The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

cs.po in po

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of po/cs.po.
Merge branch 'master' of github.com:johanmattssonm/birdfont
1 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. 3 # Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2014. 4 msgid "" 5 msgstr "" 6 "Project-Id-Version: \n" 7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 8 "POT-Creation-Date: 2015-09-16 15:50+0200\n" 9 "PO-Revision-Date: 2015-08-27 07:23+0000\n" 10 "Last-Translator: Johan <johan.mattsson.m@gmail.com>\n" 11 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" 12 "Language: cs\n" 13 "MIME-Version: 1.0\n" 14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 17 "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" 18 "X-POOTLE-MTIME: 1440660217.000000\n" 19 20 #: libbirdfont/Argument.vala:276 21 msgid "Usage" 22 msgstr "Použití" 23 24 # tohle je výpis pro příkazový řádek, ty velký písmena jsou tam schválně 25 #: libbirdfont/Argument.vala:278 libbirdfont/BirdFont.vala:180 26 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 27 msgid "FILE" 28 msgstr "SOUBOR" 29 30 # to samé jako předchozí, ještě sem to změnil na přepínač, protože je to pro Linux a tam je tenhle překlad používanější 31 #: libbirdfont/Argument.vala:278 libbirdfont/BirdFont.vala:180 32 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 33 msgid "OPTION" 34 msgstr "PŘEPÍNAČ" 35 36 #: libbirdfont/Argument.vala:280 37 msgid "enable Android customizations" 38 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Android" 39 40 #: libbirdfont/Argument.vala:281 41 msgid "show coordinate in glyph view" 42 msgstr "Ukázat souřadnice v přehledu znaků" 43 44 #: libbirdfont/Argument.vala:282 45 msgid "exit if a test case fails" 46 msgstr "Ukončit, pokud zkouška selže" 47 48 #: libbirdfont/Argument.vala:283 49 msgid "treat warnings as fatal" 50 msgstr "Upozornění budou považována za chyby" 51 52 #: libbirdfont/Argument.vala:284 53 msgid "show this message" 54 msgstr "Ukázat tuto zprávu" 55 56 #: libbirdfont/Argument.vala:285 57 msgid "write a log file" 58 msgstr "Zapsat soubor se zápisem" 59 60 #: libbirdfont/Argument.vala:286 61 msgid "enable Machintosh customizations" 62 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Mac" 63 64 #: libbirdfont/Argument.vala:287 65 msgid "enable Windows customizations" 66 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Windows" 67 68 #: libbirdfont/Argument.vala:288 69 msgid "don't translate" 70 msgstr "Nepřekládat" 71 72 #: libbirdfont/Argument.vala:289 73 msgid "sleep between each command in test suite" 74 msgstr "Čekat chvíli před každým spuštěním příkazu ve zkušební sadě" 75 76 #: libbirdfont/Argument.vala:290 77 msgid "run test case" 78 msgstr "Spustit vybranou zkušební sadu" 79 80 #: libbirdfont/BackgroundSelectionTool.vala:23 81 msgid "Select background" 82 msgstr "Vybrat pozadí" 83 84 #: libbirdfont/BackgroundTab.vala:46 libbirdfont/BackgroundTools.vala:26 85 msgid "Background Image" 86 msgstr "Obrázek pozadí" 87 88 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:41 89 msgid "Move, resize and rotate background image" 90 msgstr "Posunout, změnit velikost a otočit obrázek pozadí" 91 92 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:223 93 msgid "Select background image" 94 msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 95 96 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:27 97 msgid "Images" 98 msgstr "Obrázky" 99 100 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:34 libbirdfont/FileDialogTab.vala:94 101 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:106 102 msgid "Files" 103 msgstr "Soubory" 104 105 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:38 106 msgid "Parts" 107 msgstr "Části" 108 109 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:44 libbirdfont/Glyph.vala:2318 110 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 111 msgid "Add" 112 msgstr "Přidat" 113 114 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:86 115 msgid "Select Glyph" 116 msgstr "Vybrat znak" 117 118 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:185 libbirdfont/LoadCallback.vala:102 119 #: libbirdfont/Menu.vala:50 120 msgid "Open" 121 msgstr "Otevřít" 122 123 #: libbirdfont/BezierTool.vala:91 124 msgid "Create Beziér curves" 125 msgstr "Vytvořit Bézierovy křivky" 126 127 #: libbirdfont/BezierTool.vala:95 128 msgid "line" 129 msgstr "čára" 130 131 #: libbirdfont/BezierTool.vala:99 132 msgid "corner" 133 msgstr "Roh" 134 135 #: libbirdfont/BezierTool.vala:103 136 msgid "on axis" 137 msgstr "" 138 139 #: libbirdfont/BirdFont.vala:23 libbirdfont/BirdFont.vala:178 140 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 141 msgid "Usage:" 142 msgstr "Použití:" 143 144 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 145 msgid "BF-FILE" 146 msgstr "Soubor BF" 147 148 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 149 msgid "SVG-FILES ..." 150 msgstr "Soubory SVG..." 151 152 #: libbirdfont/BirdFont.vala:60 libbirdfont/BirdFont.vala:68 153 msgid "does not exist." 154 msgstr "neexistuje." 155 156 #: libbirdfont/BirdFont.vala:69 157 msgid "A new font will be created." 158 msgstr "Bude vytvořeno nové písmo." 159 160 #: libbirdfont/BirdFont.vala:91 161 msgid "Failed to import" 162 msgstr "Nepodařilo se zavést" 163 164 #: libbirdfont/BirdFont.vala:92 165 msgid "Aborting" 166 msgstr "Ruší se" 167 168 #: libbirdfont/BirdFont.vala:130 169 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." 170 msgstr "není název znaku nebo hodnota Unicode." 171 172 #: libbirdfont/BirdFont.vala:131 173 msgid "Unicode values must start with U+." 174 msgstr "Hodnoty Unicode musí začínat na U+." 175 176 #: libbirdfont/BirdFont.vala:157 177 msgid "Adding" 178 msgstr "Přidává se" 179 180 #: libbirdfont/BirdFont.vala:161 181 msgid "to" 182 msgstr "do" 183 184 #: libbirdfont/BirdFont.vala:163 185 msgid "Glyph" 186 msgstr "Znak" 187 188 #: libbirdfont/BirdFont.vala:167 libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:136 189 #: libbirdfont/Menu.vala:489 libbirdfont/Menu.vala:491 190 #: libbirdfont/VersionList.vala:259 191 msgid "Version" 192 msgstr "Verze" 193 194 #: libbirdfont/BirdFont.vala:181 birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 195 msgid "print this message" 196 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou" 197 198 #: libbirdfont/BirdFont.vala:182 199 msgid "write files to this directory" 200 msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře" 201 202 #: libbirdfont/BirdFont.vala:183 203 msgid "write svg file" 204 msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG" 205 206 #: libbirdfont/BirdFont.vala:184 207 msgid "write ttf and eot file" 208 msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT" 209 210 #: libbirdfont/BirdFont.vala:294 211 msgid "Can't find output directory" 212 msgstr "Výstupní adresář se nepodařilo nalézt" 213 214 #: libbirdfont/CircleTool.vala:36 215 msgid "Circle" 216 msgstr "Kruh" 217 218 #: libbirdfont/CutBackgroundTool.vala:38 219 msgid "Crop background image" 220 msgstr "Oříznout obrázek pozadí" 221 222 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:25 223 msgid "Default Language" 224 msgstr "Výchozí jazyk" 225 226 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:26 227 msgid "Private Use Area" 228 msgstr "Rozsah pro vlasní znaky" 229 230 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:28 231 msgid "Chinese" 232 msgstr "Čínština" 233 234 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:29 235 msgid "English" 236 msgstr "Angličtina" 237 238 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:30 239 msgid "Greek" 240 msgstr "Řečtina" 241 242 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:31 243 msgid "Japanese" 244 msgstr "Japonština" 245 246 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:32 247 msgid "Javanese" 248 msgstr "Javánština" 249 250 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:33 251 msgid "Latin" 252 msgstr "Latina" 253 254 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:34 255 msgid "Russian" 256 msgstr "Ruština" 257 258 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:35 259 msgid "Swedish" 260 msgstr "Švédština" 261 262 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:36 263 msgid "Thai" 264 msgstr "Thajština" 265 266 #. / All lower case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 267 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:118 libbirdfont/ExportTool.vala:365 268 msgid "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" 269 msgstr "" 270 "a á b c č d ď e é ě f g h i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y " 271 "ý z ž" 272 273 #. / All upper case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 274 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:121 libbirdfont/ExportTool.vala:366 275 msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" 276 msgstr "" 277 "A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y " 278 "Ý Z Ž" 279 280 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:52 281 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:183 libbirdfont/ExportSettings.vala:133 282 #: libbirdfont/Menu.vala:482 libbirdfont/TableLayout.vala:203 283 msgid "Name and Description" 284 msgstr "Název a popis" 285 286 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:56 libbirdfont/MenuTab.vala:84 287 msgid "PostScript Name" 288 msgstr "Název PostScript" 289 290 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:66 libbirdfont/MenuTab.vala:89 291 #: libbirdfont/MenuTab.vala:672 292 msgid "Name" 293 msgstr "Název" 294 295 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:76 libbirdfont/MenuTab.vala:94 296 msgid "Style" 297 msgstr "Styl" 298 299 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:86 300 msgid "Bold" 301 msgstr "Tučné" 302 303 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:95 304 msgid "Italic" 305 msgstr "Kurzíva" 306 307 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:105 308 msgid "Weight" 309 msgstr "Tloušťka" 310 311 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:115 libbirdfont/MenuTab.vala:99 312 msgid "Full Name (Name and Style)" 313 msgstr "Celý název (název a styl)" 314 315 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:126 libbirdfont/MenuTab.vala:104 316 msgid "Unique Identifier" 317 msgstr "Jedinečný identifikátor" 318 319 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:146 320 msgid "Description" 321 msgstr "Popis" 322 323 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:157 324 msgid "Copyright" 325 msgstr "Autorská práva" 326 327 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:119 328 msgid "Drawing Tools" 329 msgstr "Nástroje na kreslení" 330 331 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:120 332 msgid "Control Point" 333 msgstr "Ovládací bod" 334 335 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:122 libbirdfont/Menu.vala:250 336 msgid "Layers" 337 msgstr "Vrstvy" 338 339 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:123 340 msgid "Stroke" 341 msgstr "Tah" 342 343 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:124 344 msgid "Geometrical Shapes" 345 msgstr "Geometrické tvary" 346 347 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:125 libbirdfont/OverviewTools.vala:38 348 msgid "Zoom" 349 msgstr "Zvětšení" 350 351 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:126 352 msgid "Guidelines & Grid" 353 msgstr "Pomocné linky a mřížka" 354 355 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:131 356 msgid "Grid Size" 357 msgstr "Velikost mřížky" 358 359 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:190 360 msgid "Move canvas" 361 msgstr "Posunout pracovní plochu" 362 363 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:198 364 msgid "Delete" 365 msgstr "Smazat" 366 367 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:205 368 msgid "Select all points or paths" 369 msgstr "Vybrat všechny body nebo cesty" 370 371 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:221 libbirdfont/Menu.vala:99 372 msgid "Undo" 373 msgstr "Zpět" 374 375 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:228 376 msgid "Insert new points on path" 377 msgstr "Vložit nové body do cesty" 378 379 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:237 380 msgid "Create quadratic Bézier curves" 381 msgstr "Vytvářet kvadratické Bézierovy křivky" 382 383 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:246 384 msgid "Create cubic Bézier curves" 385 msgstr "Vytvářet kubické Bézierovy křivky" 386 387 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:255 388 msgid "Quadratic path with two line handles" 389 msgstr "Kvadratická cesta se dvěma úchopy" 390 391 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:264 392 msgid "Convert selected points" 393 msgstr "Převést vybrané body" 394 395 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:275 396 msgid "X coordinate" 397 msgstr "Souřadnice x" 398 399 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:319 400 msgid "Y coordinate" 401 msgstr "Souřadnice y" 402 403 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:362 404 msgid "Rotation" 405 msgstr "Otočit" 406 407 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:401 libbirdfont/OverviewTools.vala:89 408 msgid "Skew" 409 msgstr "Zkosení" 410 411 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:434 412 msgid "Width" 413 msgstr "Šířka" 414 415 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:459 416 msgid "Height" 417 msgstr "Výška" 418 419 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:502 420 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" 421 msgstr "Svázat úchopy křivky vybraných bodů úprav" 422 423 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:553 424 msgid "Symmetrical handles" 425 msgstr "Souměrné úchopy" 426 427 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:583 428 msgid "Convert segment to line." 429 msgstr "Převést část na čáru." 430 431 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:591 432 msgid "Create counter from outline" 433 msgstr "Obrátit cestu" 434 435 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:595 436 msgid "Close path" 437 msgstr "Uzavřít cestu" 438 439 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:617 440 msgid "Move to path to the bottom of the layer" 441 msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 442 443 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:631 444 msgid "Flip path vertically" 445 msgstr "Zrcadlit svisle" 446 447 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:639 448 msgid "Flip path horizontally" 449 msgstr "Zrcadlit vodorovně" 450 451 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:648 452 msgid "Set size for background image" 453 msgstr "Nastavit velikost obrázku pozadí" 454 455 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:686 456 msgid "Show/hide background image" 457 msgstr "Ukázat/Skrýt obrázek pozadí" 458 459 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:697 460 msgid "Insert a new background image" 461 msgstr "Vložit nový obrázek pozadí" 462 463 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:711 libbirdfont/ThemeTab.vala:151 464 msgid "High contrast" 465 msgstr "Vysoký kontrast" 466 467 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:725 468 msgid "Set background threshold" 469 msgstr "Nastavit práh pro pozadí" 470 471 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:744 472 msgid "Amount of autotrace details" 473 msgstr "Podrobnost automatického obkreslení" 474 475 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:763 476 msgid "Autotrace simplification" 477 msgstr "Zjednodušení automatického obkreslení" 478 479 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:773 480 msgid "Autotrace background image" 481 msgstr "Automaticky obkreslit obrázek pozadí" 482 483 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:782 484 msgid "Delete background image" 485 msgstr "Smazat obrázek pozadí" 486 487 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:789 488 msgid "Add layer" 489 msgstr "Přidat vrstvu" 490 491 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:799 492 msgid "Show layers" 493 msgstr "Ukázat vrstvy" 494 495 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:809 496 msgid "Apply stroke" 497 msgstr "Použít tah" 498 499 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:842 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 500 msgid "Stroke width" 501 msgstr "Šířka tahu" 502 503 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:884 504 msgid "Create outline form stroke" 505 msgstr "Vytvořit obrys z tahu" 506 507 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:892 508 msgid "Butt line cap" 509 msgstr "Nepřesahující konec" 510 511 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:916 512 msgid "Round line cap" 513 msgstr "Zaoblený konec" 514 515 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:941 516 msgid "Square line cap" 517 msgstr "Čtvercový konec" 518 519 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1010 520 msgid "Show guidelines" 521 msgstr "Zobrazit pomocné linky" 522 523 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1022 524 msgid "Show more guidelines" 525 msgstr "Ukázat více pomocných linek" 526 527 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1038 528 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" 529 msgstr "Zobrazit pomocné linky horního a dolního okraje" 530 531 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1062 532 msgid "Lock guides and grid" 533 msgstr "" 534 535 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1104 536 msgid "Zoom Out More" 537 msgstr "Oddálit více" 538 539 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1113 540 msgid "Show full glyph" 541 msgstr "Ukázat celý znak" 542 543 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1120 544 msgid "Fit in view" 545 msgstr "Přizpůsobit velikosti okna" 546 547 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1127 548 msgid "Zoom in on background image" 549 msgstr "Přiblížit na obrázek pozadí" 550 551 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1137 552 msgid "Previous view" 553 msgstr "Předchozí zobrazení" 554 555 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1143 556 msgid "Next view" 557 msgstr "Další zobrazení" 558 559 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1350 560 msgid "Background Tools" 561 msgstr "Nástroje pro práci s pozadím" 562 563 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1365 564 msgid "Control Points" 565 msgstr "Ovládací body" 566 567 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1381 568 msgid "Object Tools" 569 msgstr "Nástroje pro práci s předměty" 570 571 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1535 572 msgid "Set size for grid" 573 msgstr "Nastavit velikost mřížky" 574 575 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:41 libbirdfont/ExportSettings.vala:185 576 #: libbirdfont/Menu.vala:312 577 msgid "Export Settings" 578 msgstr "Nastavení ukládání" 579 580 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:45 libbirdfont/ExportSettings.vala:60 581 msgid "File Name" 582 msgstr "Název souboru" 583 584 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:75 585 msgid "Units Per Em" 586 msgstr "" 587 588 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:94 libbirdfont/RecentFiles.vala:73 589 msgid "Folder" 590 msgstr "Složka" 591 592 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:98 593 msgid "Formats" 594 msgstr "Formáty" 595 596 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:139 597 msgid "Export" 598 msgstr "Vyvést" 599 600 #: libbirdfont/ExportTool.vala:193 libbirdfont/Menu.vala:64 601 #: libbirdfont/MenuTab.vala:330 libbirdfont/SaveCallback.vala:67 602 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 603 msgid "Save" 604 msgstr "Uložit" 605 606 #: libbirdfont/ExportTool.vala:364 607 msgid "Alphabet" 608 msgstr "Abeceda" 609 610 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:79 611 msgid "Select a Folder" 612 msgstr "Vybrat složku" 613 614 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:83 615 msgid "Folders" 616 msgstr "Složky" 617 618 #: libbirdfont/FileTools.vala:31 619 msgid "New font" 620 msgstr "Nova fonte" 621 622 #: libbirdfont/FileTools.vala:37 623 msgid "Open font" 624 msgstr "Otevřít písmo" 625 626 #: libbirdfont/FileTools.vala:43 627 msgid "Save font" 628 msgstr "Uložit písmo" 629 630 #: libbirdfont/FileTools.vala:49 libbirdfont/Menu.vala:475 631 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:211 libbirdfont/SettingsTab.vala:31 632 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:159 633 msgid "Settings" 634 msgstr "Nastavení" 635 636 #: libbirdfont/FileTools.vala:55 libbirdfont/ThemeTab.vala:42 637 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:162 638 msgid "Themes" 639 msgstr "Motivy" 640 641 #: libbirdfont/Glyph.vala:2318 642 msgid "Guide" 643 msgstr "Vodítko" 644 645 #: libbirdfont/GridTool.vala:38 646 msgid "Show grid" 647 msgstr "Ukázat mřížku" 648 649 #: libbirdfont/GuideTab.vala:46 libbirdfont/GuideTab.vala:57 650 msgid "Guides" 651 msgstr "Vodítka" 652 653 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:33 654 msgid "Zoom in" 655 msgstr "Přiblížit" 656 657 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:40 658 msgid "Zoom out" 659 msgstr "Oddálit" 660 661 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:47 662 msgid "Convert the last segment to a straight line" 663 msgstr "Převést poslední část na rovnou čáru" 664 665 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:55 666 msgid "Convert the last control point to a corner node" 667 msgstr "Převést poslední kotevní bod na rohový bod" 668 669 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:63 670 msgid "Move handle along axis" 671 msgstr "Posunout úchop podél osy" 672 673 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:61 libbirdfont/KerningDisplay.vala:844 674 msgid "Kerning" 675 msgstr "Podřezávání" 676 677 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:69 678 msgid "The current kerning class is malformed." 679 msgstr "Nynější třída podřezávání je chybná." 680 681 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:70 682 msgid "Add single characters separated by space and ranges on the form A-Z." 683 msgstr "" 684 "Přidat jednotlivé znaky oddělené mezerou nebo rozsahy používající formát A-Z." 685 686 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:71 687 msgid "Type “space” to kern the space character and “divis” to kern -." 688 msgstr "" 689 "Pro podřezání (vyrovnání) znaku mezery stiskněte „mezerník“ a pro podřezání " 690 "(vyrovnání) znaku spojovníku (-) pak klávesu pro „divis“." 691 692 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 libbirdfont/OverviewTools.vala:74 693 msgid "Unicode" 694 msgstr "Unicode" 695 696 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 697 msgid "Insert" 698 msgstr "Vložit" 699 700 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:844 libbirdfont/MainWindow.vala:218 701 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:36 libbirdfont/SpinButton.vala:208 702 msgid "Close" 703 msgstr "Zavřít" 704 705 #: libbirdfont/KerningList.vala:54 libbirdfont/KerningList.vala:111 706 msgid "Kerning Pairs" 707 msgstr "Dvojice podřezávání" 708 709 #: libbirdfont/KerningList.vala:57 710 msgid "No kerning pairs created." 711 msgstr "Nevytvořeny žádné dvojice podřezávání" 712 713 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/KerningTools.vala:65 714 msgid "Kerning class" 715 msgstr "Třída podřezávání" 716 717 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/LayerLabel.vala:144 718 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 libbirdfont/Ligatures.vala:132 719 #: libbirdfont/Ligatures.vala:154 libbirdfont/Ligatures.vala:185 720 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 libbirdfont/SpacingTab.vala:233 721 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:277 libbirdfont/SpinButton.vala:208 722 #: libbirdfont/Theme.vala:687 723 msgid "Set" 724 msgstr "Nastavit" 725 726 #: libbirdfont/KerningStrings.vala:65 727 msgid "Load kerning strings" 728 msgstr "Nahrát řetězce podřezávání" 729 730 #: libbirdfont/KerningTools.vala:36 731 msgid "Kerning Tools" 732 msgstr "Nástroje na podřezávání" 733 734 #: libbirdfont/KerningTools.vala:43 libbirdfont/SpacingTools.vala:31 735 msgid "Font Size" 736 msgstr "Velikost písma" 737 738 #: libbirdfont/KerningTools.vala:62 739 msgid "Create new kerning class." 740 msgstr "Vytvořit novou třídu podřezávání (vyrovnání)." 741 742 #: libbirdfont/KerningTools.vala:72 743 msgid "Use text input to enter kerning values." 744 msgstr "Zadat hodnoty podřezání (vyrovnání) přímo." 745 746 #: libbirdfont/KerningTools.vala:79 747 msgid "Insert glyph from overview" 748 msgstr "Vložit znak z přehledu" 749 750 #: libbirdfont/KerningTools.vala:93 751 msgid "Insert character by unicode value" 752 msgstr "Vložit znak podle hodnoty Unicode" 753 754 #: libbirdfont/KerningTools.vala:100 755 msgid "Open a text file with kerning strings first." 756 msgstr "Nejprve otevřít soubor s podřezávacími řetězci." 757 758 #: libbirdfont/KerningTools.vala:102 759 msgid "Previous kerning string" 760 msgstr "Předchozí podřezávací řetězec" 761 762 #: libbirdfont/KerningTools.vala:112 763 msgid "You have reached the beginning of the list." 764 msgstr "Dosáhl jste začátku seznamu." 765 766 #: libbirdfont/KerningTools.vala:120 767 msgid "Next kerning string" 768 msgstr "Další podřezávací řetězec " 769 770 #: libbirdfont/KerningTools.vala:130 771 msgid "You have reached the end of the list." 772 msgstr "Dosáhl jste konce seznamu." 773 774 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:28 libbirdfont/OverviewTools.vala:37 775 msgid "Character Sets" 776 msgstr "Znakové sady" 777 778 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:68 779 msgid "Character Set" 780 msgstr "Znaková sada" 781 782 #: libbirdfont/LayerLabel.vala:144 783 msgid "Layer" 784 msgstr "Vrstva" 785 786 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 787 msgid "character sequence" 788 msgstr "kombinace znaků" 789 790 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 791 msgid "ligature" 792 msgstr "slitek" 793 794 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 795 msgid "substitution" 796 msgstr "nahrazení" 797 798 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 799 msgid "beginning" 800 msgstr "začátek" 801 802 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 803 msgid "middle" 804 msgstr "prostředek" 805 806 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 807 msgid "end" 808 msgstr "konec" 809 810 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 811 msgid "New Ligature" 812 msgstr "Nový slitek" 813 814 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 815 msgid "New Contextual Substitution" 816 msgstr "Nová náhrada vyplývající ze souvislosti" 817 818 #: libbirdfont/LigatureList.vala:115 819 msgid "Contextual Substitutions" 820 msgstr "Náhrady vyplývající ze souvislostí" 821 822 #: libbirdfont/LigatureList.vala:126 libbirdfont/LigatureList.vala:140 823 #: libbirdfont/Menu.vala:430 824 msgid "Ligatures" 825 msgstr "Slitky" 826 827 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 828 msgid "Beginning" 829 msgstr "Začátek" 830 831 #: libbirdfont/Ligatures.vala:132 832 msgid "Middle" 833 msgstr "Prostředek" 834 835 #: libbirdfont/Ligatures.vala:154 836 msgid "End" 837 msgstr "Konec" 838 839 #: libbirdfont/Ligatures.vala:185 libbirdfont/OverView.vala:1330 840 msgid "Ligature" 841 msgstr "Slitek" 842 843 #: libbirdfont/Line.vala:151 844 msgid "Position" 845 msgstr "Poloha" 846 847 #: libbirdfont/Line.vala:151 848 msgid "Move" 849 msgstr "Posunout" 850 851 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:29 852 msgid "This font was made with a newer version of Birdfont." 853 msgstr "Toto písmo bylo uděláno v novější verzi Birdfontu." 854 855 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:30 856 msgid "You need to upgrade your version of Birdfont." 857 msgstr "Potřebujete povýšit verzi Birdfontu." 858 859 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:34 860 msgid "This font was made with an old version of Birdfont." 861 msgstr "Toto písmo bylo uděláno ve staré verzi Birdfontu." 862 863 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:35 864 msgid "You need an older version of Birdfont to open it." 865 msgstr "K jeho otevření potřebujete starší verzi Birdfontu." 866 867 #: libbirdfont/MainWindow.vala:218 868 msgid "Glyph sequence" 869 msgstr "Pořadí znaků" 870 871 #: libbirdfont/Menu.vala:37 872 msgid "File" 873 msgstr "Soubor" 874 875 #: libbirdfont/Menu.vala:43 876 msgid "New" 877 msgstr "Nový" 878 879 #: libbirdfont/Menu.vala:57 libbirdfont/RecentFiles.vala:81 880 msgid "Recent Files" 881 msgstr "Nedávno otevřené soubory" 882 883 #: libbirdfont/Menu.vala:71 884 msgid "Save As" 885 msgstr "Uložit jako" 886 887 #: libbirdfont/Menu.vala:78 888 msgid "Select Character Set" 889 msgstr "Vybrat znakovou sadu" 890 891 #: libbirdfont/Menu.vala:85 892 msgid "Quit" 893 msgstr "Ukončit" 894 895 #: libbirdfont/Menu.vala:93 896 msgid "Edit" 897 msgstr "Úpravy" 898 899 #: libbirdfont/Menu.vala:106 900 msgid "Redo" 901 msgstr "Znovu" 902 903 #: libbirdfont/Menu.vala:113 904 msgid "Copy" 905 msgstr "Kopírovat" 906 907 #: libbirdfont/Menu.vala:120 908 msgid "Paste" 909 msgstr "Vložit" 910 911 #: libbirdfont/Menu.vala:127 912 msgid "Paste In Place" 913 msgstr "Přepsat" 914 915 #: libbirdfont/Menu.vala:134 916 msgid "Select All Paths" 917 msgstr "Vybrat všechny cesty" 918 919 #: libbirdfont/Menu.vala:141 920 #, fuzzy 921 msgid "Select All Glyphs" 922 msgstr "Vybrat všechny cesty" 923 924 #: libbirdfont/Menu.vala:148 925 msgid "Move To Baseline" 926 msgstr "Přesunout na účaří" 927 928 #: libbirdfont/Menu.vala:155 libbirdfont/OverView.vala:234 929 #: libbirdfont/OverView.vala:253 930 msgid "Search" 931 msgstr "Hledat" 932 933 #: libbirdfont/Menu.vala:162 934 msgid "Simplify Path" 935 msgstr "Zjednodušit cestu" 936 937 #: libbirdfont/Menu.vala:169 938 msgid "Merge Paths" 939 msgstr "" 940 941 #: libbirdfont/Menu.vala:179 942 msgid "Close Path" 943 msgstr "Uzavřít cestu" 944 945 #: libbirdfont/Menu.vala:186 946 msgid "Glyph Sequence" 947 msgstr "Pořadí znaků" 948 949 #: libbirdfont/Menu.vala:193 950 msgid "Set Background Glyph" 951 msgstr "Nastavit znak pozadí" 952 953 #: libbirdfont/Menu.vala:200 954 msgid "Remove Background Glyph" 955 msgstr "Odstranit znak pozadí" 956 957 #: libbirdfont/Menu.vala:207 958 msgid "Create Guide" 959 msgstr "Vytvořit vodítko" 960 961 #: libbirdfont/Menu.vala:214 962 msgid "List Guides" 963 msgstr "Uvést vodítka" 964 965 #: libbirdfont/Menu.vala:221 966 msgid "Select Point Above" 967 msgstr "Vybrat výše ležící bod" 968 969 #: libbirdfont/Menu.vala:228 970 msgid "Select Next Point" 971 msgstr "Vybrat další bod" 972 973 #: libbirdfont/Menu.vala:235 974 msgid "Select Previous Point" 975 msgstr "Vybrat předchozí bod" 976 977 #: libbirdfont/Menu.vala:242 978 msgid "Select Point Below" 979 msgstr "Vybrat níže ležící bod" 980 981 #: libbirdfont/Menu.vala:256 982 msgid "Move Layer Up" 983 msgstr "Posunout vrstvu nahoru" 984 985 #: libbirdfont/Menu.vala:263 986 msgid "Move Layer Down" 987 msgstr "Posunout vrstvu dolů" 988 989 #: libbirdfont/Menu.vala:271 990 msgid "Import and Export" 991 msgstr "Zavedení a vyvedení" 992 993 #: libbirdfont/Menu.vala:277 994 msgid "Export Fonts" 995 msgstr "Vyvést písma" 996 997 #: libbirdfont/Menu.vala:284 998 msgid "Export Glyph as SVG" 999 msgstr "Vyvést znak jako SVG" 1000 1001 #: libbirdfont/Menu.vala:291 1002 msgid "Import SVG file" 1003 msgstr "Zavést soubor SVG" 1004 1005 #: libbirdfont/Menu.vala:298 1006 msgid "Import SVG folder" 1007 msgstr "Zavést složku SVG" 1008 1009 #: libbirdfont/Menu.vala:305 1010 msgid "Import Background Image" 1011 msgstr "Zavést obrázek pozadí" 1012 1013 #: libbirdfont/Menu.vala:319 libbirdfont/Preview.vala:27 1014 msgid "Preview" 1015 msgstr "Náhled" 1016 1017 #: libbirdfont/Menu.vala:327 1018 msgid "Tab" 1019 msgstr "Karta" 1020 1021 #: libbirdfont/Menu.vala:333 1022 msgid "Next Tab" 1023 msgstr "Další karta" 1024 1025 #: libbirdfont/Menu.vala:340 1026 msgid "Previous Tab" 1027 msgstr "Předchozí karta" 1028 1029 #: libbirdfont/Menu.vala:347 1030 msgid "Close Tab" 1031 msgstr "Zavřít kartu" 1032 1033 #: libbirdfont/Menu.vala:354 1034 msgid "Close All Tabs" 1035 msgstr "Zavřít všechny karty" 1036 1037 #: libbirdfont/Menu.vala:362 1038 msgid "Spacing and Kerning" 1039 msgstr "Rozestupy a podřezávání" 1040 1041 #: libbirdfont/Menu.vala:368 1042 msgid "Show Spacing Tab" 1043 msgstr "Ukázat kartu prostrkávání (rozestupů)" 1044 1045 #: libbirdfont/Menu.vala:375 1046 msgid "Show Kerning Tab" 1047 msgstr "Ukázat kartu podřezávání (vyrovnání)" 1048 1049 #: libbirdfont/Menu.vala:382 1050 msgid "List Kerning Pairs" 1051 msgstr "Vypsat dvojice podřezávání (vyrovnání)" 1052 1053 #: libbirdfont/Menu.vala:389 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 1054 msgid "Spacing Classes" 1055 msgstr "Třídy prostrkávání (rozestupů)" 1056 1057 #: libbirdfont/Menu.vala:396 1058 msgid "Select Next Kerning Pair" 1059 msgstr "Vybrat další dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1060 1061 #: libbirdfont/Menu.vala:405 1062 msgid "Select Previous Kerning Pair" 1063 msgstr "Vybrat předchozí dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1064 1065 #: libbirdfont/Menu.vala:414 1066 msgid "Load Kerning Strings" 1067 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce" 1068 1069 #: libbirdfont/Menu.vala:421 1070 msgid "Reload Kerning Strings" 1071 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce znovu" 1072 1073 #: libbirdfont/Menu.vala:436 1074 msgid "Show Ligatures" 1075 msgstr "Ukázat slitky" 1076 1077 #: libbirdfont/Menu.vala:443 1078 msgid "Add Ligature" 1079 msgstr "Přidat slitek" 1080 1081 #: libbirdfont/Menu.vala:452 1082 msgid "Git" 1083 msgstr "Git" 1084 1085 #: libbirdfont/Menu.vala:458 1086 msgid "Save As .bfp" 1087 msgstr "Uložit jako BFP" 1088 1089 #: libbirdfont/Menu.vala:467 libbirdfont/OverView.vala:416 1090 msgid "Overview" 1091 msgstr "Přehled" 1092 1093 #: libbirdfont/MenuItem.vala:82 1094 msgid "UP" 1095 msgstr "NAHORU" 1096 1097 #: libbirdfont/MenuItem.vala:85 1098 msgid "DOWN" 1099 msgstr "DOLŮ" 1100 1101 #: libbirdfont/MenuItem.vala:88 1102 msgid "LEFT" 1103 msgstr "VLEVO" 1104 1105 #: libbirdfont/MenuItem.vala:91 1106 msgid "RIGHT" 1107 msgstr "VPRAVO" 1108 1109 #: libbirdfont/MenuTab.vala:81 1110 msgid "Missing metadata in font:" 1111 msgstr "V písmu chybějící popisná data:" 1112 1113 #: libbirdfont/MenuTab.vala:114 1114 msgid "" 1115 "You need to choose a different name for the TTF file with Mac adjustmets." 1116 msgstr "Pro soubor TTF s úpravami Mac musíte vybrat jiný název." 1117 1118 #: libbirdfont/MenuTab.vala:132 1119 msgid "You need to save your font before exporting it." 1120 msgstr "Před vyvedením musíte písmo uložit." 1121 1122 #: libbirdfont/MenuTab.vala:165 1123 msgid "Menu" 1124 msgstr "Nabídka" 1125 1126 #: libbirdfont/MenuTab.vala:672 1127 msgid "Add ligature" 1128 msgstr "Přidat slitek" 1129 1130 #: libbirdfont/MoveTool.vala:41 1131 msgid "Move paths" 1132 msgstr "Posunout cesty" 1133 1134 #: libbirdfont/OverView.vala:234 libbirdfont/OverView.vala:253 1135 msgid "Filter" 1136 msgstr "Filtr" 1137 1138 #: libbirdfont/OverView.vala:573 1139 msgid "No glyphs in this view." 1140 msgstr "Žádné znaky v tomto zobrazení." 1141 1142 #: libbirdfont/OverView.vala:1353 1143 msgid "See also:" 1144 msgstr "Další podrobnosti:" 1145 1146 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:30 1147 msgid "Overwrite TTF file?" 1148 msgstr "Přepsat soubor TTF?" 1149 1150 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:31 1151 msgid "Overwrite" 1152 msgstr "Přepsat" 1153 1154 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:32 libbirdfont/SaveDialog.vala:50 1155 msgid "Cancel" 1156 msgstr "Zrušit" 1157 1158 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:33 1159 msgid "Yes, don't ask again." 1160 msgstr "Ano, tento dotaz již příště nezobrazovat." 1161 1162 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:39 libbirdfont/OverviewTools.vala:115 1163 msgid "Transform" 1164 msgstr "" 1165 1166 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:52 1167 msgid "All Glyphs" 1168 msgstr "Všechny znaky" 1169 1170 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:62 1171 msgid "Default" 1172 msgstr "Výchozí" 1173 1174 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:102 1175 msgid "Resize" 1176 msgstr "" 1177 1178 #: libbirdfont/PenTool.vala:81 1179 msgid "Add new points" 1180 msgstr "Přidat nové body" 1181 1182 #: libbirdfont/PointTool.vala:24 1183 msgid "Move control points" 1184 msgstr "Posunout ovládací body" 1185 1186 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:27 1187 msgid "Reload webview" 1188 msgstr "Nahrát znovu webové zobrazení" 1189 1190 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:33 1191 msgid "Export fonts" 1192 msgstr "Vyvést písma" 1193 1194 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:39 1195 msgid "Generate html document" 1196 msgstr "Vytvořit soubor HTML" 1197 1198 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:62 1199 msgid "No fonts created yet" 1200 msgstr "Ještě nevytvořena žádná písma" 1201 1202 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:65 1203 msgid "Create a New Font" 1204 msgstr "Vytvořit nové písmo" 1205 1206 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:76 1207 msgid "Glyphs" 1208 msgstr "Znaky" 1209 1210 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:92 1211 msgid "Backups" 1212 msgstr "Zálohy" 1213 1214 #: libbirdfont/RectangleTool.vala:30 1215 msgid "Rectangle" 1216 msgstr "Obdélník" 1217 1218 #: libbirdfont/ResizeTool.vala:45 1219 msgid "Resize and rotate paths" 1220 msgstr "Změnit velikost a natočení cest" 1221 1222 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:36 1223 msgid "Save changes?" 1224 msgstr "Uložit změny?" 1225 1226 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:44 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:30 1227 msgid "Discard" 1228 msgstr "Zahodit" 1229 1230 #: libbirdfont/SaveDialogListener.vala:28 1231 msgid "Save?" 1232 msgstr "Uložit?" 1233 1234 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:80 1235 msgid "Precision for pen tool" 1236 msgstr "Přesnost pro nástroj psacího pera" 1237 1238 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:88 1239 msgid "Show or hide control point handles" 1240 msgstr "Ukázat nebo skrýt úchopy ovládacích bodů" 1241 1242 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:98 1243 msgid "Fill open paths." 1244 msgstr "Vyplnit otevřené cesty." 1245 1246 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:105 1247 msgid "Use TTF units." 1248 msgstr "Použít jednotky TTF." 1249 1250 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:108 1251 msgid "Number of points added by the freehand tool" 1252 msgstr "Počet bodů přidávaných nástrojem kreslení od ruky" 1253 1254 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:130 1255 msgid "Path simplification threshold" 1256 msgstr "Práh pro zjednodušení cesty" 1257 1258 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:149 1259 msgid "Color theme" 1260 msgstr "Téma barev" 1261 1262 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:151 1263 msgid "Key Bindings" 1264 msgstr "Přiřazení klávesových zkratek" 1265 1266 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 1267 msgid "Character" 1268 msgstr "Znak" 1269 1270 #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:69 1271 msgid "New spacing class" 1272 msgstr "Nová třída prostrkávání (rozestupů)" 1273 1274 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:36 1275 msgid "Spacing" 1276 msgstr "Rozestupy" 1277 1278 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:233 1279 msgid "Left" 1280 msgstr "Vlevo" 1281 1282 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:277 1283 msgid "Right" 1284 msgstr "Vpravo" 1285 1286 #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 libbirdfont/SvgParser.vala:94 1287 msgid "Import" 1288 msgstr "Zavést" 1289 1290 #: libbirdfont/Theme.vala:421 1291 msgid "Canvas Background" 1292 msgstr "Pozadí plátna" 1293 1294 #: libbirdfont/Theme.vala:422 1295 msgid "Filled Stroke" 1296 msgstr "Vyplněný obrys" 1297 1298 #: libbirdfont/Theme.vala:423 1299 msgid "Stroke Color" 1300 msgstr "Barva tahu" 1301 1302 #: libbirdfont/Theme.vala:424 1303 msgid "Handle Color" 1304 msgstr "Barva úchopu" 1305 1306 #: libbirdfont/Theme.vala:425 1307 msgid "Fill Color" 1308 msgstr "Barva výplně" 1309 1310 #: libbirdfont/Theme.vala:426 1311 msgid "Selected Objects" 1312 msgstr "Vybrané objekty" 1313 1314 #: libbirdfont/Theme.vala:428 1315 msgid "Background 1" 1316 msgstr "Pozadí 1" 1317 1318 #: libbirdfont/Theme.vala:429 1319 msgid "Dialog Background" 1320 msgstr "Pozadí dialogu" 1321 1322 #: libbirdfont/Theme.vala:430 1323 msgid "Menu Background" 1324 msgstr "Pozadí nabídky" 1325 1326 #: libbirdfont/Theme.vala:431 1327 msgid "Default Background" 1328 msgstr "Výchozí pozadí" 1329 1330 #: libbirdfont/Theme.vala:433 1331 msgid "Checkbox Background" 1332 msgstr "Pozadí zaškrtávacího okénka" 1333 1334 #: libbirdfont/Theme.vala:435 1335 msgid "Foreground 1" 1336 msgstr "Popředí 1" 1337 1338 #: libbirdfont/Theme.vala:436 1339 msgid "Text Foreground" 1340 msgstr "Popředí textu" 1341 1342 #: libbirdfont/Theme.vala:437 1343 msgid "Table Border" 1344 msgstr "Okraj tabulky" 1345 1346 #: libbirdfont/Theme.vala:438 1347 msgid "Selection Border" 1348 msgstr "Okraj výběru" 1349 1350 #: libbirdfont/Theme.vala:439 1351 msgid "Overview Glyph" 1352 msgstr "Přehledový znak" 1353 1354 #: libbirdfont/Theme.vala:440 1355 msgid "Foreground Inverted" 1356 msgstr "Popředí obráceno" 1357 1358 #: libbirdfont/Theme.vala:441 1359 msgid "Menu Foreground" 1360 msgstr "Popředí nabídky" 1361 1362 #: libbirdfont/Theme.vala:442 1363 msgid "Selected Tab Foreground" 1364 msgstr "Popředí vybrané karty" 1365 1366 #: libbirdfont/Theme.vala:443 1367 msgid "Tab Separator" 1368 msgstr "Oddělovač karty" 1369 1370 #: libbirdfont/Theme.vala:445 1371 msgid "Highlighted 1" 1372 msgstr "Zvýrazněno 1" 1373 1374 #: libbirdfont/Theme.vala:446 1375 msgid "Highlighted Guide" 1376 msgstr "Zvýrazněné vodítko" 1377 1378 #: libbirdfont/Theme.vala:448 1379 msgid "Grid" 1380 msgstr "Mřížka" 1381 1382 #: libbirdfont/Theme.vala:450 1383 msgid "Guide 1" 1384 msgstr "Vodítko 1" 1385 1386 #: libbirdfont/Theme.vala:451 1387 msgid "Guide 2" 1388 msgstr "Vodítko 2" 1389 1390 #: libbirdfont/Theme.vala:452 1391 msgid "Guide 3" 1392 msgstr "Vodítko 3" 1393 1394 #: libbirdfont/Theme.vala:454 1395 msgid "Button Border 1" 1396 msgstr "Okraj tlačítka 1" 1397 1398 #: libbirdfont/Theme.vala:455 1399 msgid "Button Background 1" 1400 msgstr "Pozadí tlačítka 1" 1401 1402 #: libbirdfont/Theme.vala:456 1403 msgid "Button Border 2" 1404 msgstr "Okraj tlačítka 2" 1405 1406 #: libbirdfont/Theme.vala:457 1407 msgid "Button Background 2" 1408 msgstr "Pozadí tlačítka 2" 1409 1410 #: libbirdfont/Theme.vala:458 1411 msgid "Button Border 3" 1412 msgstr "Okraj tlačítka 3" 1413 1414 #: libbirdfont/Theme.vala:459 1415 msgid "Button Background 3" 1416 msgstr "Pozadí tlačítka 3" 1417 1418 #: libbirdfont/Theme.vala:460 1419 msgid "Button Border 4" 1420 msgstr "Okraj tlačítka 4" 1421 1422 #: libbirdfont/Theme.vala:461 1423 msgid "Button Background 4" 1424 msgstr "Pozadí tlačítka 4" 1425 1426 #: libbirdfont/Theme.vala:463 1427 msgid "Button Foreground" 1428 msgstr "Popředí tlačítka" 1429 1430 #: libbirdfont/Theme.vala:464 1431 msgid "Selected Button Foreground" 1432 msgstr "Popředí vybraného tlačítka" 1433 1434 #: libbirdfont/Theme.vala:466 1435 msgid "Tool Foreground" 1436 msgstr "Popředí nástroje" 1437 1438 #: libbirdfont/Theme.vala:467 1439 msgid "Selected Tool Foreground" 1440 msgstr "Popředí vybraného nástroje" 1441 1442 #: libbirdfont/Theme.vala:469 1443 msgid "Text Area Background" 1444 msgstr "Pozadí textové oblasti" 1445 1446 #: libbirdfont/Theme.vala:471 1447 msgid "Overview Item Border" 1448 msgstr "Okraj přehledové položky" 1449 1450 #: libbirdfont/Theme.vala:473 1451 msgid "Selected Overview Item" 1452 msgstr "Položka vybraného přehledu" 1453 1454 #: libbirdfont/Theme.vala:474 1455 msgid "Overview Item 1" 1456 msgstr "Položka přehledu 1" 1457 1458 #: libbirdfont/Theme.vala:475 1459 msgid "Overview Item 2" 1460 msgstr "Položka přehledu 2" 1461 1462 #: libbirdfont/Theme.vala:477 1463 msgid "Overview Selected Foreground" 1464 msgstr "Popředí vybraného přehledu" 1465 1466 #: libbirdfont/Theme.vala:478 1467 msgid "Overview Foreground" 1468 msgstr "Popředí přehledu" 1469 1470 #: libbirdfont/Theme.vala:480 1471 msgid "Glyph Count Background 1" 1472 msgstr "Pozadí počtu znaků 1" 1473 1474 #: libbirdfont/Theme.vala:481 1475 msgid "Glyph Count Background 2" 1476 msgstr "Pozadí počtu znaků 2" 1477 1478 #: libbirdfont/Theme.vala:483 1479 msgid "Dialog Shadow" 1480 msgstr "Stín dialogu" 1481 1482 #: libbirdfont/Theme.vala:485 1483 msgid "Selected Active Cubic Control Point" 1484 msgstr "Vybraný činný krychlový ovládací bod" 1485 1486 #: libbirdfont/Theme.vala:486 1487 msgid "Selected Cubic Control Point" 1488 msgstr "Vybraný krychlový ovládací bod" 1489 1490 #: libbirdfont/Theme.vala:487 1491 msgid "Active Cubic Control Point" 1492 msgstr "Činný krychlový ovládací bod" 1493 1494 #: libbirdfont/Theme.vala:488 1495 msgid "Cubic Control Point" 1496 msgstr "Krychlový ovládací bod" 1497 1498 #: libbirdfont/Theme.vala:490 1499 msgid "Selected Active Quadratic Control Point" 1500 msgstr "Vybraný činný čtvercový ovládací bod" 1501 1502 #: libbirdfont/Theme.vala:491 1503 msgid "Selected Quadratic Control Point" 1504 msgstr "Vybraný čtvercový ovládací bod" 1505 1506 #: libbirdfont/Theme.vala:492 1507 msgid "Active Quadratic Control Point" 1508 msgstr "Činný čtvercový ovládací bod" 1509 1510 #: libbirdfont/Theme.vala:493 1511 msgid "Cubic Quadratic Point" 1512 msgstr "Krychlový čtvercový bod " 1513 1514 #: libbirdfont/Theme.vala:495 1515 msgid "Selected Control Point Handle" 1516 msgstr "Vybraný úchop ovládacího bodu" 1517 1518 #: libbirdfont/Theme.vala:496 1519 msgid "Active Handle" 1520 msgstr "Činný úchop" 1521 1522 #: libbirdfont/Theme.vala:497 1523 msgid "Control Point Handle" 1524 msgstr "Úchop ovládacího bodu" 1525 1526 #: libbirdfont/Theme.vala:499 1527 msgid "Merge" 1528 msgstr "Sloučit" 1529 1530 #: libbirdfont/Theme.vala:500 1531 msgid "Spin Button" 1532 msgstr "Kruhové tlačítko" 1533 1534 #: libbirdfont/Theme.vala:501 1535 msgid "Active Spin Button" 1536 msgstr "Činné kruhové tlačítko" 1537 1538 #: libbirdfont/Theme.vala:502 1539 msgid "Zoom Bar Border" 1540 msgstr "Okraj zvětšovacího pruhu" 1541 1542 #: libbirdfont/Theme.vala:503 1543 msgid "Font Name" 1544 msgstr "Název písma" 1545 1546 #: libbirdfont/Theme.vala:687 1547 msgid "New theme" 1548 msgstr "Nový motiv" 1549 1550 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:118 1551 msgid "Add new theme" 1552 msgstr "Přidat nový motiv" 1553 1554 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:120 1555 msgid "Colors" 1556 msgstr "Barvy" 1557 1558 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:147 1559 msgid "Dark" 1560 msgstr "Tmavé" 1561 1562 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:149 1563 msgid "Bright" 1564 msgstr "Světlé" 1565 1566 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:153 1567 msgid "Custom" 1568 msgstr "Vlastní" 1569 1570 #: libbirdfont/ThemeTools.vala:30 1571 msgid "Color" 1572 msgstr "Barva" 1573 1574 #: libbirdfont/ToolItem.vala:44 1575 msgid "Shift" 1576 msgstr "Posun" 1577 1578 #: libbirdfont/TrackTool.vala:57 1579 msgid "Freehand drawing" 1580 msgstr "Kreslení od ruky" 1581 1582 #: libbirdfont/VersionList.vala:50 1583 msgid "New version" 1584 msgstr "Nová verze" 1585 1586 #: birdfont/GtkWindow.vala:514 1587 msgid "Your fonts have been exported." 1588 msgstr "Písma byla uložena." 1589 1590 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 1591 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" 1592 msgstr "Ořez podle jasu, od 0.001 do 2, výchozí hodnota je 1" 1593 1594 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 1595 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" 1596 msgstr "Podrobnosti, od 0.001 do 9.999, výchozí hodnota je 1" 1597 1598 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 1599 msgid "use quadratic control points" 1600 msgstr "Použít kvadratické ovládací body" 1601 1602 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 1603 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" 1604 msgstr "Zjednodušení, od 0.001 do 1, výchozí hodnota je 0.5" 1605 1606 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 1607 msgid "File does not exist." 1608 msgstr "Soubor neexistuje." 1609 1610 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 1611 msgid "Unknown file format." 1612 msgstr "Neznámý formát souboru." 1613 1614 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 1615 msgid "Writing" 1616 msgstr "Zapisuje se" 1617 1618 #~ msgid "Full name (name and style)" 1619 #~ msgstr "Celý název (název a styl)" 1620 1621 #~ msgid "Unique identifier" 1622 #~ msgstr "Jedinečný identifikátor" 1623 1624 #~ msgid "Active Control Point Handle" 1625 #~ msgstr "Činný úchop ovládacího bodu" 1626 1627 #~ msgid "Move to path to the bottom layer" 1628 #~ msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 1629 1630 #~ msgid "Select color" 1631 #~ msgstr "Vybrat barvu" 1632 1633 #~ msgid "print this message\n" 1634 #~ msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou\n" 1635 1636 #~ msgid "write files to this directory\n" 1637 #~ msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře\n" 1638 1639 #~ msgid "write svg file\n" 1640 #~ msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG\n" 1641 1642 #~ msgid "write ttf and eot files\n" 1643 #~ msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT\n" 1644 1645 #~ msgid "Default theme" 1646 #~ msgstr "Výchozí motiv" 1647 1648 #~ msgid "High contrast theme" 1649 #~ msgstr "Motiv s vysokým kontrastem" 1650 1651 #~ msgid "Custom theme" 1652 #~ msgstr "Vlastní motiv" 1653 1654 #~ msgid "Background 2" 1655 #~ msgstr "Pozadí 2" 1656 1657 #~ msgid "Background 3" 1658 #~ msgstr "Pozadí 3" 1659 1660 #~ msgid "Background 4" 1661 #~ msgstr "Pozadí 4" 1662 1663 #~ msgid "Background 5" 1664 #~ msgstr "Pozadí 5" 1665 1666 #~ msgid "Background 6" 1667 #~ msgstr "Pozadí 6" 1668 1669 #~ msgid "Background 7" 1670 #~ msgstr "Pozadí 7" 1671 1672 #~ msgid "Background 8" 1673 #~ msgstr "Pozadí 8" 1674 1675 #~ msgid "Background 9" 1676 #~ msgstr "Pozadí 9" 1677 1678 #~ msgid "Foreground 2" 1679 #~ msgstr "Popředí 2" 1680 1681 #~ msgid "Foreground 3" 1682 #~ msgstr "Popředí 3" 1683 1684 #~ msgid "Foreground 4" 1685 #~ msgstr "Popředí 4" 1686 1687 #~ msgid "Foreground 5" 1688 #~ msgstr "Popředí 5" 1689 1690 #~ msgid "Foreground 6" 1691 #~ msgstr "Popředí 6" 1692 1693 #~ msgid "Foreground 7" 1694 #~ msgstr "Popředí 7" 1695 1696 #~ msgid "Selected Overview Item 1" 1697 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 1" 1698 1699 #~ msgid "Selected Overview Item 2" 1700 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 2" 1701 1702 #~ msgid "Glyph Count Background" 1703 #~ msgstr "Pozadí počtu znaků" 1704 1705 #~ msgid "New Font" 1706 #~ msgstr "Nové písmo" 1707 1708 #~ msgid "No fonts created yet." 1709 #~ msgstr "Ještě nebylo vytvořeno žádné písmo." 1710 1711 #~ msgid "Recent files" 1712 #~ msgstr "Nedávno otevřené soubory" 1713 1714 #~ msgid "Backup" 1715 #~ msgstr "Záloha" 1716 1717 #~ msgid "Control Point Tools" 1718 #~ msgstr "Nástroje pro práci s body" 1719 1720 #~ msgid "Select Background" 1721 #~ msgstr "Vybrat pozadí" 1722 1723 #~ msgid "Saving" 1724 #~ msgstr "Ukládá se" 1725 1726 #~ msgid "Loading the unicode character database" 1727 #~ msgstr "Nahrává se databáze Unicode znaků" 1728 1729 #~ msgid "Three font files have been created." 1730 #~ msgstr "Byly vytvořeny tři soubory písma." 1731 1732 #~ msgid "Writing TTF and EOT files." 1733 #~ msgstr "Zapisují se soubory TTF a EOT." 1734 1735 #~ msgid "Writing SVG file." 1736 #~ msgstr "Zapisuje se soubor SVG." 1737 1738 #~ msgid "The file is write protected." 1739 #~ msgstr "Soubor je chráněn proti zápisu." 1740 1741 #~ msgid "" 1742 #~ "Right click to edit the class and left click to kern glyphs in the class." 1743 #~ msgstr "" 1744 #~ "Klepněte pravým tlačítkem myši pro úpravu třídy a levým tlačítkem pro " 1745 #~ "podřezání (vyrovnání) znaků dané třídy (úprava mezer mezi písmeny)." 1746 1747 #~ msgid "Stroke color" 1748 #~ msgstr "Barva tahu" 1749 1750 #~ msgid "Handle color" 1751 #~ msgstr "Barva úchopu" 1752 1753 #~ msgid "Object color" 1754 #~ msgstr "Barva předmětu" 1755 1756 #~ msgid "Select Background Image" 1757 #~ msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 1758 1759 #~ msgid "Font size" 1760 #~ msgstr "Velikost písma" 1761 1762 #~ msgid "Font size " 1763 #~ msgstr "Velikost písma " 1764 1765 #~ msgid "Show guidelines for x-height and baseline" 1766 #~ msgstr "Zobrazit pomocné linky střední a dolní dotažnice" 1767 1768 #~ msgid "Adjust right side bearing." 1769 #~ msgstr "Upravit spojitost pravé strany" 1770 1771 #~ msgid "Insert last edited glyph" 1772 #~ msgstr "Vložit naposledy upravovaný znak" 1773 1774 #~ msgid "Loading XML data." 1775 #~ msgstr "Nahrávají se data XML." 1776 1777 #~ msgid "Default language" 1778 #~ msgstr "Výchozí jazyk" 1779 1780 #~ msgid "Private use area" 1781 #~ msgstr "Zvláštní symboly souboru znaků" 1782 1783 #~ msgid "Show full unicode characters set" 1784 #~ msgstr "Ukázat úplnou znakovou sadu Unicode" 1785 1786 #~ msgid "Show default characters set" 1787 #~ msgstr "Ukázat výchozí znakovou sadu" 1788 1789 #~ msgid "Show all characters in the font" 1790 #~ msgstr "Ukázat všechny v písmu obsažené znaky" 1791 1792 #~ msgid "Use one pixel per unit" 1793 #~ msgstr "Použít jeden pixel na jednotku" 1794 1795 #~ msgid "Set precision" 1796 #~ msgstr "Stanovit přesnost" 1797 1798 #~ msgid "" 1799 #~ "Show all control point handles or only handles for the selected points." 1800 #~ msgstr "Ukázat všechny ovládací body nebo jen vybrané body." 1801 1802 #~ msgid "Set fill color for open paths." 1803 #~ msgstr "Stanovit barvu výplně pro otevřené cesty." 1804 1805 #~ msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." 1806 #~ msgstr "Nastavit počet vzorků na bod v nástroji pro kreslení od ruky." 1807 1808 #~ msgid "Simplification threshold" 1809 #~ msgstr "Hodnota prahu zjednodušení" 1810 1811 #~ msgid "Kerning:" 1812 #~ msgstr "Podřezávání:" 1813 1814 #~ msgid "Text" 1815 #~ msgstr "Text" 1816 1817 #~ msgid "_New" 1818 #~ msgstr "_Nový" 1819 1820 #~ msgid "_Open" 1821 #~ msgstr "_Otevřít" 1822 1823 #~ msgid "_Recent Files" 1824 #~ msgstr "Ne_dávné dokumenty" 1825 1826 #~ msgid "Save _as" 1827 #~ msgstr "Uloži_t jako" 1828 1829 #~ msgid "_Export" 1830 #~ msgstr "_Vyvést" 1831 1832 #~ msgid "_Preview" 1833 #~ msgstr "Ná_hled" 1834 1835 #~ msgid "Name and _Description" 1836 #~ msgstr "Název a _popis" 1837 1838 #~ msgid "Select _Character Set" 1839 #~ msgstr "Vybrat _znakovou sadu" 1840 1841 #~ msgid "_Quit" 1842 #~ msgstr "U_končit" 1843 1844 #~ msgid "_Undo" 1845 #~ msgstr "_Zpět" 1846 1847 #~ msgid "_Redo" 1848 #~ msgstr "_Znovu" 1849 1850 #~ msgid "_Copy" 1851 #~ msgstr "_Kopírovat" 1852 1853 #~ msgid "_Paste" 1854 #~ msgstr "_Vložit" 1855 1856 #~ msgid "Paste _In Place" 1857 #~ msgstr "Vložit v _původní poloze" 1858 1859 #~ msgid "Select All Pa_ths" 1860 #~ msgstr "Vybrat všechny _cesty" 1861 1862 #~ msgid "Move _To Baseline" 1863 #~ msgstr "Přesunout _na základní linku" 1864 1865 #~ msgid "_Search" 1866 #~ msgstr "_Hledat" 1867 1868 #~ msgid "_Export Glyph as SVG" 1869 #~ msgstr "_Vyvést znak jako SVG" 1870 1871 #~ msgid "_Import SVG" 1872 #~ msgstr "_Zavést SVG" 1873 1874 #~ msgid "Simpl_ify Path" 1875 #~ msgstr "Zj_ednodušit cestu" 1876 1877 #~ msgid "Close _Path" 1878 #~ msgstr "Zavřít ce_stu" 1879 1880 #~ msgid "_Glyph Sequence" 1881 #~ msgstr "Pořadí zn_aků" 1882 1883 #~ msgid "Set Glyph _Background" 1884 #~ msgstr "Nastavit _pozadí znaku" 1885 1886 #~ msgid "_Remove Glyph Background" 1887 #~ msgstr "_Odstranit pozadí znaku" 1888 1889 #~ msgid "_Select Point Above" 1890 #~ msgstr "_Vybrat bod ležící nad" 1891 1892 #~ msgid "Select _Next Point" 1893 #~ msgstr "Vybrat _další bod" 1894 1895 #~ msgid "Select _Previous Point" 1896 #~ msgstr "Vybrat _předchozí bod" 1897 1898 #~ msgid "Select Point _Below" 1899 #~ msgstr "Vybrat bod ležící p_od" 1900 1901 #~ msgid "_Next Tab" 1902 #~ msgstr "_Další karta" 1903 1904 #~ msgid "_Previous Tab" 1905 #~ msgstr "_Předchozí karta" 1906 1907 #~ msgid "_Close Tab" 1908 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 1909 1910 #~ msgid "Close _All Tabs" 1911 #~ msgstr "Zavřít _všechny karty" 1912 1913 #~ msgid "_Create Path" 1914 #~ msgstr "Vy_tvořit cestu" 1915 1916 #~ msgid "_Zoom" 1917 #~ msgstr "_Zvětšení" 1918 1919 #~ msgid "_Create Counter Path" 1920 #~ msgstr "_Vytvořit opačnou cestu" 1921 1922 #~ msgid "_Move" 1923 #~ msgstr "_Posunout" 1924 1925 #~ msgid "Show _Full Unicode Characters Set" 1926 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 1927 1928 #~ msgid "Show De_fault Characters Set" 1929 #~ msgstr "Ukázat _výchozí znakovou sadu" 1930 1931 #~ msgid "Show Characters in Font" 1932 #~ msgstr "Ukázat v písmu obsažené znaky" 1933 1934 #~ msgid "Add New _Grid Item" 1935 #~ msgstr "Přidat novou položku na _mřížku" 1936 1937 #~ msgid "Remove Gr_id Item" 1938 #~ msgstr "Odstranit položku z mříž_ky" 1939 1940 #~ msgid "_Zoom In" 1941 #~ msgstr "Při_blížit" 1942 1943 #~ msgid "Zoom _Out" 1944 #~ msgstr "Od_dálit" 1945 1946 #~ msgid "U_se One Pixel Per Unit" 1947 #~ msgstr "Po_užít jeden pixel na jednotku" 1948 1949 #~ msgid "Show Kerning _Tab" 1950 #~ msgstr "Ukázat _kartu podřezávání" 1951 1952 #~ msgid "_List Kerning Pairs" 1953 #~ msgstr "V_ypsat dvojice podřezávání" 1954 1955 #~ msgid "Show _Spacing Tab" 1956 #~ msgstr "Ukázat kartu _rozestavění" 1957 1958 #~ msgid "Select _Next Kerning Pair" 1959 #~ msgstr "Vybrat _další dvojici podřezávání" 1960 1961 #~ msgid "Select _Previous Kerning Pair" 1962 #~ msgstr "Vybrat _předchozí dvojici podřezávání" 1963 1964 #~ msgid "_Save as .bfp" 1965 #~ msgstr "Uložit _jako .bfp" 1966 1967 #~ msgid "_Show Ligatures" 1968 #~ msgstr "_Ukázat slitky" 1969 1970 #~ msgid "_Add Ligature" 1971 #~ msgstr "_Přidat slitek" 1972 1973 #~ msgid "_File" 1974 #~ msgstr "_Soubor" 1975 1976 #~ msgid "_Edit" 1977 #~ msgstr "Úp_ravy" 1978 1979 #~ msgid "_Tab" 1980 #~ msgstr "_Karta" 1981 1982 #~ msgid "T_ool" 1983 #~ msgstr "_Nástroj" 1984 1985 #~ msgid "_Kerning" 1986 #~ msgstr "_Podřezávání" 1987 1988 #~ msgid "_Close tab" 1989 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 1990 1991 #~ msgid "Show _full unicode characters set" 1992 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 1993 1994 #~ msgid "Zoom in on region boundaries" 1995 #~ msgstr "Auf Bereichsgrenzen vergrößern" 1996 1997 #~ msgid "Set contrast for background image" 1998 #~ msgstr "Kontrast Hintergrundbild einstellen" 1999 2000 #~ msgid "Backgrounds" 2001 #~ msgstr "Hintergründe" 2002 2003 #~ msgid "Creating thumbnails" 2004 #~ msgstr "Miniaturbilder werden erstellt" 2005 2006 #~ msgid "Delay response for editing tools" 2007 #~ msgstr "Verzögerte Reaktion für Bearbeitungswerkzeuge" 2008 2009 #~ msgid "_Remove All Kerning Pairs" 2010 #~ msgstr "Alle Unterschneidungs-Paare _entfernen" 2011 2012 #~ msgid "Merge paths" 2013 #~ msgstr "Pfade vereinen" 2014 2015 #~ msgid "Delete selected glyph" 2016 #~ msgstr "Ausgewähltes Zeichen löschen" 2017 2018 #~ msgid "Zoom in on region boundries" 2019 #~ msgstr "Innerhalb der Bereichsgrenzen vergrößern" 2020 2021 #~ msgid "Right click or use left command key and click to add new points" 2022 #~ msgstr "" 2023 #~ "Rechtsklick oder linke Steuerungs-Taste gedrückt halten und klicken, um " 2024 #~ "neue Punkte hinzuzufügen" 2025 2026 #~ msgid "Right click to add new points, left click to move points" 2027 #~ msgstr "" 2028 #~ "Rechtsklick um neue Punkte hinzuzufügen, Linksklink um Punkte zu " 2029 #~ "verschieben" 2030 2031 #~ msgid "and double click to add new point on path." 2032 #~ msgstr "und Doppelklick um einen neuen Punkt auf einem Pfad zu erstellen." 2033 2034 #~ msgid "Zoom to scale 1:1" 2035 #~ msgstr "Zoom para escala 1:1" 2036 2037 #~ msgid "Zoom in at region boundries" 2038 #~ msgstr "Ajustar para limites do caractere" 2039 2040 #~ msgid "Zoom in background image" 2041 #~ msgstr "Ajustar zoom para imagem de fundo" 2042 2043 #~ msgid "_Save" 2044 #~ msgstr "_Salvar" 2045 2046 #~ msgid "exit if a test case failes" 2047 #~ msgstr "sair se um caso de teste falhar" 2048 2049 #~ msgid "Postscript name" 2050 #~ msgstr "Nome Postscript" 2051 2052 #~ msgid "Recover" 2053 #~ msgstr "Recuperar" 2054 2055 #~ msgid "Delete all" 2056 #~ msgstr "Remover todos" 2057 2058 #~ msgid "Full name (name & style)" 2059 #~ msgstr "Nome completo (nome e estilo)" 2060 2061 #~ msgid "Update name & description" 2062 #~ msgstr "Atualizar nome e descrição" 2063 2064 #~ msgid "Create a new font" 2065 #~ msgstr "Criar uma nova fonte" 2066 2067 #~ msgid "Add name and description to this font." 2068 #~ msgstr "Adicionar nome e descrição para esta fonte." 2069 2070 #~ msgid "Preferences" 2071 #~ msgstr "Preferências" 2072 2073 #~ msgid "Export SVG, TTF & EOT fonts" 2074 #~ msgstr "Exportar fontes em SVG, TTF e EOT" 2075 2076 #~ msgid "Export SVG font and view the result" 2077 #~ msgstr "Exportar fonte SVG e visualizar resultado" 2078 2079 #~ msgid "" 2080 #~ "The loaded font can be overwritten if you choose to continue with preview." 2081 #~ msgstr "" 2082 #~ "A fonte carregada pode ser sobrescrita se você escolher continuar a " 2083 #~ "visualização." 2084 2085 #~ msgid "Continue" 2086 #~ msgstr "Continuar" 2087 2088 #~ msgid "Continue and don't ask me again." 2089 #~ msgstr "Continue e não pergunte novamente." 2090 2091 #~ msgid "Use left command key (⌘) + click to add new points" 2092 #~ msgstr "" 2093 #~ "Pressione a tecla de comando da esquerda (⌘) e clique para adicionar " 2094 #~ "pontos" 2095 2096 #~ msgid "Save as" 2097 #~ msgstr "Salvar como" 2098 2099 #~ msgid "Show all characters in font" 2100 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres presentes na fonte" 2101 2102 #~ msgid "_Description" 2103 #~ msgstr "_Descrição" 2104 2105 #~ msgid "_Select all paths" 2106 #~ msgstr "Selecionar _todos os caminhos" 2107 2108 #~ msgid "_Export glyph as SVG" 2109 #~ msgstr "_Exportar caractere como SVG" 2110 2111 #~ msgid "Close _path" 2112 #~ msgstr "_Fechar caminho" 2113 2114 #~ msgid "_Select point above" 2115 #~ msgstr "_Selecionar ponto acima" 2116 2117 #~ msgid "Select _next point" 2118 #~ msgstr "Selecionar _próximo ponto" 2119 2120 #~ msgid "Select _previous point" 2121 #~ msgstr "Selecionar ponto _anterior" 2122 2123 #~ msgid "Select point _below" 2124 #~ msgstr "Selecionar ponto _inferior" 2125 2126 #~ msgid "_Next tab" 2127 #~ msgstr "_Próxima aba" 2128 2129 #~ msgid "_Previous tab" 2130 #~ msgstr "Aba a_nterior" 2131 2132 #~ msgid "Close _all tabs" 2133 #~ msgstr "Fechar _todas as abas" 2134 2135 #~ msgid "_Create path" 2136 #~ msgstr "_Criar caminho" 2137 2138 #~ msgid "_Create counter path" 2139 #~ msgstr "_Criar caminho inverso" 2140 2141 #~ msgid "Show de_fault characters set" 2142 #~ msgstr "E_xibir sequência de caracteres padrão" 2143 2144 #~ msgid "Show characters in font" 2145 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres da fonte" 2146 2147 #~ msgid "Add new _grid item" 2148 #~ msgstr "Adicionar novo item de _grade" 2149 2150 #~ msgid "Remove gr_id item" 2151 #~ msgstr "Remover item de g_rade" 2152 2153 #~ msgid "_Zoom in" 2154 #~ msgstr "Aumentar _zoom" 2155 2156 #~ msgid "Zoom _out" 2157 #~ msgstr "Diminuir zo_om" 2158 2159 #~ msgid "Zoom to _scale 1:1" 2160 #~ msgstr "Zoom para e_scala 1:1" 2161 2162 #~ msgid "" 2163 #~ "The loaded font will be overwritten if you choose to continue with " 2164 #~ "preview." 2165 #~ msgstr "A fonte carregada será sobrescrita se você continuar com a prévia." 2166 2167 #~ msgid "Export glyph to svg file" 2168 #~ msgstr "Exportar caractere para arquivo svg" 2169 2170 #~ msgid "Wrote font files" 2171 #~ msgstr "Escreveu arquivos de fonte" 2172 2173 #~ msgid "Create new kerning class" 2174 #~ msgstr "Neue Unterschneidungsklasse erstellen" 2175 2176 #~ msgid "Zoom to _Scale 1:1" 2177 #~ msgstr "Zoom auf _Maßstab 1:1" 2178