The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

cs.po in po

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of po/cs.po.
Merge ../birdfont-2.x
1 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. 3 # Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2014. 4 msgid "" 5 msgstr "" 6 "Project-Id-Version: \n" 7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 8 "POT-Creation-Date: 2016-11-03 10:19+0100\n" 9 "PO-Revision-Date: 2016-10-22 19:11+0000\n" 10 "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" 11 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" 12 "Language: cs\n" 13 "MIME-Version: 1.0\n" 14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 17 "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" 18 "X-POOTLE-MTIME: 1477163484.000000\n" 19 20 #: libbirdfont/Argument.vala:277 21 msgid "Usage" 22 msgstr "Použití" 23 24 # tohle je výpis pro příkazový řádek, ty velký písmena jsou tam schválně 25 #: libbirdfont/Argument.vala:279 libbirdfont/ExportUtils.vala:19 26 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 27 msgid "FILE" 28 msgstr "SOUBOR" 29 30 # to samé jako předchozí, ještě sem to změnil na přepínač, protože je to pro Linux a tam je tenhle překlad používanější 31 #: libbirdfont/Argument.vala:279 libbirdfont/ExportUtils.vala:19 32 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 33 msgid "OPTION" 34 msgstr "VOLBA" 35 36 #: libbirdfont/Argument.vala:281 37 msgid "enable Android customizations" 38 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Android" 39 40 #: libbirdfont/Argument.vala:282 41 msgid "show coordinate in glyph view" 42 msgstr "Ukázat souřadnice v přehledu znaků" 43 44 #: libbirdfont/Argument.vala:283 45 msgid "exit if a test case fails" 46 msgstr "Ukončit, pokud zkouška selže" 47 48 #: libbirdfont/Argument.vala:284 49 msgid "treat warnings as fatal" 50 msgstr "Varování, úprava je osudná " 51 52 #: libbirdfont/Argument.vala:285 53 msgid "show this message" 54 msgstr "Ukázat tuto zprávu" 55 56 #: libbirdfont/Argument.vala:286 57 msgid "write a log file" 58 msgstr "Zapsat soubor se zápisem" 59 60 #: libbirdfont/Argument.vala:287 61 msgid "enable Machintosh customizations" 62 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Mac" 63 64 #: libbirdfont/Argument.vala:288 65 msgid "enable Windows customizations" 66 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Windows" 67 68 #: libbirdfont/Argument.vala:289 69 msgid "don't translate" 70 msgstr "Nepřekládat" 71 72 #: libbirdfont/Argument.vala:290 73 msgid "sleep between each command in test suite" 74 msgstr "Čekat chvíli před každým spuštěním příkazu ve zkušební sadě" 75 76 #: libbirdfont/Argument.vala:291 77 msgid "run test case" 78 msgstr "Spustit vybranou zkušební sadu" 79 80 #: libbirdfont/BackgroundSelectionTool.vala:23 81 msgid "Select background" 82 msgstr "Vybrat pozadí" 83 84 #: libbirdfont/BackgroundTab.vala:48 libbirdfont/BackgroundTools.vala:26 85 msgid "Background Image" 86 msgstr "Obrázek pozadí" 87 88 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:163 89 msgid "Move, resize and rotate background image" 90 msgstr "Posunout, změnit velikost a otočit obrázek pozadí" 91 92 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:166 libbirdfont/BezierTool.vala:103 93 #: libbirdfont/PointTool.vala:88 94 msgid "on axis" 95 msgstr "na ose" 96 97 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:294 98 msgid "Select background image" 99 msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 100 101 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:27 102 msgid "Images" 103 msgstr "Obrázky" 104 105 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:34 libbirdfont/FileDialogTab.vala:94 106 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:110 107 msgid "Files" 108 msgstr "Soubory" 109 110 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:38 111 msgid "Parts" 112 msgstr "Části" 113 114 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:53 libbirdfont/Glyph.vala:2235 115 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:218 116 msgid "Add" 117 msgstr "Přidat" 118 119 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:123 120 msgid "Select Glyph" 121 msgstr "Vybrat znak" 122 123 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:233 libbirdfont/LoadCallback.vala:100 124 #: libbirdfont/Menu.vala:50 125 msgid "Open" 126 msgstr "Otevřít" 127 128 #: libbirdfont/BezierTool.vala:91 129 msgid "Create Beziér curves" 130 msgstr "Vytvořit Bézierovy křivky" 131 132 #: libbirdfont/BezierTool.vala:95 133 msgid "line" 134 msgstr "čára" 135 136 #: libbirdfont/BezierTool.vala:99 137 msgid "corner" 138 msgstr "Roh" 139 140 #: libbirdfont/CircleTool.vala:36 141 msgid "Circle" 142 msgstr "Kruh" 143 144 #: libbirdfont/CutBackgroundTool.vala:38 145 msgid "Crop background image" 146 msgstr "Oříznout obrázek pozadí" 147 148 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:25 149 msgid "Default Language" 150 msgstr "Výchozí jazyk" 151 152 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:26 153 msgid "Private Use Area" 154 msgstr "Uživatelská oblast" 155 156 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:28 157 msgid "Chinese" 158 msgstr "Čínština" 159 160 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:29 161 msgid "English" 162 msgstr "Angličtina" 163 164 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:30 165 msgid "Greek" 166 msgstr "Řečtina" 167 168 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:31 169 msgid "Japanese" 170 msgstr "Japonština" 171 172 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:32 173 msgid "Javanese" 174 msgstr "Javánština" 175 176 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:33 177 msgid "Latin" 178 msgstr "Latina" 179 180 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:34 181 msgid "Russian" 182 msgstr "Ruština" 183 184 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:35 185 msgid "Swedish" 186 msgstr "Švédština" 187 188 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:36 189 msgid "Thai" 190 msgstr "Thajština" 191 192 #. / All lower case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 193 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:118 libbirdfont/ExportTool.vala:436 194 msgid "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" 195 msgstr "" 196 "a á b c č d ď e é ě f g h i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y " 197 "ý z ž" 198 199 #. / All upper case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 200 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:121 libbirdfont/ExportTool.vala:437 201 msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" 202 msgstr "" 203 "A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y " 204 "Ý Z Ž" 205 206 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:66 207 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:277 libbirdfont/ExportSettings.vala:133 208 #: libbirdfont/Menu.vala:483 libbirdfont/TableLayout.vala:203 209 msgid "Name and Description" 210 msgstr "Název a popis" 211 212 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:70 libbirdfont/MenuTab.vala:100 213 msgid "PostScript Name" 214 msgstr "Název PostScript" 215 216 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:80 libbirdfont/MenuTab.vala:105 217 #: libbirdfont/MenuTab.vala:698 218 msgid "Name" 219 msgstr "Název" 220 221 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:90 libbirdfont/MenuTab.vala:110 222 msgid "Style" 223 msgstr "Styl" 224 225 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:100 226 msgid "Bold" 227 msgstr "Tučné" 228 229 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:109 230 msgid "Italic" 231 msgstr "Kurzíva" 232 233 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:119 234 msgid "Weight" 235 msgstr "Tloušťka" 236 237 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:129 libbirdfont/MenuTab.vala:115 238 msgid "Full Name (Name and Style)" 239 msgstr "Celý název (název a styl)" 240 241 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:140 libbirdfont/MenuTab.vala:120 242 msgid "Unique Identifier" 243 msgstr "Jedinečný identifikátor" 244 245 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:150 libbirdfont/ImportUtils.vala:161 246 #: libbirdfont/Menu.vala:490 libbirdfont/Menu.vala:492 247 #: libbirdfont/VersionList.vala:268 248 msgid "Version" 249 msgstr "Verze" 250 251 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:160 252 msgid "Description" 253 msgstr "Popis" 254 255 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:171 256 msgid "Copyright" 257 msgstr "Autorská práva" 258 259 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:183 260 msgid "License" 261 msgstr "Licence" 262 263 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:195 264 msgid "License URL" 265 msgstr "URL Licence" 266 267 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:207 268 msgid "Trademark" 269 msgstr "ochranná známka" 270 271 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:219 272 msgid "Manufacturer" 273 msgstr "Výrobce" 274 275 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:230 276 msgid "Designer" 277 msgstr "Návrhář" 278 279 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:241 280 msgid "Vendor URL" 281 msgstr "URL dodavatele" 282 283 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:252 284 msgid "Designer URL" 285 msgstr "Adresa návrháře (URL)" 286 287 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:113 288 msgid "Background Tools" 289 msgstr "Nástroje pro práci s pozadím" 290 291 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:114 292 msgid "Control Points" 293 msgstr "Kontrolní body" 294 295 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:115 296 msgid "Object Tools" 297 msgstr "Nástroje pro práci s předměty" 298 299 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:124 300 msgid "Drawing Tools" 301 msgstr "Nástroje na kreslení" 302 303 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:125 304 msgid "Control Point" 305 msgstr "Ovládací bod" 306 307 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:127 libbirdfont/Menu.vala:247 308 msgid "Layers" 309 msgstr "Vrstvy" 310 311 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:128 312 msgid "Stroke" 313 msgstr "Tah" 314 315 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:129 316 msgid "Geometrical Shapes" 317 msgstr "Geometrické tvary" 318 319 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:130 libbirdfont/OverviewTools.vala:46 320 msgid "Zoom" 321 msgstr "Zvětšení" 322 323 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:131 324 msgid "Guidelines & Grid" 325 msgstr "Pomocné linky a mřížka" 326 327 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:136 328 msgid "Grid Size" 329 msgstr "Velikost mřížky" 330 331 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:195 332 msgid "Move canvas" 333 msgstr "Posunout pracovní plochu" 334 335 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:196 336 msgid "Ctrl + Shift + Click" 337 msgstr "" 338 339 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:197 340 msgid "Space + Click" 341 msgstr "" 342 343 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:206 344 msgid "Delete" 345 msgstr "Smazat" 346 347 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:213 348 msgid "Select all points or paths" 349 msgstr "Vybrat všechny body nebo cesty" 350 351 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:229 libbirdfont/Menu.vala:99 352 msgid "Undo" 353 msgstr "Zpět" 354 355 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:236 356 msgid "Insert new points on path" 357 msgstr "Vložit nové body do cesty" 358 359 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:246 360 msgid "Create quadratic Bézier curves" 361 msgstr "Vytvářet kvadratické Bézierovy křivky" 362 363 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:247 364 msgid "" 365 "All control points will be converted to quadratic points in the TTF format." 366 msgstr "" 367 368 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:257 369 msgid "Create cubic Bézier curves" 370 msgstr "Vytvářet kubické Bézierovy křivky" 371 372 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:266 373 msgid "Quadratic path with two line handles" 374 msgstr "Kvadratická cesta s dvouřádkovými identifikátory" 375 376 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:275 377 msgid "Convert selected points" 378 msgstr "Převést vybrané body" 379 380 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:286 381 msgid "X coordinate" 382 msgstr "Souřadnice x" 383 384 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:330 385 msgid "Y coordinate" 386 msgstr "Souřadnice y" 387 388 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:373 389 msgid "Rotation" 390 msgstr "Otočit" 391 392 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:442 393 msgid "Width" 394 msgstr "Šířka" 395 396 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:467 397 msgid "Height" 398 msgstr "Výška" 399 400 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:510 401 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" 402 msgstr "Svázat úchopy křivky vybraných bodů úprav" 403 404 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:561 405 msgid "Symmetrical handles" 406 msgstr "Souměrné úchopy" 407 408 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:591 409 msgid "Convert segment to line." 410 msgstr "Převést část na čáru." 411 412 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:599 413 msgid "Create counter from outline" 414 msgstr "Obrátit cestu" 415 416 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:602 libbirdfont/OverviewTools.vala:193 417 msgid "Convert SVG file to monochrome glyph" 418 msgstr "" 419 420 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:611 421 msgid "Close path" 422 msgstr "Uzavřít cestu" 423 424 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:633 425 msgid "Move to path to the bottom of the layer" 426 msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 427 428 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:647 429 msgid "Flip path vertically" 430 msgstr "Zrcadlit svisle" 431 432 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:655 433 msgid "Flip path horizontally" 434 msgstr "Zrcadlit vodorovně" 435 436 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:664 437 msgid "Set size for background image" 438 msgstr "Nastavit velikost obrázku pozadí" 439 440 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:702 441 msgid "Show/hide background image" 442 msgstr "Ukázat/Skrýt obrázek pozadí" 443 444 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:713 445 msgid "Insert a new background image" 446 msgstr "Vložit nový obrázek pozadí" 447 448 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:727 libbirdfont/ThemeTab.vala:156 449 msgid "High contrast" 450 msgstr "Vysoký kontrast" 451 452 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:741 453 msgid "Set background threshold" 454 msgstr "Nastavit práh pro pozadí" 455 456 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:760 457 msgid "Amount of autotrace details" 458 msgstr "Podrobnost automatického obkreslení" 459 460 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:779 461 msgid "Autotrace simplification" 462 msgstr "Zjednodušení automatického obkreslení" 463 464 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:789 465 msgid "Autotrace background image" 466 msgstr "Automaticky obkreslit obrázek pozadí" 467 468 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:797 469 msgid "Delete background image" 470 msgstr "Smazat obrázek pozadí" 471 472 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:804 473 msgid "Add layer" 474 msgstr "Přidat vrstvu" 475 476 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:814 477 msgid "Show layers" 478 msgstr "Ukázat vrstvy" 479 480 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:824 481 msgid "Apply stroke" 482 msgstr "Použít tah" 483 484 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:864 libbirdfont/SettingsTab.vala:36 485 msgid "Stroke width" 486 msgstr "Šířka tahu" 487 488 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:909 489 msgid "Create outline form stroke" 490 msgstr "Vytvořit obrys z tahu" 491 492 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:918 493 msgid "Butt line cap" 494 msgstr "Nepřesahující konec" 495 496 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:945 497 msgid "Round line cap" 498 msgstr "Zaoblený konec" 499 500 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:974 501 msgid "Square line cap" 502 msgstr "Čtvercový konec" 503 504 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1046 505 msgid "Show guidelines" 506 msgstr "Zobrazit pomocné linky" 507 508 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1058 509 msgid "Show more guidelines" 510 msgstr "Ukázat více pomocných linek" 511 512 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1074 513 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" 514 msgstr "Zobrazit pomocné linky horního a dolního okraje" 515 516 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1098 517 msgid "Lock guides and grid" 518 msgstr "Zamknout vodítka a mřížku" 519 520 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1140 521 msgid "Zoom Out More" 522 msgstr "Oddálit více" 523 524 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1150 525 msgid "Show full glyph" 526 msgstr "Ukázat celý znak" 527 528 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1158 529 msgid "Fit in view" 530 msgstr "Přizpůsobit velikosti okna" 531 532 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1166 533 msgid "Zoom in on background image" 534 msgstr "Přiblížit na obrázek pozadí" 535 536 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1177 537 msgid "Previous view" 538 msgstr "Předchozí zobrazení" 539 540 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1184 541 msgid "Next view" 542 msgstr "Další zobrazení" 543 544 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1589 545 msgid "Set size for grid" 546 msgstr "Nastavit velikost mřížky" 547 548 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:41 libbirdfont/ExportSettings.vala:185 549 #: libbirdfont/Menu.vala:313 550 msgid "Export Settings" 551 msgstr "Nastavení ukládání" 552 553 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:45 libbirdfont/ExportSettings.vala:60 554 msgid "File Name" 555 msgstr "Název souboru" 556 557 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:75 558 msgid "Units Per Em" 559 msgstr "Jednotky za Em" 560 561 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:94 libbirdfont/RecentFiles.vala:77 562 msgid "Folder" 563 msgstr "Složka" 564 565 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:98 566 msgid "Formats" 567 msgstr "Formáty" 568 569 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:139 570 msgid "Export" 571 msgstr "Exportovat" 572 573 #: libbirdfont/ExportTool.vala:225 libbirdfont/Menu.vala:64 574 #: libbirdfont/MenuTab.vala:357 libbirdfont/SaveCallback.vala:69 575 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 576 msgid "Save" 577 msgstr "Uložit" 578 579 #: libbirdfont/ExportTool.vala:435 580 msgid "Alphabet" 581 msgstr "Abeceda" 582 583 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:17 libbirdfont/ImportUtils.vala:17 584 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 585 msgid "Usage:" 586 msgstr "Použití:" 587 588 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:20 birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 589 msgid "print this message" 590 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou" 591 592 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:21 593 msgid "write files to this directory" 594 msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře" 595 596 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:22 597 msgid "write svg file" 598 msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG" 599 600 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:23 601 msgid "write ttf and eot file" 602 msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT" 603 604 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:130 605 msgid "Can't find output directory" 606 msgstr "Výstupní adresář se nepodařilo nalézt" 607 608 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:79 609 msgid "Select a Folder" 610 msgstr "Vybrat složku" 611 612 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:83 613 msgid "Folders" 614 msgstr "Složky" 615 616 #: libbirdfont/FileTools.vala:31 617 msgid "New font" 618 msgstr "Nový font" 619 620 #: libbirdfont/FileTools.vala:37 621 msgid "Open font" 622 msgstr "Otevřít písmo" 623 624 #: libbirdfont/FileTools.vala:43 625 msgid "Save font" 626 msgstr "Uložit písmo" 627 628 #: libbirdfont/FileTools.vala:49 libbirdfont/Menu.vala:476 629 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:225 libbirdfont/SettingsTab.vala:33 630 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:180 631 msgid "Settings" 632 msgstr "Nastavení" 633 634 #: libbirdfont/FileTools.vala:55 libbirdfont/ThemeTab.vala:42 635 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:167 636 msgid "Themes" 637 msgstr "Motivy" 638 639 #: libbirdfont/Glyph.vala:551 640 msgid "top margin" 641 msgstr "Horní okraj" 642 643 #: libbirdfont/Glyph.vala:558 644 msgid "top" 645 msgstr "nahoře" 646 647 #: libbirdfont/Glyph.vala:565 648 msgid "x-height" 649 msgstr "výška x" 650 651 #: libbirdfont/Glyph.vala:574 652 msgid "baseline" 653 msgstr "účaří" 654 655 #: libbirdfont/Glyph.vala:581 656 msgid "bottom" 657 msgstr "dole" 658 659 #: libbirdfont/Glyph.vala:587 660 msgid "bottom margin" 661 msgstr "dolní okraj" 662 663 #: libbirdfont/Glyph.vala:593 664 msgid "left" 665 msgstr "vlevo" 666 667 #: libbirdfont/Glyph.vala:602 668 msgid "right" 669 msgstr "vpravo" 670 671 #: libbirdfont/Glyph.vala:2235 672 msgid "Guide" 673 msgstr "Vodítko" 674 675 #: libbirdfont/GridTool.vala:38 676 msgid "Show grid" 677 msgstr "Ukázat mřížku" 678 679 #: libbirdfont/GuideTab.vala:46 libbirdfont/GuideTab.vala:57 680 msgid "Guides" 681 msgstr "Vodítka" 682 683 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:33 684 msgid "Zoom in" 685 msgstr "Přiblížit" 686 687 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:40 688 msgid "Zoom out" 689 msgstr "Oddálit" 690 691 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:47 692 msgid "Convert the last segment to a straight line" 693 msgstr "Převést poslední část na rovnou čáru" 694 695 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:55 696 msgid "Convert the last control point to a corner node" 697 msgstr "Převést poslední kotevní bod na rohový bod" 698 699 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:63 700 msgid "Move handle along axis" 701 msgstr "Posunout úchop podél osy" 702 703 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:19 704 msgid "BF-FILE" 705 msgstr "Soubor BF" 706 707 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:19 708 msgid "SVG-FILES ..." 709 msgstr "Soubory SVG..." 710 711 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:59 libbirdfont/ImportUtils.vala:67 712 msgid "does not exist." 713 msgstr "neexistuje." 714 715 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:68 716 msgid "A new font will be created." 717 msgstr "Bude vytvořeno nové písmo." 718 719 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:90 720 msgid "Failed to import" 721 msgstr "Nepodařilo se zavést" 722 723 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:91 724 msgid "Aborting" 725 msgstr "Ruší se" 726 727 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:124 728 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." 729 msgstr "není název znaku nebo hodnota Unicode." 730 731 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:125 732 msgid "Unicode values must start with U+." 733 msgstr "Hodnoty Unicode musí začínat na U+." 734 735 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:151 736 msgid "Adding" 737 msgstr "Přidává se" 738 739 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:155 740 msgid "to" 741 msgstr "do" 742 743 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:157 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:135 744 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:49 745 msgid "Glyph" 746 msgstr "Znak" 747 748 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:103 libbirdfont/KerningDisplay.vala:933 749 msgid "Kerning" 750 msgstr "Podřezávání" 751 752 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:111 753 msgid "The current kerning class is malformed." 754 msgstr "Nynější třída podřezávání je chybná." 755 756 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:112 757 msgid "Add single characters separated by space and ranges on the form A-Z." 758 msgstr "" 759 "Přidat jednotlivé znaky oddělené mezerou nebo rozsahy používající formát A-Z." 760 761 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:113 762 msgid "Type “space” to kern the space character and “divis” to kern -." 763 msgstr "" 764 "Pro podřezání (vyrovnání) znaku mezery stiskněte „mezerník“ a pro podřezání " 765 "(vyrovnání) znaku spojovníku (-) pak klávesu pro „divis“." 766 767 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:715 libbirdfont/OverviewTools.vala:85 768 msgid "Unicode" 769 msgstr "Unicode" 770 771 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:715 772 msgid "Insert" 773 msgstr "Vložit" 774 775 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:933 libbirdfont/MainWindow.vala:231 776 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:37 libbirdfont/SpinButton.vala:231 777 msgid "Close" 778 msgstr "Zavřít" 779 780 #: libbirdfont/KerningList.vala:54 libbirdfont/KerningList.vala:111 781 msgid "Kerning Pairs" 782 msgstr "Dvojice podřezávání" 783 784 #: libbirdfont/KerningList.vala:57 785 msgid "No kerning pairs created." 786 msgstr "Nevytvořeny žádné dvojice podřezávání" 787 788 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/KerningTools.vala:90 789 msgid "Kerning class" 790 msgstr "Třída podřezávání" 791 792 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/LayerLabel.vala:155 793 #: libbirdfont/Ligatures.vala:118 libbirdfont/Ligatures.vala:141 794 #: libbirdfont/Ligatures.vala:164 libbirdfont/Ligatures.vala:196 795 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:50 libbirdfont/SpacingTab.vala:232 796 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:276 libbirdfont/SpinButton.vala:231 797 #: libbirdfont/Theme.vala:686 798 msgid "Set" 799 msgstr "Nastavit" 800 801 #: libbirdfont/KerningStrings.vala:65 802 msgid "Load kerning strings" 803 msgstr "Nahrát řetězce podřezávání" 804 805 #: libbirdfont/KerningTools.vala:56 806 msgid "Kerning Tools" 807 msgstr "Nástroje na podřezávání" 808 809 #: libbirdfont/KerningTools.vala:68 libbirdfont/SpacingTools.vala:31 810 msgid "Font Size" 811 msgstr "Velikost písma" 812 813 #: libbirdfont/KerningTools.vala:87 814 msgid "Create new kerning class." 815 msgstr "Vytvořit novou třídu podřezávání (vyrovnání)." 816 817 #: libbirdfont/KerningTools.vala:99 818 msgid "Use text input to enter kerning values." 819 msgstr "Zadat hodnoty podřezání (vyrovnání) přímo." 820 821 #: libbirdfont/KerningTools.vala:107 libbirdfont/SpacingClassTools.vala:30 822 #: libbirdfont/SpacingTools.vala:52 823 msgid "Insert glyph from overview" 824 msgstr "Vložit znak z přehledu" 825 826 #: libbirdfont/KerningTools.vala:122 libbirdfont/SpacingTools.vala:67 827 msgid "Insert character by unicode value" 828 msgstr "Vložit znak podle hodnoty Unicode" 829 830 #: libbirdfont/KerningTools.vala:130 831 msgid "Right to left" 832 msgstr "" 833 834 #: libbirdfont/KerningTools.vala:139 835 msgid "Open a text file with kerning strings first." 836 msgstr "Nejprve otevřít soubor s podřezávacími řetězci." 837 838 #: libbirdfont/KerningTools.vala:141 839 msgid "Previous kerning string" 840 msgstr "Předchozí podřezávací řetězec" 841 842 #: libbirdfont/KerningTools.vala:151 843 msgid "You have reached the beginning of the list." 844 msgstr "Dosáhl jste začátku seznamu." 845 846 #: libbirdfont/KerningTools.vala:160 847 msgid "Next kerning string" 848 msgstr "Další podřezávací řetězec " 849 850 #: libbirdfont/KerningTools.vala:170 851 msgid "You have reached the end of the list." 852 msgstr "Dosáhl jste konce seznamu." 853 854 #: libbirdfont/KerningTools.vala:179 855 msgid "Substitutions" 856 msgstr "Nahrazení" 857 858 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:28 libbirdfont/OverviewTools.vala:45 859 msgid "Character Sets" 860 msgstr "Znakové sady" 861 862 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:68 863 msgid "Character Set" 864 msgstr "Znaková sada" 865 866 #: libbirdfont/LayerLabel.vala:155 867 msgid "Layer" 868 msgstr "Vrstva" 869 870 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 871 msgid "character sequence" 872 msgstr "kombinace znaků" 873 874 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 875 msgid "ligature" 876 msgstr "slitek" 877 878 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 879 msgid "substitution" 880 msgstr "nahrazení" 881 882 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 883 msgid "beginning" 884 msgstr "začátek" 885 886 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 887 msgid "middle" 888 msgstr "prostředek" 889 890 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 891 msgid "end" 892 msgstr "konec" 893 894 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 895 msgid "New Ligature" 896 msgstr "Nový slitek" 897 898 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 899 msgid "New Contextual Substitution" 900 msgstr "Nová náhrada vyplývající ze souvislosti" 901 902 #: libbirdfont/LigatureList.vala:115 903 msgid "Contextual Substitutions" 904 msgstr "Náhrady vyplývající ze souvislostí" 905 906 #: libbirdfont/LigatureList.vala:126 libbirdfont/LigatureList.vala:140 907 #: libbirdfont/Menu.vala:431 908 msgid "Ligatures" 909 msgstr "Slitky" 910 911 #: libbirdfont/Ligatures.vala:118 912 msgid "Beginning" 913 msgstr "Začátek" 914 915 #: libbirdfont/Ligatures.vala:141 916 msgid "Middle" 917 msgstr "Prostředek" 918 919 #: libbirdfont/Ligatures.vala:164 920 msgid "End" 921 msgstr "Konec" 922 923 #: libbirdfont/Ligatures.vala:196 924 msgid "Ligature" 925 msgstr "Slitek" 926 927 #: libbirdfont/Line.vala:157 928 msgid "Position" 929 msgstr "Poloha" 930 931 #: libbirdfont/Line.vala:157 932 msgid "Move" 933 msgstr "Posunout" 934 935 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:29 936 msgid "This font was made with a newer version of Birdfont." 937 msgstr "Toto písmo bylo uděláno v novější verzi Birdfontu." 938 939 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:30 940 msgid "You need to upgrade your version of Birdfont." 941 msgstr "Potřebujete povýšit verzi Birdfontu." 942 943 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:34 944 msgid "This font was made with an old version of Birdfont." 945 msgstr "Toto písmo bylo uděláno ve staré verzi Birdfontu." 946 947 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:35 948 msgid "You need an older version of Birdfont to open it." 949 msgstr "K jeho otevření potřebujete starší verzi Birdfontu." 950 951 #: libbirdfont/MainWindow.vala:231 952 msgid "Glyph sequence" 953 msgstr "Pořadí znaků" 954 955 #: libbirdfont/Menu.vala:37 956 msgid "File" 957 msgstr "Soubor" 958 959 #: libbirdfont/Menu.vala:43 960 msgid "New" 961 msgstr "Nový" 962 963 #: libbirdfont/Menu.vala:57 libbirdfont/RecentFiles.vala:85 964 msgid "Recent Files" 965 msgstr "Nedávno otevřené soubory" 966 967 #: libbirdfont/Menu.vala:71 968 msgid "Save As" 969 msgstr "Uložit jako" 970 971 #: libbirdfont/Menu.vala:78 972 msgid "Select Character Set" 973 msgstr "Vybrat znakovou sadu" 974 975 #: libbirdfont/Menu.vala:85 976 msgid "Quit" 977 msgstr "Ukončit" 978 979 #: libbirdfont/Menu.vala:93 980 msgid "Edit" 981 msgstr "Úpravy" 982 983 #: libbirdfont/Menu.vala:106 984 msgid "Redo" 985 msgstr "Znovu" 986 987 #: libbirdfont/Menu.vala:113 988 msgid "Copy" 989 msgstr "Kopírovat" 990 991 #: libbirdfont/Menu.vala:120 992 msgid "Paste" 993 msgstr "Vložit" 994 995 #: libbirdfont/Menu.vala:127 996 msgid "Paste In Place" 997 msgstr "Přepsat" 998 999 #: libbirdfont/Menu.vala:134 1000 msgid "Select All Paths" 1001 msgstr "Vybrat všechny cesty" 1002 1003 #: libbirdfont/Menu.vala:141 1004 msgid "Select All Glyphs" 1005 msgstr "Vybrat všechny znaky" 1006 1007 #: libbirdfont/Menu.vala:148 1008 msgid "Move To Baseline" 1009 msgstr "Přesunout na účaří" 1010 1011 #: libbirdfont/Menu.vala:155 libbirdfont/OverView.vala:268 1012 #: libbirdfont/OverView.vala:287 libbirdfont/OverviewTools.vala:189 1013 msgid "Search" 1014 msgstr "Hledat" 1015 1016 #: libbirdfont/Menu.vala:162 1017 msgid "Simplify Path" 1018 msgstr "Zjednodušit cestu" 1019 1020 #: libbirdfont/Menu.vala:169 1021 msgid "Merge Paths" 1022 msgstr "Sloučit cesty" 1023 1024 #: libbirdfont/Menu.vala:176 1025 msgid "Close Path" 1026 msgstr "Uzavřít cestu" 1027 1028 #: libbirdfont/Menu.vala:183 1029 msgid "Glyph Sequence" 1030 msgstr "Pořadí znaků" 1031 1032 #: libbirdfont/Menu.vala:190 1033 msgid "Set Background Glyph" 1034 msgstr "Nastavit znak pozadí" 1035 1036 #: libbirdfont/Menu.vala:197 1037 msgid "Remove Background Glyph" 1038 msgstr "Odstranit znak pozadí" 1039 1040 #: libbirdfont/Menu.vala:204 1041 msgid "Create Guide" 1042 msgstr "Vytvořit vodítko" 1043 1044 #: libbirdfont/Menu.vala:211 1045 msgid "List Guides" 1046 msgstr "Uvést vodítka" 1047 1048 #: libbirdfont/Menu.vala:218 1049 msgid "Select Point Above" 1050 msgstr "Vybrat výše ležící bod" 1051 1052 #: libbirdfont/Menu.vala:225 1053 msgid "Select Next Point" 1054 msgstr "Vybrat další bod" 1055 1056 #: libbirdfont/Menu.vala:232 1057 msgid "Select Previous Point" 1058 msgstr "Vybrat předchozí bod" 1059 1060 #: libbirdfont/Menu.vala:239 1061 msgid "Select Point Below" 1062 msgstr "Vybrat níže ležící bod" 1063 1064 #: libbirdfont/Menu.vala:253 1065 msgid "Move Layer Up" 1066 msgstr "Posunout vrstvu nahoru" 1067 1068 #: libbirdfont/Menu.vala:260 1069 msgid "Move Layer Down" 1070 msgstr "Posunout vrstvu dolů" 1071 1072 #: libbirdfont/Menu.vala:268 1073 msgid "Import and Export" 1074 msgstr "Zavedení a vyvedení" 1075 1076 #: libbirdfont/Menu.vala:274 1077 msgid "Export Fonts" 1078 msgstr "Vyvést písma" 1079 1080 #: libbirdfont/Menu.vala:281 1081 msgid "Export Glyph as SVG" 1082 msgstr "Vyvést znak jako SVG" 1083 1084 #: libbirdfont/Menu.vala:289 1085 msgid "Import SVG file" 1086 msgstr "Zavést soubor SVG" 1087 1088 #: libbirdfont/Menu.vala:298 1089 msgid "Import SVG folder" 1090 msgstr "Zavést složku SVG" 1091 1092 #: libbirdfont/Menu.vala:306 1093 msgid "Import Background Image" 1094 msgstr "Zavést obrázek pozadí" 1095 1096 #: libbirdfont/Menu.vala:320 libbirdfont/Preview.vala:27 1097 msgid "Preview" 1098 msgstr "Náhled" 1099 1100 #: libbirdfont/Menu.vala:328 1101 msgid "Tab" 1102 msgstr "Karta" 1103 1104 #: libbirdfont/Menu.vala:334 1105 msgid "Next Tab" 1106 msgstr "Další karta" 1107 1108 #: libbirdfont/Menu.vala:341 1109 msgid "Previous Tab" 1110 msgstr "Předchozí karta" 1111 1112 #: libbirdfont/Menu.vala:348 1113 msgid "Close Tab" 1114 msgstr "Zavřít kartu" 1115 1116 #: libbirdfont/Menu.vala:355 1117 msgid "Close All Tabs" 1118 msgstr "Zavřít všechny karty" 1119 1120 #: libbirdfont/Menu.vala:363 1121 msgid "Spacing and Kerning" 1122 msgstr "Rozestupy a podřezávání" 1123 1124 #: libbirdfont/Menu.vala:369 1125 msgid "Show Spacing Tab" 1126 msgstr "Ukázat kartu prostrkávání (rozestupů)" 1127 1128 #: libbirdfont/Menu.vala:376 1129 msgid "Show Kerning Tab" 1130 msgstr "Ukázat kartu podřezávání (vyrovnání)" 1131 1132 #: libbirdfont/Menu.vala:383 1133 msgid "List Kerning Pairs" 1134 msgstr "Vypsat dvojice podřezávání (vyrovnání)" 1135 1136 #: libbirdfont/Menu.vala:390 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:97 1137 msgid "Spacing Classes" 1138 msgstr "Třídy prostrkávání (rozestupů)" 1139 1140 #: libbirdfont/Menu.vala:397 1141 msgid "Select Next Kerning Pair" 1142 msgstr "Vybrat další dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1143 1144 #: libbirdfont/Menu.vala:406 1145 msgid "Select Previous Kerning Pair" 1146 msgstr "Vybrat předchozí dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1147 1148 #: libbirdfont/Menu.vala:415 1149 msgid "Load Kerning Strings" 1150 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce" 1151 1152 #: libbirdfont/Menu.vala:422 1153 msgid "Reload Kerning Strings" 1154 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce znovu" 1155 1156 #: libbirdfont/Menu.vala:437 1157 msgid "Show Ligatures" 1158 msgstr "Ukázat slitky" 1159 1160 #: libbirdfont/Menu.vala:444 1161 msgid "Add Ligature" 1162 msgstr "Přidat slitek" 1163 1164 #: libbirdfont/Menu.vala:453 1165 msgid "Git" 1166 msgstr "Git" 1167 1168 #: libbirdfont/Menu.vala:459 1169 msgid "Save As .bfp" 1170 msgstr "Uložit jako BFP" 1171 1172 #: libbirdfont/Menu.vala:468 libbirdfont/OverView.vala:502 1173 msgid "Overview" 1174 msgstr "Přehled" 1175 1176 #: libbirdfont/MenuItem.vala:82 1177 msgid "UP" 1178 msgstr "NAHORU" 1179 1180 #: libbirdfont/MenuItem.vala:85 1181 msgid "DOWN" 1182 msgstr "DOLŮ" 1183 1184 #: libbirdfont/MenuItem.vala:88 1185 msgid "LEFT" 1186 msgstr "VLEVO" 1187 1188 #: libbirdfont/MenuItem.vala:91 1189 msgid "RIGHT" 1190 msgstr "VPRAVO" 1191 1192 #: libbirdfont/MenuTab.vala:97 1193 msgid "Missing metadata in font:" 1194 msgstr "V písmu chybějící popisná data:" 1195 1196 #: libbirdfont/MenuTab.vala:129 1197 msgid "" 1198 "You need to choose a different name for the TTF file with Mac adjustmets." 1199 msgstr "Pro soubor TTF s úpravami Mac musíte vybrat jiný název." 1200 1201 #: libbirdfont/MenuTab.vala:147 1202 msgid "You need to save your font before exporting it." 1203 msgstr "Před vyvedením musíte písmo uložit." 1204 1205 #: libbirdfont/MenuTab.vala:190 1206 msgid "Menu" 1207 msgstr "Nabídka" 1208 1209 #: libbirdfont/MenuTab.vala:698 1210 msgid "Add ligature" 1211 msgstr "Přidat slitek" 1212 1213 #: libbirdfont/MoveTool.vala:44 1214 msgid "Move paths" 1215 msgstr "Posunout cesty" 1216 1217 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:124 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:197 1218 msgid "Glyph Substitutions" 1219 msgstr "Náhrady znaků" 1220 1221 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:130 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:138 1222 msgid "New glyph" 1223 msgstr "Nový znak" 1224 1225 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:145 1226 msgid "Replacement" 1227 msgstr "Nahrazení" 1228 1229 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:150 1230 msgid "Tag" 1231 msgstr "Značka" 1232 1233 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:212 1234 msgid "Select a glyph to create an alternate for." 1235 msgstr "" 1236 1237 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:218 1238 msgid "Glyph name" 1239 msgstr "Název znaku" 1240 1241 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:232 1242 msgid "All glyphs must have unique names." 1243 msgstr "Všechny znaky musí mít jedinečné názvy." 1244 1245 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:47 1246 msgid "Stylistic Alternate" 1247 msgstr "Stylistická alternativa" 1248 1249 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:49 1250 msgid "Small Caps" 1251 msgstr "Kapitálky" 1252 1253 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:51 1254 msgid "Capitals to Small Caps" 1255 msgstr "Velká písmena na kapitálky" 1256 1257 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:53 1258 msgid "Swashes" 1259 msgstr "Ozdobná písmena" 1260 1261 #: libbirdfont/OverView.vala:268 libbirdfont/OverView.vala:287 1262 msgid "Filter" 1263 msgstr "Filtr" 1264 1265 #: libbirdfont/OverView.vala:1582 1266 msgid "See also:" 1267 msgstr "Další podrobnosti:" 1268 1269 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:30 1270 msgid "Overwrite TTF file?" 1271 msgstr "Přepsat soubor TTF?" 1272 1273 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:31 1274 msgid "Overwrite" 1275 msgstr "Přepsat" 1276 1277 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:32 1278 #: libbirdfont/OverwriteBfFile.vala:34 libbirdfont/SaveDialog.vala:50 1279 msgid "Cancel" 1280 msgstr "Zrušit" 1281 1282 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:33 1283 msgid "Yes, don't ask again." 1284 msgstr "Ano, tento dotaz již příště nezobrazovat." 1285 1286 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:47 libbirdfont/OverviewTools.vala:118 1287 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:154 1288 msgid "Transform" 1289 msgstr "Přeměnit" 1290 1291 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:50 1292 msgid "Multi-Master" 1293 msgstr "" 1294 1295 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:63 1296 msgid "All Glyphs" 1297 msgstr "Všechny znaky" 1298 1299 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:73 1300 msgid "Default" 1301 msgstr "Výchozí" 1302 1303 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:100 1304 msgid "Skew" 1305 msgstr "Zkosení" 1306 1307 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:133 1308 msgid "Resize" 1309 msgstr "Změnit velikost" 1310 1311 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:169 1312 msgid "Create alternate" 1313 msgstr "Vytvořit náhražku" 1314 1315 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:173 1316 msgid "Set curve orientation" 1317 msgstr "Nastavit natočení křivky" 1318 1319 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:208 1320 msgid "Master Size" 1321 msgstr "Hlavní velikost" 1322 1323 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:223 1324 msgid "Create new master font" 1325 msgstr "Vytvořit nové hlavní písmo" 1326 1327 #: libbirdfont/OverwriteBfFile.vala:25 1328 msgid "This file already exists. Do you want to replace it?" 1329 msgstr "" 1330 "Tento soubor již existuje.\n" 1331 "Přejete si jej nahradit?" 1332 1333 #: libbirdfont/OverwriteBfFile.vala:27 1334 msgid "Replace" 1335 msgstr "Nahradit" 1336 1337 #: libbirdfont/PenTool.vala:82 1338 msgid "Add new points" 1339 msgstr "Přidat nové body" 1340 1341 #: libbirdfont/PointTool.vala:84 1342 msgid "Move control points" 1343 msgstr "Posunout ovládací body" 1344 1345 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:27 1346 msgid "Reload webview" 1347 msgstr "Nahrát znovu webové zobrazení" 1348 1349 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:33 1350 msgid "Export fonts" 1351 msgstr "Vyvést písma" 1352 1353 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:39 1354 msgid "Generate html document" 1355 msgstr "Vytvořit soubor HTML" 1356 1357 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:66 1358 msgid "No fonts created yet" 1359 msgstr "Ještě nevytvořena žádná písma" 1360 1361 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:69 1362 msgid "Create a New Font" 1363 msgstr "Vytvořit nové písmo" 1364 1365 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:80 1366 msgid "Glyphs" 1367 msgstr "Znaky" 1368 1369 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:96 1370 msgid "Backups" 1371 msgstr "Zálohy" 1372 1373 #: libbirdfont/RectangleTool.vala:30 1374 msgid "Rectangle" 1375 msgstr "Obdélník" 1376 1377 #: libbirdfont/ResizeTool.vala:57 1378 msgid "Resize and rotate paths" 1379 msgstr "Změnit velikost a natočení cest" 1380 1381 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:36 1382 msgid "Save changes?" 1383 msgstr "Uložit změny?" 1384 1385 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:44 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:30 1386 msgid "Discard" 1387 msgstr "Zahodit" 1388 1389 #: libbirdfont/SaveDialogListener.vala:28 1390 msgid "Save?" 1391 msgstr "Uložit?" 1392 1393 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:82 1394 msgid "Precision for pen tool" 1395 msgstr "Přesnost pro nástroj psacího pera" 1396 1397 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:90 1398 msgid "Show or hide control point handles" 1399 msgstr "Ukázat nebo skrýt úchopy ovládacích bodů" 1400 1401 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:100 1402 msgid "Fill open paths." 1403 msgstr "Vyplnit otevřené cesty." 1404 1405 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:107 1406 msgid "Use TTF units." 1407 msgstr "Použít jednotky TTF." 1408 1409 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:110 1410 msgid "Number of points added by the freehand tool" 1411 msgstr "Počet bodů přidávaných nástrojem kreslení od ruky" 1412 1413 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:132 1414 msgid "Path simplification threshold" 1415 msgstr "Práh pro zjednodušení cesty" 1416 1417 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:163 1418 #, fuzzy 1419 msgid "Translate" 1420 msgstr "Nepřekládat" 1421 1422 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:170 1423 msgid "Color theme" 1424 msgstr "Téma barev" 1425 1426 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:172 1427 msgid "Key Bindings" 1428 msgstr "Přiřazení klávesových zkratek" 1429 1430 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:50 1431 msgid "Character" 1432 msgstr "Znak" 1433 1434 #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:86 1435 msgid "New spacing class" 1436 msgstr "Nová třída prostrkávání (rozestupů)" 1437 1438 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:36 1439 msgid "Spacing" 1440 msgstr "Rozestupy" 1441 1442 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:232 1443 msgid "Left" 1444 msgstr "Vlevo" 1445 1446 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:276 1447 msgid "Right" 1448 msgstr "Vpravo" 1449 1450 #: libbirdfont/SvgParser.vala:57 libbirdfont/SvgParser.vala:136 1451 msgid "Import" 1452 msgstr "Zavést" 1453 1454 #: libbirdfont/Theme.vala:419 1455 msgid "Canvas Background" 1456 msgstr "Pozadí plátna" 1457 1458 #: libbirdfont/Theme.vala:420 1459 msgid "Filled Stroke" 1460 msgstr "Vyplněný obrys" 1461 1462 #: libbirdfont/Theme.vala:421 1463 msgid "Stroke Color" 1464 msgstr "Barva tahu" 1465 1466 #: libbirdfont/Theme.vala:422 1467 msgid "Handle Color" 1468 msgstr "Barva úchopu" 1469 1470 #: libbirdfont/Theme.vala:423 1471 msgid "Fill Color" 1472 msgstr "Barva výplně" 1473 1474 #: libbirdfont/Theme.vala:424 1475 msgid "Selected Objects" 1476 msgstr "Vybrané objekty" 1477 1478 #: libbirdfont/Theme.vala:425 1479 #, fuzzy 1480 msgid "Objects" 1481 msgstr "Nástroje pro práci s předměty" 1482 1483 #: libbirdfont/Theme.vala:427 1484 msgid "Background 1" 1485 msgstr "Pozadí 1" 1486 1487 #: libbirdfont/Theme.vala:428 1488 msgid "Dialog Background" 1489 msgstr "Pozadí dialogu" 1490 1491 #: libbirdfont/Theme.vala:429 1492 msgid "Menu Background" 1493 msgstr "Pozadí nabídky" 1494 1495 #: libbirdfont/Theme.vala:430 1496 msgid "Default Background" 1497 msgstr "Výchozí pozadí" 1498 1499 #: libbirdfont/Theme.vala:432 1500 msgid "Checkbox Background" 1501 msgstr "Pozadí zaškrtávacího okénka" 1502 1503 #: libbirdfont/Theme.vala:434 1504 msgid "Foreground 1" 1505 msgstr "Popředí 1" 1506 1507 #: libbirdfont/Theme.vala:435 1508 msgid "Text Foreground" 1509 msgstr "Popředí textu" 1510 1511 #: libbirdfont/Theme.vala:436 1512 msgid "Table Border" 1513 msgstr "Okraj tabulky" 1514 1515 #: libbirdfont/Theme.vala:437 1516 msgid "Selection Border" 1517 msgstr "Okraj výběru" 1518 1519 #: libbirdfont/Theme.vala:438 1520 msgid "Overview Glyph" 1521 msgstr "Přehledový znak" 1522 1523 #: libbirdfont/Theme.vala:439 1524 msgid "Foreground Inverted" 1525 msgstr "Popředí obráceno" 1526 1527 #: libbirdfont/Theme.vala:440 1528 msgid "Menu Foreground" 1529 msgstr "Popředí nabídky" 1530 1531 #: libbirdfont/Theme.vala:441 1532 msgid "Selected Tab Foreground" 1533 msgstr "Popředí vybrané karty" 1534 1535 #: libbirdfont/Theme.vala:442 1536 msgid "Tab Separator" 1537 msgstr "Oddělovač karty" 1538 1539 #: libbirdfont/Theme.vala:444 1540 msgid "Highlighted 1" 1541 msgstr "Zvýrazněno 1" 1542 1543 #: libbirdfont/Theme.vala:445 1544 msgid "Highlighted Guide" 1545 msgstr "Zvýrazněné vodítko" 1546 1547 #: libbirdfont/Theme.vala:447 1548 msgid "Grid" 1549 msgstr "Mřížka" 1550 1551 #: libbirdfont/Theme.vala:449 1552 msgid "Guide 1" 1553 msgstr "Vodítko 1" 1554 1555 #: libbirdfont/Theme.vala:450 1556 msgid "Guide 2" 1557 msgstr "Vodítko 2" 1558 1559 #: libbirdfont/Theme.vala:451 1560 msgid "Guide 3" 1561 msgstr "Vodítko 3" 1562 1563 #: libbirdfont/Theme.vala:453 1564 msgid "Button Border 1" 1565 msgstr "Okraj tlačítka 1" 1566 1567 #: libbirdfont/Theme.vala:454 1568 msgid "Button Background 1" 1569 msgstr "Pozadí tlačítka 1" 1570 1571 #: libbirdfont/Theme.vala:455 1572 msgid "Button Border 2" 1573 msgstr "Okraj tlačítka 2" 1574 1575 #: libbirdfont/Theme.vala:456 1576 msgid "Button Background 2" 1577 msgstr "Pozadí tlačítka 2" 1578 1579 #: libbirdfont/Theme.vala:457 1580 msgid "Button Border 3" 1581 msgstr "Okraj tlačítka 3" 1582 1583 #: libbirdfont/Theme.vala:458 1584 msgid "Button Background 3" 1585 msgstr "Pozadí tlačítka 3" 1586 1587 #: libbirdfont/Theme.vala:459 1588 msgid "Button Border 4" 1589 msgstr "Okraj tlačítka 4" 1590 1591 #: libbirdfont/Theme.vala:460 1592 msgid "Button Background 4" 1593 msgstr "Pozadí tlačítka 4" 1594 1595 #: libbirdfont/Theme.vala:462 1596 msgid "Button Foreground" 1597 msgstr "Popředí tlačítka" 1598 1599 #: libbirdfont/Theme.vala:463 1600 msgid "Selected Button Foreground" 1601 msgstr "Popředí vybraného tlačítka" 1602 1603 #: libbirdfont/Theme.vala:465 1604 msgid "Tool Foreground" 1605 msgstr "Popředí nástroje" 1606 1607 #: libbirdfont/Theme.vala:466 1608 msgid "Selected Tool Foreground" 1609 msgstr "Popředí vybraného nástroje" 1610 1611 #: libbirdfont/Theme.vala:468 1612 msgid "Text Area Background" 1613 msgstr "Pozadí textové oblasti" 1614 1615 #: libbirdfont/Theme.vala:470 1616 msgid "Overview Item Border" 1617 msgstr "Okraj přehledové položky" 1618 1619 #: libbirdfont/Theme.vala:472 1620 msgid "Selected Overview Item" 1621 msgstr "Položka vybraného přehledu" 1622 1623 #: libbirdfont/Theme.vala:473 1624 msgid "Overview Item 1" 1625 msgstr "Položka přehledu 1" 1626 1627 #: libbirdfont/Theme.vala:474 1628 msgid "Overview Item 2" 1629 msgstr "Položka přehledu 2" 1630 1631 #: libbirdfont/Theme.vala:476 1632 msgid "Overview Selected Foreground" 1633 msgstr "Popředí vybraného přehledu" 1634 1635 #: libbirdfont/Theme.vala:477 1636 msgid "Overview Foreground" 1637 msgstr "Popředí přehledu" 1638 1639 #: libbirdfont/Theme.vala:479 1640 msgid "Glyph Count Background 1" 1641 msgstr "Pozadí počtu znaků 1" 1642 1643 #: libbirdfont/Theme.vala:480 1644 msgid "Glyph Count Background 2" 1645 msgstr "Pozadí počtu znaků 2" 1646 1647 #: libbirdfont/Theme.vala:482 1648 msgid "Dialog Shadow" 1649 msgstr "Stín dialogu" 1650 1651 #: libbirdfont/Theme.vala:484 1652 msgid "Selected Active Cubic Control Point" 1653 msgstr "Vybraný činný krychlový ovládací bod" 1654 1655 #: libbirdfont/Theme.vala:485 1656 msgid "Selected Cubic Control Point" 1657 msgstr "Vybraný krychlový ovládací bod" 1658 1659 #: libbirdfont/Theme.vala:486 1660 msgid "Active Cubic Control Point" 1661 msgstr "Činný krychlový ovládací bod" 1662 1663 #: libbirdfont/Theme.vala:487 1664 msgid "Cubic Control Point" 1665 msgstr "Krychlový ovládací bod" 1666 1667 #: libbirdfont/Theme.vala:489 1668 msgid "Selected Active Quadratic Control Point" 1669 msgstr "Vybraný činný čtvercový ovládací bod" 1670 1671 #: libbirdfont/Theme.vala:490 1672 msgid "Selected Quadratic Control Point" 1673 msgstr "Vybraný čtvercový ovládací bod" 1674 1675 #: libbirdfont/Theme.vala:491 1676 msgid "Active Quadratic Control Point" 1677 msgstr "Činný čtvercový ovládací bod" 1678 1679 #: libbirdfont/Theme.vala:492 1680 msgid "Cubic Quadratic Point" 1681 msgstr "Krychlový čtvercový bod " 1682 1683 #: libbirdfont/Theme.vala:494 1684 msgid "Selected Control Point Handle" 1685 msgstr "Vybraný úchop ovládacího bodu" 1686 1687 #: libbirdfont/Theme.vala:495 1688 msgid "Active Handle" 1689 msgstr "Činný úchop" 1690 1691 #: libbirdfont/Theme.vala:496 1692 msgid "Control Point Handle" 1693 msgstr "Úchop ovládacího bodu" 1694 1695 #: libbirdfont/Theme.vala:498 1696 msgid "Merge" 1697 msgstr "Sloučit" 1698 1699 #: libbirdfont/Theme.vala:499 1700 msgid "Spin Button" 1701 msgstr "Kruhové tlačítko" 1702 1703 #: libbirdfont/Theme.vala:500 1704 msgid "Active Spin Button" 1705 msgstr "Činné kruhové tlačítko" 1706 1707 #: libbirdfont/Theme.vala:501 1708 msgid "Zoom Bar Border" 1709 msgstr "Okraj zvětšovacího pruhu" 1710 1711 #: libbirdfont/Theme.vala:502 1712 msgid "Font Name" 1713 msgstr "Název písma" 1714 1715 #: libbirdfont/Theme.vala:686 1716 msgid "New theme" 1717 msgstr "Nový motiv" 1718 1719 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:107 1720 msgid "Add new theme" 1721 msgstr "Přidat nový motiv" 1722 1723 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:109 1724 msgid "Colors" 1725 msgstr "Barvy" 1726 1727 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:152 1728 msgid "Dark" 1729 msgstr "Tmavé" 1730 1731 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:154 1732 msgid "Bright" 1733 msgstr "Světlé" 1734 1735 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:158 1736 msgid "Custom" 1737 msgstr "Vlastní" 1738 1739 #: libbirdfont/ThemeTools.vala:30 1740 msgid "Color" 1741 msgstr "Barva" 1742 1743 #: libbirdfont/ToolItem.vala:64 1744 msgid "Shift" 1745 msgstr "Posun" 1746 1747 #: libbirdfont/TrackTool.vala:57 1748 msgid "Freehand drawing" 1749 msgstr "Kreslení od ruky" 1750 1751 #: libbirdfont/VersionList.vala:51 1752 msgid "New version" 1753 msgstr "Nová verze" 1754 1755 #: birdfont/GtkWindow.vala:443 1756 msgid "Your fonts have been exported." 1757 msgstr "Písma byla uložena." 1758 1759 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 1760 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" 1761 msgstr "Ořez podle jasu, od 0.001 do 2, výchozí hodnota je 1" 1762 1763 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 1764 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" 1765 msgstr "Podrobnosti, od 0.001 do 9.999, výchozí hodnota je 1" 1766 1767 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 1768 msgid "use quadratic control points" 1769 msgstr "Použít kvadratické ovládací body" 1770 1771 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 1772 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" 1773 msgstr "Zjednodušení, od 0.001 do 1, výchozí hodnota je 0.5" 1774 1775 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 1776 msgid "File does not exist." 1777 msgstr "Soubor neexistuje." 1778 1779 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 1780 msgid "Unknown file format." 1781 msgstr "Neznámý formát souboru." 1782 1783 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 1784 msgid "Writing" 1785 msgstr "Zapisuje se" 1786 1787 #~ msgid "Scale object to font top/baseline" 1788 #~ msgstr "Změnit velikost předmětu k horní/základní čáře" 1789 1790 #~ msgid "No glyphs in this view." 1791 #~ msgstr "Žádné znaky v tomto zobrazení." 1792 1793 #~ msgid "color" 1794 #~ msgstr "Barva" 1795 1796 #~ msgid "Full name (name and style)" 1797 #~ msgstr "Celý název (název a styl)" 1798 1799 #~ msgid "Unique identifier" 1800 #~ msgstr "Jedinečný identifikátor" 1801 1802 #~ msgid "Active Control Point Handle" 1803 #~ msgstr "Činný úchop ovládacího bodu" 1804 1805 #~ msgid "Move to path to the bottom layer" 1806 #~ msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 1807 1808 #~ msgid "Select color" 1809 #~ msgstr "Vybrat barvu" 1810 1811 #~ msgid "print this message\n" 1812 #~ msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou\n" 1813 1814 #~ msgid "write files to this directory\n" 1815 #~ msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře\n" 1816 1817 #~ msgid "write svg file\n" 1818 #~ msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG\n" 1819 1820 #~ msgid "write ttf and eot files\n" 1821 #~ msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT\n" 1822 1823 #~ msgid "Default theme" 1824 #~ msgstr "Výchozí motiv" 1825 1826 #~ msgid "High contrast theme" 1827 #~ msgstr "Motiv s vysokým kontrastem" 1828 1829 #~ msgid "Custom theme" 1830 #~ msgstr "Vlastní motiv" 1831 1832 #~ msgid "Background 2" 1833 #~ msgstr "Pozadí 2" 1834 1835 #~ msgid "Background 3" 1836 #~ msgstr "Pozadí 3" 1837 1838 #~ msgid "Background 4" 1839 #~ msgstr "Pozadí 4" 1840 1841 #~ msgid "Background 5" 1842 #~ msgstr "Pozadí 5" 1843 1844 #~ msgid "Background 6" 1845 #~ msgstr "Pozadí 6" 1846 1847 #~ msgid "Background 7" 1848 #~ msgstr "Pozadí 7" 1849 1850 #~ msgid "Background 8" 1851 #~ msgstr "Pozadí 8" 1852 1853 #~ msgid "Background 9" 1854 #~ msgstr "Pozadí 9" 1855 1856 #~ msgid "Foreground 2" 1857 #~ msgstr "Popředí 2" 1858 1859 #~ msgid "Foreground 3" 1860 #~ msgstr "Popředí 3" 1861 1862 #~ msgid "Foreground 4" 1863 #~ msgstr "Popředí 4" 1864 1865 #~ msgid "Foreground 5" 1866 #~ msgstr "Popředí 5" 1867 1868 #~ msgid "Foreground 6" 1869 #~ msgstr "Popředí 6" 1870 1871 #~ msgid "Foreground 7" 1872 #~ msgstr "Popředí 7" 1873 1874 #~ msgid "Selected Overview Item 1" 1875 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 1" 1876 1877 #~ msgid "Selected Overview Item 2" 1878 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 2" 1879 1880 #~ msgid "Glyph Count Background" 1881 #~ msgstr "Pozadí počtu znaků" 1882 1883 #~ msgid "New Font" 1884 #~ msgstr "Nové písmo" 1885 1886 #~ msgid "No fonts created yet." 1887 #~ msgstr "Ještě nebylo vytvořeno žádné písmo." 1888 1889 #~ msgid "Recent files" 1890 #~ msgstr "Nedávno otevřené soubory" 1891 1892 #~ msgid "Backup" 1893 #~ msgstr "Záloha" 1894 1895 #~ msgid "Control Point Tools" 1896 #~ msgstr "Nástroje pro práci s body" 1897 1898 #~ msgid "Select Background" 1899 #~ msgstr "Vybrat pozadí" 1900 1901 #~ msgid "Saving" 1902 #~ msgstr "Ukládá se" 1903 1904 #~ msgid "Loading the unicode character database" 1905 #~ msgstr "Nahrává se databáze Unicode znaků" 1906 1907 #~ msgid "Three font files have been created." 1908 #~ msgstr "Byly vytvořeny tři soubory písma." 1909 1910 #~ msgid "Writing TTF and EOT files." 1911 #~ msgstr "Zapisují se soubory TTF a EOT." 1912 1913 #~ msgid "Writing SVG file." 1914 #~ msgstr "Zapisuje se soubor SVG." 1915 1916 #~ msgid "The file is write protected." 1917 #~ msgstr "Soubor je chráněn proti zápisu." 1918 1919 #~ msgid "" 1920 #~ "Right click to edit the class and left click to kern glyphs in the class." 1921 #~ msgstr "" 1922 #~ "Klepněte pravým tlačítkem myši pro úpravu třídy a levým tlačítkem pro " 1923 #~ "podřezání (vyrovnání) znaků dané třídy (úprava mezer mezi písmeny)." 1924 1925 #~ msgid "Stroke color" 1926 #~ msgstr "Barva tahu" 1927 1928 #~ msgid "Handle color" 1929 #~ msgstr "Barva úchopu" 1930 1931 #~ msgid "Object color" 1932 #~ msgstr "Barva předmětu" 1933 1934 #~ msgid "Select Background Image" 1935 #~ msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 1936 1937 #~ msgid "Font size" 1938 #~ msgstr "Velikost písma" 1939 1940 #~ msgid "Font size " 1941 #~ msgstr "Velikost písma " 1942 1943 #~ msgid "Show guidelines for x-height and baseline" 1944 #~ msgstr "Zobrazit pomocné linky střední a dolní dotažnice" 1945 1946 #~ msgid "Adjust right side bearing." 1947 #~ msgstr "Upravit spojitost pravé strany" 1948 1949 #~ msgid "Insert last edited glyph" 1950 #~ msgstr "Vložit naposledy upravovaný znak" 1951 1952 #~ msgid "Loading XML data." 1953 #~ msgstr "Nahrávají se data XML." 1954 1955 #~ msgid "Default language" 1956 #~ msgstr "Výchozí jazyk" 1957 1958 #~ msgid "Private use area" 1959 #~ msgstr "Zvláštní symboly souboru znaků" 1960 1961 #~ msgid "Show full unicode characters set" 1962 #~ msgstr "Ukázat úplnou znakovou sadu Unicode" 1963 1964 #~ msgid "Show default characters set" 1965 #~ msgstr "Ukázat výchozí znakovou sadu" 1966 1967 #~ msgid "Show all characters in the font" 1968 #~ msgstr "Ukázat všechny v písmu obsažené znaky" 1969 1970 #~ msgid "Use one pixel per unit" 1971 #~ msgstr "Použít jeden pixel na jednotku" 1972 1973 #~ msgid "Set precision" 1974 #~ msgstr "Stanovit přesnost" 1975 1976 #~ msgid "" 1977 #~ "Show all control point handles or only handles for the selected points." 1978 #~ msgstr "Ukázat všechny ovládací body nebo jen vybrané body." 1979 1980 #~ msgid "Set fill color for open paths." 1981 #~ msgstr "Stanovit barvu výplně pro otevřené cesty." 1982 1983 #~ msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." 1984 #~ msgstr "Nastavit počet vzorků na bod v nástroji pro kreslení od ruky." 1985 1986 #~ msgid "Simplification threshold" 1987 #~ msgstr "Hodnota prahu zjednodušení" 1988 1989 #~ msgid "Kerning:" 1990 #~ msgstr "Podřezávání:" 1991 1992 #~ msgid "Text" 1993 #~ msgstr "Text" 1994 1995 #~ msgid "_New" 1996 #~ msgstr "_Nový" 1997 1998 #~ msgid "_Open" 1999 #~ msgstr "_Otevřít" 2000 2001 #~ msgid "_Recent Files" 2002 #~ msgstr "Ne_dávné dokumenty" 2003 2004 #~ msgid "Save _as" 2005 #~ msgstr "Uloži_t jako" 2006 2007 #~ msgid "_Export" 2008 #~ msgstr "_Vyvést" 2009 2010 #~ msgid "_Preview" 2011 #~ msgstr "Ná_hled" 2012 2013 #~ msgid "Name and _Description" 2014 #~ msgstr "Název a _popis" 2015 2016 #~ msgid "Select _Character Set" 2017 #~ msgstr "Vybrat _znakovou sadu" 2018 2019 #~ msgid "_Quit" 2020 #~ msgstr "U_končit" 2021 2022 #~ msgid "_Undo" 2023 #~ msgstr "_Zpět" 2024 2025 #~ msgid "_Redo" 2026 #~ msgstr "_Znovu" 2027 2028 #~ msgid "_Copy" 2029 #~ msgstr "_Kopírovat" 2030 2031 #~ msgid "_Paste" 2032 #~ msgstr "_Vložit" 2033 2034 #~ msgid "Paste _In Place" 2035 #~ msgstr "Vložit v _původní poloze" 2036 2037 #~ msgid "Select All Pa_ths" 2038 #~ msgstr "Vybrat všechny _cesty" 2039 2040 #~ msgid "Move _To Baseline" 2041 #~ msgstr "Přesunout _na základní linku" 2042 2043 #~ msgid "_Search" 2044 #~ msgstr "_Hledat" 2045 2046 #~ msgid "_Export Glyph as SVG" 2047 #~ msgstr "_Vyvést znak jako SVG" 2048 2049 #~ msgid "_Import SVG" 2050 #~ msgstr "_Zavést SVG" 2051 2052 #~ msgid "Simpl_ify Path" 2053 #~ msgstr "Zj_ednodušit cestu" 2054 2055 #~ msgid "Close _Path" 2056 #~ msgstr "Zavřít ce_stu" 2057 2058 #~ msgid "_Glyph Sequence" 2059 #~ msgstr "Pořadí zn_aků" 2060 2061 #~ msgid "Set Glyph _Background" 2062 #~ msgstr "Nastavit _pozadí znaku" 2063 2064 #~ msgid "_Remove Glyph Background" 2065 #~ msgstr "_Odstranit pozadí znaku" 2066 2067 #~ msgid "_Select Point Above" 2068 #~ msgstr "_Vybrat bod ležící nad" 2069 2070 #~ msgid "Select _Next Point" 2071 #~ msgstr "Vybrat _další bod" 2072 2073 #~ msgid "Select _Previous Point" 2074 #~ msgstr "Vybrat _předchozí bod" 2075 2076 #~ msgid "Select Point _Below" 2077 #~ msgstr "Vybrat bod ležící p_od" 2078 2079 #~ msgid "_Next Tab" 2080 #~ msgstr "_Další karta" 2081 2082 #~ msgid "_Previous Tab" 2083 #~ msgstr "_Předchozí karta" 2084 2085 #~ msgid "_Close Tab" 2086 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 2087 2088 #~ msgid "Close _All Tabs" 2089 #~ msgstr "Zavřít _všechny karty" 2090 2091 #~ msgid "_Create Path" 2092 #~ msgstr "Vy_tvořit cestu" 2093 2094 #~ msgid "_Zoom" 2095 #~ msgstr "_Zvětšení" 2096 2097 #~ msgid "_Create Counter Path" 2098 #~ msgstr "_Vytvořit opačnou cestu" 2099 2100 #~ msgid "_Move" 2101 #~ msgstr "_Posunout" 2102 2103 #~ msgid "Show _Full Unicode Characters Set" 2104 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 2105 2106 #~ msgid "Show De_fault Characters Set" 2107 #~ msgstr "Ukázat _výchozí znakovou sadu" 2108 2109 #~ msgid "Show Characters in Font" 2110 #~ msgstr "Ukázat v písmu obsažené znaky" 2111 2112 #~ msgid "Add New _Grid Item" 2113 #~ msgstr "Přidat novou položku na _mřížku" 2114 2115 #~ msgid "Remove Gr_id Item" 2116 #~ msgstr "Odstranit položku z mříž_ky" 2117 2118 #~ msgid "_Zoom In" 2119 #~ msgstr "Při_blížit" 2120 2121 #~ msgid "Zoom _Out" 2122 #~ msgstr "Od_dálit" 2123 2124 #~ msgid "U_se One Pixel Per Unit" 2125 #~ msgstr "Po_užít jeden pixel na jednotku" 2126 2127 #~ msgid "Show Kerning _Tab" 2128 #~ msgstr "Ukázat _kartu podřezávání" 2129 2130 #~ msgid "_List Kerning Pairs" 2131 #~ msgstr "V_ypsat dvojice podřezávání" 2132 2133 #~ msgid "Show _Spacing Tab" 2134 #~ msgstr "Ukázat kartu _rozestavění" 2135 2136 #~ msgid "Select _Next Kerning Pair" 2137 #~ msgstr "Vybrat _další dvojici podřezávání" 2138 2139 #~ msgid "Select _Previous Kerning Pair" 2140 #~ msgstr "Vybrat _předchozí dvojici podřezávání" 2141 2142 #~ msgid "_Save as .bfp" 2143 #~ msgstr "Uložit _jako .bfp" 2144 2145 #~ msgid "_Show Ligatures" 2146 #~ msgstr "_Ukázat slitky" 2147 2148 #~ msgid "_Add Ligature" 2149 #~ msgstr "_Přidat slitek" 2150 2151 #~ msgid "_File" 2152 #~ msgstr "_Soubor" 2153 2154 #~ msgid "_Edit" 2155 #~ msgstr "Úp_ravy" 2156 2157 #~ msgid "_Tab" 2158 #~ msgstr "_Karta" 2159 2160 #~ msgid "T_ool" 2161 #~ msgstr "_Nástroj" 2162 2163 #~ msgid "_Kerning" 2164 #~ msgstr "_Podřezávání" 2165 2166 #~ msgid "_Close tab" 2167 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 2168 2169 #~ msgid "Show _full unicode characters set" 2170 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 2171 2172 #~ msgid "Zoom in on region boundaries" 2173 #~ msgstr "Auf Bereichsgrenzen vergrößern" 2174 2175 #~ msgid "Set contrast for background image" 2176 #~ msgstr "Kontrast Hintergrundbild einstellen" 2177 2178 #~ msgid "Backgrounds" 2179 #~ msgstr "Hintergründe" 2180 2181 #~ msgid "Creating thumbnails" 2182 #~ msgstr "Miniaturbilder werden erstellt" 2183 2184 #~ msgid "Delay response for editing tools" 2185 #~ msgstr "Verzögerte Reaktion für Bearbeitungswerkzeuge" 2186 2187 #~ msgid "_Remove All Kerning Pairs" 2188 #~ msgstr "Alle Unterschneidungs-Paare _entfernen" 2189 2190 #~ msgid "Merge paths" 2191 #~ msgstr "Pfade vereinen" 2192 2193 #~ msgid "Delete selected glyph" 2194 #~ msgstr "Ausgewähltes Zeichen löschen" 2195 2196 #~ msgid "Zoom in on region boundries" 2197 #~ msgstr "Innerhalb der Bereichsgrenzen vergrößern" 2198 2199 #~ msgid "Right click or use left command key and click to add new points" 2200 #~ msgstr "" 2201 #~ "Rechtsklick oder linke Steuerungs-Taste gedrückt halten und klicken, um " 2202 #~ "neue Punkte hinzuzufügen" 2203 2204 #~ msgid "Right click to add new points, left click to move points" 2205 #~ msgstr "" 2206 #~ "Rechtsklick um neue Punkte hinzuzufügen, Linksklink um Punkte zu " 2207 #~ "verschieben" 2208 2209 #~ msgid "and double click to add new point on path." 2210 #~ msgstr "und Doppelklick um einen neuen Punkt auf einem Pfad zu erstellen." 2211 2212 #~ msgid "Zoom to scale 1:1" 2213 #~ msgstr "Zoom para escala 1:1" 2214 2215 #~ msgid "Zoom in at region boundries" 2216 #~ msgstr "Ajustar para limites do caractere" 2217 2218 #~ msgid "Zoom in background image" 2219 #~ msgstr "Ajustar zoom para imagem de fundo" 2220 2221 #~ msgid "_Save" 2222 #~ msgstr "_Salvar" 2223 2224 #~ msgid "exit if a test case failes" 2225 #~ msgstr "sair se um caso de teste falhar" 2226 2227 #~ msgid "Postscript name" 2228 #~ msgstr "Nome Postscript" 2229 2230 #~ msgid "Recover" 2231 #~ msgstr "Recuperar" 2232 2233 #~ msgid "Delete all" 2234 #~ msgstr "Remover todos" 2235 2236 #~ msgid "Full name (name & style)" 2237 #~ msgstr "Nome completo (nome e estilo)" 2238 2239 #~ msgid "Update name & description" 2240 #~ msgstr "Atualizar nome e descrição" 2241 2242 #~ msgid "Create a new font" 2243 #~ msgstr "Criar uma nova fonte" 2244 2245 #~ msgid "Add name and description to this font." 2246 #~ msgstr "Adicionar nome e descrição para esta fonte." 2247 2248 #~ msgid "Preferences" 2249 #~ msgstr "Preferências" 2250 2251 #~ msgid "Export SVG, TTF & EOT fonts" 2252 #~ msgstr "Exportar fontes em SVG, TTF e EOT" 2253 2254 #~ msgid "Export SVG font and view the result" 2255 #~ msgstr "Exportar fonte SVG e visualizar resultado" 2256 2257 #~ msgid "" 2258 #~ "The loaded font can be overwritten if you choose to continue with preview." 2259 #~ msgstr "" 2260 #~ "A fonte carregada pode ser sobrescrita se você escolher continuar a " 2261 #~ "visualização." 2262 2263 #~ msgid "Continue" 2264 #~ msgstr "Continuar" 2265 2266 #~ msgid "Continue and don't ask me again." 2267 #~ msgstr "Continue e não pergunte novamente." 2268 2269 #~ msgid "Use left command key (⌘) + click to add new points" 2270 #~ msgstr "" 2271 #~ "Pressione a tecla de comando da esquerda (⌘) e clique para adicionar " 2272 #~ "pontos" 2273 2274 #~ msgid "Save as" 2275 #~ msgstr "Salvar como" 2276 2277 #~ msgid "Show all characters in font" 2278 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres presentes na fonte" 2279 2280 #~ msgid "_Description" 2281 #~ msgstr "_Descrição" 2282 2283 #~ msgid "_Select all paths" 2284 #~ msgstr "Selecionar _todos os caminhos" 2285 2286 #~ msgid "_Export glyph as SVG" 2287 #~ msgstr "_Exportar caractere como SVG" 2288 2289 #~ msgid "Close _path" 2290 #~ msgstr "_Fechar caminho" 2291 2292 #~ msgid "_Select point above" 2293 #~ msgstr "_Selecionar ponto acima" 2294 2295 #~ msgid "Select _next point" 2296 #~ msgstr "Selecionar _próximo ponto" 2297 2298 #~ msgid "Select _previous point" 2299 #~ msgstr "Selecionar ponto _anterior" 2300 2301 #~ msgid "Select point _below" 2302 #~ msgstr "Selecionar ponto _inferior" 2303 2304 #~ msgid "_Next tab" 2305 #~ msgstr "_Próxima aba" 2306 2307 #~ msgid "_Previous tab" 2308 #~ msgstr "Aba a_nterior" 2309 2310 #~ msgid "Close _all tabs" 2311 #~ msgstr "Fechar _todas as abas" 2312 2313 #~ msgid "_Create path" 2314 #~ msgstr "_Criar caminho" 2315 2316 #~ msgid "_Create counter path" 2317 #~ msgstr "_Criar caminho inverso" 2318 2319 #~ msgid "Show de_fault characters set" 2320 #~ msgstr "E_xibir sequência de caracteres padrão" 2321 2322 #~ msgid "Show characters in font" 2323 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres da fonte" 2324 2325 #~ msgid "Add new _grid item" 2326 #~ msgstr "Adicionar novo item de _grade" 2327 2328 #~ msgid "Remove gr_id item" 2329 #~ msgstr "Remover item de g_rade" 2330 2331 #~ msgid "_Zoom in" 2332 #~ msgstr "Aumentar _zoom" 2333 2334 #~ msgid "Zoom _out" 2335 #~ msgstr "Diminuir zo_om" 2336 2337 #~ msgid "Zoom to _scale 1:1" 2338 #~ msgstr "Zoom para e_scala 1:1" 2339 2340 #~ msgid "" 2341 #~ "The loaded font will be overwritten if you choose to continue with " 2342 #~ "preview." 2343 #~ msgstr "A fonte carregada será sobrescrita se você continuar com a prévia." 2344 2345 #~ msgid "Export glyph to svg file" 2346 #~ msgstr "Exportar caractere para arquivo svg" 2347 2348 #~ msgid "Wrote font files" 2349 #~ msgstr "Escreveu arquivos de fonte" 2350 2351 #~ msgid "Create new kerning class" 2352 #~ msgstr "Neue Unterschneidungsklasse erstellen" 2353 2354 #~ msgid "Zoom to _Scale 1:1" 2355 #~ msgstr "Zoom auf _Maßstab 1:1" 2356