The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blobdiff – RSS feed

Update translations

Changes made to po/cs.po

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git
blob:a/po/cs.po -> blob:b/po/cs.po
--- po/cs.po +++ po/cs.po @@ -5,7 +5,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2016-05-14 19:44+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2016-06-19 15:33+0200\n" "PO-Revision-Date: 2016-04-14 09:55+0000\n" "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" @@ -111,8 +111,8 @@ msgid "Parts" msgstr "Části" - #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:53 libbirdfont/Glyph.vala:2367 - #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:181 + #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:53 libbirdfont/Glyph.vala:2359 + #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:199 msgid "Add" msgstr "Přidat" @@ -120,7 +120,7 @@ msgid "Select Glyph" msgstr "Vybrat znak" - #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:231 libbirdfont/LoadCallback.vala:102 + #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:232 libbirdfont/LoadCallback.vala:100 #: libbirdfont/Menu.vala:50 msgid "Open" msgstr "Otevřít" @@ -244,7 +244,7 @@ #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:150 libbirdfont/ImportUtils.vala:156 #: libbirdfont/Menu.vala:486 libbirdfont/Menu.vala:488 - #: libbirdfont/VersionList.vala:265 + #: libbirdfont/VersionList.vala:268 msgid "Version" msgstr "Verze" @@ -316,7 +316,7 @@ msgid "Geometrical Shapes" msgstr "Geometrické tvary" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:129 libbirdfont/OverviewTools.vala:40 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:129 libbirdfont/OverviewTools.vala:45 msgid "Zoom" msgstr "Zvětšení" @@ -332,203 +332,211 @@ msgid "Move canvas" msgstr "Posunout pracovní plochu" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:202 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:195 + msgid "Ctrl + Shift + Click" + msgstr "" + + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:196 + msgid "Space + Click" + msgstr "" + + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:204 msgid "Delete" msgstr "Smazat" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:209 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:211 msgid "Select all points or paths" msgstr "Vybrat všechny body nebo cesty" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:225 libbirdfont/Menu.vala:99 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:227 libbirdfont/Menu.vala:99 msgid "Undo" msgstr "Zpět" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:232 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:234 msgid "Insert new points on path" msgstr "Vložit nové body do cesty" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:241 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:243 msgid "Create quadratic Bézier curves" msgstr "Vytvářet kvadratické Bézierovy křivky" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:250 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:252 msgid "Create cubic Bézier curves" msgstr "Vytvářet kubické Bézierovy křivky" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:259 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:261 msgid "Quadratic path with two line handles" msgstr "Kvadratická cesta s dvouřádkovými identifikátory" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:268 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:270 msgid "Convert selected points" msgstr "Převést vybrané body" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:279 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:281 msgid "X coordinate" msgstr "Souřadnice x" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:323 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:325 msgid "Y coordinate" msgstr "Souřadnice y" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:366 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:368 msgid "Rotation" msgstr "Otočit" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:405 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:407 msgid "Width" msgstr "Šířka" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:430 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:432 msgid "Height" msgstr "Výška" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:473 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:475 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" msgstr "Svázat úchopy křivky vybraných bodů úprav" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:524 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:526 msgid "Symmetrical handles" msgstr "Souměrné úchopy" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:554 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:556 msgid "Convert segment to line." msgstr "Převést část na čáru." - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:562 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:564 msgid "Create counter from outline" msgstr "Obrátit cestu" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:565 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:567 msgid "Scale object to font top/baseline" msgstr "Změnit velikost předmětu k horní/základní čáře" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:574 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:576 msgid "Close path" msgstr "Uzavřít cestu" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:596 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:598 msgid "Move to path to the bottom of the layer" msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:610 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:612 msgid "Flip path vertically" msgstr "Zrcadlit svisle" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:618 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:620 msgid "Flip path horizontally" msgstr "Zrcadlit vodorovně" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:627 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:629 msgid "Set size for background image" msgstr "Nastavit velikost obrázku pozadí" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:665 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:667 msgid "Show/hide background image" msgstr "Ukázat/Skrýt obrázek pozadí" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:676 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:678 msgid "Insert a new background image" msgstr "Vložit nový obrázek pozadí" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:690 libbirdfont/ThemeTab.vala:151 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:692 libbirdfont/ThemeTab.vala:151 msgid "High contrast" msgstr "Vysoký kontrast" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:704 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:706 msgid "Set background threshold" msgstr "Nastavit práh pro pozadí" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:723 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:725 msgid "Amount of autotrace details" msgstr "Podrobnost automatického obkreslení" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:742 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:744 msgid "Autotrace simplification" msgstr "Zjednodušení automatického obkreslení" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:752 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:754 msgid "Autotrace background image" msgstr "Automaticky obkreslit obrázek pozadí" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:760 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:762 msgid "Delete background image" msgstr "Smazat obrázek pozadí" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:767 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:769 msgid "Add layer" msgstr "Přidat vrstvu" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:777 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:779 msgid "Show layers" msgstr "Ukázat vrstvy" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:787 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:789 msgid "Apply stroke" msgstr "Použít tah" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:821 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:823 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 msgid "Stroke width" msgstr "Šířka tahu" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:863 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:865 msgid "Create outline form stroke" msgstr "Vytvořit obrys z tahu" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:872 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:874 msgid "Butt line cap" msgstr "Nepřesahující konec" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:896 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:898 msgid "Round line cap" msgstr "Zaoblený konec" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:921 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:923 msgid "Square line cap" msgstr "Čtvercový konec" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:990 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:992 msgid "Show guidelines" msgstr "Zobrazit pomocné linky" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1002 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1004 msgid "Show more guidelines" msgstr "Ukázat více pomocných linek" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1018 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1020 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" msgstr "Zobrazit pomocné linky horního a dolního okraje" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1042 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1044 msgid "Lock guides and grid" msgstr "Zamknout vodítka a mřížku" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1084 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1086 msgid "Zoom Out More" msgstr "Oddálit více" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1093 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1095 msgid "Show full glyph" msgstr "Ukázat celý znak" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1100 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1102 msgid "Fit in view" msgstr "Přizpůsobit velikosti okna" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1107 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1109 msgid "Zoom in on background image" msgstr "Přiblížit na obrázek pozadí" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1117 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1119 msgid "Previous view" msgstr "Předchozí zobrazení" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1123 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1125 msgid "Next view" msgstr "Další zobrazení" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1525 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1529 msgid "Set size for grid" msgstr "Nastavit velikost mřížky" @@ -655,7 +663,7 @@ msgid "right" msgstr "vpravo" - #: libbirdfont/Glyph.vala:2367 + #: libbirdfont/Glyph.vala:2359 msgid "Guide" msgstr "Vodítko" @@ -727,12 +735,12 @@ msgid "to" msgstr "do" - #: libbirdfont/ImportUtils.vala:152 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:105 - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:42 + #: libbirdfont/ImportUtils.vala:152 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:116 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:48 msgid "Glyph" msgstr "Znak" - #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:97 libbirdfont/KerningDisplay.vala:877 + #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:97 libbirdfont/KerningDisplay.vala:882 msgid "Kerning" msgstr "Podřezávání" @@ -751,15 +759,15 @@ "Pro podřezání (vyrovnání) znaku mezery stiskněte „mezerník“ a pro podřezání " "(vyrovnání) znaku spojovníku (-) pak klávesu pro „divis“." - #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:678 libbirdfont/OverviewTools.vala:78 + #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:683 libbirdfont/OverviewTools.vala:84 msgid "Unicode" msgstr "Unicode" - #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:678 + #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:683 msgid "Insert" msgstr "Vložit" - #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:877 libbirdfont/MainWindow.vala:235 + #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:882 libbirdfont/MainWindow.vala:225 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:37 libbirdfont/SpinButton.vala:208 msgid "Close" msgstr "Zavřít" @@ -779,7 +787,7 @@ #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/LayerLabel.vala:144 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 libbirdfont/Ligatures.vala:133 #: libbirdfont/Ligatures.vala:156 libbirdfont/Ligatures.vala:188 - #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 libbirdfont/SpacingTab.vala:232 + #: libbirdfont/SpacingClass.vala:50 libbirdfont/SpacingTab.vala:232 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:276 libbirdfont/SpinButton.vala:208 #: libbirdfont/Theme.vala:687 msgid "Set" @@ -805,7 +813,8 @@ msgid "Use text input to enter kerning values." msgstr "Zadat hodnoty podřezání (vyrovnání) přímo." - #: libbirdfont/KerningTools.vala:101 libbirdfont/SpacingTools.vala:52 + #: libbirdfont/KerningTools.vala:101 libbirdfont/SpacingClassTools.vala:30 + #: libbirdfont/SpacingTools.vala:52 msgid "Insert glyph from overview" msgstr "Vložit znak z přehledu" @@ -837,7 +846,7 @@ msgid "Substitutions" msgstr "Nahrazení" - #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:28 libbirdfont/OverviewTools.vala:39 + #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:28 libbirdfont/OverviewTools.vala:44 msgid "Character Sets" msgstr "Znakové sady" @@ -930,7 +939,7 @@ msgid "You need an older version of Birdfont to open it." msgstr "K jeho otevření potřebujete starší verzi Birdfontu." - #: libbirdfont/MainWindow.vala:235 + #: libbirdfont/MainWindow.vala:225 msgid "Glyph sequence" msgstr "Pořadí znaků" @@ -990,8 +999,8 @@ msgid "Move To Baseline" msgstr "Přesunout na účaří" - #: libbirdfont/Menu.vala:155 libbirdfont/OverView.vala:250 - #: libbirdfont/OverView.vala:269 libbirdfont/OverviewTools.vala:154 + #: libbirdfont/Menu.vala:155 libbirdfont/OverView.vala:260 + #: libbirdfont/OverView.vala:279 libbirdfont/OverviewTools.vala:188 msgid "Search" msgstr "Hledat" @@ -1115,7 +1124,7 @@ msgid "List Kerning Pairs" msgstr "Vypsat dvojice podřezávání (vyrovnání)" - #: libbirdfont/Menu.vala:386 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 + #: libbirdfont/Menu.vala:386 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:97 msgid "Spacing Classes" msgstr "Třídy prostrkávání (rozestupů)" @@ -1151,7 +1160,7 @@ msgid "Save As .bfp" msgstr "Uložit jako BFP" - #: libbirdfont/Menu.vala:464 libbirdfont/OverView.vala:472 + #: libbirdfont/Menu.vala:464 libbirdfont/OverView.vala:495 msgid "Overview" msgstr "Přehled" @@ -1196,27 +1205,31 @@ msgid "Move paths" msgstr "Posunout cesty" - #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:102 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:167 + #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:105 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:178 msgid "Glyph Substitutions" msgstr "Náhrady znaků" - #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:108 + #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:111 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:119 msgid "New glyph" msgstr "Nový znak" - #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:115 + #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:126 msgid "Replacement" msgstr "Nahrazení" - #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:120 + #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:131 msgid "Tag" msgstr "Značka" - #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:181 + #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:193 + msgid "Select a glyph to create an alternate for." + msgstr "" + + #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:199 msgid "Glyph name" msgstr "Název znaku" - #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:200 + #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:213 msgid "All glyphs must have unique names." msgstr "Všechny znaky musí mít jedinečné názvy." @@ -1236,15 +1249,15 @@ msgid "Swashes" msgstr "Ozdobná písmena" - #: libbirdfont/OverView.vala:250 libbirdfont/OverView.vala:269 + #: libbirdfont/OverView.vala:260 libbirdfont/OverView.vala:279 msgid "Filter" msgstr "Filtr" - #: libbirdfont/OverView.vala:675 + #: libbirdfont/OverView.vala:699 msgid "No glyphs in this view." msgstr "Žádné znaky v tomto zobrazení." - #: libbirdfont/OverView.vala:1486 + #: libbirdfont/OverView.vala:1561 msgid "See also:" msgstr "Další podrobnosti:" @@ -1265,43 +1278,44 @@ msgid "Yes, don't ask again." msgstr "Ano, tento dotaz již příště nezobrazovat." - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:41 libbirdfont/OverviewTools.vala:119 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:46 libbirdfont/OverviewTools.vala:117 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:153 msgid "Transform" msgstr "Přeměnit" - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:43 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:49 msgid "Multi-Master" msgstr "" - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:56 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:62 msgid "All Glyphs" msgstr "Všechny znaky" - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:66 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:72 msgid "Default" msgstr "Výchozí" - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:93 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:99 msgid "Skew" msgstr "Zkosení" - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:106 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:132 msgid "Resize" msgstr "Změnit velikost" - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:134 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:168 msgid "Create alternate" msgstr "Vytvořit náhražku" - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:138 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:172 msgid "Set curve orientation" msgstr "Nastavit natočení křivky" - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:160 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:194 msgid "Master Size" msgstr "Hlavní velikost" - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:175 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:209 msgid "Create new master font" msgstr "Vytvořit nové hlavní písmo" @@ -1403,11 +1417,11 @@ msgid "Key Bindings" msgstr "Přiřazení klávesových zkratek" - #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 + #: libbirdfont/SpacingClass.vala:50 msgid "Character" msgstr "Znak" - #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:69 + #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:86 msgid "New spacing class" msgstr "Nová třída prostrkávání (rozestupů)" @@ -1723,7 +1737,7 @@ msgid "New version" msgstr "Nová verze" - #: birdfont/GtkWindow.vala:531 + #: birdfont/GtkWindow.vala:468 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "Písma byla uložena."