The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

cs.po in po

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of po/cs.po.
Update translations
1 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. 3 # Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2014. 4 msgid "" 5 msgstr "" 6 "Project-Id-Version: \n" 7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 8 "POT-Creation-Date: 2015-04-29 22:37+0200\n" 9 "PO-Revision-Date: 2015-04-28 11:07+0000\n" 10 "Last-Translator: fri <pavelfric@yahoo.com>\n" 11 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" 12 "Language: cs\n" 13 "MIME-Version: 1.0\n" 14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 17 "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" 18 "X-POOTLE-MTIME: 1430219247.000000\n" 19 20 #: libbirdfont/Argument.vala:247 21 msgid "Usage" 22 msgstr "Použití" 23 24 # tohle je výpis pro příkazový řádek, ty velký písmena jsou tam schválně 25 #: libbirdfont/Argument.vala:249 libbirdfont/BirdFont.vala:179 26 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 27 msgid "FILE" 28 msgstr "SOUBOR" 29 30 # to samé jako předchozí, ještě sem to změnil na přepínač, protože je to pro Linux a tam je tenhle překlad používanější 31 #: libbirdfont/Argument.vala:249 libbirdfont/BirdFont.vala:179 32 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 33 msgid "OPTION" 34 msgstr "PŘEPÍNAČ" 35 36 #: libbirdfont/Argument.vala:251 37 msgid "enable Android customizations" 38 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Android" 39 40 #: libbirdfont/Argument.vala:252 41 msgid "show coordinate in glyph view" 42 msgstr "Ukázat souřadnice v přehledu znaků" 43 44 #: libbirdfont/Argument.vala:253 45 msgid "exit if a test case fails" 46 msgstr "Ukončit, pokud zkouška selže" 47 48 #: libbirdfont/Argument.vala:254 49 msgid "treat warnings as fatal" 50 msgstr "Upozornění budou považována za chyby" 51 52 #: libbirdfont/Argument.vala:255 53 msgid "show this message" 54 msgstr "Ukázat tuto zprávu" 55 56 #: libbirdfont/Argument.vala:256 57 msgid "write a log file" 58 msgstr "Zapsat soubor se zápisem" 59 60 #: libbirdfont/Argument.vala:257 61 msgid "enable Machintosh customizations" 62 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Mac" 63 64 #: libbirdfont/Argument.vala:258 65 msgid "enable Windows customizations" 66 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Windows" 67 68 #: libbirdfont/Argument.vala:259 69 msgid "don't translate" 70 msgstr "Nepřekládat" 71 72 #: libbirdfont/Argument.vala:260 73 msgid "sleep between each command in test suite" 74 msgstr "Čekat chvíli před každým spuštěním příkazu ve zkušební sadě" 75 76 #: libbirdfont/Argument.vala:261 77 msgid "run test case" 78 msgstr "Spustit vybranou zkušební sadu" 79 80 #: libbirdfont/BackgroundSelectionTool.vala:23 81 msgid "Select background" 82 msgstr "Vybrat pozadí" 83 84 #: libbirdfont/BackgroundTab.vala:46 libbirdfont/BackgroundTools.vala:26 85 msgid "Background Image" 86 msgstr "Obrázek pozadí" 87 88 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:41 89 msgid "Move, resize and rotate background image" 90 msgstr "Posunout, změnit velikost a otočit obrázek pozadí" 91 92 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:223 93 msgid "Select background image" 94 msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 95 96 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:27 97 msgid "Images" 98 msgstr "Obrázky" 99 100 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:34 libbirdfont/FileDialogTab.vala:81 101 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:106 102 msgid "Files" 103 msgstr "Soubory" 104 105 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:38 106 msgid "Parts" 107 msgstr "Části" 108 109 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:44 libbirdfont/Glyph.vala:2221 110 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 111 msgid "Add" 112 msgstr "Přidat" 113 114 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:85 115 msgid "Select Glyph" 116 msgstr "Vybrat znak" 117 118 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:182 libbirdfont/LoadCallback.vala:87 119 #: libbirdfont/Menu.vala:78 120 msgid "Open" 121 msgstr "Otevřít" 122 123 #: libbirdfont/BirdFont.vala:23 libbirdfont/BirdFont.vala:177 124 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 125 msgid "Usage:" 126 msgstr "Použití:" 127 128 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 129 msgid "BF-FILE" 130 msgstr "Soubor BF" 131 132 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 133 msgid "SVG-FILES ..." 134 msgstr "Soubory SVG..." 135 136 #: libbirdfont/BirdFont.vala:59 libbirdfont/BirdFont.vala:67 137 msgid "does not exist." 138 msgstr "neexistuje." 139 140 #: libbirdfont/BirdFont.vala:68 141 msgid "A new font will be created." 142 msgstr "Bude vytvořeno nové písmo." 143 144 #: libbirdfont/BirdFont.vala:90 145 msgid "Failed to import" 146 msgstr "Nepodařilo se zavést" 147 148 #: libbirdfont/BirdFont.vala:91 149 msgid "Aborting" 150 msgstr "Ruší se" 151 152 #: libbirdfont/BirdFont.vala:129 153 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." 154 msgstr "není název znaku nebo hodnota Unicode." 155 156 #: libbirdfont/BirdFont.vala:130 157 msgid "Unicode values must start with U+." 158 msgstr "Hodnoty Unicode musí začínat na U+." 159 160 #: libbirdfont/BirdFont.vala:156 161 msgid "Adding" 162 msgstr "Přidává se" 163 164 #: libbirdfont/BirdFont.vala:160 165 msgid "to" 166 msgstr "do" 167 168 #: libbirdfont/BirdFont.vala:162 169 msgid "Glyph" 170 msgstr "Znak" 171 172 #: libbirdfont/BirdFont.vala:166 libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:135 173 #: libbirdfont/VersionList.vala:218 birdfont/GtkWindow.vala:969 174 msgid "Version" 175 msgstr "Verze" 176 177 #: libbirdfont/BirdFont.vala:180 178 msgid "print this message\n" 179 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou\n" 180 181 #: libbirdfont/BirdFont.vala:181 182 msgid "write files to this directory\n" 183 msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře\n" 184 185 #: libbirdfont/BirdFont.vala:182 186 msgid "write svg file\n" 187 msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG\n" 188 189 #: libbirdfont/BirdFont.vala:183 190 msgid "write ttf and eot files\n" 191 msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT\n" 192 193 #: libbirdfont/BirdFont.vala:297 194 msgid "Can't find output directory" 195 msgstr "Výstupní adresář se nepodařilo nalézt" 196 197 #: libbirdfont/CircleTool.vala:36 198 msgid "Circle" 199 msgstr "Kruh" 200 201 #: libbirdfont/CutBackgroundTool.vala:38 202 msgid "Crop background image" 203 msgstr "Oříznout obrázek pozadí" 204 205 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:25 206 msgid "Default Language" 207 msgstr "Výchozí jazyk" 208 209 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:26 210 msgid "Private Use Area" 211 msgstr "Rozsah pro vlasní znaky" 212 213 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:28 214 msgid "Chinese" 215 msgstr "Čínština" 216 217 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:29 218 msgid "English" 219 msgstr "Angličtina" 220 221 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:30 222 msgid "Greek" 223 msgstr "Řečtina" 224 225 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:31 226 msgid "Japanese" 227 msgstr "Japonština" 228 229 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:32 230 msgid "Javanese" 231 msgstr "Javánština" 232 233 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:33 234 msgid "Latin" 235 msgstr "Latina" 236 237 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:34 238 msgid "Russian" 239 msgstr "Ruština" 240 241 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:35 242 msgid "Swedish" 243 msgstr "Švédština" 244 245 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:36 246 msgid "Thai" 247 msgstr "Thajština" 248 249 #. / All lower case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 250 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:118 251 msgid "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" 252 msgstr "" 253 "a á b c č d ď e é ě f g h i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y " 254 "ý z ž" 255 256 #. / All upper case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 257 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:121 258 msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" 259 msgstr "" 260 "A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y " 261 "Ý Z Ž" 262 263 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:52 264 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:182 libbirdfont/ExportSettings.vala:91 265 #: libbirdfont/Menu.vala:458 libbirdfont/TableLayout.vala:197 266 msgid "Name and Description" 267 msgstr "Název a popis" 268 269 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:56 libbirdfont/MenuTab.vala:84 270 #: birdfont/GtkWindow.vala:913 271 msgid "PostScript Name" 272 msgstr "Název PostScript" 273 274 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:66 libbirdfont/MenuTab.vala:89 275 #: libbirdfont/MenuTab.vala:580 birdfont/GtkWindow.vala:920 276 msgid "Name" 277 msgstr "Název" 278 279 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:76 libbirdfont/MenuTab.vala:94 280 #: birdfont/GtkWindow.vala:927 281 msgid "Style" 282 msgstr "Styl" 283 284 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:86 birdfont/GtkWindow.vala:933 285 msgid "Bold" 286 msgstr "Tučné" 287 288 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:95 birdfont/GtkWindow.vala:940 289 msgid "Italic" 290 msgstr "Kurzíva" 291 292 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:105 birdfont/GtkWindow.vala:948 293 msgid "Weight" 294 msgstr "Tloušťka" 295 296 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:115 libbirdfont/MenuTab.vala:99 297 msgid "Full Name (Name and Style)" 298 msgstr "Celý název (název a styl)" 299 300 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:125 libbirdfont/MenuTab.vala:104 301 msgid "Unique Identifier" 302 msgstr "Jedinečný identifikátor" 303 304 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:145 birdfont/GtkWindow.vala:976 305 msgid "Description" 306 msgstr "Popis" 307 308 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:156 birdfont/GtkWindow.vala:984 309 msgid "Copyright" 310 msgstr "Autorská práva" 311 312 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:104 313 msgid "Drawing Tools" 314 msgstr "Nástroje na kreslení" 315 316 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:105 317 msgid "Control Point" 318 msgstr "Ovládací bod" 319 320 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:106 321 msgid "Stroke" 322 msgstr "Tah" 323 324 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:107 325 msgid "Geometrical Shapes" 326 msgstr "Geometrické tvary" 327 328 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:108 libbirdfont/OverviewTools.vala:33 329 msgid "Zoom" 330 msgstr "Zvětšení" 331 332 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:110 333 msgid "Guidelines & Grid" 334 msgstr "Pomocné linky a mřížka" 335 336 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:115 337 msgid "Grid Size" 338 msgstr "Velikost mřížky" 339 340 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:129 341 msgid "Convert the last segment to a straight line" 342 msgstr "Převést poslední část na rovnou čáru" 343 344 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:179 345 msgid "Move canvas" 346 msgstr "Posunout pracovní plochu" 347 348 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:187 349 msgid "Delete" 350 msgstr "Smazat" 351 352 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:194 353 msgid "Select all points or paths" 354 msgstr "Vybrat všechny body nebo cesty" 355 356 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:210 libbirdfont/Menu.vala:148 357 msgid "Undo" 358 msgstr "Zpět" 359 360 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:217 361 msgid "Insert new points on path" 362 msgstr "Vložit nové body do cesty" 363 364 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:226 365 msgid "Create quadratic Bézier curves" 366 msgstr "Vytvářet kvadratické Bézierovy křivky" 367 368 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:235 369 msgid "Create cubic Bézier curves" 370 msgstr "Vytvářet kubické Bézierovy křivky" 371 372 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:244 373 msgid "Quadratic path with two line handles" 374 msgstr "Kvadratická cesta se dvěma úchopy" 375 376 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:253 377 msgid "Convert selected points" 378 msgstr "Převést vybrané body" 379 380 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:263 381 msgid "X coordinate" 382 msgstr "Souřadnice x" 383 384 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:307 385 msgid "Y coordinate" 386 msgstr "Souřadnice y" 387 388 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:350 389 msgid "Rotation" 390 msgstr "Otočit" 391 392 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:388 393 msgid "Skew" 394 msgstr "Zkosení" 395 396 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:420 397 msgid "Width" 398 msgstr "Šířka" 399 400 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:445 401 msgid "Height" 402 msgstr "Výška" 403 404 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:488 405 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" 406 msgstr "Svázat úchopy křivky vybraných bodů úprav" 407 408 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:524 409 msgid "Symmetrical handles" 410 msgstr "Souměrné úchopy" 411 412 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:546 413 msgid "Convert segment to line." 414 msgstr "Převést část na čáru." 415 416 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:553 417 msgid "Create counter from outline" 418 msgstr "Obrátit cestu" 419 420 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:556 421 msgid "Move to path to the bottom layer" 422 msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 423 424 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:567 425 msgid "Flip path vertically" 426 msgstr "Zrcadlit svisle" 427 428 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:574 429 msgid "Flip path horizontally" 430 msgstr "Zrcadlit vodorovně" 431 432 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:582 433 msgid "Set size for background image" 434 msgstr "Nastavit velikost obrázku pozadí" 435 436 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:620 437 msgid "Show/hide background image" 438 msgstr "Ukázat/Skrýt obrázek pozadí" 439 440 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:631 441 msgid "Insert a new background image" 442 msgstr "Vložit nový obrázek pozadí" 443 444 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:645 libbirdfont/ThemeTab.vala:114 445 msgid "High contrast" 446 msgstr "Vysoký kontrast" 447 448 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:659 449 msgid "Set background threshold" 450 msgstr "Nastavit práh pro pozadí" 451 452 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:677 453 msgid "Amount of autotrace details" 454 msgstr "Podrobnost automatického obkreslení" 455 456 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:695 457 msgid "Autotrace simplification" 458 msgstr "Zjednodušení automatického obkreslení" 459 460 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:712 461 msgid "Autotrace background image" 462 msgstr "Automaticky obkreslit obrázek pozadí" 463 464 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:721 465 msgid "Delete background image" 466 msgstr "Smazat obrázek pozadí" 467 468 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:729 469 msgid "Apply stroke" 470 msgstr "Použít tah" 471 472 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:756 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 473 msgid "Stroke width" 474 msgstr "Šířka tahu" 475 476 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:792 477 msgid "Create outline form stroke" 478 msgstr "Vytvořit obrys z tahu" 479 480 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:842 481 msgid "Show guidelines" 482 msgstr "Zobrazit pomocné linky" 483 484 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:854 485 msgid "Show more guidelines" 486 msgstr "Ukázat více pomocných linek" 487 488 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:870 489 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" 490 msgstr "Zobrazit pomocné linky horního a dolního okraje" 491 492 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:911 493 msgid "Zoom Out More" 494 msgstr "Oddálit více" 495 496 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:920 497 msgid "Show full glyph" 498 msgstr "Ukázat celý znak" 499 500 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:927 501 msgid "Fit in view" 502 msgstr "Přizpůsobit velikosti okna" 503 504 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:934 505 msgid "Zoom in on background image" 506 msgstr "Přiblížit na obrázek pozadí" 507 508 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:944 509 msgid "Previous view" 510 msgstr "Předchozí zobrazení" 511 512 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:950 513 msgid "Next view" 514 msgstr "Další zobrazení" 515 516 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1154 517 msgid "Background Tools" 518 msgstr "Nástroje pro práci s pozadím" 519 520 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1169 521 msgid "Control Points" 522 msgstr "Ovládací body" 523 524 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1184 525 msgid "Object Tools" 526 msgstr "Nástroje pro práci s předměty" 527 528 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1314 529 msgid "Set size for grid" 530 msgstr "Nastavit velikost mřížky" 531 532 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:39 libbirdfont/ExportSettings.vala:133 533 #: libbirdfont/Menu.vala:113 534 msgid "Export Settings" 535 msgstr "Nastavení ukládání" 536 537 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:43 538 msgid "File Name" 539 msgstr "Název souboru" 540 541 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:58 542 msgid "Formats" 543 msgstr "Formáty" 544 545 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:97 libbirdfont/Menu.vala:106 546 msgid "Export" 547 msgstr "Vyvést" 548 549 #: libbirdfont/ExportTool.vala:160 libbirdfont/Menu.vala:92 550 #: libbirdfont/MenuTab.vala:239 libbirdfont/SaveCallback.vala:67 551 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 552 msgid "Save" 553 msgstr "Uložit" 554 555 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:70 556 msgid "Folders" 557 msgstr "Složky" 558 559 #: libbirdfont/FileTools.vala:31 560 msgid "New font" 561 msgstr "Nova fonte" 562 563 #: libbirdfont/FileTools.vala:37 564 msgid "Open font" 565 msgstr "Otevřít písmo" 566 567 #: libbirdfont/FileTools.vala:43 568 msgid "Save font" 569 msgstr "Uložit písmo" 570 571 #: libbirdfont/FileTools.vala:49 libbirdfont/Menu.vala:451 572 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:209 libbirdfont/SettingsTab.vala:31 573 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:159 574 msgid "Settings" 575 msgstr "Nastavení" 576 577 #: libbirdfont/FileTools.vala:55 libbirdfont/ThemeTab.vala:29 578 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:125 579 msgid "Themes" 580 msgstr "Motivy" 581 582 #: libbirdfont/ForesightTool.vala:41 583 msgid "Create Beziér curves" 584 msgstr "Vytvořit Bézierovy křivky" 585 586 #: libbirdfont/Glyph.vala:2221 587 msgid "Guide" 588 msgstr "Vodítko" 589 590 #: libbirdfont/GridTool.vala:35 591 msgid "Show grid" 592 msgstr "Ukázat mřížku" 593 594 #: libbirdfont/GuideTab.vala:55 595 msgid "Guides" 596 msgstr "Vodítka" 597 598 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:28 599 msgid "Zoom in" 600 msgstr "Přiblížit" 601 602 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:35 603 msgid "Zoom out" 604 msgstr "Oddálit" 605 606 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:61 libbirdfont/KerningDisplay.vala:844 607 msgid "Kerning" 608 msgstr "Podřezávání" 609 610 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:69 611 msgid "The current kerning class is malformed." 612 msgstr "Nynější třída podřezávání je chybná." 613 614 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:70 615 msgid "Add single characters separated by space and ranges on the form A-Z." 616 msgstr "" 617 "Přidat jednotlivé znaky oddělené mezerou nebo rozsahy používající formát A-Z." 618 619 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:71 620 msgid "Type “space” to kern the space character and “divis” to kern -." 621 msgstr "" 622 "Pro podřezání (vyrovnání) znaku mezery stiskněte „mezerník“ a pro podřezání " 623 "(vyrovnání) znaku spojovníku (-) pak klávesu pro „divis“." 624 625 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 libbirdfont/OverviewTools.vala:68 626 msgid "Unicode" 627 msgstr "Unicode" 628 629 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 630 msgid "Insert" 631 msgstr "Vložit" 632 633 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:844 libbirdfont/MainWindow.vala:212 634 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:35 libbirdfont/SpinButton.vala:199 635 msgid "Close" 636 msgstr "Zavřít" 637 638 #: libbirdfont/KerningList.vala:54 libbirdfont/KerningList.vala:111 639 msgid "Kerning Pairs" 640 msgstr "Dvojice podřezávání" 641 642 #: libbirdfont/KerningList.vala:57 643 msgid "No kerning pairs created." 644 msgstr "Nevytvořeny žádné dvojice podřezávání" 645 646 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/KerningTools.vala:60 647 msgid "Kerning class" 648 msgstr "Třída podřezávání" 649 650 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/Ligatures.vala:106 651 #: libbirdfont/Ligatures.vala:128 libbirdfont/Ligatures.vala:150 652 #: libbirdfont/Ligatures.vala:181 libbirdfont/SpacingClass.vala:45 653 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:233 libbirdfont/SpacingTab.vala:277 654 #: libbirdfont/SpinButton.vala:199 libbirdfont/Theme.vala:683 655 msgid "Set" 656 msgstr "Nastavit" 657 658 #: libbirdfont/KerningStrings.vala:65 659 msgid "Load kerning strings" 660 msgstr "Nahrát řetězce podřezávání" 661 662 #: libbirdfont/KerningTools.vala:36 663 msgid "Kerning Tools" 664 msgstr "Nástroje na podřezávání" 665 666 #: libbirdfont/KerningTools.vala:43 libbirdfont/SpacingTools.vala:31 667 msgid "Font Size" 668 msgstr "Velikost písma" 669 670 #: libbirdfont/KerningTools.vala:57 671 msgid "Create new kerning class." 672 msgstr "Vytvořit novou třídu podřezávání (vyrovnání)." 673 674 #: libbirdfont/KerningTools.vala:67 675 msgid "Use text input to enter kerning values." 676 msgstr "Zadat hodnoty podřezání (vyrovnání) přímo." 677 678 #: libbirdfont/KerningTools.vala:74 679 msgid "Insert glyph from overview" 680 msgstr "Vložit znak z přehledu" 681 682 #: libbirdfont/KerningTools.vala:88 683 msgid "Insert character by unicode value" 684 msgstr "Vložit znak podle hodnoty Unicode" 685 686 #: libbirdfont/KerningTools.vala:95 687 msgid "Open a text file with kerning strings first." 688 msgstr "Nejprve otevřít soubor s podřezávacími řetězci." 689 690 #: libbirdfont/KerningTools.vala:97 691 msgid "Previous kerning string" 692 msgstr "Předchozí podřezávací řetězec" 693 694 #: libbirdfont/KerningTools.vala:107 695 msgid "You have reached the beginning of the list." 696 msgstr "Dosáhl jste začátku seznamu." 697 698 #: libbirdfont/KerningTools.vala:115 699 msgid "Next kerning string" 700 msgstr "Další podřezávací řetězec " 701 702 #: libbirdfont/KerningTools.vala:125 703 msgid "You have reached the end of the list." 704 msgstr "Dosáhl jste konce seznamu." 705 706 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:92 707 msgid "Character Set" 708 msgstr "Znaková sada" 709 710 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 711 msgid "character sequence" 712 msgstr "kombinace znaků" 713 714 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 715 msgid "ligature" 716 msgstr "slitek" 717 718 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 719 msgid "substitution" 720 msgstr "nahrazení" 721 722 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 723 msgid "beginning" 724 msgstr "začátek" 725 726 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 727 msgid "middle" 728 msgstr "prostředek" 729 730 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 731 msgid "end" 732 msgstr "konec" 733 734 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 735 msgid "New Ligature" 736 msgstr "Nový slitek" 737 738 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 739 msgid "New Contextual Substitution" 740 msgstr "Nová náhrada vyplývající ze souvislosti" 741 742 #: libbirdfont/LigatureList.vala:115 743 msgid "Contextual Substitutions" 744 msgstr "Náhrady vyplývající ze souvislostí" 745 746 #: libbirdfont/LigatureList.vala:126 libbirdfont/LigatureList.vala:140 747 #: libbirdfont/Menu.vala:406 748 msgid "Ligatures" 749 msgstr "Slitky" 750 751 #: libbirdfont/Ligatures.vala:106 752 msgid "Beginning" 753 msgstr "Začátek" 754 755 #: libbirdfont/Ligatures.vala:128 756 msgid "Middle" 757 msgstr "Prostředek" 758 759 #: libbirdfont/Ligatures.vala:150 760 msgid "End" 761 msgstr "Konec" 762 763 #: libbirdfont/Ligatures.vala:181 libbirdfont/OverView.vala:1210 764 msgid "Ligature" 765 msgstr "Slitek" 766 767 #: libbirdfont/Line.vala:151 768 msgid "Position" 769 msgstr "Poloha" 770 771 #: libbirdfont/Line.vala:151 772 msgid "Move" 773 msgstr "Posunout" 774 775 #: libbirdfont/MainWindow.vala:212 776 msgid "Glyph sequence" 777 msgstr "Pořadí znaků" 778 779 #: libbirdfont/Menu.vala:65 780 msgid "File" 781 msgstr "Soubor" 782 783 #: libbirdfont/Menu.vala:71 784 msgid "New" 785 msgstr "Nový" 786 787 #: libbirdfont/Menu.vala:85 libbirdfont/RecentFiles.vala:81 788 msgid "Recent Files" 789 msgstr "Nedávno otevřené soubory" 790 791 #: libbirdfont/Menu.vala:99 792 msgid "Save As" 793 msgstr "Uložit jako" 794 795 #: libbirdfont/Menu.vala:120 libbirdfont/Preview.vala:27 796 msgid "Preview" 797 msgstr "Náhled" 798 799 #: libbirdfont/Menu.vala:127 800 msgid "Select Character Set" 801 msgstr "Vybrat znakovou sadu" 802 803 #: libbirdfont/Menu.vala:134 804 msgid "Quit" 805 msgstr "Ukončit" 806 807 #: libbirdfont/Menu.vala:142 808 msgid "Edit" 809 msgstr "Úpravy" 810 811 #: libbirdfont/Menu.vala:155 812 msgid "Redo" 813 msgstr "Znovu" 814 815 #: libbirdfont/Menu.vala:162 816 msgid "Copy" 817 msgstr "Kopírovat" 818 819 #: libbirdfont/Menu.vala:169 820 msgid "Paste" 821 msgstr "Vložit" 822 823 #: libbirdfont/Menu.vala:176 824 msgid "Paste In Place" 825 msgstr "Přepsat" 826 827 #: libbirdfont/Menu.vala:183 828 msgid "Select All Paths" 829 msgstr "Vybrat všechny cesty" 830 831 #: libbirdfont/Menu.vala:190 832 msgid "Move To Baseline" 833 msgstr "Přesunout na účaří" 834 835 #: libbirdfont/Menu.vala:197 libbirdfont/OverView.vala:173 836 msgid "Search" 837 msgstr "Hledat" 838 839 #: libbirdfont/Menu.vala:204 840 msgid "Export Glyph as SVG" 841 msgstr "Vyvést znak jako SVG" 842 843 #: libbirdfont/Menu.vala:211 844 msgid "Import SVG file" 845 msgstr "Zavést soubor SVG" 846 847 #: libbirdfont/Menu.vala:218 848 msgid "Import Background Image" 849 msgstr "Zavést obrázek pozadí" 850 851 #: libbirdfont/Menu.vala:225 852 msgid "Simplify Path" 853 msgstr "Zjednodušit cestu" 854 855 #: libbirdfont/Menu.vala:232 856 msgid "Close Path" 857 msgstr "Uzavřít cestu" 858 859 #: libbirdfont/Menu.vala:239 860 msgid "Glyph Sequence" 861 msgstr "Pořadí znaků" 862 863 #: libbirdfont/Menu.vala:246 864 msgid "Set Background Glyph" 865 msgstr "Nastavit znak pozadí" 866 867 #: libbirdfont/Menu.vala:253 868 msgid "Remove Background Glyph" 869 msgstr "Odstranit znak pozadí" 870 871 #: libbirdfont/Menu.vala:260 872 msgid "Create Guide" 873 msgstr "Vytvořit vodítko" 874 875 #: libbirdfont/Menu.vala:267 876 msgid "List Guides" 877 msgstr "Uvést vodítka" 878 879 #: libbirdfont/Menu.vala:274 880 msgid "Select Point Above" 881 msgstr "Vybrat výše ležící bod" 882 883 #: libbirdfont/Menu.vala:281 884 msgid "Select Next Point" 885 msgstr "Vybrat další bod" 886 887 #: libbirdfont/Menu.vala:288 888 msgid "Select Previous Point" 889 msgstr "Vybrat předchozí bod" 890 891 #: libbirdfont/Menu.vala:295 892 msgid "Select Point Below" 893 msgstr "Vybrat níže ležící bod" 894 895 #: libbirdfont/Menu.vala:303 896 msgid "Tab" 897 msgstr "Karta" 898 899 #: libbirdfont/Menu.vala:309 900 msgid "Next Tab" 901 msgstr "Další karta" 902 903 #: libbirdfont/Menu.vala:316 904 msgid "Previous Tab" 905 msgstr "Předchozí karta" 906 907 #: libbirdfont/Menu.vala:323 908 msgid "Close Tab" 909 msgstr "Zavřít kartu" 910 911 #: libbirdfont/Menu.vala:330 912 msgid "Close All Tabs" 913 msgstr "Zavřít všechny karty" 914 915 #: libbirdfont/Menu.vala:338 916 msgid "Spacing and Kerning" 917 msgstr "Rozestupy a podřezávání" 918 919 #: libbirdfont/Menu.vala:344 920 msgid "Show Spacing Tab" 921 msgstr "Ukázat kartu prostrkávání (rozestupů)" 922 923 #: libbirdfont/Menu.vala:351 924 msgid "Show Kerning Tab" 925 msgstr "Ukázat kartu podřezávání (vyrovnání)" 926 927 #: libbirdfont/Menu.vala:358 928 msgid "List Kerning Pairs" 929 msgstr "Vypsat dvojice podřezávání (vyrovnání)" 930 931 #: libbirdfont/Menu.vala:365 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 932 msgid "Spacing Classes" 933 msgstr "Třídy prostrkávání (rozestupů)" 934 935 #: libbirdfont/Menu.vala:372 936 msgid "Select Next Kerning Pair" 937 msgstr "Vybrat další dvojici podřezávání (vyrovnání)" 938 939 #: libbirdfont/Menu.vala:381 940 msgid "Select Previous Kerning Pair" 941 msgstr "Vybrat předchozí dvojici podřezávání (vyrovnání)" 942 943 #: libbirdfont/Menu.vala:390 944 msgid "Load Kerning Strings" 945 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce" 946 947 #: libbirdfont/Menu.vala:397 948 msgid "Reload Kerning Strings" 949 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce znovu" 950 951 #: libbirdfont/Menu.vala:412 952 msgid "Show Ligatures" 953 msgstr "Ukázat slitky" 954 955 #: libbirdfont/Menu.vala:419 956 msgid "Add Ligature" 957 msgstr "Přidat slitek" 958 959 #: libbirdfont/Menu.vala:428 960 msgid "Git" 961 msgstr "Git" 962 963 #: libbirdfont/Menu.vala:434 964 msgid "Save As .bfp" 965 msgstr "Uložit jako BFP" 966 967 #: libbirdfont/Menu.vala:443 libbirdfont/OverView.vala:333 968 msgid "Overview" 969 msgstr "Přehled" 970 971 #: libbirdfont/MenuItem.vala:82 972 msgid "UP" 973 msgstr "NAHORU" 974 975 #: libbirdfont/MenuItem.vala:85 976 msgid "DOWN" 977 msgstr "DOLŮ" 978 979 #: libbirdfont/MenuItem.vala:88 980 msgid "LEFT" 981 msgstr "VLEVO" 982 983 #: libbirdfont/MenuItem.vala:91 984 msgid "RIGHT" 985 msgstr "VPRAVO" 986 987 #: libbirdfont/MenuTab.vala:81 988 msgid "Missing metadata in font:" 989 msgstr "V písmu chybějící popisná data:" 990 991 #: libbirdfont/MenuTab.vala:121 992 msgid "You need to save your font before exporting it." 993 msgstr "Před vyvedením musíte písmo uložit." 994 995 #: libbirdfont/MenuTab.vala:148 996 msgid "Menu" 997 msgstr "Nabídka" 998 999 #: libbirdfont/MenuTab.vala:580 1000 msgid "Add ligature" 1001 msgstr "Přidat slitek" 1002 1003 #: libbirdfont/MoveTool.vala:41 1004 msgid "Move paths" 1005 msgstr "Posunout cesty" 1006 1007 #: libbirdfont/OverView.vala:173 1008 msgid "Filter" 1009 msgstr "Filtr" 1010 1011 #: libbirdfont/OverView.vala:485 1012 msgid "No glyphs in this view." 1013 msgstr "Žádné znaky v tomto zobrazení." 1014 1015 #: libbirdfont/OverView.vala:1233 1016 msgid "See also:" 1017 msgstr "Další podrobnosti:" 1018 1019 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:30 1020 msgid "Overwrite TTF file?" 1021 msgstr "Přepsat soubor TTF?" 1022 1023 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:31 1024 msgid "Overwrite" 1025 msgstr "Přepsat" 1026 1027 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:32 libbirdfont/SaveDialog.vala:50 1028 msgid "Cancel" 1029 msgstr "Zrušit" 1030 1031 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:33 1032 msgid "Yes, don't ask again." 1033 msgstr "Ano, tento dotaz již příště nezobrazovat." 1034 1035 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:32 1036 msgid "Character Sets" 1037 msgstr "Znakové sady" 1038 1039 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:46 1040 msgid "All Glyphs" 1041 msgstr "Všechny znaky" 1042 1043 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:56 1044 msgid "Default" 1045 msgstr "Výchozí" 1046 1047 #: libbirdfont/PenTool.vala:81 1048 msgid "Add new points" 1049 msgstr "Přidat nové body" 1050 1051 #: libbirdfont/PointTool.vala:24 1052 msgid "Move control points" 1053 msgstr "Posunout ovládací body" 1054 1055 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:27 1056 msgid "Reload webview" 1057 msgstr "Nahrát znovu webové zobrazení" 1058 1059 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:33 1060 msgid "Export fonts" 1061 msgstr "Vyvést písma" 1062 1063 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:39 1064 msgid "Generate html document" 1065 msgstr "Vytvořit soubor HTML" 1066 1067 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:62 1068 msgid "No fonts created yet" 1069 msgstr "Ještě nevytvořena žádná písma" 1070 1071 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:65 1072 msgid "Create a New Font" 1073 msgstr "Vytvořit nové písmo" 1074 1075 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:73 1076 msgid "Folder" 1077 msgstr "Složka" 1078 1079 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:76 1080 msgid "Glyphs" 1081 msgstr "Znaky" 1082 1083 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:92 1084 msgid "Backups" 1085 msgstr "Zálohy" 1086 1087 #: libbirdfont/RectangleTool.vala:30 1088 msgid "Rectangle" 1089 msgstr "Obdélník" 1090 1091 #: libbirdfont/ResizeTool.vala:45 1092 msgid "Resize and rotate paths" 1093 msgstr "Změnit velikost a natočení cest" 1094 1095 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:36 1096 msgid "Save changes?" 1097 msgstr "Uložit změny?" 1098 1099 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:44 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:30 1100 msgid "Discard" 1101 msgstr "Zahodit" 1102 1103 #: libbirdfont/SaveDialogListener.vala:28 1104 msgid "Save?" 1105 msgstr "Uložit?" 1106 1107 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:80 1108 msgid "Precision for pen tool" 1109 msgstr "Přesnost pro nástroj psacího pera" 1110 1111 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:88 1112 msgid "Show or hide control point handles" 1113 msgstr "Ukázat nebo skrýt úchopy ovládacích bodů" 1114 1115 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:98 1116 msgid "Fill open paths." 1117 msgstr "Vyplnit otevřené cesty." 1118 1119 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:105 1120 msgid "Use TTF units." 1121 msgstr "Použít jednotky TTF." 1122 1123 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:108 1124 msgid "Number of points added by the freehand tool" 1125 msgstr "Počet bodů přidávaných nástrojem kreslení od ruky" 1126 1127 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:130 1128 msgid "Path simplification threshold" 1129 msgstr "Práh pro zjednodušení cesty" 1130 1131 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:149 1132 msgid "Color theme" 1133 msgstr "Téma barev" 1134 1135 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:151 1136 msgid "Key Bindings" 1137 msgstr "Přiřazení klávesových zkratek" 1138 1139 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 1140 msgid "Character" 1141 msgstr "Znak" 1142 1143 #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:69 1144 msgid "New spacing class" 1145 msgstr "Nová třída prostrkávání (rozestupů)" 1146 1147 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:36 1148 msgid "Spacing" 1149 msgstr "Rozestupy" 1150 1151 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:233 1152 msgid "Left" 1153 msgstr "Vlevo" 1154 1155 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:277 1156 msgid "Right" 1157 msgstr "Vpravo" 1158 1159 #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 1160 msgid "Import" 1161 msgstr "Zavést" 1162 1163 #: libbirdfont/Theme.vala:418 1164 msgid "Canvas Background" 1165 msgstr "Pozadí plátna" 1166 1167 #: libbirdfont/Theme.vala:419 1168 msgid "Stroke Color" 1169 msgstr "Barva tahu" 1170 1171 #: libbirdfont/Theme.vala:420 1172 msgid "Handle Color" 1173 msgstr "Barva úchopu" 1174 1175 #: libbirdfont/Theme.vala:421 1176 msgid "Fill Color" 1177 msgstr "Barva výplně" 1178 1179 #: libbirdfont/Theme.vala:422 1180 msgid "Selected Objects" 1181 msgstr "Vybrané objekty" 1182 1183 #: libbirdfont/Theme.vala:424 1184 msgid "Background 1" 1185 msgstr "Pozadí 1" 1186 1187 #: libbirdfont/Theme.vala:425 1188 msgid "Dialog Background" 1189 msgstr "Pozadí dialogu" 1190 1191 #: libbirdfont/Theme.vala:426 1192 msgid "Menu Background" 1193 msgstr "Pozadí nabídky" 1194 1195 #: libbirdfont/Theme.vala:427 1196 msgid "Default Background" 1197 msgstr "Výchozí pozadí" 1198 1199 #: libbirdfont/Theme.vala:429 1200 msgid "Checkbox Background" 1201 msgstr "Pozadí zaškrtávacího okénka" 1202 1203 #: libbirdfont/Theme.vala:431 1204 msgid "Foreground 1" 1205 msgstr "Popředí 1" 1206 1207 #: libbirdfont/Theme.vala:432 1208 msgid "Text Foreground" 1209 msgstr "Popředí textu" 1210 1211 #: libbirdfont/Theme.vala:433 1212 msgid "Table Border" 1213 msgstr "Okraj tabulky" 1214 1215 #: libbirdfont/Theme.vala:434 1216 msgid "Selection Border" 1217 msgstr "Okraj výběru" 1218 1219 #: libbirdfont/Theme.vala:435 1220 msgid "Overview Glyph" 1221 msgstr "Přehledový znak" 1222 1223 #: libbirdfont/Theme.vala:436 1224 msgid "Foreground Inverted" 1225 msgstr "Popředí obráceno" 1226 1227 #: libbirdfont/Theme.vala:437 1228 msgid "Menu Foreground" 1229 msgstr "Popředí nabídky" 1230 1231 #: libbirdfont/Theme.vala:438 1232 msgid "Selected Tab Foreground" 1233 msgstr "Popředí vybrané karty" 1234 1235 #: libbirdfont/Theme.vala:439 1236 msgid "Tab Separator" 1237 msgstr "Oddělovač karty" 1238 1239 #: libbirdfont/Theme.vala:441 1240 msgid "Highlighted 1" 1241 msgstr "Zvýrazněno 1" 1242 1243 #: libbirdfont/Theme.vala:442 1244 msgid "Highlighted Guide" 1245 msgstr "Zvýrazněné vodítko" 1246 1247 #: libbirdfont/Theme.vala:444 1248 msgid "Grid" 1249 msgstr "Mřížka" 1250 1251 #: libbirdfont/Theme.vala:446 1252 msgid "Guide 1" 1253 msgstr "Vodítko 1" 1254 1255 #: libbirdfont/Theme.vala:447 1256 msgid "Guide 2" 1257 msgstr "Vodítko 2" 1258 1259 #: libbirdfont/Theme.vala:448 1260 msgid "Guide 3" 1261 msgstr "Vodítko 3" 1262 1263 #: libbirdfont/Theme.vala:450 1264 msgid "Button Border 1" 1265 msgstr "Okraj tlačítka 1" 1266 1267 #: libbirdfont/Theme.vala:451 1268 msgid "Button Background 1" 1269 msgstr "Pozadí tlačítka 1" 1270 1271 #: libbirdfont/Theme.vala:452 1272 msgid "Button Border 2" 1273 msgstr "Okraj tlačítka 2" 1274 1275 #: libbirdfont/Theme.vala:453 1276 msgid "Button Background 2" 1277 msgstr "Pozadí tlačítka 2" 1278 1279 #: libbirdfont/Theme.vala:454 1280 msgid "Button Border 3" 1281 msgstr "Okraj tlačítka 3" 1282 1283 #: libbirdfont/Theme.vala:455 1284 msgid "Button Background 3" 1285 msgstr "Pozadí tlačítka 3" 1286 1287 #: libbirdfont/Theme.vala:456 1288 msgid "Button Border 4" 1289 msgstr "Okraj tlačítka 4" 1290 1291 #: libbirdfont/Theme.vala:457 1292 msgid "Button Background 4" 1293 msgstr "Pozadí tlačítka 4" 1294 1295 #: libbirdfont/Theme.vala:459 1296 msgid "Button Foreground" 1297 msgstr "Popředí tlačítka" 1298 1299 #: libbirdfont/Theme.vala:460 1300 msgid "Selected Button Foreground" 1301 msgstr "Popředí vybraného tlačítka" 1302 1303 #: libbirdfont/Theme.vala:462 1304 msgid "Tool Foreground" 1305 msgstr "Popředí nástroje" 1306 1307 #: libbirdfont/Theme.vala:463 1308 msgid "Selected Tool Foreground" 1309 msgstr "Popředí vybraného nástroje" 1310 1311 #: libbirdfont/Theme.vala:465 1312 msgid "Text Area Background" 1313 msgstr "Pozadí textové oblasti" 1314 1315 #: libbirdfont/Theme.vala:467 1316 msgid "Overview Item Border" 1317 msgstr "Okraj přehledové položky" 1318 1319 #: libbirdfont/Theme.vala:469 1320 msgid "Selected Overview Item" 1321 msgstr "Položka vybraného přehledu" 1322 1323 #: libbirdfont/Theme.vala:470 1324 msgid "Overview Item 1" 1325 msgstr "Položka přehledu 1" 1326 1327 #: libbirdfont/Theme.vala:471 1328 msgid "Overview Item 2" 1329 msgstr "Položka přehledu 2" 1330 1331 #: libbirdfont/Theme.vala:473 1332 msgid "Overview Selected Foreground" 1333 msgstr "Popředí vybraného přehledu" 1334 1335 #: libbirdfont/Theme.vala:474 1336 msgid "Overview Foreground" 1337 msgstr "Popředí přehledu" 1338 1339 #: libbirdfont/Theme.vala:476 1340 msgid "Glyph Count Background 1" 1341 msgstr "Pozadí počtu znaků 1" 1342 1343 #: libbirdfont/Theme.vala:477 1344 msgid "Glyph Count Background 2" 1345 msgstr "Pozadí počtu znaků 2" 1346 1347 #: libbirdfont/Theme.vala:479 1348 msgid "Dialog Shadow" 1349 msgstr "Stín dialogu" 1350 1351 #: libbirdfont/Theme.vala:481 1352 msgid "Selected Active Cubic Control Point" 1353 msgstr "Vybraný činný krychlový ovládací bod" 1354 1355 #: libbirdfont/Theme.vala:482 1356 msgid "Selected Cubic Control Point" 1357 msgstr "Vybraný krychlový ovládací bod" 1358 1359 #: libbirdfont/Theme.vala:483 1360 msgid "Active Cubic Control Point" 1361 msgstr "Činný krychlový ovládací bod" 1362 1363 #: libbirdfont/Theme.vala:484 1364 msgid "Cubic Control Point" 1365 msgstr "Krychlový ovládací bod" 1366 1367 #: libbirdfont/Theme.vala:486 1368 msgid "Selected Active Quadratic Control Point" 1369 msgstr "Vybraný činný čtvercový ovládací bod" 1370 1371 #: libbirdfont/Theme.vala:487 1372 msgid "Selected Quadratic Control Point" 1373 msgstr "Vybraný čtvercový ovládací bod" 1374 1375 #: libbirdfont/Theme.vala:488 1376 msgid "Active Quadratic Control Point" 1377 msgstr "Činný čtvercový ovládací bod" 1378 1379 #: libbirdfont/Theme.vala:489 1380 msgid "Cubic Quadratic Point" 1381 msgstr "Krychlový čtvercový bod " 1382 1383 #: libbirdfont/Theme.vala:491 1384 msgid "Selected Control Point Handle" 1385 msgstr "Vybraný úchop ovládacího bodu" 1386 1387 #: libbirdfont/Theme.vala:492 1388 msgid "Active Control Point Handle" 1389 msgstr "Činný úchop ovládacího bodu" 1390 1391 #: libbirdfont/Theme.vala:493 1392 msgid "Control Point Handle" 1393 msgstr "Úchop ovládacího bodu" 1394 1395 #: libbirdfont/Theme.vala:495 1396 msgid "Merge" 1397 msgstr "Sloučit" 1398 1399 #: libbirdfont/Theme.vala:496 1400 msgid "Spin Button" 1401 msgstr "Kruhové tlačítko" 1402 1403 #: libbirdfont/Theme.vala:497 1404 msgid "Active Spin Button" 1405 msgstr "Činné kruhové tlačítko" 1406 1407 #: libbirdfont/Theme.vala:498 1408 msgid "Zoom Bar Border" 1409 msgstr "Okraj zvětšovacího pruhu" 1410 1411 #: libbirdfont/Theme.vala:499 1412 msgid "Font Name" 1413 msgstr "Název písma" 1414 1415 #: libbirdfont/Theme.vala:683 1416 msgid "New theme" 1417 msgstr "Nový motiv" 1418 1419 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:89 1420 msgid "Add new theme" 1421 msgstr "Přidat nový motiv" 1422 1423 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:91 1424 msgid "Colors" 1425 msgstr "Barvy" 1426 1427 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:110 1428 msgid "Dark" 1429 msgstr "Tmavé" 1430 1431 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:112 1432 msgid "Bright" 1433 msgstr "Světlé" 1434 1435 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:116 1436 msgid "Custom" 1437 msgstr "Vlastní" 1438 1439 #: libbirdfont/TrackTool.vala:61 1440 msgid "Freehand drawing" 1441 msgstr "Kreslení od ruky" 1442 1443 #: libbirdfont/VersionList.vala:33 1444 msgid "New version" 1445 msgstr "Nová verze" 1446 1447 #: birdfont/GtkWindow.vala:292 1448 msgid "Select color" 1449 msgstr "Vybrat barvu" 1450 1451 #: birdfont/GtkWindow.vala:595 1452 msgid "Your fonts have been exported." 1453 msgstr "Písma byla uložena." 1454 1455 #: birdfont/GtkWindow.vala:955 1456 msgid "Full name (name and style)" 1457 msgstr "Celý název (název a styl)" 1458 1459 #: birdfont/GtkWindow.vala:962 1460 msgid "Unique identifier" 1461 msgstr "Jedinečný identifikátor" 1462 1463 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 1464 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" 1465 msgstr "Ořez podle jasu, od 0.001 do 2, výchozí hodnota je 1" 1466 1467 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 1468 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" 1469 msgstr "Podrobnosti, od 0.001 do 9.999, výchozí hodnota je 1" 1470 1471 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 1472 msgid "print this message" 1473 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou" 1474 1475 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 1476 msgid "use quadratic control points" 1477 msgstr "Použít kvadratické ovládací body" 1478 1479 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 1480 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" 1481 msgstr "Zjednodušení, od 0.001 do 1, výchozí hodnota je 0.5" 1482 1483 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 1484 msgid "File does not exist." 1485 msgstr "Soubor neexistuje." 1486 1487 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 1488 msgid "Unknown file format." 1489 msgstr "Neznámý formát souboru." 1490 1491 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 1492 msgid "Writing" 1493 msgstr "Zapisuje se" 1494 1495 #~ msgid "Default theme" 1496 #~ msgstr "Výchozí motiv" 1497 1498 #~ msgid "High contrast theme" 1499 #~ msgstr "Motiv s vysokým kontrastem" 1500 1501 #~ msgid "Custom theme" 1502 #~ msgstr "Vlastní motiv" 1503 1504 #~ msgid "Background 2" 1505 #~ msgstr "Pozadí 2" 1506 1507 #~ msgid "Background 3" 1508 #~ msgstr "Pozadí 3" 1509 1510 #~ msgid "Background 4" 1511 #~ msgstr "Pozadí 4" 1512 1513 #~ msgid "Background 5" 1514 #~ msgstr "Pozadí 5" 1515 1516 #~ msgid "Background 6" 1517 #~ msgstr "Pozadí 6" 1518 1519 #~ msgid "Background 7" 1520 #~ msgstr "Pozadí 7" 1521 1522 #~ msgid "Background 8" 1523 #~ msgstr "Pozadí 8" 1524 1525 #~ msgid "Background 9" 1526 #~ msgstr "Pozadí 9" 1527 1528 #~ msgid "Foreground 2" 1529 #~ msgstr "Popředí 2" 1530 1531 #~ msgid "Foreground 3" 1532 #~ msgstr "Popředí 3" 1533 1534 #~ msgid "Foreground 4" 1535 #~ msgstr "Popředí 4" 1536 1537 #~ msgid "Foreground 5" 1538 #~ msgstr "Popředí 5" 1539 1540 #~ msgid "Foreground 6" 1541 #~ msgstr "Popředí 6" 1542 1543 #~ msgid "Foreground 7" 1544 #~ msgstr "Popředí 7" 1545 1546 #~ msgid "Selected Overview Item 1" 1547 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 1" 1548 1549 #~ msgid "Selected Overview Item 2" 1550 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 2" 1551 1552 #~ msgid "Glyph Count Background" 1553 #~ msgstr "Pozadí počtu znaků" 1554 1555 #~ msgid "New Font" 1556 #~ msgstr "Nové písmo" 1557 1558 #~ msgid "No fonts created yet." 1559 #~ msgstr "Ještě nebylo vytvořeno žádné písmo." 1560 1561 #~ msgid "Recent files" 1562 #~ msgstr "Nedávno otevřené soubory" 1563 1564 #~ msgid "Backup" 1565 #~ msgstr "Záloha" 1566 1567 #~ msgid "Control Point Tools" 1568 #~ msgstr "Nástroje pro práci s body" 1569 1570 #~ msgid "Select Background" 1571 #~ msgstr "Vybrat pozadí" 1572 1573 #~ msgid "Saving" 1574 #~ msgstr "Ukládá se" 1575 1576 #~ msgid "Loading the unicode character database" 1577 #~ msgstr "Nahrává se databáze Unicode znaků" 1578 1579 #~ msgid "Three font files have been created." 1580 #~ msgstr "Byly vytvořeny tři soubory písma." 1581 1582 #~ msgid "Writing TTF and EOT files." 1583 #~ msgstr "Zapisují se soubory TTF a EOT." 1584 1585 #~ msgid "Writing SVG file." 1586 #~ msgstr "Zapisuje se soubor SVG." 1587 1588 #~ msgid "The file is write protected." 1589 #~ msgstr "Soubor je chráněn proti zápisu." 1590 1591 #~ msgid "" 1592 #~ "Right click to edit the class and left click to kern glyphs in the class." 1593 #~ msgstr "" 1594 #~ "Klepněte pravým tlačítkem myši pro úpravu třídy a levým tlačítkem pro " 1595 #~ "podřezání (vyrovnání) znaků dané třídy (úprava mezer mezi písmeny)." 1596 1597 #~ msgid "Stroke color" 1598 #~ msgstr "Barva tahu" 1599 1600 #~ msgid "Handle color" 1601 #~ msgstr "Barva úchopu" 1602 1603 #~ msgid "Object color" 1604 #~ msgstr "Barva předmětu" 1605 1606 #~ msgid "Select Background Image" 1607 #~ msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 1608 1609 #~ msgid "Font size" 1610 #~ msgstr "Velikost písma" 1611 1612 #~ msgid "Font size " 1613 #~ msgstr "Velikost písma " 1614 1615 #~ msgid "Show guidelines for x-height and baseline" 1616 #~ msgstr "Zobrazit pomocné linky střední a dolní dotažnice" 1617 1618 #~ msgid "Adjust right side bearing." 1619 #~ msgstr "Upravit spojitost pravé strany" 1620 1621 #~ msgid "Insert last edited glyph" 1622 #~ msgstr "Vložit naposledy upravovaný znak" 1623 1624 #~ msgid "Loading XML data." 1625 #~ msgstr "Nahrávají se data XML." 1626 1627 #~ msgid "Default language" 1628 #~ msgstr "Výchozí jazyk" 1629 1630 #~ msgid "Private use area" 1631 #~ msgstr "Zvláštní symboly souboru znaků" 1632 1633 #~ msgid "Show full unicode characters set" 1634 #~ msgstr "Ukázat úplnou znakovou sadu Unicode" 1635 1636 #~ msgid "Show default characters set" 1637 #~ msgstr "Ukázat výchozí znakovou sadu" 1638 1639 #~ msgid "Show all characters in the font" 1640 #~ msgstr "Ukázat všechny v písmu obsažené znaky" 1641 1642 #~ msgid "Use one pixel per unit" 1643 #~ msgstr "Použít jeden pixel na jednotku" 1644 1645 #~ msgid "Set precision" 1646 #~ msgstr "Stanovit přesnost" 1647 1648 #~ msgid "" 1649 #~ "Show all control point handles or only handles for the selected points." 1650 #~ msgstr "Ukázat všechny ovládací body nebo jen vybrané body." 1651 1652 #~ msgid "Set fill color for open paths." 1653 #~ msgstr "Stanovit barvu výplně pro otevřené cesty." 1654 1655 #~ msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." 1656 #~ msgstr "Nastavit počet vzorků na bod v nástroji pro kreslení od ruky." 1657 1658 #~ msgid "Simplification threshold" 1659 #~ msgstr "Hodnota prahu zjednodušení" 1660 1661 #~ msgid "Kerning:" 1662 #~ msgstr "Podřezávání:" 1663 1664 #~ msgid "Text" 1665 #~ msgstr "Text" 1666 1667 #~ msgid "_New" 1668 #~ msgstr "_Nový" 1669 1670 #~ msgid "_Open" 1671 #~ msgstr "_Otevřít" 1672 1673 #~ msgid "_Recent Files" 1674 #~ msgstr "Ne_dávné dokumenty" 1675 1676 #~ msgid "Save _as" 1677 #~ msgstr "Uloži_t jako" 1678 1679 #~ msgid "_Export" 1680 #~ msgstr "_Vyvést" 1681 1682 #~ msgid "_Preview" 1683 #~ msgstr "Ná_hled" 1684 1685 #~ msgid "Name and _Description" 1686 #~ msgstr "Název a _popis" 1687 1688 #~ msgid "Select _Character Set" 1689 #~ msgstr "Vybrat _znakovou sadu" 1690 1691 #~ msgid "_Quit" 1692 #~ msgstr "U_končit" 1693 1694 #~ msgid "_Undo" 1695 #~ msgstr "_Zpět" 1696 1697 #~ msgid "_Redo" 1698 #~ msgstr "_Znovu" 1699 1700 #~ msgid "_Copy" 1701 #~ msgstr "_Kopírovat" 1702 1703 #~ msgid "_Paste" 1704 #~ msgstr "_Vložit" 1705 1706 #~ msgid "Paste _In Place" 1707 #~ msgstr "Vložit v _původní poloze" 1708 1709 #~ msgid "Select All Pa_ths" 1710 #~ msgstr "Vybrat všechny _cesty" 1711 1712 #~ msgid "Move _To Baseline" 1713 #~ msgstr "Přesunout _na základní linku" 1714 1715 #~ msgid "_Search" 1716 #~ msgstr "_Hledat" 1717 1718 #~ msgid "_Export Glyph as SVG" 1719 #~ msgstr "_Vyvést znak jako SVG" 1720 1721 #~ msgid "_Import SVG" 1722 #~ msgstr "_Zavést SVG" 1723 1724 #~ msgid "Simpl_ify Path" 1725 #~ msgstr "Zj_ednodušit cestu" 1726 1727 #~ msgid "Close _Path" 1728 #~ msgstr "Zavřít ce_stu" 1729 1730 #~ msgid "_Glyph Sequence" 1731 #~ msgstr "Pořadí zn_aků" 1732 1733 #~ msgid "Set Glyph _Background" 1734 #~ msgstr "Nastavit _pozadí znaku" 1735 1736 #~ msgid "_Remove Glyph Background" 1737 #~ msgstr "_Odstranit pozadí znaku" 1738 1739 #~ msgid "_Select Point Above" 1740 #~ msgstr "_Vybrat bod ležící nad" 1741 1742 #~ msgid "Select _Next Point" 1743 #~ msgstr "Vybrat _další bod" 1744 1745 #~ msgid "Select _Previous Point" 1746 #~ msgstr "Vybrat _předchozí bod" 1747 1748 #~ msgid "Select Point _Below" 1749 #~ msgstr "Vybrat bod ležící p_od" 1750 1751 #~ msgid "_Next Tab" 1752 #~ msgstr "_Další karta" 1753 1754 #~ msgid "_Previous Tab" 1755 #~ msgstr "_Předchozí karta" 1756 1757 #~ msgid "_Close Tab" 1758 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 1759 1760 #~ msgid "Close _All Tabs" 1761 #~ msgstr "Zavřít _všechny karty" 1762 1763 #~ msgid "_Create Path" 1764 #~ msgstr "Vy_tvořit cestu" 1765 1766 #~ msgid "_Zoom" 1767 #~ msgstr "_Zvětšení" 1768 1769 #~ msgid "_Create Counter Path" 1770 #~ msgstr "_Vytvořit opačnou cestu" 1771 1772 #~ msgid "_Move" 1773 #~ msgstr "_Posunout" 1774 1775 #~ msgid "Show _Full Unicode Characters Set" 1776 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 1777 1778 #~ msgid "Show De_fault Characters Set" 1779 #~ msgstr "Ukázat _výchozí znakovou sadu" 1780 1781 #~ msgid "Show Characters in Font" 1782 #~ msgstr "Ukázat v písmu obsažené znaky" 1783 1784 #~ msgid "Add New _Grid Item" 1785 #~ msgstr "Přidat novou položku na _mřížku" 1786 1787 #~ msgid "Remove Gr_id Item" 1788 #~ msgstr "Odstranit položku z mříž_ky" 1789 1790 #~ msgid "_Zoom In" 1791 #~ msgstr "Při_blížit" 1792 1793 #~ msgid "Zoom _Out" 1794 #~ msgstr "Od_dálit" 1795 1796 #~ msgid "U_se One Pixel Per Unit" 1797 #~ msgstr "Po_užít jeden pixel na jednotku" 1798 1799 #~ msgid "Show Kerning _Tab" 1800 #~ msgstr "Ukázat _kartu podřezávání" 1801 1802 #~ msgid "_List Kerning Pairs" 1803 #~ msgstr "V_ypsat dvojice podřezávání" 1804 1805 #~ msgid "Show _Spacing Tab" 1806 #~ msgstr "Ukázat kartu _rozestavění" 1807 1808 #~ msgid "Select _Next Kerning Pair" 1809 #~ msgstr "Vybrat _další dvojici podřezávání" 1810 1811 #~ msgid "Select _Previous Kerning Pair" 1812 #~ msgstr "Vybrat _předchozí dvojici podřezávání" 1813 1814 #~ msgid "_Save as .bfp" 1815 #~ msgstr "Uložit _jako .bfp" 1816 1817 #~ msgid "_Show Ligatures" 1818 #~ msgstr "_Ukázat slitky" 1819 1820 #~ msgid "_Add Ligature" 1821 #~ msgstr "_Přidat slitek" 1822 1823 #~ msgid "_File" 1824 #~ msgstr "_Soubor" 1825 1826 #~ msgid "_Edit" 1827 #~ msgstr "Úp_ravy" 1828 1829 #~ msgid "_Tab" 1830 #~ msgstr "_Karta" 1831 1832 #~ msgid "T_ool" 1833 #~ msgstr "_Nástroj" 1834 1835 #~ msgid "_Kerning" 1836 #~ msgstr "_Podřezávání" 1837 1838 #~ msgid "_Close tab" 1839 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 1840 1841 #~ msgid "Show _full unicode characters set" 1842 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 1843 1844 #~ msgid "Zoom in on region boundaries" 1845 #~ msgstr "Auf Bereichsgrenzen vergrößern" 1846 1847 #~ msgid "Set contrast for background image" 1848 #~ msgstr "Kontrast Hintergrundbild einstellen" 1849 1850 #~ msgid "Backgrounds" 1851 #~ msgstr "Hintergründe" 1852 1853 #~ msgid "Creating thumbnails" 1854 #~ msgstr "Miniaturbilder werden erstellt" 1855 1856 #~ msgid "Delay response for editing tools" 1857 #~ msgstr "Verzögerte Reaktion für Bearbeitungswerkzeuge" 1858 1859 #~ msgid "_Remove All Kerning Pairs" 1860 #~ msgstr "Alle Unterschneidungs-Paare _entfernen" 1861 1862 #~ msgid "Merge paths" 1863 #~ msgstr "Pfade vereinen" 1864 1865 #~ msgid "Delete selected glyph" 1866 #~ msgstr "Ausgewähltes Zeichen löschen" 1867 1868 #~ msgid "Zoom in on region boundries" 1869 #~ msgstr "Innerhalb der Bereichsgrenzen vergrößern" 1870 1871 #~ msgid "Right click or use left command key and click to add new points" 1872 #~ msgstr "" 1873 #~ "Rechtsklick oder linke Steuerungs-Taste gedrückt halten und klicken, um " 1874 #~ "neue Punkte hinzuzufügen" 1875 1876 #~ msgid "Right click to add new points, left click to move points" 1877 #~ msgstr "" 1878 #~ "Rechtsklick um neue Punkte hinzuzufügen, Linksklink um Punkte zu " 1879 #~ "verschieben" 1880 1881 #~ msgid "and double click to add new point on path." 1882 #~ msgstr "und Doppelklick um einen neuen Punkt auf einem Pfad zu erstellen." 1883 1884 #~ msgid "Zoom to scale 1:1" 1885 #~ msgstr "Zoom para escala 1:1" 1886 1887 #~ msgid "Zoom in at region boundries" 1888 #~ msgstr "Ajustar para limites do caractere" 1889 1890 #~ msgid "Zoom in background image" 1891 #~ msgstr "Ajustar zoom para imagem de fundo" 1892 1893 #~ msgid "_Save" 1894 #~ msgstr "_Salvar" 1895 1896 #~ msgid "exit if a test case failes" 1897 #~ msgstr "sair se um caso de teste falhar" 1898 1899 #~ msgid "Postscript name" 1900 #~ msgstr "Nome Postscript" 1901 1902 #~ msgid "Recover" 1903 #~ msgstr "Recuperar" 1904 1905 #~ msgid "Delete all" 1906 #~ msgstr "Remover todos" 1907 1908 #~ msgid "Full name (name & style)" 1909 #~ msgstr "Nome completo (nome e estilo)" 1910 1911 #~ msgid "Update name & description" 1912 #~ msgstr "Atualizar nome e descrição" 1913 1914 #~ msgid "Create a new font" 1915 #~ msgstr "Criar uma nova fonte" 1916 1917 #~ msgid "Add name and description to this font." 1918 #~ msgstr "Adicionar nome e descrição para esta fonte." 1919 1920 #~ msgid "Preferences" 1921 #~ msgstr "Preferências" 1922 1923 #~ msgid "Export SVG, TTF & EOT fonts" 1924 #~ msgstr "Exportar fontes em SVG, TTF e EOT" 1925 1926 #~ msgid "Export SVG font and view the result" 1927 #~ msgstr "Exportar fonte SVG e visualizar resultado" 1928 1929 #~ msgid "" 1930 #~ "The loaded font can be overwritten if you choose to continue with preview." 1931 #~ msgstr "" 1932 #~ "A fonte carregada pode ser sobrescrita se você escolher continuar a " 1933 #~ "visualização." 1934 1935 #~ msgid "Continue" 1936 #~ msgstr "Continuar" 1937 1938 #~ msgid "Continue and don't ask me again." 1939 #~ msgstr "Continue e não pergunte novamente." 1940 1941 #~ msgid "Use left command key (⌘) + click to add new points" 1942 #~ msgstr "" 1943 #~ "Pressione a tecla de comando da esquerda (⌘) e clique para adicionar " 1944 #~ "pontos" 1945 1946 #~ msgid "Save as" 1947 #~ msgstr "Salvar como" 1948 1949 #~ msgid "Show all characters in font" 1950 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres presentes na fonte" 1951 1952 #~ msgid "_Description" 1953 #~ msgstr "_Descrição" 1954 1955 #~ msgid "_Select all paths" 1956 #~ msgstr "Selecionar _todos os caminhos" 1957 1958 #~ msgid "_Export glyph as SVG" 1959 #~ msgstr "_Exportar caractere como SVG" 1960 1961 #~ msgid "Close _path" 1962 #~ msgstr "_Fechar caminho" 1963 1964 #~ msgid "_Select point above" 1965 #~ msgstr "_Selecionar ponto acima" 1966 1967 #~ msgid "Select _next point" 1968 #~ msgstr "Selecionar _próximo ponto" 1969 1970 #~ msgid "Select _previous point" 1971 #~ msgstr "Selecionar ponto _anterior" 1972 1973 #~ msgid "Select point _below" 1974 #~ msgstr "Selecionar ponto _inferior" 1975 1976 #~ msgid "_Next tab" 1977 #~ msgstr "_Próxima aba" 1978 1979 #~ msgid "_Previous tab" 1980 #~ msgstr "Aba a_nterior" 1981 1982 #~ msgid "Close _all tabs" 1983 #~ msgstr "Fechar _todas as abas" 1984 1985 #~ msgid "_Create path" 1986 #~ msgstr "_Criar caminho" 1987 1988 #~ msgid "_Create counter path" 1989 #~ msgstr "_Criar caminho inverso" 1990 1991 #~ msgid "Show de_fault characters set" 1992 #~ msgstr "E_xibir sequência de caracteres padrão" 1993 1994 #~ msgid "Show characters in font" 1995 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres da fonte" 1996 1997 #~ msgid "Add new _grid item" 1998 #~ msgstr "Adicionar novo item de _grade" 1999 2000 #~ msgid "Remove gr_id item" 2001 #~ msgstr "Remover item de g_rade" 2002 2003 #~ msgid "_Zoom in" 2004 #~ msgstr "Aumentar _zoom" 2005 2006 #~ msgid "Zoom _out" 2007 #~ msgstr "Diminuir zo_om" 2008 2009 #~ msgid "Zoom to _scale 1:1" 2010 #~ msgstr "Zoom para e_scala 1:1" 2011 2012 #~ msgid "" 2013 #~ "The loaded font will be overwritten if you choose to continue with " 2014 #~ "preview." 2015 #~ msgstr "A fonte carregada será sobrescrita se você continuar com a prévia." 2016 2017 #~ msgid "Export glyph to svg file" 2018 #~ msgstr "Exportar caractere para arquivo svg" 2019 2020 #~ msgid "Wrote font files" 2021 #~ msgstr "Escreveu arquivos de fonte" 2022 2023 #~ msgid "Create new kerning class" 2024 #~ msgstr "Neue Unterschneidungsklasse erstellen" 2025 2026 #~ msgid "Zoom to _Scale 1:1" 2027 #~ msgstr "Zoom auf _Maßstab 1:1" 2028