The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blobdiff – RSS feed

Update translations

Changes made to po/fi.po

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git
blob:a/po/fi.po -> blob:b/po/fi.po
--- po/fi.po +++ po/fi.po @@ -6,7 +6,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2016-05-14 19:44+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2016-06-19 15:33+0200\n" "PO-Revision-Date: 2016-02-05 18:53+0000\n" "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" @@ -110,8 +110,8 @@ msgid "Parts" msgstr "Osat" - #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:53 libbirdfont/Glyph.vala:2367 - #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:181 + #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:53 libbirdfont/Glyph.vala:2359 + #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:199 msgid "Add" msgstr "Lisää" @@ -119,7 +119,7 @@ msgid "Select Glyph" msgstr "Valitse Glyyfi" - #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:231 libbirdfont/LoadCallback.vala:102 + #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:232 libbirdfont/LoadCallback.vala:100 #: libbirdfont/Menu.vala:50 msgid "Open" msgstr "Avaa" @@ -239,7 +239,7 @@ #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:150 libbirdfont/ImportUtils.vala:156 #: libbirdfont/Menu.vala:486 libbirdfont/Menu.vala:488 - #: libbirdfont/VersionList.vala:265 + #: libbirdfont/VersionList.vala:268 msgid "Version" msgstr "Versio" @@ -311,7 +311,7 @@ msgid "Geometrical Shapes" msgstr "Geometrinen muoto" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:129 libbirdfont/OverviewTools.vala:40 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:129 libbirdfont/OverviewTools.vala:45 msgid "Zoom" msgstr "Zoomaus" @@ -327,203 +327,211 @@ msgid "Move canvas" msgstr "Siirrä piirtoalaa" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:202 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:195 + msgid "Ctrl + Shift + Click" + msgstr "" + + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:196 + msgid "Space + Click" + msgstr "" + + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:204 msgid "Delete" msgstr "Poista" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:209 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:211 msgid "Select all points or paths" msgstr "Valitse kaikki pisteet tai polut" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:225 libbirdfont/Menu.vala:99 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:227 libbirdfont/Menu.vala:99 msgid "Undo" msgstr "Kumoa" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:232 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:234 msgid "Insert new points on path" msgstr "Lisäää uusia pisteitä tai polkuja" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:241 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:243 msgid "Create quadratic Bézier curves" msgstr "Luo toisen asteen Bézier-käyriä" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:250 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:252 msgid "Create cubic Bézier curves" msgstr "Luo kolmannen asteen Bézier-käyriä" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:259 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:261 msgid "Quadratic path with two line handles" msgstr "Toisen asteen polku kahdella kahvalla" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:268 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:270 msgid "Convert selected points" msgstr "Muunna valitut pisteet" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:279 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:281 msgid "X coordinate" msgstr "X-koordinaatti" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:323 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:325 msgid "Y coordinate" msgstr "Y-koordinaatti" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:366 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:368 msgid "Rotation" msgstr "Kierto" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:405 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:407 msgid "Width" msgstr "Leveys" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:430 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:432 msgid "Height" msgstr "Korkeus" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:473 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:475 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" msgstr "Sido käyrän valitun muokkauspisteen kahvat " - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:524 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:526 msgid "Symmetrical handles" msgstr "Symmetriset kahvat" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:554 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:556 msgid "Convert segment to line." msgstr "Muuta lohko viivaksi" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:562 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:564 msgid "Create counter from outline" msgstr "Luo reunaviivasta vastakkainen" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:565 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:567 msgid "Scale object to font top/baseline" msgstr "Skaalaa kohde kirjasimen ylä/alareunaan" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:574 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:576 msgid "Close path" msgstr "Sulje polku" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:596 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:598 msgid "Move to path to the bottom of the layer" msgstr "Laske tämä taso pinon alimmaksi " - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:610 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:612 msgid "Flip path vertically" msgstr "Peilaa polku pystysuunnassa" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:618 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:620 msgid "Flip path horizontally" msgstr "Peilaa polku vaakasuunnassa" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:627 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:629 msgid "Set size for background image" msgstr "Aseta koko taustakuvalle" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:665 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:667 msgid "Show/hide background image" msgstr "Näytä/piilota taustakuva" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:676 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:678 msgid "Insert a new background image" msgstr "Lisää uusi taustakuva" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:690 libbirdfont/ThemeTab.vala:151 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:692 libbirdfont/ThemeTab.vala:151 msgid "High contrast" msgstr "Korkea kontrasti" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:704 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:706 msgid "Set background threshold" msgstr "Aseta taustan kynnysarvo" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:723 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:725 msgid "Amount of autotrace details" msgstr "Automaattijäljityksen yksityiskohtien määrä" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:742 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:744 msgid "Autotrace simplification" msgstr "Automaattijäljityksen yksinkertaistus" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:752 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:754 msgid "Autotrace background image" msgstr "Automaattijäljitä taustakuva" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:760 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:762 msgid "Delete background image" msgstr "Poista taustakuva" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:767 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:769 msgid "Add layer" msgstr "Lisää taso" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:777 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:779 msgid "Show layers" msgstr "Näytä tasot" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:787 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:789 msgid "Apply stroke" msgstr "Ota viiva käyttöön" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:821 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:823 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 msgid "Stroke width" msgstr "Viivan leveys" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:863 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:865 msgid "Create outline form stroke" msgstr "Luo viivasta reunaviivat" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:872 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:874 msgid "Butt line cap" msgstr "Tasattu viivan pää" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:896 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:898 msgid "Round line cap" msgstr "Pyöristetty viivan pää" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:921 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:923 msgid "Square line cap" msgstr "Neliön muotoinen viivan pää" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:990 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:992 msgid "Show guidelines" msgstr "Näytä apulinjat" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1002 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1004 msgid "Show more guidelines" msgstr "näytä lisää apuviivoja" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1018 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1020 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" msgstr "Näytä apulinjat ylä- ja alamarginaalissa" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1042 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1044 msgid "Lock guides and grid" msgstr "Lukitse opas ja ruudukko" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1084 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1086 msgid "Zoom Out More" msgstr "Laajenna näkymää lisää" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1093 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1095 msgid "Show full glyph" msgstr "Näytä koko glyyfi" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1100 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1102 msgid "Fit in view" msgstr "Sovita näkymään" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1107 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1109 msgid "Zoom in on background image" msgstr "Zoomaa taustakuvaan" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1117 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1119 msgid "Previous view" msgstr "Edellinen näkymä" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1123 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1125 msgid "Next view" msgstr "Seuraava näkymä" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1525 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1529 msgid "Set size for grid" msgstr "Aseta ruudukon koko" @@ -652,7 +660,7 @@ msgid "right" msgstr "oikea" - #: libbirdfont/Glyph.vala:2367 + #: libbirdfont/Glyph.vala:2359 msgid "Guide" msgstr "Opas" @@ -724,12 +732,12 @@ msgid "to" msgstr "" - #: libbirdfont/ImportUtils.vala:152 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:105 - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:42 + #: libbirdfont/ImportUtils.vala:152 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:116 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:48 msgid "Glyph" msgstr "Glyyfi" - #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:97 libbirdfont/KerningDisplay.vala:877 + #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:97 libbirdfont/KerningDisplay.vala:882 msgid "Kerning" msgstr "Parivälistys" @@ -746,15 +754,15 @@ msgstr "" "Kirjoita \"space\" välistääksesi välilyöntiä tai \"divis\" välistääksesi -." - #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:678 libbirdfont/OverviewTools.vala:78 + #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:683 libbirdfont/OverviewTools.vala:84 msgid "Unicode" msgstr "Unicode" - #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:678 + #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:683 msgid "Insert" msgstr "Lisää" - #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:877 libbirdfont/MainWindow.vala:235 + #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:882 libbirdfont/MainWindow.vala:225 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:37 libbirdfont/SpinButton.vala:208 msgid "Close" msgstr "Sulje" @@ -774,7 +782,7 @@ #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/LayerLabel.vala:144 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 libbirdfont/Ligatures.vala:133 #: libbirdfont/Ligatures.vala:156 libbirdfont/Ligatures.vala:188 - #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 libbirdfont/SpacingTab.vala:232 + #: libbirdfont/SpacingClass.vala:50 libbirdfont/SpacingTab.vala:232 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:276 libbirdfont/SpinButton.vala:208 #: libbirdfont/Theme.vala:687 msgid "Set" @@ -801,7 +809,8 @@ msgid "Use text input to enter kerning values." msgstr "Käytä tekstikenttää syöttääksesi välistysarvoja." - #: libbirdfont/KerningTools.vala:101 libbirdfont/SpacingTools.vala:52 + #: libbirdfont/KerningTools.vala:101 libbirdfont/SpacingClassTools.vala:30 + #: libbirdfont/SpacingTools.vala:52 msgid "Insert glyph from overview" msgstr "Lisää glyyfi yleisnäkymästä" @@ -833,7 +842,7 @@ msgid "Substitutions" msgstr "" - #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:28 libbirdfont/OverviewTools.vala:39 + #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:28 libbirdfont/OverviewTools.vala:44 msgid "Character Sets" msgstr "Merkistökoodaus" @@ -931,7 +940,7 @@ msgid "You need an older version of Birdfont to open it." msgstr "Tarvitset vanhemman version Birdfontista avataksesi sen." - #: libbirdfont/MainWindow.vala:235 + #: libbirdfont/MainWindow.vala:225 msgid "Glyph sequence" msgstr "Glyyfijono" @@ -992,8 +1001,8 @@ msgid "Move To Baseline" msgstr "Siirrä peruslinjalle" - #: libbirdfont/Menu.vala:155 libbirdfont/OverView.vala:250 - #: libbirdfont/OverView.vala:269 libbirdfont/OverviewTools.vala:154 + #: libbirdfont/Menu.vala:155 libbirdfont/OverView.vala:260 + #: libbirdfont/OverView.vala:279 libbirdfont/OverviewTools.vala:188 msgid "Search" msgstr "Etsi" @@ -1118,7 +1127,7 @@ msgid "List Kerning Pairs" msgstr "Listaa parivälistysparit" - #: libbirdfont/Menu.vala:386 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 + #: libbirdfont/Menu.vala:386 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:97 msgid "Spacing Classes" msgstr "Välistysluokat" @@ -1155,7 +1164,7 @@ msgid "Save As .bfp" msgstr "" - #: libbirdfont/Menu.vala:464 libbirdfont/OverView.vala:472 + #: libbirdfont/Menu.vala:464 libbirdfont/OverView.vala:495 msgid "Overview" msgstr "" @@ -1200,27 +1209,31 @@ msgid "Move paths" msgstr "Siirrä polut" - #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:102 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:167 + #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:105 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:178 msgid "Glyph Substitutions" msgstr "" - #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:108 + #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:111 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:119 msgid "New glyph" msgstr "" - #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:115 + #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:126 msgid "Replacement" msgstr "" - #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:120 + #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:131 msgid "Tag" msgstr "" - #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:181 + #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:193 + msgid "Select a glyph to create an alternate for." + msgstr "" + + #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:199 msgid "Glyph name" msgstr "" - #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:200 + #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:213 msgid "All glyphs must have unique names." msgstr "" @@ -1240,15 +1253,15 @@ msgid "Swashes" msgstr "" - #: libbirdfont/OverView.vala:250 libbirdfont/OverView.vala:269 + #: libbirdfont/OverView.vala:260 libbirdfont/OverView.vala:279 msgid "Filter" msgstr "Suodata" - #: libbirdfont/OverView.vala:675 + #: libbirdfont/OverView.vala:699 msgid "No glyphs in this view." msgstr "Ei glyyfejä tässä näkymässä." - #: libbirdfont/OverView.vala:1486 + #: libbirdfont/OverView.vala:1561 msgid "See also:" msgstr "Katso myös:" @@ -1269,43 +1282,44 @@ msgid "Yes, don't ask again." msgstr "Kyllä, älä kysy tätä uudestaa." - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:41 libbirdfont/OverviewTools.vala:119 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:46 libbirdfont/OverviewTools.vala:117 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:153 msgid "Transform" msgstr "" - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:43 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:49 msgid "Multi-Master" msgstr "" - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:56 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:62 msgid "All Glyphs" msgstr "Kaikki Glyyfit" - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:66 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:72 msgid "Default" msgstr "Oletus" - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:93 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:99 msgid "Skew" msgstr "Vinouta" - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:106 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:132 msgid "Resize" msgstr "" - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:134 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:168 msgid "Create alternate" msgstr "" - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:138 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:172 msgid "Set curve orientation" msgstr "" - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:160 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:194 msgid "Master Size" msgstr "" - #: libbirdfont/OverviewTools.vala:175 + #: libbirdfont/OverviewTools.vala:209 msgid "Create new master font" msgstr "" @@ -1407,11 +1421,11 @@ msgid "Key Bindings" msgstr "" - #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 + #: libbirdfont/SpacingClass.vala:50 msgid "Character" msgstr "" - #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:69 + #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:86 msgid "New spacing class" msgstr "" @@ -1730,7 +1744,7 @@ msgid "New version" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:531 + #: birdfont/GtkWindow.vala:468 msgid "Your fonts have been exported." msgstr ""