The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / commitdiff – RSS feed

Update translations

These changes was commited to the Birdfont repository Fri, 26 Sep 2014 19:50:22 +0000.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git
[Fri, 26 Sep 2014 19:50:22 +0000]

Updated Files

po/birdfont.pot
po/cs.po
po/de.po
po/el.po
po/es.po
po/fa.po
po/fr.po
po/he.po
po/it.po
po/ja.po
po/nb.po
po/nl.po
po/oc.po
po/pl.po
po/pt.po
po/pt_BR.po
po/ru.po
po/sk.po
po/sr.po
po/sv.po
po/tr.po
po/uk.po
po/zh_CN.po
--- a/po/birdfont.pot +++ b/po/birdfont.pot @@ -8,7 +8,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n" "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" @@ -129,7 +129,7 @@ msgstr "" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "" @@ -153,12 +153,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "" @@ -224,7 +224,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 msgid "Description" msgstr "" @@ -676,7 +676,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "" @@ -808,147 +808,151 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 msgid "_Previous Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + msgid "_Close Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 msgid "Close _All Tabs" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 msgid "_Create Path" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 msgid "_Create Counter Path" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 msgid "Show Characters in Font" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 msgid "Add New _Grid Item" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 msgid "_Zoom In" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 msgid "Zoom _Out" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 msgid "_Kerning" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 msgid "PostScript Name" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 msgid "Full name (name and style)" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr ""
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
--- a/po/cs.po +++ b/po/cs.po @@ -5,7 +5,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-13 18:21+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-09-19 22:31+0200\n" "Last-Translator: Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>\n" "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" @@ -129,7 +129,7 @@ msgstr "Znak" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "Verze" @@ -153,12 +153,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "Nepodařilo se najít výstupní adresář" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "Ukládá se" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:685 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "Nahrávají se data XML." @@ -224,7 +224,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "A Ä B C D E F G H I J K L M O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 msgid "Description" msgstr "Popis" @@ -280,171 +280,171 @@ msgid "Skew" msgstr "Překlopit" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:378 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:389 msgid "Width" msgstr "Šířka" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:403 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:414 msgid "Height" msgstr "Výška" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:446 libbirdfont/DrawingTools.vala:953 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:457 libbirdfont/DrawingTools.vala:964 msgid "Stroke width" msgstr "Šířka tahu" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:478 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:489 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" msgstr "Spojit úchopy křivky vybraných bodů úprav" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:514 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:525 msgid "Symmetrical handles" msgstr "Souměrné úchopy" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:536 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:547 msgid "Convert segment to line." msgstr "Převést část na čáru." - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:543 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:554 msgid "Create counter from outline" msgstr "Obrátit cestu" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:555 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:566 msgid "Move to path to the bottom layer" msgstr "Přesunout cestu na spodní úroveň" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:566 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:577 msgid "Flip path vertically" msgstr "Převrátit cestu svisle" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:573 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:584 msgid "Flip path horizontally" msgstr "Převrátit cestu vodorovně" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:581 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:592 msgid "Set size for background image" msgstr "Stanovit velikost obrázku pozadí" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:619 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:630 msgid "Show/hide background image" msgstr "Ukázat/Skrýt obrázek pozadí" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:630 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:641 msgid "Insert a new background image" msgstr "Vložit nový obrázek pozadí" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:644 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:655 msgid "High contrast" msgstr "Vysoký kontrast" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:658 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:669 msgid "Set background threshold" msgstr "Nastavit práh pozadí" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:676 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:687 msgid "Amount of autotrace details" msgstr "Množství podrobností automatického obkreslení" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:694 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:705 msgid "Autotrace simplification" msgstr "Zjednodušení automatického obkreslení" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:711 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:722 msgid "Autotrace background image" msgstr "Obtáhnout obrázek pozadí" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:721 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:732 msgid "Show full unicode characters set" msgstr "Ukázat úplnou znakovou sadu Unicode" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:737 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:748 msgid "Show default characters set" msgstr "Ukázat výchozí znakovou sadu" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:753 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:764 msgid "Show all characters in the font" msgstr "Ukázat všechny v písmu obsažené znaky" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:810 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:821 msgid "Show guidelines" msgstr "Ukázat pomocné linky" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:821 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:832 msgid "Show guidelines for x-height and baseline" msgstr "Ukázat pomocné linky pro výšku x a základní linku" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:835 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:846 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" msgstr "Ukázat pomocné linky na horním a dolním okraji" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:853 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:864 msgid "Zoom in" msgstr "Přiblížit" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:860 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:871 msgid "Zoom out" msgstr "Oddálit" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:867 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:878 msgid "Use one pixel per unit" msgstr "Použít jeden pixel na jednotku" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:875 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:886 msgid "Show full glyph" msgstr "Ukázat celý znak" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:882 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:893 msgid "Fit in view" msgstr "Přizpůsobit velikosti okna" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:889 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:900 msgid "Zoom in on background image" msgstr "Přiblížit na obrázek pozadí" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:902 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:913 msgid "Previous view" msgstr "Předchozí pohled" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:908 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:919 msgid "Next view" msgstr "Další pohled" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:928 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:939 msgid "Stroke color" msgstr "Barva tahu" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:975 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:986 msgid "Handle color" msgstr "Barva úchopu" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:998 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1009 msgid "Set precision" msgstr "Stanovit přesnost" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1025 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1036 msgid "Show all control point handles or only handles for the selected points." msgstr "Ukázat všechny ovládací body nebo jen vybrané body." - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1034 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1045 msgid "Object color" msgstr "Barva předmětu" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1055 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1066 msgid "Set fill color for open paths." msgstr "Stanovit barvu výplně pro otevřené cesty." - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1063 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1074 msgid "Use TTF units." msgstr "Použít jednotky TTF." - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1070 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1081 msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." msgstr "Nastavit počet vzorků na bod v nástroji pro kreslení od ruky." - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1092 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1103 msgid "Simplification threshold" msgstr "Hodnota prahu zjednodušení" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1418 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1429 msgid "Set size for grid" msgstr "Nastavit velikost pro mřížku" @@ -655,7 +655,7 @@ msgid "Rectangle" msgstr "Obdélník" - #: libbirdfont/ResizeTool.vala:43 + #: libbirdfont/ResizeTool.vala:45 msgid "Resize and rotate paths" msgstr "Změnit velikost cest a otočit" @@ -679,7 +679,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "Třídy rozestavění" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "Zavést" @@ -811,147 +811,153 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "_Další karta" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 msgid "_Previous Tab" msgstr "_Předchozí karta" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + #, fuzzy + msgid "_Close Tab" msgstr "_Zavřít kartu" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 msgid "Close _All Tabs" msgstr "Zavřít _všechny karty" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 msgid "_Create Path" msgstr "Vy_tvořit cestu" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "_Zvětšení" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 msgid "_Create Counter Path" msgstr "_Vytvořit opačnou cestu" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "_Posunout" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + #, fuzzy + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "Ukázat _výchozí znakovou sadu" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 msgid "Show Characters in Font" msgstr "Ukázat v písmu obsažené znaky" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 msgid "Add New _Grid Item" msgstr "Přidat novou položku na _mřížku" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "Odstranit položku z mříž_ky" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 msgid "_Zoom In" msgstr "Při_blížit" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 msgid "Zoom _Out" msgstr "Od_dálit" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "Po_užít jeden pixel na jednotku" - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "Ukázat _kartu podřezávání" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "V_ypsat dvojice podřezávání" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "Ukázat kartu _rozestavění" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "Vybrat _další dvojici podřezávání" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "Vybrat _předchozí dvojici podřezávání" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "Uložit _jako .bfp" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "_Ukázat slitky" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "_Soubor" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "Úp_ravy" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "_Karta" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "_Nástroj" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 msgid "_Kerning" msgstr "_Podřezávání" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "Písma byla vyvedena." - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 msgid "PostScript Name" msgstr "Název PostScript" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "Název" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "Vzhled" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "Tučné" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "Váha" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 msgid "Full name (name and style)" msgstr "Celý název (název a styl písma)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "Jednoznačné poznávací znamení" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr "Autorské právo" @@ -1016,12 +1022,13 @@ #~ msgid "Right click or use left command key and click to add new points" #~ msgstr "" - #~ "Rechtsklick oder linke Steuerungs-Taste gedrückt halten und klicken, um neue " - #~ "Punkte hinzuzufügen" + #~ "Rechtsklick oder linke Steuerungs-Taste gedrückt halten und klicken, um " + #~ "neue Punkte hinzuzufügen" #~ msgid "Right click to add new points, left click to move points" #~ msgstr "" - #~ "Rechtsklick um neue Punkte hinzuzufügen, Linksklink um Punkte zu verschieben" + #~ "Rechtsklick um neue Punkte hinzuzufügen, Linksklink um Punkte zu " + #~ "verschieben" #~ msgid "and double click to add new point on path." #~ msgstr "und Doppelklick um einen neuen Punkt auf einem Pfad zu erstellen." @@ -1091,7 +1098,8 @@ #~ msgid "Use left command key (⌘) + click to add new points" #~ msgstr "" - #~ "Pressione a tecla de comando da esquerda (⌘) e clique para adicionar pontos" + #~ "Pressione a tecla de comando da esquerda (⌘) e clique para adicionar " + #~ "pontos" #~ msgid "Save as" #~ msgstr "Salvar como" @@ -1160,7 +1168,8 @@ #~ msgstr "Zoom para e_scala 1:1" #~ msgid "" - #~ "The loaded font will be overwritten if you choose to continue with preview." + #~ "The loaded font will be overwritten if you choose to continue with " + #~ "preview." #~ msgstr "A fonte carregada será sobrescrita se você continuar com a prévia." #~ msgid "Export glyph to svg file"
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
--- a/po/de.po +++ b/po/de.po @@ -6,8 +6,8 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" - "PO-Revision-Date: 2014-09-18 23:04+0000\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" + "PO-Revision-Date: 2014-09-22 08:02+0000\n" "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" "Language: de\n" @@ -16,7 +16,7 @@ "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" - "X-POOTLE-MTIME: 1411081473.000000\n" + "X-POOTLE-MTIME: 1411372945.000000\n" #: libbirdfont/Argument.vala:244 msgid "Usage" @@ -130,7 +130,7 @@ msgstr "Glyphe" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "Version" @@ -154,12 +154,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "Ausgabeverzeichnis nicht gefunden" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" - msgstr "Wird gespeichert" + msgstr "Speichern" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "XML-Daten werden geladen" @@ -225,7 +225,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "A Ä B C D E F G H I J K L M O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 msgid "Description" msgstr "Beschreibung" @@ -323,7 +323,7 @@ #: libbirdfont/DrawingTools.vala:592 msgid "Set size for background image" - msgstr "Größe Hintergrundbild festlegen" + msgstr "Hintergrundbildgröße festlegen" #: libbirdfont/DrawingTools.vala:630 msgid "Show/hide background image" @@ -685,7 +685,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "Importieren" @@ -743,7 +743,7 @@ #: birdfont/GtkWindow.vala:491 msgid "_Redo" - msgstr "" + msgstr "_Wiederherstellen" #: birdfont/GtkWindow.vala:496 msgid "_Copy" @@ -817,166 +817,172 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "_Nächster Tab" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 msgid "_Previous Tab" msgstr "_Vorheriger Tab" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + #, fuzzy + msgid "_Close Tab" msgstr "_Tab schließen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 msgid "Close _All Tabs" msgstr "_Alle Tabs schließen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 msgid "_Create Path" msgstr "Pfad _erstellen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "_Vergrößerung" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 msgid "_Create Counter Path" msgstr "Pfad in Aussparung _umwandeln" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "_Verschieben" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + #, fuzzy + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "Ganzen _Unicodezeichensatz anzeigen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "Zeige _Standardzeichen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 msgid "Show Characters in Font" msgstr "Zeige in Schriftart enthaltene Zeichen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 msgid "Add New _Grid Item" msgstr "Neues _Gitterelement hinzufügen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "Gitterelement _entfernen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 msgid "_Zoom In" msgstr "_Vergrößern" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 msgid "Zoom _Out" msgstr "Ver_kleinern" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "Ver_wende einen Pixel pro Einheit" - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "Tab _Unterschneidungen anzeigen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "Unterschneidungspaare auf_listen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "_Nächstes Unterschneidungspaar auswählen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "_Vorheriges Unterschneidungspaar auswählen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "Als .bfp _speichern" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "_Ligaturen anzeigen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "_Datei" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "_Bearbeiten" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "_Reiter" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "W_erkzeug" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 msgid "_Kerning" msgstr "_Unterschneidung" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "Die Schriftart wurde exportiert" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 msgid "PostScript Name" msgstr "PostScript Name" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "Name" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "Aussehen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "Fett" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "Strichstärke" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 msgid "Full name (name and style)" msgstr "Vollständiger Name (Name und Schriftstil)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "Eindeutige Kennung" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr "Copyright" + # brighness ist wrong written, the t is missing > brightness #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" msgstr "" #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" - msgstr "" + msgstr "Detaillevel, von 0.001 bis 9.999, der Standardwert ist 1" #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 msgid "print this message" msgstr "Diese Meldung drucken" #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 - #, fuzzy msgid "use quadratic control points" - msgstr "Quadratische Kontrollpunkte." + msgstr "Quadratische Kontrollpunkte" #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" @@ -992,7 +998,7 @@ #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 msgid "Writing" - msgstr "Gravando" + msgstr "Wird geschrieben" #~ msgid "Zoom in on region boundaries" #~ msgstr "Auf Bereichsgrenzen vergrößern"
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
--- a/po/el.po +++ b/po/el.po @@ -6,7 +6,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-08-28 18:37+0000\n" "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" @@ -130,7 +130,7 @@ msgstr "" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "Έκδοση" @@ -155,12 +155,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "Δεν μπορεί να βρεθεί ο κατάλογος εξόδου" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "Αποθήκευση" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "Φόρτωση δεδομένων XML" @@ -227,7 +227,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 msgid "Description" msgstr "Περιγραφή" @@ -688,7 +688,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "Εισαγωγή" @@ -823,148 +823,154 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 msgid "_Previous Tab" msgstr "_Προηγούμενη καρτέλα" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + #, fuzzy + msgid "_Close Tab" msgstr "_Κλείσιμο καρτέλας" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 msgid "Close _All Tabs" msgstr "Κλείσιμο όλων των καρτελών" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 msgid "_Create Path" msgstr "_Δημιουργία διαδρομής" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "_Εστίαση" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 msgid "_Create Counter Path" msgstr "_Δημιουργία διαδρομής κοίλου" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "_Μετακίνηση" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + #, fuzzy + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "Εμφάνιση _πλήρους σετ unicode χαρακτήρων" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "Εμφάνιση προεπιλεγμένου σετ χαρακτήρων" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 msgid "Show Characters in Font" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 msgid "Add New _Grid Item" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 msgid "_Zoom In" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 msgid "Zoom _Out" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "Επιλογή _Επόμενου ζεύγους διαστοιχείωσης" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "Επιλογή _Προηγούμενο ζεύγους διαστοιχείωσης" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "_Αρχείο" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "_Επεξεργασία" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "_Καρτέλα" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "Εργαλείο" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 msgid "_Kerning" msgstr "_Διαστοιχείωση" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 #, fuzzy msgid "PostScript Name" msgstr "Ονομασία αρχείου Postscript" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "Όνομα" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "Στυλ" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "Έντονα" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "Πλάγια" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "Βάρος" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 msgid "Full name (name and style)" msgstr "Πλήρης ονομασία (όνομα και στυλ)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "Μοναδικό αναγνωριστικό" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr "Πνευματικά δικαιώματα" @@ -1028,9 +1034,6 @@ #, fuzzy #~ msgid "_Save" #~ msgstr "Αποθήκευση" - - #~ msgid "Italic" - #~ msgstr "Πλάγια" #~ msgid "Resize paths" #~ msgstr "Αλλαγή διαστάσεων μονοπατιού"
diff --git a/po/es.po b/po/es.po
--- a/po/es.po +++ b/po/es.po @@ -6,7 +6,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-09-17 19:55+0000\n" "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" @@ -130,7 +130,7 @@ msgstr "Glifo" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "Versión" @@ -154,12 +154,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "No se puede encontrar la carpeta de salida" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "Guardando" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "Cargando datos XML" @@ -225,7 +225,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 msgid "Description" msgstr "Descripción" @@ -687,7 +687,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "Importar" @@ -820,147 +820,153 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "_Siguiente pestaña" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 msgid "_Previous Tab" msgstr "_Pestaña anterior" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + #, fuzzy + msgid "_Close Tab" msgstr "_Cerrar pestaña" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 msgid "Close _All Tabs" msgstr "Cerrar _todas las pestañas" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 msgid "_Create Path" msgstr "_Crear un trayecto" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "_Ampliación" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 msgid "_Create Counter Path" msgstr "_Crear trayecto inverso" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "_Mover" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + #, fuzzy + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "Mostrar _conjunto completo de caracteres de Unicode" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "Mostrar el juego de caracteres por de_fecto" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 msgid "Show Characters in Font" msgstr "Mostrar todos los caracteres en la tipografía" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 msgid "Add New _Grid Item" msgstr "Añadir nuevo item Grid" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "Quitar item Grid" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 msgid "_Zoom In" msgstr "_Ampliar" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 msgid "Zoom _Out" msgstr "_Reducir" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "U_sar un pixel por unidad" - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "Mostrar _pestaña de interletrado" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "Enumerar _los pares de interletrado" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "Seleccionar _siguiente par de interletrado" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "Seleccionar _el anterior par de \"kerning\"" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "_Guardar como .bfp" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "_Mostrar ligaturas" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "_Archivo" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "_Editar" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "_Pestaña" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "_Herramienta" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 msgid "_Kerning" msgstr "_Interletraje" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "Se exportaron los tipos de letra." - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 msgid "PostScript Name" msgstr "Nombre de PostScript" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "Nombre" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "Estilo" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "Negrita" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "Cursiva" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "Peso" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 msgid "Full name (name and style)" msgstr "Nombre completo (nombre y estilo)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "Identificador único" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr "Copyright" @@ -1053,9 +1059,6 @@ #~ msgid "_Save" #~ msgstr "_Guardar" - - #~ msgid "Italic" - #~ msgstr "Cursiva" #~ msgid "exit if a test case failes" #~ msgstr "salir si un caso de prueba falla"
diff --git a/po/fa.po b/po/fa.po
--- a/po/fa.po +++ b/po/fa.po @@ -6,7 +6,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-03-03 21:28+0000\n" "Last-Translator: Johan <johan.mattsson.m@gmail.com>\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" @@ -130,7 +130,7 @@ msgstr "" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "" @@ -161,12 +161,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "نمی توان شاخه خروجی را پیدا کرد" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "" @@ -233,7 +233,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 msgid "Description" msgstr "شرح" @@ -685,7 +685,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "" @@ -817,149 +817,153 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 msgid "_Previous Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + msgid "_Close Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 msgid "Close _All Tabs" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 msgid "_Create Path" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 msgid "_Create Counter Path" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 #, fuzzy - msgid "Show _full unicode characters set" + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "نمایش کامل نویسه های یونیکد" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 #, fuzzy msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "مجموعه نویسه‌گان پیش‌فرض:" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 msgid "Show Characters in Font" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 msgid "Add New _Grid Item" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 msgid "_Zoom In" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 msgid "Zoom _Out" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 msgid "_Kerning" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 msgid "PostScript Name" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 msgid "Full name (name and style)" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr ""
diff --git a/po/fr.po b/po/fr.po
--- a/po/fr.po +++ b/po/fr.po @@ -6,7 +6,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-09-05 05:03+0000\n" "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" @@ -130,7 +130,7 @@ msgstr "Glyphe" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "Version" @@ -154,12 +154,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "Impossible de trouver le répertoire cible" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "Enregistrer" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "Chargement de données XML" @@ -225,7 +225,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 msgid "Description" msgstr "Description" @@ -688,7 +688,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "classe espacement" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "Importer" @@ -822,149 +822,155 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "Onglet _Suivant" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 msgid "_Previous Tab" msgstr "Onglet précédent" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + #, fuzzy + msgid "_Close Tab" msgstr "_Fermer l'onglet" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 msgid "Close _All Tabs" msgstr "_Fermer _tous les onglets" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 msgid "_Create Path" msgstr "_Créer un chemin" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "_Zoom" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 #, fuzzy msgid "_Create Counter Path" msgstr "_Créer un compteur de tracé" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "_Déplacer" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + #, fuzzy + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "Afficher tout le jeu de caractères Unicode" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "Afficher le jeu de caractères par défaut" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 msgid "Show Characters in Font" msgstr "Afficher les caractères de la police" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 msgid "Add New _Grid Item" msgstr "Ajouter un nouvel élément sur la grille" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "Supprimer un élément de la grrille" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 msgid "_Zoom In" msgstr "Zoom avant" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 msgid "Zoom _Out" msgstr "Zoom arrière" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "Utiliser un pixel par unité " - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "Montrer l'onglet de crénage" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "_Lister les paires de crénage" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 #, fuzzy msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "Montrer -l'Espacement de Tabulation" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "Sélectionner la Paire de Crénage _Suivante" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "Sélectionner la _Précédente Paire de Crénage" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "Enregistrer en .bfp" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "Montrer les Ligatures" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "_Fichier" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "Éditer" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "Onglet" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "Outil" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 msgid "_Kerning" msgstr "Crénage" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "Vos Fontes ont été exportées." - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 msgid "PostScript Name" msgstr "Nom PostScript" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "Nom" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "Style" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "Gras" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "Italique" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "Graisse" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 msgid "Full name (name and style)" msgstr "Nom complet (nom et style)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "Identifiant unique" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr "Copyright" @@ -1053,9 +1059,6 @@ #~ msgid "_Save" #~ msgstr "_Enregistrer" - - #~ msgid "Italic" - #~ msgstr "Italique" #~ msgid "exit if a test case failes" #~ msgstr "quitter en cas d'échec du cas de test"
diff --git a/po/he.po b/po/he.po
--- a/po/he.po +++ b/po/he.po @@ -6,7 +6,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-07-26 21:55+0000\n" "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" @@ -130,7 +130,7 @@ msgstr "" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "" @@ -154,12 +154,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "" @@ -225,7 +225,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 msgid "Description" msgstr "תיאור" @@ -677,7 +677,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "" @@ -809,147 +809,151 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 msgid "_Previous Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + msgid "_Close Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 msgid "Close _All Tabs" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 msgid "_Create Path" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 msgid "_Create Counter Path" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 msgid "Show Characters in Font" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 msgid "Add New _Grid Item" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 msgid "_Zoom In" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 msgid "Zoom _Out" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 msgid "_Kerning" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 msgid "PostScript Name" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 msgid "Full name (name and style)" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr ""
diff --git a/po/it.po b/po/it.po
--- a/po/it.po +++ b/po/it.po @@ -6,7 +6,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-09-03 09:07+0000\n" "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" @@ -130,7 +130,7 @@ msgstr "Glifo" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "Versione" @@ -154,12 +154,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "Impossibile trovare la cartella di output" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "Salvataggio" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "Caricamento dei dati XML." @@ -225,7 +225,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 msgid "Description" msgstr "Descrizione" @@ -685,7 +685,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "Classi di spaziatura" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "Importa" @@ -817,147 +817,153 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "_Scheda Successiva" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 msgid "_Previous Tab" msgstr "Scheda _Precedente" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + #, fuzzy + msgid "_Close Tab" msgstr "_Chiudi scheda" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 msgid "Close _All Tabs" msgstr "_Chiudi Tutte le Schede" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 msgid "_Create Path" msgstr "_Crea Tracciato" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "_Ingrandimento" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 msgid "_Create Counter Path" msgstr "_Crea Contatore Tracciato" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "_Sposta" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + #, fuzzy + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "Mostra _set completo caratteri unicode" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "Mostra Set di Caratteri Prede_finito" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 msgid "Show Characters in Font" msgstr "Mostra Caratteri nel Font" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 msgid "Add New _Grid Item" msgstr "Aggiungi Nuovo Oggetto _Griglia" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "Rimuovi Oggetto Gr_iglia" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 msgid "_Zoom In" msgstr "_Zoom Avanti" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 msgid "Zoom _Out" msgstr "Zoom _Indietro" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "Utilizza un pixel per unità" - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "Mostra _Tab Crenatura" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "_Lista Coppie Crenatura" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "Mostra Tab di spaziatura" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "Selezio_na La Prossima Coppua Crenatura" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "Seleziona La _Precedente Coppia Crenatura" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "_Salva come .bfp" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "_Mostra Legami" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "_File" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "_Modifica" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "_Tabulazione" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "_Strumenti" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 msgid "_Kerning" msgstr "_Crenatura" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "I tuoi caratteri sono stati esportati." - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 msgid "PostScript Name" msgstr "Nome PostScript" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "Nome" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "Stile" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "Grassetto" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "Corsivo" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "Peso" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 msgid "Full name (name and style)" msgstr "Nome completo (nome e stile)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "Identificativo univoco" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr "Copyright" @@ -1183,9 +1189,6 @@ #~ msgid "Zoom to _Scale 1:1" #~ msgstr "Zoom _Scala 1:1" - - #~ msgid "Italic" - #~ msgstr "Corsivo" #, fuzzy #~ msgid "Select default character set"
diff --git a/po/ja.po b/po/ja.po
--- a/po/ja.po +++ b/po/ja.po @@ -6,7 +6,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-04-10 04:20+0000\n" "Last-Translator: masatoshi <baikuken@gmail.com>\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" @@ -133,7 +133,7 @@ msgstr "" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "バージョン" @@ -157,12 +157,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "出力先ディレクトリが見つかりません" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "XMLデータをロード中" @@ -228,7 +228,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 #, fuzzy msgid "Description" msgstr "解説" @@ -684,7 +684,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "インポート" @@ -826,157 +826,163 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "次のタブ(_N)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 #, fuzzy msgid "_Previous Tab" msgstr "前のタブ(_P)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + #, fuzzy + msgid "_Close Tab" msgstr "タブを閉じる(_C)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 #, fuzzy msgid "Close _All Tabs" msgstr "全てのタブを閉じる(_A)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 #, fuzzy msgid "_Create Path" msgstr "パスを作る(_C)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "ズーム(_Z)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 #, fuzzy msgid "_Create Counter Path" msgstr "カウンタパスを作成(_C)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "移動(_M)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + #, fuzzy + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "フルセットのUnicode文字を表示" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 #, fuzzy msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "デフォルトの文字セットを表示" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 #, fuzzy msgid "Show Characters in Font" msgstr "文字をこのフォントで表示する" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 #, fuzzy msgid "Add New _Grid Item" msgstr "新しいグリッドアイテムを追加する(_G)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 #, fuzzy msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "グリッドアイテムを削除する(_I)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 #, fuzzy msgid "_Zoom In" msgstr "拡大(_Z)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 #, fuzzy msgid "Zoom _Out" msgstr "縮小(_O)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "ファイル(_F)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "編集(_E)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "タブ(_T)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "ツール(_O)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 msgid "_Kerning" msgstr "カーニング(_K)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 msgid "PostScript Name" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "名前" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "太字" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 msgid "Full name (name and style)" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "一意の識別子" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr ""
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
--- a/po/nb.po +++ b/po/nb.po @@ -6,7 +6,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-02-06 14:26+0000\n" "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" @@ -130,7 +130,7 @@ msgstr "" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "Versjon" @@ -154,12 +154,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "Finner ikke mappen" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "" @@ -225,7 +225,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 msgid "Description" msgstr "Beskrivelse" @@ -679,7 +679,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "Importer" @@ -821,159 +821,165 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "_Neste fane" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 #, fuzzy msgid "_Previous Tab" msgstr "_Forrige fane" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + #, fuzzy + msgid "_Close Tab" msgstr "_Lukk fane" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 #, fuzzy msgid "Close _All Tabs" msgstr "Lukk _alle faner" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 #, fuzzy msgid "_Create Path" msgstr "_Lag linjeform" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "_Zoom" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 #, fuzzy msgid "_Create Counter Path" msgstr "_Lag motstående formlinje" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "_Flytt" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + #, fuzzy + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "Vis _fullt Unicode-tegnsett" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 #, fuzzy msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "Vis stan_dard tegnsett" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 #, fuzzy msgid "Show Characters in Font" msgstr "Vis tegnsett foran" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 #, fuzzy msgid "Add New _Grid Item" msgstr "Legg til nytt _rutenettelement" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 #, fuzzy msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "Fjern rute_nettelement" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 #, fuzzy msgid "_Zoom In" msgstr "_Zoom inn" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 #, fuzzy msgid "Zoom _Out" msgstr "Zoom _Ut" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "_Fil" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "_Endre" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "_Fane" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "_Verktøy" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 msgid "_Kerning" msgstr "_Kniping" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 #, fuzzy msgid "PostScript Name" msgstr "Postskript-navn" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "Navn" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "Stil" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 #, fuzzy msgid "Full name (name and style)" msgstr "Fullt navn (navn og stil)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "Unik identifikator" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr "Opphavsrett"
diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
--- a/po/nl.po +++ b/po/nl.po @@ -6,8 +6,8 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" - "PO-Revision-Date: 2014-09-18 19:47+0000\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" + "PO-Revision-Date: 2014-09-24 23:56+0000\n" "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" "Language: nl\n" @@ -16,7 +16,7 @@ "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" - "X-POOTLE-MTIME: 1411069646.000000\n" + "X-POOTLE-MTIME: 1411602993.000000\n" #: libbirdfont/Argument.vala:244 msgid "Usage" @@ -130,7 +130,7 @@ msgstr "Symbool" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "Versie" @@ -154,12 +154,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "Kan uitvoermap niet vinden" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "Opslaan" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "XML-gegevens worden geladen." @@ -225,7 +225,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 msgid "Description" msgstr "Beschrijving" @@ -279,7 +279,7 @@ #: libbirdfont/DrawingTools.vala:357 msgid "Skew" - msgstr "" + msgstr "Hellen" #: libbirdfont/DrawingTools.vala:389 msgid "Width" @@ -347,11 +347,11 @@ #: libbirdfont/DrawingTools.vala:705 msgid "Autotrace simplification" - msgstr "" + msgstr "Autotrace-vereenvoudiging" #: libbirdfont/DrawingTools.vala:722 msgid "Autotrace background image" - msgstr "" + msgstr "Autotrace-achtergrondafbeelding" #: libbirdfont/DrawingTools.vala:732 msgid "Show full unicode characters set" @@ -395,7 +395,7 @@ #: libbirdfont/DrawingTools.vala:893 msgid "Fit in view" - msgstr "" + msgstr "Passend in weergave" #: libbirdfont/DrawingTools.vala:900 msgid "Zoom in on background image" @@ -444,7 +444,7 @@ #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1103 msgid "Simplification threshold" - msgstr "" + msgstr "Vereenvoudigingsdrempel" #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1429 msgid "Set size for grid" @@ -551,7 +551,7 @@ #: libbirdfont/KerningTools.vala:59 msgid "Insert last edited glyph" - msgstr "" + msgstr "Laatst bewerkte symbool invoegen" #: libbirdfont/KerningTools.vala:67 msgid "Font size" @@ -571,12 +571,11 @@ #: libbirdfont/Line.vala:106 msgid "Position" - msgstr "" + msgstr "Positie" #: libbirdfont/Line.vala:106 - #, fuzzy msgid "Move" - msgstr "_Verplaatsen" + msgstr "Verplaatsen" #: libbirdfont/LoadCallback.vala:85 msgid "Open" @@ -672,17 +671,17 @@ #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 msgid "Character" - msgstr "" + msgstr "Teken" #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:157 msgid "New spacing class" - msgstr "" + msgstr "Nieuwe spatiëringsklasse" #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:271 msgid "Spacing Classes" - msgstr "" + msgstr "Spatiëringsklassen" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "Importeren" @@ -695,9 +694,8 @@ msgstr "Nieuwe versie" #: birdfont/GtkWindow.vala:294 - #, fuzzy msgid "Select color" - msgstr "Objectkleur" + msgstr "Kleur selecteren" #: birdfont/GtkWindow.vala:440 msgid "_New" @@ -741,7 +739,7 @@ #: birdfont/GtkWindow.vala:491 msgid "_Redo" - msgstr "" + msgstr "Op_nieuw uitvoeren" #: birdfont/GtkWindow.vala:496 msgid "_Copy" @@ -761,7 +759,7 @@ #: birdfont/GtkWindow.vala:518 msgid "Move _To Baseline" - msgstr "" + msgstr "_Verplaatsen naar basislijn" #: birdfont/GtkWindow.vala:526 msgid "_Search" @@ -777,7 +775,7 @@ #: birdfont/GtkWindow.vala:540 msgid "Simpl_ify Path" - msgstr "" + msgstr "Pad vereenvoudigen" #: birdfont/GtkWindow.vala:545 msgid "Close _Path" @@ -815,179 +813,183 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "_Volgende tabblad" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 msgid "_Previous Tab" msgstr "Vo_rige tabblad" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + #, fuzzy + msgid "_Close Tab" msgstr "Tabblad _sluiten" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 msgid "Close _All Tabs" msgstr "_Alle tabbladen sluiten" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 msgid "_Create Path" msgstr "Pad aan_maken" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "_Zoomen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 msgid "_Create Counter Path" msgstr "Itempad aan_maken" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "_Verplaatsen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + #, fuzzy + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "_Volledige unicode-tekenset tonen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "Stan_daard tekenset tonen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 msgid "Show Characters in Font" msgstr "Tekens in lettertype tonen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 msgid "Add New _Grid Item" msgstr "Nieuw _rasteritem toevoegen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "R_asteritem verwijderen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 msgid "_Zoom In" msgstr "_Inzoomen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 msgid "Zoom _Out" msgstr "_Uitzoomen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "Slecht_s één pixel per eenheid gebruiken" - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "Afspatieer_tabblad tonen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "Afspatieer_combinaties tonen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" - msgstr "" + msgstr "_Spatiëringstab tonen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "Volge_nde afspatieercombinatie selecteren" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "Vo_rige afspatieercombinatie selecteren" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "Op_slaan als .bfp" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "Liga_turen tonen" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "_Bestand" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "Be_werken" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "_Tabblad" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "H_ulpmiddel" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 msgid "_Kerning" msgstr "_Afspatiëring" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." - msgstr "" + msgstr "Uw lettertypen zijn geëxporteerd." - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 msgid "PostScript Name" msgstr "PostScript-naam" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "Naam" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "Stijl" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "Vet" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "Cursief" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "Lijndikte" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 msgid "Full name (name and style)" msgstr "Volledige naam (naam en stijl)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "Unieke id" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr "Auteursrecht" #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" - msgstr "" + msgstr "helderheidsgrens, van 0,001 tot 2, de standaardwaarde is 1" #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" - msgstr "" + msgstr "details, van 0,001 tot 9,999, de standaardwaarde is 1" #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 - #, fuzzy msgid "print this message" - msgstr "dit bericht afdrukken\n" + msgstr "dit bericht afdrukken" #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 msgid "use quadratic control points" - msgstr "" + msgstr "kwadratische controlepunten gebruiken" #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" - msgstr "" + msgstr "vereenvoudiging, van 0,001 tot 1, de standaardwaarde is 0,5" #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 - #, fuzzy msgid "File does not exist." - msgstr "bestaat niet." + msgstr "Bestand bestaat niet." #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 msgid "Unknown file format." - msgstr "" + msgstr "Onbekende bestandsindeling." #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 msgid "Writing" @@ -1047,9 +1049,6 @@ #~ msgid "_Save" #~ msgstr "_Opslaan" - - #~ msgid "Italic" - #~ msgstr "Cursief" #~ msgid "exit if a test case failes" #~ msgstr "afsluiten als een test case faalt"
diff --git a/po/oc.po b/po/oc.po
--- a/po/oc.po +++ b/po/oc.po @@ -6,7 +6,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-04-13 10:04+0000\n" "Last-Translator: Cédric <cvalmary@yahoo.fr>\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" @@ -130,7 +130,7 @@ msgstr "" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "Version" @@ -154,12 +154,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "Impossible de trobar lo dorsièr de sortida" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "En cors d'enregistrament" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "Cargament de las donadas XML" @@ -225,7 +225,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 msgid "Description" msgstr "Descripcion" @@ -679,7 +679,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "Importar" @@ -811,147 +811,153 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "Onglet _seguent" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 msgid "_Previous Tab" msgstr "Onglet _precedent" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + #, fuzzy + msgid "_Close Tab" msgstr "_Tampar l'onglet" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 msgid "Close _All Tabs" msgstr "_Tampar totes los onglets" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 msgid "_Create Path" msgstr "_Crear un camin" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "_Zoom" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 msgid "_Create Counter Path" msgstr "_Crear un comptador de traçat" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "_Desplaçar" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + #, fuzzy + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "Afichar _tota la lista dels caractèrs unicode" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "Afichar los caractèrs per de_faut" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 msgid "Show Characters in Font" msgstr "Afichar los caractèrs de la poliça" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 msgid "Add New _Grid Item" msgstr "Apondre un novèl element sus la _grasilha" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "Suprimir aqueste element de la g_rasilha" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 msgid "_Zoom In" msgstr "_Zoom avant" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 msgid "Zoom _Out" msgstr "Zoom _arrièr" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "Utilizar un pixèl per unitat " - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "Far veire l'onglet de crenatge" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "_Enumerar las paras de kerning" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "_Fichièr" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "_Edicion" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "_Onglet" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "_Aisina" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 msgid "_Kerning" msgstr "_Interletratge" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 msgid "PostScript Name" msgstr "Nom de PostScript" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "Nom" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "Estil" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "Gras" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "Italica" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "Grais" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 msgid "Full name (name and style)" msgstr "Nom complet (nom e estil)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "Identificant unic" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr "Dreches d'autor" @@ -1034,9 +1040,6 @@ #~ msgid "_Save" #~ msgstr "_Enregistrar" - - #~ msgid "Italic" - #~ msgstr "Italica" #~ msgid "exit if a test case failes" #~ msgstr "quitar en cas de fracàs del tèst d'una casa"
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
--- a/po/pl.po +++ b/po/pl.po @@ -6,7 +6,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-07-05 12:02+0000\n" "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" @@ -131,7 +131,7 @@ msgstr "" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "Wersja" @@ -155,12 +155,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "Nie można znaleźć katalogu docelowego" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "" @@ -227,7 +227,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 msgid "Description" msgstr "Opis" @@ -681,7 +681,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "Importuj" @@ -815,151 +815,157 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "_Następna karta" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 msgid "_Previous Tab" msgstr "_Poprzednia karta" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + #, fuzzy + msgid "_Close Tab" msgstr "_Zamknij kartę" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 msgid "Close _All Tabs" msgstr "Zamknij wszystkie karty" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 msgid "_Create Path" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 msgid "_Create Counter Path" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" - msgstr "" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + #, fuzzy + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" + msgstr "Pokaż domyślne kodowanie znaków" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 #, fuzzy msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "Pokaż domyślne kodowanie znaków" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 msgid "Show Characters in Font" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 msgid "Add New _Grid Item" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 #, fuzzy msgid "_Zoom In" msgstr "Przybliż" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 #, fuzzy msgid "Zoom _Out" msgstr "Oddal" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 #, fuzzy msgid "_Kerning" msgstr "Kerning" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 msgid "PostScript Name" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "Nazwa" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 msgid "Full name (name and style)" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr ""
diff --git a/po/pt.po b/po/pt.po
--- a/po/pt.po +++ b/po/pt.po @@ -6,7 +6,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-09-18 15:40+0000\n" "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" @@ -135,7 +135,7 @@ msgstr "" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 #, fuzzy msgid "Version" msgstr "Sürüm" @@ -160,12 +160,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "Não é possível encontrar a diretoria de destino" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "" @@ -231,7 +231,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 msgid "Description" msgstr "Descrição" @@ -698,7 +698,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 #, fuzzy msgid "Import" msgstr "İçe Aktar" @@ -840,157 +840,163 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "Separador Segui_nte" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 #, fuzzy msgid "_Previous Tab" msgstr "Separador An_terior" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + #, fuzzy + msgid "_Close Tab" msgstr "_Fechar Separador" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 #, fuzzy msgid "Close _All Tabs" msgstr "Fechar _Todos os Separadores" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 #, fuzzy msgid "_Create Path" msgstr "_Criar Caminho" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 #, fuzzy msgid "_Zoom" msgstr "_Zoom" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 msgid "_Create Counter Path" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "_Mover" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + #, fuzzy + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "Mostrar Conjunto de _Carateres Completo Unicode" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 #, fuzzy msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "Mostrar Conjunto de Carateres _Predefinido " - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 #, fuzzy msgid "Show Characters in Font" msgstr "Mostrar Carateres no Tipo de Letra" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 #, fuzzy msgid "Add New _Grid Item" msgstr "Adicionar Novo Item da _Grelha" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 #, fuzzy msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "Remover Item da Gr_elha" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 #, fuzzy msgid "_Zoom In" msgstr "_Zoom +" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 #, fuzzy msgid "Zoom _Out" msgstr "Zoo_m -" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "_Ficheiro" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "_Editar" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "_Separador" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "_Ferramenta" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 msgid "_Kerning" msgstr "_Espaçamento" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 msgid "PostScript Name" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "Nome" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 msgid "Full name (name and style)" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr "Telif Hakkı"
--- a/po/pt_BR.po +++ b/po/pt_BR.po @@ -6,7 +6,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-09-18 20:35+0000\n" "Last-Translator: victorwestmann <victor.westmann@gmail.com>\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" @@ -130,7 +130,7 @@ msgstr "Glifo" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "Versão" @@ -154,12 +154,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "Não foi possível encontrar a pasta de destino" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "Salvando" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "Carregando dados XML." @@ -225,7 +225,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "A B C Ç D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 msgid "Description" msgstr "Descrição" @@ -683,7 +683,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "Classes de Espaçamento" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "Importar" @@ -815,147 +815,153 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "_Próxima Aba" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 msgid "_Previous Tab" msgstr "Aba _Anterior" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + #, fuzzy + msgid "_Close Tab" msgstr "_Fechar aba" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 msgid "Close _All Tabs" msgstr "Fechar _Todas as Abas" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 msgid "_Create Path" msgstr "_Criar Caminho" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "_Ampliar" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 msgid "_Create Counter Path" msgstr "_Criar Caminho Inverso" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "_Mover" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + #, fuzzy + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "_Exibir sequência de caracteres unicode completa" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "Mostrar Conjunto _Padrão de Caracteres" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 msgid "Show Characters in Font" msgstr "Mostrar Caracteres na Fonte" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 msgid "Add New _Grid Item" msgstr "Adicionar Novo Item de _Grade" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "_Remover Item de Grade" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 msgid "_Zoom In" msgstr "_Ampliar Zoom" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 msgid "Zoom _Out" msgstr "_Diminuir Zoom" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "_Utilizar Um Píxel Por Unidade" - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "Exibir _Aba de Espacejamento" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "_Listar Pares de Espacejamento" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "Mostrar _Aba de Espaçamento" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "Selecionar Par de Espacejamento _Seguinte" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "Selecionar Par de Espacejamento _Anterior" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "_Salvar como .bfp" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "_Exibir Ligaduras" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "_Arquivo" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "_Editar" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "_Aba" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "_Ferramenta" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 msgid "_Kerning" msgstr "_Espacejamento" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "Suas fontes foram exportadas com sucesso." - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 msgid "PostScript Name" msgstr "Nome PostScript" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "Nome" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "Estilo" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "Negrito" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "Espessura" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 msgid "Full name (name and style)" msgstr "Nome completo (nome e estilo)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "Identificador único" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr "Direitos Autorais"
diff --git a/po/ru.po b/po/ru.po
--- a/po/ru.po +++ b/po/ru.po @@ -6,7 +6,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-09-14 23:26+0000\n" "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" @@ -132,7 +132,7 @@ msgstr "Глиф" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "Версия" @@ -156,12 +156,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "Выходной каталог не найден" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "Сохранение" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "" @@ -227,7 +227,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 msgid "Description" msgstr "Описание" @@ -683,7 +683,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "Импортировать" @@ -826,157 +826,163 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "_Следующая вкладка" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 #, fuzzy msgid "_Previous Tab" msgstr "_Предыдущая вкладка" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + #, fuzzy + msgid "_Close Tab" msgstr "_Закрыть вкладку" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 #, fuzzy msgid "Close _All Tabs" msgstr "_Закрыть все вкладки" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 #, fuzzy msgid "_Create Path" msgstr "_Создать контур" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "_Масштабирование" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 #, fuzzy msgid "_Create Counter Path" msgstr "_Объединить контуры" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "_Переместить" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + #, fuzzy + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "_Показать полный набор символов Unicode" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 #, fuzzy msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "_Показать набор символов по умолчанию" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 #, fuzzy msgid "Show Characters in Font" msgstr "_Показать символы шрифта" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 #, fuzzy msgid "Add New _Grid Item" msgstr "_Добавить новый элемент сетки" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 #, fuzzy msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "_Удалить элемент сетки" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 #, fuzzy msgid "_Zoom In" msgstr "_Увеличить" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 #, fuzzy msgid "Zoom _Out" msgstr "_Уменьшить" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "_Файл" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "_Правка" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "_Вкладки" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "_Инструменты" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 msgid "_Kerning" msgstr "_Кернинг" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 msgid "PostScript Name" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "Название" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 msgid "Full name (name and style)" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr ""
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
--- a/po/sk.po +++ b/po/sk.po @@ -6,7 +6,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n" "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" @@ -128,7 +128,7 @@ msgstr "" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "" @@ -152,12 +152,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "" @@ -223,7 +223,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 msgid "Description" msgstr "" @@ -675,7 +675,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "" @@ -807,147 +807,151 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 msgid "_Previous Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + msgid "_Close Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 msgid "Close _All Tabs" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 msgid "_Create Path" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 msgid "_Create Counter Path" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 msgid "Show Characters in Font" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 msgid "Add New _Grid Item" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 msgid "_Zoom In" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 msgid "Zoom _Out" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 msgid "_Kerning" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 msgid "PostScript Name" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 msgid "Full name (name and style)" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr ""
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
--- a/po/sr.po +++ b/po/sr.po @@ -6,7 +6,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-09-04 12:10+0000\n" "Last-Translator: goya <nisam.depresivan@gmail.com>\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" @@ -132,7 +132,7 @@ msgstr "" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "" @@ -156,12 +156,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "" @@ -227,7 +227,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 msgid "Description" msgstr "" @@ -679,7 +679,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "" @@ -811,147 +811,151 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 msgid "_Previous Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + msgid "_Close Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 msgid "Close _All Tabs" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 msgid "_Create Path" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 msgid "_Create Counter Path" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 msgid "Show Characters in Font" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 msgid "Add New _Grid Item" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 msgid "_Zoom In" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 msgid "Zoom _Out" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 msgid "_Kerning" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 msgid "PostScript Name" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 msgid "Full name (name and style)" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr ""
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
--- a/po/sv.po +++ b/po/sv.po @@ -6,9 +6,9 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" - "PO-Revision-Date: 2014-09-13 16:26+0000\n" - "Last-Translator: Johan <johan.mattsson.m@gmail.com>\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" + "PO-Revision-Date: 2014-09-21 13:39+0000\n" + "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" "Language: sv\n" "MIME-Version: 1.0\n" @@ -16,7 +16,7 @@ "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" - "X-POOTLE-MTIME: 1410625619.000000\n" + "X-POOTLE-MTIME: 1411306777.000000\n" #: libbirdfont/Argument.vala:244 msgid "Usage" @@ -130,7 +130,7 @@ msgstr "Tecken" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "Version" @@ -154,12 +154,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "Kan inte hitta mappen som filerna ska skrivas till" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "Sparar" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "Laddar XML data." @@ -225,7 +225,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 msgid "Description" msgstr "Beskrivning" @@ -685,7 +685,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "Mellanrumsklasser" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "Importera" @@ -817,147 +817,153 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "_Nästa flik" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 msgid "_Previous Tab" msgstr "_Föregående flik" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + #, fuzzy + msgid "_Close Tab" msgstr "_Stäng flik" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 msgid "Close _All Tabs" msgstr "Stäng _alla flikar" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 msgid "_Create Path" msgstr "Skapa _kontur" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "_Zoom" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 msgid "_Create Counter Path" msgstr "Skapa _insida" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "_Flytta" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + #, fuzzy + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "Visa alla _unicode tecken" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "Visa _svenska tecken" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 msgid "Show Characters in Font" msgstr "Visa alla typsnittets tecken" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 msgid "Add New _Grid Item" msgstr "Lägg till storlek för nytt _rutnät" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "Ta bort storlek för rut_nätet" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 msgid "_Zoom In" msgstr "_Zooma in" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 msgid "Zoom _Out" msgstr "Zooma _ut" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "_Använd en pixel per enhet" - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "Visa kerning _flik" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "_Lista alla kerning par" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "Visa mellanrumsfliken" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "Välj _nästa kerning par" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "Välj _föregående kerning par" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "_Spara som .bfp" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "_Visa ligaturer" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "_Arkiv" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "_Redigera" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "_Flik" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "_Verktyg" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 msgid "_Kerning" msgstr "_Kerning" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "Dina fonter har exporterats." - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 msgid "PostScript Name" msgstr "PostScript namn" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "Namn" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "Stil" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "Fet" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "Kursiv" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "Linjebredd" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 msgid "Full name (name and style)" msgstr "Hela namnet (namn och stil)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" - msgstr "Unik identifierare" + msgstr "Unik identifikation" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr "Upphovsrätt" @@ -1056,9 +1062,6 @@ #~ msgid "_Save" #~ msgstr "_Spara" - - #~ msgid "Italic" - #~ msgstr "Kursiv" #~ msgid "exit if a test case failes" #~ msgstr "avsluta om ett test misslyckas"
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
--- a/po/tr.po +++ b/po/tr.po @@ -6,7 +6,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-08-28 13:10+0000\n" "Last-Translator: fikret <toydemir.fikret@gmail.com>\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" @@ -131,7 +131,7 @@ msgstr "" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "Sürüm" @@ -155,12 +155,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "Output dizini bulunamadı" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "Kaydediliyor" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "XML datası yükleniyor" @@ -226,7 +226,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 msgid "Description" msgstr "Tanım" @@ -680,7 +680,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "İçe Aktar" @@ -816,150 +816,154 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 msgid "_Previous Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + msgid "_Close Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 msgid "Close _All Tabs" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 msgid "_Create Path" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 msgid "_Create Counter Path" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 msgid "Show Characters in Font" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 msgid "Add New _Grid Item" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 #, fuzzy msgid "_Zoom In" msgstr "Yakınlaştır" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 #, fuzzy msgid "Zoom _Out" msgstr "Uzaklaştır" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 #, fuzzy msgid "_Kerning" msgstr "Harf aralığı (Kerning)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 msgid "PostScript Name" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 msgid "Full name (name and style)" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr "Telif Hakkı"
diff --git a/po/uk.po b/po/uk.po
--- a/po/uk.po +++ b/po/uk.po @@ -6,7 +6,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-06-30 01:43+0000\n" "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" @@ -137,7 +137,7 @@ msgstr "" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "Версія" @@ -161,12 +161,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "Не вдалося знайти вихідний каталог" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "Збереження" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "Завантаження даних XML." @@ -236,7 +236,7 @@ "А, Б, В, Г, Ґ, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, " "Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Ю, Я" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 msgid "Description" msgstr "Опис" @@ -693,7 +693,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "Імпорт" @@ -825,149 +825,155 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "_Наступна вкладка" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 msgid "_Previous Tab" msgstr "_Попередня вкладка" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + #, fuzzy + msgid "_Close Tab" msgstr "_Закрити вкладку" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 msgid "Close _All Tabs" msgstr "Закрити _усі вкладки" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 msgid "_Create Path" msgstr "_Створити контур" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "_Наближення/Віддалення" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 msgid "_Create Counter Path" msgstr "_Створити контур лічильника" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "_Перемістити" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + #, fuzzy + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "Показати _повний набір символів Юнікод" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "Показати типовий набір символів" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 msgid "Show Characters in Font" msgstr "Показати символи у шрифті" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 msgid "Add New _Grid Item" msgstr "Додати новий елемент _сітки" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "Вилучити елемент сітки" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 msgid "_Zoom In" msgstr "_Наблизити" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 msgid "Zoom _Out" msgstr "_Віддалити" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "Використати один піксель на одиницю" - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "Показати вкладку кернінгу" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 msgid "_Kerning" msgstr "_Кернінг" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 #, fuzzy msgid "PostScript Name" msgstr "Postscript ім'я" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "Назва" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "Стиль" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 #, fuzzy msgid "Full name (name and style)" msgstr "Повне ім'я" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "Унікальний ідентифікатор" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 #, fuzzy msgid "Copyright" msgstr "Telif Hakkı"
--- a/po/zh_CN.po +++ b/po/zh_CN.po @@ -6,7 +6,7 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2014-09-19 19:04+0200\n" + "POT-Creation-Date: 2014-09-26 21:13+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-08-12 02:25+0000\n" "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" @@ -131,7 +131,7 @@ msgstr "" #: libbirdfont/BirdFont.vala:165 libbirdfont/VersionList.vala:211 - #: birdfont/GtkWindow.vala:1405 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1383 msgid "Version" msgstr "版本" @@ -156,12 +156,12 @@ msgid "Can't find output directory" msgstr "" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:165 libbirdfont/BirdFontFile.vala:195 - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:282 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:147 libbirdfont/BirdFontFile.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:264 msgid "Saving" msgstr "保存" - #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:690 + #: libbirdfont/BirdFontFile.vala:657 msgid "Loading XML data." msgstr "加载xml数据" @@ -227,7 +227,7 @@ msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" msgstr "" - #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1412 + #: libbirdfont/DescriptionTab.vala:29 birdfont/GtkWindow.vala:1390 #, fuzzy msgid "Description" msgstr "描述" @@ -695,7 +695,7 @@ msgid "Spacing Classes" msgstr "" - #: libbirdfont/SvgParser.vala:49 + #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 msgid "Import" msgstr "导入" @@ -831,155 +831,161 @@ msgid "_Next Tab" msgstr "下个标签(_N)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:595 + #: birdfont/GtkWindow.vala:588 #, fuzzy msgid "_Previous Tab" msgstr "上个标签(_P)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:608 - msgid "_Close tab" + #: birdfont/GtkWindow.vala:594 + #, fuzzy + msgid "_Close Tab" msgstr "关闭标签(_C)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:622 + #: birdfont/GtkWindow.vala:601 #, fuzzy msgid "Close _All Tabs" msgstr "关闭所有标签(_A)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:630 + #: birdfont/GtkWindow.vala:608 msgid "_Create Path" msgstr "创建路径(_C)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:637 + #: birdfont/GtkWindow.vala:615 msgid "_Zoom" msgstr "创建孔路径(_C)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:643 + #: birdfont/GtkWindow.vala:621 msgid "_Create Counter Path" msgstr "创建孔路径(_C)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:650 + #: birdfont/GtkWindow.vala:628 msgid "_Move" msgstr "移动(_M)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:657 - msgid "Show _full unicode characters set" + #: birdfont/GtkWindow.vala:635 + #, fuzzy + msgid "Show _Full Unicode Characters Set" msgstr "显示完整Unicode字符集(_F)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:664 + #: birdfont/GtkWindow.vala:642 msgid "Show De_fault Characters Set" msgstr "显示默认字符集(_F)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:671 + #: birdfont/GtkWindow.vala:649 #, fuzzy msgid "Show Characters in Font" msgstr "显示字体中所有字符" - #: birdfont/GtkWindow.vala:678 + #: birdfont/GtkWindow.vala:656 #, fuzzy msgid "Add New _Grid Item" msgstr "添加新网格(_G)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:684 + #: birdfont/GtkWindow.vala:662 #, fuzzy msgid "Remove Gr_id Item" msgstr "删除此网格(_I)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:690 + #: birdfont/GtkWindow.vala:668 #, fuzzy msgid "_Zoom In" msgstr "放大(_Z)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:697 + #: birdfont/GtkWindow.vala:675 #, fuzzy msgid "Zoom _Out" msgstr "缩小(_O)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:704 + #: birdfont/GtkWindow.vala:682 msgid "U_se One Pixel Per Unit" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:712 + #: birdfont/GtkWindow.vala:690 msgid "Show Kerning _Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:719 + #: birdfont/GtkWindow.vala:697 msgid "_List Kerning Pairs" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:725 + #: birdfont/GtkWindow.vala:703 msgid "Show _Spacing Tab" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:735 + #: birdfont/GtkWindow.vala:713 msgid "Select _Next Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:739 + #: birdfont/GtkWindow.vala:717 msgid "Select _Previous Kerning Pair" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:744 + #: birdfont/GtkWindow.vala:722 msgid "_Save as .bfp" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:751 + #: birdfont/GtkWindow.vala:729 msgid "_Show Ligatures" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:758 + #: birdfont/GtkWindow.vala:736 msgid "_File" msgstr "文件(_F)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:761 + #: birdfont/GtkWindow.vala:739 msgid "_Edit" msgstr "编辑(_E)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:764 + #: birdfont/GtkWindow.vala:742 msgid "_Tab" msgstr "标签(_T)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:767 + #: birdfont/GtkWindow.vala:745 msgid "T_ool" msgstr "工具(_T)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:770 + #: birdfont/GtkWindow.vala:748 msgid "_Kerning" msgstr "字距(_K)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:993 + #: birdfont/GtkWindow.vala:971 msgid "Your fonts have been exported." msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1349 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1327 #, fuzzy msgid "PostScript Name" msgstr "Postscript 名称" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1356 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1334 msgid "Name" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1363 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1341 msgid "Style" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1347 msgid "Bold" msgstr "粗体" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1384 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1354 + msgid "Italic" + msgstr "斜体" + + #: birdfont/GtkWindow.vala:1362 msgid "Weight" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1391 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1369 msgid "Full name (name and style)" msgstr "全名(名称和样式)" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1376 msgid "Unique identifier" msgstr "" - #: birdfont/GtkWindow.vala:1420 + #: birdfont/GtkWindow.vala:1398 msgid "Copyright" msgstr "版权" @@ -1053,9 +1059,6 @@ #~ msgid "Zoom to _Scale 1:1" #~ msgstr "缩放至 1:1(_S)" - - #~ msgid "Italic" - #~ msgstr "斜体" #~ msgid "Character set" #~ msgstr "字符集"