The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

cs.po in po

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of po/cs.po.
Update translations
1 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. 3 # Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2014. 4 msgid "" 5 msgstr "" 6 "Project-Id-Version: \n" 7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 8 "POT-Creation-Date: 2015-05-17 16:27+0200\n" 9 "PO-Revision-Date: 2015-04-28 11:07+0000\n" 10 "Last-Translator: fri <pavelfric@yahoo.com>\n" 11 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" 12 "Language: cs\n" 13 "MIME-Version: 1.0\n" 14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 17 "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" 18 "X-POOTLE-MTIME: 1430219247.000000\n" 19 20 #: libbirdfont/Argument.vala:276 21 msgid "Usage" 22 msgstr "Použití" 23 24 # tohle je výpis pro příkazový řádek, ty velký písmena jsou tam schválně 25 #: libbirdfont/Argument.vala:278 libbirdfont/BirdFont.vala:179 26 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 27 msgid "FILE" 28 msgstr "SOUBOR" 29 30 # to samé jako předchozí, ještě sem to změnil na přepínač, protože je to pro Linux a tam je tenhle překlad používanější 31 #: libbirdfont/Argument.vala:278 libbirdfont/BirdFont.vala:179 32 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 33 msgid "OPTION" 34 msgstr "PŘEPÍNAČ" 35 36 #: libbirdfont/Argument.vala:280 37 msgid "enable Android customizations" 38 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Android" 39 40 #: libbirdfont/Argument.vala:281 41 msgid "show coordinate in glyph view" 42 msgstr "Ukázat souřadnice v přehledu znaků" 43 44 #: libbirdfont/Argument.vala:282 45 msgid "exit if a test case fails" 46 msgstr "Ukončit, pokud zkouška selže" 47 48 #: libbirdfont/Argument.vala:283 49 msgid "treat warnings as fatal" 50 msgstr "Upozornění budou považována za chyby" 51 52 #: libbirdfont/Argument.vala:284 53 msgid "show this message" 54 msgstr "Ukázat tuto zprávu" 55 56 #: libbirdfont/Argument.vala:285 57 msgid "write a log file" 58 msgstr "Zapsat soubor se zápisem" 59 60 #: libbirdfont/Argument.vala:286 61 msgid "enable Machintosh customizations" 62 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Mac" 63 64 #: libbirdfont/Argument.vala:287 65 msgid "enable Windows customizations" 66 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Windows" 67 68 #: libbirdfont/Argument.vala:288 69 msgid "don't translate" 70 msgstr "Nepřekládat" 71 72 #: libbirdfont/Argument.vala:289 73 msgid "sleep between each command in test suite" 74 msgstr "Čekat chvíli před každým spuštěním příkazu ve zkušební sadě" 75 76 #: libbirdfont/Argument.vala:290 77 msgid "run test case" 78 msgstr "Spustit vybranou zkušební sadu" 79 80 #: libbirdfont/BackgroundSelectionTool.vala:23 81 msgid "Select background" 82 msgstr "Vybrat pozadí" 83 84 #: libbirdfont/BackgroundTab.vala:46 libbirdfont/BackgroundTools.vala:26 85 msgid "Background Image" 86 msgstr "Obrázek pozadí" 87 88 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:41 89 msgid "Move, resize and rotate background image" 90 msgstr "Posunout, změnit velikost a otočit obrázek pozadí" 91 92 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:223 93 msgid "Select background image" 94 msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 95 96 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:27 97 msgid "Images" 98 msgstr "Obrázky" 99 100 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:34 libbirdfont/FileDialogTab.vala:94 101 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:106 102 msgid "Files" 103 msgstr "Soubory" 104 105 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:38 106 msgid "Parts" 107 msgstr "Části" 108 109 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:44 libbirdfont/Glyph.vala:2234 110 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 111 msgid "Add" 112 msgstr "Přidat" 113 114 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:85 115 msgid "Select Glyph" 116 msgstr "Vybrat znak" 117 118 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:182 libbirdfont/LoadCallback.vala:87 119 #: libbirdfont/Menu.vala:78 120 msgid "Open" 121 msgstr "Otevřít" 122 123 #: libbirdfont/BezierTool.vala:43 124 msgid "Create Beziér curves" 125 msgstr "Vytvořit Bézierovy křivky" 126 127 #: libbirdfont/BirdFont.vala:23 libbirdfont/BirdFont.vala:177 128 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 129 msgid "Usage:" 130 msgstr "Použití:" 131 132 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 133 msgid "BF-FILE" 134 msgstr "Soubor BF" 135 136 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 137 msgid "SVG-FILES ..." 138 msgstr "Soubory SVG..." 139 140 #: libbirdfont/BirdFont.vala:59 libbirdfont/BirdFont.vala:67 141 msgid "does not exist." 142 msgstr "neexistuje." 143 144 #: libbirdfont/BirdFont.vala:68 145 msgid "A new font will be created." 146 msgstr "Bude vytvořeno nové písmo." 147 148 #: libbirdfont/BirdFont.vala:90 149 msgid "Failed to import" 150 msgstr "Nepodařilo se zavést" 151 152 #: libbirdfont/BirdFont.vala:91 153 msgid "Aborting" 154 msgstr "Ruší se" 155 156 #: libbirdfont/BirdFont.vala:129 157 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." 158 msgstr "není název znaku nebo hodnota Unicode." 159 160 #: libbirdfont/BirdFont.vala:130 161 msgid "Unicode values must start with U+." 162 msgstr "Hodnoty Unicode musí začínat na U+." 163 164 #: libbirdfont/BirdFont.vala:156 165 msgid "Adding" 166 msgstr "Přidává se" 167 168 #: libbirdfont/BirdFont.vala:160 169 msgid "to" 170 msgstr "do" 171 172 #: libbirdfont/BirdFont.vala:162 173 msgid "Glyph" 174 msgstr "Znak" 175 176 #: libbirdfont/BirdFont.vala:166 libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:135 177 #: libbirdfont/VersionList.vala:218 birdfont/GtkWindow.vala:1008 178 msgid "Version" 179 msgstr "Verze" 180 181 #: libbirdfont/BirdFont.vala:180 182 msgid "print this message\n" 183 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou\n" 184 185 #: libbirdfont/BirdFont.vala:181 186 msgid "write files to this directory\n" 187 msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře\n" 188 189 #: libbirdfont/BirdFont.vala:182 190 msgid "write svg file\n" 191 msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG\n" 192 193 #: libbirdfont/BirdFont.vala:183 194 msgid "write ttf and eot files\n" 195 msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT\n" 196 197 #: libbirdfont/BirdFont.vala:297 198 msgid "Can't find output directory" 199 msgstr "Výstupní adresář se nepodařilo nalézt" 200 201 #: libbirdfont/CircleTool.vala:36 202 msgid "Circle" 203 msgstr "Kruh" 204 205 #: libbirdfont/CutBackgroundTool.vala:38 206 msgid "Crop background image" 207 msgstr "Oříznout obrázek pozadí" 208 209 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:25 210 msgid "Default Language" 211 msgstr "Výchozí jazyk" 212 213 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:26 214 msgid "Private Use Area" 215 msgstr "Rozsah pro vlasní znaky" 216 217 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:28 218 msgid "Chinese" 219 msgstr "Čínština" 220 221 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:29 222 msgid "English" 223 msgstr "Angličtina" 224 225 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:30 226 msgid "Greek" 227 msgstr "Řečtina" 228 229 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:31 230 msgid "Japanese" 231 msgstr "Japonština" 232 233 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:32 234 msgid "Javanese" 235 msgstr "Javánština" 236 237 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:33 238 msgid "Latin" 239 msgstr "Latina" 240 241 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:34 242 msgid "Russian" 243 msgstr "Ruština" 244 245 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:35 246 msgid "Swedish" 247 msgstr "Švédština" 248 249 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:36 250 msgid "Thai" 251 msgstr "Thajština" 252 253 #. / All lower case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 254 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:118 255 msgid "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" 256 msgstr "" 257 "a á b c č d ď e é ě f g h i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y " 258 "ý z ž" 259 260 #. / All upper case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 261 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:121 262 msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" 263 msgstr "" 264 "A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y " 265 "Ý Z Ž" 266 267 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:52 268 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:182 libbirdfont/ExportSettings.vala:91 269 #: libbirdfont/Menu.vala:465 libbirdfont/TableLayout.vala:197 270 msgid "Name and Description" 271 msgstr "Název a popis" 272 273 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:56 libbirdfont/MenuTab.vala:84 274 #: birdfont/GtkWindow.vala:952 275 msgid "PostScript Name" 276 msgstr "Název PostScript" 277 278 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:66 libbirdfont/MenuTab.vala:89 279 #: libbirdfont/MenuTab.vala:596 birdfont/GtkWindow.vala:959 280 msgid "Name" 281 msgstr "Název" 282 283 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:76 libbirdfont/MenuTab.vala:94 284 #: birdfont/GtkWindow.vala:966 285 msgid "Style" 286 msgstr "Styl" 287 288 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:86 birdfont/GtkWindow.vala:972 289 msgid "Bold" 290 msgstr "Tučné" 291 292 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:95 birdfont/GtkWindow.vala:979 293 msgid "Italic" 294 msgstr "Kurzíva" 295 296 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:105 birdfont/GtkWindow.vala:987 297 msgid "Weight" 298 msgstr "Tloušťka" 299 300 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:115 libbirdfont/MenuTab.vala:99 301 msgid "Full Name (Name and Style)" 302 msgstr "Celý název (název a styl)" 303 304 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:125 libbirdfont/MenuTab.vala:104 305 msgid "Unique Identifier" 306 msgstr "Jedinečný identifikátor" 307 308 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:145 birdfont/GtkWindow.vala:1015 309 msgid "Description" 310 msgstr "Popis" 311 312 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:156 birdfont/GtkWindow.vala:1023 313 msgid "Copyright" 314 msgstr "Autorská práva" 315 316 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:109 317 msgid "Drawing Tools" 318 msgstr "Nástroje na kreslení" 319 320 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:110 321 msgid "Control Point" 322 msgstr "Ovládací bod" 323 324 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:111 325 msgid "Stroke" 326 msgstr "Tah" 327 328 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:112 329 msgid "Geometrical Shapes" 330 msgstr "Geometrické tvary" 331 332 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:113 libbirdfont/OverviewTools.vala:33 333 msgid "Zoom" 334 msgstr "Zvětšení" 335 336 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:115 337 msgid "Guidelines & Grid" 338 msgstr "Pomocné linky a mřížka" 339 340 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:120 341 msgid "Grid Size" 342 msgstr "Velikost mřížky" 343 344 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:176 345 msgid "Move canvas" 346 msgstr "Posunout pracovní plochu" 347 348 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:184 349 msgid "Delete" 350 msgstr "Smazat" 351 352 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:191 353 msgid "Select all points or paths" 354 msgstr "Vybrat všechny body nebo cesty" 355 356 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:207 libbirdfont/Menu.vala:148 357 msgid "Undo" 358 msgstr "Zpět" 359 360 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:214 361 msgid "Insert new points on path" 362 msgstr "Vložit nové body do cesty" 363 364 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:223 365 msgid "Create quadratic Bézier curves" 366 msgstr "Vytvářet kvadratické Bézierovy křivky" 367 368 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:232 369 msgid "Create cubic Bézier curves" 370 msgstr "Vytvářet kubické Bézierovy křivky" 371 372 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:241 373 msgid "Quadratic path with two line handles" 374 msgstr "Kvadratická cesta se dvěma úchopy" 375 376 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:250 377 msgid "Convert selected points" 378 msgstr "Převést vybrané body" 379 380 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:261 381 msgid "X coordinate" 382 msgstr "Souřadnice x" 383 384 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:305 385 msgid "Y coordinate" 386 msgstr "Souřadnice y" 387 388 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:348 389 msgid "Rotation" 390 msgstr "Otočit" 391 392 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:387 393 msgid "Skew" 394 msgstr "Zkosení" 395 396 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:420 397 msgid "Width" 398 msgstr "Šířka" 399 400 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:445 401 msgid "Height" 402 msgstr "Výška" 403 404 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:488 405 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" 406 msgstr "Svázat úchopy křivky vybraných bodů úprav" 407 408 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:539 409 msgid "Symmetrical handles" 410 msgstr "Souměrné úchopy" 411 412 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:569 413 msgid "Convert segment to line." 414 msgstr "Převést část na čáru." 415 416 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:577 417 msgid "Create counter from outline" 418 msgstr "Obrátit cestu" 419 420 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:581 421 msgid "Close path" 422 msgstr "" 423 424 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:603 425 msgid "Move to path to the bottom layer" 426 msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 427 428 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:614 429 msgid "Flip path vertically" 430 msgstr "Zrcadlit svisle" 431 432 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:622 433 msgid "Flip path horizontally" 434 msgstr "Zrcadlit vodorovně" 435 436 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:631 437 msgid "Set size for background image" 438 msgstr "Nastavit velikost obrázku pozadí" 439 440 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:669 441 msgid "Show/hide background image" 442 msgstr "Ukázat/Skrýt obrázek pozadí" 443 444 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:680 445 msgid "Insert a new background image" 446 msgstr "Vložit nový obrázek pozadí" 447 448 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:694 libbirdfont/ThemeTab.vala:114 449 msgid "High contrast" 450 msgstr "Vysoký kontrast" 451 452 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:708 453 msgid "Set background threshold" 454 msgstr "Nastavit práh pro pozadí" 455 456 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:726 457 msgid "Amount of autotrace details" 458 msgstr "Podrobnost automatického obkreslení" 459 460 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:744 461 msgid "Autotrace simplification" 462 msgstr "Zjednodušení automatického obkreslení" 463 464 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:761 465 msgid "Autotrace background image" 466 msgstr "Automaticky obkreslit obrázek pozadí" 467 468 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:770 469 msgid "Delete background image" 470 msgstr "Smazat obrázek pozadí" 471 472 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:778 473 msgid "Apply stroke" 474 msgstr "Použít tah" 475 476 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:810 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 477 msgid "Stroke width" 478 msgstr "Šířka tahu" 479 480 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:852 481 msgid "Create outline form stroke" 482 msgstr "Vytvořit obrys z tahu" 483 484 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:860 485 msgid "Butt line cap" 486 msgstr "" 487 488 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:884 489 msgid "Round line cap" 490 msgstr "" 491 492 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:909 493 msgid "Square line cap" 494 msgstr "" 495 496 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:978 497 msgid "Show guidelines" 498 msgstr "Zobrazit pomocné linky" 499 500 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:990 501 msgid "Show more guidelines" 502 msgstr "Ukázat více pomocných linek" 503 504 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1006 505 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" 506 msgstr "Zobrazit pomocné linky horního a dolního okraje" 507 508 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1047 509 msgid "Zoom Out More" 510 msgstr "Oddálit více" 511 512 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1056 513 msgid "Show full glyph" 514 msgstr "Ukázat celý znak" 515 516 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1063 517 msgid "Fit in view" 518 msgstr "Přizpůsobit velikosti okna" 519 520 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1070 521 msgid "Zoom in on background image" 522 msgstr "Přiblížit na obrázek pozadí" 523 524 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1080 525 msgid "Previous view" 526 msgstr "Předchozí zobrazení" 527 528 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1086 529 msgid "Next view" 530 msgstr "Další zobrazení" 531 532 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1290 533 msgid "Background Tools" 534 msgstr "Nástroje pro práci s pozadím" 535 536 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1305 537 msgid "Control Points" 538 msgstr "Ovládací body" 539 540 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1321 541 msgid "Object Tools" 542 msgstr "Nástroje pro práci s předměty" 543 544 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1469 545 msgid "Set size for grid" 546 msgstr "Nastavit velikost mřížky" 547 548 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:39 libbirdfont/ExportSettings.vala:133 549 #: libbirdfont/Menu.vala:113 550 msgid "Export Settings" 551 msgstr "Nastavení ukládání" 552 553 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:43 554 msgid "File Name" 555 msgstr "Název souboru" 556 557 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:58 558 msgid "Formats" 559 msgstr "Formáty" 560 561 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:97 libbirdfont/Menu.vala:106 562 msgid "Export" 563 msgstr "Vyvést" 564 565 #: libbirdfont/ExportTool.vala:193 libbirdfont/Menu.vala:92 566 #: libbirdfont/MenuTab.vala:254 libbirdfont/SaveCallback.vala:67 567 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 568 msgid "Save" 569 msgstr "Uložit" 570 571 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:79 572 #, fuzzy 573 msgid "Select a Folder" 574 msgstr "Vybrat barvu" 575 576 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:83 577 msgid "Folders" 578 msgstr "Složky" 579 580 #: libbirdfont/FileTools.vala:31 581 msgid "New font" 582 msgstr "Nova fonte" 583 584 #: libbirdfont/FileTools.vala:37 585 msgid "Open font" 586 msgstr "Otevřít písmo" 587 588 #: libbirdfont/FileTools.vala:43 589 msgid "Save font" 590 msgstr "Uložit písmo" 591 592 #: libbirdfont/FileTools.vala:49 libbirdfont/Menu.vala:458 593 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:211 libbirdfont/SettingsTab.vala:31 594 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:159 595 msgid "Settings" 596 msgstr "Nastavení" 597 598 #: libbirdfont/FileTools.vala:55 libbirdfont/ThemeTab.vala:29 599 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:125 600 msgid "Themes" 601 msgstr "Motivy" 602 603 #: libbirdfont/Glyph.vala:2234 604 msgid "Guide" 605 msgstr "Vodítko" 606 607 #: libbirdfont/GridTool.vala:35 608 msgid "Show grid" 609 msgstr "Ukázat mřížku" 610 611 #: libbirdfont/GuideTab.vala:55 612 msgid "Guides" 613 msgstr "Vodítka" 614 615 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:28 616 msgid "Zoom in" 617 msgstr "Přiblížit" 618 619 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:35 620 msgid "Zoom out" 621 msgstr "Oddálit" 622 623 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:42 624 msgid "Convert the last segment to a straight line" 625 msgstr "Převést poslední část na rovnou čáru" 626 627 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:61 libbirdfont/KerningDisplay.vala:844 628 msgid "Kerning" 629 msgstr "Podřezávání" 630 631 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:69 632 msgid "The current kerning class is malformed." 633 msgstr "Nynější třída podřezávání je chybná." 634 635 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:70 636 msgid "Add single characters separated by space and ranges on the form A-Z." 637 msgstr "" 638 "Přidat jednotlivé znaky oddělené mezerou nebo rozsahy používající formát A-Z." 639 640 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:71 641 msgid "Type “space” to kern the space character and “divis” to kern -." 642 msgstr "" 643 "Pro podřezání (vyrovnání) znaku mezery stiskněte „mezerník“ a pro podřezání " 644 "(vyrovnání) znaku spojovníku (-) pak klávesu pro „divis“." 645 646 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 libbirdfont/OverviewTools.vala:68 647 msgid "Unicode" 648 msgstr "Unicode" 649 650 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 651 msgid "Insert" 652 msgstr "Vložit" 653 654 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:844 libbirdfont/MainWindow.vala:219 655 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:35 libbirdfont/SpinButton.vala:199 656 msgid "Close" 657 msgstr "Zavřít" 658 659 #: libbirdfont/KerningList.vala:54 libbirdfont/KerningList.vala:111 660 msgid "Kerning Pairs" 661 msgstr "Dvojice podřezávání" 662 663 #: libbirdfont/KerningList.vala:57 664 msgid "No kerning pairs created." 665 msgstr "Nevytvořeny žádné dvojice podřezávání" 666 667 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/KerningTools.vala:60 668 msgid "Kerning class" 669 msgstr "Třída podřezávání" 670 671 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/Ligatures.vala:106 672 #: libbirdfont/Ligatures.vala:128 libbirdfont/Ligatures.vala:150 673 #: libbirdfont/Ligatures.vala:181 libbirdfont/SpacingClass.vala:45 674 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:233 libbirdfont/SpacingTab.vala:277 675 #: libbirdfont/SpinButton.vala:199 libbirdfont/Theme.vala:687 676 msgid "Set" 677 msgstr "Nastavit" 678 679 #: libbirdfont/KerningStrings.vala:65 680 msgid "Load kerning strings" 681 msgstr "Nahrát řetězce podřezávání" 682 683 #: libbirdfont/KerningTools.vala:36 684 msgid "Kerning Tools" 685 msgstr "Nástroje na podřezávání" 686 687 #: libbirdfont/KerningTools.vala:43 libbirdfont/SpacingTools.vala:31 688 msgid "Font Size" 689 msgstr "Velikost písma" 690 691 #: libbirdfont/KerningTools.vala:57 692 msgid "Create new kerning class." 693 msgstr "Vytvořit novou třídu podřezávání (vyrovnání)." 694 695 #: libbirdfont/KerningTools.vala:67 696 msgid "Use text input to enter kerning values." 697 msgstr "Zadat hodnoty podřezání (vyrovnání) přímo." 698 699 #: libbirdfont/KerningTools.vala:74 700 msgid "Insert glyph from overview" 701 msgstr "Vložit znak z přehledu" 702 703 #: libbirdfont/KerningTools.vala:88 704 msgid "Insert character by unicode value" 705 msgstr "Vložit znak podle hodnoty Unicode" 706 707 #: libbirdfont/KerningTools.vala:95 708 msgid "Open a text file with kerning strings first." 709 msgstr "Nejprve otevřít soubor s podřezávacími řetězci." 710 711 #: libbirdfont/KerningTools.vala:97 712 msgid "Previous kerning string" 713 msgstr "Předchozí podřezávací řetězec" 714 715 #: libbirdfont/KerningTools.vala:107 716 msgid "You have reached the beginning of the list." 717 msgstr "Dosáhl jste začátku seznamu." 718 719 #: libbirdfont/KerningTools.vala:115 720 msgid "Next kerning string" 721 msgstr "Další podřezávací řetězec " 722 723 #: libbirdfont/KerningTools.vala:125 724 msgid "You have reached the end of the list." 725 msgstr "Dosáhl jste konce seznamu." 726 727 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:28 libbirdfont/OverviewTools.vala:32 728 msgid "Character Sets" 729 msgstr "Znakové sady" 730 731 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:68 732 msgid "Character Set" 733 msgstr "Znaková sada" 734 735 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 736 msgid "character sequence" 737 msgstr "kombinace znaků" 738 739 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 740 msgid "ligature" 741 msgstr "slitek" 742 743 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 744 msgid "substitution" 745 msgstr "nahrazení" 746 747 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 748 msgid "beginning" 749 msgstr "začátek" 750 751 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 752 msgid "middle" 753 msgstr "prostředek" 754 755 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 756 msgid "end" 757 msgstr "konec" 758 759 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 760 msgid "New Ligature" 761 msgstr "Nový slitek" 762 763 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 764 msgid "New Contextual Substitution" 765 msgstr "Nová náhrada vyplývající ze souvislosti" 766 767 #: libbirdfont/LigatureList.vala:115 768 msgid "Contextual Substitutions" 769 msgstr "Náhrady vyplývající ze souvislostí" 770 771 #: libbirdfont/LigatureList.vala:126 libbirdfont/LigatureList.vala:140 772 #: libbirdfont/Menu.vala:413 773 msgid "Ligatures" 774 msgstr "Slitky" 775 776 #: libbirdfont/Ligatures.vala:106 777 msgid "Beginning" 778 msgstr "Začátek" 779 780 #: libbirdfont/Ligatures.vala:128 781 msgid "Middle" 782 msgstr "Prostředek" 783 784 #: libbirdfont/Ligatures.vala:150 785 msgid "End" 786 msgstr "Konec" 787 788 #: libbirdfont/Ligatures.vala:181 libbirdfont/OverView.vala:1210 789 msgid "Ligature" 790 msgstr "Slitek" 791 792 #: libbirdfont/Line.vala:151 793 msgid "Position" 794 msgstr "Poloha" 795 796 #: libbirdfont/Line.vala:151 797 msgid "Move" 798 msgstr "Posunout" 799 800 #: libbirdfont/MainWindow.vala:219 801 msgid "Glyph sequence" 802 msgstr "Pořadí znaků" 803 804 #: libbirdfont/Menu.vala:65 805 msgid "File" 806 msgstr "Soubor" 807 808 #: libbirdfont/Menu.vala:71 809 msgid "New" 810 msgstr "Nový" 811 812 #: libbirdfont/Menu.vala:85 libbirdfont/RecentFiles.vala:81 813 msgid "Recent Files" 814 msgstr "Nedávno otevřené soubory" 815 816 #: libbirdfont/Menu.vala:99 817 msgid "Save As" 818 msgstr "Uložit jako" 819 820 #: libbirdfont/Menu.vala:120 libbirdfont/Preview.vala:27 821 msgid "Preview" 822 msgstr "Náhled" 823 824 #: libbirdfont/Menu.vala:127 825 msgid "Select Character Set" 826 msgstr "Vybrat znakovou sadu" 827 828 #: libbirdfont/Menu.vala:134 829 msgid "Quit" 830 msgstr "Ukončit" 831 832 #: libbirdfont/Menu.vala:142 833 msgid "Edit" 834 msgstr "Úpravy" 835 836 #: libbirdfont/Menu.vala:155 837 msgid "Redo" 838 msgstr "Znovu" 839 840 #: libbirdfont/Menu.vala:162 841 msgid "Copy" 842 msgstr "Kopírovat" 843 844 #: libbirdfont/Menu.vala:169 845 msgid "Paste" 846 msgstr "Vložit" 847 848 #: libbirdfont/Menu.vala:176 849 msgid "Paste In Place" 850 msgstr "Přepsat" 851 852 #: libbirdfont/Menu.vala:183 853 msgid "Select All Paths" 854 msgstr "Vybrat všechny cesty" 855 856 #: libbirdfont/Menu.vala:190 857 msgid "Move To Baseline" 858 msgstr "Přesunout na účaří" 859 860 #: libbirdfont/Menu.vala:197 libbirdfont/OverView.vala:173 861 msgid "Search" 862 msgstr "Hledat" 863 864 #: libbirdfont/Menu.vala:204 865 msgid "Export Glyph as SVG" 866 msgstr "Vyvést znak jako SVG" 867 868 #: libbirdfont/Menu.vala:211 869 msgid "Import SVG file" 870 msgstr "Zavést soubor SVG" 871 872 #: libbirdfont/Menu.vala:218 873 #, fuzzy 874 msgid "Import SVG folder" 875 msgstr "Zavést soubor SVG" 876 877 #: libbirdfont/Menu.vala:225 878 msgid "Import Background Image" 879 msgstr "Zavést obrázek pozadí" 880 881 #: libbirdfont/Menu.vala:232 882 msgid "Simplify Path" 883 msgstr "Zjednodušit cestu" 884 885 #: libbirdfont/Menu.vala:239 886 msgid "Close Path" 887 msgstr "Uzavřít cestu" 888 889 #: libbirdfont/Menu.vala:246 890 msgid "Glyph Sequence" 891 msgstr "Pořadí znaků" 892 893 #: libbirdfont/Menu.vala:253 894 msgid "Set Background Glyph" 895 msgstr "Nastavit znak pozadí" 896 897 #: libbirdfont/Menu.vala:260 898 msgid "Remove Background Glyph" 899 msgstr "Odstranit znak pozadí" 900 901 #: libbirdfont/Menu.vala:267 902 msgid "Create Guide" 903 msgstr "Vytvořit vodítko" 904 905 #: libbirdfont/Menu.vala:274 906 msgid "List Guides" 907 msgstr "Uvést vodítka" 908 909 #: libbirdfont/Menu.vala:281 910 msgid "Select Point Above" 911 msgstr "Vybrat výše ležící bod" 912 913 #: libbirdfont/Menu.vala:288 914 msgid "Select Next Point" 915 msgstr "Vybrat další bod" 916 917 #: libbirdfont/Menu.vala:295 918 msgid "Select Previous Point" 919 msgstr "Vybrat předchozí bod" 920 921 #: libbirdfont/Menu.vala:302 922 msgid "Select Point Below" 923 msgstr "Vybrat níže ležící bod" 924 925 #: libbirdfont/Menu.vala:310 926 msgid "Tab" 927 msgstr "Karta" 928 929 #: libbirdfont/Menu.vala:316 930 msgid "Next Tab" 931 msgstr "Další karta" 932 933 #: libbirdfont/Menu.vala:323 934 msgid "Previous Tab" 935 msgstr "Předchozí karta" 936 937 #: libbirdfont/Menu.vala:330 938 msgid "Close Tab" 939 msgstr "Zavřít kartu" 940 941 #: libbirdfont/Menu.vala:337 942 msgid "Close All Tabs" 943 msgstr "Zavřít všechny karty" 944 945 #: libbirdfont/Menu.vala:345 946 msgid "Spacing and Kerning" 947 msgstr "Rozestupy a podřezávání" 948 949 #: libbirdfont/Menu.vala:351 950 msgid "Show Spacing Tab" 951 msgstr "Ukázat kartu prostrkávání (rozestupů)" 952 953 #: libbirdfont/Menu.vala:358 954 msgid "Show Kerning Tab" 955 msgstr "Ukázat kartu podřezávání (vyrovnání)" 956 957 #: libbirdfont/Menu.vala:365 958 msgid "List Kerning Pairs" 959 msgstr "Vypsat dvojice podřezávání (vyrovnání)" 960 961 #: libbirdfont/Menu.vala:372 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 962 msgid "Spacing Classes" 963 msgstr "Třídy prostrkávání (rozestupů)" 964 965 #: libbirdfont/Menu.vala:379 966 msgid "Select Next Kerning Pair" 967 msgstr "Vybrat další dvojici podřezávání (vyrovnání)" 968 969 #: libbirdfont/Menu.vala:388 970 msgid "Select Previous Kerning Pair" 971 msgstr "Vybrat předchozí dvojici podřezávání (vyrovnání)" 972 973 #: libbirdfont/Menu.vala:397 974 msgid "Load Kerning Strings" 975 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce" 976 977 #: libbirdfont/Menu.vala:404 978 msgid "Reload Kerning Strings" 979 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce znovu" 980 981 #: libbirdfont/Menu.vala:419 982 msgid "Show Ligatures" 983 msgstr "Ukázat slitky" 984 985 #: libbirdfont/Menu.vala:426 986 msgid "Add Ligature" 987 msgstr "Přidat slitek" 988 989 #: libbirdfont/Menu.vala:435 990 msgid "Git" 991 msgstr "Git" 992 993 #: libbirdfont/Menu.vala:441 994 msgid "Save As .bfp" 995 msgstr "Uložit jako BFP" 996 997 #: libbirdfont/Menu.vala:450 libbirdfont/OverView.vala:333 998 msgid "Overview" 999 msgstr "Přehled" 1000 1001 #: libbirdfont/MenuItem.vala:82 1002 msgid "UP" 1003 msgstr "NAHORU" 1004 1005 #: libbirdfont/MenuItem.vala:85 1006 msgid "DOWN" 1007 msgstr "DOLŮ" 1008 1009 #: libbirdfont/MenuItem.vala:88 1010 msgid "LEFT" 1011 msgstr "VLEVO" 1012 1013 #: libbirdfont/MenuItem.vala:91 1014 msgid "RIGHT" 1015 msgstr "VPRAVO" 1016 1017 #: libbirdfont/MenuTab.vala:81 1018 msgid "Missing metadata in font:" 1019 msgstr "V písmu chybějící popisná data:" 1020 1021 #: libbirdfont/MenuTab.vala:121 1022 msgid "You need to save your font before exporting it." 1023 msgstr "Před vyvedením musíte písmo uložit." 1024 1025 #: libbirdfont/MenuTab.vala:148 1026 msgid "Menu" 1027 msgstr "Nabídka" 1028 1029 #: libbirdfont/MenuTab.vala:596 1030 msgid "Add ligature" 1031 msgstr "Přidat slitek" 1032 1033 #: libbirdfont/MoveTool.vala:41 1034 msgid "Move paths" 1035 msgstr "Posunout cesty" 1036 1037 #: libbirdfont/OverView.vala:173 1038 msgid "Filter" 1039 msgstr "Filtr" 1040 1041 #: libbirdfont/OverView.vala:485 1042 msgid "No glyphs in this view." 1043 msgstr "Žádné znaky v tomto zobrazení." 1044 1045 #: libbirdfont/OverView.vala:1233 1046 msgid "See also:" 1047 msgstr "Další podrobnosti:" 1048 1049 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:30 1050 msgid "Overwrite TTF file?" 1051 msgstr "Přepsat soubor TTF?" 1052 1053 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:31 1054 msgid "Overwrite" 1055 msgstr "Přepsat" 1056 1057 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:32 libbirdfont/SaveDialog.vala:50 1058 msgid "Cancel" 1059 msgstr "Zrušit" 1060 1061 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:33 1062 msgid "Yes, don't ask again." 1063 msgstr "Ano, tento dotaz již příště nezobrazovat." 1064 1065 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:46 1066 msgid "All Glyphs" 1067 msgstr "Všechny znaky" 1068 1069 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:56 1070 msgid "Default" 1071 msgstr "Výchozí" 1072 1073 #: libbirdfont/PenTool.vala:82 1074 msgid "Add new points" 1075 msgstr "Přidat nové body" 1076 1077 #: libbirdfont/PointTool.vala:24 1078 msgid "Move control points" 1079 msgstr "Posunout ovládací body" 1080 1081 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:27 1082 msgid "Reload webview" 1083 msgstr "Nahrát znovu webové zobrazení" 1084 1085 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:33 1086 msgid "Export fonts" 1087 msgstr "Vyvést písma" 1088 1089 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:39 1090 msgid "Generate html document" 1091 msgstr "Vytvořit soubor HTML" 1092 1093 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:62 1094 msgid "No fonts created yet" 1095 msgstr "Ještě nevytvořena žádná písma" 1096 1097 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:65 1098 msgid "Create a New Font" 1099 msgstr "Vytvořit nové písmo" 1100 1101 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:73 1102 msgid "Folder" 1103 msgstr "Složka" 1104 1105 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:76 1106 msgid "Glyphs" 1107 msgstr "Znaky" 1108 1109 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:92 1110 msgid "Backups" 1111 msgstr "Zálohy" 1112 1113 #: libbirdfont/RectangleTool.vala:30 1114 msgid "Rectangle" 1115 msgstr "Obdélník" 1116 1117 #: libbirdfont/ResizeTool.vala:45 1118 msgid "Resize and rotate paths" 1119 msgstr "Změnit velikost a natočení cest" 1120 1121 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:36 1122 msgid "Save changes?" 1123 msgstr "Uložit změny?" 1124 1125 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:44 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:30 1126 msgid "Discard" 1127 msgstr "Zahodit" 1128 1129 #: libbirdfont/SaveDialogListener.vala:28 1130 msgid "Save?" 1131 msgstr "Uložit?" 1132 1133 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:80 1134 msgid "Precision for pen tool" 1135 msgstr "Přesnost pro nástroj psacího pera" 1136 1137 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:88 1138 msgid "Show or hide control point handles" 1139 msgstr "Ukázat nebo skrýt úchopy ovládacích bodů" 1140 1141 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:98 1142 msgid "Fill open paths." 1143 msgstr "Vyplnit otevřené cesty." 1144 1145 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:105 1146 msgid "Use TTF units." 1147 msgstr "Použít jednotky TTF." 1148 1149 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:108 1150 msgid "Number of points added by the freehand tool" 1151 msgstr "Počet bodů přidávaných nástrojem kreslení od ruky" 1152 1153 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:130 1154 msgid "Path simplification threshold" 1155 msgstr "Práh pro zjednodušení cesty" 1156 1157 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:149 1158 msgid "Color theme" 1159 msgstr "Téma barev" 1160 1161 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:151 1162 msgid "Key Bindings" 1163 msgstr "Přiřazení klávesových zkratek" 1164 1165 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 1166 msgid "Character" 1167 msgstr "Znak" 1168 1169 #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:69 1170 msgid "New spacing class" 1171 msgstr "Nová třída prostrkávání (rozestupů)" 1172 1173 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:36 1174 msgid "Spacing" 1175 msgstr "Rozestupy" 1176 1177 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:233 1178 msgid "Left" 1179 msgstr "Vlevo" 1180 1181 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:277 1182 msgid "Right" 1183 msgstr "Vpravo" 1184 1185 #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 libbirdfont/SvgParser.vala:94 1186 msgid "Import" 1187 msgstr "Zavést" 1188 1189 #: libbirdfont/Theme.vala:421 1190 msgid "Canvas Background" 1191 msgstr "Pozadí plátna" 1192 1193 #: libbirdfont/Theme.vala:422 1194 msgid "Filled Stroke" 1195 msgstr "" 1196 1197 #: libbirdfont/Theme.vala:423 1198 msgid "Stroke Color" 1199 msgstr "Barva tahu" 1200 1201 #: libbirdfont/Theme.vala:424 1202 msgid "Handle Color" 1203 msgstr "Barva úchopu" 1204 1205 #: libbirdfont/Theme.vala:425 1206 msgid "Fill Color" 1207 msgstr "Barva výplně" 1208 1209 #: libbirdfont/Theme.vala:426 1210 msgid "Selected Objects" 1211 msgstr "Vybrané objekty" 1212 1213 #: libbirdfont/Theme.vala:428 1214 msgid "Background 1" 1215 msgstr "Pozadí 1" 1216 1217 #: libbirdfont/Theme.vala:429 1218 msgid "Dialog Background" 1219 msgstr "Pozadí dialogu" 1220 1221 #: libbirdfont/Theme.vala:430 1222 msgid "Menu Background" 1223 msgstr "Pozadí nabídky" 1224 1225 #: libbirdfont/Theme.vala:431 1226 msgid "Default Background" 1227 msgstr "Výchozí pozadí" 1228 1229 #: libbirdfont/Theme.vala:433 1230 msgid "Checkbox Background" 1231 msgstr "Pozadí zaškrtávacího okénka" 1232 1233 #: libbirdfont/Theme.vala:435 1234 msgid "Foreground 1" 1235 msgstr "Popředí 1" 1236 1237 #: libbirdfont/Theme.vala:436 1238 msgid "Text Foreground" 1239 msgstr "Popředí textu" 1240 1241 #: libbirdfont/Theme.vala:437 1242 msgid "Table Border" 1243 msgstr "Okraj tabulky" 1244 1245 #: libbirdfont/Theme.vala:438 1246 msgid "Selection Border" 1247 msgstr "Okraj výběru" 1248 1249 #: libbirdfont/Theme.vala:439 1250 msgid "Overview Glyph" 1251 msgstr "Přehledový znak" 1252 1253 #: libbirdfont/Theme.vala:440 1254 msgid "Foreground Inverted" 1255 msgstr "Popředí obráceno" 1256 1257 #: libbirdfont/Theme.vala:441 1258 msgid "Menu Foreground" 1259 msgstr "Popředí nabídky" 1260 1261 #: libbirdfont/Theme.vala:442 1262 msgid "Selected Tab Foreground" 1263 msgstr "Popředí vybrané karty" 1264 1265 #: libbirdfont/Theme.vala:443 1266 msgid "Tab Separator" 1267 msgstr "Oddělovač karty" 1268 1269 #: libbirdfont/Theme.vala:445 1270 msgid "Highlighted 1" 1271 msgstr "Zvýrazněno 1" 1272 1273 #: libbirdfont/Theme.vala:446 1274 msgid "Highlighted Guide" 1275 msgstr "Zvýrazněné vodítko" 1276 1277 #: libbirdfont/Theme.vala:448 1278 msgid "Grid" 1279 msgstr "Mřížka" 1280 1281 #: libbirdfont/Theme.vala:450 1282 msgid "Guide 1" 1283 msgstr "Vodítko 1" 1284 1285 #: libbirdfont/Theme.vala:451 1286 msgid "Guide 2" 1287 msgstr "Vodítko 2" 1288 1289 #: libbirdfont/Theme.vala:452 1290 msgid "Guide 3" 1291 msgstr "Vodítko 3" 1292 1293 #: libbirdfont/Theme.vala:454 1294 msgid "Button Border 1" 1295 msgstr "Okraj tlačítka 1" 1296 1297 #: libbirdfont/Theme.vala:455 1298 msgid "Button Background 1" 1299 msgstr "Pozadí tlačítka 1" 1300 1301 #: libbirdfont/Theme.vala:456 1302 msgid "Button Border 2" 1303 msgstr "Okraj tlačítka 2" 1304 1305 #: libbirdfont/Theme.vala:457 1306 msgid "Button Background 2" 1307 msgstr "Pozadí tlačítka 2" 1308 1309 #: libbirdfont/Theme.vala:458 1310 msgid "Button Border 3" 1311 msgstr "Okraj tlačítka 3" 1312 1313 #: libbirdfont/Theme.vala:459 1314 msgid "Button Background 3" 1315 msgstr "Pozadí tlačítka 3" 1316 1317 #: libbirdfont/Theme.vala:460 1318 msgid "Button Border 4" 1319 msgstr "Okraj tlačítka 4" 1320 1321 #: libbirdfont/Theme.vala:461 1322 msgid "Button Background 4" 1323 msgstr "Pozadí tlačítka 4" 1324 1325 #: libbirdfont/Theme.vala:463 1326 msgid "Button Foreground" 1327 msgstr "Popředí tlačítka" 1328 1329 #: libbirdfont/Theme.vala:464 1330 msgid "Selected Button Foreground" 1331 msgstr "Popředí vybraného tlačítka" 1332 1333 #: libbirdfont/Theme.vala:466 1334 msgid "Tool Foreground" 1335 msgstr "Popředí nástroje" 1336 1337 #: libbirdfont/Theme.vala:467 1338 msgid "Selected Tool Foreground" 1339 msgstr "Popředí vybraného nástroje" 1340 1341 #: libbirdfont/Theme.vala:469 1342 msgid "Text Area Background" 1343 msgstr "Pozadí textové oblasti" 1344 1345 #: libbirdfont/Theme.vala:471 1346 msgid "Overview Item Border" 1347 msgstr "Okraj přehledové položky" 1348 1349 #: libbirdfont/Theme.vala:473 1350 msgid "Selected Overview Item" 1351 msgstr "Položka vybraného přehledu" 1352 1353 #: libbirdfont/Theme.vala:474 1354 msgid "Overview Item 1" 1355 msgstr "Položka přehledu 1" 1356 1357 #: libbirdfont/Theme.vala:475 1358 msgid "Overview Item 2" 1359 msgstr "Položka přehledu 2" 1360 1361 #: libbirdfont/Theme.vala:477 1362 msgid "Overview Selected Foreground" 1363 msgstr "Popředí vybraného přehledu" 1364 1365 #: libbirdfont/Theme.vala:478 1366 msgid "Overview Foreground" 1367 msgstr "Popředí přehledu" 1368 1369 #: libbirdfont/Theme.vala:480 1370 msgid "Glyph Count Background 1" 1371 msgstr "Pozadí počtu znaků 1" 1372 1373 #: libbirdfont/Theme.vala:481 1374 msgid "Glyph Count Background 2" 1375 msgstr "Pozadí počtu znaků 2" 1376 1377 #: libbirdfont/Theme.vala:483 1378 msgid "Dialog Shadow" 1379 msgstr "Stín dialogu" 1380 1381 #: libbirdfont/Theme.vala:485 1382 msgid "Selected Active Cubic Control Point" 1383 msgstr "Vybraný činný krychlový ovládací bod" 1384 1385 #: libbirdfont/Theme.vala:486 1386 msgid "Selected Cubic Control Point" 1387 msgstr "Vybraný krychlový ovládací bod" 1388 1389 #: libbirdfont/Theme.vala:487 1390 msgid "Active Cubic Control Point" 1391 msgstr "Činný krychlový ovládací bod" 1392 1393 #: libbirdfont/Theme.vala:488 1394 msgid "Cubic Control Point" 1395 msgstr "Krychlový ovládací bod" 1396 1397 #: libbirdfont/Theme.vala:490 1398 msgid "Selected Active Quadratic Control Point" 1399 msgstr "Vybraný činný čtvercový ovládací bod" 1400 1401 #: libbirdfont/Theme.vala:491 1402 msgid "Selected Quadratic Control Point" 1403 msgstr "Vybraný čtvercový ovládací bod" 1404 1405 #: libbirdfont/Theme.vala:492 1406 msgid "Active Quadratic Control Point" 1407 msgstr "Činný čtvercový ovládací bod" 1408 1409 #: libbirdfont/Theme.vala:493 1410 msgid "Cubic Quadratic Point" 1411 msgstr "Krychlový čtvercový bod " 1412 1413 #: libbirdfont/Theme.vala:495 1414 msgid "Selected Control Point Handle" 1415 msgstr "Vybraný úchop ovládacího bodu" 1416 1417 #: libbirdfont/Theme.vala:496 1418 msgid "Active Control Point Handle" 1419 msgstr "Činný úchop ovládacího bodu" 1420 1421 #: libbirdfont/Theme.vala:497 1422 msgid "Control Point Handle" 1423 msgstr "Úchop ovládacího bodu" 1424 1425 #: libbirdfont/Theme.vala:499 1426 msgid "Merge" 1427 msgstr "Sloučit" 1428 1429 #: libbirdfont/Theme.vala:500 1430 msgid "Spin Button" 1431 msgstr "Kruhové tlačítko" 1432 1433 #: libbirdfont/Theme.vala:501 1434 msgid "Active Spin Button" 1435 msgstr "Činné kruhové tlačítko" 1436 1437 #: libbirdfont/Theme.vala:502 1438 msgid "Zoom Bar Border" 1439 msgstr "Okraj zvětšovacího pruhu" 1440 1441 #: libbirdfont/Theme.vala:503 1442 msgid "Font Name" 1443 msgstr "Název písma" 1444 1445 #: libbirdfont/Theme.vala:687 1446 msgid "New theme" 1447 msgstr "Nový motiv" 1448 1449 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:89 1450 msgid "Add new theme" 1451 msgstr "Přidat nový motiv" 1452 1453 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:91 1454 msgid "Colors" 1455 msgstr "Barvy" 1456 1457 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:110 1458 msgid "Dark" 1459 msgstr "Tmavé" 1460 1461 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:112 1462 msgid "Bright" 1463 msgstr "Světlé" 1464 1465 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:116 1466 msgid "Custom" 1467 msgstr "Vlastní" 1468 1469 #: libbirdfont/TrackTool.vala:57 1470 msgid "Freehand drawing" 1471 msgstr "Kreslení od ruky" 1472 1473 #: libbirdfont/VersionList.vala:33 1474 msgid "New version" 1475 msgstr "Nová verze" 1476 1477 #: birdfont/GtkWindow.vala:292 1478 msgid "Select color" 1479 msgstr "Vybrat barvu" 1480 1481 #: birdfont/GtkWindow.vala:604 1482 msgid "Your fonts have been exported." 1483 msgstr "Písma byla uložena." 1484 1485 #: birdfont/GtkWindow.vala:994 1486 msgid "Full name (name and style)" 1487 msgstr "Celý název (název a styl)" 1488 1489 #: birdfont/GtkWindow.vala:1001 1490 msgid "Unique identifier" 1491 msgstr "Jedinečný identifikátor" 1492 1493 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 1494 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" 1495 msgstr "Ořez podle jasu, od 0.001 do 2, výchozí hodnota je 1" 1496 1497 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 1498 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" 1499 msgstr "Podrobnosti, od 0.001 do 9.999, výchozí hodnota je 1" 1500 1501 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 1502 msgid "print this message" 1503 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou" 1504 1505 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 1506 msgid "use quadratic control points" 1507 msgstr "Použít kvadratické ovládací body" 1508 1509 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 1510 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" 1511 msgstr "Zjednodušení, od 0.001 do 1, výchozí hodnota je 0.5" 1512 1513 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 1514 msgid "File does not exist." 1515 msgstr "Soubor neexistuje." 1516 1517 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 1518 msgid "Unknown file format." 1519 msgstr "Neznámý formát souboru." 1520 1521 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 1522 msgid "Writing" 1523 msgstr "Zapisuje se" 1524 1525 #~ msgid "Default theme" 1526 #~ msgstr "Výchozí motiv" 1527 1528 #~ msgid "High contrast theme" 1529 #~ msgstr "Motiv s vysokým kontrastem" 1530 1531 #~ msgid "Custom theme" 1532 #~ msgstr "Vlastní motiv" 1533 1534 #~ msgid "Background 2" 1535 #~ msgstr "Pozadí 2" 1536 1537 #~ msgid "Background 3" 1538 #~ msgstr "Pozadí 3" 1539 1540 #~ msgid "Background 4" 1541 #~ msgstr "Pozadí 4" 1542 1543 #~ msgid "Background 5" 1544 #~ msgstr "Pozadí 5" 1545 1546 #~ msgid "Background 6" 1547 #~ msgstr "Pozadí 6" 1548 1549 #~ msgid "Background 7" 1550 #~ msgstr "Pozadí 7" 1551 1552 #~ msgid "Background 8" 1553 #~ msgstr "Pozadí 8" 1554 1555 #~ msgid "Background 9" 1556 #~ msgstr "Pozadí 9" 1557 1558 #~ msgid "Foreground 2" 1559 #~ msgstr "Popředí 2" 1560 1561 #~ msgid "Foreground 3" 1562 #~ msgstr "Popředí 3" 1563 1564 #~ msgid "Foreground 4" 1565 #~ msgstr "Popředí 4" 1566 1567 #~ msgid "Foreground 5" 1568 #~ msgstr "Popředí 5" 1569 1570 #~ msgid "Foreground 6" 1571 #~ msgstr "Popředí 6" 1572 1573 #~ msgid "Foreground 7" 1574 #~ msgstr "Popředí 7" 1575 1576 #~ msgid "Selected Overview Item 1" 1577 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 1" 1578 1579 #~ msgid "Selected Overview Item 2" 1580 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 2" 1581 1582 #~ msgid "Glyph Count Background" 1583 #~ msgstr "Pozadí počtu znaků" 1584 1585 #~ msgid "New Font" 1586 #~ msgstr "Nové písmo" 1587 1588 #~ msgid "No fonts created yet." 1589 #~ msgstr "Ještě nebylo vytvořeno žádné písmo." 1590 1591 #~ msgid "Recent files" 1592 #~ msgstr "Nedávno otevřené soubory" 1593 1594 #~ msgid "Backup" 1595 #~ msgstr "Záloha" 1596 1597 #~ msgid "Control Point Tools" 1598 #~ msgstr "Nástroje pro práci s body" 1599 1600 #~ msgid "Select Background" 1601 #~ msgstr "Vybrat pozadí" 1602 1603 #~ msgid "Saving" 1604 #~ msgstr "Ukládá se" 1605 1606 #~ msgid "Loading the unicode character database" 1607 #~ msgstr "Nahrává se databáze Unicode znaků" 1608 1609 #~ msgid "Three font files have been created." 1610 #~ msgstr "Byly vytvořeny tři soubory písma." 1611 1612 #~ msgid "Writing TTF and EOT files." 1613 #~ msgstr "Zapisují se soubory TTF a EOT." 1614 1615 #~ msgid "Writing SVG file." 1616 #~ msgstr "Zapisuje se soubor SVG." 1617 1618 #~ msgid "The file is write protected." 1619 #~ msgstr "Soubor je chráněn proti zápisu." 1620 1621 #~ msgid "" 1622 #~ "Right click to edit the class and left click to kern glyphs in the class." 1623 #~ msgstr "" 1624 #~ "Klepněte pravým tlačítkem myši pro úpravu třídy a levým tlačítkem pro " 1625 #~ "podřezání (vyrovnání) znaků dané třídy (úprava mezer mezi písmeny)." 1626 1627 #~ msgid "Stroke color" 1628 #~ msgstr "Barva tahu" 1629 1630 #~ msgid "Handle color" 1631 #~ msgstr "Barva úchopu" 1632 1633 #~ msgid "Object color" 1634 #~ msgstr "Barva předmětu" 1635 1636 #~ msgid "Select Background Image" 1637 #~ msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 1638 1639 #~ msgid "Font size" 1640 #~ msgstr "Velikost písma" 1641 1642 #~ msgid "Font size " 1643 #~ msgstr "Velikost písma " 1644 1645 #~ msgid "Show guidelines for x-height and baseline" 1646 #~ msgstr "Zobrazit pomocné linky střední a dolní dotažnice" 1647 1648 #~ msgid "Adjust right side bearing." 1649 #~ msgstr "Upravit spojitost pravé strany" 1650 1651 #~ msgid "Insert last edited glyph" 1652 #~ msgstr "Vložit naposledy upravovaný znak" 1653 1654 #~ msgid "Loading XML data." 1655 #~ msgstr "Nahrávají se data XML." 1656 1657 #~ msgid "Default language" 1658 #~ msgstr "Výchozí jazyk" 1659 1660 #~ msgid "Private use area" 1661 #~ msgstr "Zvláštní symboly souboru znaků" 1662 1663 #~ msgid "Show full unicode characters set" 1664 #~ msgstr "Ukázat úplnou znakovou sadu Unicode" 1665 1666 #~ msgid "Show default characters set" 1667 #~ msgstr "Ukázat výchozí znakovou sadu" 1668 1669 #~ msgid "Show all characters in the font" 1670 #~ msgstr "Ukázat všechny v písmu obsažené znaky" 1671 1672 #~ msgid "Use one pixel per unit" 1673 #~ msgstr "Použít jeden pixel na jednotku" 1674 1675 #~ msgid "Set precision" 1676 #~ msgstr "Stanovit přesnost" 1677 1678 #~ msgid "" 1679 #~ "Show all control point handles or only handles for the selected points." 1680 #~ msgstr "Ukázat všechny ovládací body nebo jen vybrané body." 1681 1682 #~ msgid "Set fill color for open paths." 1683 #~ msgstr "Stanovit barvu výplně pro otevřené cesty." 1684 1685 #~ msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." 1686 #~ msgstr "Nastavit počet vzorků na bod v nástroji pro kreslení od ruky." 1687 1688 #~ msgid "Simplification threshold" 1689 #~ msgstr "Hodnota prahu zjednodušení" 1690 1691 #~ msgid "Kerning:" 1692 #~ msgstr "Podřezávání:" 1693 1694 #~ msgid "Text" 1695 #~ msgstr "Text" 1696 1697 #~ msgid "_New" 1698 #~ msgstr "_Nový" 1699 1700 #~ msgid "_Open" 1701 #~ msgstr "_Otevřít" 1702 1703 #~ msgid "_Recent Files" 1704 #~ msgstr "Ne_dávné dokumenty" 1705 1706 #~ msgid "Save _as" 1707 #~ msgstr "Uloži_t jako" 1708 1709 #~ msgid "_Export" 1710 #~ msgstr "_Vyvést" 1711 1712 #~ msgid "_Preview" 1713 #~ msgstr "Ná_hled" 1714 1715 #~ msgid "Name and _Description" 1716 #~ msgstr "Název a _popis" 1717 1718 #~ msgid "Select _Character Set" 1719 #~ msgstr "Vybrat _znakovou sadu" 1720 1721 #~ msgid "_Quit" 1722 #~ msgstr "U_končit" 1723 1724 #~ msgid "_Undo" 1725 #~ msgstr "_Zpět" 1726 1727 #~ msgid "_Redo" 1728 #~ msgstr "_Znovu" 1729 1730 #~ msgid "_Copy" 1731 #~ msgstr "_Kopírovat" 1732 1733 #~ msgid "_Paste" 1734 #~ msgstr "_Vložit" 1735 1736 #~ msgid "Paste _In Place" 1737 #~ msgstr "Vložit v _původní poloze" 1738 1739 #~ msgid "Select All Pa_ths" 1740 #~ msgstr "Vybrat všechny _cesty" 1741 1742 #~ msgid "Move _To Baseline" 1743 #~ msgstr "Přesunout _na základní linku" 1744 1745 #~ msgid "_Search" 1746 #~ msgstr "_Hledat" 1747 1748 #~ msgid "_Export Glyph as SVG" 1749 #~ msgstr "_Vyvést znak jako SVG" 1750 1751 #~ msgid "_Import SVG" 1752 #~ msgstr "_Zavést SVG" 1753 1754 #~ msgid "Simpl_ify Path" 1755 #~ msgstr "Zj_ednodušit cestu" 1756 1757 #~ msgid "Close _Path" 1758 #~ msgstr "Zavřít ce_stu" 1759 1760 #~ msgid "_Glyph Sequence" 1761 #~ msgstr "Pořadí zn_aků" 1762 1763 #~ msgid "Set Glyph _Background" 1764 #~ msgstr "Nastavit _pozadí znaku" 1765 1766 #~ msgid "_Remove Glyph Background" 1767 #~ msgstr "_Odstranit pozadí znaku" 1768 1769 #~ msgid "_Select Point Above" 1770 #~ msgstr "_Vybrat bod ležící nad" 1771 1772 #~ msgid "Select _Next Point" 1773 #~ msgstr "Vybrat _další bod" 1774 1775 #~ msgid "Select _Previous Point" 1776 #~ msgstr "Vybrat _předchozí bod" 1777 1778 #~ msgid "Select Point _Below" 1779 #~ msgstr "Vybrat bod ležící p_od" 1780 1781 #~ msgid "_Next Tab" 1782 #~ msgstr "_Další karta" 1783 1784 #~ msgid "_Previous Tab" 1785 #~ msgstr "_Předchozí karta" 1786 1787 #~ msgid "_Close Tab" 1788 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 1789 1790 #~ msgid "Close _All Tabs" 1791 #~ msgstr "Zavřít _všechny karty" 1792 1793 #~ msgid "_Create Path" 1794 #~ msgstr "Vy_tvořit cestu" 1795 1796 #~ msgid "_Zoom" 1797 #~ msgstr "_Zvětšení" 1798 1799 #~ msgid "_Create Counter Path" 1800 #~ msgstr "_Vytvořit opačnou cestu" 1801 1802 #~ msgid "_Move" 1803 #~ msgstr "_Posunout" 1804 1805 #~ msgid "Show _Full Unicode Characters Set" 1806 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 1807 1808 #~ msgid "Show De_fault Characters Set" 1809 #~ msgstr "Ukázat _výchozí znakovou sadu" 1810 1811 #~ msgid "Show Characters in Font" 1812 #~ msgstr "Ukázat v písmu obsažené znaky" 1813 1814 #~ msgid "Add New _Grid Item" 1815 #~ msgstr "Přidat novou položku na _mřížku" 1816 1817 #~ msgid "Remove Gr_id Item" 1818 #~ msgstr "Odstranit položku z mříž_ky" 1819 1820 #~ msgid "_Zoom In" 1821 #~ msgstr "Při_blížit" 1822 1823 #~ msgid "Zoom _Out" 1824 #~ msgstr "Od_dálit" 1825 1826 #~ msgid "U_se One Pixel Per Unit" 1827 #~ msgstr "Po_užít jeden pixel na jednotku" 1828 1829 #~ msgid "Show Kerning _Tab" 1830 #~ msgstr "Ukázat _kartu podřezávání" 1831 1832 #~ msgid "_List Kerning Pairs" 1833 #~ msgstr "V_ypsat dvojice podřezávání" 1834 1835 #~ msgid "Show _Spacing Tab" 1836 #~ msgstr "Ukázat kartu _rozestavění" 1837 1838 #~ msgid "Select _Next Kerning Pair" 1839 #~ msgstr "Vybrat _další dvojici podřezávání" 1840 1841 #~ msgid "Select _Previous Kerning Pair" 1842 #~ msgstr "Vybrat _předchozí dvojici podřezávání" 1843 1844 #~ msgid "_Save as .bfp" 1845 #~ msgstr "Uložit _jako .bfp" 1846 1847 #~ msgid "_Show Ligatures" 1848 #~ msgstr "_Ukázat slitky" 1849 1850 #~ msgid "_Add Ligature" 1851 #~ msgstr "_Přidat slitek" 1852 1853 #~ msgid "_File" 1854 #~ msgstr "_Soubor" 1855 1856 #~ msgid "_Edit" 1857 #~ msgstr "Úp_ravy" 1858 1859 #~ msgid "_Tab" 1860 #~ msgstr "_Karta" 1861 1862 #~ msgid "T_ool" 1863 #~ msgstr "_Nástroj" 1864 1865 #~ msgid "_Kerning" 1866 #~ msgstr "_Podřezávání" 1867 1868 #~ msgid "_Close tab" 1869 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 1870 1871 #~ msgid "Show _full unicode characters set" 1872 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 1873 1874 #~ msgid "Zoom in on region boundaries" 1875 #~ msgstr "Auf Bereichsgrenzen vergrößern" 1876 1877 #~ msgid "Set contrast for background image" 1878 #~ msgstr "Kontrast Hintergrundbild einstellen" 1879 1880 #~ msgid "Backgrounds" 1881 #~ msgstr "Hintergründe" 1882 1883 #~ msgid "Creating thumbnails" 1884 #~ msgstr "Miniaturbilder werden erstellt" 1885 1886 #~ msgid "Delay response for editing tools" 1887 #~ msgstr "Verzögerte Reaktion für Bearbeitungswerkzeuge" 1888 1889 #~ msgid "_Remove All Kerning Pairs" 1890 #~ msgstr "Alle Unterschneidungs-Paare _entfernen" 1891 1892 #~ msgid "Merge paths" 1893 #~ msgstr "Pfade vereinen" 1894 1895 #~ msgid "Delete selected glyph" 1896 #~ msgstr "Ausgewähltes Zeichen löschen" 1897 1898 #~ msgid "Zoom in on region boundries" 1899 #~ msgstr "Innerhalb der Bereichsgrenzen vergrößern" 1900 1901 #~ msgid "Right click or use left command key and click to add new points" 1902 #~ msgstr "" 1903 #~ "Rechtsklick oder linke Steuerungs-Taste gedrückt halten und klicken, um " 1904 #~ "neue Punkte hinzuzufügen" 1905 1906 #~ msgid "Right click to add new points, left click to move points" 1907 #~ msgstr "" 1908 #~ "Rechtsklick um neue Punkte hinzuzufügen, Linksklink um Punkte zu " 1909 #~ "verschieben" 1910 1911 #~ msgid "and double click to add new point on path." 1912 #~ msgstr "und Doppelklick um einen neuen Punkt auf einem Pfad zu erstellen." 1913 1914 #~ msgid "Zoom to scale 1:1" 1915 #~ msgstr "Zoom para escala 1:1" 1916 1917 #~ msgid "Zoom in at region boundries" 1918 #~ msgstr "Ajustar para limites do caractere" 1919 1920 #~ msgid "Zoom in background image" 1921 #~ msgstr "Ajustar zoom para imagem de fundo" 1922 1923 #~ msgid "_Save" 1924 #~ msgstr "_Salvar" 1925 1926 #~ msgid "exit if a test case failes" 1927 #~ msgstr "sair se um caso de teste falhar" 1928 1929 #~ msgid "Postscript name" 1930 #~ msgstr "Nome Postscript" 1931 1932 #~ msgid "Recover" 1933 #~ msgstr "Recuperar" 1934 1935 #~ msgid "Delete all" 1936 #~ msgstr "Remover todos" 1937 1938 #~ msgid "Full name (name & style)" 1939 #~ msgstr "Nome completo (nome e estilo)" 1940 1941 #~ msgid "Update name & description" 1942 #~ msgstr "Atualizar nome e descrição" 1943 1944 #~ msgid "Create a new font" 1945 #~ msgstr "Criar uma nova fonte" 1946 1947 #~ msgid "Add name and description to this font." 1948 #~ msgstr "Adicionar nome e descrição para esta fonte." 1949 1950 #~ msgid "Preferences" 1951 #~ msgstr "Preferências" 1952 1953 #~ msgid "Export SVG, TTF & EOT fonts" 1954 #~ msgstr "Exportar fontes em SVG, TTF e EOT" 1955 1956 #~ msgid "Export SVG font and view the result" 1957 #~ msgstr "Exportar fonte SVG e visualizar resultado" 1958 1959 #~ msgid "" 1960 #~ "The loaded font can be overwritten if you choose to continue with preview." 1961 #~ msgstr "" 1962 #~ "A fonte carregada pode ser sobrescrita se você escolher continuar a " 1963 #~ "visualização." 1964 1965 #~ msgid "Continue" 1966 #~ msgstr "Continuar" 1967 1968 #~ msgid "Continue and don't ask me again." 1969 #~ msgstr "Continue e não pergunte novamente." 1970 1971 #~ msgid "Use left command key (⌘) + click to add new points" 1972 #~ msgstr "" 1973 #~ "Pressione a tecla de comando da esquerda (⌘) e clique para adicionar " 1974 #~ "pontos" 1975 1976 #~ msgid "Save as" 1977 #~ msgstr "Salvar como" 1978 1979 #~ msgid "Show all characters in font" 1980 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres presentes na fonte" 1981 1982 #~ msgid "_Description" 1983 #~ msgstr "_Descrição" 1984 1985 #~ msgid "_Select all paths" 1986 #~ msgstr "Selecionar _todos os caminhos" 1987 1988 #~ msgid "_Export glyph as SVG" 1989 #~ msgstr "_Exportar caractere como SVG" 1990 1991 #~ msgid "Close _path" 1992 #~ msgstr "_Fechar caminho" 1993 1994 #~ msgid "_Select point above" 1995 #~ msgstr "_Selecionar ponto acima" 1996 1997 #~ msgid "Select _next point" 1998 #~ msgstr "Selecionar _próximo ponto" 1999 2000 #~ msgid "Select _previous point" 2001 #~ msgstr "Selecionar ponto _anterior" 2002 2003 #~ msgid "Select point _below" 2004 #~ msgstr "Selecionar ponto _inferior" 2005 2006 #~ msgid "_Next tab" 2007 #~ msgstr "_Próxima aba" 2008 2009 #~ msgid "_Previous tab" 2010 #~ msgstr "Aba a_nterior" 2011 2012 #~ msgid "Close _all tabs" 2013 #~ msgstr "Fechar _todas as abas" 2014 2015 #~ msgid "_Create path" 2016 #~ msgstr "_Criar caminho" 2017 2018 #~ msgid "_Create counter path" 2019 #~ msgstr "_Criar caminho inverso" 2020 2021 #~ msgid "Show de_fault characters set" 2022 #~ msgstr "E_xibir sequência de caracteres padrão" 2023 2024 #~ msgid "Show characters in font" 2025 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres da fonte" 2026 2027 #~ msgid "Add new _grid item" 2028 #~ msgstr "Adicionar novo item de _grade" 2029 2030 #~ msgid "Remove gr_id item" 2031 #~ msgstr "Remover item de g_rade" 2032 2033 #~ msgid "_Zoom in" 2034 #~ msgstr "Aumentar _zoom" 2035 2036 #~ msgid "Zoom _out" 2037 #~ msgstr "Diminuir zo_om" 2038 2039 #~ msgid "Zoom to _scale 1:1" 2040 #~ msgstr "Zoom para e_scala 1:1" 2041 2042 #~ msgid "" 2043 #~ "The loaded font will be overwritten if you choose to continue with " 2044 #~ "preview." 2045 #~ msgstr "A fonte carregada será sobrescrita se você continuar com a prévia." 2046 2047 #~ msgid "Export glyph to svg file" 2048 #~ msgstr "Exportar caractere para arquivo svg" 2049 2050 #~ msgid "Wrote font files" 2051 #~ msgstr "Escreveu arquivos de fonte" 2052 2053 #~ msgid "Create new kerning class" 2054 #~ msgstr "Neue Unterschneidungsklasse erstellen" 2055 2056 #~ msgid "Zoom to _Scale 1:1" 2057 #~ msgstr "Zoom auf _Maßstab 1:1" 2058