The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

sk.po in po

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of po/sk.po.
Remove old code
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE. 2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. 4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR. 5 msgid "" 6 msgstr "" 7 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" 8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 9 "POT-Creation-Date: 2015-08-27 09:24+0200\n" 10 "PO-Revision-Date: 2015-05-09 12:36+0000\n" 11 "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" 12 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" 13 "Language: sk\n" 14 "MIME-Version: 1.0\n" 15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 18 "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" 19 "X-POOTLE-MTIME: 1431175009.000000\n" 20 21 #: libbirdfont/Argument.vala:276 22 #, fuzzy 23 msgid "Usage" 24 msgstr "connot be found" 25 26 #: libbirdfont/Argument.vala:278 libbirdfont/BirdFont.vala:180 27 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 28 msgid "FILE" 29 msgstr "Súbor" 30 31 #: libbirdfont/Argument.vala:278 libbirdfont/BirdFont.vala:180 32 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 33 msgid "OPTION" 34 msgstr "Možnosť" 35 36 #: libbirdfont/Argument.vala:280 37 msgid "enable Android customizations" 38 msgstr "povoliť prispôsobenia pre Android" 39 40 #: libbirdfont/Argument.vala:281 41 msgid "show coordinate in glyph view" 42 msgstr "Zobraziť súradnice v prehľade znakov" 43 44 #: libbirdfont/Argument.vala:282 45 msgid "exit if a test case fails" 46 msgstr "Ukončiť pri zlyhaní testu" 47 48 #: libbirdfont/Argument.vala:283 49 #, fuzzy 50 msgid "treat warnings as fatal" 51 msgstr "posudzovať varovania ako fatálne" 52 53 #: libbirdfont/Argument.vala:284 54 msgid "show this message" 55 msgstr "Zobraziť túto správu" 56 57 #: libbirdfont/Argument.vala:285 58 msgid "write a log file" 59 msgstr "Zapísať Log súbor" 60 61 #: libbirdfont/Argument.vala:286 62 msgid "enable Machintosh customizations" 63 msgstr "Povoliť prispôsobenia pre Mac" 64 65 #: libbirdfont/Argument.vala:287 66 #, fuzzy 67 msgid "enable Windows customizations" 68 msgstr "povoliť prispôsobenia pre Android" 69 70 #: libbirdfont/Argument.vala:288 71 msgid "don't translate" 72 msgstr "Neprekladať" 73 74 #: libbirdfont/Argument.vala:289 75 msgid "sleep between each command in test suite" 76 msgstr "uspávať medzi jednotlivými príkazmi testovacej sady" 77 78 #: libbirdfont/Argument.vala:290 79 msgid "run test case" 80 msgstr "Spustiť test" 81 82 #: libbirdfont/BackgroundSelectionTool.vala:23 83 msgid "Select background" 84 msgstr "" 85 86 #: libbirdfont/BackgroundTab.vala:46 libbirdfont/BackgroundTools.vala:26 87 msgid "Background Image" 88 msgstr "Obrázok pozadia" 89 90 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:41 91 msgid "Move, resize and rotate background image" 92 msgstr "Posunúť, zmeniť veľkosť a otočiť obrázok pozadia" 93 94 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:223 95 msgid "Select background image" 96 msgstr "Vybrať obrázok pozadia" 97 98 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:27 99 msgid "Images" 100 msgstr "Obrázok" 101 102 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:34 libbirdfont/FileDialogTab.vala:94 103 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:106 104 #, fuzzy 105 msgid "Files" 106 msgstr "Súbor" 107 108 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:38 109 msgid "Parts" 110 msgstr "" 111 112 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:44 libbirdfont/Glyph.vala:2317 113 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 114 msgid "Add" 115 msgstr "" 116 117 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:86 118 msgid "Select Glyph" 119 msgstr "" 120 121 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:185 libbirdfont/LoadCallback.vala:102 122 #: libbirdfont/Menu.vala:50 123 msgid "Open" 124 msgstr "Otvoriť" 125 126 #: libbirdfont/BezierTool.vala:91 127 msgid "Create Beziér curves" 128 msgstr "" 129 130 #: libbirdfont/BezierTool.vala:95 131 msgid "line" 132 msgstr "" 133 134 #: libbirdfont/BezierTool.vala:99 135 msgid "corner" 136 msgstr "" 137 138 #: libbirdfont/BezierTool.vala:103 139 msgid "on axis" 140 msgstr "" 141 142 #: libbirdfont/BirdFont.vala:23 libbirdfont/BirdFont.vala:178 143 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 144 msgid "Usage:" 145 msgstr "Použitie" 146 147 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 148 msgid "BF-FILE" 149 msgstr "Súbor-BF" 150 151 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 152 msgid "SVG-FILES ..." 153 msgstr "Súbor-SVG" 154 155 #: libbirdfont/BirdFont.vala:60 libbirdfont/BirdFont.vala:68 156 msgid "does not exist." 157 msgstr "neexistuje." 158 159 #: libbirdfont/BirdFont.vala:69 160 msgid "A new font will be created." 161 msgstr "Bude vytvorené nové písmo" 162 163 #: libbirdfont/BirdFont.vala:91 164 msgid "Failed to import" 165 msgstr "Import bol neúspešný" 166 167 #: libbirdfont/BirdFont.vala:92 168 msgid "Aborting" 169 msgstr "Ruší sa" 170 171 #: libbirdfont/BirdFont.vala:130 172 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." 173 msgstr "nie je správny názov znaku alebo Unicode zápisu" 174 175 #: libbirdfont/BirdFont.vala:131 176 msgid "Unicode values must start with U+." 177 msgstr "Unicode zápis musí začínať na U+." 178 179 #: libbirdfont/BirdFont.vala:157 180 msgid "Adding" 181 msgstr "Pridávam" 182 183 #: libbirdfont/BirdFont.vala:161 184 #, fuzzy 185 msgid "to" 186 msgstr "do" 187 188 #: libbirdfont/BirdFont.vala:163 189 msgid "Glyph" 190 msgstr "Znak" 191 192 #: libbirdfont/BirdFont.vala:167 libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:135 193 #: libbirdfont/Menu.vala:489 libbirdfont/Menu.vala:491 194 #: libbirdfont/VersionList.vala:259 birdfont/GtkWindow.vala:955 195 msgid "Version" 196 msgstr "Verzia" 197 198 #: libbirdfont/BirdFont.vala:181 birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 199 #, fuzzy 200 msgid "print this message" 201 msgstr "Zobraziť túto správu\n" 202 203 #: libbirdfont/BirdFont.vala:182 204 msgid "write files to this directory" 205 msgstr "" 206 207 #: libbirdfont/BirdFont.vala:183 208 msgid "write svg file" 209 msgstr "" 210 211 #: libbirdfont/BirdFont.vala:184 212 msgid "write ttf and eot file" 213 msgstr "" 214 215 #: libbirdfont/BirdFont.vala:294 216 msgid "Can't find output directory" 217 msgstr "Nepodarilo sa nájsť výstupný adresár" 218 219 #: libbirdfont/CircleTool.vala:36 220 msgid "Circle" 221 msgstr "Kruh" 222 223 #: libbirdfont/CutBackgroundTool.vala:38 224 msgid "Crop background image" 225 msgstr "Orezať obrázok pozadia" 226 227 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:25 228 #, fuzzy 229 msgid "Default Language" 230 msgstr "Predvolený jazyk" 231 232 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:26 233 #, fuzzy 234 msgid "Private Use Area" 235 msgstr "Súkromná oblasť" 236 237 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:28 238 msgid "Chinese" 239 msgstr "" 240 241 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:29 242 msgid "English" 243 msgstr "" 244 245 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:30 246 msgid "Greek" 247 msgstr "" 248 249 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:31 250 msgid "Japanese" 251 msgstr "" 252 253 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:32 254 msgid "Javanese" 255 msgstr "" 256 257 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:33 258 msgid "Latin" 259 msgstr "" 260 261 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:34 262 msgid "Russian" 263 msgstr "" 264 265 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:35 266 msgid "Swedish" 267 msgstr "" 268 269 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:36 270 msgid "Thai" 271 msgstr "" 272 273 #. / All lower case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 274 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:118 libbirdfont/ExportTool.vala:365 275 msgid "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" 276 msgstr "" 277 "a á ä b c č d ď dz dž e é f g h ch i íj k l ĺľ m n ň o ó ô p q r ŕ s š t ť u " 278 "ú v w x y ý z ž" 279 280 #. / All upper case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 281 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:121 libbirdfont/ExportTool.vala:366 282 msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" 283 msgstr "" 284 "A Á Ä B C Č D Ď DZ DŽ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť " 285 "U Ú V W X Y Ý Z Ž" 286 287 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:52 288 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:182 libbirdfont/ExportSettings.vala:133 289 #: libbirdfont/Menu.vala:482 libbirdfont/TableLayout.vala:203 290 #, fuzzy 291 msgid "Name and Description" 292 msgstr "Názov a Popis" 293 294 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:56 libbirdfont/MenuTab.vala:84 295 #: birdfont/GtkWindow.vala:899 296 msgid "PostScript Name" 297 msgstr "Názov PostScriptu" 298 299 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:66 libbirdfont/MenuTab.vala:89 300 #: libbirdfont/MenuTab.vala:644 birdfont/GtkWindow.vala:906 301 msgid "Name" 302 msgstr "" 303 304 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:76 libbirdfont/MenuTab.vala:94 305 #: birdfont/GtkWindow.vala:913 306 msgid "Style" 307 msgstr "Štýl" 308 309 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:86 birdfont/GtkWindow.vala:919 310 msgid "Bold" 311 msgstr "Hrubé" 312 313 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:95 birdfont/GtkWindow.vala:926 314 msgid "Italic" 315 msgstr "" 316 317 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:105 birdfont/GtkWindow.vala:934 318 #, fuzzy 319 msgid "Weight" 320 msgstr "Výška" 321 322 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:115 libbirdfont/MenuTab.vala:99 323 msgid "Full Name (Name and Style)" 324 msgstr "" 325 326 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:125 libbirdfont/MenuTab.vala:104 327 msgid "Unique Identifier" 328 msgstr "" 329 330 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:145 birdfont/GtkWindow.vala:962 331 msgid "Description" 332 msgstr "Popis" 333 334 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:156 birdfont/GtkWindow.vala:970 335 msgid "Copyright" 336 msgstr "" 337 338 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:119 339 msgid "Drawing Tools" 340 msgstr "" 341 342 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:120 343 msgid "Control Point" 344 msgstr "" 345 346 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:122 libbirdfont/Menu.vala:250 347 msgid "Layers" 348 msgstr "" 349 350 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:123 351 msgid "Stroke" 352 msgstr "" 353 354 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:124 355 msgid "Geometrical Shapes" 356 msgstr "" 357 358 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:125 libbirdfont/OverviewTools.vala:38 359 msgid "Zoom" 360 msgstr "" 361 362 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:126 363 msgid "Guidelines & Grid" 364 msgstr "" 365 366 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:131 367 msgid "Grid Size" 368 msgstr "" 369 370 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:190 371 msgid "Move canvas" 372 msgstr "Posunúť plátno" 373 374 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:198 375 msgid "Delete" 376 msgstr "Zmazať" 377 378 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:205 379 msgid "Select all points or paths" 380 msgstr "Vybrať všetky body alebo cesty" 381 382 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:221 libbirdfont/Menu.vala:99 383 msgid "Undo" 384 msgstr "Späť" 385 386 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:228 387 msgid "Insert new points on path" 388 msgstr "Pridať nové body na cestu" 389 390 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:237 391 msgid "Create quadratic Bézier curves" 392 msgstr "Vytvoriť kvadratické Bézierove krivky" 393 394 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:246 395 #, fuzzy 396 msgid "Create cubic Bézier curves" 397 msgstr "Vytvoriť kvadratické Bézierove krivky" 398 399 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:255 400 msgid "Quadratic path with two line handles" 401 msgstr "" 402 403 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:264 404 msgid "Convert selected points" 405 msgstr "" 406 407 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:275 408 msgid "X coordinate" 409 msgstr "" 410 411 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:319 412 msgid "Y coordinate" 413 msgstr "" 414 415 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:362 416 msgid "Rotation" 417 msgstr "" 418 419 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:401 libbirdfont/OverviewTools.vala:89 420 msgid "Skew" 421 msgstr "" 422 423 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:434 424 msgid "Width" 425 msgstr "" 426 427 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:459 428 msgid "Height" 429 msgstr "Výška" 430 431 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:502 432 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" 433 msgstr "Spojiť úchyty krivky vybraného bodu" 434 435 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:553 436 msgid "Symmetrical handles" 437 msgstr "Symetrické úchyty" 438 439 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:583 440 msgid "Convert segment to line." 441 msgstr "Previesť segment na čiaru" 442 443 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:591 444 msgid "Create counter from outline" 445 msgstr "" 446 447 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:595 448 msgid "Close path" 449 msgstr "" 450 451 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:617 452 msgid "Move to path to the bottom of the layer" 453 msgstr "" 454 455 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:631 456 msgid "Flip path vertically" 457 msgstr "Zrkadliť vertikálne" 458 459 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:639 460 msgid "Flip path horizontally" 461 msgstr "Zrkadliť horizontálne" 462 463 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:648 464 msgid "Set size for background image" 465 msgstr "" 466 467 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:686 468 msgid "Show/hide background image" 469 msgstr "" 470 471 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:697 472 msgid "Insert a new background image" 473 msgstr "" 474 475 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:711 libbirdfont/ThemeTab.vala:151 476 msgid "High contrast" 477 msgstr "" 478 479 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:725 480 msgid "Set background threshold" 481 msgstr "" 482 483 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:744 484 msgid "Amount of autotrace details" 485 msgstr "" 486 487 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:763 488 msgid "Autotrace simplification" 489 msgstr "" 490 491 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:773 492 msgid "Autotrace background image" 493 msgstr "" 494 495 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:782 496 #, fuzzy 497 msgid "Delete background image" 498 msgstr "Vybrať obrázok pozadia" 499 500 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:789 501 msgid "Add layer" 502 msgstr "" 503 504 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:799 505 msgid "Show layers" 506 msgstr "" 507 508 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:809 509 msgid "Apply stroke" 510 msgstr "" 511 512 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:842 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 513 msgid "Stroke width" 514 msgstr "Hrúbka ťahu" 515 516 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:884 517 msgid "Create outline form stroke" 518 msgstr "" 519 520 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:892 521 msgid "Butt line cap" 522 msgstr "" 523 524 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:916 525 msgid "Round line cap" 526 msgstr "" 527 528 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:941 529 msgid "Square line cap" 530 msgstr "" 531 532 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1010 533 msgid "Show guidelines" 534 msgstr "Zobraziť vodítka" 535 536 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1022 537 #, fuzzy 538 msgid "Show more guidelines" 539 msgstr "Zobraziť vodítka" 540 541 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1038 542 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" 543 msgstr "Zobraziť vodítka na hornom a dolnom okraji" 544 545 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1062 546 msgid "Lock guides and grid" 547 msgstr "" 548 549 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1104 550 msgid "Zoom Out More" 551 msgstr "" 552 553 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1113 554 msgid "Show full glyph" 555 msgstr "Ukázať celý znak" 556 557 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1120 558 msgid "Fit in view" 559 msgstr "" 560 561 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1127 562 msgid "Zoom in on background image" 563 msgstr "" 564 565 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1137 566 msgid "Previous view" 567 msgstr "" 568 569 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1143 570 msgid "Next view" 571 msgstr "" 572 573 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1350 574 msgid "Background Tools" 575 msgstr "" 576 577 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1365 578 msgid "Control Points" 579 msgstr "" 580 581 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1381 582 msgid "Object Tools" 583 msgstr "" 584 585 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1533 586 msgid "Set size for grid" 587 msgstr "Nastaviť veľkosť mriežky" 588 589 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:41 libbirdfont/ExportSettings.vala:185 590 #: libbirdfont/Menu.vala:312 591 msgid "Export Settings" 592 msgstr "" 593 594 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:45 libbirdfont/ExportSettings.vala:60 595 msgid "File Name" 596 msgstr "" 597 598 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:75 599 msgid "Units Per Em" 600 msgstr "" 601 602 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:94 libbirdfont/RecentFiles.vala:73 603 msgid "Folder" 604 msgstr "" 605 606 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:98 607 msgid "Formats" 608 msgstr "" 609 610 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:139 611 #, fuzzy 612 msgid "Export" 613 msgstr "Export" 614 615 #: libbirdfont/ExportTool.vala:193 libbirdfont/Menu.vala:64 616 #: libbirdfont/MenuTab.vala:302 libbirdfont/SaveCallback.vala:67 617 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 618 msgid "Save" 619 msgstr "Uložiť" 620 621 #: libbirdfont/ExportTool.vala:364 622 msgid "Alphabet" 623 msgstr "" 624 625 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:79 626 msgid "Select a Folder" 627 msgstr "" 628 629 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:83 630 msgid "Folders" 631 msgstr "" 632 633 #: libbirdfont/FileTools.vala:31 634 msgid "New font" 635 msgstr "" 636 637 #: libbirdfont/FileTools.vala:37 638 msgid "Open font" 639 msgstr "" 640 641 #: libbirdfont/FileTools.vala:43 642 msgid "Save font" 643 msgstr "" 644 645 #: libbirdfont/FileTools.vala:49 libbirdfont/Menu.vala:475 646 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:211 libbirdfont/SettingsTab.vala:31 647 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:159 648 msgid "Settings" 649 msgstr "" 650 651 #: libbirdfont/FileTools.vala:55 libbirdfont/ThemeTab.vala:42 652 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:162 653 msgid "Themes" 654 msgstr "" 655 656 #: libbirdfont/Glyph.vala:2317 657 msgid "Guide" 658 msgstr "" 659 660 #: libbirdfont/GridTool.vala:38 661 msgid "Show grid" 662 msgstr "" 663 664 #: libbirdfont/GuideTab.vala:46 libbirdfont/GuideTab.vala:57 665 msgid "Guides" 666 msgstr "" 667 668 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:33 669 msgid "Zoom in" 670 msgstr "Priblížiť" 671 672 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:40 673 msgid "Zoom out" 674 msgstr "Zmenšiť" 675 676 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:47 677 msgid "Convert the last segment to a straight line" 678 msgstr "" 679 680 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:55 681 msgid "Convert the last control point to a corner node" 682 msgstr "" 683 684 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:63 685 msgid "Move handle along axis" 686 msgstr "" 687 688 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:61 libbirdfont/KerningDisplay.vala:844 689 #, fuzzy 690 msgid "Kerning" 691 msgstr "Veľkosť medzery za znakom:" 692 693 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:69 694 msgid "The current kerning class is malformed." 695 msgstr "" 696 697 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:70 698 msgid "Add single characters separated by space and ranges on the form A-Z." 699 msgstr "Pridať jednotlivé znaky oddelené medzerou v rozsahu A - Z" 700 701 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:71 702 msgid "Type “space” to kern the space character and “divis” to kern -." 703 msgstr "" 704 "Zadajte “space” pre upravenie kerningu medzery a “divis” pre upravenie " 705 "kerningu -." 706 707 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 libbirdfont/OverviewTools.vala:74 708 msgid "Unicode" 709 msgstr "" 710 711 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 712 msgid "Insert" 713 msgstr "" 714 715 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:844 libbirdfont/MainWindow.vala:218 716 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:36 libbirdfont/SpinButton.vala:208 717 msgid "Close" 718 msgstr "Zavrieť" 719 720 #: libbirdfont/KerningList.vala:54 libbirdfont/KerningList.vala:111 721 msgid "Kerning Pairs" 722 msgstr "Dvojice kerningu" 723 724 #: libbirdfont/KerningList.vala:57 725 msgid "No kerning pairs created." 726 msgstr "" 727 728 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/KerningTools.vala:60 729 msgid "Kerning class" 730 msgstr "Trieda kerningu" 731 732 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/LayerLabel.vala:144 733 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 libbirdfont/Ligatures.vala:132 734 #: libbirdfont/Ligatures.vala:154 libbirdfont/Ligatures.vala:185 735 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 libbirdfont/SpacingTab.vala:233 736 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:277 libbirdfont/SpinButton.vala:208 737 #: libbirdfont/Theme.vala:687 738 msgid "Set" 739 msgstr "Nastaviť" 740 741 #: libbirdfont/KerningStrings.vala:65 742 msgid "Load kerning strings" 743 msgstr "" 744 745 #: libbirdfont/KerningTools.vala:36 746 msgid "Kerning Tools" 747 msgstr "" 748 749 #: libbirdfont/KerningTools.vala:43 libbirdfont/SpacingTools.vala:31 750 msgid "Font Size" 751 msgstr "" 752 753 #: libbirdfont/KerningTools.vala:57 754 msgid "Create new kerning class." 755 msgstr "Vytvoriť novú triedu kerningu." 756 757 #: libbirdfont/KerningTools.vala:67 758 msgid "Use text input to enter kerning values." 759 msgstr "" 760 761 #: libbirdfont/KerningTools.vala:74 762 msgid "Insert glyph from overview" 763 msgstr "" 764 765 #: libbirdfont/KerningTools.vala:88 766 msgid "Insert character by unicode value" 767 msgstr "" 768 769 #: libbirdfont/KerningTools.vala:95 770 msgid "Open a text file with kerning strings first." 771 msgstr "" 772 773 #: libbirdfont/KerningTools.vala:97 774 msgid "Previous kerning string" 775 msgstr "" 776 777 #: libbirdfont/KerningTools.vala:107 778 msgid "You have reached the beginning of the list." 779 msgstr "" 780 781 #: libbirdfont/KerningTools.vala:115 782 msgid "Next kerning string" 783 msgstr "" 784 785 #: libbirdfont/KerningTools.vala:125 786 msgid "You have reached the end of the list." 787 msgstr "" 788 789 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:28 libbirdfont/OverviewTools.vala:37 790 msgid "Character Sets" 791 msgstr "" 792 793 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:68 794 msgid "Character Set" 795 msgstr "" 796 797 #: libbirdfont/LayerLabel.vala:144 798 msgid "Layer" 799 msgstr "" 800 801 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 802 msgid "character sequence" 803 msgstr "" 804 805 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 806 #, fuzzy 807 msgid "ligature" 808 msgstr "Ligatúra" 809 810 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 811 msgid "substitution" 812 msgstr "" 813 814 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 815 msgid "beginning" 816 msgstr "" 817 818 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 819 msgid "middle" 820 msgstr "" 821 822 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 823 msgid "end" 824 msgstr "" 825 826 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 827 msgid "New Ligature" 828 msgstr "Nová ligatúra" 829 830 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 831 msgid "New Contextual Substitution" 832 msgstr "" 833 834 #: libbirdfont/LigatureList.vala:115 835 msgid "Contextual Substitutions" 836 msgstr "" 837 838 #: libbirdfont/LigatureList.vala:126 libbirdfont/LigatureList.vala:140 839 #: libbirdfont/Menu.vala:430 840 msgid "Ligatures" 841 msgstr "Ligatúry" 842 843 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 844 msgid "Beginning" 845 msgstr "" 846 847 #: libbirdfont/Ligatures.vala:132 848 msgid "Middle" 849 msgstr "" 850 851 #: libbirdfont/Ligatures.vala:154 852 msgid "End" 853 msgstr "" 854 855 #: libbirdfont/Ligatures.vala:185 libbirdfont/OverView.vala:1329 856 msgid "Ligature" 857 msgstr "Ligatúra" 858 859 #: libbirdfont/Line.vala:151 860 msgid "Position" 861 msgstr "Pozícia" 862 863 #: libbirdfont/Line.vala:151 864 msgid "Move" 865 msgstr "Posunúť" 866 867 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:29 868 msgid "This font was made with a newer version of Birdfont." 869 msgstr "" 870 871 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:30 872 msgid "You need to upgrade your version of Birdfont." 873 msgstr "" 874 875 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:34 876 msgid "This font was made with an old version of Birdfont." 877 msgstr "" 878 879 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:35 880 msgid "You need an older version of Birdfont to open it." 881 msgstr "" 882 883 #: libbirdfont/MainWindow.vala:218 884 msgid "Glyph sequence" 885 msgstr "Poradie znakov" 886 887 #: libbirdfont/Menu.vala:37 888 #, fuzzy 889 msgid "File" 890 msgstr "Súbor" 891 892 #: libbirdfont/Menu.vala:43 893 #, fuzzy 894 msgid "New" 895 msgstr "Nový" 896 897 #: libbirdfont/Menu.vala:57 libbirdfont/RecentFiles.vala:81 898 #, fuzzy 899 msgid "Recent Files" 900 msgstr "Nedávne súbory" 901 902 #: libbirdfont/Menu.vala:71 903 #, fuzzy 904 msgid "Save As" 905 msgstr "Uložiť ako" 906 907 #: libbirdfont/Menu.vala:78 908 msgid "Select Character Set" 909 msgstr "" 910 911 #: libbirdfont/Menu.vala:85 912 msgid "Quit" 913 msgstr "" 914 915 #: libbirdfont/Menu.vala:93 916 #, fuzzy 917 msgid "Edit" 918 msgstr "Upraviť" 919 920 #: libbirdfont/Menu.vala:106 921 msgid "Redo" 922 msgstr "" 923 924 #: libbirdfont/Menu.vala:113 925 msgid "Copy" 926 msgstr "" 927 928 #: libbirdfont/Menu.vala:120 929 msgid "Paste" 930 msgstr "" 931 932 #: libbirdfont/Menu.vala:127 933 msgid "Paste In Place" 934 msgstr "" 935 936 #: libbirdfont/Menu.vala:134 937 msgid "Select All Paths" 938 msgstr "" 939 940 #: libbirdfont/Menu.vala:141 941 msgid "Select All Glyphs" 942 msgstr "" 943 944 #: libbirdfont/Menu.vala:148 945 msgid "Move To Baseline" 946 msgstr "" 947 948 #: libbirdfont/Menu.vala:155 libbirdfont/OverView.vala:233 949 #: libbirdfont/OverView.vala:252 950 #, fuzzy 951 msgid "Search" 952 msgstr "Hľadať" 953 954 #: libbirdfont/Menu.vala:162 955 #, fuzzy 956 msgid "Simplify Path" 957 msgstr "Zjednodušiť cestu" 958 959 #: libbirdfont/Menu.vala:169 960 msgid "Merge Paths" 961 msgstr "" 962 963 #: libbirdfont/Menu.vala:179 964 #, fuzzy 965 msgid "Close Path" 966 msgstr "Uzavrieť cestu" 967 968 #: libbirdfont/Menu.vala:186 969 #, fuzzy 970 msgid "Glyph Sequence" 971 msgstr "Poradie znakov" 972 973 #: libbirdfont/Menu.vala:193 974 msgid "Set Background Glyph" 975 msgstr "" 976 977 #: libbirdfont/Menu.vala:200 978 msgid "Remove Background Glyph" 979 msgstr "" 980 981 #: libbirdfont/Menu.vala:207 982 msgid "Create Guide" 983 msgstr "" 984 985 #: libbirdfont/Menu.vala:214 986 msgid "List Guides" 987 msgstr "" 988 989 #: libbirdfont/Menu.vala:221 990 #, fuzzy 991 msgid "Select Point Above" 992 msgstr "Vybrať bod nad" 993 994 #: libbirdfont/Menu.vala:228 995 msgid "Select Next Point" 996 msgstr "" 997 998 #: libbirdfont/Menu.vala:235 999 msgid "Select Previous Point" 1000 msgstr "" 1001 1002 #: libbirdfont/Menu.vala:242 1003 msgid "Select Point Below" 1004 msgstr "" 1005 1006 #: libbirdfont/Menu.vala:256 1007 msgid "Move Layer Up" 1008 msgstr "" 1009 1010 #: libbirdfont/Menu.vala:263 1011 msgid "Move Layer Down" 1012 msgstr "" 1013 1014 #: libbirdfont/Menu.vala:271 1015 msgid "Import and Export" 1016 msgstr "" 1017 1018 #: libbirdfont/Menu.vala:277 1019 msgid "Export Fonts" 1020 msgstr "" 1021 1022 #: libbirdfont/Menu.vala:284 1023 #, fuzzy 1024 msgid "Export Glyph as SVG" 1025 msgstr "Exportovať znaky ako SVG" 1026 1027 #: libbirdfont/Menu.vala:291 1028 msgid "Import SVG file" 1029 msgstr "" 1030 1031 #: libbirdfont/Menu.vala:298 1032 msgid "Import SVG folder" 1033 msgstr "" 1034 1035 #: libbirdfont/Menu.vala:305 1036 #, fuzzy 1037 msgid "Import Background Image" 1038 msgstr "Vybrať obrázok pozadia" 1039 1040 #: libbirdfont/Menu.vala:319 libbirdfont/Preview.vala:27 1041 msgid "Preview" 1042 msgstr "Náhľad" 1043 1044 #: libbirdfont/Menu.vala:327 1045 #, fuzzy 1046 msgid "Tab" 1047 msgstr "Karta" 1048 1049 #: libbirdfont/Menu.vala:333 1050 msgid "Next Tab" 1051 msgstr "" 1052 1053 #: libbirdfont/Menu.vala:340 1054 msgid "Previous Tab" 1055 msgstr "" 1056 1057 #: libbirdfont/Menu.vala:347 1058 msgid "Close Tab" 1059 msgstr "" 1060 1061 #: libbirdfont/Menu.vala:354 1062 msgid "Close All Tabs" 1063 msgstr "" 1064 1065 #: libbirdfont/Menu.vala:362 1066 msgid "Spacing and Kerning" 1067 msgstr "" 1068 1069 #: libbirdfont/Menu.vala:368 1070 msgid "Show Spacing Tab" 1071 msgstr "" 1072 1073 #: libbirdfont/Menu.vala:375 1074 msgid "Show Kerning Tab" 1075 msgstr "" 1076 1077 #: libbirdfont/Menu.vala:382 1078 msgid "List Kerning Pairs" 1079 msgstr "" 1080 1081 #: libbirdfont/Menu.vala:389 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 1082 msgid "Spacing Classes" 1083 msgstr "" 1084 1085 #: libbirdfont/Menu.vala:396 1086 msgid "Select Next Kerning Pair" 1087 msgstr "" 1088 1089 #: libbirdfont/Menu.vala:405 1090 msgid "Select Previous Kerning Pair" 1091 msgstr "" 1092 1093 #: libbirdfont/Menu.vala:414 1094 msgid "Load Kerning Strings" 1095 msgstr "" 1096 1097 #: libbirdfont/Menu.vala:421 1098 msgid "Reload Kerning Strings" 1099 msgstr "" 1100 1101 #: libbirdfont/Menu.vala:436 1102 msgid "Show Ligatures" 1103 msgstr "" 1104 1105 #: libbirdfont/Menu.vala:443 1106 #, fuzzy 1107 msgid "Add Ligature" 1108 msgstr "Nová ligatúra" 1109 1110 #: libbirdfont/Menu.vala:452 1111 msgid "Git" 1112 msgstr "" 1113 1114 #: libbirdfont/Menu.vala:458 1115 msgid "Save As .bfp" 1116 msgstr "" 1117 1118 #: libbirdfont/Menu.vala:467 libbirdfont/OverView.vala:415 1119 msgid "Overview" 1120 msgstr "" 1121 1122 #: libbirdfont/MenuItem.vala:82 1123 msgid "UP" 1124 msgstr "" 1125 1126 #: libbirdfont/MenuItem.vala:85 1127 msgid "DOWN" 1128 msgstr "" 1129 1130 #: libbirdfont/MenuItem.vala:88 1131 msgid "LEFT" 1132 msgstr "" 1133 1134 #: libbirdfont/MenuItem.vala:91 1135 msgid "RIGHT" 1136 msgstr "" 1137 1138 #: libbirdfont/MenuTab.vala:81 1139 msgid "Missing metadata in font:" 1140 msgstr "" 1141 1142 #: libbirdfont/MenuTab.vala:114 1143 msgid "" 1144 "You need to choose a different name for the TTF file with Mac adjustmets." 1145 msgstr "" 1146 1147 #: libbirdfont/MenuTab.vala:132 1148 msgid "You need to save your font before exporting it." 1149 msgstr "" 1150 1151 #: libbirdfont/MenuTab.vala:159 1152 msgid "Menu" 1153 msgstr "Menu" 1154 1155 #: libbirdfont/MenuTab.vala:644 1156 #, fuzzy 1157 msgid "Add ligature" 1158 msgstr "Nová ligatúra" 1159 1160 #: libbirdfont/MoveTool.vala:41 1161 msgid "Move paths" 1162 msgstr "" 1163 1164 #: libbirdfont/OverView.vala:233 libbirdfont/OverView.vala:252 1165 msgid "Filter" 1166 msgstr "" 1167 1168 #: libbirdfont/OverView.vala:572 1169 msgid "No glyphs in this view." 1170 msgstr "" 1171 1172 #: libbirdfont/OverView.vala:1352 1173 msgid "See also:" 1174 msgstr "" 1175 1176 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:30 1177 msgid "Overwrite TTF file?" 1178 msgstr "" 1179 1180 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:31 1181 msgid "Overwrite" 1182 msgstr "Prepísať" 1183 1184 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:32 libbirdfont/SaveDialog.vala:50 1185 msgid "Cancel" 1186 msgstr "Zrušiť" 1187 1188 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:33 1189 msgid "Yes, don't ask again." 1190 msgstr "Áno, túto otázku už viac nezobrazovať." 1191 1192 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:39 libbirdfont/OverviewTools.vala:115 1193 msgid "Transform" 1194 msgstr "" 1195 1196 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:52 1197 msgid "All Glyphs" 1198 msgstr "" 1199 1200 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:62 1201 msgid "Default" 1202 msgstr "" 1203 1204 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:102 1205 msgid "Resize" 1206 msgstr "" 1207 1208 #: libbirdfont/PenTool.vala:81 1209 msgid "Add new points" 1210 msgstr "Pridať nové body" 1211 1212 #: libbirdfont/PointTool.vala:24 1213 msgid "Move control points" 1214 msgstr "Posunúť kontrolné body" 1215 1216 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:27 1217 msgid "Reload webview" 1218 msgstr "Obnoviť webové zobrazenie" 1219 1220 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:33 1221 msgid "Export fonts" 1222 msgstr "Exportovať písma" 1223 1224 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:39 1225 msgid "Generate html document" 1226 msgstr "Vytvoriť HTML súbor" 1227 1228 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:62 1229 msgid "No fonts created yet" 1230 msgstr "" 1231 1232 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:65 1233 msgid "Create a New Font" 1234 msgstr "" 1235 1236 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:76 1237 #, fuzzy 1238 msgid "Glyphs" 1239 msgstr "Znak" 1240 1241 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:92 1242 msgid "Backups" 1243 msgstr "" 1244 1245 #: libbirdfont/RectangleTool.vala:30 1246 msgid "Rectangle" 1247 msgstr "" 1248 1249 #: libbirdfont/ResizeTool.vala:45 1250 msgid "Resize and rotate paths" 1251 msgstr "" 1252 1253 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:36 1254 msgid "Save changes?" 1255 msgstr "" 1256 1257 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:44 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:30 1258 msgid "Discard" 1259 msgstr "" 1260 1261 #: libbirdfont/SaveDialogListener.vala:28 1262 #, fuzzy 1263 msgid "Save?" 1264 msgstr "Uložiť" 1265 1266 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:80 1267 msgid "Precision for pen tool" 1268 msgstr "" 1269 1270 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:88 1271 msgid "Show or hide control point handles" 1272 msgstr "" 1273 1274 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:98 1275 msgid "Fill open paths." 1276 msgstr "" 1277 1278 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:105 1279 msgid "Use TTF units." 1280 msgstr "používať TTF jednotky" 1281 1282 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:108 1283 msgid "Number of points added by the freehand tool" 1284 msgstr "" 1285 1286 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:130 1287 #, fuzzy 1288 msgid "Path simplification threshold" 1289 msgstr "Hodnota prahu zjednodušenia" 1290 1291 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:149 1292 msgid "Color theme" 1293 msgstr "" 1294 1295 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:151 1296 msgid "Key Bindings" 1297 msgstr "" 1298 1299 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 1300 msgid "Character" 1301 msgstr "" 1302 1303 #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:69 1304 msgid "New spacing class" 1305 msgstr "" 1306 1307 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:36 1308 msgid "Spacing" 1309 msgstr "" 1310 1311 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:233 1312 msgid "Left" 1313 msgstr "" 1314 1315 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:277 1316 msgid "Right" 1317 msgstr "" 1318 1319 #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 libbirdfont/SvgParser.vala:94 1320 msgid "Import" 1321 msgstr "" 1322 1323 #: libbirdfont/Theme.vala:421 1324 msgid "Canvas Background" 1325 msgstr "" 1326 1327 #: libbirdfont/Theme.vala:422 1328 msgid "Filled Stroke" 1329 msgstr "" 1330 1331 #: libbirdfont/Theme.vala:423 1332 msgid "Stroke Color" 1333 msgstr "" 1334 1335 #: libbirdfont/Theme.vala:424 1336 msgid "Handle Color" 1337 msgstr "" 1338 1339 #: libbirdfont/Theme.vala:425 1340 msgid "Fill Color" 1341 msgstr "" 1342 1343 #: libbirdfont/Theme.vala:426 1344 msgid "Selected Objects" 1345 msgstr "" 1346 1347 #: libbirdfont/Theme.vala:428 1348 msgid "Background 1" 1349 msgstr "" 1350 1351 #: libbirdfont/Theme.vala:429 1352 msgid "Dialog Background" 1353 msgstr "" 1354 1355 #: libbirdfont/Theme.vala:430 1356 msgid "Menu Background" 1357 msgstr "" 1358 1359 #: libbirdfont/Theme.vala:431 1360 msgid "Default Background" 1361 msgstr "" 1362 1363 #: libbirdfont/Theme.vala:433 1364 msgid "Checkbox Background" 1365 msgstr "" 1366 1367 #: libbirdfont/Theme.vala:435 1368 msgid "Foreground 1" 1369 msgstr "" 1370 1371 #: libbirdfont/Theme.vala:436 1372 msgid "Text Foreground" 1373 msgstr "" 1374 1375 #: libbirdfont/Theme.vala:437 1376 msgid "Table Border" 1377 msgstr "" 1378 1379 #: libbirdfont/Theme.vala:438 1380 msgid "Selection Border" 1381 msgstr "" 1382 1383 #: libbirdfont/Theme.vala:439 1384 msgid "Overview Glyph" 1385 msgstr "" 1386 1387 #: libbirdfont/Theme.vala:440 1388 msgid "Foreground Inverted" 1389 msgstr "" 1390 1391 #: libbirdfont/Theme.vala:441 1392 msgid "Menu Foreground" 1393 msgstr "" 1394 1395 #: libbirdfont/Theme.vala:442 1396 msgid "Selected Tab Foreground" 1397 msgstr "" 1398 1399 #: libbirdfont/Theme.vala:443 1400 msgid "Tab Separator" 1401 msgstr "" 1402 1403 #: libbirdfont/Theme.vala:445 1404 msgid "Highlighted 1" 1405 msgstr "" 1406 1407 #: libbirdfont/Theme.vala:446 1408 msgid "Highlighted Guide" 1409 msgstr "" 1410 1411 #: libbirdfont/Theme.vala:448 1412 msgid "Grid" 1413 msgstr "" 1414 1415 #: libbirdfont/Theme.vala:450 1416 msgid "Guide 1" 1417 msgstr "" 1418 1419 #: libbirdfont/Theme.vala:451 1420 msgid "Guide 2" 1421 msgstr "" 1422 1423 #: libbirdfont/Theme.vala:452 1424 msgid "Guide 3" 1425 msgstr "" 1426 1427 #: libbirdfont/Theme.vala:454 1428 msgid "Button Border 1" 1429 msgstr "" 1430 1431 #: libbirdfont/Theme.vala:455 1432 msgid "Button Background 1" 1433 msgstr "" 1434 1435 #: libbirdfont/Theme.vala:456 1436 msgid "Button Border 2" 1437 msgstr "" 1438 1439 #: libbirdfont/Theme.vala:457 1440 msgid "Button Background 2" 1441 msgstr "" 1442 1443 #: libbirdfont/Theme.vala:458 1444 msgid "Button Border 3" 1445 msgstr "" 1446 1447 #: libbirdfont/Theme.vala:459 1448 msgid "Button Background 3" 1449 msgstr "" 1450 1451 #: libbirdfont/Theme.vala:460 1452 msgid "Button Border 4" 1453 msgstr "" 1454 1455 #: libbirdfont/Theme.vala:461 1456 msgid "Button Background 4" 1457 msgstr "" 1458 1459 #: libbirdfont/Theme.vala:463 1460 msgid "Button Foreground" 1461 msgstr "" 1462 1463 #: libbirdfont/Theme.vala:464 1464 msgid "Selected Button Foreground" 1465 msgstr "" 1466 1467 #: libbirdfont/Theme.vala:466 1468 msgid "Tool Foreground" 1469 msgstr "" 1470 1471 #: libbirdfont/Theme.vala:467 1472 msgid "Selected Tool Foreground" 1473 msgstr "" 1474 1475 #: libbirdfont/Theme.vala:469 1476 msgid "Text Area Background" 1477 msgstr "" 1478 1479 #: libbirdfont/Theme.vala:471 1480 msgid "Overview Item Border" 1481 msgstr "" 1482 1483 #: libbirdfont/Theme.vala:473 1484 msgid "Selected Overview Item" 1485 msgstr "" 1486 1487 #: libbirdfont/Theme.vala:474 1488 msgid "Overview Item 1" 1489 msgstr "" 1490 1491 #: libbirdfont/Theme.vala:475 1492 msgid "Overview Item 2" 1493 msgstr "" 1494 1495 #: libbirdfont/Theme.vala:477 1496 msgid "Overview Selected Foreground" 1497 msgstr "" 1498 1499 #: libbirdfont/Theme.vala:478 1500 msgid "Overview Foreground" 1501 msgstr "" 1502 1503 #: libbirdfont/Theme.vala:480 1504 msgid "Glyph Count Background 1" 1505 msgstr "" 1506 1507 #: libbirdfont/Theme.vala:481 1508 msgid "Glyph Count Background 2" 1509 msgstr "" 1510 1511 #: libbirdfont/Theme.vala:483 1512 msgid "Dialog Shadow" 1513 msgstr "" 1514 1515 #: libbirdfont/Theme.vala:485 1516 msgid "Selected Active Cubic Control Point" 1517 msgstr "" 1518 1519 #: libbirdfont/Theme.vala:486 1520 msgid "Selected Cubic Control Point" 1521 msgstr "" 1522 1523 #: libbirdfont/Theme.vala:487 1524 msgid "Active Cubic Control Point" 1525 msgstr "" 1526 1527 #: libbirdfont/Theme.vala:488 1528 msgid "Cubic Control Point" 1529 msgstr "" 1530 1531 #: libbirdfont/Theme.vala:490 1532 msgid "Selected Active Quadratic Control Point" 1533 msgstr "" 1534 1535 #: libbirdfont/Theme.vala:491 1536 msgid "Selected Quadratic Control Point" 1537 msgstr "" 1538 1539 #: libbirdfont/Theme.vala:492 1540 msgid "Active Quadratic Control Point" 1541 msgstr "" 1542 1543 #: libbirdfont/Theme.vala:493 1544 msgid "Cubic Quadratic Point" 1545 msgstr "" 1546 1547 #: libbirdfont/Theme.vala:495 1548 msgid "Selected Control Point Handle" 1549 msgstr "" 1550 1551 #: libbirdfont/Theme.vala:496 1552 msgid "Active Handle" 1553 msgstr "" 1554 1555 #: libbirdfont/Theme.vala:497 1556 msgid "Control Point Handle" 1557 msgstr "" 1558 1559 #: libbirdfont/Theme.vala:499 1560 msgid "Merge" 1561 msgstr "" 1562 1563 #: libbirdfont/Theme.vala:500 1564 msgid "Spin Button" 1565 msgstr "" 1566 1567 #: libbirdfont/Theme.vala:501 1568 msgid "Active Spin Button" 1569 msgstr "" 1570 1571 #: libbirdfont/Theme.vala:502 1572 msgid "Zoom Bar Border" 1573 msgstr "" 1574 1575 #: libbirdfont/Theme.vala:503 1576 msgid "Font Name" 1577 msgstr "" 1578 1579 #: libbirdfont/Theme.vala:687 1580 msgid "New theme" 1581 msgstr "" 1582 1583 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:118 1584 msgid "Add new theme" 1585 msgstr "" 1586 1587 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:120 1588 msgid "Colors" 1589 msgstr "" 1590 1591 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:147 1592 msgid "Dark" 1593 msgstr "" 1594 1595 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:149 1596 msgid "Bright" 1597 msgstr "" 1598 1599 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:153 1600 msgid "Custom" 1601 msgstr "" 1602 1603 #: libbirdfont/ThemeTools.vala:30 1604 msgid "Color" 1605 msgstr "" 1606 1607 #: libbirdfont/ToolItem.vala:44 1608 msgid "Shift" 1609 msgstr "" 1610 1611 #: libbirdfont/TrackTool.vala:57 1612 msgid "Freehand drawing" 1613 msgstr "" 1614 1615 #: libbirdfont/VersionList.vala:50 1616 msgid "New version" 1617 msgstr "Nová verzia" 1618 1619 #: birdfont/GtkWindow.vala:548 1620 msgid "Your fonts have been exported." 1621 msgstr "Vaše písma boli exportované" 1622 1623 #: birdfont/GtkWindow.vala:941 1624 msgid "Full name (name and style)" 1625 msgstr "" 1626 1627 #: birdfont/GtkWindow.vala:948 1628 msgid "Unique identifier" 1629 msgstr "" 1630 1631 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 1632 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" 1633 msgstr "" 1634 1635 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 1636 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" 1637 msgstr "" 1638 1639 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 1640 #, fuzzy 1641 msgid "use quadratic control points" 1642 msgstr "Použiť kvadratické ovládacie body" 1643 1644 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 1645 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" 1646 msgstr "zjednodušenie, od 0.001 do 1, predvolená hodnota je 0.5" 1647 1648 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 1649 msgid "File does not exist." 1650 msgstr "Súbor neexistuje" 1651 1652 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 1653 msgid "Unknown file format." 1654 msgstr "Neznámy formát." 1655 1656 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 1657 msgid "Writing" 1658 msgstr "Ukladá sa" 1659 1660 #~ msgid "Move to path to the bottom layer" 1661 #~ msgstr "Presunúť cestu do spodnej vrstvy" 1662 1663 #~ msgid "Select color" 1664 #~ msgstr "Vybrať farbu" 1665 1666 #~ msgid "print this message\n" 1667 #~ msgstr "Zobraziť túto správu\n" 1668 1669 #~ msgid "write files to this directory\n" 1670 #~ msgstr "Uložiť súbory do tohto adresára\n" 1671 1672 #~ msgid "write svg file\n" 1673 #~ msgstr "Uložiť súbor SVG\n" 1674 1675 #~ msgid "write ttf and eot files\n" 1676 #~ msgstr "Uložiť TTF a EOT súbory\n" 1677 1678 #, fuzzy 1679 #~ msgid "Recent files" 1680 #~ msgstr "Nedávne súbory" 1681 1682 #~ msgid "Saving" 1683 #~ msgstr "Ukladám" 1684 1685 #~ msgid "Loading the unicode character database" 1686 #~ msgstr "Nahráva sa databáza znakov Unicode" 1687 1688 #~ msgid "Three font files have been created." 1689 #~ msgstr "Boli vytvorené 3 súbory písma" 1690 1691 #~ msgid "Writing TTF and EOT files." 1692 #~ msgstr "Ukladám súbory TTF a EOT" 1693 1694 #~ msgid "" 1695 #~ "Right click to edit the class and left click to kern glyphs in the class." 1696 #~ msgstr "" 1697 #~ "Klinite pravým tlačítkom pre úpravu triedy a ľavým pre úpravu kerningu v " 1698 #~ "triede" 1699 1700 #~ msgid "Object color" 1701 #~ msgstr "Farba objektu" 1702 1703 #~ msgid "Select Background Image" 1704 #~ msgstr "Vybrať obrázok pozadia" 1705 1706 #~ msgid "Show guidelines for x-height and baseline" 1707 #~ msgstr "Zobraziť vodítka pre x-výšku a základnú líniu" 1708 1709 #~ msgid "Loading XML data." 1710 #~ msgstr "Nahrávajú sa XML dáta" 1711 1712 #~ msgid "Default language" 1713 #~ msgstr "Predvolený jazyk" 1714 1715 #, fuzzy 1716 #~ msgid "Private use area" 1717 #~ msgstr "Súkromná oblasť" 1718 1719 #~ msgid "Show default characters set" 1720 #~ msgstr "Zobraziť štandardnú znakovú sadu" 1721 1722 #~ msgid "Show all characters in the font" 1723 #~ msgstr "Zobraziť všetky znaky písma" 1724 1725 #~ msgid "Use one pixel per unit" 1726 #~ msgstr "Použiť jeden pixel na jednotku" 1727 1728 #~ msgid "Set fill color for open paths." 1729 #~ msgstr "Nastaviť farbu výplne pre otvorené cesty" 1730 1731 #~ msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." 1732 #~ msgstr "Nastaviť počet vzoriek na bod v nástroji Freehand tool" 1733 1734 #, fuzzy 1735 #~ msgid "Simplification threshold" 1736 #~ msgstr "Hodnota prahu zjednodušenia" 1737 1738 #~ msgid "Kerning:" 1739 #~ msgstr "Veľkosť medzery za znakom:" 1740 1741 #~ msgid "Text" 1742 #~ msgstr "Text" 1743 1744 #~ msgid "_New" 1745 #~ msgstr "Nový" 1746 1747 #~ msgid "_Open" 1748 #~ msgstr "Otvoriť" 1749 1750 #~ msgid "_Recent Files" 1751 #~ msgstr "Nedávne súbory" 1752 1753 #~ msgid "Save _as" 1754 #~ msgstr "Uložiť ako" 1755 1756 #~ msgid "_Export" 1757 #~ msgstr "Export" 1758 1759 #~ msgid "_Preview" 1760 #~ msgstr "Náhľad" 1761 1762 #~ msgid "Name and _Description" 1763 #~ msgstr "Názov a Popis" 1764 1765 #~ msgid "_Search" 1766 #~ msgstr "Hľadať" 1767 1768 #~ msgid "_Export Glyph as SVG" 1769 #~ msgstr "Exportovať znaky ako SVG" 1770 1771 #~ msgid "_Import SVG" 1772 #~ msgstr "Importovať SVG" 1773 1774 #~ msgid "Simpl_ify Path" 1775 #~ msgstr "Zjednodušiť cestu" 1776 1777 #~ msgid "Close _Path" 1778 #~ msgstr "Uzavrieť cestu" 1779 1780 #~ msgid "_Glyph Sequence" 1781 #~ msgstr "Poradie znakov" 1782 1783 #~ msgid "Set Glyph _Background" 1784 #~ msgstr "Nastaviť pozadie znakov" 1785 1786 #~ msgid "_Remove Glyph Background" 1787 #~ msgstr "Ostrániť pozadie znakov" 1788 1789 #~ msgid "_Select Point Above" 1790 #~ msgstr "Vybrať bod nad" 1791 1792 #~ msgid "_Create Counter Path" 1793 #~ msgstr "Vytvoriť obrátenú cestu" 1794 1795 #~ msgid "_Move" 1796 #~ msgstr "Posunúť" 1797 1798 #~ msgid "Show _Full Unicode Characters Set" 1799 #~ msgstr "Zobraziť úplnú sadu znakov Unicode" 1800 1801 #~ msgid "Show De_fault Characters Set" 1802 #~ msgstr "Zobraziť predvolenú znakovú sadu" 1803 1804 #~ msgid "Show Characters in Font" 1805 #~ msgstr "Zobraziť znaky písma" 1806 1807 #~ msgid "Add New _Grid Item" 1808 #~ msgstr "Pridať novú položku na mriežku" 1809 1810 #~ msgid "Remove Gr_id Item" 1811 #~ msgstr "Odstrániť položku z mriežky" 1812 1813 #~ msgid "_Zoom In" 1814 #~ msgstr "Priblížiť" 1815 1816 #~ msgid "Zoom _Out" 1817 #~ msgstr "Zmenšiť" 1818 1819 #~ msgid "_File" 1820 #~ msgstr "Súbor" 1821 1822 #~ msgid "_Edit" 1823 #~ msgstr "Upraviť" 1824 1825 #~ msgid "_Tab" 1826 #~ msgstr "Karta" 1827 1828 #~ msgid "T_ool" 1829 #~ msgstr "Nástroj" 1830 1831 #~ msgid "_Kerning" 1832 #~ msgstr "Kerning" 1833