The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

cs.po in po

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of po/cs.po.
Update translations
1 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. 3 # Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2014. 4 msgid "" 5 msgstr "" 6 "Project-Id-Version: \n" 7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 8 "POT-Creation-Date: 2015-10-18 12:02+0200\n" 9 "PO-Revision-Date: 2015-10-07 17:31+0000\n" 10 "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" 11 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" 12 "Language: cs\n" 13 "MIME-Version: 1.0\n" 14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 17 "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" 18 "X-POOTLE-MTIME: 1444239106.000000\n" 19 20 #: libbirdfont/Argument.vala:277 21 msgid "Usage" 22 msgstr "Použití" 23 24 # tohle je výpis pro příkazový řádek, ty velký písmena jsou tam schválně 25 #: libbirdfont/Argument.vala:279 libbirdfont/ExportUtils.vala:19 26 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 27 msgid "FILE" 28 msgstr "SOUBOR" 29 30 # to samé jako předchozí, ještě sem to změnil na přepínač, protože je to pro Linux a tam je tenhle překlad používanější 31 #: libbirdfont/Argument.vala:279 libbirdfont/ExportUtils.vala:19 32 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 33 msgid "OPTION" 34 msgstr "PŘEPÍNAČ" 35 36 #: libbirdfont/Argument.vala:281 37 msgid "enable Android customizations" 38 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Android" 39 40 #: libbirdfont/Argument.vala:282 41 msgid "show coordinate in glyph view" 42 msgstr "Ukázat souřadnice v přehledu znaků" 43 44 #: libbirdfont/Argument.vala:283 45 msgid "exit if a test case fails" 46 msgstr "Ukončit, pokud zkouška selže" 47 48 #: libbirdfont/Argument.vala:284 49 msgid "treat warnings as fatal" 50 msgstr "Upozornění budou považována za chyby" 51 52 #: libbirdfont/Argument.vala:285 53 msgid "show this message" 54 msgstr "Ukázat tuto zprávu" 55 56 #: libbirdfont/Argument.vala:286 57 msgid "write a log file" 58 msgstr "Zapsat soubor se zápisem" 59 60 #: libbirdfont/Argument.vala:287 61 msgid "enable Machintosh customizations" 62 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Mac" 63 64 #: libbirdfont/Argument.vala:288 65 msgid "enable Windows customizations" 66 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Windows" 67 68 #: libbirdfont/Argument.vala:289 69 msgid "don't translate" 70 msgstr "Nepřekládat" 71 72 #: libbirdfont/Argument.vala:290 73 msgid "sleep between each command in test suite" 74 msgstr "Čekat chvíli před každým spuštěním příkazu ve zkušební sadě" 75 76 #: libbirdfont/Argument.vala:291 77 msgid "run test case" 78 msgstr "Spustit vybranou zkušební sadu" 79 80 #: libbirdfont/BackgroundSelectionTool.vala:23 81 msgid "Select background" 82 msgstr "Vybrat pozadí" 83 84 #: libbirdfont/BackgroundTab.vala:46 libbirdfont/BackgroundTools.vala:26 85 msgid "Background Image" 86 msgstr "Obrázek pozadí" 87 88 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:41 89 msgid "Move, resize and rotate background image" 90 msgstr "Posunout, změnit velikost a otočit obrázek pozadí" 91 92 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:223 93 msgid "Select background image" 94 msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 95 96 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:27 97 msgid "Images" 98 msgstr "Obrázky" 99 100 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:34 libbirdfont/FileDialogTab.vala:94 101 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:106 102 msgid "Files" 103 msgstr "Soubory" 104 105 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:38 106 msgid "Parts" 107 msgstr "Části" 108 109 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:44 libbirdfont/Glyph.vala:2332 110 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:181 111 msgid "Add" 112 msgstr "Přidat" 113 114 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:86 115 msgid "Select Glyph" 116 msgstr "Vybrat znak" 117 118 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:187 libbirdfont/LoadCallback.vala:102 119 #: libbirdfont/Menu.vala:50 120 msgid "Open" 121 msgstr "Otevřít" 122 123 #: libbirdfont/BezierTool.vala:91 124 msgid "Create Beziér curves" 125 msgstr "Vytvořit Bézierovy křivky" 126 127 #: libbirdfont/BezierTool.vala:95 128 msgid "line" 129 msgstr "čára" 130 131 #: libbirdfont/BezierTool.vala:99 132 msgid "corner" 133 msgstr "Roh" 134 135 #: libbirdfont/BezierTool.vala:103 136 msgid "on axis" 137 msgstr "na ose" 138 139 #: libbirdfont/CircleTool.vala:36 140 msgid "Circle" 141 msgstr "Kruh" 142 143 #: libbirdfont/CutBackgroundTool.vala:38 144 msgid "Crop background image" 145 msgstr "Oříznout obrázek pozadí" 146 147 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:25 148 msgid "Default Language" 149 msgstr "Výchozí jazyk" 150 151 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:26 152 msgid "Private Use Area" 153 msgstr "Rozsah pro vlasní znaky" 154 155 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:28 156 msgid "Chinese" 157 msgstr "Čínština" 158 159 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:29 160 msgid "English" 161 msgstr "Angličtina" 162 163 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:30 164 msgid "Greek" 165 msgstr "Řečtina" 166 167 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:31 168 msgid "Japanese" 169 msgstr "Japonština" 170 171 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:32 172 msgid "Javanese" 173 msgstr "Javánština" 174 175 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:33 176 msgid "Latin" 177 msgstr "Latina" 178 179 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:34 180 msgid "Russian" 181 msgstr "Ruština" 182 183 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:35 184 msgid "Swedish" 185 msgstr "Švédština" 186 187 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:36 188 msgid "Thai" 189 msgstr "Thajština" 190 191 #. / All lower case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 192 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:118 libbirdfont/ExportTool.vala:404 193 msgid "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" 194 msgstr "" 195 "a á b c č d ď e é ě f g h i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y " 196 "ý z ž" 197 198 #. / All upper case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 199 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:121 libbirdfont/ExportTool.vala:405 200 msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" 201 msgstr "" 202 "A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y " 203 "Ý Z Ž" 204 205 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:66 206 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:277 libbirdfont/ExportSettings.vala:133 207 #: libbirdfont/Menu.vala:481 libbirdfont/TableLayout.vala:203 208 msgid "Name and Description" 209 msgstr "Název a popis" 210 211 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:70 libbirdfont/MenuTab.vala:94 212 msgid "PostScript Name" 213 msgstr "Název PostScript" 214 215 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:80 libbirdfont/MenuTab.vala:99 216 #: libbirdfont/MenuTab.vala:691 217 msgid "Name" 218 msgstr "Název" 219 220 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:90 libbirdfont/MenuTab.vala:104 221 msgid "Style" 222 msgstr "Styl" 223 224 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:100 225 msgid "Bold" 226 msgstr "Tučné" 227 228 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:109 229 msgid "Italic" 230 msgstr "Kurzíva" 231 232 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:119 233 msgid "Weight" 234 msgstr "Tloušťka" 235 236 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:129 libbirdfont/MenuTab.vala:109 237 msgid "Full Name (Name and Style)" 238 msgstr "Celý název (název a styl)" 239 240 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:140 libbirdfont/MenuTab.vala:114 241 msgid "Unique Identifier" 242 msgstr "Jedinečný identifikátor" 243 244 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:150 libbirdfont/ImportUtils.vala:156 245 #: libbirdfont/Menu.vala:488 libbirdfont/Menu.vala:490 246 #: libbirdfont/VersionList.vala:260 247 msgid "Version" 248 msgstr "Verze" 249 250 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:160 251 msgid "Description" 252 msgstr "Popis" 253 254 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:171 255 msgid "Copyright" 256 msgstr "Autorská práva" 257 258 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:183 259 msgid "License" 260 msgstr "Licence" 261 262 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:195 263 msgid "License URL" 264 msgstr "" 265 266 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:207 267 msgid "Trademark" 268 msgstr "ochranná známka" 269 270 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:219 271 msgid "Manufacturer" 272 msgstr "" 273 274 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:230 275 msgid "Designer" 276 msgstr "" 277 278 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:241 279 msgid "Vendor URL" 280 msgstr "" 281 282 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:252 283 msgid "Designer URL" 284 msgstr "" 285 286 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:119 287 msgid "Drawing Tools" 288 msgstr "Nástroje na kreslení" 289 290 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:120 291 msgid "Control Point" 292 msgstr "Ovládací bod" 293 294 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:122 libbirdfont/Menu.vala:249 295 msgid "Layers" 296 msgstr "Vrstvy" 297 298 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:123 299 msgid "Stroke" 300 msgstr "Tah" 301 302 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:124 303 msgid "Geometrical Shapes" 304 msgstr "Geometrické tvary" 305 306 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:125 libbirdfont/OverviewTools.vala:38 307 msgid "Zoom" 308 msgstr "Zvětšení" 309 310 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:126 311 msgid "Guidelines & Grid" 312 msgstr "Pomocné linky a mřížka" 313 314 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:131 315 msgid "Grid Size" 316 msgstr "Velikost mřížky" 317 318 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:190 319 msgid "Move canvas" 320 msgstr "Posunout pracovní plochu" 321 322 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:198 323 msgid "Delete" 324 msgstr "Smazat" 325 326 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:205 327 msgid "Select all points or paths" 328 msgstr "Vybrat všechny body nebo cesty" 329 330 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:221 libbirdfont/Menu.vala:99 331 msgid "Undo" 332 msgstr "Zpět" 333 334 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:228 335 msgid "Insert new points on path" 336 msgstr "Vložit nové body do cesty" 337 338 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:237 339 msgid "Create quadratic Bézier curves" 340 msgstr "Vytvářet kvadratické Bézierovy křivky" 341 342 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:246 343 msgid "Create cubic Bézier curves" 344 msgstr "Vytvářet kubické Bézierovy křivky" 345 346 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:255 347 msgid "Quadratic path with two line handles" 348 msgstr "Kvadratická cesta se dvěma úchopy" 349 350 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:264 351 msgid "Convert selected points" 352 msgstr "Převést vybrané body" 353 354 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:275 355 msgid "X coordinate" 356 msgstr "Souřadnice x" 357 358 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:319 359 msgid "Y coordinate" 360 msgstr "Souřadnice y" 361 362 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:362 363 msgid "Rotation" 364 msgstr "Otočit" 365 366 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:401 libbirdfont/OverviewTools.vala:90 367 msgid "Skew" 368 msgstr "Zkosení" 369 370 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:434 371 msgid "Width" 372 msgstr "Šířka" 373 374 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:459 375 msgid "Height" 376 msgstr "Výška" 377 378 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:502 379 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" 380 msgstr "Svázat úchopy křivky vybraných bodů úprav" 381 382 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:553 383 msgid "Symmetrical handles" 384 msgstr "Souměrné úchopy" 385 386 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:583 387 msgid "Convert segment to line." 388 msgstr "Převést část na čáru." 389 390 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:591 391 msgid "Create counter from outline" 392 msgstr "Obrátit cestu" 393 394 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:595 395 msgid "Close path" 396 msgstr "Uzavřít cestu" 397 398 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:617 399 msgid "Move to path to the bottom of the layer" 400 msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 401 402 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:631 403 msgid "Flip path vertically" 404 msgstr "Zrcadlit svisle" 405 406 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:639 407 msgid "Flip path horizontally" 408 msgstr "Zrcadlit vodorovně" 409 410 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:648 411 msgid "Set size for background image" 412 msgstr "Nastavit velikost obrázku pozadí" 413 414 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:686 415 msgid "Show/hide background image" 416 msgstr "Ukázat/Skrýt obrázek pozadí" 417 418 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:697 419 msgid "Insert a new background image" 420 msgstr "Vložit nový obrázek pozadí" 421 422 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:711 libbirdfont/ThemeTab.vala:151 423 msgid "High contrast" 424 msgstr "Vysoký kontrast" 425 426 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:725 427 msgid "Set background threshold" 428 msgstr "Nastavit práh pro pozadí" 429 430 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:744 431 msgid "Amount of autotrace details" 432 msgstr "Podrobnost automatického obkreslení" 433 434 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:763 435 msgid "Autotrace simplification" 436 msgstr "Zjednodušení automatického obkreslení" 437 438 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:773 439 msgid "Autotrace background image" 440 msgstr "Automaticky obkreslit obrázek pozadí" 441 442 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:781 443 msgid "Delete background image" 444 msgstr "Smazat obrázek pozadí" 445 446 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:788 447 msgid "Add layer" 448 msgstr "Přidat vrstvu" 449 450 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:798 451 msgid "Show layers" 452 msgstr "Ukázat vrstvy" 453 454 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:808 455 msgid "Apply stroke" 456 msgstr "Použít tah" 457 458 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:841 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 459 msgid "Stroke width" 460 msgstr "Šířka tahu" 461 462 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:883 463 msgid "Create outline form stroke" 464 msgstr "Vytvořit obrys z tahu" 465 466 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:892 467 msgid "Butt line cap" 468 msgstr "Nepřesahující konec" 469 470 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:916 471 msgid "Round line cap" 472 msgstr "Zaoblený konec" 473 474 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:941 475 msgid "Square line cap" 476 msgstr "Čtvercový konec" 477 478 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1010 479 msgid "Show guidelines" 480 msgstr "Zobrazit pomocné linky" 481 482 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1022 483 msgid "Show more guidelines" 484 msgstr "Ukázat více pomocných linek" 485 486 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1038 487 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" 488 msgstr "Zobrazit pomocné linky horního a dolního okraje" 489 490 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1062 491 msgid "Lock guides and grid" 492 msgstr "" 493 494 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1104 495 msgid "Zoom Out More" 496 msgstr "Oddálit více" 497 498 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1113 499 msgid "Show full glyph" 500 msgstr "Ukázat celý znak" 501 502 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1120 503 msgid "Fit in view" 504 msgstr "Přizpůsobit velikosti okna" 505 506 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1127 507 msgid "Zoom in on background image" 508 msgstr "Přiblížit na obrázek pozadí" 509 510 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1137 511 msgid "Previous view" 512 msgstr "Předchozí zobrazení" 513 514 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1143 515 msgid "Next view" 516 msgstr "Další zobrazení" 517 518 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1350 519 msgid "Background Tools" 520 msgstr "Nástroje pro práci s pozadím" 521 522 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1365 523 msgid "Control Points" 524 msgstr "Ovládací body" 525 526 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1381 527 msgid "Object Tools" 528 msgstr "Nástroje pro práci s předměty" 529 530 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1535 531 msgid "Set size for grid" 532 msgstr "Nastavit velikost mřížky" 533 534 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:41 libbirdfont/ExportSettings.vala:185 535 #: libbirdfont/Menu.vala:311 536 msgid "Export Settings" 537 msgstr "Nastavení ukládání" 538 539 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:45 libbirdfont/ExportSettings.vala:60 540 msgid "File Name" 541 msgstr "Název souboru" 542 543 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:75 544 msgid "Units Per Em" 545 msgstr "" 546 547 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:94 libbirdfont/RecentFiles.vala:73 548 msgid "Folder" 549 msgstr "Složka" 550 551 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:98 552 msgid "Formats" 553 msgstr "Formáty" 554 555 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:139 556 msgid "Export" 557 msgstr "Vyvést" 558 559 #: libbirdfont/ExportTool.vala:193 libbirdfont/Menu.vala:64 560 #: libbirdfont/MenuTab.vala:350 libbirdfont/SaveCallback.vala:67 561 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 562 msgid "Save" 563 msgstr "Uložit" 564 565 #: libbirdfont/ExportTool.vala:403 566 msgid "Alphabet" 567 msgstr "Abeceda" 568 569 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:17 libbirdfont/ImportUtils.vala:17 570 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 571 msgid "Usage:" 572 msgstr "Použití:" 573 574 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:20 birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 575 msgid "print this message" 576 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou" 577 578 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:21 579 msgid "write files to this directory" 580 msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře" 581 582 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:22 583 msgid "write svg file" 584 msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG" 585 586 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:23 587 msgid "write ttf and eot file" 588 msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT" 589 590 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:130 591 msgid "Can't find output directory" 592 msgstr "Výstupní adresář se nepodařilo nalézt" 593 594 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:79 595 msgid "Select a Folder" 596 msgstr "Vybrat složku" 597 598 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:83 599 msgid "Folders" 600 msgstr "Složky" 601 602 #: libbirdfont/FileTools.vala:31 603 msgid "New font" 604 msgstr "Nova fonte" 605 606 #: libbirdfont/FileTools.vala:37 607 msgid "Open font" 608 msgstr "Otevřít písmo" 609 610 #: libbirdfont/FileTools.vala:43 611 msgid "Save font" 612 msgstr "Uložit písmo" 613 614 #: libbirdfont/FileTools.vala:49 libbirdfont/Menu.vala:474 615 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:211 libbirdfont/SettingsTab.vala:31 616 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:159 617 msgid "Settings" 618 msgstr "Nastavení" 619 620 #: libbirdfont/FileTools.vala:55 libbirdfont/ThemeTab.vala:42 621 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:162 622 msgid "Themes" 623 msgstr "Motivy" 624 625 #: libbirdfont/Glyph.vala:2332 626 msgid "Guide" 627 msgstr "Vodítko" 628 629 #: libbirdfont/GridTool.vala:38 630 msgid "Show grid" 631 msgstr "Ukázat mřížku" 632 633 #: libbirdfont/GuideTab.vala:46 libbirdfont/GuideTab.vala:57 634 msgid "Guides" 635 msgstr "Vodítka" 636 637 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:33 638 msgid "Zoom in" 639 msgstr "Přiblížit" 640 641 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:40 642 msgid "Zoom out" 643 msgstr "Oddálit" 644 645 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:47 646 msgid "Convert the last segment to a straight line" 647 msgstr "Převést poslední část na rovnou čáru" 648 649 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:55 650 msgid "Convert the last control point to a corner node" 651 msgstr "Převést poslední kotevní bod na rohový bod" 652 653 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:63 654 msgid "Move handle along axis" 655 msgstr "Posunout úchop podél osy" 656 657 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:19 658 msgid "BF-FILE" 659 msgstr "Soubor BF" 660 661 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:19 662 msgid "SVG-FILES ..." 663 msgstr "Soubory SVG..." 664 665 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:54 libbirdfont/ImportUtils.vala:62 666 msgid "does not exist." 667 msgstr "neexistuje." 668 669 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:63 670 msgid "A new font will be created." 671 msgstr "Bude vytvořeno nové písmo." 672 673 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:85 674 msgid "Failed to import" 675 msgstr "Nepodařilo se zavést" 676 677 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:86 678 msgid "Aborting" 679 msgstr "Ruší se" 680 681 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:119 682 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." 683 msgstr "není název znaku nebo hodnota Unicode." 684 685 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:120 686 msgid "Unicode values must start with U+." 687 msgstr "Hodnoty Unicode musí začínat na U+." 688 689 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:146 690 msgid "Adding" 691 msgstr "Přidává se" 692 693 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:150 694 msgid "to" 695 msgstr "do" 696 697 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:152 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:105 698 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:40 699 msgid "Glyph" 700 msgstr "Znak" 701 702 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:97 libbirdfont/KerningDisplay.vala:877 703 msgid "Kerning" 704 msgstr "Podřezávání" 705 706 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:105 707 msgid "The current kerning class is malformed." 708 msgstr "Nynější třída podřezávání je chybná." 709 710 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:106 711 msgid "Add single characters separated by space and ranges on the form A-Z." 712 msgstr "" 713 "Přidat jednotlivé znaky oddělené mezerou nebo rozsahy používající formát A-Z." 714 715 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:107 716 msgid "Type “space” to kern the space character and “divis” to kern -." 717 msgstr "" 718 "Pro podřezání (vyrovnání) znaku mezery stiskněte „mezerník“ a pro podřezání " 719 "(vyrovnání) znaku spojovníku (-) pak klávesu pro „divis“." 720 721 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:678 libbirdfont/OverviewTools.vala:75 722 msgid "Unicode" 723 msgstr "Unicode" 724 725 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:678 726 msgid "Insert" 727 msgstr "Vložit" 728 729 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:877 libbirdfont/MainWindow.vala:218 730 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:36 libbirdfont/SpinButton.vala:208 731 msgid "Close" 732 msgstr "Zavřít" 733 734 #: libbirdfont/KerningList.vala:54 libbirdfont/KerningList.vala:111 735 msgid "Kerning Pairs" 736 msgstr "Dvojice podřezávání" 737 738 #: libbirdfont/KerningList.vala:57 739 msgid "No kerning pairs created." 740 msgstr "Nevytvořeny žádné dvojice podřezávání" 741 742 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/KerningTools.vala:85 743 msgid "Kerning class" 744 msgstr "Třída podřezávání" 745 746 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/LayerLabel.vala:144 747 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 libbirdfont/Ligatures.vala:133 748 #: libbirdfont/Ligatures.vala:156 libbirdfont/Ligatures.vala:188 749 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 libbirdfont/SpacingTab.vala:232 750 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:276 libbirdfont/SpinButton.vala:208 751 #: libbirdfont/Theme.vala:687 752 msgid "Set" 753 msgstr "Nastavit" 754 755 #: libbirdfont/KerningStrings.vala:65 756 msgid "Load kerning strings" 757 msgstr "Nahrát řetězce podřezávání" 758 759 #: libbirdfont/KerningTools.vala:56 760 msgid "Kerning Tools" 761 msgstr "Nástroje na podřezávání" 762 763 #: libbirdfont/KerningTools.vala:63 libbirdfont/SpacingTools.vala:31 764 msgid "Font Size" 765 msgstr "Velikost písma" 766 767 #: libbirdfont/KerningTools.vala:82 768 msgid "Create new kerning class." 769 msgstr "Vytvořit novou třídu podřezávání (vyrovnání)." 770 771 #: libbirdfont/KerningTools.vala:93 772 msgid "Use text input to enter kerning values." 773 msgstr "Zadat hodnoty podřezání (vyrovnání) přímo." 774 775 #: libbirdfont/KerningTools.vala:101 libbirdfont/SpacingTools.vala:52 776 msgid "Insert glyph from overview" 777 msgstr "Vložit znak z přehledu" 778 779 #: libbirdfont/KerningTools.vala:116 libbirdfont/SpacingTools.vala:67 780 msgid "Insert character by unicode value" 781 msgstr "Vložit znak podle hodnoty Unicode" 782 783 #: libbirdfont/KerningTools.vala:124 784 msgid "Open a text file with kerning strings first." 785 msgstr "Nejprve otevřít soubor s podřezávacími řetězci." 786 787 #: libbirdfont/KerningTools.vala:126 788 msgid "Previous kerning string" 789 msgstr "Předchozí podřezávací řetězec" 790 791 #: libbirdfont/KerningTools.vala:136 792 msgid "You have reached the beginning of the list." 793 msgstr "Dosáhl jste začátku seznamu." 794 795 #: libbirdfont/KerningTools.vala:145 796 msgid "Next kerning string" 797 msgstr "Další podřezávací řetězec " 798 799 #: libbirdfont/KerningTools.vala:155 800 msgid "You have reached the end of the list." 801 msgstr "Dosáhl jste konce seznamu." 802 803 #: libbirdfont/KerningTools.vala:164 804 msgid "Substitutions" 805 msgstr "" 806 807 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:28 libbirdfont/OverviewTools.vala:37 808 msgid "Character Sets" 809 msgstr "Znakové sady" 810 811 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:68 812 msgid "Character Set" 813 msgstr "Znaková sada" 814 815 #: libbirdfont/LayerLabel.vala:144 816 msgid "Layer" 817 msgstr "Vrstva" 818 819 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 820 msgid "character sequence" 821 msgstr "kombinace znaků" 822 823 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 824 msgid "ligature" 825 msgstr "slitek" 826 827 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 828 msgid "substitution" 829 msgstr "nahrazení" 830 831 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 832 msgid "beginning" 833 msgstr "začátek" 834 835 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 836 msgid "middle" 837 msgstr "prostředek" 838 839 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 840 msgid "end" 841 msgstr "konec" 842 843 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 844 msgid "New Ligature" 845 msgstr "Nový slitek" 846 847 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 848 msgid "New Contextual Substitution" 849 msgstr "Nová náhrada vyplývající ze souvislosti" 850 851 #: libbirdfont/LigatureList.vala:115 852 msgid "Contextual Substitutions" 853 msgstr "Náhrady vyplývající ze souvislostí" 854 855 #: libbirdfont/LigatureList.vala:126 libbirdfont/LigatureList.vala:140 856 #: libbirdfont/Menu.vala:429 857 msgid "Ligatures" 858 msgstr "Slitky" 859 860 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 861 msgid "Beginning" 862 msgstr "Začátek" 863 864 #: libbirdfont/Ligatures.vala:133 865 msgid "Middle" 866 msgstr "Prostředek" 867 868 #: libbirdfont/Ligatures.vala:156 869 msgid "End" 870 msgstr "Konec" 871 872 #: libbirdfont/Ligatures.vala:188 873 msgid "Ligature" 874 msgstr "Slitek" 875 876 #: libbirdfont/Line.vala:151 877 msgid "Position" 878 msgstr "Poloha" 879 880 #: libbirdfont/Line.vala:151 881 msgid "Move" 882 msgstr "Posunout" 883 884 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:29 885 msgid "This font was made with a newer version of Birdfont." 886 msgstr "Toto písmo bylo uděláno v novější verzi Birdfontu." 887 888 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:30 889 msgid "You need to upgrade your version of Birdfont." 890 msgstr "Potřebujete povýšit verzi Birdfontu." 891 892 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:34 893 msgid "This font was made with an old version of Birdfont." 894 msgstr "Toto písmo bylo uděláno ve staré verzi Birdfontu." 895 896 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:35 897 msgid "You need an older version of Birdfont to open it." 898 msgstr "K jeho otevření potřebujete starší verzi Birdfontu." 899 900 #: libbirdfont/MainWindow.vala:218 901 msgid "Glyph sequence" 902 msgstr "Pořadí znaků" 903 904 #: libbirdfont/Menu.vala:37 905 msgid "File" 906 msgstr "Soubor" 907 908 #: libbirdfont/Menu.vala:43 909 msgid "New" 910 msgstr "Nový" 911 912 #: libbirdfont/Menu.vala:57 libbirdfont/RecentFiles.vala:81 913 msgid "Recent Files" 914 msgstr "Nedávno otevřené soubory" 915 916 #: libbirdfont/Menu.vala:71 917 msgid "Save As" 918 msgstr "Uložit jako" 919 920 #: libbirdfont/Menu.vala:78 921 msgid "Select Character Set" 922 msgstr "Vybrat znakovou sadu" 923 924 #: libbirdfont/Menu.vala:85 925 msgid "Quit" 926 msgstr "Ukončit" 927 928 #: libbirdfont/Menu.vala:93 929 msgid "Edit" 930 msgstr "Úpravy" 931 932 #: libbirdfont/Menu.vala:106 933 msgid "Redo" 934 msgstr "Znovu" 935 936 #: libbirdfont/Menu.vala:113 937 msgid "Copy" 938 msgstr "Kopírovat" 939 940 #: libbirdfont/Menu.vala:120 941 msgid "Paste" 942 msgstr "Vložit" 943 944 #: libbirdfont/Menu.vala:127 945 msgid "Paste In Place" 946 msgstr "Přepsat" 947 948 #: libbirdfont/Menu.vala:134 949 msgid "Select All Paths" 950 msgstr "Vybrat všechny cesty" 951 952 #: libbirdfont/Menu.vala:141 953 #, fuzzy 954 msgid "Select All Glyphs" 955 msgstr "Vybrat všechny cesty" 956 957 #: libbirdfont/Menu.vala:148 958 msgid "Move To Baseline" 959 msgstr "Přesunout na účaří" 960 961 #: libbirdfont/Menu.vala:155 libbirdfont/OverView.vala:238 962 #: libbirdfont/OverView.vala:257 963 msgid "Search" 964 msgstr "Hledat" 965 966 #: libbirdfont/Menu.vala:162 967 msgid "Simplify Path" 968 msgstr "Zjednodušit cestu" 969 970 #: libbirdfont/Menu.vala:169 971 msgid "Merge Paths" 972 msgstr "" 973 974 #: libbirdfont/Menu.vala:178 975 msgid "Close Path" 976 msgstr "Uzavřít cestu" 977 978 #: libbirdfont/Menu.vala:185 979 msgid "Glyph Sequence" 980 msgstr "Pořadí znaků" 981 982 #: libbirdfont/Menu.vala:192 983 msgid "Set Background Glyph" 984 msgstr "Nastavit znak pozadí" 985 986 #: libbirdfont/Menu.vala:199 987 msgid "Remove Background Glyph" 988 msgstr "Odstranit znak pozadí" 989 990 #: libbirdfont/Menu.vala:206 991 msgid "Create Guide" 992 msgstr "Vytvořit vodítko" 993 994 #: libbirdfont/Menu.vala:213 995 msgid "List Guides" 996 msgstr "Uvést vodítka" 997 998 #: libbirdfont/Menu.vala:220 999 msgid "Select Point Above" 1000 msgstr "Vybrat výše ležící bod" 1001 1002 #: libbirdfont/Menu.vala:227 1003 msgid "Select Next Point" 1004 msgstr "Vybrat další bod" 1005 1006 #: libbirdfont/Menu.vala:234 1007 msgid "Select Previous Point" 1008 msgstr "Vybrat předchozí bod" 1009 1010 #: libbirdfont/Menu.vala:241 1011 msgid "Select Point Below" 1012 msgstr "Vybrat níže ležící bod" 1013 1014 #: libbirdfont/Menu.vala:255 1015 msgid "Move Layer Up" 1016 msgstr "Posunout vrstvu nahoru" 1017 1018 #: libbirdfont/Menu.vala:262 1019 msgid "Move Layer Down" 1020 msgstr "Posunout vrstvu dolů" 1021 1022 #: libbirdfont/Menu.vala:270 1023 msgid "Import and Export" 1024 msgstr "Zavedení a vyvedení" 1025 1026 #: libbirdfont/Menu.vala:276 1027 msgid "Export Fonts" 1028 msgstr "Vyvést písma" 1029 1030 #: libbirdfont/Menu.vala:283 1031 msgid "Export Glyph as SVG" 1032 msgstr "Vyvést znak jako SVG" 1033 1034 #: libbirdfont/Menu.vala:290 1035 msgid "Import SVG file" 1036 msgstr "Zavést soubor SVG" 1037 1038 #: libbirdfont/Menu.vala:297 1039 msgid "Import SVG folder" 1040 msgstr "Zavést složku SVG" 1041 1042 #: libbirdfont/Menu.vala:304 1043 msgid "Import Background Image" 1044 msgstr "Zavést obrázek pozadí" 1045 1046 #: libbirdfont/Menu.vala:318 libbirdfont/Preview.vala:27 1047 msgid "Preview" 1048 msgstr "Náhled" 1049 1050 #: libbirdfont/Menu.vala:326 1051 msgid "Tab" 1052 msgstr "Karta" 1053 1054 #: libbirdfont/Menu.vala:332 1055 msgid "Next Tab" 1056 msgstr "Další karta" 1057 1058 #: libbirdfont/Menu.vala:339 1059 msgid "Previous Tab" 1060 msgstr "Předchozí karta" 1061 1062 #: libbirdfont/Menu.vala:346 1063 msgid "Close Tab" 1064 msgstr "Zavřít kartu" 1065 1066 #: libbirdfont/Menu.vala:353 1067 msgid "Close All Tabs" 1068 msgstr "Zavřít všechny karty" 1069 1070 #: libbirdfont/Menu.vala:361 1071 msgid "Spacing and Kerning" 1072 msgstr "Rozestupy a podřezávání" 1073 1074 #: libbirdfont/Menu.vala:367 1075 msgid "Show Spacing Tab" 1076 msgstr "Ukázat kartu prostrkávání (rozestupů)" 1077 1078 #: libbirdfont/Menu.vala:374 1079 msgid "Show Kerning Tab" 1080 msgstr "Ukázat kartu podřezávání (vyrovnání)" 1081 1082 #: libbirdfont/Menu.vala:381 1083 msgid "List Kerning Pairs" 1084 msgstr "Vypsat dvojice podřezávání (vyrovnání)" 1085 1086 #: libbirdfont/Menu.vala:388 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 1087 msgid "Spacing Classes" 1088 msgstr "Třídy prostrkávání (rozestupů)" 1089 1090 #: libbirdfont/Menu.vala:395 1091 msgid "Select Next Kerning Pair" 1092 msgstr "Vybrat další dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1093 1094 #: libbirdfont/Menu.vala:404 1095 msgid "Select Previous Kerning Pair" 1096 msgstr "Vybrat předchozí dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1097 1098 #: libbirdfont/Menu.vala:413 1099 msgid "Load Kerning Strings" 1100 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce" 1101 1102 #: libbirdfont/Menu.vala:420 1103 msgid "Reload Kerning Strings" 1104 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce znovu" 1105 1106 #: libbirdfont/Menu.vala:435 1107 msgid "Show Ligatures" 1108 msgstr "Ukázat slitky" 1109 1110 #: libbirdfont/Menu.vala:442 1111 msgid "Add Ligature" 1112 msgstr "Přidat slitek" 1113 1114 #: libbirdfont/Menu.vala:451 1115 msgid "Git" 1116 msgstr "Git" 1117 1118 #: libbirdfont/Menu.vala:457 1119 msgid "Save As .bfp" 1120 msgstr "Uložit jako BFP" 1121 1122 #: libbirdfont/Menu.vala:466 libbirdfont/OverView.vala:420 1123 msgid "Overview" 1124 msgstr "Přehled" 1125 1126 #: libbirdfont/MenuItem.vala:82 1127 msgid "UP" 1128 msgstr "NAHORU" 1129 1130 #: libbirdfont/MenuItem.vala:85 1131 msgid "DOWN" 1132 msgstr "DOLŮ" 1133 1134 #: libbirdfont/MenuItem.vala:88 1135 msgid "LEFT" 1136 msgstr "VLEVO" 1137 1138 #: libbirdfont/MenuItem.vala:91 1139 msgid "RIGHT" 1140 msgstr "VPRAVO" 1141 1142 #: libbirdfont/MenuTab.vala:91 1143 msgid "Missing metadata in font:" 1144 msgstr "V písmu chybějící popisná data:" 1145 1146 #: libbirdfont/MenuTab.vala:124 1147 msgid "" 1148 "You need to choose a different name for the TTF file with Mac adjustmets." 1149 msgstr "Pro soubor TTF s úpravami Mac musíte vybrat jiný název." 1150 1151 #: libbirdfont/MenuTab.vala:142 1152 msgid "You need to save your font before exporting it." 1153 msgstr "Před vyvedením musíte písmo uložit." 1154 1155 #: libbirdfont/MenuTab.vala:185 1156 msgid "Menu" 1157 msgstr "Nabídka" 1158 1159 #: libbirdfont/MenuTab.vala:691 1160 msgid "Add ligature" 1161 msgstr "Přidat slitek" 1162 1163 #: libbirdfont/MoveTool.vala:41 1164 msgid "Move paths" 1165 msgstr "Posunout cesty" 1166 1167 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:102 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:167 1168 msgid "Glyph Substitutions" 1169 msgstr "" 1170 1171 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:108 1172 msgid "New glyph" 1173 msgstr "" 1174 1175 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:115 1176 msgid "Replacement" 1177 msgstr "" 1178 1179 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:120 1180 msgid "Tag" 1181 msgstr "" 1182 1183 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:181 1184 msgid "Glyph name" 1185 msgstr "" 1186 1187 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:200 1188 msgid "All glyphs must have unique names." 1189 msgstr "" 1190 1191 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:47 1192 msgid "Stylistic Alternate" 1193 msgstr "" 1194 1195 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:49 1196 msgid "Small Caps" 1197 msgstr "" 1198 1199 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:51 1200 msgid "Capitals to Small Caps" 1201 msgstr "" 1202 1203 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:53 1204 msgid "Swashes" 1205 msgstr "" 1206 1207 #: libbirdfont/OverView.vala:238 libbirdfont/OverView.vala:257 1208 msgid "Filter" 1209 msgstr "Filtr" 1210 1211 #: libbirdfont/OverView.vala:585 1212 msgid "No glyphs in this view." 1213 msgstr "Žádné znaky v tomto zobrazení." 1214 1215 #: libbirdfont/OverView.vala:1398 1216 msgid "See also:" 1217 msgstr "Další podrobnosti:" 1218 1219 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:30 1220 msgid "Overwrite TTF file?" 1221 msgstr "Přepsat soubor TTF?" 1222 1223 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:31 1224 msgid "Overwrite" 1225 msgstr "Přepsat" 1226 1227 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:32 libbirdfont/SaveDialog.vala:50 1228 msgid "Cancel" 1229 msgstr "Zrušit" 1230 1231 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:33 1232 msgid "Yes, don't ask again." 1233 msgstr "Ano, tento dotaz již příště nezobrazovat." 1234 1235 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:39 libbirdfont/OverviewTools.vala:116 1236 msgid "Transform" 1237 msgstr "" 1238 1239 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:53 1240 msgid "All Glyphs" 1241 msgstr "Všechny znaky" 1242 1243 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:63 1244 msgid "Default" 1245 msgstr "Výchozí" 1246 1247 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:103 1248 msgid "Resize" 1249 msgstr "" 1250 1251 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:131 1252 msgid "Create alternate" 1253 msgstr "" 1254 1255 #: libbirdfont/PenTool.vala:82 1256 msgid "Add new points" 1257 msgstr "Přidat nové body" 1258 1259 #: libbirdfont/PointTool.vala:24 1260 msgid "Move control points" 1261 msgstr "Posunout ovládací body" 1262 1263 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:27 1264 msgid "Reload webview" 1265 msgstr "Nahrát znovu webové zobrazení" 1266 1267 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:33 1268 msgid "Export fonts" 1269 msgstr "Vyvést písma" 1270 1271 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:39 1272 msgid "Generate html document" 1273 msgstr "Vytvořit soubor HTML" 1274 1275 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:62 1276 msgid "No fonts created yet" 1277 msgstr "Ještě nevytvořena žádná písma" 1278 1279 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:65 1280 msgid "Create a New Font" 1281 msgstr "Vytvořit nové písmo" 1282 1283 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:76 1284 msgid "Glyphs" 1285 msgstr "Znaky" 1286 1287 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:92 1288 msgid "Backups" 1289 msgstr "Zálohy" 1290 1291 #: libbirdfont/RectangleTool.vala:30 1292 msgid "Rectangle" 1293 msgstr "Obdélník" 1294 1295 #: libbirdfont/ResizeTool.vala:45 1296 msgid "Resize and rotate paths" 1297 msgstr "Změnit velikost a natočení cest" 1298 1299 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:36 1300 msgid "Save changes?" 1301 msgstr "Uložit změny?" 1302 1303 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:44 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:30 1304 msgid "Discard" 1305 msgstr "Zahodit" 1306 1307 #: libbirdfont/SaveDialogListener.vala:28 1308 msgid "Save?" 1309 msgstr "Uložit?" 1310 1311 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:80 1312 msgid "Precision for pen tool" 1313 msgstr "Přesnost pro nástroj psacího pera" 1314 1315 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:88 1316 msgid "Show or hide control point handles" 1317 msgstr "Ukázat nebo skrýt úchopy ovládacích bodů" 1318 1319 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:98 1320 msgid "Fill open paths." 1321 msgstr "Vyplnit otevřené cesty." 1322 1323 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:105 1324 msgid "Use TTF units." 1325 msgstr "Použít jednotky TTF." 1326 1327 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:108 1328 msgid "Number of points added by the freehand tool" 1329 msgstr "Počet bodů přidávaných nástrojem kreslení od ruky" 1330 1331 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:130 1332 msgid "Path simplification threshold" 1333 msgstr "Práh pro zjednodušení cesty" 1334 1335 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:149 1336 msgid "Color theme" 1337 msgstr "Téma barev" 1338 1339 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:151 1340 msgid "Key Bindings" 1341 msgstr "Přiřazení klávesových zkratek" 1342 1343 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 1344 msgid "Character" 1345 msgstr "Znak" 1346 1347 #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:69 1348 msgid "New spacing class" 1349 msgstr "Nová třída prostrkávání (rozestupů)" 1350 1351 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:36 1352 msgid "Spacing" 1353 msgstr "Rozestupy" 1354 1355 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:232 1356 msgid "Left" 1357 msgstr "Vlevo" 1358 1359 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:276 1360 msgid "Right" 1361 msgstr "Vpravo" 1362 1363 #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 libbirdfont/SvgParser.vala:94 1364 msgid "Import" 1365 msgstr "Zavést" 1366 1367 #: libbirdfont/Theme.vala:421 1368 msgid "Canvas Background" 1369 msgstr "Pozadí plátna" 1370 1371 #: libbirdfont/Theme.vala:422 1372 msgid "Filled Stroke" 1373 msgstr "Vyplněný obrys" 1374 1375 #: libbirdfont/Theme.vala:423 1376 msgid "Stroke Color" 1377 msgstr "Barva tahu" 1378 1379 #: libbirdfont/Theme.vala:424 1380 msgid "Handle Color" 1381 msgstr "Barva úchopu" 1382 1383 #: libbirdfont/Theme.vala:425 1384 msgid "Fill Color" 1385 msgstr "Barva výplně" 1386 1387 #: libbirdfont/Theme.vala:426 1388 msgid "Selected Objects" 1389 msgstr "Vybrané objekty" 1390 1391 #: libbirdfont/Theme.vala:428 1392 msgid "Background 1" 1393 msgstr "Pozadí 1" 1394 1395 #: libbirdfont/Theme.vala:429 1396 msgid "Dialog Background" 1397 msgstr "Pozadí dialogu" 1398 1399 #: libbirdfont/Theme.vala:430 1400 msgid "Menu Background" 1401 msgstr "Pozadí nabídky" 1402 1403 #: libbirdfont/Theme.vala:431 1404 msgid "Default Background" 1405 msgstr "Výchozí pozadí" 1406 1407 #: libbirdfont/Theme.vala:433 1408 msgid "Checkbox Background" 1409 msgstr "Pozadí zaškrtávacího okénka" 1410 1411 #: libbirdfont/Theme.vala:435 1412 msgid "Foreground 1" 1413 msgstr "Popředí 1" 1414 1415 #: libbirdfont/Theme.vala:436 1416 msgid "Text Foreground" 1417 msgstr "Popředí textu" 1418 1419 #: libbirdfont/Theme.vala:437 1420 msgid "Table Border" 1421 msgstr "Okraj tabulky" 1422 1423 #: libbirdfont/Theme.vala:438 1424 msgid "Selection Border" 1425 msgstr "Okraj výběru" 1426 1427 #: libbirdfont/Theme.vala:439 1428 msgid "Overview Glyph" 1429 msgstr "Přehledový znak" 1430 1431 #: libbirdfont/Theme.vala:440 1432 msgid "Foreground Inverted" 1433 msgstr "Popředí obráceno" 1434 1435 #: libbirdfont/Theme.vala:441 1436 msgid "Menu Foreground" 1437 msgstr "Popředí nabídky" 1438 1439 #: libbirdfont/Theme.vala:442 1440 msgid "Selected Tab Foreground" 1441 msgstr "Popředí vybrané karty" 1442 1443 #: libbirdfont/Theme.vala:443 1444 msgid "Tab Separator" 1445 msgstr "Oddělovač karty" 1446 1447 #: libbirdfont/Theme.vala:445 1448 msgid "Highlighted 1" 1449 msgstr "Zvýrazněno 1" 1450 1451 #: libbirdfont/Theme.vala:446 1452 msgid "Highlighted Guide" 1453 msgstr "Zvýrazněné vodítko" 1454 1455 #: libbirdfont/Theme.vala:448 1456 msgid "Grid" 1457 msgstr "Mřížka" 1458 1459 #: libbirdfont/Theme.vala:450 1460 msgid "Guide 1" 1461 msgstr "Vodítko 1" 1462 1463 #: libbirdfont/Theme.vala:451 1464 msgid "Guide 2" 1465 msgstr "Vodítko 2" 1466 1467 #: libbirdfont/Theme.vala:452 1468 msgid "Guide 3" 1469 msgstr "Vodítko 3" 1470 1471 #: libbirdfont/Theme.vala:454 1472 msgid "Button Border 1" 1473 msgstr "Okraj tlačítka 1" 1474 1475 #: libbirdfont/Theme.vala:455 1476 msgid "Button Background 1" 1477 msgstr "Pozadí tlačítka 1" 1478 1479 #: libbirdfont/Theme.vala:456 1480 msgid "Button Border 2" 1481 msgstr "Okraj tlačítka 2" 1482 1483 #: libbirdfont/Theme.vala:457 1484 msgid "Button Background 2" 1485 msgstr "Pozadí tlačítka 2" 1486 1487 #: libbirdfont/Theme.vala:458 1488 msgid "Button Border 3" 1489 msgstr "Okraj tlačítka 3" 1490 1491 #: libbirdfont/Theme.vala:459 1492 msgid "Button Background 3" 1493 msgstr "Pozadí tlačítka 3" 1494 1495 #: libbirdfont/Theme.vala:460 1496 msgid "Button Border 4" 1497 msgstr "Okraj tlačítka 4" 1498 1499 #: libbirdfont/Theme.vala:461 1500 msgid "Button Background 4" 1501 msgstr "Pozadí tlačítka 4" 1502 1503 #: libbirdfont/Theme.vala:463 1504 msgid "Button Foreground" 1505 msgstr "Popředí tlačítka" 1506 1507 #: libbirdfont/Theme.vala:464 1508 msgid "Selected Button Foreground" 1509 msgstr "Popředí vybraného tlačítka" 1510 1511 #: libbirdfont/Theme.vala:466 1512 msgid "Tool Foreground" 1513 msgstr "Popředí nástroje" 1514 1515 #: libbirdfont/Theme.vala:467 1516 msgid "Selected Tool Foreground" 1517 msgstr "Popředí vybraného nástroje" 1518 1519 #: libbirdfont/Theme.vala:469 1520 msgid "Text Area Background" 1521 msgstr "Pozadí textové oblasti" 1522 1523 #: libbirdfont/Theme.vala:471 1524 msgid "Overview Item Border" 1525 msgstr "Okraj přehledové položky" 1526 1527 #: libbirdfont/Theme.vala:473 1528 msgid "Selected Overview Item" 1529 msgstr "Položka vybraného přehledu" 1530 1531 #: libbirdfont/Theme.vala:474 1532 msgid "Overview Item 1" 1533 msgstr "Položka přehledu 1" 1534 1535 #: libbirdfont/Theme.vala:475 1536 msgid "Overview Item 2" 1537 msgstr "Položka přehledu 2" 1538 1539 #: libbirdfont/Theme.vala:477 1540 msgid "Overview Selected Foreground" 1541 msgstr "Popředí vybraného přehledu" 1542 1543 #: libbirdfont/Theme.vala:478 1544 msgid "Overview Foreground" 1545 msgstr "Popředí přehledu" 1546 1547 #: libbirdfont/Theme.vala:480 1548 msgid "Glyph Count Background 1" 1549 msgstr "Pozadí počtu znaků 1" 1550 1551 #: libbirdfont/Theme.vala:481 1552 msgid "Glyph Count Background 2" 1553 msgstr "Pozadí počtu znaků 2" 1554 1555 #: libbirdfont/Theme.vala:483 1556 msgid "Dialog Shadow" 1557 msgstr "Stín dialogu" 1558 1559 #: libbirdfont/Theme.vala:485 1560 msgid "Selected Active Cubic Control Point" 1561 msgstr "Vybraný činný krychlový ovládací bod" 1562 1563 #: libbirdfont/Theme.vala:486 1564 msgid "Selected Cubic Control Point" 1565 msgstr "Vybraný krychlový ovládací bod" 1566 1567 #: libbirdfont/Theme.vala:487 1568 msgid "Active Cubic Control Point" 1569 msgstr "Činný krychlový ovládací bod" 1570 1571 #: libbirdfont/Theme.vala:488 1572 msgid "Cubic Control Point" 1573 msgstr "Krychlový ovládací bod" 1574 1575 #: libbirdfont/Theme.vala:490 1576 msgid "Selected Active Quadratic Control Point" 1577 msgstr "Vybraný činný čtvercový ovládací bod" 1578 1579 #: libbirdfont/Theme.vala:491 1580 msgid "Selected Quadratic Control Point" 1581 msgstr "Vybraný čtvercový ovládací bod" 1582 1583 #: libbirdfont/Theme.vala:492 1584 msgid "Active Quadratic Control Point" 1585 msgstr "Činný čtvercový ovládací bod" 1586 1587 #: libbirdfont/Theme.vala:493 1588 msgid "Cubic Quadratic Point" 1589 msgstr "Krychlový čtvercový bod " 1590 1591 #: libbirdfont/Theme.vala:495 1592 msgid "Selected Control Point Handle" 1593 msgstr "Vybraný úchop ovládacího bodu" 1594 1595 #: libbirdfont/Theme.vala:496 1596 msgid "Active Handle" 1597 msgstr "Činný úchop" 1598 1599 #: libbirdfont/Theme.vala:497 1600 msgid "Control Point Handle" 1601 msgstr "Úchop ovládacího bodu" 1602 1603 #: libbirdfont/Theme.vala:499 1604 msgid "Merge" 1605 msgstr "Sloučit" 1606 1607 #: libbirdfont/Theme.vala:500 1608 msgid "Spin Button" 1609 msgstr "Kruhové tlačítko" 1610 1611 #: libbirdfont/Theme.vala:501 1612 msgid "Active Spin Button" 1613 msgstr "Činné kruhové tlačítko" 1614 1615 #: libbirdfont/Theme.vala:502 1616 msgid "Zoom Bar Border" 1617 msgstr "Okraj zvětšovacího pruhu" 1618 1619 #: libbirdfont/Theme.vala:503 1620 msgid "Font Name" 1621 msgstr "Název písma" 1622 1623 #: libbirdfont/Theme.vala:687 1624 msgid "New theme" 1625 msgstr "Nový motiv" 1626 1627 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:118 1628 msgid "Add new theme" 1629 msgstr "Přidat nový motiv" 1630 1631 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:120 1632 msgid "Colors" 1633 msgstr "Barvy" 1634 1635 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:147 1636 msgid "Dark" 1637 msgstr "Tmavé" 1638 1639 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:149 1640 msgid "Bright" 1641 msgstr "Světlé" 1642 1643 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:153 1644 msgid "Custom" 1645 msgstr "Vlastní" 1646 1647 #: libbirdfont/ThemeTools.vala:30 1648 msgid "Color" 1649 msgstr "Barva" 1650 1651 #: libbirdfont/ToolItem.vala:44 1652 msgid "Shift" 1653 msgstr "Posun" 1654 1655 #: libbirdfont/TrackTool.vala:57 1656 msgid "Freehand drawing" 1657 msgstr "Kreslení od ruky" 1658 1659 #: libbirdfont/VersionList.vala:51 1660 msgid "New version" 1661 msgstr "Nová verze" 1662 1663 #: birdfont/GtkWindow.vala:531 1664 msgid "Your fonts have been exported." 1665 msgstr "Písma byla uložena." 1666 1667 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 1668 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" 1669 msgstr "Ořez podle jasu, od 0.001 do 2, výchozí hodnota je 1" 1670 1671 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 1672 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" 1673 msgstr "Podrobnosti, od 0.001 do 9.999, výchozí hodnota je 1" 1674 1675 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 1676 msgid "use quadratic control points" 1677 msgstr "Použít kvadratické ovládací body" 1678 1679 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 1680 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" 1681 msgstr "Zjednodušení, od 0.001 do 1, výchozí hodnota je 0.5" 1682 1683 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 1684 msgid "File does not exist." 1685 msgstr "Soubor neexistuje." 1686 1687 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 1688 msgid "Unknown file format." 1689 msgstr "Neznámý formát souboru." 1690 1691 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 1692 msgid "Writing" 1693 msgstr "Zapisuje se" 1694 1695 #~ msgid "Full name (name and style)" 1696 #~ msgstr "Celý název (název a styl)" 1697 1698 #~ msgid "Unique identifier" 1699 #~ msgstr "Jedinečný identifikátor" 1700 1701 #~ msgid "Active Control Point Handle" 1702 #~ msgstr "Činný úchop ovládacího bodu" 1703 1704 #~ msgid "Move to path to the bottom layer" 1705 #~ msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 1706 1707 #~ msgid "Select color" 1708 #~ msgstr "Vybrat barvu" 1709 1710 #~ msgid "print this message\n" 1711 #~ msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou\n" 1712 1713 #~ msgid "write files to this directory\n" 1714 #~ msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře\n" 1715 1716 #~ msgid "write svg file\n" 1717 #~ msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG\n" 1718 1719 #~ msgid "write ttf and eot files\n" 1720 #~ msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT\n" 1721 1722 #~ msgid "Default theme" 1723 #~ msgstr "Výchozí motiv" 1724 1725 #~ msgid "High contrast theme" 1726 #~ msgstr "Motiv s vysokým kontrastem" 1727 1728 #~ msgid "Custom theme" 1729 #~ msgstr "Vlastní motiv" 1730 1731 #~ msgid "Background 2" 1732 #~ msgstr "Pozadí 2" 1733 1734 #~ msgid "Background 3" 1735 #~ msgstr "Pozadí 3" 1736 1737 #~ msgid "Background 4" 1738 #~ msgstr "Pozadí 4" 1739 1740 #~ msgid "Background 5" 1741 #~ msgstr "Pozadí 5" 1742 1743 #~ msgid "Background 6" 1744 #~ msgstr "Pozadí 6" 1745 1746 #~ msgid "Background 7" 1747 #~ msgstr "Pozadí 7" 1748 1749 #~ msgid "Background 8" 1750 #~ msgstr "Pozadí 8" 1751 1752 #~ msgid "Background 9" 1753 #~ msgstr "Pozadí 9" 1754 1755 #~ msgid "Foreground 2" 1756 #~ msgstr "Popředí 2" 1757 1758 #~ msgid "Foreground 3" 1759 #~ msgstr "Popředí 3" 1760 1761 #~ msgid "Foreground 4" 1762 #~ msgstr "Popředí 4" 1763 1764 #~ msgid "Foreground 5" 1765 #~ msgstr "Popředí 5" 1766 1767 #~ msgid "Foreground 6" 1768 #~ msgstr "Popředí 6" 1769 1770 #~ msgid "Foreground 7" 1771 #~ msgstr "Popředí 7" 1772 1773 #~ msgid "Selected Overview Item 1" 1774 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 1" 1775 1776 #~ msgid "Selected Overview Item 2" 1777 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 2" 1778 1779 #~ msgid "Glyph Count Background" 1780 #~ msgstr "Pozadí počtu znaků" 1781 1782 #~ msgid "New Font" 1783 #~ msgstr "Nové písmo" 1784 1785 #~ msgid "No fonts created yet." 1786 #~ msgstr "Ještě nebylo vytvořeno žádné písmo." 1787 1788 #~ msgid "Recent files" 1789 #~ msgstr "Nedávno otevřené soubory" 1790 1791 #~ msgid "Backup" 1792 #~ msgstr "Záloha" 1793 1794 #~ msgid "Control Point Tools" 1795 #~ msgstr "Nástroje pro práci s body" 1796 1797 #~ msgid "Select Background" 1798 #~ msgstr "Vybrat pozadí" 1799 1800 #~ msgid "Saving" 1801 #~ msgstr "Ukládá se" 1802 1803 #~ msgid "Loading the unicode character database" 1804 #~ msgstr "Nahrává se databáze Unicode znaků" 1805 1806 #~ msgid "Three font files have been created." 1807 #~ msgstr "Byly vytvořeny tři soubory písma." 1808 1809 #~ msgid "Writing TTF and EOT files." 1810 #~ msgstr "Zapisují se soubory TTF a EOT." 1811 1812 #~ msgid "Writing SVG file." 1813 #~ msgstr "Zapisuje se soubor SVG." 1814 1815 #~ msgid "The file is write protected." 1816 #~ msgstr "Soubor je chráněn proti zápisu." 1817 1818 #~ msgid "" 1819 #~ "Right click to edit the class and left click to kern glyphs in the class." 1820 #~ msgstr "" 1821 #~ "Klepněte pravým tlačítkem myši pro úpravu třídy a levým tlačítkem pro " 1822 #~ "podřezání (vyrovnání) znaků dané třídy (úprava mezer mezi písmeny)." 1823 1824 #~ msgid "Stroke color" 1825 #~ msgstr "Barva tahu" 1826 1827 #~ msgid "Handle color" 1828 #~ msgstr "Barva úchopu" 1829 1830 #~ msgid "Object color" 1831 #~ msgstr "Barva předmětu" 1832 1833 #~ msgid "Select Background Image" 1834 #~ msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 1835 1836 #~ msgid "Font size" 1837 #~ msgstr "Velikost písma" 1838 1839 #~ msgid "Font size " 1840 #~ msgstr "Velikost písma " 1841 1842 #~ msgid "Show guidelines for x-height and baseline" 1843 #~ msgstr "Zobrazit pomocné linky střední a dolní dotažnice" 1844 1845 #~ msgid "Adjust right side bearing." 1846 #~ msgstr "Upravit spojitost pravé strany" 1847 1848 #~ msgid "Insert last edited glyph" 1849 #~ msgstr "Vložit naposledy upravovaný znak" 1850 1851 #~ msgid "Loading XML data." 1852 #~ msgstr "Nahrávají se data XML." 1853 1854 #~ msgid "Default language" 1855 #~ msgstr "Výchozí jazyk" 1856 1857 #~ msgid "Private use area" 1858 #~ msgstr "Zvláštní symboly souboru znaků" 1859 1860 #~ msgid "Show full unicode characters set" 1861 #~ msgstr "Ukázat úplnou znakovou sadu Unicode" 1862 1863 #~ msgid "Show default characters set" 1864 #~ msgstr "Ukázat výchozí znakovou sadu" 1865 1866 #~ msgid "Show all characters in the font" 1867 #~ msgstr "Ukázat všechny v písmu obsažené znaky" 1868 1869 #~ msgid "Use one pixel per unit" 1870 #~ msgstr "Použít jeden pixel na jednotku" 1871 1872 #~ msgid "Set precision" 1873 #~ msgstr "Stanovit přesnost" 1874 1875 #~ msgid "" 1876 #~ "Show all control point handles or only handles for the selected points." 1877 #~ msgstr "Ukázat všechny ovládací body nebo jen vybrané body." 1878 1879 #~ msgid "Set fill color for open paths." 1880 #~ msgstr "Stanovit barvu výplně pro otevřené cesty." 1881 1882 #~ msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." 1883 #~ msgstr "Nastavit počet vzorků na bod v nástroji pro kreslení od ruky." 1884 1885 #~ msgid "Simplification threshold" 1886 #~ msgstr "Hodnota prahu zjednodušení" 1887 1888 #~ msgid "Kerning:" 1889 #~ msgstr "Podřezávání:" 1890 1891 #~ msgid "Text" 1892 #~ msgstr "Text" 1893 1894 #~ msgid "_New" 1895 #~ msgstr "_Nový" 1896 1897 #~ msgid "_Open" 1898 #~ msgstr "_Otevřít" 1899 1900 #~ msgid "_Recent Files" 1901 #~ msgstr "Ne_dávné dokumenty" 1902 1903 #~ msgid "Save _as" 1904 #~ msgstr "Uloži_t jako" 1905 1906 #~ msgid "_Export" 1907 #~ msgstr "_Vyvést" 1908 1909 #~ msgid "_Preview" 1910 #~ msgstr "Ná_hled" 1911 1912 #~ msgid "Name and _Description" 1913 #~ msgstr "Název a _popis" 1914 1915 #~ msgid "Select _Character Set" 1916 #~ msgstr "Vybrat _znakovou sadu" 1917 1918 #~ msgid "_Quit" 1919 #~ msgstr "U_končit" 1920 1921 #~ msgid "_Undo" 1922 #~ msgstr "_Zpět" 1923 1924 #~ msgid "_Redo" 1925 #~ msgstr "_Znovu" 1926 1927 #~ msgid "_Copy" 1928 #~ msgstr "_Kopírovat" 1929 1930 #~ msgid "_Paste" 1931 #~ msgstr "_Vložit" 1932 1933 #~ msgid "Paste _In Place" 1934 #~ msgstr "Vložit v _původní poloze" 1935 1936 #~ msgid "Select All Pa_ths" 1937 #~ msgstr "Vybrat všechny _cesty" 1938 1939 #~ msgid "Move _To Baseline" 1940 #~ msgstr "Přesunout _na základní linku" 1941 1942 #~ msgid "_Search" 1943 #~ msgstr "_Hledat" 1944 1945 #~ msgid "_Export Glyph as SVG" 1946 #~ msgstr "_Vyvést znak jako SVG" 1947 1948 #~ msgid "_Import SVG" 1949 #~ msgstr "_Zavést SVG" 1950 1951 #~ msgid "Simpl_ify Path" 1952 #~ msgstr "Zj_ednodušit cestu" 1953 1954 #~ msgid "Close _Path" 1955 #~ msgstr "Zavřít ce_stu" 1956 1957 #~ msgid "_Glyph Sequence" 1958 #~ msgstr "Pořadí zn_aků" 1959 1960 #~ msgid "Set Glyph _Background" 1961 #~ msgstr "Nastavit _pozadí znaku" 1962 1963 #~ msgid "_Remove Glyph Background" 1964 #~ msgstr "_Odstranit pozadí znaku" 1965 1966 #~ msgid "_Select Point Above" 1967 #~ msgstr "_Vybrat bod ležící nad" 1968 1969 #~ msgid "Select _Next Point" 1970 #~ msgstr "Vybrat _další bod" 1971 1972 #~ msgid "Select _Previous Point" 1973 #~ msgstr "Vybrat _předchozí bod" 1974 1975 #~ msgid "Select Point _Below" 1976 #~ msgstr "Vybrat bod ležící p_od" 1977 1978 #~ msgid "_Next Tab" 1979 #~ msgstr "_Další karta" 1980 1981 #~ msgid "_Previous Tab" 1982 #~ msgstr "_Předchozí karta" 1983 1984 #~ msgid "_Close Tab" 1985 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 1986 1987 #~ msgid "Close _All Tabs" 1988 #~ msgstr "Zavřít _všechny karty" 1989 1990 #~ msgid "_Create Path" 1991 #~ msgstr "Vy_tvořit cestu" 1992 1993 #~ msgid "_Zoom" 1994 #~ msgstr "_Zvětšení" 1995 1996 #~ msgid "_Create Counter Path" 1997 #~ msgstr "_Vytvořit opačnou cestu" 1998 1999 #~ msgid "_Move" 2000 #~ msgstr "_Posunout" 2001 2002 #~ msgid "Show _Full Unicode Characters Set" 2003 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 2004 2005 #~ msgid "Show De_fault Characters Set" 2006 #~ msgstr "Ukázat _výchozí znakovou sadu" 2007 2008 #~ msgid "Show Characters in Font" 2009 #~ msgstr "Ukázat v písmu obsažené znaky" 2010 2011 #~ msgid "Add New _Grid Item" 2012 #~ msgstr "Přidat novou položku na _mřížku" 2013 2014 #~ msgid "Remove Gr_id Item" 2015 #~ msgstr "Odstranit položku z mříž_ky" 2016 2017 #~ msgid "_Zoom In" 2018 #~ msgstr "Při_blížit" 2019 2020 #~ msgid "Zoom _Out" 2021 #~ msgstr "Od_dálit" 2022 2023 #~ msgid "U_se One Pixel Per Unit" 2024 #~ msgstr "Po_užít jeden pixel na jednotku" 2025 2026 #~ msgid "Show Kerning _Tab" 2027 #~ msgstr "Ukázat _kartu podřezávání" 2028 2029 #~ msgid "_List Kerning Pairs" 2030 #~ msgstr "V_ypsat dvojice podřezávání" 2031 2032 #~ msgid "Show _Spacing Tab" 2033 #~ msgstr "Ukázat kartu _rozestavění" 2034 2035 #~ msgid "Select _Next Kerning Pair" 2036 #~ msgstr "Vybrat _další dvojici podřezávání" 2037 2038 #~ msgid "Select _Previous Kerning Pair" 2039 #~ msgstr "Vybrat _předchozí dvojici podřezávání" 2040 2041 #~ msgid "_Save as .bfp" 2042 #~ msgstr "Uložit _jako .bfp" 2043 2044 #~ msgid "_Show Ligatures" 2045 #~ msgstr "_Ukázat slitky" 2046 2047 #~ msgid "_Add Ligature" 2048 #~ msgstr "_Přidat slitek" 2049 2050 #~ msgid "_File" 2051 #~ msgstr "_Soubor" 2052 2053 #~ msgid "_Edit" 2054 #~ msgstr "Úp_ravy" 2055 2056 #~ msgid "_Tab" 2057 #~ msgstr "_Karta" 2058 2059 #~ msgid "T_ool" 2060 #~ msgstr "_Nástroj" 2061 2062 #~ msgid "_Kerning" 2063 #~ msgstr "_Podřezávání" 2064 2065 #~ msgid "_Close tab" 2066 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 2067 2068 #~ msgid "Show _full unicode characters set" 2069 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 2070 2071 #~ msgid "Zoom in on region boundaries" 2072 #~ msgstr "Auf Bereichsgrenzen vergrößern" 2073 2074 #~ msgid "Set contrast for background image" 2075 #~ msgstr "Kontrast Hintergrundbild einstellen" 2076 2077 #~ msgid "Backgrounds" 2078 #~ msgstr "Hintergründe" 2079 2080 #~ msgid "Creating thumbnails" 2081 #~ msgstr "Miniaturbilder werden erstellt" 2082 2083 #~ msgid "Delay response for editing tools" 2084 #~ msgstr "Verzögerte Reaktion für Bearbeitungswerkzeuge" 2085 2086 #~ msgid "_Remove All Kerning Pairs" 2087 #~ msgstr "Alle Unterschneidungs-Paare _entfernen" 2088 2089 #~ msgid "Merge paths" 2090 #~ msgstr "Pfade vereinen" 2091 2092 #~ msgid "Delete selected glyph" 2093 #~ msgstr "Ausgewähltes Zeichen löschen" 2094 2095 #~ msgid "Zoom in on region boundries" 2096 #~ msgstr "Innerhalb der Bereichsgrenzen vergrößern" 2097 2098 #~ msgid "Right click or use left command key and click to add new points" 2099 #~ msgstr "" 2100 #~ "Rechtsklick oder linke Steuerungs-Taste gedrückt halten und klicken, um " 2101 #~ "neue Punkte hinzuzufügen" 2102 2103 #~ msgid "Right click to add new points, left click to move points" 2104 #~ msgstr "" 2105 #~ "Rechtsklick um neue Punkte hinzuzufügen, Linksklink um Punkte zu " 2106 #~ "verschieben" 2107 2108 #~ msgid "and double click to add new point on path." 2109 #~ msgstr "und Doppelklick um einen neuen Punkt auf einem Pfad zu erstellen." 2110 2111 #~ msgid "Zoom to scale 1:1" 2112 #~ msgstr "Zoom para escala 1:1" 2113 2114 #~ msgid "Zoom in at region boundries" 2115 #~ msgstr "Ajustar para limites do caractere" 2116 2117 #~ msgid "Zoom in background image" 2118 #~ msgstr "Ajustar zoom para imagem de fundo" 2119 2120 #~ msgid "_Save" 2121 #~ msgstr "_Salvar" 2122 2123 #~ msgid "exit if a test case failes" 2124 #~ msgstr "sair se um caso de teste falhar" 2125 2126 #~ msgid "Postscript name" 2127 #~ msgstr "Nome Postscript" 2128 2129 #~ msgid "Recover" 2130 #~ msgstr "Recuperar" 2131 2132 #~ msgid "Delete all" 2133 #~ msgstr "Remover todos" 2134 2135 #~ msgid "Full name (name & style)" 2136 #~ msgstr "Nome completo (nome e estilo)" 2137 2138 #~ msgid "Update name & description" 2139 #~ msgstr "Atualizar nome e descrição" 2140 2141 #~ msgid "Create a new font" 2142 #~ msgstr "Criar uma nova fonte" 2143 2144 #~ msgid "Add name and description to this font." 2145 #~ msgstr "Adicionar nome e descrição para esta fonte." 2146 2147 #~ msgid "Preferences" 2148 #~ msgstr "Preferências" 2149 2150 #~ msgid "Export SVG, TTF & EOT fonts" 2151 #~ msgstr "Exportar fontes em SVG, TTF e EOT" 2152 2153 #~ msgid "Export SVG font and view the result" 2154 #~ msgstr "Exportar fonte SVG e visualizar resultado" 2155 2156 #~ msgid "" 2157 #~ "The loaded font can be overwritten if you choose to continue with preview." 2158 #~ msgstr "" 2159 #~ "A fonte carregada pode ser sobrescrita se você escolher continuar a " 2160 #~ "visualização." 2161 2162 #~ msgid "Continue" 2163 #~ msgstr "Continuar" 2164 2165 #~ msgid "Continue and don't ask me again." 2166 #~ msgstr "Continue e não pergunte novamente." 2167 2168 #~ msgid "Use left command key (⌘) + click to add new points" 2169 #~ msgstr "" 2170 #~ "Pressione a tecla de comando da esquerda (⌘) e clique para adicionar " 2171 #~ "pontos" 2172 2173 #~ msgid "Save as" 2174 #~ msgstr "Salvar como" 2175 2176 #~ msgid "Show all characters in font" 2177 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres presentes na fonte" 2178 2179 #~ msgid "_Description" 2180 #~ msgstr "_Descrição" 2181 2182 #~ msgid "_Select all paths" 2183 #~ msgstr "Selecionar _todos os caminhos" 2184 2185 #~ msgid "_Export glyph as SVG" 2186 #~ msgstr "_Exportar caractere como SVG" 2187 2188 #~ msgid "Close _path" 2189 #~ msgstr "_Fechar caminho" 2190 2191 #~ msgid "_Select point above" 2192 #~ msgstr "_Selecionar ponto acima" 2193 2194 #~ msgid "Select _next point" 2195 #~ msgstr "Selecionar _próximo ponto" 2196 2197 #~ msgid "Select _previous point" 2198 #~ msgstr "Selecionar ponto _anterior" 2199 2200 #~ msgid "Select point _below" 2201 #~ msgstr "Selecionar ponto _inferior" 2202 2203 #~ msgid "_Next tab" 2204 #~ msgstr "_Próxima aba" 2205 2206 #~ msgid "_Previous tab" 2207 #~ msgstr "Aba a_nterior" 2208 2209 #~ msgid "Close _all tabs" 2210 #~ msgstr "Fechar _todas as abas" 2211 2212 #~ msgid "_Create path" 2213 #~ msgstr "_Criar caminho" 2214 2215 #~ msgid "_Create counter path" 2216 #~ msgstr "_Criar caminho inverso" 2217 2218 #~ msgid "Show de_fault characters set" 2219 #~ msgstr "E_xibir sequência de caracteres padrão" 2220 2221 #~ msgid "Show characters in font" 2222 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres da fonte" 2223 2224 #~ msgid "Add new _grid item" 2225 #~ msgstr "Adicionar novo item de _grade" 2226 2227 #~ msgid "Remove gr_id item" 2228 #~ msgstr "Remover item de g_rade" 2229 2230 #~ msgid "_Zoom in" 2231 #~ msgstr "Aumentar _zoom" 2232 2233 #~ msgid "Zoom _out" 2234 #~ msgstr "Diminuir zo_om" 2235 2236 #~ msgid "Zoom to _scale 1:1" 2237 #~ msgstr "Zoom para e_scala 1:1" 2238 2239 #~ msgid "" 2240 #~ "The loaded font will be overwritten if you choose to continue with " 2241 #~ "preview." 2242 #~ msgstr "A fonte carregada será sobrescrita se você continuar com a prévia." 2243 2244 #~ msgid "Export glyph to svg file" 2245 #~ msgstr "Exportar caractere para arquivo svg" 2246 2247 #~ msgid "Wrote font files" 2248 #~ msgstr "Escreveu arquivos de fonte" 2249 2250 #~ msgid "Create new kerning class" 2251 #~ msgstr "Neue Unterschneidungsklasse erstellen" 2252 2253 #~ msgid "Zoom to _Scale 1:1" 2254 #~ msgstr "Zoom auf _Maßstab 1:1" 2255