The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

cs.po in po

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of po/cs.po.
More colors
1 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. 3 # Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2014. 4 msgid "" 5 msgstr "" 6 "Project-Id-Version: \n" 7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 8 "POT-Creation-Date: 2015-04-13 16:30+0200\n" 9 "PO-Revision-Date: 2015-03-26 21:10+0000\n" 10 "Last-Translator: fri <pavelfric@yahoo.com>\n" 11 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" 12 "Language: cs\n" 13 "MIME-Version: 1.0\n" 14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 17 "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" 18 "X-POOTLE-MTIME: 1427404250.000000\n" 19 20 #: libbirdfont/Argument.vala:247 21 msgid "Usage" 22 msgstr "Použití" 23 24 # tohle je výpis pro příkazový řádek, ty velký písmena jsou tam schválně 25 #: libbirdfont/Argument.vala:249 libbirdfont/BirdFont.vala:179 26 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 27 msgid "FILE" 28 msgstr "SOUBOR" 29 30 # to samé jako předchozí, ještě sem to změnil na přepínač, protože je to pro Linux a tam je tenhle překlad používanější 31 #: libbirdfont/Argument.vala:249 libbirdfont/BirdFont.vala:179 32 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 33 msgid "OPTION" 34 msgstr "PŘEPÍNAČ" 35 36 #: libbirdfont/Argument.vala:251 37 msgid "enable Android customizations" 38 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Android" 39 40 #: libbirdfont/Argument.vala:252 41 msgid "show coordinate in glyph view" 42 msgstr "Ukázat souřadnice v přehledu znaků" 43 44 #: libbirdfont/Argument.vala:253 45 msgid "exit if a test case fails" 46 msgstr "Ukončit, pokud zkouška selže" 47 48 #: libbirdfont/Argument.vala:254 49 msgid "treat warnings as fatal" 50 msgstr "Upozornění budou považována za chyby" 51 52 #: libbirdfont/Argument.vala:255 53 msgid "show this message" 54 msgstr "Ukázat tuto zprávu" 55 56 #: libbirdfont/Argument.vala:256 57 msgid "write a log file" 58 msgstr "Zapsat soubor se zápisem" 59 60 #: libbirdfont/Argument.vala:257 61 msgid "enable Machintosh customizations" 62 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Mac" 63 64 #: libbirdfont/Argument.vala:258 65 msgid "enable Windows customizations" 66 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Windows" 67 68 #: libbirdfont/Argument.vala:259 69 msgid "don't translate" 70 msgstr "Nepřekládat" 71 72 #: libbirdfont/Argument.vala:260 73 msgid "sleep between each command in test suite" 74 msgstr "Čekat chvíli před každým spuštěním příkazu ve zkušební sadě" 75 76 #: libbirdfont/Argument.vala:261 77 msgid "run test case" 78 msgstr "Spustit vybranou zkušební sadu" 79 80 #: libbirdfont/BackgroundSelectionTool.vala:23 81 msgid "Select background" 82 msgstr "Vybrat pozadí" 83 84 #: libbirdfont/BackgroundTab.vala:46 libbirdfont/BackgroundTools.vala:26 85 msgid "Background Image" 86 msgstr "Obrázek pozadí" 87 88 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:41 89 msgid "Move, resize and rotate background image" 90 msgstr "Posunout, změnit velikost a otočit obrázek pozadí" 91 92 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:223 93 msgid "Select background image" 94 msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 95 96 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:27 97 msgid "Images" 98 msgstr "Obrázky" 99 100 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:34 libbirdfont/RecentFiles.vala:96 101 msgid "Files" 102 msgstr "Soubory" 103 104 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:38 105 msgid "Parts" 106 msgstr "Části" 107 108 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:44 libbirdfont/Glyph.vala:2156 109 msgid "Add" 110 msgstr "Přidat" 111 112 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:85 113 msgid "Select Glyph" 114 msgstr "Vybrat znak" 115 116 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:178 libbirdfont/LoadCallback.vala:87 117 #: libbirdfont/Menu.vala:78 118 msgid "Open" 119 msgstr "Otevřít" 120 121 #: libbirdfont/BirdFont.vala:23 libbirdfont/BirdFont.vala:177 122 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 123 msgid "Usage:" 124 msgstr "Použití:" 125 126 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 127 msgid "BF-FILE" 128 msgstr "Soubor BF" 129 130 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 131 msgid "SVG-FILES ..." 132 msgstr "Soubory SVG..." 133 134 #: libbirdfont/BirdFont.vala:59 libbirdfont/BirdFont.vala:67 135 msgid "does not exist." 136 msgstr "neexistuje." 137 138 #: libbirdfont/BirdFont.vala:68 139 msgid "A new font will be created." 140 msgstr "Bude vytvořeno nové písmo." 141 142 #: libbirdfont/BirdFont.vala:90 143 msgid "Failed to import" 144 msgstr "Nepodařilo se zavést" 145 146 #: libbirdfont/BirdFont.vala:91 147 msgid "Aborting" 148 msgstr "Ruší se" 149 150 #: libbirdfont/BirdFont.vala:129 151 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." 152 msgstr "není název znaku nebo hodnota Unicode." 153 154 #: libbirdfont/BirdFont.vala:130 155 msgid "Unicode values must start with U+." 156 msgstr "Hodnoty Unicode musí začínat na U+." 157 158 #: libbirdfont/BirdFont.vala:156 159 msgid "Adding" 160 msgstr "Přidává se" 161 162 #: libbirdfont/BirdFont.vala:160 163 msgid "to" 164 msgstr "do" 165 166 #: libbirdfont/BirdFont.vala:162 167 msgid "Glyph" 168 msgstr "Znak" 169 170 #: libbirdfont/BirdFont.vala:166 libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:135 171 #: libbirdfont/VersionList.vala:218 birdfont/GtkWindow.vala:929 172 msgid "Version" 173 msgstr "Verze" 174 175 #: libbirdfont/BirdFont.vala:180 176 msgid "print this message\n" 177 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou\n" 178 179 #: libbirdfont/BirdFont.vala:181 180 msgid "write files to this directory\n" 181 msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře\n" 182 183 #: libbirdfont/BirdFont.vala:182 184 msgid "write svg file\n" 185 msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG\n" 186 187 #: libbirdfont/BirdFont.vala:183 188 msgid "write ttf and eot files\n" 189 msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT\n" 190 191 #: libbirdfont/BirdFont.vala:297 192 msgid "Can't find output directory" 193 msgstr "Výstupní adresář se nepodařilo nalézt" 194 195 #: libbirdfont/CircleTool.vala:36 196 msgid "Circle" 197 msgstr "Kruh" 198 199 #: libbirdfont/CutBackgroundTool.vala:38 200 msgid "Crop background image" 201 msgstr "Oříznout obrázek pozadí" 202 203 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:25 204 msgid "Default Language" 205 msgstr "Výchozí jazyk" 206 207 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:26 208 msgid "Private Use Area" 209 msgstr "Rozsah pro vlasní znaky" 210 211 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:28 212 msgid "Chinese" 213 msgstr "Čínština" 214 215 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:29 216 msgid "English" 217 msgstr "Angličtina" 218 219 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:30 220 msgid "Greek" 221 msgstr "Řečtina" 222 223 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:31 224 msgid "Japanese" 225 msgstr "Japonština" 226 227 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:32 228 msgid "Javanese" 229 msgstr "Javánština" 230 231 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:33 232 msgid "Latin" 233 msgstr "Latina" 234 235 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:34 236 msgid "Russian" 237 msgstr "Ruština" 238 239 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:35 240 msgid "Swedish" 241 msgstr "Švédština" 242 243 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:36 244 msgid "Thai" 245 msgstr "Thajština" 246 247 #. / All lower case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 248 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:118 249 msgid "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" 250 msgstr "" 251 "a á b c č d ď e é ě f g h i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y " 252 "ý z ž" 253 254 #. / All upper case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 255 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:121 256 msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" 257 msgstr "" 258 "A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y " 259 "Ý Z Ž" 260 261 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:52 262 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:176 libbirdfont/ExportSettings.vala:91 263 #: libbirdfont/Menu.vala:458 libbirdfont/TableLayout.vala:197 264 msgid "Name and Description" 265 msgstr "Název a popis" 266 267 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:56 libbirdfont/MenuTab.vala:84 268 #: birdfont/GtkWindow.vala:873 269 msgid "PostScript Name" 270 msgstr "Název PostScript" 271 272 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:66 libbirdfont/MenuTab.vala:89 273 #: libbirdfont/MenuTab.vala:566 birdfont/GtkWindow.vala:880 274 msgid "Name" 275 msgstr "Název" 276 277 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:76 libbirdfont/MenuTab.vala:94 278 #: birdfont/GtkWindow.vala:887 279 msgid "Style" 280 msgstr "Styl" 281 282 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:86 birdfont/GtkWindow.vala:893 283 msgid "Bold" 284 msgstr "Tučné" 285 286 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:95 birdfont/GtkWindow.vala:900 287 msgid "Italic" 288 msgstr "Kurzíva" 289 290 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:105 birdfont/GtkWindow.vala:908 291 msgid "Weight" 292 msgstr "Tloušťka" 293 294 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:115 libbirdfont/MenuTab.vala:99 295 msgid "Full Name (Name and Style)" 296 msgstr "Celý název (název a styl)" 297 298 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:125 libbirdfont/MenuTab.vala:104 299 msgid "Unique Identifier" 300 msgstr "Jedinečný identifikátor" 301 302 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:145 birdfont/GtkWindow.vala:936 303 msgid "Description" 304 msgstr "Popis" 305 306 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:156 birdfont/GtkWindow.vala:944 307 msgid "Copyright" 308 msgstr "Autorská práva" 309 310 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:102 311 msgid "Drawing Tools" 312 msgstr "Nástroje na kreslení" 313 314 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:103 315 msgid "Control Point" 316 msgstr "Ovládací bod" 317 318 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:104 319 msgid "Geometrical Shapes" 320 msgstr "Geometrické tvary" 321 322 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:105 libbirdfont/OverviewTools.vala:33 323 msgid "Zoom" 324 msgstr "Zvětšení" 325 326 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:107 327 msgid "Guidelines & Grid" 328 msgstr "Pomocné linky a mřížka" 329 330 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:112 331 msgid "Grid Size" 332 msgstr "Velikost mřížky" 333 334 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:126 335 msgid "Convert the last segment to a straight line" 336 msgstr "Převést poslední část na rovnou čáru" 337 338 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:176 339 msgid "Move canvas" 340 msgstr "Posunout pracovní plochu" 341 342 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:184 343 msgid "Delete" 344 msgstr "Smazat" 345 346 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:191 347 msgid "Select all points or paths" 348 msgstr "Vybrat všechny body nebo cesty" 349 350 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:207 libbirdfont/Menu.vala:148 351 msgid "Undo" 352 msgstr "Zpět" 353 354 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:214 355 msgid "Insert new points on path" 356 msgstr "Vložit nové body do cesty" 357 358 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:223 359 msgid "Create quadratic Bézier curves" 360 msgstr "Vytvářet kvadratické Bézierovy křivky" 361 362 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:232 363 msgid "Create cubic Bézier curves" 364 msgstr "Vytvářet kubické Bézierovy křivky" 365 366 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:241 367 msgid "Quadratic path with two line handles" 368 msgstr "Kvadratická cesta se dvěma úchopy" 369 370 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:250 371 msgid "Convert selected points" 372 msgstr "Převést vybrané body" 373 374 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:260 375 msgid "X coordinate" 376 msgstr "Souřadnice x" 377 378 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:304 379 msgid "Y coordinate" 380 msgstr "Souřadnice y" 381 382 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:347 383 msgid "Rotation" 384 msgstr "Otočit" 385 386 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:385 387 msgid "Skew" 388 msgstr "Zkosení" 389 390 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:417 391 msgid "Width" 392 msgstr "Šířka" 393 394 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:442 395 msgid "Height" 396 msgstr "Výška" 397 398 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:485 libbirdfont/SettingsDisplay.vala:46 399 msgid "Stroke width" 400 msgstr "Šířka tahu" 401 402 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:517 403 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" 404 msgstr "Svázat úchopy křivky vybraných bodů úprav" 405 406 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:553 407 msgid "Symmetrical handles" 408 msgstr "Souměrné úchopy" 409 410 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:575 411 msgid "Convert segment to line." 412 msgstr "Převést část na čáru." 413 414 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:582 415 msgid "Create counter from outline" 416 msgstr "Obrátit cestu" 417 418 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:585 419 msgid "Move to path to the bottom layer" 420 msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 421 422 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:596 423 msgid "Flip path vertically" 424 msgstr "Zrcadlit svisle" 425 426 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:603 427 msgid "Flip path horizontally" 428 msgstr "Zrcadlit vodorovně" 429 430 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:611 431 msgid "Set size for background image" 432 msgstr "Nastavit velikost obrázku pozadí" 433 434 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:649 435 msgid "Show/hide background image" 436 msgstr "Ukázat/Skrýt obrázek pozadí" 437 438 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:660 439 msgid "Insert a new background image" 440 msgstr "Vložit nový obrázek pozadí" 441 442 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:674 443 msgid "High contrast" 444 msgstr "Vysoký kontrast" 445 446 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:688 447 msgid "Set background threshold" 448 msgstr "Nastavit práh pro pozadí" 449 450 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:706 451 msgid "Amount of autotrace details" 452 msgstr "Podrobnost automatického obkreslení" 453 454 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:724 455 msgid "Autotrace simplification" 456 msgstr "Zjednodušení automatického obkreslení" 457 458 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:741 459 msgid "Autotrace background image" 460 msgstr "Automaticky obkreslit obrázek pozadí" 461 462 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:750 463 msgid "Delete background image" 464 msgstr "Smazat obrázek pozadí" 465 466 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:800 467 msgid "Show guidelines" 468 msgstr "Zobrazit pomocné linky" 469 470 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:812 471 msgid "Show more guidelines" 472 msgstr "Ukázat více pomocných linek" 473 474 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:828 475 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" 476 msgstr "Zobrazit pomocné linky horního a dolního okraje" 477 478 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:869 479 msgid "Zoom Out More" 480 msgstr "Oddálit více" 481 482 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:878 483 msgid "Show full glyph" 484 msgstr "Ukázat celý znak" 485 486 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:885 487 msgid "Fit in view" 488 msgstr "Přizpůsobit velikosti okna" 489 490 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:892 491 msgid "Zoom in on background image" 492 msgstr "Přiblížit na obrázek pozadí" 493 494 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:902 495 msgid "Previous view" 496 msgstr "Předchozí zobrazení" 497 498 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:908 499 msgid "Next view" 500 msgstr "Další zobrazení" 501 502 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1089 503 msgid "Background Tools" 504 msgstr "Nástroje pro práci s pozadím" 505 506 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1104 507 msgid "Control Points" 508 msgstr "Ovládací body" 509 510 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1119 511 msgid "Object Tools" 512 msgstr "Nástroje pro práci s předměty" 513 514 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1254 515 msgid "Set size for grid" 516 msgstr "Nastavit velikost mřížky" 517 518 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:39 libbirdfont/ExportSettings.vala:133 519 #: libbirdfont/Menu.vala:113 520 msgid "Export Settings" 521 msgstr "" 522 523 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:43 524 msgid "File Name" 525 msgstr "" 526 527 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:58 528 msgid "Formats" 529 msgstr "" 530 531 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:97 libbirdfont/Menu.vala:106 532 msgid "Export" 533 msgstr "Vyvést" 534 535 #: libbirdfont/ExportTool.vala:160 libbirdfont/Menu.vala:92 536 #: libbirdfont/MenuTab.vala:230 libbirdfont/SaveCallback.vala:67 537 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 538 msgid "Save" 539 msgstr "Uložit" 540 541 #: libbirdfont/ForesightTool.vala:41 542 msgid "Create Beziér curves" 543 msgstr "Vytvořit Bézierovy křivky" 544 545 #: libbirdfont/Glyph.vala:2156 546 msgid "Guide" 547 msgstr "Vodítko" 548 549 #: libbirdfont/GridTool.vala:35 550 msgid "Show grid" 551 msgstr "Ukázat mřížku" 552 553 #: libbirdfont/GuideTab.vala:55 554 msgid "Guides" 555 msgstr "Vodítka" 556 557 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:28 558 msgid "Zoom in" 559 msgstr "Přiblížit" 560 561 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:35 562 msgid "Zoom out" 563 msgstr "Oddálit" 564 565 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:61 libbirdfont/KerningDisplay.vala:846 566 msgid "Kerning" 567 msgstr "Podřezávání" 568 569 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:69 570 msgid "The current kerning class is malformed." 571 msgstr "Nynější třída podřezávání je chybná." 572 573 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:70 574 msgid "Add single characters separated by space and ranges on the form A-Z." 575 msgstr "" 576 "Přidat jednotlivé znaky oddělené mezerou nebo rozsahy používající formát A-Z." 577 578 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:71 579 msgid "Type “space” to kern the space character and “divis” to kern -." 580 msgstr "" 581 "Pro podřezání (vyrovnání) znaku mezery stiskněte „mezerník“ a pro podřezání " 582 "(vyrovnání) znaku spojovníku (-) pak klávesu pro „divis“." 583 584 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 libbirdfont/OverviewTools.vala:68 585 msgid "Unicode" 586 msgstr "Unicode" 587 588 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 589 msgid "Insert" 590 msgstr "Vložit" 591 592 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:846 libbirdfont/MainWindow.vala:202 593 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:35 libbirdfont/SpinButton.vala:199 594 msgid "Close" 595 msgstr "Zavřít" 596 597 #: libbirdfont/KerningList.vala:35 libbirdfont/KerningList.vala:107 598 msgid "Kerning Pairs" 599 msgstr "Dvojice podřezávání" 600 601 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/KerningTools.vala:60 602 msgid "Kerning class" 603 msgstr "Třída podřezávání" 604 605 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/Ligatures.vala:106 606 #: libbirdfont/Ligatures.vala:128 libbirdfont/Ligatures.vala:150 607 #: libbirdfont/Ligatures.vala:181 libbirdfont/SpacingClass.vala:45 608 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:233 libbirdfont/SpacingTab.vala:277 609 #: libbirdfont/SpinButton.vala:199 libbirdfont/Theme.vala:456 610 msgid "Set" 611 msgstr "Nastavit" 612 613 #: libbirdfont/KerningStrings.vala:65 614 msgid "Load kerning strings" 615 msgstr "Nahrát řetězce podřezávání" 616 617 #: libbirdfont/KerningTools.vala:36 618 msgid "Kerning Tools" 619 msgstr "Nástroje na podřezávání" 620 621 #: libbirdfont/KerningTools.vala:43 libbirdfont/SpacingTools.vala:31 622 msgid "Font Size" 623 msgstr "Velikost písma" 624 625 #: libbirdfont/KerningTools.vala:57 626 msgid "Create new kerning class." 627 msgstr "Vytvořit novou třídu podřezávání (vyrovnání)." 628 629 #: libbirdfont/KerningTools.vala:67 630 msgid "Use text input to enter kerning values." 631 msgstr "Zadat hodnoty podřezání (vyrovnání) přímo." 632 633 #: libbirdfont/KerningTools.vala:74 634 msgid "Insert glyph from overview" 635 msgstr "Vložit znak z přehledu" 636 637 #: libbirdfont/KerningTools.vala:88 638 msgid "Insert character by unicode value" 639 msgstr "Vložit znak podle hodnoty Unicode" 640 641 #: libbirdfont/KerningTools.vala:95 642 msgid "Open a text file with kerning strings first." 643 msgstr "Nejprve otevřít soubor s podřezávacími řetězci." 644 645 #: libbirdfont/KerningTools.vala:97 646 msgid "Previous kerning string" 647 msgstr "Předchozí podřezávací řetězec" 648 649 #: libbirdfont/KerningTools.vala:107 650 msgid "You have reached the beginning of the list." 651 msgstr "Dosáhl jste začátku seznamu." 652 653 #: libbirdfont/KerningTools.vala:115 654 msgid "Next kerning string" 655 msgstr "Další podřezávací řetězec " 656 657 #: libbirdfont/KerningTools.vala:125 658 msgid "You have reached the end of the list." 659 msgstr "Dosáhl jste konce seznamu." 660 661 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:92 662 msgid "Character Set" 663 msgstr "Znaková sada" 664 665 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 666 msgid "character sequence" 667 msgstr "kombinace znaků" 668 669 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 670 msgid "ligature" 671 msgstr "slitek" 672 673 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 674 msgid "substitution" 675 msgstr "" 676 677 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 678 msgid "beginning" 679 msgstr "začátek" 680 681 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 682 msgid "middle" 683 msgstr "prostředek" 684 685 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 686 msgid "end" 687 msgstr "konec" 688 689 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 690 msgid "New Ligature" 691 msgstr "Nový slitek" 692 693 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 694 msgid "New Contextual Substitution" 695 msgstr "Nová náhrada vyplývající ze souvislosti" 696 697 #: libbirdfont/LigatureList.vala:112 698 msgid "Contextual Substitutions" 699 msgstr "" 700 701 #: libbirdfont/LigatureList.vala:123 libbirdfont/LigatureList.vala:137 702 #: libbirdfont/Menu.vala:406 703 msgid "Ligatures" 704 msgstr "Slitky" 705 706 #: libbirdfont/Ligatures.vala:106 707 msgid "Beginning" 708 msgstr "Začátek" 709 710 #: libbirdfont/Ligatures.vala:128 711 msgid "Middle" 712 msgstr "Prostředek" 713 714 #: libbirdfont/Ligatures.vala:150 715 msgid "End" 716 msgstr "Konec" 717 718 #: libbirdfont/Ligatures.vala:181 libbirdfont/OverView.vala:1151 719 msgid "Ligature" 720 msgstr "Slitek" 721 722 #: libbirdfont/Line.vala:151 723 msgid "Position" 724 msgstr "Poloha" 725 726 #: libbirdfont/Line.vala:151 727 msgid "Move" 728 msgstr "Posunout" 729 730 #: libbirdfont/MainWindow.vala:202 731 msgid "Glyph sequence" 732 msgstr "Pořadí znaků" 733 734 #: libbirdfont/Menu.vala:65 735 msgid "File" 736 msgstr "Soubor" 737 738 #: libbirdfont/Menu.vala:71 739 msgid "New" 740 msgstr "Nový" 741 742 #: libbirdfont/Menu.vala:85 libbirdfont/RecentFiles.vala:71 743 msgid "Recent Files" 744 msgstr "Nedávno otevřené soubory" 745 746 #: libbirdfont/Menu.vala:99 747 msgid "Save As" 748 msgstr "Uložit jako" 749 750 #: libbirdfont/Menu.vala:120 libbirdfont/Preview.vala:27 751 msgid "Preview" 752 msgstr "Náhled" 753 754 #: libbirdfont/Menu.vala:127 755 msgid "Select Character Set" 756 msgstr "Vybrat znakovou sadu" 757 758 #: libbirdfont/Menu.vala:134 759 msgid "Quit" 760 msgstr "Ukončit" 761 762 #: libbirdfont/Menu.vala:142 763 msgid "Edit" 764 msgstr "Úpravy" 765 766 #: libbirdfont/Menu.vala:155 767 msgid "Redo" 768 msgstr "Znovu" 769 770 #: libbirdfont/Menu.vala:162 771 msgid "Copy" 772 msgstr "Kopírovat" 773 774 #: libbirdfont/Menu.vala:169 775 msgid "Paste" 776 msgstr "Vložit" 777 778 #: libbirdfont/Menu.vala:176 779 msgid "Paste In Place" 780 msgstr "Přepsat" 781 782 #: libbirdfont/Menu.vala:183 783 msgid "Select All Paths" 784 msgstr "Vybrat všechny cesty" 785 786 #: libbirdfont/Menu.vala:190 787 msgid "Move To Baseline" 788 msgstr "Přesunout na účaří" 789 790 #: libbirdfont/Menu.vala:197 libbirdfont/OverView.vala:173 791 msgid "Search" 792 msgstr "Hledat" 793 794 #: libbirdfont/Menu.vala:204 795 msgid "Export Glyph as SVG" 796 msgstr "Vyvést znak jako SVG" 797 798 #: libbirdfont/Menu.vala:211 799 msgid "Import SVG file" 800 msgstr "Zavést soubor SVG" 801 802 #: libbirdfont/Menu.vala:218 803 msgid "Import Background Image" 804 msgstr "Zavést obrázek pozadí" 805 806 #: libbirdfont/Menu.vala:225 807 msgid "Simplify Path" 808 msgstr "Zjednodušit cestu" 809 810 #: libbirdfont/Menu.vala:232 811 msgid "Close Path" 812 msgstr "Uzavřít cestu" 813 814 #: libbirdfont/Menu.vala:239 815 msgid "Glyph Sequence" 816 msgstr "Pořadí znaků" 817 818 #: libbirdfont/Menu.vala:246 819 msgid "Set Background Glyph" 820 msgstr "Nastavit znak pozadí" 821 822 #: libbirdfont/Menu.vala:253 823 msgid "Remove Background Glyph" 824 msgstr "Odstranit znak pozadí" 825 826 #: libbirdfont/Menu.vala:260 827 msgid "Create Guide" 828 msgstr "Vytvořit vodítko" 829 830 #: libbirdfont/Menu.vala:267 831 msgid "List Guides" 832 msgstr "Uvést vodítka" 833 834 #: libbirdfont/Menu.vala:274 835 msgid "Select Point Above" 836 msgstr "Vybrat výše ležící bod" 837 838 #: libbirdfont/Menu.vala:281 839 msgid "Select Next Point" 840 msgstr "Vybrat další bod" 841 842 #: libbirdfont/Menu.vala:288 843 msgid "Select Previous Point" 844 msgstr "Vybrat předchozí bod" 845 846 #: libbirdfont/Menu.vala:295 847 msgid "Select Point Below" 848 msgstr "Vybrat níže ležící bod" 849 850 #: libbirdfont/Menu.vala:303 851 msgid "Tab" 852 msgstr "Karta" 853 854 #: libbirdfont/Menu.vala:309 855 msgid "Next Tab" 856 msgstr "Další karta" 857 858 #: libbirdfont/Menu.vala:316 859 msgid "Previous Tab" 860 msgstr "Předchozí karta" 861 862 #: libbirdfont/Menu.vala:323 863 msgid "Close Tab" 864 msgstr "Zavřít kartu" 865 866 #: libbirdfont/Menu.vala:330 867 msgid "Close All Tabs" 868 msgstr "Zavřít všechny karty" 869 870 #: libbirdfont/Menu.vala:338 871 msgid "Spacing and Kerning" 872 msgstr "Rozestupy a podřezávání" 873 874 #: libbirdfont/Menu.vala:344 875 msgid "Show Spacing Tab" 876 msgstr "Ukázat kartu prostrkávání (rozestupů)" 877 878 #: libbirdfont/Menu.vala:351 879 msgid "Show Kerning Tab" 880 msgstr "Ukázat kartu podřezávání (vyrovnání)" 881 882 #: libbirdfont/Menu.vala:358 883 msgid "List Kerning Pairs" 884 msgstr "Vypsat dvojice podřezávání (vyrovnání)" 885 886 #: libbirdfont/Menu.vala:365 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 887 msgid "Spacing Classes" 888 msgstr "Třídy prostrkávání (rozestupů)" 889 890 #: libbirdfont/Menu.vala:372 891 msgid "Select Next Kerning Pair" 892 msgstr "Vybrat další dvojici podřezávání (vyrovnání)" 893 894 #: libbirdfont/Menu.vala:381 895 msgid "Select Previous Kerning Pair" 896 msgstr "Vybrat předchozí dvojici podřezávání (vyrovnání)" 897 898 #: libbirdfont/Menu.vala:390 899 msgid "Load Kerning Strings" 900 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce" 901 902 #: libbirdfont/Menu.vala:397 903 msgid "Reload Kerning Strings" 904 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce znovu" 905 906 #: libbirdfont/Menu.vala:412 907 msgid "Show Ligatures" 908 msgstr "Ukázat slitky" 909 910 #: libbirdfont/Menu.vala:419 911 msgid "Add Ligature" 912 msgstr "Přidat slitek" 913 914 #: libbirdfont/Menu.vala:428 915 msgid "Git" 916 msgstr "Git" 917 918 #: libbirdfont/Menu.vala:434 919 msgid "Save As .bfp" 920 msgstr "Uložit jako BFP" 921 922 #: libbirdfont/Menu.vala:443 libbirdfont/OverView.vala:319 923 msgid "Overview" 924 msgstr "Přehled" 925 926 #: libbirdfont/Menu.vala:451 libbirdfont/SettingsDisplay.vala:43 927 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:413 928 msgid "Settings" 929 msgstr "Nastavení" 930 931 #: libbirdfont/MenuItem.vala:82 932 msgid "UP" 933 msgstr "NAHORU" 934 935 #: libbirdfont/MenuItem.vala:85 936 msgid "DOWN" 937 msgstr "DOLŮ" 938 939 #: libbirdfont/MenuItem.vala:88 940 msgid "LEFT" 941 msgstr "VLEVO" 942 943 #: libbirdfont/MenuItem.vala:91 944 msgid "RIGHT" 945 msgstr "VPRAVO" 946 947 #: libbirdfont/MenuTab.vala:81 948 msgid "Missing metadata in font:" 949 msgstr "V písmu chybějící popisná data:" 950 951 #: libbirdfont/MenuTab.vala:121 952 msgid "You need to save your font before exporting it." 953 msgstr "" 954 955 #: libbirdfont/MenuTab.vala:148 956 msgid "Menu" 957 msgstr "Nabídka" 958 959 #: libbirdfont/MenuTab.vala:566 960 msgid "Add ligature" 961 msgstr "Přidat slitek" 962 963 #: libbirdfont/MoveTool.vala:41 964 msgid "Move paths" 965 msgstr "Posunout cesty" 966 967 #: libbirdfont/OverView.vala:173 968 msgid "Filter" 969 msgstr "Filtr" 970 971 #: libbirdfont/OverView.vala:472 972 msgid "No glyphs in this view." 973 msgstr "Žádné znaky v tomto zobrazení." 974 975 #: libbirdfont/OverView.vala:1174 976 msgid "See also:" 977 msgstr "Další podrobnosti:" 978 979 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:30 980 msgid "Overwrite TTF file?" 981 msgstr "Přepsat soubor TTF?" 982 983 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:31 984 msgid "Overwrite" 985 msgstr "Přepsat" 986 987 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:32 libbirdfont/SaveDialog.vala:50 988 msgid "Cancel" 989 msgstr "Zrušit" 990 991 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:33 992 msgid "Yes, don't ask again." 993 msgstr "Ano, tento dotaz již příště nezobrazovat." 994 995 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:32 996 msgid "Character Sets" 997 msgstr "Znakové sady" 998 999 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:46 1000 msgid "All Glyphs" 1001 msgstr "Všechny znaky" 1002 1003 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:56 1004 msgid "Default" 1005 msgstr "Výchozí" 1006 1007 #: libbirdfont/PenTool.vala:81 1008 msgid "Add new points" 1009 msgstr "Přidat nové body" 1010 1011 #: libbirdfont/PointTool.vala:24 1012 msgid "Move control points" 1013 msgstr "Posunout ovládací body" 1014 1015 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:27 1016 msgid "Reload webview" 1017 msgstr "Nahrát znovu webové zobrazení" 1018 1019 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:33 1020 msgid "Export fonts" 1021 msgstr "Vyvést písma" 1022 1023 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:39 1024 msgid "Generate html document" 1025 msgstr "Vytvořit soubor HTML" 1026 1027 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:63 1028 msgid "Folder" 1029 msgstr "" 1030 1031 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:66 1032 msgid "Glyphs" 1033 msgstr "" 1034 1035 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:82 1036 msgid "Backups" 1037 msgstr "" 1038 1039 #: libbirdfont/RectangleTool.vala:30 1040 msgid "Rectangle" 1041 msgstr "Obdélník" 1042 1043 #: libbirdfont/ResizeTool.vala:47 1044 msgid "Resize and rotate paths" 1045 msgstr "Změnit velikost a natočení cest" 1046 1047 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:36 1048 msgid "Save changes?" 1049 msgstr "Uložit změny?" 1050 1051 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:44 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:30 1052 msgid "Discard" 1053 msgstr "Zahodit" 1054 1055 #: libbirdfont/SaveDialogListener.vala:28 1056 msgid "Save?" 1057 msgstr "Uložit?" 1058 1059 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:92 1060 msgid "Precision for pen tool" 1061 msgstr "Přesnost pro nástroj psacího pera" 1062 1063 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:100 1064 msgid "Show or hide control point handles" 1065 msgstr "Ukázat nebo skrýt úchopy ovládacích bodů" 1066 1067 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:108 1068 msgid "Fill open paths." 1069 msgstr "Vyplnit otevřené cesty." 1070 1071 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:115 1072 msgid "Use TTF units." 1073 msgstr "Použít jednotky TTF." 1074 1075 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:118 1076 msgid "Number of points added by the freehand tool" 1077 msgstr "Počet bodů přidávaných nástrojem kreslení od ruky" 1078 1079 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:140 1080 msgid "Path simplification threshold" 1081 msgstr "Práh pro zjednodušení cesty" 1082 1083 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:154 1084 msgid "Key Bindings" 1085 msgstr "Přiřazení klávesových zkratek" 1086 1087 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:160 1088 msgid "Themes" 1089 msgstr "Motivy" 1090 1091 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:197 1092 msgid "Default theme" 1093 msgstr "Výchozí motiv" 1094 1095 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:199 1096 msgid "High contrast theme" 1097 msgstr "Motiv s vysokým kontrastem" 1098 1099 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:201 1100 msgid "Custom theme" 1101 msgstr "Vlastní motiv" 1102 1103 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:228 1104 msgid "Add new theme" 1105 msgstr "Přidat nový motiv" 1106 1107 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:230 1108 msgid "Colors" 1109 msgstr "Barvy" 1110 1111 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 1112 msgid "Character" 1113 msgstr "Znak" 1114 1115 #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:69 1116 msgid "New spacing class" 1117 msgstr "Nová třída prostrkávání (rozestupů)" 1118 1119 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:36 1120 msgid "Spacing" 1121 msgstr "Rozestupy" 1122 1123 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:233 1124 msgid "Left" 1125 msgstr "Vlevo" 1126 1127 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:277 1128 msgid "Right" 1129 msgstr "Vpravo" 1130 1131 #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 1132 msgid "Import" 1133 msgstr "Zavést" 1134 1135 #: libbirdfont/Theme.vala:196 1136 msgid "Stroke Color" 1137 msgstr "Barva tahu" 1138 1139 #: libbirdfont/Theme.vala:197 1140 msgid "Handle Color" 1141 msgstr "Barva úchopu" 1142 1143 #: libbirdfont/Theme.vala:198 1144 msgid "Fill Color" 1145 msgstr "Barva výplně" 1146 1147 #: libbirdfont/Theme.vala:199 1148 msgid "Selected Objects" 1149 msgstr "" 1150 1151 #: libbirdfont/Theme.vala:201 1152 msgid "Background 1" 1153 msgstr "Pozadí 1" 1154 1155 #: libbirdfont/Theme.vala:202 1156 msgid "Background 2" 1157 msgstr "Pozadí 2" 1158 1159 #: libbirdfont/Theme.vala:203 1160 msgid "Background 3" 1161 msgstr "Pozadí 3" 1162 1163 #: libbirdfont/Theme.vala:204 1164 msgid "Background 4" 1165 msgstr "Pozadí 4" 1166 1167 #: libbirdfont/Theme.vala:205 1168 msgid "Background 5" 1169 msgstr "Pozadí 5" 1170 1171 #: libbirdfont/Theme.vala:206 1172 msgid "Background 6" 1173 msgstr "Pozadí 6" 1174 1175 #: libbirdfont/Theme.vala:207 1176 msgid "Background 7" 1177 msgstr "Pozadí 7" 1178 1179 #: libbirdfont/Theme.vala:208 1180 msgid "Background 8" 1181 msgstr "Pozadí 8" 1182 1183 #: libbirdfont/Theme.vala:209 1184 msgid "Background 9" 1185 msgstr "Pozadí 9" 1186 1187 #: libbirdfont/Theme.vala:211 1188 msgid "Checkbox Background" 1189 msgstr "" 1190 1191 #: libbirdfont/Theme.vala:213 1192 msgid "Foreground 1" 1193 msgstr "Popředí 1" 1194 1195 #: libbirdfont/Theme.vala:214 1196 msgid "Foreground 2" 1197 msgstr "Popředí 2" 1198 1199 #: libbirdfont/Theme.vala:215 1200 msgid "Foreground 3" 1201 msgstr "Popředí 3" 1202 1203 #: libbirdfont/Theme.vala:216 1204 msgid "Foreground 4" 1205 msgstr "Popředí 4" 1206 1207 #: libbirdfont/Theme.vala:217 1208 msgid "Foreground 5" 1209 msgstr "Popředí 5" 1210 1211 #: libbirdfont/Theme.vala:218 1212 msgid "Foreground 6" 1213 msgstr "Popředí 6" 1214 1215 #: libbirdfont/Theme.vala:219 1216 msgid "Foreground 7" 1217 msgstr "Popředí 7" 1218 1219 #: libbirdfont/Theme.vala:220 1220 msgid "Foreground Inverted" 1221 msgstr "Popředí obráceno" 1222 1223 #: libbirdfont/Theme.vala:221 1224 msgid "Menu Foreground" 1225 msgstr "Popředí nabídky" 1226 1227 #: libbirdfont/Theme.vala:223 1228 msgid "Highlighted 1" 1229 msgstr "Zvýrazněno 1" 1230 1231 #: libbirdfont/Theme.vala:224 1232 msgid "Highlighted Guide" 1233 msgstr "Zvýrazněné vodítko" 1234 1235 #: libbirdfont/Theme.vala:226 1236 msgid "Grid" 1237 msgstr "Mřížka" 1238 1239 #: libbirdfont/Theme.vala:228 1240 msgid "Guide 1" 1241 msgstr "Vodítko 1" 1242 1243 #: libbirdfont/Theme.vala:229 1244 msgid "Guide 2" 1245 msgstr "Vodítko 2" 1246 1247 #: libbirdfont/Theme.vala:230 1248 msgid "Guide 3" 1249 msgstr "Vodítko 3" 1250 1251 #: libbirdfont/Theme.vala:232 1252 msgid "Button Border 1" 1253 msgstr "Okraj tlačítka 1" 1254 1255 #: libbirdfont/Theme.vala:233 1256 msgid "Button Background 1" 1257 msgstr "Pozadí tlačítka 1" 1258 1259 #: libbirdfont/Theme.vala:234 1260 msgid "Button Border 2" 1261 msgstr "Okraj tlačítka 2" 1262 1263 #: libbirdfont/Theme.vala:235 1264 msgid "Button Background 2" 1265 msgstr "Pozadí tlačítka 2" 1266 1267 #: libbirdfont/Theme.vala:236 1268 msgid "Button Border 3" 1269 msgstr "Okraj tlačítka 3" 1270 1271 #: libbirdfont/Theme.vala:237 1272 msgid "Button Background 3" 1273 msgstr "Pozadí tlačítka 3" 1274 1275 #: libbirdfont/Theme.vala:238 1276 msgid "Button Border 4" 1277 msgstr "Okraj tlačítka 4" 1278 1279 #: libbirdfont/Theme.vala:239 1280 msgid "Button Background 4" 1281 msgstr "Pozadí tlačítka 4" 1282 1283 #: libbirdfont/Theme.vala:241 1284 msgid "Button Foreground" 1285 msgstr "Popředí tlačítka" 1286 1287 #: libbirdfont/Theme.vala:242 1288 msgid "Selected Button Foreground" 1289 msgstr "Popředí vybraného tlačítka" 1290 1291 #: libbirdfont/Theme.vala:244 1292 msgid "Tool Foreground" 1293 msgstr "Popředí nástroje" 1294 1295 #: libbirdfont/Theme.vala:245 1296 msgid "Selected Tool Foreground" 1297 msgstr "Popředí vybraného nástroje" 1298 1299 #: libbirdfont/Theme.vala:247 1300 msgid "Text Area Background" 1301 msgstr "Pozadí textové oblasti" 1302 1303 #: libbirdfont/Theme.vala:249 1304 msgid "Selected Overview Item 1" 1305 msgstr "Položka vybraného přehledu 1" 1306 1307 #: libbirdfont/Theme.vala:250 1308 msgid "Selected Overview Item 2" 1309 msgstr "Položka vybraného přehledu 2" 1310 1311 #: libbirdfont/Theme.vala:252 1312 msgid "Overview Item 1" 1313 msgstr "Položka přehledu 1" 1314 1315 #: libbirdfont/Theme.vala:253 1316 msgid "Overview Item 2" 1317 msgstr "Položka přehledu 2" 1318 1319 #: libbirdfont/Theme.vala:255 1320 msgid "Overview Selected Foreground" 1321 msgstr "Popředí vybraného přehledu" 1322 1323 #: libbirdfont/Theme.vala:256 1324 msgid "Overview Foreground" 1325 msgstr "Popředí přehledu" 1326 1327 #: libbirdfont/Theme.vala:258 1328 msgid "Glyph Count Background" 1329 msgstr "Pozadí počtu znaků" 1330 1331 #: libbirdfont/Theme.vala:260 1332 msgid "Dialog Shadow" 1333 msgstr "Stín dialogu" 1334 1335 #: libbirdfont/Theme.vala:262 1336 msgid "Selected Active Cubic Control Point" 1337 msgstr "Vybraný činný krychlový ovládací bod" 1338 1339 #: libbirdfont/Theme.vala:263 1340 msgid "Selected Cubic Control Point" 1341 msgstr "Vybraný krychlový ovládací bod" 1342 1343 #: libbirdfont/Theme.vala:264 1344 msgid "Active Cubic Control Point" 1345 msgstr "Činný krychlový ovládací bod" 1346 1347 #: libbirdfont/Theme.vala:265 1348 msgid "Cubic Control Point" 1349 msgstr "Krychlový ovládací bod" 1350 1351 #: libbirdfont/Theme.vala:267 1352 msgid "Selected Active Quadratic Control Point" 1353 msgstr "Vybraný činný čtvercový ovládací bod" 1354 1355 #: libbirdfont/Theme.vala:268 1356 msgid "Selected Quadratic Control Point" 1357 msgstr "Vybraný čtvercový ovládací bod" 1358 1359 #: libbirdfont/Theme.vala:269 1360 msgid "Active Quadratic Control Point" 1361 msgstr "Činný čtvercový ovládací bod" 1362 1363 #: libbirdfont/Theme.vala:270 1364 msgid "Cubic Quadratic Point" 1365 msgstr "Krychlový čtvercový bod " 1366 1367 #: libbirdfont/Theme.vala:272 1368 msgid "Selected Control Point Handle" 1369 msgstr "Vybraný úchop ovládacího bodu" 1370 1371 #: libbirdfont/Theme.vala:273 1372 msgid "Active Control Point Handle" 1373 msgstr "Činný úchop ovládacího bodu" 1374 1375 #: libbirdfont/Theme.vala:274 1376 msgid "Control Point Handle" 1377 msgstr "Úchop ovládacího bodu" 1378 1379 #: libbirdfont/Theme.vala:276 1380 msgid "Merge" 1381 msgstr "Sloučit" 1382 1383 #: libbirdfont/Theme.vala:456 1384 msgid "New theme" 1385 msgstr "Nový motiv" 1386 1387 #: libbirdfont/TrackTool.vala:61 1388 msgid "Freehand drawing" 1389 msgstr "Kreslení od ruky" 1390 1391 #: libbirdfont/VersionList.vala:33 1392 msgid "New version" 1393 msgstr "Nová verze" 1394 1395 #: birdfont/GtkWindow.vala:263 1396 msgid "Select color" 1397 msgstr "Vybrat barvu" 1398 1399 #: birdfont/GtkWindow.vala:566 1400 msgid "Your fonts have been exported." 1401 msgstr "Písma byla uložena." 1402 1403 #: birdfont/GtkWindow.vala:915 1404 msgid "Full name (name and style)" 1405 msgstr "Celý název (název a styl)" 1406 1407 #: birdfont/GtkWindow.vala:922 1408 msgid "Unique identifier" 1409 msgstr "Jedinečný identifikátor" 1410 1411 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 1412 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" 1413 msgstr "Ořez podle jasu, od 0.001 do 2, výchozí hodnota je 1" 1414 1415 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 1416 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" 1417 msgstr "Podrobnosti, od 0.001 do 9.999, výchozí hodnota je 1" 1418 1419 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 1420 msgid "print this message" 1421 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou" 1422 1423 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 1424 msgid "use quadratic control points" 1425 msgstr "Použít kvadratické ovládací body" 1426 1427 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 1428 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" 1429 msgstr "Zjednodušení, od 0.001 do 1, výchozí hodnota je 0.5" 1430 1431 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 1432 msgid "File does not exist." 1433 msgstr "Soubor neexistuje." 1434 1435 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 1436 msgid "Unknown file format." 1437 msgstr "Neznámý formát souboru." 1438 1439 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 1440 msgid "Writing" 1441 msgstr "Zapisuje se" 1442 1443 #~ msgid "New Font" 1444 #~ msgstr "Nové písmo" 1445 1446 #~ msgid "No fonts created yet." 1447 #~ msgstr "Ještě nebylo vytvořeno žádné písmo." 1448 1449 #~ msgid "Recent files" 1450 #~ msgstr "Nedávno otevřené soubory" 1451 1452 #~ msgid "Backup" 1453 #~ msgstr "Záloha" 1454 1455 #~ msgid "Control Point Tools" 1456 #~ msgstr "Nástroje pro práci s body" 1457 1458 #~ msgid "Select Background" 1459 #~ msgstr "Vybrat pozadí" 1460 1461 #~ msgid "Saving" 1462 #~ msgstr "Ukládá se" 1463 1464 #~ msgid "Loading the unicode character database" 1465 #~ msgstr "Nahrává se databáze Unicode znaků" 1466 1467 #~ msgid "Three font files have been created." 1468 #~ msgstr "Byly vytvořeny tři soubory písma." 1469 1470 #~ msgid "Writing TTF and EOT files." 1471 #~ msgstr "Zapisují se soubory TTF a EOT." 1472 1473 #~ msgid "Writing SVG file." 1474 #~ msgstr "Zapisuje se soubor SVG." 1475 1476 #~ msgid "The file is write protected." 1477 #~ msgstr "Soubor je chráněn proti zápisu." 1478 1479 #~ msgid "" 1480 #~ "Right click to edit the class and left click to kern glyphs in the class." 1481 #~ msgstr "" 1482 #~ "Klepněte pravým tlačítkem myši pro úpravu třídy a levým tlačítkem pro " 1483 #~ "podřezání (vyrovnání) znaků dané třídy (úprava mezer mezi písmeny)." 1484 1485 #~ msgid "Stroke color" 1486 #~ msgstr "Barva tahu" 1487 1488 #~ msgid "Handle color" 1489 #~ msgstr "Barva úchopu" 1490 1491 #~ msgid "Object color" 1492 #~ msgstr "Barva předmětu" 1493 1494 #~ msgid "Select Background Image" 1495 #~ msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 1496 1497 #~ msgid "Font size" 1498 #~ msgstr "Velikost písma" 1499 1500 #~ msgid "Font size " 1501 #~ msgstr "Velikost písma " 1502 1503 #~ msgid "Show guidelines for x-height and baseline" 1504 #~ msgstr "Zobrazit pomocné linky střední a dolní dotažnice" 1505 1506 #~ msgid "Adjust right side bearing." 1507 #~ msgstr "Upravit spojitost pravé strany" 1508 1509 #~ msgid "Insert last edited glyph" 1510 #~ msgstr "Vložit naposledy upravovaný znak" 1511 1512 #~ msgid "Loading XML data." 1513 #~ msgstr "Nahrávají se data XML." 1514 1515 #~ msgid "Default language" 1516 #~ msgstr "Výchozí jazyk" 1517 1518 #~ msgid "Private use area" 1519 #~ msgstr "Zvláštní symboly souboru znaků" 1520 1521 #~ msgid "Show full unicode characters set" 1522 #~ msgstr "Ukázat úplnou znakovou sadu Unicode" 1523 1524 #~ msgid "Show default characters set" 1525 #~ msgstr "Ukázat výchozí znakovou sadu" 1526 1527 #~ msgid "Show all characters in the font" 1528 #~ msgstr "Ukázat všechny v písmu obsažené znaky" 1529 1530 #~ msgid "Use one pixel per unit" 1531 #~ msgstr "Použít jeden pixel na jednotku" 1532 1533 #~ msgid "Set precision" 1534 #~ msgstr "Stanovit přesnost" 1535 1536 #~ msgid "" 1537 #~ "Show all control point handles or only handles for the selected points." 1538 #~ msgstr "Ukázat všechny ovládací body nebo jen vybrané body." 1539 1540 #~ msgid "Set fill color for open paths." 1541 #~ msgstr "Stanovit barvu výplně pro otevřené cesty." 1542 1543 #~ msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." 1544 #~ msgstr "Nastavit počet vzorků na bod v nástroji pro kreslení od ruky." 1545 1546 #~ msgid "Simplification threshold" 1547 #~ msgstr "Hodnota prahu zjednodušení" 1548 1549 #~ msgid "Kerning:" 1550 #~ msgstr "Podřezávání:" 1551 1552 #~ msgid "Text" 1553 #~ msgstr "Text" 1554 1555 #~ msgid "_New" 1556 #~ msgstr "_Nový" 1557 1558 #~ msgid "_Open" 1559 #~ msgstr "_Otevřít" 1560 1561 #~ msgid "_Recent Files" 1562 #~ msgstr "Ne_dávné dokumenty" 1563 1564 #~ msgid "Save _as" 1565 #~ msgstr "Uloži_t jako" 1566 1567 #~ msgid "_Export" 1568 #~ msgstr "_Vyvést" 1569 1570 #~ msgid "_Preview" 1571 #~ msgstr "Ná_hled" 1572 1573 #~ msgid "Name and _Description" 1574 #~ msgstr "Název a _popis" 1575 1576 #~ msgid "Select _Character Set" 1577 #~ msgstr "Vybrat _znakovou sadu" 1578 1579 #~ msgid "_Quit" 1580 #~ msgstr "U_končit" 1581 1582 #~ msgid "_Undo" 1583 #~ msgstr "_Zpět" 1584 1585 #~ msgid "_Redo" 1586 #~ msgstr "_Znovu" 1587 1588 #~ msgid "_Copy" 1589 #~ msgstr "_Kopírovat" 1590 1591 #~ msgid "_Paste" 1592 #~ msgstr "_Vložit" 1593 1594 #~ msgid "Paste _In Place" 1595 #~ msgstr "Vložit v _původní poloze" 1596 1597 #~ msgid "Select All Pa_ths" 1598 #~ msgstr "Vybrat všechny _cesty" 1599 1600 #~ msgid "Move _To Baseline" 1601 #~ msgstr "Přesunout _na základní linku" 1602 1603 #~ msgid "_Search" 1604 #~ msgstr "_Hledat" 1605 1606 #~ msgid "_Export Glyph as SVG" 1607 #~ msgstr "_Vyvést znak jako SVG" 1608 1609 #~ msgid "_Import SVG" 1610 #~ msgstr "_Zavést SVG" 1611 1612 #~ msgid "Simpl_ify Path" 1613 #~ msgstr "Zj_ednodušit cestu" 1614 1615 #~ msgid "Close _Path" 1616 #~ msgstr "Zavřít ce_stu" 1617 1618 #~ msgid "_Glyph Sequence" 1619 #~ msgstr "Pořadí zn_aků" 1620 1621 #~ msgid "Set Glyph _Background" 1622 #~ msgstr "Nastavit _pozadí znaku" 1623 1624 #~ msgid "_Remove Glyph Background" 1625 #~ msgstr "_Odstranit pozadí znaku" 1626 1627 #~ msgid "_Select Point Above" 1628 #~ msgstr "_Vybrat bod ležící nad" 1629 1630 #~ msgid "Select _Next Point" 1631 #~ msgstr "Vybrat _další bod" 1632 1633 #~ msgid "Select _Previous Point" 1634 #~ msgstr "Vybrat _předchozí bod" 1635 1636 #~ msgid "Select Point _Below" 1637 #~ msgstr "Vybrat bod ležící p_od" 1638 1639 #~ msgid "_Next Tab" 1640 #~ msgstr "_Další karta" 1641 1642 #~ msgid "_Previous Tab" 1643 #~ msgstr "_Předchozí karta" 1644 1645 #~ msgid "_Close Tab" 1646 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 1647 1648 #~ msgid "Close _All Tabs" 1649 #~ msgstr "Zavřít _všechny karty" 1650 1651 #~ msgid "_Create Path" 1652 #~ msgstr "Vy_tvořit cestu" 1653 1654 #~ msgid "_Zoom" 1655 #~ msgstr "_Zvětšení" 1656 1657 #~ msgid "_Create Counter Path" 1658 #~ msgstr "_Vytvořit opačnou cestu" 1659 1660 #~ msgid "_Move" 1661 #~ msgstr "_Posunout" 1662 1663 #~ msgid "Show _Full Unicode Characters Set" 1664 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 1665 1666 #~ msgid "Show De_fault Characters Set" 1667 #~ msgstr "Ukázat _výchozí znakovou sadu" 1668 1669 #~ msgid "Show Characters in Font" 1670 #~ msgstr "Ukázat v písmu obsažené znaky" 1671 1672 #~ msgid "Add New _Grid Item" 1673 #~ msgstr "Přidat novou položku na _mřížku" 1674 1675 #~ msgid "Remove Gr_id Item" 1676 #~ msgstr "Odstranit položku z mříž_ky" 1677 1678 #~ msgid "_Zoom In" 1679 #~ msgstr "Při_blížit" 1680 1681 #~ msgid "Zoom _Out" 1682 #~ msgstr "Od_dálit" 1683 1684 #~ msgid "U_se One Pixel Per Unit" 1685 #~ msgstr "Po_užít jeden pixel na jednotku" 1686 1687 #~ msgid "Show Kerning _Tab" 1688 #~ msgstr "Ukázat _kartu podřezávání" 1689 1690 #~ msgid "_List Kerning Pairs" 1691 #~ msgstr "V_ypsat dvojice podřezávání" 1692 1693 #~ msgid "Show _Spacing Tab" 1694 #~ msgstr "Ukázat kartu _rozestavění" 1695 1696 #~ msgid "Select _Next Kerning Pair" 1697 #~ msgstr "Vybrat _další dvojici podřezávání" 1698 1699 #~ msgid "Select _Previous Kerning Pair" 1700 #~ msgstr "Vybrat _předchozí dvojici podřezávání" 1701 1702 #~ msgid "_Save as .bfp" 1703 #~ msgstr "Uložit _jako .bfp" 1704 1705 #~ msgid "_Show Ligatures" 1706 #~ msgstr "_Ukázat slitky" 1707 1708 #~ msgid "_Add Ligature" 1709 #~ msgstr "_Přidat slitek" 1710 1711 #~ msgid "_File" 1712 #~ msgstr "_Soubor" 1713 1714 #~ msgid "_Edit" 1715 #~ msgstr "Úp_ravy" 1716 1717 #~ msgid "_Tab" 1718 #~ msgstr "_Karta" 1719 1720 #~ msgid "T_ool" 1721 #~ msgstr "_Nástroj" 1722 1723 #~ msgid "_Kerning" 1724 #~ msgstr "_Podřezávání" 1725 1726 #~ msgid "_Close tab" 1727 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 1728 1729 #~ msgid "Show _full unicode characters set" 1730 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 1731 1732 #~ msgid "Zoom in on region boundaries" 1733 #~ msgstr "Auf Bereichsgrenzen vergrößern" 1734 1735 #~ msgid "Set contrast for background image" 1736 #~ msgstr "Kontrast Hintergrundbild einstellen" 1737 1738 #~ msgid "Backgrounds" 1739 #~ msgstr "Hintergründe" 1740 1741 #~ msgid "Creating thumbnails" 1742 #~ msgstr "Miniaturbilder werden erstellt" 1743 1744 #~ msgid "Delay response for editing tools" 1745 #~ msgstr "Verzögerte Reaktion für Bearbeitungswerkzeuge" 1746 1747 #~ msgid "_Remove All Kerning Pairs" 1748 #~ msgstr "Alle Unterschneidungs-Paare _entfernen" 1749 1750 #~ msgid "Merge paths" 1751 #~ msgstr "Pfade vereinen" 1752 1753 #~ msgid "Delete selected glyph" 1754 #~ msgstr "Ausgewähltes Zeichen löschen" 1755 1756 #~ msgid "Zoom in on region boundries" 1757 #~ msgstr "Innerhalb der Bereichsgrenzen vergrößern" 1758 1759 #~ msgid "Right click or use left command key and click to add new points" 1760 #~ msgstr "" 1761 #~ "Rechtsklick oder linke Steuerungs-Taste gedrückt halten und klicken, um " 1762 #~ "neue Punkte hinzuzufügen" 1763 1764 #~ msgid "Right click to add new points, left click to move points" 1765 #~ msgstr "" 1766 #~ "Rechtsklick um neue Punkte hinzuzufügen, Linksklink um Punkte zu " 1767 #~ "verschieben" 1768 1769 #~ msgid "and double click to add new point on path." 1770 #~ msgstr "und Doppelklick um einen neuen Punkt auf einem Pfad zu erstellen." 1771 1772 #~ msgid "Zoom to scale 1:1" 1773 #~ msgstr "Zoom para escala 1:1" 1774 1775 #~ msgid "Zoom in at region boundries" 1776 #~ msgstr "Ajustar para limites do caractere" 1777 1778 #~ msgid "Zoom in background image" 1779 #~ msgstr "Ajustar zoom para imagem de fundo" 1780 1781 #~ msgid "_Save" 1782 #~ msgstr "_Salvar" 1783 1784 #~ msgid "exit if a test case failes" 1785 #~ msgstr "sair se um caso de teste falhar" 1786 1787 #~ msgid "Postscript name" 1788 #~ msgstr "Nome Postscript" 1789 1790 #~ msgid "Recover" 1791 #~ msgstr "Recuperar" 1792 1793 #~ msgid "Delete all" 1794 #~ msgstr "Remover todos" 1795 1796 #~ msgid "Full name (name & style)" 1797 #~ msgstr "Nome completo (nome e estilo)" 1798 1799 #~ msgid "New font" 1800 #~ msgstr "Nova fonte" 1801 1802 #~ msgid "Update name & description" 1803 #~ msgstr "Atualizar nome e descrição" 1804 1805 #~ msgid "Create a new font" 1806 #~ msgstr "Criar uma nova fonte" 1807 1808 #~ msgid "Add name and description to this font." 1809 #~ msgstr "Adicionar nome e descrição para esta fonte." 1810 1811 #~ msgid "Preferences" 1812 #~ msgstr "Preferências" 1813 1814 #~ msgid "Export SVG, TTF & EOT fonts" 1815 #~ msgstr "Exportar fontes em SVG, TTF e EOT" 1816 1817 #~ msgid "Export SVG font and view the result" 1818 #~ msgstr "Exportar fonte SVG e visualizar resultado" 1819 1820 #~ msgid "" 1821 #~ "The loaded font can be overwritten if you choose to continue with preview." 1822 #~ msgstr "" 1823 #~ "A fonte carregada pode ser sobrescrita se você escolher continuar a " 1824 #~ "visualização." 1825 1826 #~ msgid "Continue" 1827 #~ msgstr "Continuar" 1828 1829 #~ msgid "Continue and don't ask me again." 1830 #~ msgstr "Continue e não pergunte novamente." 1831 1832 #~ msgid "Use left command key (⌘) + click to add new points" 1833 #~ msgstr "" 1834 #~ "Pressione a tecla de comando da esquerda (⌘) e clique para adicionar " 1835 #~ "pontos" 1836 1837 #~ msgid "Save as" 1838 #~ msgstr "Salvar como" 1839 1840 #~ msgid "Show all characters in font" 1841 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres presentes na fonte" 1842 1843 #~ msgid "_Description" 1844 #~ msgstr "_Descrição" 1845 1846 #~ msgid "_Select all paths" 1847 #~ msgstr "Selecionar _todos os caminhos" 1848 1849 #~ msgid "_Export glyph as SVG" 1850 #~ msgstr "_Exportar caractere como SVG" 1851 1852 #~ msgid "Close _path" 1853 #~ msgstr "_Fechar caminho" 1854 1855 #~ msgid "_Select point above" 1856 #~ msgstr "_Selecionar ponto acima" 1857 1858 #~ msgid "Select _next point" 1859 #~ msgstr "Selecionar _próximo ponto" 1860 1861 #~ msgid "Select _previous point" 1862 #~ msgstr "Selecionar ponto _anterior" 1863 1864 #~ msgid "Select point _below" 1865 #~ msgstr "Selecionar ponto _inferior" 1866 1867 #~ msgid "_Next tab" 1868 #~ msgstr "_Próxima aba" 1869 1870 #~ msgid "_Previous tab" 1871 #~ msgstr "Aba a_nterior" 1872 1873 #~ msgid "Close _all tabs" 1874 #~ msgstr "Fechar _todas as abas" 1875 1876 #~ msgid "_Create path" 1877 #~ msgstr "_Criar caminho" 1878 1879 #~ msgid "_Create counter path" 1880 #~ msgstr "_Criar caminho inverso" 1881 1882 #~ msgid "Show de_fault characters set" 1883 #~ msgstr "E_xibir sequência de caracteres padrão" 1884 1885 #~ msgid "Show characters in font" 1886 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres da fonte" 1887 1888 #~ msgid "Add new _grid item" 1889 #~ msgstr "Adicionar novo item de _grade" 1890 1891 #~ msgid "Remove gr_id item" 1892 #~ msgstr "Remover item de g_rade" 1893 1894 #~ msgid "_Zoom in" 1895 #~ msgstr "Aumentar _zoom" 1896 1897 #~ msgid "Zoom _out" 1898 #~ msgstr "Diminuir zo_om" 1899 1900 #~ msgid "Zoom to _scale 1:1" 1901 #~ msgstr "Zoom para e_scala 1:1" 1902 1903 #~ msgid "" 1904 #~ "The loaded font will be overwritten if you choose to continue with " 1905 #~ "preview." 1906 #~ msgstr "A fonte carregada será sobrescrita se você continuar com a prévia." 1907 1908 #~ msgid "Export glyph to svg file" 1909 #~ msgstr "Exportar caractere para arquivo svg" 1910 1911 #~ msgid "Wrote font files" 1912 #~ msgstr "Escreveu arquivos de fonte" 1913 1914 #~ msgid "Create new kerning class" 1915 #~ msgstr "Neue Unterschneidungsklasse erstellen" 1916 1917 #~ msgid "Zoom to _Scale 1:1" 1918 #~ msgstr "Zoom auf _Maßstab 1:1" 1919