The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

sk.po in po

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of po/sk.po.
Update translations
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE. 2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. 4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR. 5 msgid "" 6 msgstr "" 7 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" 8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 9 "POT-Creation-Date: 2015-05-17 16:27+0200\n" 10 "PO-Revision-Date: 2015-05-09 12:36+0000\n" 11 "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" 12 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" 13 "Language: sk\n" 14 "MIME-Version: 1.0\n" 15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 18 "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" 19 "X-POOTLE-MTIME: 1431175009.000000\n" 20 21 #: libbirdfont/Argument.vala:276 22 #, fuzzy 23 msgid "Usage" 24 msgstr "connot be found" 25 26 #: libbirdfont/Argument.vala:278 libbirdfont/BirdFont.vala:179 27 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 28 msgid "FILE" 29 msgstr "Súbor" 30 31 #: libbirdfont/Argument.vala:278 libbirdfont/BirdFont.vala:179 32 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 33 msgid "OPTION" 34 msgstr "Možnosť" 35 36 #: libbirdfont/Argument.vala:280 37 msgid "enable Android customizations" 38 msgstr "povoliť prispôsobenia pre Android" 39 40 #: libbirdfont/Argument.vala:281 41 msgid "show coordinate in glyph view" 42 msgstr "Zobraziť súradnice v prehľade znakov" 43 44 #: libbirdfont/Argument.vala:282 45 msgid "exit if a test case fails" 46 msgstr "Ukončiť pri zlyhaní testu" 47 48 #: libbirdfont/Argument.vala:283 49 #, fuzzy 50 msgid "treat warnings as fatal" 51 msgstr "posudzovať varovania ako fatálne" 52 53 #: libbirdfont/Argument.vala:284 54 msgid "show this message" 55 msgstr "Zobraziť túto správu" 56 57 #: libbirdfont/Argument.vala:285 58 msgid "write a log file" 59 msgstr "Zapísať Log súbor" 60 61 #: libbirdfont/Argument.vala:286 62 msgid "enable Machintosh customizations" 63 msgstr "Povoliť prispôsobenia pre Mac" 64 65 #: libbirdfont/Argument.vala:287 66 #, fuzzy 67 msgid "enable Windows customizations" 68 msgstr "povoliť prispôsobenia pre Android" 69 70 #: libbirdfont/Argument.vala:288 71 msgid "don't translate" 72 msgstr "Neprekladať" 73 74 #: libbirdfont/Argument.vala:289 75 msgid "sleep between each command in test suite" 76 msgstr "uspávať medzi jednotlivými príkazmi testovacej sady" 77 78 #: libbirdfont/Argument.vala:290 79 msgid "run test case" 80 msgstr "Spustiť test" 81 82 #: libbirdfont/BackgroundSelectionTool.vala:23 83 msgid "Select background" 84 msgstr "" 85 86 #: libbirdfont/BackgroundTab.vala:46 libbirdfont/BackgroundTools.vala:26 87 msgid "Background Image" 88 msgstr "Obrázok pozadia" 89 90 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:41 91 msgid "Move, resize and rotate background image" 92 msgstr "Posunúť, zmeniť veľkosť a otočiť obrázok pozadia" 93 94 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:223 95 msgid "Select background image" 96 msgstr "Vybrať obrázok pozadia" 97 98 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:27 99 msgid "Images" 100 msgstr "Obrázok" 101 102 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:34 libbirdfont/FileDialogTab.vala:94 103 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:106 104 #, fuzzy 105 msgid "Files" 106 msgstr "Súbor" 107 108 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:38 109 msgid "Parts" 110 msgstr "" 111 112 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:44 libbirdfont/Glyph.vala:2234 113 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 114 msgid "Add" 115 msgstr "" 116 117 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:85 118 msgid "Select Glyph" 119 msgstr "" 120 121 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:182 libbirdfont/LoadCallback.vala:87 122 #: libbirdfont/Menu.vala:78 123 msgid "Open" 124 msgstr "Otvoriť" 125 126 #: libbirdfont/BezierTool.vala:43 127 msgid "Create Beziér curves" 128 msgstr "" 129 130 #: libbirdfont/BirdFont.vala:23 libbirdfont/BirdFont.vala:177 131 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 132 msgid "Usage:" 133 msgstr "Použitie" 134 135 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 136 msgid "BF-FILE" 137 msgstr "Súbor-BF" 138 139 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 140 msgid "SVG-FILES ..." 141 msgstr "Súbor-SVG" 142 143 #: libbirdfont/BirdFont.vala:59 libbirdfont/BirdFont.vala:67 144 msgid "does not exist." 145 msgstr "neexistuje." 146 147 #: libbirdfont/BirdFont.vala:68 148 msgid "A new font will be created." 149 msgstr "Bude vytvorené nové písmo" 150 151 #: libbirdfont/BirdFont.vala:90 152 msgid "Failed to import" 153 msgstr "Import bol neúspešný" 154 155 #: libbirdfont/BirdFont.vala:91 156 msgid "Aborting" 157 msgstr "Ruší sa" 158 159 #: libbirdfont/BirdFont.vala:129 160 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." 161 msgstr "nie je správny názov znaku alebo Unicode zápisu" 162 163 #: libbirdfont/BirdFont.vala:130 164 msgid "Unicode values must start with U+." 165 msgstr "Unicode zápis musí začínať na U+." 166 167 #: libbirdfont/BirdFont.vala:156 168 msgid "Adding" 169 msgstr "Pridávam" 170 171 #: libbirdfont/BirdFont.vala:160 172 #, fuzzy 173 msgid "to" 174 msgstr "do" 175 176 #: libbirdfont/BirdFont.vala:162 177 msgid "Glyph" 178 msgstr "Znak" 179 180 #: libbirdfont/BirdFont.vala:166 libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:135 181 #: libbirdfont/VersionList.vala:218 birdfont/GtkWindow.vala:1008 182 msgid "Version" 183 msgstr "Verzia" 184 185 #: libbirdfont/BirdFont.vala:180 186 msgid "print this message\n" 187 msgstr "Zobraziť túto správu\n" 188 189 #: libbirdfont/BirdFont.vala:181 190 msgid "write files to this directory\n" 191 msgstr "Uložiť súbory do tohto adresára\n" 192 193 #: libbirdfont/BirdFont.vala:182 194 msgid "write svg file\n" 195 msgstr "Uložiť súbor SVG\n" 196 197 #: libbirdfont/BirdFont.vala:183 198 msgid "write ttf and eot files\n" 199 msgstr "Uložiť TTF a EOT súbory\n" 200 201 #: libbirdfont/BirdFont.vala:297 202 msgid "Can't find output directory" 203 msgstr "Nepodarilo sa nájsť výstupný adresár" 204 205 #: libbirdfont/CircleTool.vala:36 206 msgid "Circle" 207 msgstr "Kruh" 208 209 #: libbirdfont/CutBackgroundTool.vala:38 210 msgid "Crop background image" 211 msgstr "Orezať obrázok pozadia" 212 213 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:25 214 #, fuzzy 215 msgid "Default Language" 216 msgstr "Predvolený jazyk" 217 218 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:26 219 #, fuzzy 220 msgid "Private Use Area" 221 msgstr "Súkromná oblasť" 222 223 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:28 224 msgid "Chinese" 225 msgstr "" 226 227 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:29 228 msgid "English" 229 msgstr "" 230 231 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:30 232 msgid "Greek" 233 msgstr "" 234 235 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:31 236 msgid "Japanese" 237 msgstr "" 238 239 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:32 240 msgid "Javanese" 241 msgstr "" 242 243 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:33 244 msgid "Latin" 245 msgstr "" 246 247 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:34 248 msgid "Russian" 249 msgstr "" 250 251 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:35 252 msgid "Swedish" 253 msgstr "" 254 255 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:36 256 msgid "Thai" 257 msgstr "" 258 259 #. / All lower case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 260 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:118 261 msgid "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" 262 msgstr "" 263 "a á ä b c č d ď dz dž e é f g h ch i íj k l ĺľ m n ň o ó ô p q r ŕ s š t ť u " 264 "ú v w x y ý z ž" 265 266 #. / All upper case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 267 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:121 268 msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" 269 msgstr "" 270 "A Á Ä B C Č D Ď DZ DŽ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť " 271 "U Ú V W X Y Ý Z Ž" 272 273 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:52 274 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:182 libbirdfont/ExportSettings.vala:91 275 #: libbirdfont/Menu.vala:465 libbirdfont/TableLayout.vala:197 276 #, fuzzy 277 msgid "Name and Description" 278 msgstr "Názov a Popis" 279 280 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:56 libbirdfont/MenuTab.vala:84 281 #: birdfont/GtkWindow.vala:952 282 msgid "PostScript Name" 283 msgstr "Názov PostScriptu" 284 285 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:66 libbirdfont/MenuTab.vala:89 286 #: libbirdfont/MenuTab.vala:596 birdfont/GtkWindow.vala:959 287 msgid "Name" 288 msgstr "" 289 290 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:76 libbirdfont/MenuTab.vala:94 291 #: birdfont/GtkWindow.vala:966 292 msgid "Style" 293 msgstr "Štýl" 294 295 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:86 birdfont/GtkWindow.vala:972 296 msgid "Bold" 297 msgstr "Hrubé" 298 299 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:95 birdfont/GtkWindow.vala:979 300 msgid "Italic" 301 msgstr "" 302 303 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:105 birdfont/GtkWindow.vala:987 304 #, fuzzy 305 msgid "Weight" 306 msgstr "Výška" 307 308 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:115 libbirdfont/MenuTab.vala:99 309 msgid "Full Name (Name and Style)" 310 msgstr "" 311 312 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:125 libbirdfont/MenuTab.vala:104 313 msgid "Unique Identifier" 314 msgstr "" 315 316 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:145 birdfont/GtkWindow.vala:1015 317 msgid "Description" 318 msgstr "Popis" 319 320 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:156 birdfont/GtkWindow.vala:1023 321 msgid "Copyright" 322 msgstr "" 323 324 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:109 325 msgid "Drawing Tools" 326 msgstr "" 327 328 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:110 329 msgid "Control Point" 330 msgstr "" 331 332 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:111 333 msgid "Stroke" 334 msgstr "" 335 336 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:112 337 msgid "Geometrical Shapes" 338 msgstr "" 339 340 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:113 libbirdfont/OverviewTools.vala:33 341 msgid "Zoom" 342 msgstr "" 343 344 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:115 345 msgid "Guidelines & Grid" 346 msgstr "" 347 348 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:120 349 msgid "Grid Size" 350 msgstr "" 351 352 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:176 353 msgid "Move canvas" 354 msgstr "Posunúť plátno" 355 356 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:184 357 msgid "Delete" 358 msgstr "Zmazať" 359 360 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:191 361 msgid "Select all points or paths" 362 msgstr "Vybrať všetky body alebo cesty" 363 364 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:207 libbirdfont/Menu.vala:148 365 msgid "Undo" 366 msgstr "Späť" 367 368 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:214 369 msgid "Insert new points on path" 370 msgstr "Pridať nové body na cestu" 371 372 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:223 373 msgid "Create quadratic Bézier curves" 374 msgstr "Vytvoriť kvadratické Bézierove krivky" 375 376 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:232 377 #, fuzzy 378 msgid "Create cubic Bézier curves" 379 msgstr "Vytvoriť kvadratické Bézierove krivky" 380 381 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:241 382 msgid "Quadratic path with two line handles" 383 msgstr "" 384 385 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:250 386 msgid "Convert selected points" 387 msgstr "" 388 389 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:261 390 msgid "X coordinate" 391 msgstr "" 392 393 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:305 394 msgid "Y coordinate" 395 msgstr "" 396 397 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:348 398 msgid "Rotation" 399 msgstr "" 400 401 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:387 402 msgid "Skew" 403 msgstr "" 404 405 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:420 406 msgid "Width" 407 msgstr "" 408 409 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:445 410 msgid "Height" 411 msgstr "Výška" 412 413 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:488 414 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" 415 msgstr "Spojiť úchyty krivky vybraného bodu" 416 417 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:539 418 msgid "Symmetrical handles" 419 msgstr "Symetrické úchyty" 420 421 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:569 422 msgid "Convert segment to line." 423 msgstr "Previesť segment na čiaru" 424 425 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:577 426 msgid "Create counter from outline" 427 msgstr "" 428 429 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:581 430 msgid "Close path" 431 msgstr "" 432 433 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:603 434 msgid "Move to path to the bottom layer" 435 msgstr "Presunúť cestu do spodnej vrstvy" 436 437 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:614 438 msgid "Flip path vertically" 439 msgstr "Zrkadliť vertikálne" 440 441 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:622 442 msgid "Flip path horizontally" 443 msgstr "Zrkadliť horizontálne" 444 445 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:631 446 msgid "Set size for background image" 447 msgstr "" 448 449 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:669 450 msgid "Show/hide background image" 451 msgstr "" 452 453 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:680 454 msgid "Insert a new background image" 455 msgstr "" 456 457 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:694 libbirdfont/ThemeTab.vala:114 458 msgid "High contrast" 459 msgstr "" 460 461 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:708 462 msgid "Set background threshold" 463 msgstr "" 464 465 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:726 466 msgid "Amount of autotrace details" 467 msgstr "" 468 469 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:744 470 msgid "Autotrace simplification" 471 msgstr "" 472 473 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:761 474 msgid "Autotrace background image" 475 msgstr "" 476 477 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:770 478 #, fuzzy 479 msgid "Delete background image" 480 msgstr "Vybrať obrázok pozadia" 481 482 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:778 483 msgid "Apply stroke" 484 msgstr "" 485 486 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:810 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 487 msgid "Stroke width" 488 msgstr "Hrúbka ťahu" 489 490 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:852 491 msgid "Create outline form stroke" 492 msgstr "" 493 494 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:860 495 msgid "Butt line cap" 496 msgstr "" 497 498 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:884 499 msgid "Round line cap" 500 msgstr "" 501 502 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:909 503 msgid "Square line cap" 504 msgstr "" 505 506 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:978 507 msgid "Show guidelines" 508 msgstr "Zobraziť vodítka" 509 510 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:990 511 #, fuzzy 512 msgid "Show more guidelines" 513 msgstr "Zobraziť vodítka" 514 515 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1006 516 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" 517 msgstr "Zobraziť vodítka na hornom a dolnom okraji" 518 519 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1047 520 msgid "Zoom Out More" 521 msgstr "" 522 523 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1056 524 msgid "Show full glyph" 525 msgstr "Ukázať celý znak" 526 527 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1063 528 msgid "Fit in view" 529 msgstr "" 530 531 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1070 532 msgid "Zoom in on background image" 533 msgstr "" 534 535 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1080 536 msgid "Previous view" 537 msgstr "" 538 539 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1086 540 msgid "Next view" 541 msgstr "" 542 543 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1290 544 msgid "Background Tools" 545 msgstr "" 546 547 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1305 548 msgid "Control Points" 549 msgstr "" 550 551 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1321 552 msgid "Object Tools" 553 msgstr "" 554 555 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1469 556 msgid "Set size for grid" 557 msgstr "Nastaviť veľkosť mriežky" 558 559 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:39 libbirdfont/ExportSettings.vala:133 560 #: libbirdfont/Menu.vala:113 561 msgid "Export Settings" 562 msgstr "" 563 564 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:43 565 msgid "File Name" 566 msgstr "" 567 568 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:58 569 msgid "Formats" 570 msgstr "" 571 572 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:97 libbirdfont/Menu.vala:106 573 #, fuzzy 574 msgid "Export" 575 msgstr "Export" 576 577 #: libbirdfont/ExportTool.vala:193 libbirdfont/Menu.vala:92 578 #: libbirdfont/MenuTab.vala:254 libbirdfont/SaveCallback.vala:67 579 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 580 msgid "Save" 581 msgstr "Uložiť" 582 583 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:79 584 #, fuzzy 585 msgid "Select a Folder" 586 msgstr "Vybrať farbu" 587 588 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:83 589 msgid "Folders" 590 msgstr "" 591 592 #: libbirdfont/FileTools.vala:31 593 msgid "New font" 594 msgstr "" 595 596 #: libbirdfont/FileTools.vala:37 597 msgid "Open font" 598 msgstr "" 599 600 #: libbirdfont/FileTools.vala:43 601 msgid "Save font" 602 msgstr "" 603 604 #: libbirdfont/FileTools.vala:49 libbirdfont/Menu.vala:458 605 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:211 libbirdfont/SettingsTab.vala:31 606 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:159 607 msgid "Settings" 608 msgstr "" 609 610 #: libbirdfont/FileTools.vala:55 libbirdfont/ThemeTab.vala:29 611 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:125 612 msgid "Themes" 613 msgstr "" 614 615 #: libbirdfont/Glyph.vala:2234 616 msgid "Guide" 617 msgstr "" 618 619 #: libbirdfont/GridTool.vala:35 620 msgid "Show grid" 621 msgstr "" 622 623 #: libbirdfont/GuideTab.vala:55 624 msgid "Guides" 625 msgstr "" 626 627 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:28 628 msgid "Zoom in" 629 msgstr "Priblížiť" 630 631 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:35 632 msgid "Zoom out" 633 msgstr "Zmenšiť" 634 635 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:42 636 msgid "Convert the last segment to a straight line" 637 msgstr "" 638 639 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:61 libbirdfont/KerningDisplay.vala:844 640 #, fuzzy 641 msgid "Kerning" 642 msgstr "Veľkosť medzery za znakom:" 643 644 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:69 645 msgid "The current kerning class is malformed." 646 msgstr "" 647 648 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:70 649 msgid "Add single characters separated by space and ranges on the form A-Z." 650 msgstr "Pridať jednotlivé znaky oddelené medzerou v rozsahu A - Z" 651 652 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:71 653 msgid "Type “space” to kern the space character and “divis” to kern -." 654 msgstr "" 655 "Zadajte “space” pre upravenie kerningu medzery a “divis” pre upravenie " 656 "kerningu -." 657 658 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 libbirdfont/OverviewTools.vala:68 659 msgid "Unicode" 660 msgstr "" 661 662 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 663 msgid "Insert" 664 msgstr "" 665 666 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:844 libbirdfont/MainWindow.vala:219 667 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:35 libbirdfont/SpinButton.vala:199 668 msgid "Close" 669 msgstr "Zavrieť" 670 671 #: libbirdfont/KerningList.vala:54 libbirdfont/KerningList.vala:111 672 msgid "Kerning Pairs" 673 msgstr "Dvojice kerningu" 674 675 #: libbirdfont/KerningList.vala:57 676 msgid "No kerning pairs created." 677 msgstr "" 678 679 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/KerningTools.vala:60 680 msgid "Kerning class" 681 msgstr "Trieda kerningu" 682 683 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/Ligatures.vala:106 684 #: libbirdfont/Ligatures.vala:128 libbirdfont/Ligatures.vala:150 685 #: libbirdfont/Ligatures.vala:181 libbirdfont/SpacingClass.vala:45 686 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:233 libbirdfont/SpacingTab.vala:277 687 #: libbirdfont/SpinButton.vala:199 libbirdfont/Theme.vala:687 688 msgid "Set" 689 msgstr "Nastaviť" 690 691 #: libbirdfont/KerningStrings.vala:65 692 msgid "Load kerning strings" 693 msgstr "" 694 695 #: libbirdfont/KerningTools.vala:36 696 msgid "Kerning Tools" 697 msgstr "" 698 699 #: libbirdfont/KerningTools.vala:43 libbirdfont/SpacingTools.vala:31 700 msgid "Font Size" 701 msgstr "" 702 703 #: libbirdfont/KerningTools.vala:57 704 msgid "Create new kerning class." 705 msgstr "Vytvoriť novú triedu kerningu." 706 707 #: libbirdfont/KerningTools.vala:67 708 msgid "Use text input to enter kerning values." 709 msgstr "" 710 711 #: libbirdfont/KerningTools.vala:74 712 msgid "Insert glyph from overview" 713 msgstr "" 714 715 #: libbirdfont/KerningTools.vala:88 716 msgid "Insert character by unicode value" 717 msgstr "" 718 719 #: libbirdfont/KerningTools.vala:95 720 msgid "Open a text file with kerning strings first." 721 msgstr "" 722 723 #: libbirdfont/KerningTools.vala:97 724 msgid "Previous kerning string" 725 msgstr "" 726 727 #: libbirdfont/KerningTools.vala:107 728 msgid "You have reached the beginning of the list." 729 msgstr "" 730 731 #: libbirdfont/KerningTools.vala:115 732 msgid "Next kerning string" 733 msgstr "" 734 735 #: libbirdfont/KerningTools.vala:125 736 msgid "You have reached the end of the list." 737 msgstr "" 738 739 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:28 libbirdfont/OverviewTools.vala:32 740 msgid "Character Sets" 741 msgstr "" 742 743 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:68 744 msgid "Character Set" 745 msgstr "" 746 747 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 748 msgid "character sequence" 749 msgstr "" 750 751 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 752 #, fuzzy 753 msgid "ligature" 754 msgstr "Ligatúra" 755 756 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 757 msgid "substitution" 758 msgstr "" 759 760 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 761 msgid "beginning" 762 msgstr "" 763 764 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 765 msgid "middle" 766 msgstr "" 767 768 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 769 msgid "end" 770 msgstr "" 771 772 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 773 msgid "New Ligature" 774 msgstr "Nová ligatúra" 775 776 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 777 msgid "New Contextual Substitution" 778 msgstr "" 779 780 #: libbirdfont/LigatureList.vala:115 781 msgid "Contextual Substitutions" 782 msgstr "" 783 784 #: libbirdfont/LigatureList.vala:126 libbirdfont/LigatureList.vala:140 785 #: libbirdfont/Menu.vala:413 786 msgid "Ligatures" 787 msgstr "Ligatúry" 788 789 #: libbirdfont/Ligatures.vala:106 790 msgid "Beginning" 791 msgstr "" 792 793 #: libbirdfont/Ligatures.vala:128 794 msgid "Middle" 795 msgstr "" 796 797 #: libbirdfont/Ligatures.vala:150 798 msgid "End" 799 msgstr "" 800 801 #: libbirdfont/Ligatures.vala:181 libbirdfont/OverView.vala:1210 802 msgid "Ligature" 803 msgstr "Ligatúra" 804 805 #: libbirdfont/Line.vala:151 806 msgid "Position" 807 msgstr "Pozícia" 808 809 #: libbirdfont/Line.vala:151 810 msgid "Move" 811 msgstr "Posunúť" 812 813 #: libbirdfont/MainWindow.vala:219 814 msgid "Glyph sequence" 815 msgstr "Poradie znakov" 816 817 #: libbirdfont/Menu.vala:65 818 #, fuzzy 819 msgid "File" 820 msgstr "Súbor" 821 822 #: libbirdfont/Menu.vala:71 823 #, fuzzy 824 msgid "New" 825 msgstr "Nový" 826 827 #: libbirdfont/Menu.vala:85 libbirdfont/RecentFiles.vala:81 828 #, fuzzy 829 msgid "Recent Files" 830 msgstr "Nedávne súbory" 831 832 #: libbirdfont/Menu.vala:99 833 #, fuzzy 834 msgid "Save As" 835 msgstr "Uložiť ako" 836 837 #: libbirdfont/Menu.vala:120 libbirdfont/Preview.vala:27 838 msgid "Preview" 839 msgstr "Náhľad" 840 841 #: libbirdfont/Menu.vala:127 842 msgid "Select Character Set" 843 msgstr "" 844 845 #: libbirdfont/Menu.vala:134 846 msgid "Quit" 847 msgstr "" 848 849 #: libbirdfont/Menu.vala:142 850 #, fuzzy 851 msgid "Edit" 852 msgstr "Upraviť" 853 854 #: libbirdfont/Menu.vala:155 855 msgid "Redo" 856 msgstr "" 857 858 #: libbirdfont/Menu.vala:162 859 msgid "Copy" 860 msgstr "" 861 862 #: libbirdfont/Menu.vala:169 863 msgid "Paste" 864 msgstr "" 865 866 #: libbirdfont/Menu.vala:176 867 msgid "Paste In Place" 868 msgstr "" 869 870 #: libbirdfont/Menu.vala:183 871 msgid "Select All Paths" 872 msgstr "" 873 874 #: libbirdfont/Menu.vala:190 875 msgid "Move To Baseline" 876 msgstr "" 877 878 #: libbirdfont/Menu.vala:197 libbirdfont/OverView.vala:173 879 #, fuzzy 880 msgid "Search" 881 msgstr "Hľadať" 882 883 #: libbirdfont/Menu.vala:204 884 #, fuzzy 885 msgid "Export Glyph as SVG" 886 msgstr "Exportovať znaky ako SVG" 887 888 #: libbirdfont/Menu.vala:211 889 msgid "Import SVG file" 890 msgstr "" 891 892 #: libbirdfont/Menu.vala:218 893 #, fuzzy 894 msgid "Import SVG folder" 895 msgstr "Importovať SVG" 896 897 #: libbirdfont/Menu.vala:225 898 #, fuzzy 899 msgid "Import Background Image" 900 msgstr "Vybrať obrázok pozadia" 901 902 #: libbirdfont/Menu.vala:232 903 #, fuzzy 904 msgid "Simplify Path" 905 msgstr "Zjednodušiť cestu" 906 907 #: libbirdfont/Menu.vala:239 908 #, fuzzy 909 msgid "Close Path" 910 msgstr "Uzavrieť cestu" 911 912 #: libbirdfont/Menu.vala:246 913 #, fuzzy 914 msgid "Glyph Sequence" 915 msgstr "Poradie znakov" 916 917 #: libbirdfont/Menu.vala:253 918 msgid "Set Background Glyph" 919 msgstr "" 920 921 #: libbirdfont/Menu.vala:260 922 msgid "Remove Background Glyph" 923 msgstr "" 924 925 #: libbirdfont/Menu.vala:267 926 msgid "Create Guide" 927 msgstr "" 928 929 #: libbirdfont/Menu.vala:274 930 msgid "List Guides" 931 msgstr "" 932 933 #: libbirdfont/Menu.vala:281 934 #, fuzzy 935 msgid "Select Point Above" 936 msgstr "Vybrať bod nad" 937 938 #: libbirdfont/Menu.vala:288 939 msgid "Select Next Point" 940 msgstr "" 941 942 #: libbirdfont/Menu.vala:295 943 msgid "Select Previous Point" 944 msgstr "" 945 946 #: libbirdfont/Menu.vala:302 947 msgid "Select Point Below" 948 msgstr "" 949 950 #: libbirdfont/Menu.vala:310 951 #, fuzzy 952 msgid "Tab" 953 msgstr "Karta" 954 955 #: libbirdfont/Menu.vala:316 956 msgid "Next Tab" 957 msgstr "" 958 959 #: libbirdfont/Menu.vala:323 960 msgid "Previous Tab" 961 msgstr "" 962 963 #: libbirdfont/Menu.vala:330 964 msgid "Close Tab" 965 msgstr "" 966 967 #: libbirdfont/Menu.vala:337 968 msgid "Close All Tabs" 969 msgstr "" 970 971 #: libbirdfont/Menu.vala:345 972 msgid "Spacing and Kerning" 973 msgstr "" 974 975 #: libbirdfont/Menu.vala:351 976 msgid "Show Spacing Tab" 977 msgstr "" 978 979 #: libbirdfont/Menu.vala:358 980 msgid "Show Kerning Tab" 981 msgstr "" 982 983 #: libbirdfont/Menu.vala:365 984 msgid "List Kerning Pairs" 985 msgstr "" 986 987 #: libbirdfont/Menu.vala:372 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 988 msgid "Spacing Classes" 989 msgstr "" 990 991 #: libbirdfont/Menu.vala:379 992 msgid "Select Next Kerning Pair" 993 msgstr "" 994 995 #: libbirdfont/Menu.vala:388 996 msgid "Select Previous Kerning Pair" 997 msgstr "" 998 999 #: libbirdfont/Menu.vala:397 1000 msgid "Load Kerning Strings" 1001 msgstr "" 1002 1003 #: libbirdfont/Menu.vala:404 1004 msgid "Reload Kerning Strings" 1005 msgstr "" 1006 1007 #: libbirdfont/Menu.vala:419 1008 msgid "Show Ligatures" 1009 msgstr "" 1010 1011 #: libbirdfont/Menu.vala:426 1012 #, fuzzy 1013 msgid "Add Ligature" 1014 msgstr "Nová ligatúra" 1015 1016 #: libbirdfont/Menu.vala:435 1017 msgid "Git" 1018 msgstr "" 1019 1020 #: libbirdfont/Menu.vala:441 1021 msgid "Save As .bfp" 1022 msgstr "" 1023 1024 #: libbirdfont/Menu.vala:450 libbirdfont/OverView.vala:333 1025 msgid "Overview" 1026 msgstr "" 1027 1028 #: libbirdfont/MenuItem.vala:82 1029 msgid "UP" 1030 msgstr "" 1031 1032 #: libbirdfont/MenuItem.vala:85 1033 msgid "DOWN" 1034 msgstr "" 1035 1036 #: libbirdfont/MenuItem.vala:88 1037 msgid "LEFT" 1038 msgstr "" 1039 1040 #: libbirdfont/MenuItem.vala:91 1041 msgid "RIGHT" 1042 msgstr "" 1043 1044 #: libbirdfont/MenuTab.vala:81 1045 msgid "Missing metadata in font:" 1046 msgstr "" 1047 1048 #: libbirdfont/MenuTab.vala:121 1049 msgid "You need to save your font before exporting it." 1050 msgstr "" 1051 1052 #: libbirdfont/MenuTab.vala:148 1053 msgid "Menu" 1054 msgstr "Menu" 1055 1056 #: libbirdfont/MenuTab.vala:596 1057 #, fuzzy 1058 msgid "Add ligature" 1059 msgstr "Nová ligatúra" 1060 1061 #: libbirdfont/MoveTool.vala:41 1062 msgid "Move paths" 1063 msgstr "" 1064 1065 #: libbirdfont/OverView.vala:173 1066 msgid "Filter" 1067 msgstr "" 1068 1069 #: libbirdfont/OverView.vala:485 1070 msgid "No glyphs in this view." 1071 msgstr "" 1072 1073 #: libbirdfont/OverView.vala:1233 1074 msgid "See also:" 1075 msgstr "" 1076 1077 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:30 1078 msgid "Overwrite TTF file?" 1079 msgstr "" 1080 1081 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:31 1082 msgid "Overwrite" 1083 msgstr "Prepísať" 1084 1085 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:32 libbirdfont/SaveDialog.vala:50 1086 msgid "Cancel" 1087 msgstr "Zrušiť" 1088 1089 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:33 1090 msgid "Yes, don't ask again." 1091 msgstr "Áno, túto otázku už viac nezobrazovať." 1092 1093 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:46 1094 msgid "All Glyphs" 1095 msgstr "" 1096 1097 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:56 1098 msgid "Default" 1099 msgstr "" 1100 1101 #: libbirdfont/PenTool.vala:82 1102 msgid "Add new points" 1103 msgstr "Pridať nové body" 1104 1105 #: libbirdfont/PointTool.vala:24 1106 msgid "Move control points" 1107 msgstr "Posunúť kontrolné body" 1108 1109 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:27 1110 msgid "Reload webview" 1111 msgstr "Obnoviť webové zobrazenie" 1112 1113 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:33 1114 msgid "Export fonts" 1115 msgstr "Exportovať písma" 1116 1117 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:39 1118 msgid "Generate html document" 1119 msgstr "Vytvoriť HTML súbor" 1120 1121 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:62 1122 msgid "No fonts created yet" 1123 msgstr "" 1124 1125 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:65 1126 msgid "Create a New Font" 1127 msgstr "" 1128 1129 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:73 1130 msgid "Folder" 1131 msgstr "" 1132 1133 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:76 1134 #, fuzzy 1135 msgid "Glyphs" 1136 msgstr "Znak" 1137 1138 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:92 1139 msgid "Backups" 1140 msgstr "" 1141 1142 #: libbirdfont/RectangleTool.vala:30 1143 msgid "Rectangle" 1144 msgstr "" 1145 1146 #: libbirdfont/ResizeTool.vala:45 1147 msgid "Resize and rotate paths" 1148 msgstr "" 1149 1150 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:36 1151 msgid "Save changes?" 1152 msgstr "" 1153 1154 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:44 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:30 1155 msgid "Discard" 1156 msgstr "" 1157 1158 #: libbirdfont/SaveDialogListener.vala:28 1159 #, fuzzy 1160 msgid "Save?" 1161 msgstr "Uložiť" 1162 1163 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:80 1164 msgid "Precision for pen tool" 1165 msgstr "" 1166 1167 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:88 1168 msgid "Show or hide control point handles" 1169 msgstr "" 1170 1171 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:98 1172 msgid "Fill open paths." 1173 msgstr "" 1174 1175 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:105 1176 msgid "Use TTF units." 1177 msgstr "používať TTF jednotky" 1178 1179 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:108 1180 msgid "Number of points added by the freehand tool" 1181 msgstr "" 1182 1183 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:130 1184 #, fuzzy 1185 msgid "Path simplification threshold" 1186 msgstr "Hodnota prahu zjednodušenia" 1187 1188 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:149 1189 msgid "Color theme" 1190 msgstr "" 1191 1192 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:151 1193 msgid "Key Bindings" 1194 msgstr "" 1195 1196 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 1197 msgid "Character" 1198 msgstr "" 1199 1200 #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:69 1201 msgid "New spacing class" 1202 msgstr "" 1203 1204 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:36 1205 msgid "Spacing" 1206 msgstr "" 1207 1208 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:233 1209 msgid "Left" 1210 msgstr "" 1211 1212 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:277 1213 msgid "Right" 1214 msgstr "" 1215 1216 #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 libbirdfont/SvgParser.vala:94 1217 msgid "Import" 1218 msgstr "" 1219 1220 #: libbirdfont/Theme.vala:421 1221 msgid "Canvas Background" 1222 msgstr "" 1223 1224 #: libbirdfont/Theme.vala:422 1225 msgid "Filled Stroke" 1226 msgstr "" 1227 1228 #: libbirdfont/Theme.vala:423 1229 msgid "Stroke Color" 1230 msgstr "" 1231 1232 #: libbirdfont/Theme.vala:424 1233 msgid "Handle Color" 1234 msgstr "" 1235 1236 #: libbirdfont/Theme.vala:425 1237 msgid "Fill Color" 1238 msgstr "" 1239 1240 #: libbirdfont/Theme.vala:426 1241 msgid "Selected Objects" 1242 msgstr "" 1243 1244 #: libbirdfont/Theme.vala:428 1245 msgid "Background 1" 1246 msgstr "" 1247 1248 #: libbirdfont/Theme.vala:429 1249 msgid "Dialog Background" 1250 msgstr "" 1251 1252 #: libbirdfont/Theme.vala:430 1253 msgid "Menu Background" 1254 msgstr "" 1255 1256 #: libbirdfont/Theme.vala:431 1257 msgid "Default Background" 1258 msgstr "" 1259 1260 #: libbirdfont/Theme.vala:433 1261 msgid "Checkbox Background" 1262 msgstr "" 1263 1264 #: libbirdfont/Theme.vala:435 1265 msgid "Foreground 1" 1266 msgstr "" 1267 1268 #: libbirdfont/Theme.vala:436 1269 msgid "Text Foreground" 1270 msgstr "" 1271 1272 #: libbirdfont/Theme.vala:437 1273 msgid "Table Border" 1274 msgstr "" 1275 1276 #: libbirdfont/Theme.vala:438 1277 msgid "Selection Border" 1278 msgstr "" 1279 1280 #: libbirdfont/Theme.vala:439 1281 msgid "Overview Glyph" 1282 msgstr "" 1283 1284 #: libbirdfont/Theme.vala:440 1285 msgid "Foreground Inverted" 1286 msgstr "" 1287 1288 #: libbirdfont/Theme.vala:441 1289 msgid "Menu Foreground" 1290 msgstr "" 1291 1292 #: libbirdfont/Theme.vala:442 1293 msgid "Selected Tab Foreground" 1294 msgstr "" 1295 1296 #: libbirdfont/Theme.vala:443 1297 msgid "Tab Separator" 1298 msgstr "" 1299 1300 #: libbirdfont/Theme.vala:445 1301 msgid "Highlighted 1" 1302 msgstr "" 1303 1304 #: libbirdfont/Theme.vala:446 1305 msgid "Highlighted Guide" 1306 msgstr "" 1307 1308 #: libbirdfont/Theme.vala:448 1309 msgid "Grid" 1310 msgstr "" 1311 1312 #: libbirdfont/Theme.vala:450 1313 msgid "Guide 1" 1314 msgstr "" 1315 1316 #: libbirdfont/Theme.vala:451 1317 msgid "Guide 2" 1318 msgstr "" 1319 1320 #: libbirdfont/Theme.vala:452 1321 msgid "Guide 3" 1322 msgstr "" 1323 1324 #: libbirdfont/Theme.vala:454 1325 msgid "Button Border 1" 1326 msgstr "" 1327 1328 #: libbirdfont/Theme.vala:455 1329 msgid "Button Background 1" 1330 msgstr "" 1331 1332 #: libbirdfont/Theme.vala:456 1333 msgid "Button Border 2" 1334 msgstr "" 1335 1336 #: libbirdfont/Theme.vala:457 1337 msgid "Button Background 2" 1338 msgstr "" 1339 1340 #: libbirdfont/Theme.vala:458 1341 msgid "Button Border 3" 1342 msgstr "" 1343 1344 #: libbirdfont/Theme.vala:459 1345 msgid "Button Background 3" 1346 msgstr "" 1347 1348 #: libbirdfont/Theme.vala:460 1349 msgid "Button Border 4" 1350 msgstr "" 1351 1352 #: libbirdfont/Theme.vala:461 1353 msgid "Button Background 4" 1354 msgstr "" 1355 1356 #: libbirdfont/Theme.vala:463 1357 msgid "Button Foreground" 1358 msgstr "" 1359 1360 #: libbirdfont/Theme.vala:464 1361 msgid "Selected Button Foreground" 1362 msgstr "" 1363 1364 #: libbirdfont/Theme.vala:466 1365 msgid "Tool Foreground" 1366 msgstr "" 1367 1368 #: libbirdfont/Theme.vala:467 1369 msgid "Selected Tool Foreground" 1370 msgstr "" 1371 1372 #: libbirdfont/Theme.vala:469 1373 msgid "Text Area Background" 1374 msgstr "" 1375 1376 #: libbirdfont/Theme.vala:471 1377 msgid "Overview Item Border" 1378 msgstr "" 1379 1380 #: libbirdfont/Theme.vala:473 1381 msgid "Selected Overview Item" 1382 msgstr "" 1383 1384 #: libbirdfont/Theme.vala:474 1385 msgid "Overview Item 1" 1386 msgstr "" 1387 1388 #: libbirdfont/Theme.vala:475 1389 msgid "Overview Item 2" 1390 msgstr "" 1391 1392 #: libbirdfont/Theme.vala:477 1393 msgid "Overview Selected Foreground" 1394 msgstr "" 1395 1396 #: libbirdfont/Theme.vala:478 1397 msgid "Overview Foreground" 1398 msgstr "" 1399 1400 #: libbirdfont/Theme.vala:480 1401 msgid "Glyph Count Background 1" 1402 msgstr "" 1403 1404 #: libbirdfont/Theme.vala:481 1405 msgid "Glyph Count Background 2" 1406 msgstr "" 1407 1408 #: libbirdfont/Theme.vala:483 1409 msgid "Dialog Shadow" 1410 msgstr "" 1411 1412 #: libbirdfont/Theme.vala:485 1413 msgid "Selected Active Cubic Control Point" 1414 msgstr "" 1415 1416 #: libbirdfont/Theme.vala:486 1417 msgid "Selected Cubic Control Point" 1418 msgstr "" 1419 1420 #: libbirdfont/Theme.vala:487 1421 msgid "Active Cubic Control Point" 1422 msgstr "" 1423 1424 #: libbirdfont/Theme.vala:488 1425 msgid "Cubic Control Point" 1426 msgstr "" 1427 1428 #: libbirdfont/Theme.vala:490 1429 msgid "Selected Active Quadratic Control Point" 1430 msgstr "" 1431 1432 #: libbirdfont/Theme.vala:491 1433 msgid "Selected Quadratic Control Point" 1434 msgstr "" 1435 1436 #: libbirdfont/Theme.vala:492 1437 msgid "Active Quadratic Control Point" 1438 msgstr "" 1439 1440 #: libbirdfont/Theme.vala:493 1441 msgid "Cubic Quadratic Point" 1442 msgstr "" 1443 1444 #: libbirdfont/Theme.vala:495 1445 msgid "Selected Control Point Handle" 1446 msgstr "" 1447 1448 #: libbirdfont/Theme.vala:496 1449 msgid "Active Control Point Handle" 1450 msgstr "" 1451 1452 #: libbirdfont/Theme.vala:497 1453 msgid "Control Point Handle" 1454 msgstr "" 1455 1456 #: libbirdfont/Theme.vala:499 1457 msgid "Merge" 1458 msgstr "" 1459 1460 #: libbirdfont/Theme.vala:500 1461 msgid "Spin Button" 1462 msgstr "" 1463 1464 #: libbirdfont/Theme.vala:501 1465 msgid "Active Spin Button" 1466 msgstr "" 1467 1468 #: libbirdfont/Theme.vala:502 1469 msgid "Zoom Bar Border" 1470 msgstr "" 1471 1472 #: libbirdfont/Theme.vala:503 1473 msgid "Font Name" 1474 msgstr "" 1475 1476 #: libbirdfont/Theme.vala:687 1477 msgid "New theme" 1478 msgstr "" 1479 1480 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:89 1481 msgid "Add new theme" 1482 msgstr "" 1483 1484 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:91 1485 msgid "Colors" 1486 msgstr "" 1487 1488 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:110 1489 msgid "Dark" 1490 msgstr "" 1491 1492 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:112 1493 msgid "Bright" 1494 msgstr "" 1495 1496 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:116 1497 msgid "Custom" 1498 msgstr "" 1499 1500 #: libbirdfont/TrackTool.vala:57 1501 msgid "Freehand drawing" 1502 msgstr "" 1503 1504 #: libbirdfont/VersionList.vala:33 1505 msgid "New version" 1506 msgstr "Nová verzia" 1507 1508 #: birdfont/GtkWindow.vala:292 1509 msgid "Select color" 1510 msgstr "Vybrať farbu" 1511 1512 #: birdfont/GtkWindow.vala:604 1513 msgid "Your fonts have been exported." 1514 msgstr "Vaše písma boli exportované" 1515 1516 #: birdfont/GtkWindow.vala:994 1517 msgid "Full name (name and style)" 1518 msgstr "" 1519 1520 #: birdfont/GtkWindow.vala:1001 1521 msgid "Unique identifier" 1522 msgstr "" 1523 1524 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 1525 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" 1526 msgstr "" 1527 1528 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 1529 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" 1530 msgstr "" 1531 1532 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 1533 #, fuzzy 1534 msgid "print this message" 1535 msgstr "Zobraziť túto správu\n" 1536 1537 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 1538 #, fuzzy 1539 msgid "use quadratic control points" 1540 msgstr "Použiť kvadratické ovládacie body" 1541 1542 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 1543 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" 1544 msgstr "zjednodušenie, od 0.001 do 1, predvolená hodnota je 0.5" 1545 1546 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 1547 msgid "File does not exist." 1548 msgstr "Súbor neexistuje" 1549 1550 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 1551 msgid "Unknown file format." 1552 msgstr "Neznámy formát." 1553 1554 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 1555 msgid "Writing" 1556 msgstr "Ukladá sa" 1557 1558 #, fuzzy 1559 #~ msgid "Recent files" 1560 #~ msgstr "Nedávne súbory" 1561 1562 #~ msgid "Saving" 1563 #~ msgstr "Ukladám" 1564 1565 #~ msgid "Loading the unicode character database" 1566 #~ msgstr "Nahráva sa databáza znakov Unicode" 1567 1568 #~ msgid "Three font files have been created." 1569 #~ msgstr "Boli vytvorené 3 súbory písma" 1570 1571 #~ msgid "Writing TTF and EOT files." 1572 #~ msgstr "Ukladám súbory TTF a EOT" 1573 1574 #~ msgid "" 1575 #~ "Right click to edit the class and left click to kern glyphs in the class." 1576 #~ msgstr "" 1577 #~ "Klinite pravým tlačítkom pre úpravu triedy a ľavým pre úpravu kerningu v " 1578 #~ "triede" 1579 1580 #~ msgid "Object color" 1581 #~ msgstr "Farba objektu" 1582 1583 #~ msgid "Select Background Image" 1584 #~ msgstr "Vybrať obrázok pozadia" 1585 1586 #~ msgid "Show guidelines for x-height and baseline" 1587 #~ msgstr "Zobraziť vodítka pre x-výšku a základnú líniu" 1588 1589 #~ msgid "Loading XML data." 1590 #~ msgstr "Nahrávajú sa XML dáta" 1591 1592 #~ msgid "Default language" 1593 #~ msgstr "Predvolený jazyk" 1594 1595 #, fuzzy 1596 #~ msgid "Private use area" 1597 #~ msgstr "Súkromná oblasť" 1598 1599 #~ msgid "Show default characters set" 1600 #~ msgstr "Zobraziť štandardnú znakovú sadu" 1601 1602 #~ msgid "Show all characters in the font" 1603 #~ msgstr "Zobraziť všetky znaky písma" 1604 1605 #~ msgid "Use one pixel per unit" 1606 #~ msgstr "Použiť jeden pixel na jednotku" 1607 1608 #~ msgid "Set fill color for open paths." 1609 #~ msgstr "Nastaviť farbu výplne pre otvorené cesty" 1610 1611 #~ msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." 1612 #~ msgstr "Nastaviť počet vzoriek na bod v nástroji Freehand tool" 1613 1614 #, fuzzy 1615 #~ msgid "Simplification threshold" 1616 #~ msgstr "Hodnota prahu zjednodušenia" 1617 1618 #~ msgid "Kerning:" 1619 #~ msgstr "Veľkosť medzery za znakom:" 1620 1621 #~ msgid "Text" 1622 #~ msgstr "Text" 1623 1624 #~ msgid "_New" 1625 #~ msgstr "Nový" 1626 1627 #~ msgid "_Open" 1628 #~ msgstr "Otvoriť" 1629 1630 #~ msgid "_Recent Files" 1631 #~ msgstr "Nedávne súbory" 1632 1633 #~ msgid "Save _as" 1634 #~ msgstr "Uložiť ako" 1635 1636 #~ msgid "_Export" 1637 #~ msgstr "Export" 1638 1639 #~ msgid "_Preview" 1640 #~ msgstr "Náhľad" 1641 1642 #~ msgid "Name and _Description" 1643 #~ msgstr "Názov a Popis" 1644 1645 #~ msgid "_Search" 1646 #~ msgstr "Hľadať" 1647 1648 #~ msgid "_Export Glyph as SVG" 1649 #~ msgstr "Exportovať znaky ako SVG" 1650 1651 #~ msgid "Simpl_ify Path" 1652 #~ msgstr "Zjednodušiť cestu" 1653 1654 #~ msgid "Close _Path" 1655 #~ msgstr "Uzavrieť cestu" 1656 1657 #~ msgid "_Glyph Sequence" 1658 #~ msgstr "Poradie znakov" 1659 1660 #~ msgid "Set Glyph _Background" 1661 #~ msgstr "Nastaviť pozadie znakov" 1662 1663 #~ msgid "_Remove Glyph Background" 1664 #~ msgstr "Ostrániť pozadie znakov" 1665 1666 #~ msgid "_Select Point Above" 1667 #~ msgstr "Vybrať bod nad" 1668 1669 #~ msgid "_Create Counter Path" 1670 #~ msgstr "Vytvoriť obrátenú cestu" 1671 1672 #~ msgid "_Move" 1673 #~ msgstr "Posunúť" 1674 1675 #~ msgid "Show _Full Unicode Characters Set" 1676 #~ msgstr "Zobraziť úplnú sadu znakov Unicode" 1677 1678 #~ msgid "Show De_fault Characters Set" 1679 #~ msgstr "Zobraziť predvolenú znakovú sadu" 1680 1681 #~ msgid "Show Characters in Font" 1682 #~ msgstr "Zobraziť znaky písma" 1683 1684 #~ msgid "Add New _Grid Item" 1685 #~ msgstr "Pridať novú položku na mriežku" 1686 1687 #~ msgid "Remove Gr_id Item" 1688 #~ msgstr "Odstrániť položku z mriežky" 1689 1690 #~ msgid "_Zoom In" 1691 #~ msgstr "Priblížiť" 1692 1693 #~ msgid "Zoom _Out" 1694 #~ msgstr "Zmenšiť" 1695 1696 #~ msgid "_File" 1697 #~ msgstr "Súbor" 1698 1699 #~ msgid "_Edit" 1700 #~ msgstr "Upraviť" 1701 1702 #~ msgid "_Tab" 1703 #~ msgstr "Karta" 1704 1705 #~ msgid "T_ool" 1706 #~ msgstr "Nástroj" 1707 1708 #~ msgid "_Kerning" 1709 #~ msgstr "Kerning" 1710