The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

cs.po in po

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of po/cs.po.
Update translations
1 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. 3 # Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2014. 4 msgid "" 5 msgstr "" 6 "Project-Id-Version: \n" 7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 8 "POT-Creation-Date: 2015-05-13 16:24+0200\n" 9 "PO-Revision-Date: 2015-04-28 11:07+0000\n" 10 "Last-Translator: fri <pavelfric@yahoo.com>\n" 11 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" 12 "Language: cs\n" 13 "MIME-Version: 1.0\n" 14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 17 "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" 18 "X-POOTLE-MTIME: 1430219247.000000\n" 19 20 #: libbirdfont/Argument.vala:247 21 msgid "Usage" 22 msgstr "Použití" 23 24 # tohle je výpis pro příkazový řádek, ty velký písmena jsou tam schválně 25 #: libbirdfont/Argument.vala:249 libbirdfont/BirdFont.vala:179 26 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 27 msgid "FILE" 28 msgstr "SOUBOR" 29 30 # to samé jako předchozí, ještě sem to změnil na přepínač, protože je to pro Linux a tam je tenhle překlad používanější 31 #: libbirdfont/Argument.vala:249 libbirdfont/BirdFont.vala:179 32 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 33 msgid "OPTION" 34 msgstr "PŘEPÍNAČ" 35 36 #: libbirdfont/Argument.vala:251 37 msgid "enable Android customizations" 38 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Android" 39 40 #: libbirdfont/Argument.vala:252 41 msgid "show coordinate in glyph view" 42 msgstr "Ukázat souřadnice v přehledu znaků" 43 44 #: libbirdfont/Argument.vala:253 45 msgid "exit if a test case fails" 46 msgstr "Ukončit, pokud zkouška selže" 47 48 #: libbirdfont/Argument.vala:254 49 msgid "treat warnings as fatal" 50 msgstr "Upozornění budou považována za chyby" 51 52 #: libbirdfont/Argument.vala:255 53 msgid "show this message" 54 msgstr "Ukázat tuto zprávu" 55 56 #: libbirdfont/Argument.vala:256 57 msgid "write a log file" 58 msgstr "Zapsat soubor se zápisem" 59 60 #: libbirdfont/Argument.vala:257 61 msgid "enable Machintosh customizations" 62 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Mac" 63 64 #: libbirdfont/Argument.vala:258 65 msgid "enable Windows customizations" 66 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Windows" 67 68 #: libbirdfont/Argument.vala:259 69 msgid "don't translate" 70 msgstr "Nepřekládat" 71 72 #: libbirdfont/Argument.vala:260 73 msgid "sleep between each command in test suite" 74 msgstr "Čekat chvíli před každým spuštěním příkazu ve zkušební sadě" 75 76 #: libbirdfont/Argument.vala:261 77 msgid "run test case" 78 msgstr "Spustit vybranou zkušební sadu" 79 80 #: libbirdfont/BackgroundSelectionTool.vala:23 81 msgid "Select background" 82 msgstr "Vybrat pozadí" 83 84 #: libbirdfont/BackgroundTab.vala:46 libbirdfont/BackgroundTools.vala:26 85 msgid "Background Image" 86 msgstr "Obrázek pozadí" 87 88 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:41 89 msgid "Move, resize and rotate background image" 90 msgstr "Posunout, změnit velikost a otočit obrázek pozadí" 91 92 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:223 93 msgid "Select background image" 94 msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 95 96 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:27 97 msgid "Images" 98 msgstr "Obrázky" 99 100 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:34 libbirdfont/FileDialogTab.vala:81 101 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:106 102 msgid "Files" 103 msgstr "Soubory" 104 105 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:38 106 msgid "Parts" 107 msgstr "Části" 108 109 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:44 libbirdfont/Glyph.vala:2234 110 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 111 msgid "Add" 112 msgstr "Přidat" 113 114 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:85 115 msgid "Select Glyph" 116 msgstr "Vybrat znak" 117 118 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:182 libbirdfont/LoadCallback.vala:87 119 #: libbirdfont/Menu.vala:78 120 msgid "Open" 121 msgstr "Otevřít" 122 123 #: libbirdfont/BezierTool.vala:43 124 msgid "Create Beziér curves" 125 msgstr "Vytvořit Bézierovy křivky" 126 127 #: libbirdfont/BirdFont.vala:23 libbirdfont/BirdFont.vala:177 128 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 129 msgid "Usage:" 130 msgstr "Použití:" 131 132 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 133 msgid "BF-FILE" 134 msgstr "Soubor BF" 135 136 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 137 msgid "SVG-FILES ..." 138 msgstr "Soubory SVG..." 139 140 #: libbirdfont/BirdFont.vala:59 libbirdfont/BirdFont.vala:67 141 msgid "does not exist." 142 msgstr "neexistuje." 143 144 #: libbirdfont/BirdFont.vala:68 145 msgid "A new font will be created." 146 msgstr "Bude vytvořeno nové písmo." 147 148 #: libbirdfont/BirdFont.vala:90 149 msgid "Failed to import" 150 msgstr "Nepodařilo se zavést" 151 152 #: libbirdfont/BirdFont.vala:91 153 msgid "Aborting" 154 msgstr "Ruší se" 155 156 #: libbirdfont/BirdFont.vala:129 157 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." 158 msgstr "není název znaku nebo hodnota Unicode." 159 160 #: libbirdfont/BirdFont.vala:130 161 msgid "Unicode values must start with U+." 162 msgstr "Hodnoty Unicode musí začínat na U+." 163 164 #: libbirdfont/BirdFont.vala:156 165 msgid "Adding" 166 msgstr "Přidává se" 167 168 #: libbirdfont/BirdFont.vala:160 169 msgid "to" 170 msgstr "do" 171 172 #: libbirdfont/BirdFont.vala:162 173 msgid "Glyph" 174 msgstr "Znak" 175 176 #: libbirdfont/BirdFont.vala:166 libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:135 177 #: libbirdfont/VersionList.vala:218 birdfont/GtkWindow.vala:999 178 msgid "Version" 179 msgstr "Verze" 180 181 #: libbirdfont/BirdFont.vala:180 182 msgid "print this message\n" 183 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou\n" 184 185 #: libbirdfont/BirdFont.vala:181 186 msgid "write files to this directory\n" 187 msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře\n" 188 189 #: libbirdfont/BirdFont.vala:182 190 msgid "write svg file\n" 191 msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG\n" 192 193 #: libbirdfont/BirdFont.vala:183 194 msgid "write ttf and eot files\n" 195 msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT\n" 196 197 #: libbirdfont/BirdFont.vala:297 198 msgid "Can't find output directory" 199 msgstr "Výstupní adresář se nepodařilo nalézt" 200 201 #: libbirdfont/CircleTool.vala:36 202 msgid "Circle" 203 msgstr "Kruh" 204 205 #: libbirdfont/CutBackgroundTool.vala:38 206 msgid "Crop background image" 207 msgstr "Oříznout obrázek pozadí" 208 209 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:25 210 msgid "Default Language" 211 msgstr "Výchozí jazyk" 212 213 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:26 214 msgid "Private Use Area" 215 msgstr "Rozsah pro vlasní znaky" 216 217 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:28 218 msgid "Chinese" 219 msgstr "Čínština" 220 221 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:29 222 msgid "English" 223 msgstr "Angličtina" 224 225 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:30 226 msgid "Greek" 227 msgstr "Řečtina" 228 229 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:31 230 msgid "Japanese" 231 msgstr "Japonština" 232 233 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:32 234 msgid "Javanese" 235 msgstr "Javánština" 236 237 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:33 238 msgid "Latin" 239 msgstr "Latina" 240 241 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:34 242 msgid "Russian" 243 msgstr "Ruština" 244 245 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:35 246 msgid "Swedish" 247 msgstr "Švédština" 248 249 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:36 250 msgid "Thai" 251 msgstr "Thajština" 252 253 #. / All lower case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 254 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:118 255 msgid "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" 256 msgstr "" 257 "a á b c č d ď e é ě f g h i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y " 258 "ý z ž" 259 260 #. / All upper case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 261 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:121 262 msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" 263 msgstr "" 264 "A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y " 265 "Ý Z Ž" 266 267 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:52 268 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:182 libbirdfont/ExportSettings.vala:91 269 #: libbirdfont/Menu.vala:458 libbirdfont/TableLayout.vala:197 270 msgid "Name and Description" 271 msgstr "Název a popis" 272 273 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:56 libbirdfont/MenuTab.vala:84 274 #: birdfont/GtkWindow.vala:943 275 msgid "PostScript Name" 276 msgstr "Název PostScript" 277 278 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:66 libbirdfont/MenuTab.vala:89 279 #: libbirdfont/MenuTab.vala:595 birdfont/GtkWindow.vala:950 280 msgid "Name" 281 msgstr "Název" 282 283 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:76 libbirdfont/MenuTab.vala:94 284 #: birdfont/GtkWindow.vala:957 285 msgid "Style" 286 msgstr "Styl" 287 288 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:86 birdfont/GtkWindow.vala:963 289 msgid "Bold" 290 msgstr "Tučné" 291 292 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:95 birdfont/GtkWindow.vala:970 293 msgid "Italic" 294 msgstr "Kurzíva" 295 296 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:105 birdfont/GtkWindow.vala:978 297 msgid "Weight" 298 msgstr "Tloušťka" 299 300 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:115 libbirdfont/MenuTab.vala:99 301 msgid "Full Name (Name and Style)" 302 msgstr "Celý název (název a styl)" 303 304 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:125 libbirdfont/MenuTab.vala:104 305 msgid "Unique Identifier" 306 msgstr "Jedinečný identifikátor" 307 308 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:145 birdfont/GtkWindow.vala:1006 309 msgid "Description" 310 msgstr "Popis" 311 312 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:156 birdfont/GtkWindow.vala:1014 313 msgid "Copyright" 314 msgstr "Autorská práva" 315 316 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:109 317 msgid "Drawing Tools" 318 msgstr "Nástroje na kreslení" 319 320 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:110 321 msgid "Control Point" 322 msgstr "Ovládací bod" 323 324 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:111 325 msgid "Stroke" 326 msgstr "Tah" 327 328 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:112 329 msgid "Geometrical Shapes" 330 msgstr "Geometrické tvary" 331 332 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:113 libbirdfont/OverviewTools.vala:33 333 msgid "Zoom" 334 msgstr "Zvětšení" 335 336 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:115 337 msgid "Guidelines & Grid" 338 msgstr "Pomocné linky a mřížka" 339 340 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:120 341 msgid "Grid Size" 342 msgstr "Velikost mřížky" 343 344 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:176 345 msgid "Move canvas" 346 msgstr "Posunout pracovní plochu" 347 348 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:184 349 msgid "Delete" 350 msgstr "Smazat" 351 352 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:191 353 msgid "Select all points or paths" 354 msgstr "Vybrat všechny body nebo cesty" 355 356 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:207 libbirdfont/Menu.vala:148 357 msgid "Undo" 358 msgstr "Zpět" 359 360 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:214 361 msgid "Insert new points on path" 362 msgstr "Vložit nové body do cesty" 363 364 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:223 365 msgid "Create quadratic Bézier curves" 366 msgstr "Vytvářet kvadratické Bézierovy křivky" 367 368 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:232 369 msgid "Create cubic Bézier curves" 370 msgstr "Vytvářet kubické Bézierovy křivky" 371 372 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:241 373 msgid "Quadratic path with two line handles" 374 msgstr "Kvadratická cesta se dvěma úchopy" 375 376 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:250 377 msgid "Convert selected points" 378 msgstr "Převést vybrané body" 379 380 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:261 381 msgid "X coordinate" 382 msgstr "Souřadnice x" 383 384 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:305 385 msgid "Y coordinate" 386 msgstr "Souřadnice y" 387 388 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:348 389 msgid "Rotation" 390 msgstr "Otočit" 391 392 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:387 393 msgid "Skew" 394 msgstr "Zkosení" 395 396 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:420 397 msgid "Width" 398 msgstr "Šířka" 399 400 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:445 401 msgid "Height" 402 msgstr "Výška" 403 404 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:488 405 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" 406 msgstr "Svázat úchopy křivky vybraných bodů úprav" 407 408 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:539 409 msgid "Symmetrical handles" 410 msgstr "Souměrné úchopy" 411 412 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:569 413 msgid "Convert segment to line." 414 msgstr "Převést část na čáru." 415 416 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:577 417 msgid "Create counter from outline" 418 msgstr "Obrátit cestu" 419 420 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:581 421 msgid "Close path" 422 msgstr "" 423 424 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:603 425 msgid "Move to path to the bottom layer" 426 msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 427 428 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:614 429 msgid "Flip path vertically" 430 msgstr "Zrcadlit svisle" 431 432 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:622 433 msgid "Flip path horizontally" 434 msgstr "Zrcadlit vodorovně" 435 436 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:631 437 msgid "Set size for background image" 438 msgstr "Nastavit velikost obrázku pozadí" 439 440 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:669 441 msgid "Show/hide background image" 442 msgstr "Ukázat/Skrýt obrázek pozadí" 443 444 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:680 445 msgid "Insert a new background image" 446 msgstr "Vložit nový obrázek pozadí" 447 448 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:694 libbirdfont/ThemeTab.vala:114 449 msgid "High contrast" 450 msgstr "Vysoký kontrast" 451 452 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:708 453 msgid "Set background threshold" 454 msgstr "Nastavit práh pro pozadí" 455 456 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:726 457 msgid "Amount of autotrace details" 458 msgstr "Podrobnost automatického obkreslení" 459 460 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:744 461 msgid "Autotrace simplification" 462 msgstr "Zjednodušení automatického obkreslení" 463 464 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:761 465 msgid "Autotrace background image" 466 msgstr "Automaticky obkreslit obrázek pozadí" 467 468 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:770 469 msgid "Delete background image" 470 msgstr "Smazat obrázek pozadí" 471 472 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:778 473 msgid "Apply stroke" 474 msgstr "Použít tah" 475 476 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:810 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 477 msgid "Stroke width" 478 msgstr "Šířka tahu" 479 480 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:852 481 msgid "Create outline form stroke" 482 msgstr "Vytvořit obrys z tahu" 483 484 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:860 485 msgid "Butt line cap" 486 msgstr "" 487 488 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:884 489 msgid "Round line cap" 490 msgstr "" 491 492 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:909 493 msgid "Square line cap" 494 msgstr "" 495 496 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:978 497 msgid "Show guidelines" 498 msgstr "Zobrazit pomocné linky" 499 500 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:990 501 msgid "Show more guidelines" 502 msgstr "Ukázat více pomocných linek" 503 504 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1006 505 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" 506 msgstr "Zobrazit pomocné linky horního a dolního okraje" 507 508 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1047 509 msgid "Zoom Out More" 510 msgstr "Oddálit více" 511 512 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1056 513 msgid "Show full glyph" 514 msgstr "Ukázat celý znak" 515 516 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1063 517 msgid "Fit in view" 518 msgstr "Přizpůsobit velikosti okna" 519 520 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1070 521 msgid "Zoom in on background image" 522 msgstr "Přiblížit na obrázek pozadí" 523 524 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1080 525 msgid "Previous view" 526 msgstr "Předchozí zobrazení" 527 528 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1086 529 msgid "Next view" 530 msgstr "Další zobrazení" 531 532 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1290 533 msgid "Background Tools" 534 msgstr "Nástroje pro práci s pozadím" 535 536 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1305 537 msgid "Control Points" 538 msgstr "Ovládací body" 539 540 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1321 541 msgid "Object Tools" 542 msgstr "Nástroje pro práci s předměty" 543 544 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1469 545 msgid "Set size for grid" 546 msgstr "Nastavit velikost mřížky" 547 548 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:39 libbirdfont/ExportSettings.vala:133 549 #: libbirdfont/Menu.vala:113 550 msgid "Export Settings" 551 msgstr "Nastavení ukládání" 552 553 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:43 554 msgid "File Name" 555 msgstr "Název souboru" 556 557 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:58 558 msgid "Formats" 559 msgstr "Formáty" 560 561 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:97 libbirdfont/Menu.vala:106 562 msgid "Export" 563 msgstr "Vyvést" 564 565 #: libbirdfont/ExportTool.vala:193 libbirdfont/Menu.vala:92 566 #: libbirdfont/MenuTab.vala:254 libbirdfont/SaveCallback.vala:67 567 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 568 msgid "Save" 569 msgstr "Uložit" 570 571 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:70 572 msgid "Folders" 573 msgstr "Složky" 574 575 #: libbirdfont/FileTools.vala:31 576 msgid "New font" 577 msgstr "Nova fonte" 578 579 #: libbirdfont/FileTools.vala:37 580 msgid "Open font" 581 msgstr "Otevřít písmo" 582 583 #: libbirdfont/FileTools.vala:43 584 msgid "Save font" 585 msgstr "Uložit písmo" 586 587 #: libbirdfont/FileTools.vala:49 libbirdfont/Menu.vala:451 588 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:211 libbirdfont/SettingsTab.vala:31 589 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:159 590 msgid "Settings" 591 msgstr "Nastavení" 592 593 #: libbirdfont/FileTools.vala:55 libbirdfont/ThemeTab.vala:29 594 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:125 595 msgid "Themes" 596 msgstr "Motivy" 597 598 #: libbirdfont/Glyph.vala:2234 599 msgid "Guide" 600 msgstr "Vodítko" 601 602 #: libbirdfont/GridTool.vala:35 603 msgid "Show grid" 604 msgstr "Ukázat mřížku" 605 606 #: libbirdfont/GuideTab.vala:55 607 msgid "Guides" 608 msgstr "Vodítka" 609 610 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:28 611 msgid "Zoom in" 612 msgstr "Přiblížit" 613 614 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:35 615 msgid "Zoom out" 616 msgstr "Oddálit" 617 618 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:42 619 msgid "Convert the last segment to a straight line" 620 msgstr "Převést poslední část na rovnou čáru" 621 622 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:61 libbirdfont/KerningDisplay.vala:844 623 msgid "Kerning" 624 msgstr "Podřezávání" 625 626 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:69 627 msgid "The current kerning class is malformed." 628 msgstr "Nynější třída podřezávání je chybná." 629 630 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:70 631 msgid "Add single characters separated by space and ranges on the form A-Z." 632 msgstr "" 633 "Přidat jednotlivé znaky oddělené mezerou nebo rozsahy používající formát A-Z." 634 635 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:71 636 msgid "Type “space” to kern the space character and “divis” to kern -." 637 msgstr "" 638 "Pro podřezání (vyrovnání) znaku mezery stiskněte „mezerník“ a pro podřezání " 639 "(vyrovnání) znaku spojovníku (-) pak klávesu pro „divis“." 640 641 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 libbirdfont/OverviewTools.vala:68 642 msgid "Unicode" 643 msgstr "Unicode" 644 645 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 646 msgid "Insert" 647 msgstr "Vložit" 648 649 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:844 libbirdfont/MainWindow.vala:219 650 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:35 libbirdfont/SpinButton.vala:199 651 msgid "Close" 652 msgstr "Zavřít" 653 654 #: libbirdfont/KerningList.vala:54 libbirdfont/KerningList.vala:111 655 msgid "Kerning Pairs" 656 msgstr "Dvojice podřezávání" 657 658 #: libbirdfont/KerningList.vala:57 659 msgid "No kerning pairs created." 660 msgstr "Nevytvořeny žádné dvojice podřezávání" 661 662 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/KerningTools.vala:60 663 msgid "Kerning class" 664 msgstr "Třída podřezávání" 665 666 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/Ligatures.vala:106 667 #: libbirdfont/Ligatures.vala:128 libbirdfont/Ligatures.vala:150 668 #: libbirdfont/Ligatures.vala:181 libbirdfont/SpacingClass.vala:45 669 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:233 libbirdfont/SpacingTab.vala:277 670 #: libbirdfont/SpinButton.vala:199 libbirdfont/Theme.vala:687 671 msgid "Set" 672 msgstr "Nastavit" 673 674 #: libbirdfont/KerningStrings.vala:65 675 msgid "Load kerning strings" 676 msgstr "Nahrát řetězce podřezávání" 677 678 #: libbirdfont/KerningTools.vala:36 679 msgid "Kerning Tools" 680 msgstr "Nástroje na podřezávání" 681 682 #: libbirdfont/KerningTools.vala:43 libbirdfont/SpacingTools.vala:31 683 msgid "Font Size" 684 msgstr "Velikost písma" 685 686 #: libbirdfont/KerningTools.vala:57 687 msgid "Create new kerning class." 688 msgstr "Vytvořit novou třídu podřezávání (vyrovnání)." 689 690 #: libbirdfont/KerningTools.vala:67 691 msgid "Use text input to enter kerning values." 692 msgstr "Zadat hodnoty podřezání (vyrovnání) přímo." 693 694 #: libbirdfont/KerningTools.vala:74 695 msgid "Insert glyph from overview" 696 msgstr "Vložit znak z přehledu" 697 698 #: libbirdfont/KerningTools.vala:88 699 msgid "Insert character by unicode value" 700 msgstr "Vložit znak podle hodnoty Unicode" 701 702 #: libbirdfont/KerningTools.vala:95 703 msgid "Open a text file with kerning strings first." 704 msgstr "Nejprve otevřít soubor s podřezávacími řetězci." 705 706 #: libbirdfont/KerningTools.vala:97 707 msgid "Previous kerning string" 708 msgstr "Předchozí podřezávací řetězec" 709 710 #: libbirdfont/KerningTools.vala:107 711 msgid "You have reached the beginning of the list." 712 msgstr "Dosáhl jste začátku seznamu." 713 714 #: libbirdfont/KerningTools.vala:115 715 msgid "Next kerning string" 716 msgstr "Další podřezávací řetězec " 717 718 #: libbirdfont/KerningTools.vala:125 719 msgid "You have reached the end of the list." 720 msgstr "Dosáhl jste konce seznamu." 721 722 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:28 libbirdfont/OverviewTools.vala:32 723 msgid "Character Sets" 724 msgstr "Znakové sady" 725 726 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:68 727 msgid "Character Set" 728 msgstr "Znaková sada" 729 730 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 731 msgid "character sequence" 732 msgstr "kombinace znaků" 733 734 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 735 msgid "ligature" 736 msgstr "slitek" 737 738 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 739 msgid "substitution" 740 msgstr "nahrazení" 741 742 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 743 msgid "beginning" 744 msgstr "začátek" 745 746 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 747 msgid "middle" 748 msgstr "prostředek" 749 750 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 751 msgid "end" 752 msgstr "konec" 753 754 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 755 msgid "New Ligature" 756 msgstr "Nový slitek" 757 758 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 759 msgid "New Contextual Substitution" 760 msgstr "Nová náhrada vyplývající ze souvislosti" 761 762 #: libbirdfont/LigatureList.vala:115 763 msgid "Contextual Substitutions" 764 msgstr "Náhrady vyplývající ze souvislostí" 765 766 #: libbirdfont/LigatureList.vala:126 libbirdfont/LigatureList.vala:140 767 #: libbirdfont/Menu.vala:406 768 msgid "Ligatures" 769 msgstr "Slitky" 770 771 #: libbirdfont/Ligatures.vala:106 772 msgid "Beginning" 773 msgstr "Začátek" 774 775 #: libbirdfont/Ligatures.vala:128 776 msgid "Middle" 777 msgstr "Prostředek" 778 779 #: libbirdfont/Ligatures.vala:150 780 msgid "End" 781 msgstr "Konec" 782 783 #: libbirdfont/Ligatures.vala:181 libbirdfont/OverView.vala:1210 784 msgid "Ligature" 785 msgstr "Slitek" 786 787 #: libbirdfont/Line.vala:151 788 msgid "Position" 789 msgstr "Poloha" 790 791 #: libbirdfont/Line.vala:151 792 msgid "Move" 793 msgstr "Posunout" 794 795 #: libbirdfont/MainWindow.vala:219 796 msgid "Glyph sequence" 797 msgstr "Pořadí znaků" 798 799 #: libbirdfont/Menu.vala:65 800 msgid "File" 801 msgstr "Soubor" 802 803 #: libbirdfont/Menu.vala:71 804 msgid "New" 805 msgstr "Nový" 806 807 #: libbirdfont/Menu.vala:85 libbirdfont/RecentFiles.vala:81 808 msgid "Recent Files" 809 msgstr "Nedávno otevřené soubory" 810 811 #: libbirdfont/Menu.vala:99 812 msgid "Save As" 813 msgstr "Uložit jako" 814 815 #: libbirdfont/Menu.vala:120 libbirdfont/Preview.vala:27 816 msgid "Preview" 817 msgstr "Náhled" 818 819 #: libbirdfont/Menu.vala:127 820 msgid "Select Character Set" 821 msgstr "Vybrat znakovou sadu" 822 823 #: libbirdfont/Menu.vala:134 824 msgid "Quit" 825 msgstr "Ukončit" 826 827 #: libbirdfont/Menu.vala:142 828 msgid "Edit" 829 msgstr "Úpravy" 830 831 #: libbirdfont/Menu.vala:155 832 msgid "Redo" 833 msgstr "Znovu" 834 835 #: libbirdfont/Menu.vala:162 836 msgid "Copy" 837 msgstr "Kopírovat" 838 839 #: libbirdfont/Menu.vala:169 840 msgid "Paste" 841 msgstr "Vložit" 842 843 #: libbirdfont/Menu.vala:176 844 msgid "Paste In Place" 845 msgstr "Přepsat" 846 847 #: libbirdfont/Menu.vala:183 848 msgid "Select All Paths" 849 msgstr "Vybrat všechny cesty" 850 851 #: libbirdfont/Menu.vala:190 852 msgid "Move To Baseline" 853 msgstr "Přesunout na účaří" 854 855 #: libbirdfont/Menu.vala:197 libbirdfont/OverView.vala:173 856 msgid "Search" 857 msgstr "Hledat" 858 859 #: libbirdfont/Menu.vala:204 860 msgid "Export Glyph as SVG" 861 msgstr "Vyvést znak jako SVG" 862 863 #: libbirdfont/Menu.vala:211 864 msgid "Import SVG file" 865 msgstr "Zavést soubor SVG" 866 867 #: libbirdfont/Menu.vala:218 868 msgid "Import Background Image" 869 msgstr "Zavést obrázek pozadí" 870 871 #: libbirdfont/Menu.vala:225 872 msgid "Simplify Path" 873 msgstr "Zjednodušit cestu" 874 875 #: libbirdfont/Menu.vala:232 876 msgid "Close Path" 877 msgstr "Uzavřít cestu" 878 879 #: libbirdfont/Menu.vala:239 880 msgid "Glyph Sequence" 881 msgstr "Pořadí znaků" 882 883 #: libbirdfont/Menu.vala:246 884 msgid "Set Background Glyph" 885 msgstr "Nastavit znak pozadí" 886 887 #: libbirdfont/Menu.vala:253 888 msgid "Remove Background Glyph" 889 msgstr "Odstranit znak pozadí" 890 891 #: libbirdfont/Menu.vala:260 892 msgid "Create Guide" 893 msgstr "Vytvořit vodítko" 894 895 #: libbirdfont/Menu.vala:267 896 msgid "List Guides" 897 msgstr "Uvést vodítka" 898 899 #: libbirdfont/Menu.vala:274 900 msgid "Select Point Above" 901 msgstr "Vybrat výše ležící bod" 902 903 #: libbirdfont/Menu.vala:281 904 msgid "Select Next Point" 905 msgstr "Vybrat další bod" 906 907 #: libbirdfont/Menu.vala:288 908 msgid "Select Previous Point" 909 msgstr "Vybrat předchozí bod" 910 911 #: libbirdfont/Menu.vala:295 912 msgid "Select Point Below" 913 msgstr "Vybrat níže ležící bod" 914 915 #: libbirdfont/Menu.vala:303 916 msgid "Tab" 917 msgstr "Karta" 918 919 #: libbirdfont/Menu.vala:309 920 msgid "Next Tab" 921 msgstr "Další karta" 922 923 #: libbirdfont/Menu.vala:316 924 msgid "Previous Tab" 925 msgstr "Předchozí karta" 926 927 #: libbirdfont/Menu.vala:323 928 msgid "Close Tab" 929 msgstr "Zavřít kartu" 930 931 #: libbirdfont/Menu.vala:330 932 msgid "Close All Tabs" 933 msgstr "Zavřít všechny karty" 934 935 #: libbirdfont/Menu.vala:338 936 msgid "Spacing and Kerning" 937 msgstr "Rozestupy a podřezávání" 938 939 #: libbirdfont/Menu.vala:344 940 msgid "Show Spacing Tab" 941 msgstr "Ukázat kartu prostrkávání (rozestupů)" 942 943 #: libbirdfont/Menu.vala:351 944 msgid "Show Kerning Tab" 945 msgstr "Ukázat kartu podřezávání (vyrovnání)" 946 947 #: libbirdfont/Menu.vala:358 948 msgid "List Kerning Pairs" 949 msgstr "Vypsat dvojice podřezávání (vyrovnání)" 950 951 #: libbirdfont/Menu.vala:365 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 952 msgid "Spacing Classes" 953 msgstr "Třídy prostrkávání (rozestupů)" 954 955 #: libbirdfont/Menu.vala:372 956 msgid "Select Next Kerning Pair" 957 msgstr "Vybrat další dvojici podřezávání (vyrovnání)" 958 959 #: libbirdfont/Menu.vala:381 960 msgid "Select Previous Kerning Pair" 961 msgstr "Vybrat předchozí dvojici podřezávání (vyrovnání)" 962 963 #: libbirdfont/Menu.vala:390 964 msgid "Load Kerning Strings" 965 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce" 966 967 #: libbirdfont/Menu.vala:397 968 msgid "Reload Kerning Strings" 969 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce znovu" 970 971 #: libbirdfont/Menu.vala:412 972 msgid "Show Ligatures" 973 msgstr "Ukázat slitky" 974 975 #: libbirdfont/Menu.vala:419 976 msgid "Add Ligature" 977 msgstr "Přidat slitek" 978 979 #: libbirdfont/Menu.vala:428 980 msgid "Git" 981 msgstr "Git" 982 983 #: libbirdfont/Menu.vala:434 984 msgid "Save As .bfp" 985 msgstr "Uložit jako BFP" 986 987 #: libbirdfont/Menu.vala:443 libbirdfont/OverView.vala:333 988 msgid "Overview" 989 msgstr "Přehled" 990 991 #: libbirdfont/MenuItem.vala:82 992 msgid "UP" 993 msgstr "NAHORU" 994 995 #: libbirdfont/MenuItem.vala:85 996 msgid "DOWN" 997 msgstr "DOLŮ" 998 999 #: libbirdfont/MenuItem.vala:88 1000 msgid "LEFT" 1001 msgstr "VLEVO" 1002 1003 #: libbirdfont/MenuItem.vala:91 1004 msgid "RIGHT" 1005 msgstr "VPRAVO" 1006 1007 #: libbirdfont/MenuTab.vala:81 1008 msgid "Missing metadata in font:" 1009 msgstr "V písmu chybějící popisná data:" 1010 1011 #: libbirdfont/MenuTab.vala:121 1012 msgid "You need to save your font before exporting it." 1013 msgstr "Před vyvedením musíte písmo uložit." 1014 1015 #: libbirdfont/MenuTab.vala:148 1016 msgid "Menu" 1017 msgstr "Nabídka" 1018 1019 #: libbirdfont/MenuTab.vala:595 1020 msgid "Add ligature" 1021 msgstr "Přidat slitek" 1022 1023 #: libbirdfont/MoveTool.vala:41 1024 msgid "Move paths" 1025 msgstr "Posunout cesty" 1026 1027 #: libbirdfont/OverView.vala:173 1028 msgid "Filter" 1029 msgstr "Filtr" 1030 1031 #: libbirdfont/OverView.vala:485 1032 msgid "No glyphs in this view." 1033 msgstr "Žádné znaky v tomto zobrazení." 1034 1035 #: libbirdfont/OverView.vala:1233 1036 msgid "See also:" 1037 msgstr "Další podrobnosti:" 1038 1039 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:30 1040 msgid "Overwrite TTF file?" 1041 msgstr "Přepsat soubor TTF?" 1042 1043 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:31 1044 msgid "Overwrite" 1045 msgstr "Přepsat" 1046 1047 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:32 libbirdfont/SaveDialog.vala:50 1048 msgid "Cancel" 1049 msgstr "Zrušit" 1050 1051 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:33 1052 msgid "Yes, don't ask again." 1053 msgstr "Ano, tento dotaz již příště nezobrazovat." 1054 1055 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:46 1056 msgid "All Glyphs" 1057 msgstr "Všechny znaky" 1058 1059 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:56 1060 msgid "Default" 1061 msgstr "Výchozí" 1062 1063 #: libbirdfont/PenTool.vala:82 1064 msgid "Add new points" 1065 msgstr "Přidat nové body" 1066 1067 #: libbirdfont/PointTool.vala:24 1068 msgid "Move control points" 1069 msgstr "Posunout ovládací body" 1070 1071 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:27 1072 msgid "Reload webview" 1073 msgstr "Nahrát znovu webové zobrazení" 1074 1075 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:33 1076 msgid "Export fonts" 1077 msgstr "Vyvést písma" 1078 1079 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:39 1080 msgid "Generate html document" 1081 msgstr "Vytvořit soubor HTML" 1082 1083 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:62 1084 msgid "No fonts created yet" 1085 msgstr "Ještě nevytvořena žádná písma" 1086 1087 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:65 1088 msgid "Create a New Font" 1089 msgstr "Vytvořit nové písmo" 1090 1091 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:73 1092 msgid "Folder" 1093 msgstr "Složka" 1094 1095 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:76 1096 msgid "Glyphs" 1097 msgstr "Znaky" 1098 1099 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:92 1100 msgid "Backups" 1101 msgstr "Zálohy" 1102 1103 #: libbirdfont/RectangleTool.vala:30 1104 msgid "Rectangle" 1105 msgstr "Obdélník" 1106 1107 #: libbirdfont/ResizeTool.vala:45 1108 msgid "Resize and rotate paths" 1109 msgstr "Změnit velikost a natočení cest" 1110 1111 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:36 1112 msgid "Save changes?" 1113 msgstr "Uložit změny?" 1114 1115 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:44 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:30 1116 msgid "Discard" 1117 msgstr "Zahodit" 1118 1119 #: libbirdfont/SaveDialogListener.vala:28 1120 msgid "Save?" 1121 msgstr "Uložit?" 1122 1123 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:80 1124 msgid "Precision for pen tool" 1125 msgstr "Přesnost pro nástroj psacího pera" 1126 1127 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:88 1128 msgid "Show or hide control point handles" 1129 msgstr "Ukázat nebo skrýt úchopy ovládacích bodů" 1130 1131 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:98 1132 msgid "Fill open paths." 1133 msgstr "Vyplnit otevřené cesty." 1134 1135 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:105 1136 msgid "Use TTF units." 1137 msgstr "Použít jednotky TTF." 1138 1139 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:108 1140 msgid "Number of points added by the freehand tool" 1141 msgstr "Počet bodů přidávaných nástrojem kreslení od ruky" 1142 1143 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:130 1144 msgid "Path simplification threshold" 1145 msgstr "Práh pro zjednodušení cesty" 1146 1147 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:149 1148 msgid "Color theme" 1149 msgstr "Téma barev" 1150 1151 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:151 1152 msgid "Key Bindings" 1153 msgstr "Přiřazení klávesových zkratek" 1154 1155 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 1156 msgid "Character" 1157 msgstr "Znak" 1158 1159 #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:69 1160 msgid "New spacing class" 1161 msgstr "Nová třída prostrkávání (rozestupů)" 1162 1163 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:36 1164 msgid "Spacing" 1165 msgstr "Rozestupy" 1166 1167 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:233 1168 msgid "Left" 1169 msgstr "Vlevo" 1170 1171 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:277 1172 msgid "Right" 1173 msgstr "Vpravo" 1174 1175 #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 1176 msgid "Import" 1177 msgstr "Zavést" 1178 1179 #: libbirdfont/Theme.vala:421 1180 msgid "Canvas Background" 1181 msgstr "Pozadí plátna" 1182 1183 #: libbirdfont/Theme.vala:422 1184 msgid "Filled Stroke" 1185 msgstr "" 1186 1187 #: libbirdfont/Theme.vala:423 1188 msgid "Stroke Color" 1189 msgstr "Barva tahu" 1190 1191 #: libbirdfont/Theme.vala:424 1192 msgid "Handle Color" 1193 msgstr "Barva úchopu" 1194 1195 #: libbirdfont/Theme.vala:425 1196 msgid "Fill Color" 1197 msgstr "Barva výplně" 1198 1199 #: libbirdfont/Theme.vala:426 1200 msgid "Selected Objects" 1201 msgstr "Vybrané objekty" 1202 1203 #: libbirdfont/Theme.vala:428 1204 msgid "Background 1" 1205 msgstr "Pozadí 1" 1206 1207 #: libbirdfont/Theme.vala:429 1208 msgid "Dialog Background" 1209 msgstr "Pozadí dialogu" 1210 1211 #: libbirdfont/Theme.vala:430 1212 msgid "Menu Background" 1213 msgstr "Pozadí nabídky" 1214 1215 #: libbirdfont/Theme.vala:431 1216 msgid "Default Background" 1217 msgstr "Výchozí pozadí" 1218 1219 #: libbirdfont/Theme.vala:433 1220 msgid "Checkbox Background" 1221 msgstr "Pozadí zaškrtávacího okénka" 1222 1223 #: libbirdfont/Theme.vala:435 1224 msgid "Foreground 1" 1225 msgstr "Popředí 1" 1226 1227 #: libbirdfont/Theme.vala:436 1228 msgid "Text Foreground" 1229 msgstr "Popředí textu" 1230 1231 #: libbirdfont/Theme.vala:437 1232 msgid "Table Border" 1233 msgstr "Okraj tabulky" 1234 1235 #: libbirdfont/Theme.vala:438 1236 msgid "Selection Border" 1237 msgstr "Okraj výběru" 1238 1239 #: libbirdfont/Theme.vala:439 1240 msgid "Overview Glyph" 1241 msgstr "Přehledový znak" 1242 1243 #: libbirdfont/Theme.vala:440 1244 msgid "Foreground Inverted" 1245 msgstr "Popředí obráceno" 1246 1247 #: libbirdfont/Theme.vala:441 1248 msgid "Menu Foreground" 1249 msgstr "Popředí nabídky" 1250 1251 #: libbirdfont/Theme.vala:442 1252 msgid "Selected Tab Foreground" 1253 msgstr "Popředí vybrané karty" 1254 1255 #: libbirdfont/Theme.vala:443 1256 msgid "Tab Separator" 1257 msgstr "Oddělovač karty" 1258 1259 #: libbirdfont/Theme.vala:445 1260 msgid "Highlighted 1" 1261 msgstr "Zvýrazněno 1" 1262 1263 #: libbirdfont/Theme.vala:446 1264 msgid "Highlighted Guide" 1265 msgstr "Zvýrazněné vodítko" 1266 1267 #: libbirdfont/Theme.vala:448 1268 msgid "Grid" 1269 msgstr "Mřížka" 1270 1271 #: libbirdfont/Theme.vala:450 1272 msgid "Guide 1" 1273 msgstr "Vodítko 1" 1274 1275 #: libbirdfont/Theme.vala:451 1276 msgid "Guide 2" 1277 msgstr "Vodítko 2" 1278 1279 #: libbirdfont/Theme.vala:452 1280 msgid "Guide 3" 1281 msgstr "Vodítko 3" 1282 1283 #: libbirdfont/Theme.vala:454 1284 msgid "Button Border 1" 1285 msgstr "Okraj tlačítka 1" 1286 1287 #: libbirdfont/Theme.vala:455 1288 msgid "Button Background 1" 1289 msgstr "Pozadí tlačítka 1" 1290 1291 #: libbirdfont/Theme.vala:456 1292 msgid "Button Border 2" 1293 msgstr "Okraj tlačítka 2" 1294 1295 #: libbirdfont/Theme.vala:457 1296 msgid "Button Background 2" 1297 msgstr "Pozadí tlačítka 2" 1298 1299 #: libbirdfont/Theme.vala:458 1300 msgid "Button Border 3" 1301 msgstr "Okraj tlačítka 3" 1302 1303 #: libbirdfont/Theme.vala:459 1304 msgid "Button Background 3" 1305 msgstr "Pozadí tlačítka 3" 1306 1307 #: libbirdfont/Theme.vala:460 1308 msgid "Button Border 4" 1309 msgstr "Okraj tlačítka 4" 1310 1311 #: libbirdfont/Theme.vala:461 1312 msgid "Button Background 4" 1313 msgstr "Pozadí tlačítka 4" 1314 1315 #: libbirdfont/Theme.vala:463 1316 msgid "Button Foreground" 1317 msgstr "Popředí tlačítka" 1318 1319 #: libbirdfont/Theme.vala:464 1320 msgid "Selected Button Foreground" 1321 msgstr "Popředí vybraného tlačítka" 1322 1323 #: libbirdfont/Theme.vala:466 1324 msgid "Tool Foreground" 1325 msgstr "Popředí nástroje" 1326 1327 #: libbirdfont/Theme.vala:467 1328 msgid "Selected Tool Foreground" 1329 msgstr "Popředí vybraného nástroje" 1330 1331 #: libbirdfont/Theme.vala:469 1332 msgid "Text Area Background" 1333 msgstr "Pozadí textové oblasti" 1334 1335 #: libbirdfont/Theme.vala:471 1336 msgid "Overview Item Border" 1337 msgstr "Okraj přehledové položky" 1338 1339 #: libbirdfont/Theme.vala:473 1340 msgid "Selected Overview Item" 1341 msgstr "Položka vybraného přehledu" 1342 1343 #: libbirdfont/Theme.vala:474 1344 msgid "Overview Item 1" 1345 msgstr "Položka přehledu 1" 1346 1347 #: libbirdfont/Theme.vala:475 1348 msgid "Overview Item 2" 1349 msgstr "Položka přehledu 2" 1350 1351 #: libbirdfont/Theme.vala:477 1352 msgid "Overview Selected Foreground" 1353 msgstr "Popředí vybraného přehledu" 1354 1355 #: libbirdfont/Theme.vala:478 1356 msgid "Overview Foreground" 1357 msgstr "Popředí přehledu" 1358 1359 #: libbirdfont/Theme.vala:480 1360 msgid "Glyph Count Background 1" 1361 msgstr "Pozadí počtu znaků 1" 1362 1363 #: libbirdfont/Theme.vala:481 1364 msgid "Glyph Count Background 2" 1365 msgstr "Pozadí počtu znaků 2" 1366 1367 #: libbirdfont/Theme.vala:483 1368 msgid "Dialog Shadow" 1369 msgstr "Stín dialogu" 1370 1371 #: libbirdfont/Theme.vala:485 1372 msgid "Selected Active Cubic Control Point" 1373 msgstr "Vybraný činný krychlový ovládací bod" 1374 1375 #: libbirdfont/Theme.vala:486 1376 msgid "Selected Cubic Control Point" 1377 msgstr "Vybraný krychlový ovládací bod" 1378 1379 #: libbirdfont/Theme.vala:487 1380 msgid "Active Cubic Control Point" 1381 msgstr "Činný krychlový ovládací bod" 1382 1383 #: libbirdfont/Theme.vala:488 1384 msgid "Cubic Control Point" 1385 msgstr "Krychlový ovládací bod" 1386 1387 #: libbirdfont/Theme.vala:490 1388 msgid "Selected Active Quadratic Control Point" 1389 msgstr "Vybraný činný čtvercový ovládací bod" 1390 1391 #: libbirdfont/Theme.vala:491 1392 msgid "Selected Quadratic Control Point" 1393 msgstr "Vybraný čtvercový ovládací bod" 1394 1395 #: libbirdfont/Theme.vala:492 1396 msgid "Active Quadratic Control Point" 1397 msgstr "Činný čtvercový ovládací bod" 1398 1399 #: libbirdfont/Theme.vala:493 1400 msgid "Cubic Quadratic Point" 1401 msgstr "Krychlový čtvercový bod " 1402 1403 #: libbirdfont/Theme.vala:495 1404 msgid "Selected Control Point Handle" 1405 msgstr "Vybraný úchop ovládacího bodu" 1406 1407 #: libbirdfont/Theme.vala:496 1408 msgid "Active Control Point Handle" 1409 msgstr "Činný úchop ovládacího bodu" 1410 1411 #: libbirdfont/Theme.vala:497 1412 msgid "Control Point Handle" 1413 msgstr "Úchop ovládacího bodu" 1414 1415 #: libbirdfont/Theme.vala:499 1416 msgid "Merge" 1417 msgstr "Sloučit" 1418 1419 #: libbirdfont/Theme.vala:500 1420 msgid "Spin Button" 1421 msgstr "Kruhové tlačítko" 1422 1423 #: libbirdfont/Theme.vala:501 1424 msgid "Active Spin Button" 1425 msgstr "Činné kruhové tlačítko" 1426 1427 #: libbirdfont/Theme.vala:502 1428 msgid "Zoom Bar Border" 1429 msgstr "Okraj zvětšovacího pruhu" 1430 1431 #: libbirdfont/Theme.vala:503 1432 msgid "Font Name" 1433 msgstr "Název písma" 1434 1435 #: libbirdfont/Theme.vala:687 1436 msgid "New theme" 1437 msgstr "Nový motiv" 1438 1439 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:89 1440 msgid "Add new theme" 1441 msgstr "Přidat nový motiv" 1442 1443 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:91 1444 msgid "Colors" 1445 msgstr "Barvy" 1446 1447 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:110 1448 msgid "Dark" 1449 msgstr "Tmavé" 1450 1451 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:112 1452 msgid "Bright" 1453 msgstr "Světlé" 1454 1455 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:116 1456 msgid "Custom" 1457 msgstr "Vlastní" 1458 1459 #: libbirdfont/TrackTool.vala:57 1460 msgid "Freehand drawing" 1461 msgstr "Kreslení od ruky" 1462 1463 #: libbirdfont/VersionList.vala:33 1464 msgid "New version" 1465 msgstr "Nová verze" 1466 1467 #: birdfont/GtkWindow.vala:292 1468 msgid "Select color" 1469 msgstr "Vybrat barvu" 1470 1471 #: birdfont/GtkWindow.vala:595 1472 msgid "Your fonts have been exported." 1473 msgstr "Písma byla uložena." 1474 1475 #: birdfont/GtkWindow.vala:985 1476 msgid "Full name (name and style)" 1477 msgstr "Celý název (název a styl)" 1478 1479 #: birdfont/GtkWindow.vala:992 1480 msgid "Unique identifier" 1481 msgstr "Jedinečný identifikátor" 1482 1483 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 1484 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" 1485 msgstr "Ořez podle jasu, od 0.001 do 2, výchozí hodnota je 1" 1486 1487 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 1488 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" 1489 msgstr "Podrobnosti, od 0.001 do 9.999, výchozí hodnota je 1" 1490 1491 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 1492 msgid "print this message" 1493 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou" 1494 1495 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 1496 msgid "use quadratic control points" 1497 msgstr "Použít kvadratické ovládací body" 1498 1499 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 1500 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" 1501 msgstr "Zjednodušení, od 0.001 do 1, výchozí hodnota je 0.5" 1502 1503 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 1504 msgid "File does not exist." 1505 msgstr "Soubor neexistuje." 1506 1507 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 1508 msgid "Unknown file format." 1509 msgstr "Neznámý formát souboru." 1510 1511 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 1512 msgid "Writing" 1513 msgstr "Zapisuje se" 1514 1515 #~ msgid "Default theme" 1516 #~ msgstr "Výchozí motiv" 1517 1518 #~ msgid "High contrast theme" 1519 #~ msgstr "Motiv s vysokým kontrastem" 1520 1521 #~ msgid "Custom theme" 1522 #~ msgstr "Vlastní motiv" 1523 1524 #~ msgid "Background 2" 1525 #~ msgstr "Pozadí 2" 1526 1527 #~ msgid "Background 3" 1528 #~ msgstr "Pozadí 3" 1529 1530 #~ msgid "Background 4" 1531 #~ msgstr "Pozadí 4" 1532 1533 #~ msgid "Background 5" 1534 #~ msgstr "Pozadí 5" 1535 1536 #~ msgid "Background 6" 1537 #~ msgstr "Pozadí 6" 1538 1539 #~ msgid "Background 7" 1540 #~ msgstr "Pozadí 7" 1541 1542 #~ msgid "Background 8" 1543 #~ msgstr "Pozadí 8" 1544 1545 #~ msgid "Background 9" 1546 #~ msgstr "Pozadí 9" 1547 1548 #~ msgid "Foreground 2" 1549 #~ msgstr "Popředí 2" 1550 1551 #~ msgid "Foreground 3" 1552 #~ msgstr "Popředí 3" 1553 1554 #~ msgid "Foreground 4" 1555 #~ msgstr "Popředí 4" 1556 1557 #~ msgid "Foreground 5" 1558 #~ msgstr "Popředí 5" 1559 1560 #~ msgid "Foreground 6" 1561 #~ msgstr "Popředí 6" 1562 1563 #~ msgid "Foreground 7" 1564 #~ msgstr "Popředí 7" 1565 1566 #~ msgid "Selected Overview Item 1" 1567 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 1" 1568 1569 #~ msgid "Selected Overview Item 2" 1570 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 2" 1571 1572 #~ msgid "Glyph Count Background" 1573 #~ msgstr "Pozadí počtu znaků" 1574 1575 #~ msgid "New Font" 1576 #~ msgstr "Nové písmo" 1577 1578 #~ msgid "No fonts created yet." 1579 #~ msgstr "Ještě nebylo vytvořeno žádné písmo." 1580 1581 #~ msgid "Recent files" 1582 #~ msgstr "Nedávno otevřené soubory" 1583 1584 #~ msgid "Backup" 1585 #~ msgstr "Záloha" 1586 1587 #~ msgid "Control Point Tools" 1588 #~ msgstr "Nástroje pro práci s body" 1589 1590 #~ msgid "Select Background" 1591 #~ msgstr "Vybrat pozadí" 1592 1593 #~ msgid "Saving" 1594 #~ msgstr "Ukládá se" 1595 1596 #~ msgid "Loading the unicode character database" 1597 #~ msgstr "Nahrává se databáze Unicode znaků" 1598 1599 #~ msgid "Three font files have been created." 1600 #~ msgstr "Byly vytvořeny tři soubory písma." 1601 1602 #~ msgid "Writing TTF and EOT files." 1603 #~ msgstr "Zapisují se soubory TTF a EOT." 1604 1605 #~ msgid "Writing SVG file." 1606 #~ msgstr "Zapisuje se soubor SVG." 1607 1608 #~ msgid "The file is write protected." 1609 #~ msgstr "Soubor je chráněn proti zápisu." 1610 1611 #~ msgid "" 1612 #~ "Right click to edit the class and left click to kern glyphs in the class." 1613 #~ msgstr "" 1614 #~ "Klepněte pravým tlačítkem myši pro úpravu třídy a levým tlačítkem pro " 1615 #~ "podřezání (vyrovnání) znaků dané třídy (úprava mezer mezi písmeny)." 1616 1617 #~ msgid "Stroke color" 1618 #~ msgstr "Barva tahu" 1619 1620 #~ msgid "Handle color" 1621 #~ msgstr "Barva úchopu" 1622 1623 #~ msgid "Object color" 1624 #~ msgstr "Barva předmětu" 1625 1626 #~ msgid "Select Background Image" 1627 #~ msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 1628 1629 #~ msgid "Font size" 1630 #~ msgstr "Velikost písma" 1631 1632 #~ msgid "Font size " 1633 #~ msgstr "Velikost písma " 1634 1635 #~ msgid "Show guidelines for x-height and baseline" 1636 #~ msgstr "Zobrazit pomocné linky střední a dolní dotažnice" 1637 1638 #~ msgid "Adjust right side bearing." 1639 #~ msgstr "Upravit spojitost pravé strany" 1640 1641 #~ msgid "Insert last edited glyph" 1642 #~ msgstr "Vložit naposledy upravovaný znak" 1643 1644 #~ msgid "Loading XML data." 1645 #~ msgstr "Nahrávají se data XML." 1646 1647 #~ msgid "Default language" 1648 #~ msgstr "Výchozí jazyk" 1649 1650 #~ msgid "Private use area" 1651 #~ msgstr "Zvláštní symboly souboru znaků" 1652 1653 #~ msgid "Show full unicode characters set" 1654 #~ msgstr "Ukázat úplnou znakovou sadu Unicode" 1655 1656 #~ msgid "Show default characters set" 1657 #~ msgstr "Ukázat výchozí znakovou sadu" 1658 1659 #~ msgid "Show all characters in the font" 1660 #~ msgstr "Ukázat všechny v písmu obsažené znaky" 1661 1662 #~ msgid "Use one pixel per unit" 1663 #~ msgstr "Použít jeden pixel na jednotku" 1664 1665 #~ msgid "Set precision" 1666 #~ msgstr "Stanovit přesnost" 1667 1668 #~ msgid "" 1669 #~ "Show all control point handles or only handles for the selected points." 1670 #~ msgstr "Ukázat všechny ovládací body nebo jen vybrané body." 1671 1672 #~ msgid "Set fill color for open paths." 1673 #~ msgstr "Stanovit barvu výplně pro otevřené cesty." 1674 1675 #~ msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." 1676 #~ msgstr "Nastavit počet vzorků na bod v nástroji pro kreslení od ruky." 1677 1678 #~ msgid "Simplification threshold" 1679 #~ msgstr "Hodnota prahu zjednodušení" 1680 1681 #~ msgid "Kerning:" 1682 #~ msgstr "Podřezávání:" 1683 1684 #~ msgid "Text" 1685 #~ msgstr "Text" 1686 1687 #~ msgid "_New" 1688 #~ msgstr "_Nový" 1689 1690 #~ msgid "_Open" 1691 #~ msgstr "_Otevřít" 1692 1693 #~ msgid "_Recent Files" 1694 #~ msgstr "Ne_dávné dokumenty" 1695 1696 #~ msgid "Save _as" 1697 #~ msgstr "Uloži_t jako" 1698 1699 #~ msgid "_Export" 1700 #~ msgstr "_Vyvést" 1701 1702 #~ msgid "_Preview" 1703 #~ msgstr "Ná_hled" 1704 1705 #~ msgid "Name and _Description" 1706 #~ msgstr "Název a _popis" 1707 1708 #~ msgid "Select _Character Set" 1709 #~ msgstr "Vybrat _znakovou sadu" 1710 1711 #~ msgid "_Quit" 1712 #~ msgstr "U_končit" 1713 1714 #~ msgid "_Undo" 1715 #~ msgstr "_Zpět" 1716 1717 #~ msgid "_Redo" 1718 #~ msgstr "_Znovu" 1719 1720 #~ msgid "_Copy" 1721 #~ msgstr "_Kopírovat" 1722 1723 #~ msgid "_Paste" 1724 #~ msgstr "_Vložit" 1725 1726 #~ msgid "Paste _In Place" 1727 #~ msgstr "Vložit v _původní poloze" 1728 1729 #~ msgid "Select All Pa_ths" 1730 #~ msgstr "Vybrat všechny _cesty" 1731 1732 #~ msgid "Move _To Baseline" 1733 #~ msgstr "Přesunout _na základní linku" 1734 1735 #~ msgid "_Search" 1736 #~ msgstr "_Hledat" 1737 1738 #~ msgid "_Export Glyph as SVG" 1739 #~ msgstr "_Vyvést znak jako SVG" 1740 1741 #~ msgid "_Import SVG" 1742 #~ msgstr "_Zavést SVG" 1743 1744 #~ msgid "Simpl_ify Path" 1745 #~ msgstr "Zj_ednodušit cestu" 1746 1747 #~ msgid "Close _Path" 1748 #~ msgstr "Zavřít ce_stu" 1749 1750 #~ msgid "_Glyph Sequence" 1751 #~ msgstr "Pořadí zn_aků" 1752 1753 #~ msgid "Set Glyph _Background" 1754 #~ msgstr "Nastavit _pozadí znaku" 1755 1756 #~ msgid "_Remove Glyph Background" 1757 #~ msgstr "_Odstranit pozadí znaku" 1758 1759 #~ msgid "_Select Point Above" 1760 #~ msgstr "_Vybrat bod ležící nad" 1761 1762 #~ msgid "Select _Next Point" 1763 #~ msgstr "Vybrat _další bod" 1764 1765 #~ msgid "Select _Previous Point" 1766 #~ msgstr "Vybrat _předchozí bod" 1767 1768 #~ msgid "Select Point _Below" 1769 #~ msgstr "Vybrat bod ležící p_od" 1770 1771 #~ msgid "_Next Tab" 1772 #~ msgstr "_Další karta" 1773 1774 #~ msgid "_Previous Tab" 1775 #~ msgstr "_Předchozí karta" 1776 1777 #~ msgid "_Close Tab" 1778 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 1779 1780 #~ msgid "Close _All Tabs" 1781 #~ msgstr "Zavřít _všechny karty" 1782 1783 #~ msgid "_Create Path" 1784 #~ msgstr "Vy_tvořit cestu" 1785 1786 #~ msgid "_Zoom" 1787 #~ msgstr "_Zvětšení" 1788 1789 #~ msgid "_Create Counter Path" 1790 #~ msgstr "_Vytvořit opačnou cestu" 1791 1792 #~ msgid "_Move" 1793 #~ msgstr "_Posunout" 1794 1795 #~ msgid "Show _Full Unicode Characters Set" 1796 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 1797 1798 #~ msgid "Show De_fault Characters Set" 1799 #~ msgstr "Ukázat _výchozí znakovou sadu" 1800 1801 #~ msgid "Show Characters in Font" 1802 #~ msgstr "Ukázat v písmu obsažené znaky" 1803 1804 #~ msgid "Add New _Grid Item" 1805 #~ msgstr "Přidat novou položku na _mřížku" 1806 1807 #~ msgid "Remove Gr_id Item" 1808 #~ msgstr "Odstranit položku z mříž_ky" 1809 1810 #~ msgid "_Zoom In" 1811 #~ msgstr "Při_blížit" 1812 1813 #~ msgid "Zoom _Out" 1814 #~ msgstr "Od_dálit" 1815 1816 #~ msgid "U_se One Pixel Per Unit" 1817 #~ msgstr "Po_užít jeden pixel na jednotku" 1818 1819 #~ msgid "Show Kerning _Tab" 1820 #~ msgstr "Ukázat _kartu podřezávání" 1821 1822 #~ msgid "_List Kerning Pairs" 1823 #~ msgstr "V_ypsat dvojice podřezávání" 1824 1825 #~ msgid "Show _Spacing Tab" 1826 #~ msgstr "Ukázat kartu _rozestavění" 1827 1828 #~ msgid "Select _Next Kerning Pair" 1829 #~ msgstr "Vybrat _další dvojici podřezávání" 1830 1831 #~ msgid "Select _Previous Kerning Pair" 1832 #~ msgstr "Vybrat _předchozí dvojici podřezávání" 1833 1834 #~ msgid "_Save as .bfp" 1835 #~ msgstr "Uložit _jako .bfp" 1836 1837 #~ msgid "_Show Ligatures" 1838 #~ msgstr "_Ukázat slitky" 1839 1840 #~ msgid "_Add Ligature" 1841 #~ msgstr "_Přidat slitek" 1842 1843 #~ msgid "_File" 1844 #~ msgstr "_Soubor" 1845 1846 #~ msgid "_Edit" 1847 #~ msgstr "Úp_ravy" 1848 1849 #~ msgid "_Tab" 1850 #~ msgstr "_Karta" 1851 1852 #~ msgid "T_ool" 1853 #~ msgstr "_Nástroj" 1854 1855 #~ msgid "_Kerning" 1856 #~ msgstr "_Podřezávání" 1857 1858 #~ msgid "_Close tab" 1859 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 1860 1861 #~ msgid "Show _full unicode characters set" 1862 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 1863 1864 #~ msgid "Zoom in on region boundaries" 1865 #~ msgstr "Auf Bereichsgrenzen vergrößern" 1866 1867 #~ msgid "Set contrast for background image" 1868 #~ msgstr "Kontrast Hintergrundbild einstellen" 1869 1870 #~ msgid "Backgrounds" 1871 #~ msgstr "Hintergründe" 1872 1873 #~ msgid "Creating thumbnails" 1874 #~ msgstr "Miniaturbilder werden erstellt" 1875 1876 #~ msgid "Delay response for editing tools" 1877 #~ msgstr "Verzögerte Reaktion für Bearbeitungswerkzeuge" 1878 1879 #~ msgid "_Remove All Kerning Pairs" 1880 #~ msgstr "Alle Unterschneidungs-Paare _entfernen" 1881 1882 #~ msgid "Merge paths" 1883 #~ msgstr "Pfade vereinen" 1884 1885 #~ msgid "Delete selected glyph" 1886 #~ msgstr "Ausgewähltes Zeichen löschen" 1887 1888 #~ msgid "Zoom in on region boundries" 1889 #~ msgstr "Innerhalb der Bereichsgrenzen vergrößern" 1890 1891 #~ msgid "Right click or use left command key and click to add new points" 1892 #~ msgstr "" 1893 #~ "Rechtsklick oder linke Steuerungs-Taste gedrückt halten und klicken, um " 1894 #~ "neue Punkte hinzuzufügen" 1895 1896 #~ msgid "Right click to add new points, left click to move points" 1897 #~ msgstr "" 1898 #~ "Rechtsklick um neue Punkte hinzuzufügen, Linksklink um Punkte zu " 1899 #~ "verschieben" 1900 1901 #~ msgid "and double click to add new point on path." 1902 #~ msgstr "und Doppelklick um einen neuen Punkt auf einem Pfad zu erstellen." 1903 1904 #~ msgid "Zoom to scale 1:1" 1905 #~ msgstr "Zoom para escala 1:1" 1906 1907 #~ msgid "Zoom in at region boundries" 1908 #~ msgstr "Ajustar para limites do caractere" 1909 1910 #~ msgid "Zoom in background image" 1911 #~ msgstr "Ajustar zoom para imagem de fundo" 1912 1913 #~ msgid "_Save" 1914 #~ msgstr "_Salvar" 1915 1916 #~ msgid "exit if a test case failes" 1917 #~ msgstr "sair se um caso de teste falhar" 1918 1919 #~ msgid "Postscript name" 1920 #~ msgstr "Nome Postscript" 1921 1922 #~ msgid "Recover" 1923 #~ msgstr "Recuperar" 1924 1925 #~ msgid "Delete all" 1926 #~ msgstr "Remover todos" 1927 1928 #~ msgid "Full name (name & style)" 1929 #~ msgstr "Nome completo (nome e estilo)" 1930 1931 #~ msgid "Update name & description" 1932 #~ msgstr "Atualizar nome e descrição" 1933 1934 #~ msgid "Create a new font" 1935 #~ msgstr "Criar uma nova fonte" 1936 1937 #~ msgid "Add name and description to this font." 1938 #~ msgstr "Adicionar nome e descrição para esta fonte." 1939 1940 #~ msgid "Preferences" 1941 #~ msgstr "Preferências" 1942 1943 #~ msgid "Export SVG, TTF & EOT fonts" 1944 #~ msgstr "Exportar fontes em SVG, TTF e EOT" 1945 1946 #~ msgid "Export SVG font and view the result" 1947 #~ msgstr "Exportar fonte SVG e visualizar resultado" 1948 1949 #~ msgid "" 1950 #~ "The loaded font can be overwritten if you choose to continue with preview." 1951 #~ msgstr "" 1952 #~ "A fonte carregada pode ser sobrescrita se você escolher continuar a " 1953 #~ "visualização." 1954 1955 #~ msgid "Continue" 1956 #~ msgstr "Continuar" 1957 1958 #~ msgid "Continue and don't ask me again." 1959 #~ msgstr "Continue e não pergunte novamente." 1960 1961 #~ msgid "Use left command key (⌘) + click to add new points" 1962 #~ msgstr "" 1963 #~ "Pressione a tecla de comando da esquerda (⌘) e clique para adicionar " 1964 #~ "pontos" 1965 1966 #~ msgid "Save as" 1967 #~ msgstr "Salvar como" 1968 1969 #~ msgid "Show all characters in font" 1970 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres presentes na fonte" 1971 1972 #~ msgid "_Description" 1973 #~ msgstr "_Descrição" 1974 1975 #~ msgid "_Select all paths" 1976 #~ msgstr "Selecionar _todos os caminhos" 1977 1978 #~ msgid "_Export glyph as SVG" 1979 #~ msgstr "_Exportar caractere como SVG" 1980 1981 #~ msgid "Close _path" 1982 #~ msgstr "_Fechar caminho" 1983 1984 #~ msgid "_Select point above" 1985 #~ msgstr "_Selecionar ponto acima" 1986 1987 #~ msgid "Select _next point" 1988 #~ msgstr "Selecionar _próximo ponto" 1989 1990 #~ msgid "Select _previous point" 1991 #~ msgstr "Selecionar ponto _anterior" 1992 1993 #~ msgid "Select point _below" 1994 #~ msgstr "Selecionar ponto _inferior" 1995 1996 #~ msgid "_Next tab" 1997 #~ msgstr "_Próxima aba" 1998 1999 #~ msgid "_Previous tab" 2000 #~ msgstr "Aba a_nterior" 2001 2002 #~ msgid "Close _all tabs" 2003 #~ msgstr "Fechar _todas as abas" 2004 2005 #~ msgid "_Create path" 2006 #~ msgstr "_Criar caminho" 2007 2008 #~ msgid "_Create counter path" 2009 #~ msgstr "_Criar caminho inverso" 2010 2011 #~ msgid "Show de_fault characters set" 2012 #~ msgstr "E_xibir sequência de caracteres padrão" 2013 2014 #~ msgid "Show characters in font" 2015 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres da fonte" 2016 2017 #~ msgid "Add new _grid item" 2018 #~ msgstr "Adicionar novo item de _grade" 2019 2020 #~ msgid "Remove gr_id item" 2021 #~ msgstr "Remover item de g_rade" 2022 2023 #~ msgid "_Zoom in" 2024 #~ msgstr "Aumentar _zoom" 2025 2026 #~ msgid "Zoom _out" 2027 #~ msgstr "Diminuir zo_om" 2028 2029 #~ msgid "Zoom to _scale 1:1" 2030 #~ msgstr "Zoom para e_scala 1:1" 2031 2032 #~ msgid "" 2033 #~ "The loaded font will be overwritten if you choose to continue with " 2034 #~ "preview." 2035 #~ msgstr "A fonte carregada será sobrescrita se você continuar com a prévia." 2036 2037 #~ msgid "Export glyph to svg file" 2038 #~ msgstr "Exportar caractere para arquivo svg" 2039 2040 #~ msgid "Wrote font files" 2041 #~ msgstr "Escreveu arquivos de fonte" 2042 2043 #~ msgid "Create new kerning class" 2044 #~ msgstr "Neue Unterschneidungsklasse erstellen" 2045 2046 #~ msgid "Zoom to _Scale 1:1" 2047 #~ msgstr "Zoom auf _Maßstab 1:1" 2048