The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

cs.po in po

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of po/cs.po.
Update translations
1 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. 3 # Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2014. 4 msgid "" 5 msgstr "" 6 "Project-Id-Version: \n" 7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 8 "POT-Creation-Date: 2016-05-14 19:44+0200\n" 9 "PO-Revision-Date: 2016-04-14 09:55+0000\n" 10 "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" 11 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" 12 "Language: cs\n" 13 "MIME-Version: 1.0\n" 14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 17 "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" 18 "X-POOTLE-MTIME: 1460627703.000000\n" 19 20 #: libbirdfont/Argument.vala:277 21 msgid "Usage" 22 msgstr "Použití" 23 24 # tohle je výpis pro příkazový řádek, ty velký písmena jsou tam schválně 25 #: libbirdfont/Argument.vala:279 libbirdfont/ExportUtils.vala:19 26 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 27 msgid "FILE" 28 msgstr "SOUBOR" 29 30 # to samé jako předchozí, ještě sem to změnil na přepínač, protože je to pro Linux a tam je tenhle překlad používanější 31 #: libbirdfont/Argument.vala:279 libbirdfont/ExportUtils.vala:19 32 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 33 msgid "OPTION" 34 msgstr "VOLBA" 35 36 #: libbirdfont/Argument.vala:281 37 msgid "enable Android customizations" 38 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Android" 39 40 #: libbirdfont/Argument.vala:282 41 msgid "show coordinate in glyph view" 42 msgstr "Ukázat souřadnice v přehledu znaků" 43 44 #: libbirdfont/Argument.vala:283 45 msgid "exit if a test case fails" 46 msgstr "Ukončit, pokud zkouška selže" 47 48 #: libbirdfont/Argument.vala:284 49 msgid "treat warnings as fatal" 50 msgstr "Varování, úprava je osudná " 51 52 #: libbirdfont/Argument.vala:285 53 msgid "show this message" 54 msgstr "Ukázat tuto zprávu" 55 56 #: libbirdfont/Argument.vala:286 57 msgid "write a log file" 58 msgstr "Zapsat soubor se zápisem" 59 60 #: libbirdfont/Argument.vala:287 61 msgid "enable Machintosh customizations" 62 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Mac" 63 64 #: libbirdfont/Argument.vala:288 65 msgid "enable Windows customizations" 66 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Windows" 67 68 #: libbirdfont/Argument.vala:289 69 msgid "don't translate" 70 msgstr "Nepřekládat" 71 72 #: libbirdfont/Argument.vala:290 73 msgid "sleep between each command in test suite" 74 msgstr "Čekat chvíli před každým spuštěním příkazu ve zkušební sadě" 75 76 #: libbirdfont/Argument.vala:291 77 msgid "run test case" 78 msgstr "Spustit vybranou zkušební sadu" 79 80 #: libbirdfont/BackgroundSelectionTool.vala:23 81 msgid "Select background" 82 msgstr "Vybrat pozadí" 83 84 #: libbirdfont/BackgroundTab.vala:47 libbirdfont/BackgroundTools.vala:26 85 msgid "Background Image" 86 msgstr "Obrázek pozadí" 87 88 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:163 89 msgid "Move, resize and rotate background image" 90 msgstr "Posunout, změnit velikost a otočit obrázek pozadí" 91 92 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:166 libbirdfont/BezierTool.vala:103 93 #: libbirdfont/PointTool.vala:88 94 msgid "on axis" 95 msgstr "na ose" 96 97 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:294 98 msgid "Select background image" 99 msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 100 101 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:27 102 msgid "Images" 103 msgstr "Obrázky" 104 105 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:34 libbirdfont/FileDialogTab.vala:94 106 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:106 107 msgid "Files" 108 msgstr "Soubory" 109 110 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:38 111 msgid "Parts" 112 msgstr "Části" 113 114 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:53 libbirdfont/Glyph.vala:2367 115 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:181 116 msgid "Add" 117 msgstr "Přidat" 118 119 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:122 120 msgid "Select Glyph" 121 msgstr "Vybrat znak" 122 123 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:231 libbirdfont/LoadCallback.vala:102 124 #: libbirdfont/Menu.vala:50 125 msgid "Open" 126 msgstr "Otevřít" 127 128 #: libbirdfont/BezierTool.vala:91 129 msgid "Create Beziér curves" 130 msgstr "Vytvořit Bézierovy křivky" 131 132 #: libbirdfont/BezierTool.vala:95 133 msgid "line" 134 msgstr "čára" 135 136 #: libbirdfont/BezierTool.vala:99 137 msgid "corner" 138 msgstr "Roh" 139 140 #: libbirdfont/CircleTool.vala:36 141 msgid "Circle" 142 msgstr "Kruh" 143 144 #: libbirdfont/CutBackgroundTool.vala:38 145 msgid "Crop background image" 146 msgstr "Oříznout obrázek pozadí" 147 148 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:25 149 msgid "Default Language" 150 msgstr "Výchozí jazyk" 151 152 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:26 153 msgid "Private Use Area" 154 msgstr "Uživatelská oblast" 155 156 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:28 157 msgid "Chinese" 158 msgstr "Čínština" 159 160 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:29 161 msgid "English" 162 msgstr "Angličtina" 163 164 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:30 165 msgid "Greek" 166 msgstr "Řečtina" 167 168 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:31 169 msgid "Japanese" 170 msgstr "Japonština" 171 172 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:32 173 msgid "Javanese" 174 msgstr "Javánština" 175 176 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:33 177 msgid "Latin" 178 msgstr "Latina" 179 180 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:34 181 msgid "Russian" 182 msgstr "Ruština" 183 184 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:35 185 msgid "Swedish" 186 msgstr "Švédština" 187 188 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:36 189 msgid "Thai" 190 msgstr "Thajština" 191 192 #. / All lower case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 193 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:118 libbirdfont/ExportTool.vala:420 194 msgid "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" 195 msgstr "" 196 "a á b c č d ď e é ě f g h i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y " 197 "ý z ž" 198 199 #. / All upper case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 200 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:121 libbirdfont/ExportTool.vala:421 201 msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" 202 msgstr "" 203 "A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y " 204 "Ý Z Ž" 205 206 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:66 207 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:277 libbirdfont/ExportSettings.vala:133 208 #: libbirdfont/Menu.vala:479 libbirdfont/TableLayout.vala:203 209 msgid "Name and Description" 210 msgstr "Název a popis" 211 212 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:70 libbirdfont/MenuTab.vala:98 213 msgid "PostScript Name" 214 msgstr "Název PostScript" 215 216 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:80 libbirdfont/MenuTab.vala:103 217 #: libbirdfont/MenuTab.vala:695 218 msgid "Name" 219 msgstr "Název" 220 221 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:90 libbirdfont/MenuTab.vala:108 222 msgid "Style" 223 msgstr "Styl" 224 225 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:100 226 msgid "Bold" 227 msgstr "Tučné" 228 229 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:109 230 msgid "Italic" 231 msgstr "Kurzíva" 232 233 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:119 234 msgid "Weight" 235 msgstr "Tloušťka" 236 237 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:129 libbirdfont/MenuTab.vala:113 238 msgid "Full Name (Name and Style)" 239 msgstr "Celý název (název a styl)" 240 241 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:140 libbirdfont/MenuTab.vala:118 242 msgid "Unique Identifier" 243 msgstr "Jedinečný identifikátor" 244 245 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:150 libbirdfont/ImportUtils.vala:156 246 #: libbirdfont/Menu.vala:486 libbirdfont/Menu.vala:488 247 #: libbirdfont/VersionList.vala:265 248 msgid "Version" 249 msgstr "Verze" 250 251 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:160 252 msgid "Description" 253 msgstr "Popis" 254 255 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:171 256 msgid "Copyright" 257 msgstr "Autorská práva" 258 259 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:183 260 msgid "License" 261 msgstr "Licence" 262 263 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:195 264 msgid "License URL" 265 msgstr "URL Licence" 266 267 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:207 268 msgid "Trademark" 269 msgstr "ochranná známka" 270 271 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:219 272 msgid "Manufacturer" 273 msgstr "Výrobce" 274 275 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:230 276 msgid "Designer" 277 msgstr "Návrhář" 278 279 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:241 280 msgid "Vendor URL" 281 msgstr "URL dodavatele" 282 283 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:252 284 msgid "Designer URL" 285 msgstr "Adresa návrháře (URL)" 286 287 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:112 288 msgid "Background Tools" 289 msgstr "Nástroje pro práci s pozadím" 290 291 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:113 292 msgid "Control Points" 293 msgstr "Kontrolní body" 294 295 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:114 296 msgid "Object Tools" 297 msgstr "Nástroje pro práci s předměty" 298 299 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:123 300 msgid "Drawing Tools" 301 msgstr "Nástroje na kreslení" 302 303 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:124 304 msgid "Control Point" 305 msgstr "Ovládací bod" 306 307 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:126 libbirdfont/Menu.vala:247 308 msgid "Layers" 309 msgstr "Vrstvy" 310 311 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:127 312 msgid "Stroke" 313 msgstr "Tah" 314 315 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:128 316 msgid "Geometrical Shapes" 317 msgstr "Geometrické tvary" 318 319 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:129 libbirdfont/OverviewTools.vala:40 320 msgid "Zoom" 321 msgstr "Zvětšení" 322 323 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:130 324 msgid "Guidelines & Grid" 325 msgstr "Pomocné linky a mřížka" 326 327 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:135 328 msgid "Grid Size" 329 msgstr "Velikost mřížky" 330 331 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:194 332 msgid "Move canvas" 333 msgstr "Posunout pracovní plochu" 334 335 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:202 336 msgid "Delete" 337 msgstr "Smazat" 338 339 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:209 340 msgid "Select all points or paths" 341 msgstr "Vybrat všechny body nebo cesty" 342 343 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:225 libbirdfont/Menu.vala:99 344 msgid "Undo" 345 msgstr "Zpět" 346 347 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:232 348 msgid "Insert new points on path" 349 msgstr "Vložit nové body do cesty" 350 351 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:241 352 msgid "Create quadratic Bézier curves" 353 msgstr "Vytvářet kvadratické Bézierovy křivky" 354 355 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:250 356 msgid "Create cubic Bézier curves" 357 msgstr "Vytvářet kubické Bézierovy křivky" 358 359 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:259 360 msgid "Quadratic path with two line handles" 361 msgstr "Kvadratická cesta s dvouřádkovými identifikátory" 362 363 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:268 364 msgid "Convert selected points" 365 msgstr "Převést vybrané body" 366 367 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:279 368 msgid "X coordinate" 369 msgstr "Souřadnice x" 370 371 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:323 372 msgid "Y coordinate" 373 msgstr "Souřadnice y" 374 375 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:366 376 msgid "Rotation" 377 msgstr "Otočit" 378 379 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:405 380 msgid "Width" 381 msgstr "Šířka" 382 383 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:430 384 msgid "Height" 385 msgstr "Výška" 386 387 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:473 388 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" 389 msgstr "Svázat úchopy křivky vybraných bodů úprav" 390 391 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:524 392 msgid "Symmetrical handles" 393 msgstr "Souměrné úchopy" 394 395 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:554 396 msgid "Convert segment to line." 397 msgstr "Převést část na čáru." 398 399 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:562 400 msgid "Create counter from outline" 401 msgstr "Obrátit cestu" 402 403 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:565 404 msgid "Scale object to font top/baseline" 405 msgstr "Změnit velikost předmětu k horní/základní čáře" 406 407 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:574 408 msgid "Close path" 409 msgstr "Uzavřít cestu" 410 411 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:596 412 msgid "Move to path to the bottom of the layer" 413 msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 414 415 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:610 416 msgid "Flip path vertically" 417 msgstr "Zrcadlit svisle" 418 419 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:618 420 msgid "Flip path horizontally" 421 msgstr "Zrcadlit vodorovně" 422 423 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:627 424 msgid "Set size for background image" 425 msgstr "Nastavit velikost obrázku pozadí" 426 427 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:665 428 msgid "Show/hide background image" 429 msgstr "Ukázat/Skrýt obrázek pozadí" 430 431 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:676 432 msgid "Insert a new background image" 433 msgstr "Vložit nový obrázek pozadí" 434 435 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:690 libbirdfont/ThemeTab.vala:151 436 msgid "High contrast" 437 msgstr "Vysoký kontrast" 438 439 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:704 440 msgid "Set background threshold" 441 msgstr "Nastavit práh pro pozadí" 442 443 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:723 444 msgid "Amount of autotrace details" 445 msgstr "Podrobnost automatického obkreslení" 446 447 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:742 448 msgid "Autotrace simplification" 449 msgstr "Zjednodušení automatického obkreslení" 450 451 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:752 452 msgid "Autotrace background image" 453 msgstr "Automaticky obkreslit obrázek pozadí" 454 455 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:760 456 msgid "Delete background image" 457 msgstr "Smazat obrázek pozadí" 458 459 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:767 460 msgid "Add layer" 461 msgstr "Přidat vrstvu" 462 463 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:777 464 msgid "Show layers" 465 msgstr "Ukázat vrstvy" 466 467 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:787 468 msgid "Apply stroke" 469 msgstr "Použít tah" 470 471 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:821 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 472 msgid "Stroke width" 473 msgstr "Šířka tahu" 474 475 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:863 476 msgid "Create outline form stroke" 477 msgstr "Vytvořit obrys z tahu" 478 479 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:872 480 msgid "Butt line cap" 481 msgstr "Nepřesahující konec" 482 483 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:896 484 msgid "Round line cap" 485 msgstr "Zaoblený konec" 486 487 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:921 488 msgid "Square line cap" 489 msgstr "Čtvercový konec" 490 491 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:990 492 msgid "Show guidelines" 493 msgstr "Zobrazit pomocné linky" 494 495 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1002 496 msgid "Show more guidelines" 497 msgstr "Ukázat více pomocných linek" 498 499 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1018 500 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" 501 msgstr "Zobrazit pomocné linky horního a dolního okraje" 502 503 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1042 504 msgid "Lock guides and grid" 505 msgstr "Zamknout vodítka a mřížku" 506 507 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1084 508 msgid "Zoom Out More" 509 msgstr "Oddálit více" 510 511 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1093 512 msgid "Show full glyph" 513 msgstr "Ukázat celý znak" 514 515 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1100 516 msgid "Fit in view" 517 msgstr "Přizpůsobit velikosti okna" 518 519 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1107 520 msgid "Zoom in on background image" 521 msgstr "Přiblížit na obrázek pozadí" 522 523 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1117 524 msgid "Previous view" 525 msgstr "Předchozí zobrazení" 526 527 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1123 528 msgid "Next view" 529 msgstr "Další zobrazení" 530 531 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1525 532 msgid "Set size for grid" 533 msgstr "Nastavit velikost mřížky" 534 535 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:41 libbirdfont/ExportSettings.vala:185 536 #: libbirdfont/Menu.vala:309 537 msgid "Export Settings" 538 msgstr "Nastavení ukládání" 539 540 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:45 libbirdfont/ExportSettings.vala:60 541 msgid "File Name" 542 msgstr "Název souboru" 543 544 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:75 545 msgid "Units Per Em" 546 msgstr "Jednotky za Em" 547 548 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:94 libbirdfont/RecentFiles.vala:73 549 msgid "Folder" 550 msgstr "Složka" 551 552 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:98 553 msgid "Formats" 554 msgstr "Formáty" 555 556 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:139 557 msgid "Export" 558 msgstr "Exportovat" 559 560 #: libbirdfont/ExportTool.vala:209 libbirdfont/Menu.vala:64 561 #: libbirdfont/MenuTab.vala:354 libbirdfont/SaveCallback.vala:68 562 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 563 msgid "Save" 564 msgstr "Uložit" 565 566 #: libbirdfont/ExportTool.vala:419 567 msgid "Alphabet" 568 msgstr "Abeceda" 569 570 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:17 libbirdfont/ImportUtils.vala:17 571 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 572 msgid "Usage:" 573 msgstr "Použití:" 574 575 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:20 birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 576 msgid "print this message" 577 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou" 578 579 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:21 580 msgid "write files to this directory" 581 msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře" 582 583 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:22 584 msgid "write svg file" 585 msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG" 586 587 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:23 588 msgid "write ttf and eot file" 589 msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT" 590 591 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:130 592 msgid "Can't find output directory" 593 msgstr "Výstupní adresář se nepodařilo nalézt" 594 595 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:79 596 msgid "Select a Folder" 597 msgstr "Vybrat složku" 598 599 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:83 600 msgid "Folders" 601 msgstr "Složky" 602 603 #: libbirdfont/FileTools.vala:31 604 msgid "New font" 605 msgstr "Nova fonte" 606 607 #: libbirdfont/FileTools.vala:37 608 msgid "Open font" 609 msgstr "Otevřít písmo" 610 611 #: libbirdfont/FileTools.vala:43 612 msgid "Save font" 613 msgstr "Uložit písmo" 614 615 #: libbirdfont/FileTools.vala:49 libbirdfont/Menu.vala:472 616 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:225 libbirdfont/SettingsTab.vala:31 617 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:159 618 msgid "Settings" 619 msgstr "Nastavení" 620 621 #: libbirdfont/FileTools.vala:55 libbirdfont/ThemeTab.vala:42 622 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:162 623 msgid "Themes" 624 msgstr "Motivy" 625 626 #: libbirdfont/Glyph.vala:515 627 msgid "top margin" 628 msgstr "Horní okraj" 629 630 #: libbirdfont/Glyph.vala:522 631 msgid "top" 632 msgstr "nahoře" 633 634 #: libbirdfont/Glyph.vala:529 635 msgid "x-height" 636 msgstr "výška x" 637 638 #: libbirdfont/Glyph.vala:538 639 msgid "baseline" 640 msgstr "účaří" 641 642 #: libbirdfont/Glyph.vala:545 643 msgid "bottom" 644 msgstr "dole" 645 646 #: libbirdfont/Glyph.vala:551 647 msgid "bottom margin" 648 msgstr "dolní okraj" 649 650 #: libbirdfont/Glyph.vala:557 651 msgid "left" 652 msgstr "vlevo" 653 654 #: libbirdfont/Glyph.vala:566 655 msgid "right" 656 msgstr "vpravo" 657 658 #: libbirdfont/Glyph.vala:2367 659 msgid "Guide" 660 msgstr "Vodítko" 661 662 #: libbirdfont/GridTool.vala:38 663 msgid "Show grid" 664 msgstr "Ukázat mřížku" 665 666 #: libbirdfont/GuideTab.vala:46 libbirdfont/GuideTab.vala:57 667 msgid "Guides" 668 msgstr "Vodítka" 669 670 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:33 671 msgid "Zoom in" 672 msgstr "Přiblížit" 673 674 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:40 675 msgid "Zoom out" 676 msgstr "Oddálit" 677 678 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:47 679 msgid "Convert the last segment to a straight line" 680 msgstr "Převést poslední část na rovnou čáru" 681 682 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:55 683 msgid "Convert the last control point to a corner node" 684 msgstr "Převést poslední kotevní bod na rohový bod" 685 686 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:63 687 msgid "Move handle along axis" 688 msgstr "Posunout úchop podél osy" 689 690 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:19 691 msgid "BF-FILE" 692 msgstr "Soubor BF" 693 694 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:19 695 msgid "SVG-FILES ..." 696 msgstr "Soubory SVG..." 697 698 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:54 libbirdfont/ImportUtils.vala:62 699 msgid "does not exist." 700 msgstr "neexistuje." 701 702 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:63 703 msgid "A new font will be created." 704 msgstr "Bude vytvořeno nové písmo." 705 706 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:85 707 msgid "Failed to import" 708 msgstr "Nepodařilo se zavést" 709 710 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:86 711 msgid "Aborting" 712 msgstr "Ruší se" 713 714 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:119 715 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." 716 msgstr "není název znaku nebo hodnota Unicode." 717 718 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:120 719 msgid "Unicode values must start with U+." 720 msgstr "Hodnoty Unicode musí začínat na U+." 721 722 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:146 723 msgid "Adding" 724 msgstr "Přidává se" 725 726 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:150 727 msgid "to" 728 msgstr "do" 729 730 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:152 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:105 731 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:42 732 msgid "Glyph" 733 msgstr "Znak" 734 735 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:97 libbirdfont/KerningDisplay.vala:877 736 msgid "Kerning" 737 msgstr "Podřezávání" 738 739 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:105 740 msgid "The current kerning class is malformed." 741 msgstr "Nynější třída podřezávání je chybná." 742 743 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:106 744 msgid "Add single characters separated by space and ranges on the form A-Z." 745 msgstr "" 746 "Přidat jednotlivé znaky oddělené mezerou nebo rozsahy používající formát A-Z." 747 748 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:107 749 msgid "Type “space” to kern the space character and “divis” to kern -." 750 msgstr "" 751 "Pro podřezání (vyrovnání) znaku mezery stiskněte „mezerník“ a pro podřezání " 752 "(vyrovnání) znaku spojovníku (-) pak klávesu pro „divis“." 753 754 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:678 libbirdfont/OverviewTools.vala:78 755 msgid "Unicode" 756 msgstr "Unicode" 757 758 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:678 759 msgid "Insert" 760 msgstr "Vložit" 761 762 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:877 libbirdfont/MainWindow.vala:235 763 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:37 libbirdfont/SpinButton.vala:208 764 msgid "Close" 765 msgstr "Zavřít" 766 767 #: libbirdfont/KerningList.vala:54 libbirdfont/KerningList.vala:111 768 msgid "Kerning Pairs" 769 msgstr "Dvojice podřezávání" 770 771 #: libbirdfont/KerningList.vala:57 772 msgid "No kerning pairs created." 773 msgstr "Nevytvořeny žádné dvojice podřezávání" 774 775 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/KerningTools.vala:85 776 msgid "Kerning class" 777 msgstr "Třída podřezávání" 778 779 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/LayerLabel.vala:144 780 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 libbirdfont/Ligatures.vala:133 781 #: libbirdfont/Ligatures.vala:156 libbirdfont/Ligatures.vala:188 782 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 libbirdfont/SpacingTab.vala:232 783 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:276 libbirdfont/SpinButton.vala:208 784 #: libbirdfont/Theme.vala:687 785 msgid "Set" 786 msgstr "Nastavit" 787 788 #: libbirdfont/KerningStrings.vala:65 789 msgid "Load kerning strings" 790 msgstr "Nahrát řetězce podřezávání" 791 792 #: libbirdfont/KerningTools.vala:56 793 msgid "Kerning Tools" 794 msgstr "Nástroje na podřezávání" 795 796 #: libbirdfont/KerningTools.vala:63 libbirdfont/SpacingTools.vala:31 797 msgid "Font Size" 798 msgstr "Velikost písma" 799 800 #: libbirdfont/KerningTools.vala:82 801 msgid "Create new kerning class." 802 msgstr "Vytvořit novou třídu podřezávání (vyrovnání)." 803 804 #: libbirdfont/KerningTools.vala:93 805 msgid "Use text input to enter kerning values." 806 msgstr "Zadat hodnoty podřezání (vyrovnání) přímo." 807 808 #: libbirdfont/KerningTools.vala:101 libbirdfont/SpacingTools.vala:52 809 msgid "Insert glyph from overview" 810 msgstr "Vložit znak z přehledu" 811 812 #: libbirdfont/KerningTools.vala:116 libbirdfont/SpacingTools.vala:67 813 msgid "Insert character by unicode value" 814 msgstr "Vložit znak podle hodnoty Unicode" 815 816 #: libbirdfont/KerningTools.vala:124 817 msgid "Open a text file with kerning strings first." 818 msgstr "Nejprve otevřít soubor s podřezávacími řetězci." 819 820 #: libbirdfont/KerningTools.vala:126 821 msgid "Previous kerning string" 822 msgstr "Předchozí podřezávací řetězec" 823 824 #: libbirdfont/KerningTools.vala:136 825 msgid "You have reached the beginning of the list." 826 msgstr "Dosáhl jste začátku seznamu." 827 828 #: libbirdfont/KerningTools.vala:145 829 msgid "Next kerning string" 830 msgstr "Další podřezávací řetězec " 831 832 #: libbirdfont/KerningTools.vala:155 833 msgid "You have reached the end of the list." 834 msgstr "Dosáhl jste konce seznamu." 835 836 #: libbirdfont/KerningTools.vala:164 837 msgid "Substitutions" 838 msgstr "Nahrazení" 839 840 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:28 libbirdfont/OverviewTools.vala:39 841 msgid "Character Sets" 842 msgstr "Znakové sady" 843 844 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:68 845 msgid "Character Set" 846 msgstr "Znaková sada" 847 848 #: libbirdfont/LayerLabel.vala:144 849 msgid "Layer" 850 msgstr "Vrstva" 851 852 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 853 msgid "character sequence" 854 msgstr "kombinace znaků" 855 856 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 857 msgid "ligature" 858 msgstr "slitek" 859 860 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 861 msgid "substitution" 862 msgstr "nahrazení" 863 864 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 865 msgid "beginning" 866 msgstr "začátek" 867 868 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 869 msgid "middle" 870 msgstr "prostředek" 871 872 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 873 msgid "end" 874 msgstr "konec" 875 876 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 877 msgid "New Ligature" 878 msgstr "Nový slitek" 879 880 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 881 msgid "New Contextual Substitution" 882 msgstr "Nová náhrada vyplývající ze souvislosti" 883 884 #: libbirdfont/LigatureList.vala:115 885 msgid "Contextual Substitutions" 886 msgstr "Náhrady vyplývající ze souvislostí" 887 888 #: libbirdfont/LigatureList.vala:126 libbirdfont/LigatureList.vala:140 889 #: libbirdfont/Menu.vala:427 890 msgid "Ligatures" 891 msgstr "Slitky" 892 893 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 894 msgid "Beginning" 895 msgstr "Začátek" 896 897 #: libbirdfont/Ligatures.vala:133 898 msgid "Middle" 899 msgstr "Prostředek" 900 901 #: libbirdfont/Ligatures.vala:156 902 msgid "End" 903 msgstr "Konec" 904 905 #: libbirdfont/Ligatures.vala:188 906 msgid "Ligature" 907 msgstr "Slitek" 908 909 #: libbirdfont/Line.vala:157 910 msgid "Position" 911 msgstr "Poloha" 912 913 #: libbirdfont/Line.vala:157 914 msgid "Move" 915 msgstr "Posunout" 916 917 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:29 918 msgid "This font was made with a newer version of Birdfont." 919 msgstr "Toto písmo bylo uděláno v novější verzi Birdfontu." 920 921 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:30 922 msgid "You need to upgrade your version of Birdfont." 923 msgstr "Potřebujete povýšit verzi Birdfontu." 924 925 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:34 926 msgid "This font was made with an old version of Birdfont." 927 msgstr "Toto písmo bylo uděláno ve staré verzi Birdfontu." 928 929 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:35 930 msgid "You need an older version of Birdfont to open it." 931 msgstr "K jeho otevření potřebujete starší verzi Birdfontu." 932 933 #: libbirdfont/MainWindow.vala:235 934 msgid "Glyph sequence" 935 msgstr "Pořadí znaků" 936 937 #: libbirdfont/Menu.vala:37 938 msgid "File" 939 msgstr "Soubor" 940 941 #: libbirdfont/Menu.vala:43 942 msgid "New" 943 msgstr "Nový" 944 945 #: libbirdfont/Menu.vala:57 libbirdfont/RecentFiles.vala:81 946 msgid "Recent Files" 947 msgstr "Nedávno otevřené soubory" 948 949 #: libbirdfont/Menu.vala:71 950 msgid "Save As" 951 msgstr "Uložit jako" 952 953 #: libbirdfont/Menu.vala:78 954 msgid "Select Character Set" 955 msgstr "Vybrat znakovou sadu" 956 957 #: libbirdfont/Menu.vala:85 958 msgid "Quit" 959 msgstr "Ukončit" 960 961 #: libbirdfont/Menu.vala:93 962 msgid "Edit" 963 msgstr "Úpravy" 964 965 #: libbirdfont/Menu.vala:106 966 msgid "Redo" 967 msgstr "Znovu" 968 969 #: libbirdfont/Menu.vala:113 970 msgid "Copy" 971 msgstr "Kopírovat" 972 973 #: libbirdfont/Menu.vala:120 974 msgid "Paste" 975 msgstr "Vložit" 976 977 #: libbirdfont/Menu.vala:127 978 msgid "Paste In Place" 979 msgstr "Přepsat" 980 981 #: libbirdfont/Menu.vala:134 982 msgid "Select All Paths" 983 msgstr "Vybrat všechny cesty" 984 985 #: libbirdfont/Menu.vala:141 986 msgid "Select All Glyphs" 987 msgstr "Vybrat všechny znaky" 988 989 #: libbirdfont/Menu.vala:148 990 msgid "Move To Baseline" 991 msgstr "Přesunout na účaří" 992 993 #: libbirdfont/Menu.vala:155 libbirdfont/OverView.vala:250 994 #: libbirdfont/OverView.vala:269 libbirdfont/OverviewTools.vala:154 995 msgid "Search" 996 msgstr "Hledat" 997 998 #: libbirdfont/Menu.vala:162 999 msgid "Simplify Path" 1000 msgstr "Zjednodušit cestu" 1001 1002 #: libbirdfont/Menu.vala:169 1003 msgid "Merge Paths" 1004 msgstr "Sloučit cesty" 1005 1006 #: libbirdfont/Menu.vala:176 1007 msgid "Close Path" 1008 msgstr "Uzavřít cestu" 1009 1010 #: libbirdfont/Menu.vala:183 1011 msgid "Glyph Sequence" 1012 msgstr "Pořadí znaků" 1013 1014 #: libbirdfont/Menu.vala:190 1015 msgid "Set Background Glyph" 1016 msgstr "Nastavit znak pozadí" 1017 1018 #: libbirdfont/Menu.vala:197 1019 msgid "Remove Background Glyph" 1020 msgstr "Odstranit znak pozadí" 1021 1022 #: libbirdfont/Menu.vala:204 1023 msgid "Create Guide" 1024 msgstr "Vytvořit vodítko" 1025 1026 #: libbirdfont/Menu.vala:211 1027 msgid "List Guides" 1028 msgstr "Uvést vodítka" 1029 1030 #: libbirdfont/Menu.vala:218 1031 msgid "Select Point Above" 1032 msgstr "Vybrat výše ležící bod" 1033 1034 #: libbirdfont/Menu.vala:225 1035 msgid "Select Next Point" 1036 msgstr "Vybrat další bod" 1037 1038 #: libbirdfont/Menu.vala:232 1039 msgid "Select Previous Point" 1040 msgstr "Vybrat předchozí bod" 1041 1042 #: libbirdfont/Menu.vala:239 1043 msgid "Select Point Below" 1044 msgstr "Vybrat níže ležící bod" 1045 1046 #: libbirdfont/Menu.vala:253 1047 msgid "Move Layer Up" 1048 msgstr "Posunout vrstvu nahoru" 1049 1050 #: libbirdfont/Menu.vala:260 1051 msgid "Move Layer Down" 1052 msgstr "Posunout vrstvu dolů" 1053 1054 #: libbirdfont/Menu.vala:268 1055 msgid "Import and Export" 1056 msgstr "Zavedení a vyvedení" 1057 1058 #: libbirdfont/Menu.vala:274 1059 msgid "Export Fonts" 1060 msgstr "Vyvést písma" 1061 1062 #: libbirdfont/Menu.vala:281 1063 msgid "Export Glyph as SVG" 1064 msgstr "Vyvést znak jako SVG" 1065 1066 #: libbirdfont/Menu.vala:288 1067 msgid "Import SVG file" 1068 msgstr "Zavést soubor SVG" 1069 1070 #: libbirdfont/Menu.vala:295 1071 msgid "Import SVG folder" 1072 msgstr "Zavést složku SVG" 1073 1074 #: libbirdfont/Menu.vala:302 1075 msgid "Import Background Image" 1076 msgstr "Zavést obrázek pozadí" 1077 1078 #: libbirdfont/Menu.vala:316 libbirdfont/Preview.vala:27 1079 msgid "Preview" 1080 msgstr "Náhled" 1081 1082 #: libbirdfont/Menu.vala:324 1083 msgid "Tab" 1084 msgstr "Karta" 1085 1086 #: libbirdfont/Menu.vala:330 1087 msgid "Next Tab" 1088 msgstr "Další karta" 1089 1090 #: libbirdfont/Menu.vala:337 1091 msgid "Previous Tab" 1092 msgstr "Předchozí karta" 1093 1094 #: libbirdfont/Menu.vala:344 1095 msgid "Close Tab" 1096 msgstr "Zavřít kartu" 1097 1098 #: libbirdfont/Menu.vala:351 1099 msgid "Close All Tabs" 1100 msgstr "Zavřít všechny karty" 1101 1102 #: libbirdfont/Menu.vala:359 1103 msgid "Spacing and Kerning" 1104 msgstr "Rozestupy a podřezávání" 1105 1106 #: libbirdfont/Menu.vala:365 1107 msgid "Show Spacing Tab" 1108 msgstr "Ukázat kartu prostrkávání (rozestupů)" 1109 1110 #: libbirdfont/Menu.vala:372 1111 msgid "Show Kerning Tab" 1112 msgstr "Ukázat kartu podřezávání (vyrovnání)" 1113 1114 #: libbirdfont/Menu.vala:379 1115 msgid "List Kerning Pairs" 1116 msgstr "Vypsat dvojice podřezávání (vyrovnání)" 1117 1118 #: libbirdfont/Menu.vala:386 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 1119 msgid "Spacing Classes" 1120 msgstr "Třídy prostrkávání (rozestupů)" 1121 1122 #: libbirdfont/Menu.vala:393 1123 msgid "Select Next Kerning Pair" 1124 msgstr "Vybrat další dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1125 1126 #: libbirdfont/Menu.vala:402 1127 msgid "Select Previous Kerning Pair" 1128 msgstr "Vybrat předchozí dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1129 1130 #: libbirdfont/Menu.vala:411 1131 msgid "Load Kerning Strings" 1132 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce" 1133 1134 #: libbirdfont/Menu.vala:418 1135 msgid "Reload Kerning Strings" 1136 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce znovu" 1137 1138 #: libbirdfont/Menu.vala:433 1139 msgid "Show Ligatures" 1140 msgstr "Ukázat slitky" 1141 1142 #: libbirdfont/Menu.vala:440 1143 msgid "Add Ligature" 1144 msgstr "Přidat slitek" 1145 1146 #: libbirdfont/Menu.vala:449 1147 msgid "Git" 1148 msgstr "Git" 1149 1150 #: libbirdfont/Menu.vala:455 1151 msgid "Save As .bfp" 1152 msgstr "Uložit jako BFP" 1153 1154 #: libbirdfont/Menu.vala:464 libbirdfont/OverView.vala:472 1155 msgid "Overview" 1156 msgstr "Přehled" 1157 1158 #: libbirdfont/MenuItem.vala:82 1159 msgid "UP" 1160 msgstr "NAHORU" 1161 1162 #: libbirdfont/MenuItem.vala:85 1163 msgid "DOWN" 1164 msgstr "DOLŮ" 1165 1166 #: libbirdfont/MenuItem.vala:88 1167 msgid "LEFT" 1168 msgstr "VLEVO" 1169 1170 #: libbirdfont/MenuItem.vala:91 1171 msgid "RIGHT" 1172 msgstr "VPRAVO" 1173 1174 #: libbirdfont/MenuTab.vala:95 1175 msgid "Missing metadata in font:" 1176 msgstr "V písmu chybějící popisná data:" 1177 1178 #: libbirdfont/MenuTab.vala:128 1179 msgid "" 1180 "You need to choose a different name for the TTF file with Mac adjustmets." 1181 msgstr "Pro soubor TTF s úpravami Mac musíte vybrat jiný název." 1182 1183 #: libbirdfont/MenuTab.vala:146 1184 msgid "You need to save your font before exporting it." 1185 msgstr "Před vyvedením musíte písmo uložit." 1186 1187 #: libbirdfont/MenuTab.vala:189 1188 msgid "Menu" 1189 msgstr "Nabídka" 1190 1191 #: libbirdfont/MenuTab.vala:695 1192 msgid "Add ligature" 1193 msgstr "Přidat slitek" 1194 1195 #: libbirdfont/MoveTool.vala:41 1196 msgid "Move paths" 1197 msgstr "Posunout cesty" 1198 1199 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:102 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:167 1200 msgid "Glyph Substitutions" 1201 msgstr "Náhrady znaků" 1202 1203 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:108 1204 msgid "New glyph" 1205 msgstr "Nový znak" 1206 1207 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:115 1208 msgid "Replacement" 1209 msgstr "Nahrazení" 1210 1211 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:120 1212 msgid "Tag" 1213 msgstr "Značka" 1214 1215 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:181 1216 msgid "Glyph name" 1217 msgstr "Název znaku" 1218 1219 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:200 1220 msgid "All glyphs must have unique names." 1221 msgstr "Všechny znaky musí mít jedinečné názvy." 1222 1223 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:47 1224 msgid "Stylistic Alternate" 1225 msgstr "Stylistická alternativa" 1226 1227 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:49 1228 msgid "Small Caps" 1229 msgstr "Kapitálky" 1230 1231 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:51 1232 msgid "Capitals to Small Caps" 1233 msgstr "Velká písmena na kapitálky" 1234 1235 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:53 1236 msgid "Swashes" 1237 msgstr "Ozdobná písmena" 1238 1239 #: libbirdfont/OverView.vala:250 libbirdfont/OverView.vala:269 1240 msgid "Filter" 1241 msgstr "Filtr" 1242 1243 #: libbirdfont/OverView.vala:675 1244 msgid "No glyphs in this view." 1245 msgstr "Žádné znaky v tomto zobrazení." 1246 1247 #: libbirdfont/OverView.vala:1486 1248 msgid "See also:" 1249 msgstr "Další podrobnosti:" 1250 1251 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:30 1252 msgid "Overwrite TTF file?" 1253 msgstr "Přepsat soubor TTF?" 1254 1255 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:31 1256 msgid "Overwrite" 1257 msgstr "Přepsat" 1258 1259 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:32 1260 #: libbirdfont/OverwriteBfFile.vala:34 libbirdfont/SaveDialog.vala:50 1261 msgid "Cancel" 1262 msgstr "Zrušit" 1263 1264 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:33 1265 msgid "Yes, don't ask again." 1266 msgstr "Ano, tento dotaz již příště nezobrazovat." 1267 1268 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:41 libbirdfont/OverviewTools.vala:119 1269 msgid "Transform" 1270 msgstr "Přeměnit" 1271 1272 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:43 1273 msgid "Multi-Master" 1274 msgstr "" 1275 1276 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:56 1277 msgid "All Glyphs" 1278 msgstr "Všechny znaky" 1279 1280 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:66 1281 msgid "Default" 1282 msgstr "Výchozí" 1283 1284 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:93 1285 msgid "Skew" 1286 msgstr "Zkosení" 1287 1288 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:106 1289 msgid "Resize" 1290 msgstr "Změnit velikost" 1291 1292 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:134 1293 msgid "Create alternate" 1294 msgstr "Vytvořit náhražku" 1295 1296 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:138 1297 msgid "Set curve orientation" 1298 msgstr "Nastavit natočení křivky" 1299 1300 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:160 1301 msgid "Master Size" 1302 msgstr "Hlavní velikost" 1303 1304 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:175 1305 msgid "Create new master font" 1306 msgstr "Vytvořit nové hlavní písmo" 1307 1308 #: libbirdfont/OverwriteBfFile.vala:25 1309 msgid "This file already exists. Do you want to replace it?" 1310 msgstr "" 1311 "Tento soubor již existuje.\n" 1312 "Přejete si jej nahradit?" 1313 1314 #: libbirdfont/OverwriteBfFile.vala:27 1315 msgid "Replace" 1316 msgstr "Nahradit" 1317 1318 #: libbirdfont/PenTool.vala:82 1319 msgid "Add new points" 1320 msgstr "Přidat nové body" 1321 1322 #: libbirdfont/PointTool.vala:84 1323 msgid "Move control points" 1324 msgstr "Posunout ovládací body" 1325 1326 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:27 1327 msgid "Reload webview" 1328 msgstr "Nahrát znovu webové zobrazení" 1329 1330 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:33 1331 msgid "Export fonts" 1332 msgstr "Vyvést písma" 1333 1334 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:39 1335 msgid "Generate html document" 1336 msgstr "Vytvořit soubor HTML" 1337 1338 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:62 1339 msgid "No fonts created yet" 1340 msgstr "Ještě nevytvořena žádná písma" 1341 1342 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:65 1343 msgid "Create a New Font" 1344 msgstr "Vytvořit nové písmo" 1345 1346 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:76 1347 msgid "Glyphs" 1348 msgstr "Znaky" 1349 1350 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:92 1351 msgid "Backups" 1352 msgstr "Zálohy" 1353 1354 #: libbirdfont/RectangleTool.vala:30 1355 msgid "Rectangle" 1356 msgstr "Obdélník" 1357 1358 #: libbirdfont/ResizeTool.vala:49 1359 msgid "Resize and rotate paths" 1360 msgstr "Změnit velikost a natočení cest" 1361 1362 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:36 1363 msgid "Save changes?" 1364 msgstr "Uložit změny?" 1365 1366 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:44 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:30 1367 msgid "Discard" 1368 msgstr "Zahodit" 1369 1370 #: libbirdfont/SaveDialogListener.vala:28 1371 msgid "Save?" 1372 msgstr "Uložit?" 1373 1374 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:80 1375 msgid "Precision for pen tool" 1376 msgstr "Přesnost pro nástroj psacího pera" 1377 1378 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:88 1379 msgid "Show or hide control point handles" 1380 msgstr "Ukázat nebo skrýt úchopy ovládacích bodů" 1381 1382 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:98 1383 msgid "Fill open paths." 1384 msgstr "Vyplnit otevřené cesty." 1385 1386 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:105 1387 msgid "Use TTF units." 1388 msgstr "Použít jednotky TTF." 1389 1390 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:108 1391 msgid "Number of points added by the freehand tool" 1392 msgstr "Počet bodů přidávaných nástrojem kreslení od ruky" 1393 1394 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:130 1395 msgid "Path simplification threshold" 1396 msgstr "Práh pro zjednodušení cesty" 1397 1398 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:149 1399 msgid "Color theme" 1400 msgstr "Téma barev" 1401 1402 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:151 1403 msgid "Key Bindings" 1404 msgstr "Přiřazení klávesových zkratek" 1405 1406 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 1407 msgid "Character" 1408 msgstr "Znak" 1409 1410 #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:69 1411 msgid "New spacing class" 1412 msgstr "Nová třída prostrkávání (rozestupů)" 1413 1414 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:36 1415 msgid "Spacing" 1416 msgstr "Rozestupy" 1417 1418 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:232 1419 msgid "Left" 1420 msgstr "Vlevo" 1421 1422 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:276 1423 msgid "Right" 1424 msgstr "Vpravo" 1425 1426 #: libbirdfont/SvgParser.vala:51 libbirdfont/SvgParser.vala:95 1427 msgid "Import" 1428 msgstr "Zavést" 1429 1430 #: libbirdfont/Theme.vala:421 1431 msgid "Canvas Background" 1432 msgstr "Pozadí plátna" 1433 1434 #: libbirdfont/Theme.vala:422 1435 msgid "Filled Stroke" 1436 msgstr "Vyplněný obrys" 1437 1438 #: libbirdfont/Theme.vala:423 1439 msgid "Stroke Color" 1440 msgstr "Barva tahu" 1441 1442 #: libbirdfont/Theme.vala:424 1443 msgid "Handle Color" 1444 msgstr "Barva úchopu" 1445 1446 #: libbirdfont/Theme.vala:425 1447 msgid "Fill Color" 1448 msgstr "Barva výplně" 1449 1450 #: libbirdfont/Theme.vala:426 1451 msgid "Selected Objects" 1452 msgstr "Vybrané objekty" 1453 1454 #: libbirdfont/Theme.vala:428 1455 msgid "Background 1" 1456 msgstr "Pozadí 1" 1457 1458 #: libbirdfont/Theme.vala:429 1459 msgid "Dialog Background" 1460 msgstr "Pozadí dialogu" 1461 1462 #: libbirdfont/Theme.vala:430 1463 msgid "Menu Background" 1464 msgstr "Pozadí nabídky" 1465 1466 #: libbirdfont/Theme.vala:431 1467 msgid "Default Background" 1468 msgstr "Výchozí pozadí" 1469 1470 #: libbirdfont/Theme.vala:433 1471 msgid "Checkbox Background" 1472 msgstr "Pozadí zaškrtávacího okénka" 1473 1474 #: libbirdfont/Theme.vala:435 1475 msgid "Foreground 1" 1476 msgstr "Popředí 1" 1477 1478 #: libbirdfont/Theme.vala:436 1479 msgid "Text Foreground" 1480 msgstr "Popředí textu" 1481 1482 #: libbirdfont/Theme.vala:437 1483 msgid "Table Border" 1484 msgstr "Okraj tabulky" 1485 1486 #: libbirdfont/Theme.vala:438 1487 msgid "Selection Border" 1488 msgstr "Okraj výběru" 1489 1490 #: libbirdfont/Theme.vala:439 1491 msgid "Overview Glyph" 1492 msgstr "Přehledový znak" 1493 1494 #: libbirdfont/Theme.vala:440 1495 msgid "Foreground Inverted" 1496 msgstr "Popředí obráceno" 1497 1498 #: libbirdfont/Theme.vala:441 1499 msgid "Menu Foreground" 1500 msgstr "Popředí nabídky" 1501 1502 #: libbirdfont/Theme.vala:442 1503 msgid "Selected Tab Foreground" 1504 msgstr "Popředí vybrané karty" 1505 1506 #: libbirdfont/Theme.vala:443 1507 msgid "Tab Separator" 1508 msgstr "Oddělovač karty" 1509 1510 #: libbirdfont/Theme.vala:445 1511 msgid "Highlighted 1" 1512 msgstr "Zvýrazněno 1" 1513 1514 #: libbirdfont/Theme.vala:446 1515 msgid "Highlighted Guide" 1516 msgstr "Zvýrazněné vodítko" 1517 1518 #: libbirdfont/Theme.vala:448 1519 msgid "Grid" 1520 msgstr "Mřížka" 1521 1522 #: libbirdfont/Theme.vala:450 1523 msgid "Guide 1" 1524 msgstr "Vodítko 1" 1525 1526 #: libbirdfont/Theme.vala:451 1527 msgid "Guide 2" 1528 msgstr "Vodítko 2" 1529 1530 #: libbirdfont/Theme.vala:452 1531 msgid "Guide 3" 1532 msgstr "Vodítko 3" 1533 1534 #: libbirdfont/Theme.vala:454 1535 msgid "Button Border 1" 1536 msgstr "Okraj tlačítka 1" 1537 1538 #: libbirdfont/Theme.vala:455 1539 msgid "Button Background 1" 1540 msgstr "Pozadí tlačítka 1" 1541 1542 #: libbirdfont/Theme.vala:456 1543 msgid "Button Border 2" 1544 msgstr "Okraj tlačítka 2" 1545 1546 #: libbirdfont/Theme.vala:457 1547 msgid "Button Background 2" 1548 msgstr "Pozadí tlačítka 2" 1549 1550 #: libbirdfont/Theme.vala:458 1551 msgid "Button Border 3" 1552 msgstr "Okraj tlačítka 3" 1553 1554 #: libbirdfont/Theme.vala:459 1555 msgid "Button Background 3" 1556 msgstr "Pozadí tlačítka 3" 1557 1558 #: libbirdfont/Theme.vala:460 1559 msgid "Button Border 4" 1560 msgstr "Okraj tlačítka 4" 1561 1562 #: libbirdfont/Theme.vala:461 1563 msgid "Button Background 4" 1564 msgstr "Pozadí tlačítka 4" 1565 1566 #: libbirdfont/Theme.vala:463 1567 msgid "Button Foreground" 1568 msgstr "Popředí tlačítka" 1569 1570 #: libbirdfont/Theme.vala:464 1571 msgid "Selected Button Foreground" 1572 msgstr "Popředí vybraného tlačítka" 1573 1574 #: libbirdfont/Theme.vala:466 1575 msgid "Tool Foreground" 1576 msgstr "Popředí nástroje" 1577 1578 #: libbirdfont/Theme.vala:467 1579 msgid "Selected Tool Foreground" 1580 msgstr "Popředí vybraného nástroje" 1581 1582 #: libbirdfont/Theme.vala:469 1583 msgid "Text Area Background" 1584 msgstr "Pozadí textové oblasti" 1585 1586 #: libbirdfont/Theme.vala:471 1587 msgid "Overview Item Border" 1588 msgstr "Okraj přehledové položky" 1589 1590 #: libbirdfont/Theme.vala:473 1591 msgid "Selected Overview Item" 1592 msgstr "Položka vybraného přehledu" 1593 1594 #: libbirdfont/Theme.vala:474 1595 msgid "Overview Item 1" 1596 msgstr "Položka přehledu 1" 1597 1598 #: libbirdfont/Theme.vala:475 1599 msgid "Overview Item 2" 1600 msgstr "Položka přehledu 2" 1601 1602 #: libbirdfont/Theme.vala:477 1603 msgid "Overview Selected Foreground" 1604 msgstr "Popředí vybraného přehledu" 1605 1606 #: libbirdfont/Theme.vala:478 1607 msgid "Overview Foreground" 1608 msgstr "Popředí přehledu" 1609 1610 #: libbirdfont/Theme.vala:480 1611 msgid "Glyph Count Background 1" 1612 msgstr "Pozadí počtu znaků 1" 1613 1614 #: libbirdfont/Theme.vala:481 1615 msgid "Glyph Count Background 2" 1616 msgstr "Pozadí počtu znaků 2" 1617 1618 #: libbirdfont/Theme.vala:483 1619 msgid "Dialog Shadow" 1620 msgstr "Stín dialogu" 1621 1622 #: libbirdfont/Theme.vala:485 1623 msgid "Selected Active Cubic Control Point" 1624 msgstr "Vybraný činný krychlový ovládací bod" 1625 1626 #: libbirdfont/Theme.vala:486 1627 msgid "Selected Cubic Control Point" 1628 msgstr "Vybraný krychlový ovládací bod" 1629 1630 #: libbirdfont/Theme.vala:487 1631 msgid "Active Cubic Control Point" 1632 msgstr "Činný krychlový ovládací bod" 1633 1634 #: libbirdfont/Theme.vala:488 1635 msgid "Cubic Control Point" 1636 msgstr "Krychlový ovládací bod" 1637 1638 #: libbirdfont/Theme.vala:490 1639 msgid "Selected Active Quadratic Control Point" 1640 msgstr "Vybraný činný čtvercový ovládací bod" 1641 1642 #: libbirdfont/Theme.vala:491 1643 msgid "Selected Quadratic Control Point" 1644 msgstr "Vybraný čtvercový ovládací bod" 1645 1646 #: libbirdfont/Theme.vala:492 1647 msgid "Active Quadratic Control Point" 1648 msgstr "Činný čtvercový ovládací bod" 1649 1650 #: libbirdfont/Theme.vala:493 1651 msgid "Cubic Quadratic Point" 1652 msgstr "Krychlový čtvercový bod " 1653 1654 #: libbirdfont/Theme.vala:495 1655 msgid "Selected Control Point Handle" 1656 msgstr "Vybraný úchop ovládacího bodu" 1657 1658 #: libbirdfont/Theme.vala:496 1659 msgid "Active Handle" 1660 msgstr "Činný úchop" 1661 1662 #: libbirdfont/Theme.vala:497 1663 msgid "Control Point Handle" 1664 msgstr "Úchop ovládacího bodu" 1665 1666 #: libbirdfont/Theme.vala:499 1667 msgid "Merge" 1668 msgstr "Sloučit" 1669 1670 #: libbirdfont/Theme.vala:500 1671 msgid "Spin Button" 1672 msgstr "Kruhové tlačítko" 1673 1674 #: libbirdfont/Theme.vala:501 1675 msgid "Active Spin Button" 1676 msgstr "Činné kruhové tlačítko" 1677 1678 #: libbirdfont/Theme.vala:502 1679 msgid "Zoom Bar Border" 1680 msgstr "Okraj zvětšovacího pruhu" 1681 1682 #: libbirdfont/Theme.vala:503 1683 msgid "Font Name" 1684 msgstr "Název písma" 1685 1686 #: libbirdfont/Theme.vala:687 1687 msgid "New theme" 1688 msgstr "Nový motiv" 1689 1690 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:118 1691 msgid "Add new theme" 1692 msgstr "Přidat nový motiv" 1693 1694 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:120 1695 msgid "Colors" 1696 msgstr "Barvy" 1697 1698 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:147 1699 msgid "Dark" 1700 msgstr "Tmavé" 1701 1702 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:149 1703 msgid "Bright" 1704 msgstr "Světlé" 1705 1706 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:153 1707 msgid "Custom" 1708 msgstr "Vlastní" 1709 1710 #: libbirdfont/ThemeTools.vala:30 1711 msgid "Color" 1712 msgstr "Barva" 1713 1714 #: libbirdfont/ToolItem.vala:44 1715 msgid "Shift" 1716 msgstr "Posun" 1717 1718 #: libbirdfont/TrackTool.vala:57 1719 msgid "Freehand drawing" 1720 msgstr "Kreslení od ruky" 1721 1722 #: libbirdfont/VersionList.vala:51 1723 msgid "New version" 1724 msgstr "Nová verze" 1725 1726 #: birdfont/GtkWindow.vala:531 1727 msgid "Your fonts have been exported." 1728 msgstr "Písma byla uložena." 1729 1730 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 1731 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" 1732 msgstr "Ořez podle jasu, od 0.001 do 2, výchozí hodnota je 1" 1733 1734 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 1735 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" 1736 msgstr "Podrobnosti, od 0.001 do 9.999, výchozí hodnota je 1" 1737 1738 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 1739 msgid "use quadratic control points" 1740 msgstr "Použít kvadratické ovládací body" 1741 1742 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 1743 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" 1744 msgstr "Zjednodušení, od 0.001 do 1, výchozí hodnota je 0.5" 1745 1746 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 1747 msgid "File does not exist." 1748 msgstr "Soubor neexistuje." 1749 1750 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 1751 msgid "Unknown file format." 1752 msgstr "Neznámý formát souboru." 1753 1754 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 1755 msgid "Writing" 1756 msgstr "Zapisuje se" 1757 1758 #~ msgid "color" 1759 #~ msgstr "Barva" 1760 1761 #~ msgid "Full name (name and style)" 1762 #~ msgstr "Celý název (název a styl)" 1763 1764 #~ msgid "Unique identifier" 1765 #~ msgstr "Jedinečný identifikátor" 1766 1767 #~ msgid "Active Control Point Handle" 1768 #~ msgstr "Činný úchop ovládacího bodu" 1769 1770 #~ msgid "Move to path to the bottom layer" 1771 #~ msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 1772 1773 #~ msgid "Select color" 1774 #~ msgstr "Vybrat barvu" 1775 1776 #~ msgid "print this message\n" 1777 #~ msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou\n" 1778 1779 #~ msgid "write files to this directory\n" 1780 #~ msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře\n" 1781 1782 #~ msgid "write svg file\n" 1783 #~ msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG\n" 1784 1785 #~ msgid "write ttf and eot files\n" 1786 #~ msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT\n" 1787 1788 #~ msgid "Default theme" 1789 #~ msgstr "Výchozí motiv" 1790 1791 #~ msgid "High contrast theme" 1792 #~ msgstr "Motiv s vysokým kontrastem" 1793 1794 #~ msgid "Custom theme" 1795 #~ msgstr "Vlastní motiv" 1796 1797 #~ msgid "Background 2" 1798 #~ msgstr "Pozadí 2" 1799 1800 #~ msgid "Background 3" 1801 #~ msgstr "Pozadí 3" 1802 1803 #~ msgid "Background 4" 1804 #~ msgstr "Pozadí 4" 1805 1806 #~ msgid "Background 5" 1807 #~ msgstr "Pozadí 5" 1808 1809 #~ msgid "Background 6" 1810 #~ msgstr "Pozadí 6" 1811 1812 #~ msgid "Background 7" 1813 #~ msgstr "Pozadí 7" 1814 1815 #~ msgid "Background 8" 1816 #~ msgstr "Pozadí 8" 1817 1818 #~ msgid "Background 9" 1819 #~ msgstr "Pozadí 9" 1820 1821 #~ msgid "Foreground 2" 1822 #~ msgstr "Popředí 2" 1823 1824 #~ msgid "Foreground 3" 1825 #~ msgstr "Popředí 3" 1826 1827 #~ msgid "Foreground 4" 1828 #~ msgstr "Popředí 4" 1829 1830 #~ msgid "Foreground 5" 1831 #~ msgstr "Popředí 5" 1832 1833 #~ msgid "Foreground 6" 1834 #~ msgstr "Popředí 6" 1835 1836 #~ msgid "Foreground 7" 1837 #~ msgstr "Popředí 7" 1838 1839 #~ msgid "Selected Overview Item 1" 1840 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 1" 1841 1842 #~ msgid "Selected Overview Item 2" 1843 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 2" 1844 1845 #~ msgid "Glyph Count Background" 1846 #~ msgstr "Pozadí počtu znaků" 1847 1848 #~ msgid "New Font" 1849 #~ msgstr "Nové písmo" 1850 1851 #~ msgid "No fonts created yet." 1852 #~ msgstr "Ještě nebylo vytvořeno žádné písmo." 1853 1854 #~ msgid "Recent files" 1855 #~ msgstr "Nedávno otevřené soubory" 1856 1857 #~ msgid "Backup" 1858 #~ msgstr "Záloha" 1859 1860 #~ msgid "Control Point Tools" 1861 #~ msgstr "Nástroje pro práci s body" 1862 1863 #~ msgid "Select Background" 1864 #~ msgstr "Vybrat pozadí" 1865 1866 #~ msgid "Saving" 1867 #~ msgstr "Ukládá se" 1868 1869 #~ msgid "Loading the unicode character database" 1870 #~ msgstr "Nahrává se databáze Unicode znaků" 1871 1872 #~ msgid "Three font files have been created." 1873 #~ msgstr "Byly vytvořeny tři soubory písma." 1874 1875 #~ msgid "Writing TTF and EOT files." 1876 #~ msgstr "Zapisují se soubory TTF a EOT." 1877 1878 #~ msgid "Writing SVG file." 1879 #~ msgstr "Zapisuje se soubor SVG." 1880 1881 #~ msgid "The file is write protected." 1882 #~ msgstr "Soubor je chráněn proti zápisu." 1883 1884 #~ msgid "" 1885 #~ "Right click to edit the class and left click to kern glyphs in the class." 1886 #~ msgstr "" 1887 #~ "Klepněte pravým tlačítkem myši pro úpravu třídy a levým tlačítkem pro " 1888 #~ "podřezání (vyrovnání) znaků dané třídy (úprava mezer mezi písmeny)." 1889 1890 #~ msgid "Stroke color" 1891 #~ msgstr "Barva tahu" 1892 1893 #~ msgid "Handle color" 1894 #~ msgstr "Barva úchopu" 1895 1896 #~ msgid "Object color" 1897 #~ msgstr "Barva předmětu" 1898 1899 #~ msgid "Select Background Image" 1900 #~ msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 1901 1902 #~ msgid "Font size" 1903 #~ msgstr "Velikost písma" 1904 1905 #~ msgid "Font size " 1906 #~ msgstr "Velikost písma " 1907 1908 #~ msgid "Show guidelines for x-height and baseline" 1909 #~ msgstr "Zobrazit pomocné linky střední a dolní dotažnice" 1910 1911 #~ msgid "Adjust right side bearing." 1912 #~ msgstr "Upravit spojitost pravé strany" 1913 1914 #~ msgid "Insert last edited glyph" 1915 #~ msgstr "Vložit naposledy upravovaný znak" 1916 1917 #~ msgid "Loading XML data." 1918 #~ msgstr "Nahrávají se data XML." 1919 1920 #~ msgid "Default language" 1921 #~ msgstr "Výchozí jazyk" 1922 1923 #~ msgid "Private use area" 1924 #~ msgstr "Zvláštní symboly souboru znaků" 1925 1926 #~ msgid "Show full unicode characters set" 1927 #~ msgstr "Ukázat úplnou znakovou sadu Unicode" 1928 1929 #~ msgid "Show default characters set" 1930 #~ msgstr "Ukázat výchozí znakovou sadu" 1931 1932 #~ msgid "Show all characters in the font" 1933 #~ msgstr "Ukázat všechny v písmu obsažené znaky" 1934 1935 #~ msgid "Use one pixel per unit" 1936 #~ msgstr "Použít jeden pixel na jednotku" 1937 1938 #~ msgid "Set precision" 1939 #~ msgstr "Stanovit přesnost" 1940 1941 #~ msgid "" 1942 #~ "Show all control point handles or only handles for the selected points." 1943 #~ msgstr "Ukázat všechny ovládací body nebo jen vybrané body." 1944 1945 #~ msgid "Set fill color for open paths." 1946 #~ msgstr "Stanovit barvu výplně pro otevřené cesty." 1947 1948 #~ msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." 1949 #~ msgstr "Nastavit počet vzorků na bod v nástroji pro kreslení od ruky." 1950 1951 #~ msgid "Simplification threshold" 1952 #~ msgstr "Hodnota prahu zjednodušení" 1953 1954 #~ msgid "Kerning:" 1955 #~ msgstr "Podřezávání:" 1956 1957 #~ msgid "Text" 1958 #~ msgstr "Text" 1959 1960 #~ msgid "_New" 1961 #~ msgstr "_Nový" 1962 1963 #~ msgid "_Open" 1964 #~ msgstr "_Otevřít" 1965 1966 #~ msgid "_Recent Files" 1967 #~ msgstr "Ne_dávné dokumenty" 1968 1969 #~ msgid "Save _as" 1970 #~ msgstr "Uloži_t jako" 1971 1972 #~ msgid "_Export" 1973 #~ msgstr "_Vyvést" 1974 1975 #~ msgid "_Preview" 1976 #~ msgstr "Ná_hled" 1977 1978 #~ msgid "Name and _Description" 1979 #~ msgstr "Název a _popis" 1980 1981 #~ msgid "Select _Character Set" 1982 #~ msgstr "Vybrat _znakovou sadu" 1983 1984 #~ msgid "_Quit" 1985 #~ msgstr "U_končit" 1986 1987 #~ msgid "_Undo" 1988 #~ msgstr "_Zpět" 1989 1990 #~ msgid "_Redo" 1991 #~ msgstr "_Znovu" 1992 1993 #~ msgid "_Copy" 1994 #~ msgstr "_Kopírovat" 1995 1996 #~ msgid "_Paste" 1997 #~ msgstr "_Vložit" 1998 1999 #~ msgid "Paste _In Place" 2000 #~ msgstr "Vložit v _původní poloze" 2001 2002 #~ msgid "Select All Pa_ths" 2003 #~ msgstr "Vybrat všechny _cesty" 2004 2005 #~ msgid "Move _To Baseline" 2006 #~ msgstr "Přesunout _na základní linku" 2007 2008 #~ msgid "_Search" 2009 #~ msgstr "_Hledat" 2010 2011 #~ msgid "_Export Glyph as SVG" 2012 #~ msgstr "_Vyvést znak jako SVG" 2013 2014 #~ msgid "_Import SVG" 2015 #~ msgstr "_Zavést SVG" 2016 2017 #~ msgid "Simpl_ify Path" 2018 #~ msgstr "Zj_ednodušit cestu" 2019 2020 #~ msgid "Close _Path" 2021 #~ msgstr "Zavřít ce_stu" 2022 2023 #~ msgid "_Glyph Sequence" 2024 #~ msgstr "Pořadí zn_aků" 2025 2026 #~ msgid "Set Glyph _Background" 2027 #~ msgstr "Nastavit _pozadí znaku" 2028 2029 #~ msgid "_Remove Glyph Background" 2030 #~ msgstr "_Odstranit pozadí znaku" 2031 2032 #~ msgid "_Select Point Above" 2033 #~ msgstr "_Vybrat bod ležící nad" 2034 2035 #~ msgid "Select _Next Point" 2036 #~ msgstr "Vybrat _další bod" 2037 2038 #~ msgid "Select _Previous Point" 2039 #~ msgstr "Vybrat _předchozí bod" 2040 2041 #~ msgid "Select Point _Below" 2042 #~ msgstr "Vybrat bod ležící p_od" 2043 2044 #~ msgid "_Next Tab" 2045 #~ msgstr "_Další karta" 2046 2047 #~ msgid "_Previous Tab" 2048 #~ msgstr "_Předchozí karta" 2049 2050 #~ msgid "_Close Tab" 2051 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 2052 2053 #~ msgid "Close _All Tabs" 2054 #~ msgstr "Zavřít _všechny karty" 2055 2056 #~ msgid "_Create Path" 2057 #~ msgstr "Vy_tvořit cestu" 2058 2059 #~ msgid "_Zoom" 2060 #~ msgstr "_Zvětšení" 2061 2062 #~ msgid "_Create Counter Path" 2063 #~ msgstr "_Vytvořit opačnou cestu" 2064 2065 #~ msgid "_Move" 2066 #~ msgstr "_Posunout" 2067 2068 #~ msgid "Show _Full Unicode Characters Set" 2069 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 2070 2071 #~ msgid "Show De_fault Characters Set" 2072 #~ msgstr "Ukázat _výchozí znakovou sadu" 2073 2074 #~ msgid "Show Characters in Font" 2075 #~ msgstr "Ukázat v písmu obsažené znaky" 2076 2077 #~ msgid "Add New _Grid Item" 2078 #~ msgstr "Přidat novou položku na _mřížku" 2079 2080 #~ msgid "Remove Gr_id Item" 2081 #~ msgstr "Odstranit položku z mříž_ky" 2082 2083 #~ msgid "_Zoom In" 2084 #~ msgstr "Při_blížit" 2085 2086 #~ msgid "Zoom _Out" 2087 #~ msgstr "Od_dálit" 2088 2089 #~ msgid "U_se One Pixel Per Unit" 2090 #~ msgstr "Po_užít jeden pixel na jednotku" 2091 2092 #~ msgid "Show Kerning _Tab" 2093 #~ msgstr "Ukázat _kartu podřezávání" 2094 2095 #~ msgid "_List Kerning Pairs" 2096 #~ msgstr "V_ypsat dvojice podřezávání" 2097 2098 #~ msgid "Show _Spacing Tab" 2099 #~ msgstr "Ukázat kartu _rozestavění" 2100 2101 #~ msgid "Select _Next Kerning Pair" 2102 #~ msgstr "Vybrat _další dvojici podřezávání" 2103 2104 #~ msgid "Select _Previous Kerning Pair" 2105 #~ msgstr "Vybrat _předchozí dvojici podřezávání" 2106 2107 #~ msgid "_Save as .bfp" 2108 #~ msgstr "Uložit _jako .bfp" 2109 2110 #~ msgid "_Show Ligatures" 2111 #~ msgstr "_Ukázat slitky" 2112 2113 #~ msgid "_Add Ligature" 2114 #~ msgstr "_Přidat slitek" 2115 2116 #~ msgid "_File" 2117 #~ msgstr "_Soubor" 2118 2119 #~ msgid "_Edit" 2120 #~ msgstr "Úp_ravy" 2121 2122 #~ msgid "_Tab" 2123 #~ msgstr "_Karta" 2124 2125 #~ msgid "T_ool" 2126 #~ msgstr "_Nástroj" 2127 2128 #~ msgid "_Kerning" 2129 #~ msgstr "_Podřezávání" 2130 2131 #~ msgid "_Close tab" 2132 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 2133 2134 #~ msgid "Show _full unicode characters set" 2135 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 2136 2137 #~ msgid "Zoom in on region boundaries" 2138 #~ msgstr "Auf Bereichsgrenzen vergrößern" 2139 2140 #~ msgid "Set contrast for background image" 2141 #~ msgstr "Kontrast Hintergrundbild einstellen" 2142 2143 #~ msgid "Backgrounds" 2144 #~ msgstr "Hintergründe" 2145 2146 #~ msgid "Creating thumbnails" 2147 #~ msgstr "Miniaturbilder werden erstellt" 2148 2149 #~ msgid "Delay response for editing tools" 2150 #~ msgstr "Verzögerte Reaktion für Bearbeitungswerkzeuge" 2151 2152 #~ msgid "_Remove All Kerning Pairs" 2153 #~ msgstr "Alle Unterschneidungs-Paare _entfernen" 2154 2155 #~ msgid "Merge paths" 2156 #~ msgstr "Pfade vereinen" 2157 2158 #~ msgid "Delete selected glyph" 2159 #~ msgstr "Ausgewähltes Zeichen löschen" 2160 2161 #~ msgid "Zoom in on region boundries" 2162 #~ msgstr "Innerhalb der Bereichsgrenzen vergrößern" 2163 2164 #~ msgid "Right click or use left command key and click to add new points" 2165 #~ msgstr "" 2166 #~ "Rechtsklick oder linke Steuerungs-Taste gedrückt halten und klicken, um " 2167 #~ "neue Punkte hinzuzufügen" 2168 2169 #~ msgid "Right click to add new points, left click to move points" 2170 #~ msgstr "" 2171 #~ "Rechtsklick um neue Punkte hinzuzufügen, Linksklink um Punkte zu " 2172 #~ "verschieben" 2173 2174 #~ msgid "and double click to add new point on path." 2175 #~ msgstr "und Doppelklick um einen neuen Punkt auf einem Pfad zu erstellen." 2176 2177 #~ msgid "Zoom to scale 1:1" 2178 #~ msgstr "Zoom para escala 1:1" 2179 2180 #~ msgid "Zoom in at region boundries" 2181 #~ msgstr "Ajustar para limites do caractere" 2182 2183 #~ msgid "Zoom in background image" 2184 #~ msgstr "Ajustar zoom para imagem de fundo" 2185 2186 #~ msgid "_Save" 2187 #~ msgstr "_Salvar" 2188 2189 #~ msgid "exit if a test case failes" 2190 #~ msgstr "sair se um caso de teste falhar" 2191 2192 #~ msgid "Postscript name" 2193 #~ msgstr "Nome Postscript" 2194 2195 #~ msgid "Recover" 2196 #~ msgstr "Recuperar" 2197 2198 #~ msgid "Delete all" 2199 #~ msgstr "Remover todos" 2200 2201 #~ msgid "Full name (name & style)" 2202 #~ msgstr "Nome completo (nome e estilo)" 2203 2204 #~ msgid "Update name & description" 2205 #~ msgstr "Atualizar nome e descrição" 2206 2207 #~ msgid "Create a new font" 2208 #~ msgstr "Criar uma nova fonte" 2209 2210 #~ msgid "Add name and description to this font." 2211 #~ msgstr "Adicionar nome e descrição para esta fonte." 2212 2213 #~ msgid "Preferences" 2214 #~ msgstr "Preferências" 2215 2216 #~ msgid "Export SVG, TTF & EOT fonts" 2217 #~ msgstr "Exportar fontes em SVG, TTF e EOT" 2218 2219 #~ msgid "Export SVG font and view the result" 2220 #~ msgstr "Exportar fonte SVG e visualizar resultado" 2221 2222 #~ msgid "" 2223 #~ "The loaded font can be overwritten if you choose to continue with preview." 2224 #~ msgstr "" 2225 #~ "A fonte carregada pode ser sobrescrita se você escolher continuar a " 2226 #~ "visualização." 2227 2228 #~ msgid "Continue" 2229 #~ msgstr "Continuar" 2230 2231 #~ msgid "Continue and don't ask me again." 2232 #~ msgstr "Continue e não pergunte novamente." 2233 2234 #~ msgid "Use left command key (⌘) + click to add new points" 2235 #~ msgstr "" 2236 #~ "Pressione a tecla de comando da esquerda (⌘) e clique para adicionar " 2237 #~ "pontos" 2238 2239 #~ msgid "Save as" 2240 #~ msgstr "Salvar como" 2241 2242 #~ msgid "Show all characters in font" 2243 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres presentes na fonte" 2244 2245 #~ msgid "_Description" 2246 #~ msgstr "_Descrição" 2247 2248 #~ msgid "_Select all paths" 2249 #~ msgstr "Selecionar _todos os caminhos" 2250 2251 #~ msgid "_Export glyph as SVG" 2252 #~ msgstr "_Exportar caractere como SVG" 2253 2254 #~ msgid "Close _path" 2255 #~ msgstr "_Fechar caminho" 2256 2257 #~ msgid "_Select point above" 2258 #~ msgstr "_Selecionar ponto acima" 2259 2260 #~ msgid "Select _next point" 2261 #~ msgstr "Selecionar _próximo ponto" 2262 2263 #~ msgid "Select _previous point" 2264 #~ msgstr "Selecionar ponto _anterior" 2265 2266 #~ msgid "Select point _below" 2267 #~ msgstr "Selecionar ponto _inferior" 2268 2269 #~ msgid "_Next tab" 2270 #~ msgstr "_Próxima aba" 2271 2272 #~ msgid "_Previous tab" 2273 #~ msgstr "Aba a_nterior" 2274 2275 #~ msgid "Close _all tabs" 2276 #~ msgstr "Fechar _todas as abas" 2277 2278 #~ msgid "_Create path" 2279 #~ msgstr "_Criar caminho" 2280 2281 #~ msgid "_Create counter path" 2282 #~ msgstr "_Criar caminho inverso" 2283 2284 #~ msgid "Show de_fault characters set" 2285 #~ msgstr "E_xibir sequência de caracteres padrão" 2286 2287 #~ msgid "Show characters in font" 2288 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres da fonte" 2289 2290 #~ msgid "Add new _grid item" 2291 #~ msgstr "Adicionar novo item de _grade" 2292 2293 #~ msgid "Remove gr_id item" 2294 #~ msgstr "Remover item de g_rade" 2295 2296 #~ msgid "_Zoom in" 2297 #~ msgstr "Aumentar _zoom" 2298 2299 #~ msgid "Zoom _out" 2300 #~ msgstr "Diminuir zo_om" 2301 2302 #~ msgid "Zoom to _scale 1:1" 2303 #~ msgstr "Zoom para e_scala 1:1" 2304 2305 #~ msgid "" 2306 #~ "The loaded font will be overwritten if you choose to continue with " 2307 #~ "preview." 2308 #~ msgstr "A fonte carregada será sobrescrita se você continuar com a prévia." 2309 2310 #~ msgid "Export glyph to svg file" 2311 #~ msgstr "Exportar caractere para arquivo svg" 2312 2313 #~ msgid "Wrote font files" 2314 #~ msgstr "Escreveu arquivos de fonte" 2315 2316 #~ msgid "Create new kerning class" 2317 #~ msgstr "Neue Unterschneidungsklasse erstellen" 2318 2319 #~ msgid "Zoom to _Scale 1:1" 2320 #~ msgstr "Zoom auf _Maßstab 1:1" 2321