The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

cs.po in po

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of po/cs.po.
Update translations
1 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. 3 # Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2014. 4 msgid "" 5 msgstr "" 6 "Project-Id-Version: \n" 7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 8 "POT-Creation-Date: 2015-08-09 08:42+0200\n" 9 "PO-Revision-Date: 2015-06-27 20:55+0000\n" 10 "Last-Translator: fri <pavelfric@yahoo.com>\n" 11 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" 12 "Language: cs\n" 13 "MIME-Version: 1.0\n" 14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 17 "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" 18 "X-POOTLE-MTIME: 1435438509.000000\n" 19 20 #: libbirdfont/Argument.vala:276 21 msgid "Usage" 22 msgstr "Použití" 23 24 # tohle je výpis pro příkazový řádek, ty velký písmena jsou tam schválně 25 #: libbirdfont/Argument.vala:278 libbirdfont/BirdFont.vala:179 26 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 27 msgid "FILE" 28 msgstr "SOUBOR" 29 30 # to samé jako předchozí, ještě sem to změnil na přepínač, protože je to pro Linux a tam je tenhle překlad používanější 31 #: libbirdfont/Argument.vala:278 libbirdfont/BirdFont.vala:179 32 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 33 msgid "OPTION" 34 msgstr "PŘEPÍNAČ" 35 36 #: libbirdfont/Argument.vala:280 37 msgid "enable Android customizations" 38 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Android" 39 40 #: libbirdfont/Argument.vala:281 41 msgid "show coordinate in glyph view" 42 msgstr "Ukázat souřadnice v přehledu znaků" 43 44 #: libbirdfont/Argument.vala:282 45 msgid "exit if a test case fails" 46 msgstr "Ukončit, pokud zkouška selže" 47 48 #: libbirdfont/Argument.vala:283 49 msgid "treat warnings as fatal" 50 msgstr "Upozornění budou považována za chyby" 51 52 #: libbirdfont/Argument.vala:284 53 msgid "show this message" 54 msgstr "Ukázat tuto zprávu" 55 56 #: libbirdfont/Argument.vala:285 57 msgid "write a log file" 58 msgstr "Zapsat soubor se zápisem" 59 60 #: libbirdfont/Argument.vala:286 61 msgid "enable Machintosh customizations" 62 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Mac" 63 64 #: libbirdfont/Argument.vala:287 65 msgid "enable Windows customizations" 66 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Windows" 67 68 #: libbirdfont/Argument.vala:288 69 msgid "don't translate" 70 msgstr "Nepřekládat" 71 72 #: libbirdfont/Argument.vala:289 73 msgid "sleep between each command in test suite" 74 msgstr "Čekat chvíli před každým spuštěním příkazu ve zkušební sadě" 75 76 #: libbirdfont/Argument.vala:290 77 msgid "run test case" 78 msgstr "Spustit vybranou zkušební sadu" 79 80 #: libbirdfont/BackgroundSelectionTool.vala:23 81 msgid "Select background" 82 msgstr "Vybrat pozadí" 83 84 #: libbirdfont/BackgroundTab.vala:46 libbirdfont/BackgroundTools.vala:26 85 msgid "Background Image" 86 msgstr "Obrázek pozadí" 87 88 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:41 89 msgid "Move, resize and rotate background image" 90 msgstr "Posunout, změnit velikost a otočit obrázek pozadí" 91 92 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:223 93 msgid "Select background image" 94 msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 95 96 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:27 97 msgid "Images" 98 msgstr "Obrázky" 99 100 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:34 libbirdfont/FileDialogTab.vala:94 101 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:106 102 msgid "Files" 103 msgstr "Soubory" 104 105 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:38 106 msgid "Parts" 107 msgstr "Části" 108 109 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:44 libbirdfont/Glyph.vala:2317 110 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 111 msgid "Add" 112 msgstr "Přidat" 113 114 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:86 115 msgid "Select Glyph" 116 msgstr "Vybrat znak" 117 118 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:185 libbirdfont/LoadCallback.vala:102 119 #: libbirdfont/Menu.vala:50 120 msgid "Open" 121 msgstr "Otevřít" 122 123 #: libbirdfont/BezierTool.vala:50 124 msgid "Create Beziér curves" 125 msgstr "Vytvořit Bézierovy křivky" 126 127 #: libbirdfont/BirdFont.vala:23 libbirdfont/BirdFont.vala:177 128 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 129 msgid "Usage:" 130 msgstr "Použití:" 131 132 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 133 msgid "BF-FILE" 134 msgstr "Soubor BF" 135 136 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 137 msgid "SVG-FILES ..." 138 msgstr "Soubory SVG..." 139 140 #: libbirdfont/BirdFont.vala:59 libbirdfont/BirdFont.vala:67 141 msgid "does not exist." 142 msgstr "neexistuje." 143 144 #: libbirdfont/BirdFont.vala:68 145 msgid "A new font will be created." 146 msgstr "Bude vytvořeno nové písmo." 147 148 #: libbirdfont/BirdFont.vala:90 149 msgid "Failed to import" 150 msgstr "Nepodařilo se zavést" 151 152 #: libbirdfont/BirdFont.vala:91 153 msgid "Aborting" 154 msgstr "Ruší se" 155 156 #: libbirdfont/BirdFont.vala:129 157 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." 158 msgstr "není název znaku nebo hodnota Unicode." 159 160 #: libbirdfont/BirdFont.vala:130 161 msgid "Unicode values must start with U+." 162 msgstr "Hodnoty Unicode musí začínat na U+." 163 164 #: libbirdfont/BirdFont.vala:156 165 msgid "Adding" 166 msgstr "Přidává se" 167 168 #: libbirdfont/BirdFont.vala:160 169 msgid "to" 170 msgstr "do" 171 172 #: libbirdfont/BirdFont.vala:162 173 msgid "Glyph" 174 msgstr "Znak" 175 176 #: libbirdfont/BirdFont.vala:166 libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:135 177 #: libbirdfont/Menu.vala:485 libbirdfont/Menu.vala:487 178 #: libbirdfont/VersionList.vala:259 birdfont/GtkWindow.vala:955 179 msgid "Version" 180 msgstr "Verze" 181 182 #: libbirdfont/BirdFont.vala:180 birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 183 msgid "print this message" 184 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou" 185 186 #: libbirdfont/BirdFont.vala:181 187 msgid "write files to this directory" 188 msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře" 189 190 #: libbirdfont/BirdFont.vala:182 191 msgid "write svg file" 192 msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG" 193 194 #: libbirdfont/BirdFont.vala:183 195 msgid "write ttf and eot file" 196 msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT" 197 198 #: libbirdfont/BirdFont.vala:297 199 msgid "Can't find output directory" 200 msgstr "Výstupní adresář se nepodařilo nalézt" 201 202 #: libbirdfont/CircleTool.vala:36 203 msgid "Circle" 204 msgstr "Kruh" 205 206 #: libbirdfont/CutBackgroundTool.vala:38 207 msgid "Crop background image" 208 msgstr "Oříznout obrázek pozadí" 209 210 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:25 211 msgid "Default Language" 212 msgstr "Výchozí jazyk" 213 214 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:26 215 msgid "Private Use Area" 216 msgstr "Rozsah pro vlasní znaky" 217 218 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:28 219 msgid "Chinese" 220 msgstr "Čínština" 221 222 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:29 223 msgid "English" 224 msgstr "Angličtina" 225 226 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:30 227 msgid "Greek" 228 msgstr "Řečtina" 229 230 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:31 231 msgid "Japanese" 232 msgstr "Japonština" 233 234 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:32 235 msgid "Javanese" 236 msgstr "Javánština" 237 238 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:33 239 msgid "Latin" 240 msgstr "Latina" 241 242 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:34 243 msgid "Russian" 244 msgstr "Ruština" 245 246 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:35 247 msgid "Swedish" 248 msgstr "Švédština" 249 250 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:36 251 msgid "Thai" 252 msgstr "Thajština" 253 254 #. / All lower case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 255 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:118 libbirdfont/ExportTool.vala:365 256 msgid "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" 257 msgstr "" 258 "a á b c č d ď e é ě f g h i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y " 259 "ý z ž" 260 261 #. / All upper case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 262 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:121 libbirdfont/ExportTool.vala:366 263 msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" 264 msgstr "" 265 "A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y " 266 "Ý Z Ž" 267 268 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:52 269 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:182 libbirdfont/ExportSettings.vala:133 270 #: libbirdfont/Menu.vala:478 libbirdfont/TableLayout.vala:203 271 msgid "Name and Description" 272 msgstr "Název a popis" 273 274 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:56 libbirdfont/MenuTab.vala:84 275 #: birdfont/GtkWindow.vala:899 276 msgid "PostScript Name" 277 msgstr "Název PostScript" 278 279 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:66 libbirdfont/MenuTab.vala:89 280 #: libbirdfont/MenuTab.vala:626 birdfont/GtkWindow.vala:906 281 msgid "Name" 282 msgstr "Název" 283 284 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:76 libbirdfont/MenuTab.vala:94 285 #: birdfont/GtkWindow.vala:913 286 msgid "Style" 287 msgstr "Styl" 288 289 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:86 birdfont/GtkWindow.vala:919 290 msgid "Bold" 291 msgstr "Tučné" 292 293 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:95 birdfont/GtkWindow.vala:926 294 msgid "Italic" 295 msgstr "Kurzíva" 296 297 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:105 birdfont/GtkWindow.vala:934 298 msgid "Weight" 299 msgstr "Tloušťka" 300 301 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:115 libbirdfont/MenuTab.vala:99 302 msgid "Full Name (Name and Style)" 303 msgstr "Celý název (název a styl)" 304 305 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:125 libbirdfont/MenuTab.vala:104 306 msgid "Unique Identifier" 307 msgstr "Jedinečný identifikátor" 308 309 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:145 birdfont/GtkWindow.vala:962 310 msgid "Description" 311 msgstr "Popis" 312 313 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:156 birdfont/GtkWindow.vala:970 314 msgid "Copyright" 315 msgstr "Autorská práva" 316 317 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:119 318 msgid "Drawing Tools" 319 msgstr "Nástroje na kreslení" 320 321 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:120 322 msgid "Control Point" 323 msgstr "Ovládací bod" 324 325 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:122 libbirdfont/Menu.vala:246 326 msgid "Layers" 327 msgstr "Vrstvy" 328 329 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:123 330 msgid "Stroke" 331 msgstr "Tah" 332 333 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:124 334 msgid "Geometrical Shapes" 335 msgstr "Geometrické tvary" 336 337 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:125 libbirdfont/OverviewTools.vala:38 338 msgid "Zoom" 339 msgstr "Zvětšení" 340 341 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:126 342 msgid "Guidelines & Grid" 343 msgstr "Pomocné linky a mřížka" 344 345 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:131 346 msgid "Grid Size" 347 msgstr "Velikost mřížky" 348 349 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:190 350 msgid "Move canvas" 351 msgstr "Posunout pracovní plochu" 352 353 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:198 354 msgid "Delete" 355 msgstr "Smazat" 356 357 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:205 358 msgid "Select all points or paths" 359 msgstr "Vybrat všechny body nebo cesty" 360 361 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:221 libbirdfont/Menu.vala:99 362 msgid "Undo" 363 msgstr "Zpět" 364 365 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:228 366 msgid "Insert new points on path" 367 msgstr "Vložit nové body do cesty" 368 369 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:237 370 msgid "Create quadratic Bézier curves" 371 msgstr "Vytvářet kvadratické Bézierovy křivky" 372 373 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:246 374 msgid "Create cubic Bézier curves" 375 msgstr "Vytvářet kubické Bézierovy křivky" 376 377 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:255 378 msgid "Quadratic path with two line handles" 379 msgstr "Kvadratická cesta se dvěma úchopy" 380 381 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:264 382 msgid "Convert selected points" 383 msgstr "Převést vybrané body" 384 385 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:275 386 msgid "X coordinate" 387 msgstr "Souřadnice x" 388 389 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:319 390 msgid "Y coordinate" 391 msgstr "Souřadnice y" 392 393 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:362 394 msgid "Rotation" 395 msgstr "Otočit" 396 397 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:401 libbirdfont/OverviewTools.vala:89 398 msgid "Skew" 399 msgstr "Zkosení" 400 401 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:434 402 msgid "Width" 403 msgstr "Šířka" 404 405 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:459 406 msgid "Height" 407 msgstr "Výška" 408 409 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:502 410 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" 411 msgstr "Svázat úchopy křivky vybraných bodů úprav" 412 413 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:553 414 msgid "Symmetrical handles" 415 msgstr "Souměrné úchopy" 416 417 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:583 418 msgid "Convert segment to line." 419 msgstr "Převést část na čáru." 420 421 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:591 422 msgid "Create counter from outline" 423 msgstr "Obrátit cestu" 424 425 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:595 426 msgid "Close path" 427 msgstr "Uzavřít cestu" 428 429 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:617 430 msgid "Move to path to the bottom of the layer" 431 msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 432 433 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:631 434 msgid "Flip path vertically" 435 msgstr "Zrcadlit svisle" 436 437 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:639 438 msgid "Flip path horizontally" 439 msgstr "Zrcadlit vodorovně" 440 441 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:648 442 msgid "Set size for background image" 443 msgstr "Nastavit velikost obrázku pozadí" 444 445 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:686 446 msgid "Show/hide background image" 447 msgstr "Ukázat/Skrýt obrázek pozadí" 448 449 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:697 450 msgid "Insert a new background image" 451 msgstr "Vložit nový obrázek pozadí" 452 453 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:711 libbirdfont/ThemeTab.vala:151 454 msgid "High contrast" 455 msgstr "Vysoký kontrast" 456 457 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:725 458 msgid "Set background threshold" 459 msgstr "Nastavit práh pro pozadí" 460 461 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:743 462 msgid "Amount of autotrace details" 463 msgstr "Podrobnost automatického obkreslení" 464 465 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:761 466 msgid "Autotrace simplification" 467 msgstr "Zjednodušení automatického obkreslení" 468 469 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:778 470 msgid "Autotrace background image" 471 msgstr "Automaticky obkreslit obrázek pozadí" 472 473 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:787 474 msgid "Delete background image" 475 msgstr "Smazat obrázek pozadí" 476 477 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:794 478 msgid "Add layer" 479 msgstr "Přidat vrstvu" 480 481 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:804 482 msgid "Show layers" 483 msgstr "Ukázat vrstvy" 484 485 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:814 486 msgid "Apply stroke" 487 msgstr "Použít tah" 488 489 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:847 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 490 msgid "Stroke width" 491 msgstr "Šířka tahu" 492 493 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:889 494 msgid "Create outline form stroke" 495 msgstr "Vytvořit obrys z tahu" 496 497 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:897 498 msgid "Butt line cap" 499 msgstr "Nepřesahující konec" 500 501 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:921 502 msgid "Round line cap" 503 msgstr "Zaoblený konec" 504 505 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:946 506 msgid "Square line cap" 507 msgstr "Čtvercový konec" 508 509 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1015 510 msgid "Show guidelines" 511 msgstr "Zobrazit pomocné linky" 512 513 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1027 514 msgid "Show more guidelines" 515 msgstr "Ukázat více pomocných linek" 516 517 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1043 518 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" 519 msgstr "Zobrazit pomocné linky horního a dolního okraje" 520 521 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1067 522 msgid "Lock guides and grid" 523 msgstr "" 524 525 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1109 526 msgid "Zoom Out More" 527 msgstr "Oddálit více" 528 529 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1118 530 msgid "Show full glyph" 531 msgstr "Ukázat celý znak" 532 533 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1125 534 msgid "Fit in view" 535 msgstr "Přizpůsobit velikosti okna" 536 537 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1132 538 msgid "Zoom in on background image" 539 msgstr "Přiblížit na obrázek pozadí" 540 541 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1142 542 msgid "Previous view" 543 msgstr "Předchozí zobrazení" 544 545 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1148 546 msgid "Next view" 547 msgstr "Další zobrazení" 548 549 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1355 550 msgid "Background Tools" 551 msgstr "Nástroje pro práci s pozadím" 552 553 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1370 554 msgid "Control Points" 555 msgstr "Ovládací body" 556 557 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1386 558 msgid "Object Tools" 559 msgstr "Nástroje pro práci s předměty" 560 561 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1538 562 msgid "Set size for grid" 563 msgstr "Nastavit velikost mřížky" 564 565 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:41 libbirdfont/ExportSettings.vala:185 566 #: libbirdfont/Menu.vala:308 567 msgid "Export Settings" 568 msgstr "Nastavení ukládání" 569 570 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:45 libbirdfont/ExportSettings.vala:60 571 msgid "File Name" 572 msgstr "Název souboru" 573 574 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:75 575 msgid "Units Per Em" 576 msgstr "" 577 578 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:94 libbirdfont/RecentFiles.vala:73 579 msgid "Folder" 580 msgstr "Složka" 581 582 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:98 583 msgid "Formats" 584 msgstr "Formáty" 585 586 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:139 587 msgid "Export" 588 msgstr "Vyvést" 589 590 #: libbirdfont/ExportTool.vala:193 libbirdfont/Menu.vala:64 591 #: libbirdfont/MenuTab.vala:284 libbirdfont/SaveCallback.vala:67 592 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 593 msgid "Save" 594 msgstr "Uložit" 595 596 #: libbirdfont/ExportTool.vala:364 597 msgid "Alphabet" 598 msgstr "Abeceda" 599 600 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:79 601 msgid "Select a Folder" 602 msgstr "Vybrat složku" 603 604 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:83 605 msgid "Folders" 606 msgstr "Složky" 607 608 #: libbirdfont/FileTools.vala:31 609 msgid "New font" 610 msgstr "Nova fonte" 611 612 #: libbirdfont/FileTools.vala:37 613 msgid "Open font" 614 msgstr "Otevřít písmo" 615 616 #: libbirdfont/FileTools.vala:43 617 msgid "Save font" 618 msgstr "Uložit písmo" 619 620 #: libbirdfont/FileTools.vala:49 libbirdfont/Menu.vala:471 621 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:211 libbirdfont/SettingsTab.vala:31 622 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:159 623 msgid "Settings" 624 msgstr "Nastavení" 625 626 #: libbirdfont/FileTools.vala:55 libbirdfont/ThemeTab.vala:42 627 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:162 628 msgid "Themes" 629 msgstr "Motivy" 630 631 #: libbirdfont/Glyph.vala:2317 632 msgid "Guide" 633 msgstr "Vodítko" 634 635 #: libbirdfont/GridTool.vala:38 636 msgid "Show grid" 637 msgstr "Ukázat mřížku" 638 639 #: libbirdfont/GuideTab.vala:46 libbirdfont/GuideTab.vala:57 640 msgid "Guides" 641 msgstr "Vodítka" 642 643 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:29 644 msgid "Zoom in" 645 msgstr "Přiblížit" 646 647 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:36 648 msgid "Zoom out" 649 msgstr "Oddálit" 650 651 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:43 652 msgid "Convert the last segment to a straight line" 653 msgstr "Převést poslední část na rovnou čáru" 654 655 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:51 656 msgid "Convert the last control point to a corner node" 657 msgstr "Převést poslední kotevní bod na rohový bod" 658 659 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:59 660 msgid "Move handle along axis" 661 msgstr "Posunout úchop podél osy" 662 663 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:61 libbirdfont/KerningDisplay.vala:844 664 msgid "Kerning" 665 msgstr "Podřezávání" 666 667 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:69 668 msgid "The current kerning class is malformed." 669 msgstr "Nynější třída podřezávání je chybná." 670 671 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:70 672 msgid "Add single characters separated by space and ranges on the form A-Z." 673 msgstr "" 674 "Přidat jednotlivé znaky oddělené mezerou nebo rozsahy používající formát A-Z." 675 676 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:71 677 msgid "Type “space” to kern the space character and “divis” to kern -." 678 msgstr "" 679 "Pro podřezání (vyrovnání) znaku mezery stiskněte „mezerník“ a pro podřezání " 680 "(vyrovnání) znaku spojovníku (-) pak klávesu pro „divis“." 681 682 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 libbirdfont/OverviewTools.vala:74 683 msgid "Unicode" 684 msgstr "Unicode" 685 686 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 687 msgid "Insert" 688 msgstr "Vložit" 689 690 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:844 libbirdfont/MainWindow.vala:218 691 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:36 libbirdfont/SpinButton.vala:208 692 msgid "Close" 693 msgstr "Zavřít" 694 695 #: libbirdfont/KerningList.vala:54 libbirdfont/KerningList.vala:111 696 msgid "Kerning Pairs" 697 msgstr "Dvojice podřezávání" 698 699 #: libbirdfont/KerningList.vala:57 700 msgid "No kerning pairs created." 701 msgstr "Nevytvořeny žádné dvojice podřezávání" 702 703 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/KerningTools.vala:60 704 msgid "Kerning class" 705 msgstr "Třída podřezávání" 706 707 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/LayerLabel.vala:144 708 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 libbirdfont/Ligatures.vala:132 709 #: libbirdfont/Ligatures.vala:154 libbirdfont/Ligatures.vala:185 710 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 libbirdfont/SpacingTab.vala:233 711 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:277 libbirdfont/SpinButton.vala:208 712 #: libbirdfont/Theme.vala:687 713 msgid "Set" 714 msgstr "Nastavit" 715 716 #: libbirdfont/KerningStrings.vala:65 717 msgid "Load kerning strings" 718 msgstr "Nahrát řetězce podřezávání" 719 720 #: libbirdfont/KerningTools.vala:36 721 msgid "Kerning Tools" 722 msgstr "Nástroje na podřezávání" 723 724 #: libbirdfont/KerningTools.vala:43 libbirdfont/SpacingTools.vala:31 725 msgid "Font Size" 726 msgstr "Velikost písma" 727 728 #: libbirdfont/KerningTools.vala:57 729 msgid "Create new kerning class." 730 msgstr "Vytvořit novou třídu podřezávání (vyrovnání)." 731 732 #: libbirdfont/KerningTools.vala:67 733 msgid "Use text input to enter kerning values." 734 msgstr "Zadat hodnoty podřezání (vyrovnání) přímo." 735 736 #: libbirdfont/KerningTools.vala:74 737 msgid "Insert glyph from overview" 738 msgstr "Vložit znak z přehledu" 739 740 #: libbirdfont/KerningTools.vala:88 741 msgid "Insert character by unicode value" 742 msgstr "Vložit znak podle hodnoty Unicode" 743 744 #: libbirdfont/KerningTools.vala:95 745 msgid "Open a text file with kerning strings first." 746 msgstr "Nejprve otevřít soubor s podřezávacími řetězci." 747 748 #: libbirdfont/KerningTools.vala:97 749 msgid "Previous kerning string" 750 msgstr "Předchozí podřezávací řetězec" 751 752 #: libbirdfont/KerningTools.vala:107 753 msgid "You have reached the beginning of the list." 754 msgstr "Dosáhl jste začátku seznamu." 755 756 #: libbirdfont/KerningTools.vala:115 757 msgid "Next kerning string" 758 msgstr "Další podřezávací řetězec " 759 760 #: libbirdfont/KerningTools.vala:125 761 msgid "You have reached the end of the list." 762 msgstr "Dosáhl jste konce seznamu." 763 764 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:28 libbirdfont/OverviewTools.vala:37 765 msgid "Character Sets" 766 msgstr "Znakové sady" 767 768 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:68 769 msgid "Character Set" 770 msgstr "Znaková sada" 771 772 #: libbirdfont/LayerLabel.vala:144 773 msgid "Layer" 774 msgstr "Vrstva" 775 776 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 777 msgid "character sequence" 778 msgstr "kombinace znaků" 779 780 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 781 msgid "ligature" 782 msgstr "slitek" 783 784 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 785 msgid "substitution" 786 msgstr "nahrazení" 787 788 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 789 msgid "beginning" 790 msgstr "začátek" 791 792 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 793 msgid "middle" 794 msgstr "prostředek" 795 796 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 797 msgid "end" 798 msgstr "konec" 799 800 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 801 msgid "New Ligature" 802 msgstr "Nový slitek" 803 804 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 805 msgid "New Contextual Substitution" 806 msgstr "Nová náhrada vyplývající ze souvislosti" 807 808 #: libbirdfont/LigatureList.vala:115 809 msgid "Contextual Substitutions" 810 msgstr "Náhrady vyplývající ze souvislostí" 811 812 #: libbirdfont/LigatureList.vala:126 libbirdfont/LigatureList.vala:140 813 #: libbirdfont/Menu.vala:426 814 msgid "Ligatures" 815 msgstr "Slitky" 816 817 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 818 msgid "Beginning" 819 msgstr "Začátek" 820 821 #: libbirdfont/Ligatures.vala:132 822 msgid "Middle" 823 msgstr "Prostředek" 824 825 #: libbirdfont/Ligatures.vala:154 826 msgid "End" 827 msgstr "Konec" 828 829 #: libbirdfont/Ligatures.vala:185 libbirdfont/OverView.vala:1304 830 msgid "Ligature" 831 msgstr "Slitek" 832 833 #: libbirdfont/Line.vala:151 834 msgid "Position" 835 msgstr "Poloha" 836 837 #: libbirdfont/Line.vala:151 838 msgid "Move" 839 msgstr "Posunout" 840 841 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:29 842 msgid "This font was made with a newer version of Birdfont." 843 msgstr "Toto písmo bylo uděláno v novější verzi Birdfontu." 844 845 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:30 846 msgid "You need to upgrade your version of Birdfont." 847 msgstr "Potřebujete povýšit verzi Birdfontu." 848 849 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:34 850 msgid "This font was made with an old version of Birdfont." 851 msgstr "Toto písmo bylo uděláno ve staré verzi Birdfontu." 852 853 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:35 854 msgid "You need an older version of Birdfont to open it." 855 msgstr "K jeho otevření potřebujete starší verzi Birdfontu." 856 857 #: libbirdfont/MainWindow.vala:218 858 msgid "Glyph sequence" 859 msgstr "Pořadí znaků" 860 861 #: libbirdfont/Menu.vala:37 862 msgid "File" 863 msgstr "Soubor" 864 865 #: libbirdfont/Menu.vala:43 866 msgid "New" 867 msgstr "Nový" 868 869 #: libbirdfont/Menu.vala:57 libbirdfont/RecentFiles.vala:81 870 msgid "Recent Files" 871 msgstr "Nedávno otevřené soubory" 872 873 #: libbirdfont/Menu.vala:71 874 msgid "Save As" 875 msgstr "Uložit jako" 876 877 #: libbirdfont/Menu.vala:78 878 msgid "Select Character Set" 879 msgstr "Vybrat znakovou sadu" 880 881 #: libbirdfont/Menu.vala:85 882 msgid "Quit" 883 msgstr "Ukončit" 884 885 #: libbirdfont/Menu.vala:93 886 msgid "Edit" 887 msgstr "Úpravy" 888 889 #: libbirdfont/Menu.vala:106 890 msgid "Redo" 891 msgstr "Znovu" 892 893 #: libbirdfont/Menu.vala:113 894 msgid "Copy" 895 msgstr "Kopírovat" 896 897 #: libbirdfont/Menu.vala:120 898 msgid "Paste" 899 msgstr "Vložit" 900 901 #: libbirdfont/Menu.vala:127 902 msgid "Paste In Place" 903 msgstr "Přepsat" 904 905 #: libbirdfont/Menu.vala:134 906 msgid "Select All Paths" 907 msgstr "Vybrat všechny cesty" 908 909 #: libbirdfont/Menu.vala:141 910 msgid "Move To Baseline" 911 msgstr "Přesunout na účaří" 912 913 #: libbirdfont/Menu.vala:148 libbirdfont/OverView.vala:208 914 #: libbirdfont/OverView.vala:227 915 msgid "Search" 916 msgstr "Hledat" 917 918 #: libbirdfont/Menu.vala:155 919 msgid "Simplify Path" 920 msgstr "Zjednodušit cestu" 921 922 #: libbirdfont/Menu.vala:162 923 msgid "Close Path" 924 msgstr "Uzavřít cestu" 925 926 #: libbirdfont/Menu.vala:169 927 msgid "Glyph Sequence" 928 msgstr "Pořadí znaků" 929 930 #: libbirdfont/Menu.vala:176 931 msgid "Set Background Glyph" 932 msgstr "Nastavit znak pozadí" 933 934 #: libbirdfont/Menu.vala:183 935 msgid "Remove Background Glyph" 936 msgstr "Odstranit znak pozadí" 937 938 #: libbirdfont/Menu.vala:190 939 msgid "Create Guide" 940 msgstr "Vytvořit vodítko" 941 942 #: libbirdfont/Menu.vala:197 943 msgid "List Guides" 944 msgstr "Uvést vodítka" 945 946 #: libbirdfont/Menu.vala:204 947 msgid "Select Point Above" 948 msgstr "Vybrat výše ležící bod" 949 950 #: libbirdfont/Menu.vala:211 951 msgid "Select Next Point" 952 msgstr "Vybrat další bod" 953 954 #: libbirdfont/Menu.vala:218 955 msgid "Select Previous Point" 956 msgstr "Vybrat předchozí bod" 957 958 #: libbirdfont/Menu.vala:225 959 msgid "Select Point Below" 960 msgstr "Vybrat níže ležící bod" 961 962 #: libbirdfont/Menu.vala:234 963 #, fuzzy 964 msgid "Merge Paths" 965 msgstr "Pfade vereinen" 966 967 #: libbirdfont/Menu.vala:252 968 msgid "Move Layer Up" 969 msgstr "Posunout vrstvu nahoru" 970 971 #: libbirdfont/Menu.vala:259 972 msgid "Move Layer Down" 973 msgstr "Posunout vrstvu dolů" 974 975 #: libbirdfont/Menu.vala:267 976 msgid "Import and Export" 977 msgstr "Zavedení a vyvedení" 978 979 #: libbirdfont/Menu.vala:273 980 msgid "Export Fonts" 981 msgstr "Vyvést písma" 982 983 #: libbirdfont/Menu.vala:280 984 msgid "Export Glyph as SVG" 985 msgstr "Vyvést znak jako SVG" 986 987 #: libbirdfont/Menu.vala:287 988 msgid "Import SVG file" 989 msgstr "Zavést soubor SVG" 990 991 #: libbirdfont/Menu.vala:294 992 msgid "Import SVG folder" 993 msgstr "Zavést složku SVG" 994 995 #: libbirdfont/Menu.vala:301 996 msgid "Import Background Image" 997 msgstr "Zavést obrázek pozadí" 998 999 #: libbirdfont/Menu.vala:315 libbirdfont/Preview.vala:27 1000 msgid "Preview" 1001 msgstr "Náhled" 1002 1003 #: libbirdfont/Menu.vala:323 1004 msgid "Tab" 1005 msgstr "Karta" 1006 1007 #: libbirdfont/Menu.vala:329 1008 msgid "Next Tab" 1009 msgstr "Další karta" 1010 1011 #: libbirdfont/Menu.vala:336 1012 msgid "Previous Tab" 1013 msgstr "Předchozí karta" 1014 1015 #: libbirdfont/Menu.vala:343 1016 msgid "Close Tab" 1017 msgstr "Zavřít kartu" 1018 1019 #: libbirdfont/Menu.vala:350 1020 msgid "Close All Tabs" 1021 msgstr "Zavřít všechny karty" 1022 1023 #: libbirdfont/Menu.vala:358 1024 msgid "Spacing and Kerning" 1025 msgstr "Rozestupy a podřezávání" 1026 1027 #: libbirdfont/Menu.vala:364 1028 msgid "Show Spacing Tab" 1029 msgstr "Ukázat kartu prostrkávání (rozestupů)" 1030 1031 #: libbirdfont/Menu.vala:371 1032 msgid "Show Kerning Tab" 1033 msgstr "Ukázat kartu podřezávání (vyrovnání)" 1034 1035 #: libbirdfont/Menu.vala:378 1036 msgid "List Kerning Pairs" 1037 msgstr "Vypsat dvojice podřezávání (vyrovnání)" 1038 1039 #: libbirdfont/Menu.vala:385 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 1040 msgid "Spacing Classes" 1041 msgstr "Třídy prostrkávání (rozestupů)" 1042 1043 #: libbirdfont/Menu.vala:392 1044 msgid "Select Next Kerning Pair" 1045 msgstr "Vybrat další dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1046 1047 #: libbirdfont/Menu.vala:401 1048 msgid "Select Previous Kerning Pair" 1049 msgstr "Vybrat předchozí dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1050 1051 #: libbirdfont/Menu.vala:410 1052 msgid "Load Kerning Strings" 1053 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce" 1054 1055 #: libbirdfont/Menu.vala:417 1056 msgid "Reload Kerning Strings" 1057 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce znovu" 1058 1059 #: libbirdfont/Menu.vala:432 1060 msgid "Show Ligatures" 1061 msgstr "Ukázat slitky" 1062 1063 #: libbirdfont/Menu.vala:439 1064 msgid "Add Ligature" 1065 msgstr "Přidat slitek" 1066 1067 #: libbirdfont/Menu.vala:448 1068 msgid "Git" 1069 msgstr "Git" 1070 1071 #: libbirdfont/Menu.vala:454 1072 msgid "Save As .bfp" 1073 msgstr "Uložit jako BFP" 1074 1075 #: libbirdfont/Menu.vala:463 libbirdfont/OverView.vala:390 1076 msgid "Overview" 1077 msgstr "Přehled" 1078 1079 #: libbirdfont/MenuItem.vala:82 1080 msgid "UP" 1081 msgstr "NAHORU" 1082 1083 #: libbirdfont/MenuItem.vala:85 1084 msgid "DOWN" 1085 msgstr "DOLŮ" 1086 1087 #: libbirdfont/MenuItem.vala:88 1088 msgid "LEFT" 1089 msgstr "VLEVO" 1090 1091 #: libbirdfont/MenuItem.vala:91 1092 msgid "RIGHT" 1093 msgstr "VPRAVO" 1094 1095 #: libbirdfont/MenuTab.vala:81 1096 msgid "Missing metadata in font:" 1097 msgstr "V písmu chybějící popisná data:" 1098 1099 #: libbirdfont/MenuTab.vala:114 1100 msgid "" 1101 "You need to choose a different name for the TTF file with Mac adjustmets." 1102 msgstr "Pro soubor TTF s úpravami Mac musíte vybrat jiný název." 1103 1104 #: libbirdfont/MenuTab.vala:132 1105 msgid "You need to save your font before exporting it." 1106 msgstr "Před vyvedením musíte písmo uložit." 1107 1108 #: libbirdfont/MenuTab.vala:159 1109 msgid "Menu" 1110 msgstr "Nabídka" 1111 1112 #: libbirdfont/MenuTab.vala:626 1113 msgid "Add ligature" 1114 msgstr "Přidat slitek" 1115 1116 #: libbirdfont/MoveTool.vala:41 1117 msgid "Move paths" 1118 msgstr "Posunout cesty" 1119 1120 #: libbirdfont/OverView.vala:208 libbirdfont/OverView.vala:227 1121 msgid "Filter" 1122 msgstr "Filtr" 1123 1124 #: libbirdfont/OverView.vala:547 1125 msgid "No glyphs in this view." 1126 msgstr "Žádné znaky v tomto zobrazení." 1127 1128 #: libbirdfont/OverView.vala:1327 1129 msgid "See also:" 1130 msgstr "Další podrobnosti:" 1131 1132 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:30 1133 msgid "Overwrite TTF file?" 1134 msgstr "Přepsat soubor TTF?" 1135 1136 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:31 1137 msgid "Overwrite" 1138 msgstr "Přepsat" 1139 1140 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:32 libbirdfont/SaveDialog.vala:50 1141 msgid "Cancel" 1142 msgstr "Zrušit" 1143 1144 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:33 1145 msgid "Yes, don't ask again." 1146 msgstr "Ano, tento dotaz již příště nezobrazovat." 1147 1148 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:39 libbirdfont/OverviewTools.vala:115 1149 msgid "Transform" 1150 msgstr "" 1151 1152 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:52 1153 msgid "All Glyphs" 1154 msgstr "Všechny znaky" 1155 1156 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:62 1157 msgid "Default" 1158 msgstr "Výchozí" 1159 1160 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:102 1161 msgid "Resize" 1162 msgstr "" 1163 1164 #: libbirdfont/PenTool.vala:81 1165 msgid "Add new points" 1166 msgstr "Přidat nové body" 1167 1168 #: libbirdfont/PointTool.vala:24 1169 msgid "Move control points" 1170 msgstr "Posunout ovládací body" 1171 1172 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:27 1173 msgid "Reload webview" 1174 msgstr "Nahrát znovu webové zobrazení" 1175 1176 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:33 1177 msgid "Export fonts" 1178 msgstr "Vyvést písma" 1179 1180 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:39 1181 msgid "Generate html document" 1182 msgstr "Vytvořit soubor HTML" 1183 1184 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:62 1185 msgid "No fonts created yet" 1186 msgstr "Ještě nevytvořena žádná písma" 1187 1188 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:65 1189 msgid "Create a New Font" 1190 msgstr "Vytvořit nové písmo" 1191 1192 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:76 1193 msgid "Glyphs" 1194 msgstr "Znaky" 1195 1196 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:92 1197 msgid "Backups" 1198 msgstr "Zálohy" 1199 1200 #: libbirdfont/RectangleTool.vala:30 1201 msgid "Rectangle" 1202 msgstr "Obdélník" 1203 1204 #: libbirdfont/ResizeTool.vala:45 1205 msgid "Resize and rotate paths" 1206 msgstr "Změnit velikost a natočení cest" 1207 1208 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:36 1209 msgid "Save changes?" 1210 msgstr "Uložit změny?" 1211 1212 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:44 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:30 1213 msgid "Discard" 1214 msgstr "Zahodit" 1215 1216 #: libbirdfont/SaveDialogListener.vala:28 1217 msgid "Save?" 1218 msgstr "Uložit?" 1219 1220 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:80 1221 msgid "Precision for pen tool" 1222 msgstr "Přesnost pro nástroj psacího pera" 1223 1224 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:88 1225 msgid "Show or hide control point handles" 1226 msgstr "Ukázat nebo skrýt úchopy ovládacích bodů" 1227 1228 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:98 1229 msgid "Fill open paths." 1230 msgstr "Vyplnit otevřené cesty." 1231 1232 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:105 1233 msgid "Use TTF units." 1234 msgstr "Použít jednotky TTF." 1235 1236 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:108 1237 msgid "Number of points added by the freehand tool" 1238 msgstr "Počet bodů přidávaných nástrojem kreslení od ruky" 1239 1240 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:130 1241 msgid "Path simplification threshold" 1242 msgstr "Práh pro zjednodušení cesty" 1243 1244 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:149 1245 msgid "Color theme" 1246 msgstr "Téma barev" 1247 1248 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:151 1249 msgid "Key Bindings" 1250 msgstr "Přiřazení klávesových zkratek" 1251 1252 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 1253 msgid "Character" 1254 msgstr "Znak" 1255 1256 #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:69 1257 msgid "New spacing class" 1258 msgstr "Nová třída prostrkávání (rozestupů)" 1259 1260 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:36 1261 msgid "Spacing" 1262 msgstr "Rozestupy" 1263 1264 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:233 1265 msgid "Left" 1266 msgstr "Vlevo" 1267 1268 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:277 1269 msgid "Right" 1270 msgstr "Vpravo" 1271 1272 #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 libbirdfont/SvgParser.vala:94 1273 msgid "Import" 1274 msgstr "Zavést" 1275 1276 #: libbirdfont/Theme.vala:421 1277 msgid "Canvas Background" 1278 msgstr "Pozadí plátna" 1279 1280 #: libbirdfont/Theme.vala:422 1281 msgid "Filled Stroke" 1282 msgstr "Vyplněný obrys" 1283 1284 #: libbirdfont/Theme.vala:423 1285 msgid "Stroke Color" 1286 msgstr "Barva tahu" 1287 1288 #: libbirdfont/Theme.vala:424 1289 msgid "Handle Color" 1290 msgstr "Barva úchopu" 1291 1292 #: libbirdfont/Theme.vala:425 1293 msgid "Fill Color" 1294 msgstr "Barva výplně" 1295 1296 #: libbirdfont/Theme.vala:426 1297 msgid "Selected Objects" 1298 msgstr "Vybrané objekty" 1299 1300 #: libbirdfont/Theme.vala:428 1301 msgid "Background 1" 1302 msgstr "Pozadí 1" 1303 1304 #: libbirdfont/Theme.vala:429 1305 msgid "Dialog Background" 1306 msgstr "Pozadí dialogu" 1307 1308 #: libbirdfont/Theme.vala:430 1309 msgid "Menu Background" 1310 msgstr "Pozadí nabídky" 1311 1312 #: libbirdfont/Theme.vala:431 1313 msgid "Default Background" 1314 msgstr "Výchozí pozadí" 1315 1316 #: libbirdfont/Theme.vala:433 1317 msgid "Checkbox Background" 1318 msgstr "Pozadí zaškrtávacího okénka" 1319 1320 #: libbirdfont/Theme.vala:435 1321 msgid "Foreground 1" 1322 msgstr "Popředí 1" 1323 1324 #: libbirdfont/Theme.vala:436 1325 msgid "Text Foreground" 1326 msgstr "Popředí textu" 1327 1328 #: libbirdfont/Theme.vala:437 1329 msgid "Table Border" 1330 msgstr "Okraj tabulky" 1331 1332 #: libbirdfont/Theme.vala:438 1333 msgid "Selection Border" 1334 msgstr "Okraj výběru" 1335 1336 #: libbirdfont/Theme.vala:439 1337 msgid "Overview Glyph" 1338 msgstr "Přehledový znak" 1339 1340 #: libbirdfont/Theme.vala:440 1341 msgid "Foreground Inverted" 1342 msgstr "Popředí obráceno" 1343 1344 #: libbirdfont/Theme.vala:441 1345 msgid "Menu Foreground" 1346 msgstr "Popředí nabídky" 1347 1348 #: libbirdfont/Theme.vala:442 1349 msgid "Selected Tab Foreground" 1350 msgstr "Popředí vybrané karty" 1351 1352 #: libbirdfont/Theme.vala:443 1353 msgid "Tab Separator" 1354 msgstr "Oddělovač karty" 1355 1356 #: libbirdfont/Theme.vala:445 1357 msgid "Highlighted 1" 1358 msgstr "Zvýrazněno 1" 1359 1360 #: libbirdfont/Theme.vala:446 1361 msgid "Highlighted Guide" 1362 msgstr "Zvýrazněné vodítko" 1363 1364 #: libbirdfont/Theme.vala:448 1365 msgid "Grid" 1366 msgstr "Mřížka" 1367 1368 #: libbirdfont/Theme.vala:450 1369 msgid "Guide 1" 1370 msgstr "Vodítko 1" 1371 1372 #: libbirdfont/Theme.vala:451 1373 msgid "Guide 2" 1374 msgstr "Vodítko 2" 1375 1376 #: libbirdfont/Theme.vala:452 1377 msgid "Guide 3" 1378 msgstr "Vodítko 3" 1379 1380 #: libbirdfont/Theme.vala:454 1381 msgid "Button Border 1" 1382 msgstr "Okraj tlačítka 1" 1383 1384 #: libbirdfont/Theme.vala:455 1385 msgid "Button Background 1" 1386 msgstr "Pozadí tlačítka 1" 1387 1388 #: libbirdfont/Theme.vala:456 1389 msgid "Button Border 2" 1390 msgstr "Okraj tlačítka 2" 1391 1392 #: libbirdfont/Theme.vala:457 1393 msgid "Button Background 2" 1394 msgstr "Pozadí tlačítka 2" 1395 1396 #: libbirdfont/Theme.vala:458 1397 msgid "Button Border 3" 1398 msgstr "Okraj tlačítka 3" 1399 1400 #: libbirdfont/Theme.vala:459 1401 msgid "Button Background 3" 1402 msgstr "Pozadí tlačítka 3" 1403 1404 #: libbirdfont/Theme.vala:460 1405 msgid "Button Border 4" 1406 msgstr "Okraj tlačítka 4" 1407 1408 #: libbirdfont/Theme.vala:461 1409 msgid "Button Background 4" 1410 msgstr "Pozadí tlačítka 4" 1411 1412 #: libbirdfont/Theme.vala:463 1413 msgid "Button Foreground" 1414 msgstr "Popředí tlačítka" 1415 1416 #: libbirdfont/Theme.vala:464 1417 msgid "Selected Button Foreground" 1418 msgstr "Popředí vybraného tlačítka" 1419 1420 #: libbirdfont/Theme.vala:466 1421 msgid "Tool Foreground" 1422 msgstr "Popředí nástroje" 1423 1424 #: libbirdfont/Theme.vala:467 1425 msgid "Selected Tool Foreground" 1426 msgstr "Popředí vybraného nástroje" 1427 1428 #: libbirdfont/Theme.vala:469 1429 msgid "Text Area Background" 1430 msgstr "Pozadí textové oblasti" 1431 1432 #: libbirdfont/Theme.vala:471 1433 msgid "Overview Item Border" 1434 msgstr "Okraj přehledové položky" 1435 1436 #: libbirdfont/Theme.vala:473 1437 msgid "Selected Overview Item" 1438 msgstr "Položka vybraného přehledu" 1439 1440 #: libbirdfont/Theme.vala:474 1441 msgid "Overview Item 1" 1442 msgstr "Položka přehledu 1" 1443 1444 #: libbirdfont/Theme.vala:475 1445 msgid "Overview Item 2" 1446 msgstr "Položka přehledu 2" 1447 1448 #: libbirdfont/Theme.vala:477 1449 msgid "Overview Selected Foreground" 1450 msgstr "Popředí vybraného přehledu" 1451 1452 #: libbirdfont/Theme.vala:478 1453 msgid "Overview Foreground" 1454 msgstr "Popředí přehledu" 1455 1456 #: libbirdfont/Theme.vala:480 1457 msgid "Glyph Count Background 1" 1458 msgstr "Pozadí počtu znaků 1" 1459 1460 #: libbirdfont/Theme.vala:481 1461 msgid "Glyph Count Background 2" 1462 msgstr "Pozadí počtu znaků 2" 1463 1464 #: libbirdfont/Theme.vala:483 1465 msgid "Dialog Shadow" 1466 msgstr "Stín dialogu" 1467 1468 #: libbirdfont/Theme.vala:485 1469 msgid "Selected Active Cubic Control Point" 1470 msgstr "Vybraný činný krychlový ovládací bod" 1471 1472 #: libbirdfont/Theme.vala:486 1473 msgid "Selected Cubic Control Point" 1474 msgstr "Vybraný krychlový ovládací bod" 1475 1476 #: libbirdfont/Theme.vala:487 1477 msgid "Active Cubic Control Point" 1478 msgstr "Činný krychlový ovládací bod" 1479 1480 #: libbirdfont/Theme.vala:488 1481 msgid "Cubic Control Point" 1482 msgstr "Krychlový ovládací bod" 1483 1484 #: libbirdfont/Theme.vala:490 1485 msgid "Selected Active Quadratic Control Point" 1486 msgstr "Vybraný činný čtvercový ovládací bod" 1487 1488 #: libbirdfont/Theme.vala:491 1489 msgid "Selected Quadratic Control Point" 1490 msgstr "Vybraný čtvercový ovládací bod" 1491 1492 #: libbirdfont/Theme.vala:492 1493 msgid "Active Quadratic Control Point" 1494 msgstr "Činný čtvercový ovládací bod" 1495 1496 #: libbirdfont/Theme.vala:493 1497 msgid "Cubic Quadratic Point" 1498 msgstr "Krychlový čtvercový bod " 1499 1500 #: libbirdfont/Theme.vala:495 1501 msgid "Selected Control Point Handle" 1502 msgstr "Vybraný úchop ovládacího bodu" 1503 1504 #: libbirdfont/Theme.vala:496 1505 msgid "Active Handle" 1506 msgstr "Činný úchop" 1507 1508 #: libbirdfont/Theme.vala:497 1509 msgid "Control Point Handle" 1510 msgstr "Úchop ovládacího bodu" 1511 1512 #: libbirdfont/Theme.vala:499 1513 msgid "Merge" 1514 msgstr "Sloučit" 1515 1516 #: libbirdfont/Theme.vala:500 1517 msgid "Spin Button" 1518 msgstr "Kruhové tlačítko" 1519 1520 #: libbirdfont/Theme.vala:501 1521 msgid "Active Spin Button" 1522 msgstr "Činné kruhové tlačítko" 1523 1524 #: libbirdfont/Theme.vala:502 1525 msgid "Zoom Bar Border" 1526 msgstr "Okraj zvětšovacího pruhu" 1527 1528 #: libbirdfont/Theme.vala:503 1529 msgid "Font Name" 1530 msgstr "Název písma" 1531 1532 #: libbirdfont/Theme.vala:687 1533 msgid "New theme" 1534 msgstr "Nový motiv" 1535 1536 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:118 1537 msgid "Add new theme" 1538 msgstr "Přidat nový motiv" 1539 1540 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:120 1541 msgid "Colors" 1542 msgstr "Barvy" 1543 1544 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:147 1545 msgid "Dark" 1546 msgstr "Tmavé" 1547 1548 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:149 1549 msgid "Bright" 1550 msgstr "Světlé" 1551 1552 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:153 1553 msgid "Custom" 1554 msgstr "Vlastní" 1555 1556 #: libbirdfont/ThemeTools.vala:30 1557 msgid "Color" 1558 msgstr "Barva" 1559 1560 #: libbirdfont/ToolItem.vala:44 1561 msgid "Shift" 1562 msgstr "Posun" 1563 1564 #: libbirdfont/TrackTool.vala:57 1565 msgid "Freehand drawing" 1566 msgstr "Kreslení od ruky" 1567 1568 #: libbirdfont/VersionList.vala:50 1569 msgid "New version" 1570 msgstr "Nová verze" 1571 1572 #: birdfont/GtkWindow.vala:548 1573 msgid "Your fonts have been exported." 1574 msgstr "Písma byla uložena." 1575 1576 #: birdfont/GtkWindow.vala:941 1577 msgid "Full name (name and style)" 1578 msgstr "Celý název (název a styl)" 1579 1580 #: birdfont/GtkWindow.vala:948 1581 msgid "Unique identifier" 1582 msgstr "Jedinečný identifikátor" 1583 1584 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 1585 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" 1586 msgstr "Ořez podle jasu, od 0.001 do 2, výchozí hodnota je 1" 1587 1588 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 1589 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" 1590 msgstr "Podrobnosti, od 0.001 do 9.999, výchozí hodnota je 1" 1591 1592 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 1593 msgid "use quadratic control points" 1594 msgstr "Použít kvadratické ovládací body" 1595 1596 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 1597 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" 1598 msgstr "Zjednodušení, od 0.001 do 1, výchozí hodnota je 0.5" 1599 1600 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 1601 msgid "File does not exist." 1602 msgstr "Soubor neexistuje." 1603 1604 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 1605 msgid "Unknown file format." 1606 msgstr "Neznámý formát souboru." 1607 1608 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 1609 msgid "Writing" 1610 msgstr "Zapisuje se" 1611 1612 #~ msgid "Active Control Point Handle" 1613 #~ msgstr "Činný úchop ovládacího bodu" 1614 1615 #~ msgid "Move to path to the bottom layer" 1616 #~ msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 1617 1618 #~ msgid "Select color" 1619 #~ msgstr "Vybrat barvu" 1620 1621 #~ msgid "print this message\n" 1622 #~ msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou\n" 1623 1624 #~ msgid "write files to this directory\n" 1625 #~ msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře\n" 1626 1627 #~ msgid "write svg file\n" 1628 #~ msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG\n" 1629 1630 #~ msgid "write ttf and eot files\n" 1631 #~ msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT\n" 1632 1633 #~ msgid "Default theme" 1634 #~ msgstr "Výchozí motiv" 1635 1636 #~ msgid "High contrast theme" 1637 #~ msgstr "Motiv s vysokým kontrastem" 1638 1639 #~ msgid "Custom theme" 1640 #~ msgstr "Vlastní motiv" 1641 1642 #~ msgid "Background 2" 1643 #~ msgstr "Pozadí 2" 1644 1645 #~ msgid "Background 3" 1646 #~ msgstr "Pozadí 3" 1647 1648 #~ msgid "Background 4" 1649 #~ msgstr "Pozadí 4" 1650 1651 #~ msgid "Background 5" 1652 #~ msgstr "Pozadí 5" 1653 1654 #~ msgid "Background 6" 1655 #~ msgstr "Pozadí 6" 1656 1657 #~ msgid "Background 7" 1658 #~ msgstr "Pozadí 7" 1659 1660 #~ msgid "Background 8" 1661 #~ msgstr "Pozadí 8" 1662 1663 #~ msgid "Background 9" 1664 #~ msgstr "Pozadí 9" 1665 1666 #~ msgid "Foreground 2" 1667 #~ msgstr "Popředí 2" 1668 1669 #~ msgid "Foreground 3" 1670 #~ msgstr "Popředí 3" 1671 1672 #~ msgid "Foreground 4" 1673 #~ msgstr "Popředí 4" 1674 1675 #~ msgid "Foreground 5" 1676 #~ msgstr "Popředí 5" 1677 1678 #~ msgid "Foreground 6" 1679 #~ msgstr "Popředí 6" 1680 1681 #~ msgid "Foreground 7" 1682 #~ msgstr "Popředí 7" 1683 1684 #~ msgid "Selected Overview Item 1" 1685 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 1" 1686 1687 #~ msgid "Selected Overview Item 2" 1688 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 2" 1689 1690 #~ msgid "Glyph Count Background" 1691 #~ msgstr "Pozadí počtu znaků" 1692 1693 #~ msgid "New Font" 1694 #~ msgstr "Nové písmo" 1695 1696 #~ msgid "No fonts created yet." 1697 #~ msgstr "Ještě nebylo vytvořeno žádné písmo." 1698 1699 #~ msgid "Recent files" 1700 #~ msgstr "Nedávno otevřené soubory" 1701 1702 #~ msgid "Backup" 1703 #~ msgstr "Záloha" 1704 1705 #~ msgid "Control Point Tools" 1706 #~ msgstr "Nástroje pro práci s body" 1707 1708 #~ msgid "Select Background" 1709 #~ msgstr "Vybrat pozadí" 1710 1711 #~ msgid "Saving" 1712 #~ msgstr "Ukládá se" 1713 1714 #~ msgid "Loading the unicode character database" 1715 #~ msgstr "Nahrává se databáze Unicode znaků" 1716 1717 #~ msgid "Three font files have been created." 1718 #~ msgstr "Byly vytvořeny tři soubory písma." 1719 1720 #~ msgid "Writing TTF and EOT files." 1721 #~ msgstr "Zapisují se soubory TTF a EOT." 1722 1723 #~ msgid "Writing SVG file." 1724 #~ msgstr "Zapisuje se soubor SVG." 1725 1726 #~ msgid "The file is write protected." 1727 #~ msgstr "Soubor je chráněn proti zápisu." 1728 1729 #~ msgid "" 1730 #~ "Right click to edit the class and left click to kern glyphs in the class." 1731 #~ msgstr "" 1732 #~ "Klepněte pravým tlačítkem myši pro úpravu třídy a levým tlačítkem pro " 1733 #~ "podřezání (vyrovnání) znaků dané třídy (úprava mezer mezi písmeny)." 1734 1735 #~ msgid "Stroke color" 1736 #~ msgstr "Barva tahu" 1737 1738 #~ msgid "Handle color" 1739 #~ msgstr "Barva úchopu" 1740 1741 #~ msgid "Object color" 1742 #~ msgstr "Barva předmětu" 1743 1744 #~ msgid "Select Background Image" 1745 #~ msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 1746 1747 #~ msgid "Font size" 1748 #~ msgstr "Velikost písma" 1749 1750 #~ msgid "Font size " 1751 #~ msgstr "Velikost písma " 1752 1753 #~ msgid "Show guidelines for x-height and baseline" 1754 #~ msgstr "Zobrazit pomocné linky střední a dolní dotažnice" 1755 1756 #~ msgid "Adjust right side bearing." 1757 #~ msgstr "Upravit spojitost pravé strany" 1758 1759 #~ msgid "Insert last edited glyph" 1760 #~ msgstr "Vložit naposledy upravovaný znak" 1761 1762 #~ msgid "Loading XML data." 1763 #~ msgstr "Nahrávají se data XML." 1764 1765 #~ msgid "Default language" 1766 #~ msgstr "Výchozí jazyk" 1767 1768 #~ msgid "Private use area" 1769 #~ msgstr "Zvláštní symboly souboru znaků" 1770 1771 #~ msgid "Show full unicode characters set" 1772 #~ msgstr "Ukázat úplnou znakovou sadu Unicode" 1773 1774 #~ msgid "Show default characters set" 1775 #~ msgstr "Ukázat výchozí znakovou sadu" 1776 1777 #~ msgid "Show all characters in the font" 1778 #~ msgstr "Ukázat všechny v písmu obsažené znaky" 1779 1780 #~ msgid "Use one pixel per unit" 1781 #~ msgstr "Použít jeden pixel na jednotku" 1782 1783 #~ msgid "Set precision" 1784 #~ msgstr "Stanovit přesnost" 1785 1786 #~ msgid "" 1787 #~ "Show all control point handles or only handles for the selected points." 1788 #~ msgstr "Ukázat všechny ovládací body nebo jen vybrané body." 1789 1790 #~ msgid "Set fill color for open paths." 1791 #~ msgstr "Stanovit barvu výplně pro otevřené cesty." 1792 1793 #~ msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." 1794 #~ msgstr "Nastavit počet vzorků na bod v nástroji pro kreslení od ruky." 1795 1796 #~ msgid "Simplification threshold" 1797 #~ msgstr "Hodnota prahu zjednodušení" 1798 1799 #~ msgid "Kerning:" 1800 #~ msgstr "Podřezávání:" 1801 1802 #~ msgid "Text" 1803 #~ msgstr "Text" 1804 1805 #~ msgid "_New" 1806 #~ msgstr "_Nový" 1807 1808 #~ msgid "_Open" 1809 #~ msgstr "_Otevřít" 1810 1811 #~ msgid "_Recent Files" 1812 #~ msgstr "Ne_dávné dokumenty" 1813 1814 #~ msgid "Save _as" 1815 #~ msgstr "Uloži_t jako" 1816 1817 #~ msgid "_Export" 1818 #~ msgstr "_Vyvést" 1819 1820 #~ msgid "_Preview" 1821 #~ msgstr "Ná_hled" 1822 1823 #~ msgid "Name and _Description" 1824 #~ msgstr "Název a _popis" 1825 1826 #~ msgid "Select _Character Set" 1827 #~ msgstr "Vybrat _znakovou sadu" 1828 1829 #~ msgid "_Quit" 1830 #~ msgstr "U_končit" 1831 1832 #~ msgid "_Undo" 1833 #~ msgstr "_Zpět" 1834 1835 #~ msgid "_Redo" 1836 #~ msgstr "_Znovu" 1837 1838 #~ msgid "_Copy" 1839 #~ msgstr "_Kopírovat" 1840 1841 #~ msgid "_Paste" 1842 #~ msgstr "_Vložit" 1843 1844 #~ msgid "Paste _In Place" 1845 #~ msgstr "Vložit v _původní poloze" 1846 1847 #~ msgid "Select All Pa_ths" 1848 #~ msgstr "Vybrat všechny _cesty" 1849 1850 #~ msgid "Move _To Baseline" 1851 #~ msgstr "Přesunout _na základní linku" 1852 1853 #~ msgid "_Search" 1854 #~ msgstr "_Hledat" 1855 1856 #~ msgid "_Export Glyph as SVG" 1857 #~ msgstr "_Vyvést znak jako SVG" 1858 1859 #~ msgid "_Import SVG" 1860 #~ msgstr "_Zavést SVG" 1861 1862 #~ msgid "Simpl_ify Path" 1863 #~ msgstr "Zj_ednodušit cestu" 1864 1865 #~ msgid "Close _Path" 1866 #~ msgstr "Zavřít ce_stu" 1867 1868 #~ msgid "_Glyph Sequence" 1869 #~ msgstr "Pořadí zn_aků" 1870 1871 #~ msgid "Set Glyph _Background" 1872 #~ msgstr "Nastavit _pozadí znaku" 1873 1874 #~ msgid "_Remove Glyph Background" 1875 #~ msgstr "_Odstranit pozadí znaku" 1876 1877 #~ msgid "_Select Point Above" 1878 #~ msgstr "_Vybrat bod ležící nad" 1879 1880 #~ msgid "Select _Next Point" 1881 #~ msgstr "Vybrat _další bod" 1882 1883 #~ msgid "Select _Previous Point" 1884 #~ msgstr "Vybrat _předchozí bod" 1885 1886 #~ msgid "Select Point _Below" 1887 #~ msgstr "Vybrat bod ležící p_od" 1888 1889 #~ msgid "_Next Tab" 1890 #~ msgstr "_Další karta" 1891 1892 #~ msgid "_Previous Tab" 1893 #~ msgstr "_Předchozí karta" 1894 1895 #~ msgid "_Close Tab" 1896 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 1897 1898 #~ msgid "Close _All Tabs" 1899 #~ msgstr "Zavřít _všechny karty" 1900 1901 #~ msgid "_Create Path" 1902 #~ msgstr "Vy_tvořit cestu" 1903 1904 #~ msgid "_Zoom" 1905 #~ msgstr "_Zvětšení" 1906 1907 #~ msgid "_Create Counter Path" 1908 #~ msgstr "_Vytvořit opačnou cestu" 1909 1910 #~ msgid "_Move" 1911 #~ msgstr "_Posunout" 1912 1913 #~ msgid "Show _Full Unicode Characters Set" 1914 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 1915 1916 #~ msgid "Show De_fault Characters Set" 1917 #~ msgstr "Ukázat _výchozí znakovou sadu" 1918 1919 #~ msgid "Show Characters in Font" 1920 #~ msgstr "Ukázat v písmu obsažené znaky" 1921 1922 #~ msgid "Add New _Grid Item" 1923 #~ msgstr "Přidat novou položku na _mřížku" 1924 1925 #~ msgid "Remove Gr_id Item" 1926 #~ msgstr "Odstranit položku z mříž_ky" 1927 1928 #~ msgid "_Zoom In" 1929 #~ msgstr "Při_blížit" 1930 1931 #~ msgid "Zoom _Out" 1932 #~ msgstr "Od_dálit" 1933 1934 #~ msgid "U_se One Pixel Per Unit" 1935 #~ msgstr "Po_užít jeden pixel na jednotku" 1936 1937 #~ msgid "Show Kerning _Tab" 1938 #~ msgstr "Ukázat _kartu podřezávání" 1939 1940 #~ msgid "_List Kerning Pairs" 1941 #~ msgstr "V_ypsat dvojice podřezávání" 1942 1943 #~ msgid "Show _Spacing Tab" 1944 #~ msgstr "Ukázat kartu _rozestavění" 1945 1946 #~ msgid "Select _Next Kerning Pair" 1947 #~ msgstr "Vybrat _další dvojici podřezávání" 1948 1949 #~ msgid "Select _Previous Kerning Pair" 1950 #~ msgstr "Vybrat _předchozí dvojici podřezávání" 1951 1952 #~ msgid "_Save as .bfp" 1953 #~ msgstr "Uložit _jako .bfp" 1954 1955 #~ msgid "_Show Ligatures" 1956 #~ msgstr "_Ukázat slitky" 1957 1958 #~ msgid "_Add Ligature" 1959 #~ msgstr "_Přidat slitek" 1960 1961 #~ msgid "_File" 1962 #~ msgstr "_Soubor" 1963 1964 #~ msgid "_Edit" 1965 #~ msgstr "Úp_ravy" 1966 1967 #~ msgid "_Tab" 1968 #~ msgstr "_Karta" 1969 1970 #~ msgid "T_ool" 1971 #~ msgstr "_Nástroj" 1972 1973 #~ msgid "_Kerning" 1974 #~ msgstr "_Podřezávání" 1975 1976 #~ msgid "_Close tab" 1977 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 1978 1979 #~ msgid "Show _full unicode characters set" 1980 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 1981 1982 #~ msgid "Zoom in on region boundaries" 1983 #~ msgstr "Auf Bereichsgrenzen vergrößern" 1984 1985 #~ msgid "Set contrast for background image" 1986 #~ msgstr "Kontrast Hintergrundbild einstellen" 1987 1988 #~ msgid "Backgrounds" 1989 #~ msgstr "Hintergründe" 1990 1991 #~ msgid "Creating thumbnails" 1992 #~ msgstr "Miniaturbilder werden erstellt" 1993 1994 #~ msgid "Delay response for editing tools" 1995 #~ msgstr "Verzögerte Reaktion für Bearbeitungswerkzeuge" 1996 1997 #~ msgid "_Remove All Kerning Pairs" 1998 #~ msgstr "Alle Unterschneidungs-Paare _entfernen" 1999 2000 #~ msgid "Delete selected glyph" 2001 #~ msgstr "Ausgewähltes Zeichen löschen" 2002 2003 #~ msgid "Zoom in on region boundries" 2004 #~ msgstr "Innerhalb der Bereichsgrenzen vergrößern" 2005 2006 #~ msgid "Right click or use left command key and click to add new points" 2007 #~ msgstr "" 2008 #~ "Rechtsklick oder linke Steuerungs-Taste gedrückt halten und klicken, um " 2009 #~ "neue Punkte hinzuzufügen" 2010 2011 #~ msgid "Right click to add new points, left click to move points" 2012 #~ msgstr "" 2013 #~ "Rechtsklick um neue Punkte hinzuzufügen, Linksklink um Punkte zu " 2014 #~ "verschieben" 2015 2016 #~ msgid "and double click to add new point on path." 2017 #~ msgstr "und Doppelklick um einen neuen Punkt auf einem Pfad zu erstellen." 2018 2019 #~ msgid "Zoom to scale 1:1" 2020 #~ msgstr "Zoom para escala 1:1" 2021 2022 #~ msgid "Zoom in at region boundries" 2023 #~ msgstr "Ajustar para limites do caractere" 2024 2025 #~ msgid "Zoom in background image" 2026 #~ msgstr "Ajustar zoom para imagem de fundo" 2027 2028 #~ msgid "_Save" 2029 #~ msgstr "_Salvar" 2030 2031 #~ msgid "exit if a test case failes" 2032 #~ msgstr "sair se um caso de teste falhar" 2033 2034 #~ msgid "Postscript name" 2035 #~ msgstr "Nome Postscript" 2036 2037 #~ msgid "Recover" 2038 #~ msgstr "Recuperar" 2039 2040 #~ msgid "Delete all" 2041 #~ msgstr "Remover todos" 2042 2043 #~ msgid "Full name (name & style)" 2044 #~ msgstr "Nome completo (nome e estilo)" 2045 2046 #~ msgid "Update name & description" 2047 #~ msgstr "Atualizar nome e descrição" 2048 2049 #~ msgid "Create a new font" 2050 #~ msgstr "Criar uma nova fonte" 2051 2052 #~ msgid "Add name and description to this font." 2053 #~ msgstr "Adicionar nome e descrição para esta fonte." 2054 2055 #~ msgid "Preferences" 2056 #~ msgstr "Preferências" 2057 2058 #~ msgid "Export SVG, TTF & EOT fonts" 2059 #~ msgstr "Exportar fontes em SVG, TTF e EOT" 2060 2061 #~ msgid "Export SVG font and view the result" 2062 #~ msgstr "Exportar fonte SVG e visualizar resultado" 2063 2064 #~ msgid "" 2065 #~ "The loaded font can be overwritten if you choose to continue with preview." 2066 #~ msgstr "" 2067 #~ "A fonte carregada pode ser sobrescrita se você escolher continuar a " 2068 #~ "visualização." 2069 2070 #~ msgid "Continue" 2071 #~ msgstr "Continuar" 2072 2073 #~ msgid "Continue and don't ask me again." 2074 #~ msgstr "Continue e não pergunte novamente." 2075 2076 #~ msgid "Use left command key (⌘) + click to add new points" 2077 #~ msgstr "" 2078 #~ "Pressione a tecla de comando da esquerda (⌘) e clique para adicionar " 2079 #~ "pontos" 2080 2081 #~ msgid "Save as" 2082 #~ msgstr "Salvar como" 2083 2084 #~ msgid "Show all characters in font" 2085 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres presentes na fonte" 2086 2087 #~ msgid "_Description" 2088 #~ msgstr "_Descrição" 2089 2090 #~ msgid "_Select all paths" 2091 #~ msgstr "Selecionar _todos os caminhos" 2092 2093 #~ msgid "_Export glyph as SVG" 2094 #~ msgstr "_Exportar caractere como SVG" 2095 2096 #~ msgid "Close _path" 2097 #~ msgstr "_Fechar caminho" 2098 2099 #~ msgid "_Select point above" 2100 #~ msgstr "_Selecionar ponto acima" 2101 2102 #~ msgid "Select _next point" 2103 #~ msgstr "Selecionar _próximo ponto" 2104 2105 #~ msgid "Select _previous point" 2106 #~ msgstr "Selecionar ponto _anterior" 2107 2108 #~ msgid "Select point _below" 2109 #~ msgstr "Selecionar ponto _inferior" 2110 2111 #~ msgid "_Next tab" 2112 #~ msgstr "_Próxima aba" 2113 2114 #~ msgid "_Previous tab" 2115 #~ msgstr "Aba a_nterior" 2116 2117 #~ msgid "Close _all tabs" 2118 #~ msgstr "Fechar _todas as abas" 2119 2120 #~ msgid "_Create path" 2121 #~ msgstr "_Criar caminho" 2122 2123 #~ msgid "_Create counter path" 2124 #~ msgstr "_Criar caminho inverso" 2125 2126 #~ msgid "Show de_fault characters set" 2127 #~ msgstr "E_xibir sequência de caracteres padrão" 2128 2129 #~ msgid "Show characters in font" 2130 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres da fonte" 2131 2132 #~ msgid "Add new _grid item" 2133 #~ msgstr "Adicionar novo item de _grade" 2134 2135 #~ msgid "Remove gr_id item" 2136 #~ msgstr "Remover item de g_rade" 2137 2138 #~ msgid "_Zoom in" 2139 #~ msgstr "Aumentar _zoom" 2140 2141 #~ msgid "Zoom _out" 2142 #~ msgstr "Diminuir zo_om" 2143 2144 #~ msgid "Zoom to _scale 1:1" 2145 #~ msgstr "Zoom para e_scala 1:1" 2146 2147 #~ msgid "" 2148 #~ "The loaded font will be overwritten if you choose to continue with " 2149 #~ "preview." 2150 #~ msgstr "A fonte carregada será sobrescrita se você continuar com a prévia." 2151 2152 #~ msgid "Export glyph to svg file" 2153 #~ msgstr "Exportar caractere para arquivo svg" 2154 2155 #~ msgid "Wrote font files" 2156 #~ msgstr "Escreveu arquivos de fonte" 2157 2158 #~ msgid "Create new kerning class" 2159 #~ msgstr "Neue Unterschneidungsklasse erstellen" 2160 2161 #~ msgid "Zoom to _Scale 1:1" 2162 #~ msgstr "Zoom auf _Maßstab 1:1" 2163