 #~ msgid "Use one pixel per unit" 1517 #~ msgstr "Použiť jeden pixel na jednotku" 1518 1519 #~ msgid "Set fill color for open paths." 1520 #~ msgstr "Nastaviť farbu výplne pre otvorené cesty" 1521 1522 #~ msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." 1523 #~ msgstr "Nastaviť počet vzoriek na bod v nástroji Freehand tool" 1524 1525 #, fuzzy 1526 #~ msgid "Simplification threshold" 1527 #~ msgstr "Hodnota prahu zjednodušenia" 1528 1529 #~ msgid "Kerning:" 1530 #~ msgstr "Veľkosť medzery za znakom:" 1531 1532 #~ msgid "Text" 1533 #~ msgstr "Text" 1534 1535 #~ msgid "_New" 1536 #~ msgstr "Nový" 1537 1538 #~ msgid "_Open" 1539 #~ msgstr "Otvoriť" 1540 1541 #~ msgid "_Recent Files" 1542 #~ msgstr "Nedávne súbory" 1543 1544 #~ msgid "Save _as" 1545 #~ msgstr "Uložiť ako" 1546 1547 #~ msgid "_Export" 1548 #~ msgstr "Export" 1549 1550 #~ msgid "_Preview" 1551 #~ msgstr "Náhľad" 1552 1553 #~ msgid "Name and _Description" 1554 #~ msgstr "Názov a Popis" 1555 1556 #~ msgid "_Search" 1557 #~ msgstr "Hľadať" 1558 1559 #~ msgid "_Export Glyph as SVG" 1560 #~ msgstr "Exportovať znaky ako SVG" 1561 1562 #~ msgid "_Import SVG" 1563 #~ msgstr "Importovať SVG" 1564 1565 #~ msgid "Simpl_ify Path" 1566 #~ msgstr "Zjednodušiť cestu" 1567 1568 #~ msgid "Close _Path" 1569 #~ msgstr "Uzavrieť cestu" 1570 1571 #~ msgid "_Glyph Sequence" 1572 #~ msgstr "Poradie znakov" 1573 1574 #~ msgid "Set Glyph _Background" 1575 #~ msgstr "Nastaviť pozadie znakov" 1576 1577 #~ msgid "_Remove Glyph Background" 1578 #~ msgstr "Ostrániť pozadie znakov" 1579 1580 #~ msgid "_Select Point Above" 1581 #~ msgstr "Vybrať bod nad" 1582 1583 #~ msgid "_Create Counter Path" 1584 #~ msgstr "Vytvoriť obrátenú cestu" 1585 1586 #~ msgid "_Move" 1587 #~ msgstr "Posunúť" 1588 1589 #~ msgid "Show _Full Unicode Characters Set" 1590 #~ msgstr "Zobraziť úplnú sadu znakov Unicode" 1591 1592 #~ msgid "Show De_fault Characters Set" 1593 #~ msgstr "Zobraziť predvolenú znakovú sadu" 1594 1595 #~ msgid "Show Characters in Font" 1596 #~ msgstr "Zobraziť znaky písma" 1597 1598 #~ msgid "Add New _Grid Item" 1599 #~ msgstr "Pridať novú položku na mriežku" 1600 1601 #~ msgid "Remove Gr_id Item" 1602 #~ msgstr "Odstrániť položku z mriežky" 1603 1604 #~ msgid "_Zoom In" 1605 #~ msgstr "Priblížiť" 1606 1607 #~ msgid "Zoom _Out" 1608 #~ msgstr "Zmenšiť" 1609 1610 #~ msgid "_File" 1611 #~ msgstr "Súbor" 1612 1613 #~ msgid "_Edit" 1614 #~ msgstr "Upraviť" 1615 1616 #~ msgid "_Tab" 1617 #~ msgstr "Karta" 1618 1619 #~ msgid "T_ool" 1620 #~ msgstr "Nástroj" 1621 1622 #~ msgid "_Kerning" 1623 #~ msgstr "Kerning" 1624