The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

cs.po in po

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of po/cs.po.
SVG boundaries for ellipses
1 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. 3 # Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2014. 4 msgid "" 5 msgstr "" 6 "Project-Id-Version: \n" 7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 8 "POT-Creation-Date: 2016-06-05 11:26+0200\n" 9 "PO-Revision-Date: 2016-04-14 09:55+0000\n" 10 "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" 11 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" 12 "Language: cs\n" 13 "MIME-Version: 1.0\n" 14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 17 "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" 18 "X-POOTLE-MTIME: 1460627703.000000\n" 19 20 #: libbirdfont/Argument.vala:277 21 msgid "Usage" 22 msgstr "Použití" 23 24 # tohle je výpis pro příkazový řádek, ty velký písmena jsou tam schválně 25 #: libbirdfont/Argument.vala:279 libbirdfont/ExportUtils.vala:19 26 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 27 msgid "FILE" 28 msgstr "SOUBOR" 29 30 # to samé jako předchozí, ještě sem to změnil na přepínač, protože je to pro Linux a tam je tenhle překlad používanější 31 #: libbirdfont/Argument.vala:279 libbirdfont/ExportUtils.vala:19 32 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 33 msgid "OPTION" 34 msgstr "VOLBA" 35 36 #: libbirdfont/Argument.vala:281 37 msgid "enable Android customizations" 38 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Android" 39 40 #: libbirdfont/Argument.vala:282 41 msgid "show coordinate in glyph view" 42 msgstr "Ukázat souřadnice v přehledu znaků" 43 44 #: libbirdfont/Argument.vala:283 45 msgid "exit if a test case fails" 46 msgstr "Ukončit, pokud zkouška selže" 47 48 #: libbirdfont/Argument.vala:284 49 msgid "treat warnings as fatal" 50 msgstr "Varování, úprava je osudná " 51 52 #: libbirdfont/Argument.vala:285 53 msgid "show this message" 54 msgstr "Ukázat tuto zprávu" 55 56 #: libbirdfont/Argument.vala:286 57 msgid "write a log file" 58 msgstr "Zapsat soubor se zápisem" 59 60 #: libbirdfont/Argument.vala:287 61 msgid "enable Machintosh customizations" 62 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Mac" 63 64 #: libbirdfont/Argument.vala:288 65 msgid "enable Windows customizations" 66 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Windows" 67 68 #: libbirdfont/Argument.vala:289 69 msgid "don't translate" 70 msgstr "Nepřekládat" 71 72 #: libbirdfont/Argument.vala:290 73 msgid "sleep between each command in test suite" 74 msgstr "Čekat chvíli před každým spuštěním příkazu ve zkušební sadě" 75 76 #: libbirdfont/Argument.vala:291 77 msgid "run test case" 78 msgstr "Spustit vybranou zkušební sadu" 79 80 #: libbirdfont/BackgroundSelectionTool.vala:23 81 msgid "Select background" 82 msgstr "Vybrat pozadí" 83 84 #: libbirdfont/BackgroundTab.vala:48 libbirdfont/BackgroundTools.vala:26 85 msgid "Background Image" 86 msgstr "Obrázek pozadí" 87 88 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:163 89 msgid "Move, resize and rotate background image" 90 msgstr "Posunout, změnit velikost a otočit obrázek pozadí" 91 92 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:166 libbirdfont/BezierTool.vala:103 93 #: libbirdfont/PointTool.vala:88 94 msgid "on axis" 95 msgstr "na ose" 96 97 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:294 98 msgid "Select background image" 99 msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 100 101 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:27 102 msgid "Images" 103 msgstr "Obrázky" 104 105 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:34 libbirdfont/FileDialogTab.vala:94 106 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:106 107 msgid "Files" 108 msgstr "Soubory" 109 110 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:38 111 msgid "Parts" 112 msgstr "Části" 113 114 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:53 libbirdfont/Glyph.vala:2344 115 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:181 116 msgid "Add" 117 msgstr "Přidat" 118 119 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:123 120 msgid "Select Glyph" 121 msgstr "Vybrat znak" 122 123 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:233 libbirdfont/LoadCallback.vala:102 124 #: libbirdfont/Menu.vala:50 125 msgid "Open" 126 msgstr "Otevřít" 127 128 #: libbirdfont/BezierTool.vala:91 129 msgid "Create Beziér curves" 130 msgstr "Vytvořit Bézierovy křivky" 131 132 #: libbirdfont/BezierTool.vala:95 133 msgid "line" 134 msgstr "čára" 135 136 #: libbirdfont/BezierTool.vala:99 137 msgid "corner" 138 msgstr "Roh" 139 140 #: libbirdfont/CircleTool.vala:36 141 msgid "Circle" 142 msgstr "Kruh" 143 144 #: libbirdfont/CutBackgroundTool.vala:38 145 msgid "Crop background image" 146 msgstr "Oříznout obrázek pozadí" 147 148 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:25 149 msgid "Default Language" 150 msgstr "Výchozí jazyk" 151 152 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:26 153 msgid "Private Use Area" 154 msgstr "Uživatelská oblast" 155 156 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:28 157 msgid "Chinese" 158 msgstr "Čínština" 159 160 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:29 161 msgid "English" 162 msgstr "Angličtina" 163 164 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:30 165 msgid "Greek" 166 msgstr "Řečtina" 167 168 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:31 169 msgid "Japanese" 170 msgstr "Japonština" 171 172 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:32 173 msgid "Javanese" 174 msgstr "Javánština" 175 176 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:33 177 msgid "Latin" 178 msgstr "Latina" 179 180 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:34 181 msgid "Russian" 182 msgstr "Ruština" 183 184 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:35 185 msgid "Swedish" 186 msgstr "Švédština" 187 188 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:36 189 msgid "Thai" 190 msgstr "Thajština" 191 192 #. / All lower case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 193 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:118 libbirdfont/ExportTool.vala:434 194 msgid "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" 195 msgstr "" 196 "a á b c č d ď e é ě f g h i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y " 197 "ý z ž" 198 199 #. / All upper case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 200 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:121 libbirdfont/ExportTool.vala:435 201 msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" 202 msgstr "" 203 "A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y " 204 "Ý Z Ž" 205 206 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:66 207 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:277 libbirdfont/ExportSettings.vala:159 208 #: libbirdfont/Menu.vala:499 libbirdfont/TableLayout.vala:203 209 msgid "Name and Description" 210 msgstr "Název a popis" 211 212 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:70 libbirdfont/MenuTab.vala:100 213 msgid "PostScript Name" 214 msgstr "Název PostScript" 215 216 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:80 libbirdfont/MenuTab.vala:105 217 #: libbirdfont/MenuTab.vala:698 218 msgid "Name" 219 msgstr "Název" 220 221 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:90 libbirdfont/MenuTab.vala:110 222 msgid "Style" 223 msgstr "Styl" 224 225 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:100 226 msgid "Bold" 227 msgstr "Tučné" 228 229 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:109 230 msgid "Italic" 231 msgstr "Kurzíva" 232 233 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:119 234 msgid "Weight" 235 msgstr "Tloušťka" 236 237 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:129 libbirdfont/MenuTab.vala:115 238 msgid "Full Name (Name and Style)" 239 msgstr "Celý název (název a styl)" 240 241 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:140 libbirdfont/MenuTab.vala:120 242 msgid "Unique Identifier" 243 msgstr "Jedinečný identifikátor" 244 245 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:150 libbirdfont/ImportUtils.vala:161 246 #: libbirdfont/Menu.vala:506 libbirdfont/Menu.vala:508 247 #: libbirdfont/VersionList.vala:265 248 msgid "Version" 249 msgstr "Verze" 250 251 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:160 252 msgid "Description" 253 msgstr "Popis" 254 255 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:171 256 msgid "Copyright" 257 msgstr "Autorská práva" 258 259 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:183 260 msgid "License" 261 msgstr "Licence" 262 263 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:195 264 msgid "License URL" 265 msgstr "URL Licence" 266 267 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:207 268 msgid "Trademark" 269 msgstr "ochranná známka" 270 271 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:219 272 msgid "Manufacturer" 273 msgstr "Výrobce" 274 275 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:230 276 msgid "Designer" 277 msgstr "Návrhář" 278 279 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:241 280 msgid "Vendor URL" 281 msgstr "URL dodavatele" 282 283 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:252 284 msgid "Designer URL" 285 msgstr "Adresa návrháře (URL)" 286 287 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:113 288 msgid "Background Tools" 289 msgstr "Nástroje pro práci s pozadím" 290 291 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:114 292 msgid "Control Points" 293 msgstr "Kontrolní body" 294 295 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:115 296 msgid "Object Tools" 297 msgstr "Nástroje pro práci s předměty" 298 299 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:124 300 msgid "Drawing Tools" 301 msgstr "Nástroje na kreslení" 302 303 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:125 304 msgid "Control Point" 305 msgstr "Ovládací bod" 306 307 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:127 libbirdfont/Menu.vala:247 308 msgid "Layers" 309 msgstr "Vrstvy" 310 311 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:128 312 msgid "Stroke" 313 msgstr "Tah" 314 315 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:129 316 msgid "Geometrical Shapes" 317 msgstr "Geometrické tvary" 318 319 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:130 libbirdfont/OverviewTools.vala:40 320 msgid "Zoom" 321 msgstr "Zvětšení" 322 323 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:131 324 msgid "Guidelines & Grid" 325 msgstr "Pomocné linky a mřížka" 326 327 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:136 328 msgid "Grid Size" 329 msgstr "Velikost mřížky" 330 331 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:196 332 msgid "Move canvas" 333 msgstr "Posunout pracovní plochu" 334 335 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:197 336 msgid "Press space and click to move the canvas." 337 msgstr "" 338 339 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:205 340 msgid "Delete" 341 msgstr "Smazat" 342 343 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:212 344 msgid "Select all points or paths" 345 msgstr "Vybrat všechny body nebo cesty" 346 347 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:228 libbirdfont/Menu.vala:99 348 msgid "Undo" 349 msgstr "Zpět" 350 351 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:235 352 msgid "Insert new points on path" 353 msgstr "Vložit nové body do cesty" 354 355 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:245 356 msgid "Create quadratic Bézier curves" 357 msgstr "Vytvářet kvadratické Bézierovy křivky" 358 359 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:246 360 msgid "" 361 "All control points will be converted to quadratic points in the TTF format." 362 msgstr "" 363 364 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:256 365 msgid "Create cubic Bézier curves" 366 msgstr "Vytvářet kubické Bézierovy křivky" 367 368 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:265 369 msgid "Quadratic path with two line handles" 370 msgstr "Kvadratická cesta s dvouřádkovými identifikátory" 371 372 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:274 373 msgid "Convert selected points" 374 msgstr "Převést vybrané body" 375 376 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:285 377 msgid "X coordinate" 378 msgstr "Souřadnice x" 379 380 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:329 381 msgid "Y coordinate" 382 msgstr "Souřadnice y" 383 384 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:372 385 msgid "Rotation" 386 msgstr "Otočit" 387 388 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:411 389 msgid "Width" 390 msgstr "Šířka" 391 392 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:436 393 msgid "Height" 394 msgstr "Výška" 395 396 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:479 397 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" 398 msgstr "Svázat úchopy křivky vybraných bodů úprav" 399 400 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:530 401 msgid "Symmetrical handles" 402 msgstr "Souměrné úchopy" 403 404 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:560 405 msgid "Convert segment to line." 406 msgstr "Převést část na čáru." 407 408 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:568 409 msgid "Create counter from outline" 410 msgstr "Obrátit cestu" 411 412 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:571 413 msgid "Scale object to font top/baseline" 414 msgstr "Změnit velikost předmětu k horní/základní čáře" 415 416 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:580 417 msgid "Close path" 418 msgstr "Uzavřít cestu" 419 420 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:602 421 msgid "Move to path to the bottom of the layer" 422 msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 423 424 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:616 425 msgid "Flip path vertically" 426 msgstr "Zrcadlit svisle" 427 428 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:624 429 msgid "Flip path horizontally" 430 msgstr "Zrcadlit vodorovně" 431 432 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:633 433 msgid "Set size for background image" 434 msgstr "Nastavit velikost obrázku pozadí" 435 436 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:671 437 msgid "Show/hide background image" 438 msgstr "Ukázat/Skrýt obrázek pozadí" 439 440 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:682 441 msgid "Insert a new background image" 442 msgstr "Vložit nový obrázek pozadí" 443 444 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:696 libbirdfont/ThemeTab.vala:151 445 msgid "High contrast" 446 msgstr "Vysoký kontrast" 447 448 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:710 449 msgid "Set background threshold" 450 msgstr "Nastavit práh pro pozadí" 451 452 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:729 453 msgid "Amount of autotrace details" 454 msgstr "Podrobnost automatického obkreslení" 455 456 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:748 457 msgid "Autotrace simplification" 458 msgstr "Zjednodušení automatického obkreslení" 459 460 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:758 461 msgid "Autotrace background image" 462 msgstr "Automaticky obkreslit obrázek pozadí" 463 464 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:766 465 msgid "Delete background image" 466 msgstr "Smazat obrázek pozadí" 467 468 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:773 469 msgid "Add layer" 470 msgstr "Přidat vrstvu" 471 472 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:783 473 msgid "Show layers" 474 msgstr "Ukázat vrstvy" 475 476 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:793 477 msgid "Apply stroke" 478 msgstr "Použít tah" 479 480 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:827 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 481 msgid "Stroke width" 482 msgstr "Šířka tahu" 483 484 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:873 485 msgid "Create outline form stroke" 486 msgstr "Vytvořit obrys z tahu" 487 488 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:882 489 msgid "Butt line cap" 490 msgstr "Nepřesahující konec" 491 492 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:909 493 msgid "Round line cap" 494 msgstr "Zaoblený konec" 495 496 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:937 497 msgid "Square line cap" 498 msgstr "Čtvercový konec" 499 500 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1009 501 msgid "Show guidelines" 502 msgstr "Zobrazit pomocné linky" 503 504 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1021 505 msgid "Show more guidelines" 506 msgstr "Ukázat více pomocných linek" 507 508 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1037 509 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" 510 msgstr "Zobrazit pomocné linky horního a dolního okraje" 511 512 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1061 513 msgid "Lock guides and grid" 514 msgstr "Zamknout vodítka a mřížku" 515 516 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1103 517 msgid "Zoom Out More" 518 msgstr "Oddálit více" 519 520 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1112 521 msgid "Show full glyph" 522 msgstr "Ukázat celý znak" 523 524 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1119 525 msgid "Fit in view" 526 msgstr "Přizpůsobit velikosti okna" 527 528 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1126 529 msgid "Zoom in on background image" 530 msgstr "Přiblížit na obrázek pozadí" 531 532 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1136 533 msgid "Previous view" 534 msgstr "Předchozí zobrazení" 535 536 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1142 537 msgid "Next view" 538 msgstr "Další zobrazení" 539 540 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1544 541 msgid "Set size for grid" 542 msgstr "Nastavit velikost mřížky" 543 544 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:42 libbirdfont/ExportSettings.vala:211 545 #: libbirdfont/Menu.vala:329 546 msgid "Export Settings" 547 msgstr "Nastavení ukládání" 548 549 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:46 libbirdfont/ExportSettings.vala:61 550 msgid "File Name" 551 msgstr "Název souboru" 552 553 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:76 554 msgid "Units Per Em" 555 msgstr "Jednotky za Em" 556 557 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:95 libbirdfont/RecentFiles.vala:73 558 msgid "Folder" 559 msgstr "Složka" 560 561 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:99 562 msgid "Formats" 563 msgstr "Formáty" 564 565 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:134 566 msgid "Conversion Tolerance" 567 msgstr "" 568 569 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:165 570 msgid "Export" 571 msgstr "Exportovat" 572 573 #: libbirdfont/ExportTool.vala:223 libbirdfont/Menu.vala:64 574 #: libbirdfont/MenuTab.vala:357 libbirdfont/SaveCallback.vala:69 575 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 576 msgid "Save" 577 msgstr "Uložit" 578 579 #: libbirdfont/ExportTool.vala:433 580 msgid "Alphabet" 581 msgstr "Abeceda" 582 583 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:17 libbirdfont/ImportUtils.vala:17 584 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 585 msgid "Usage:" 586 msgstr "Použití:" 587 588 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:20 birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 589 msgid "print this message" 590 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou" 591 592 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:21 593 msgid "write files to this directory" 594 msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře" 595 596 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:22 597 msgid "write svg file" 598 msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG" 599 600 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:23 601 msgid "write ttf and eot file" 602 msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT" 603 604 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:130 605 msgid "Can't find output directory" 606 msgstr "Výstupní adresář se nepodařilo nalézt" 607 608 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:79 609 msgid "Select a Folder" 610 msgstr "Vybrat složku" 611 612 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:83 613 msgid "Folders" 614 msgstr "Složky" 615 616 #: libbirdfont/FileTools.vala:31 617 msgid "New font" 618 msgstr "Nova fonte" 619 620 #: libbirdfont/FileTools.vala:37 621 msgid "Open font" 622 msgstr "Otevřít písmo" 623 624 #: libbirdfont/FileTools.vala:43 625 msgid "Save font" 626 msgstr "Uložit písmo" 627 628 #: libbirdfont/FileTools.vala:49 libbirdfont/Menu.vala:492 629 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:225 libbirdfont/SettingsTab.vala:31 630 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:159 631 msgid "Settings" 632 msgstr "Nastavení" 633 634 #: libbirdfont/FileTools.vala:55 libbirdfont/ThemeTab.vala:42 635 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:162 636 msgid "Themes" 637 msgstr "Motivy" 638 639 #: libbirdfont/Glyph.vala:575 640 msgid "top margin" 641 msgstr "Horní okraj" 642 643 #: libbirdfont/Glyph.vala:582 644 msgid "top" 645 msgstr "nahoře" 646 647 #: libbirdfont/Glyph.vala:589 648 msgid "x-height" 649 msgstr "výška x" 650 651 #: libbirdfont/Glyph.vala:598 652 msgid "baseline" 653 msgstr "účaří" 654 655 #: libbirdfont/Glyph.vala:605 656 msgid "bottom" 657 msgstr "dole" 658 659 #: libbirdfont/Glyph.vala:611 660 msgid "bottom margin" 661 msgstr "dolní okraj" 662 663 #: libbirdfont/Glyph.vala:617 664 msgid "left" 665 msgstr "vlevo" 666 667 #: libbirdfont/Glyph.vala:626 668 msgid "right" 669 msgstr "vpravo" 670 671 #: libbirdfont/Glyph.vala:2344 672 msgid "Guide" 673 msgstr "Vodítko" 674 675 #: libbirdfont/GridTool.vala:38 676 msgid "Show grid" 677 msgstr "Ukázat mřížku" 678 679 #: libbirdfont/GuideTab.vala:46 libbirdfont/GuideTab.vala:57 680 msgid "Guides" 681 msgstr "Vodítka" 682 683 #: libbirdfont/Help.vala:29 684 msgid "BirdFont is a font editor." 685 msgstr "" 686 687 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:33 688 msgid "Zoom in" 689 msgstr "Přiblížit" 690 691 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:40 692 msgid "Zoom out" 693 msgstr "Oddálit" 694 695 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:47 696 msgid "Convert the last segment to a straight line" 697 msgstr "Převést poslední část na rovnou čáru" 698 699 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:55 700 msgid "Convert the last control point to a corner node" 701 msgstr "Převést poslední kotevní bod na rohový bod" 702 703 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:63 704 msgid "Move handle along axis" 705 msgstr "Posunout úchop podél osy" 706 707 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:19 708 msgid "BF-FILE" 709 msgstr "Soubor BF" 710 711 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:19 712 msgid "SVG-FILES ..." 713 msgstr "Soubory SVG..." 714 715 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:59 libbirdfont/ImportUtils.vala:67 716 msgid "does not exist." 717 msgstr "neexistuje." 718 719 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:68 720 msgid "A new font will be created." 721 msgstr "Bude vytvořeno nové písmo." 722 723 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:90 724 msgid "Failed to import" 725 msgstr "Nepodařilo se zavést" 726 727 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:91 728 msgid "Aborting" 729 msgstr "Ruší se" 730 731 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:124 732 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." 733 msgstr "není název znaku nebo hodnota Unicode." 734 735 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:125 736 msgid "Unicode values must start with U+." 737 msgstr "Hodnoty Unicode musí začínat na U+." 738 739 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:151 740 msgid "Adding" 741 msgstr "Přidává se" 742 743 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:155 744 msgid "to" 745 msgstr "do" 746 747 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:157 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:105 748 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:42 749 msgid "Glyph" 750 msgstr "Znak" 751 752 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:60 753 msgid "" 754 "Kerning is the process of adjusting the space between two letters. You can " 755 "cahnge the space between one letter and all other letters in the spacing tab." 756 msgstr "" 757 758 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:101 libbirdfont/KerningDisplay.vala:882 759 msgid "Kerning" 760 msgstr "Podřezávání" 761 762 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:109 763 msgid "The current kerning class is malformed." 764 msgstr "Nynější třída podřezávání je chybná." 765 766 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:110 767 msgid "Add single characters separated by space and ranges on the form A-Z." 768 msgstr "" 769 "Přidat jednotlivé znaky oddělené mezerou nebo rozsahy používající formát A-Z." 770 771 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:111 772 msgid "Type “space” to kern the space character and “divis” to kern -." 773 msgstr "" 774 "Pro podřezání (vyrovnání) znaku mezery stiskněte „mezerník“ a pro podřezání " 775 "(vyrovnání) znaku spojovníku (-) pak klávesu pro „divis“." 776 777 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:683 libbirdfont/OverviewTools.vala:78 778 msgid "Unicode" 779 msgstr "Unicode" 780 781 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:683 782 msgid "Insert" 783 msgstr "Vložit" 784 785 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:882 libbirdfont/MainWindow.vala:241 786 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:37 libbirdfont/SpinButton.vala:231 787 msgid "Close" 788 msgstr "Zavřít" 789 790 #: libbirdfont/KerningList.vala:54 libbirdfont/KerningList.vala:111 791 msgid "Kerning Pairs" 792 msgstr "Dvojice podřezávání" 793 794 #: libbirdfont/KerningList.vala:57 795 msgid "No kerning pairs created." 796 msgstr "Nevytvořeny žádné dvojice podřezávání" 797 798 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/KerningTools.vala:85 799 msgid "Kerning class" 800 msgstr "Třída podřezávání" 801 802 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/LayerLabel.vala:171 803 #: libbirdfont/Ligatures.vala:118 libbirdfont/Ligatures.vala:141 804 #: libbirdfont/Ligatures.vala:164 libbirdfont/Ligatures.vala:196 805 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 libbirdfont/SpacingTab.vala:232 806 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:276 libbirdfont/SpinButton.vala:231 807 #: libbirdfont/Theme.vala:688 808 msgid "Set" 809 msgstr "Nastavit" 810 811 #: libbirdfont/KerningStrings.vala:65 812 msgid "Load kerning strings" 813 msgstr "Nahrát řetězce podřezávání" 814 815 #: libbirdfont/KerningTools.vala:56 816 msgid "Kerning Tools" 817 msgstr "Nástroje na podřezávání" 818 819 #: libbirdfont/KerningTools.vala:63 libbirdfont/SpacingTools.vala:31 820 msgid "Font Size" 821 msgstr "Velikost písma" 822 823 #: libbirdfont/KerningTools.vala:82 824 msgid "Create new kerning class." 825 msgstr "Vytvořit novou třídu podřezávání (vyrovnání)." 826 827 #: libbirdfont/KerningTools.vala:93 828 msgid "Use text input to enter kerning values." 829 msgstr "Zadat hodnoty podřezání (vyrovnání) přímo." 830 831 #: libbirdfont/KerningTools.vala:101 libbirdfont/SpacingTools.vala:52 832 msgid "Insert glyph from overview" 833 msgstr "Vložit znak z přehledu" 834 835 #: libbirdfont/KerningTools.vala:116 libbirdfont/SpacingTools.vala:67 836 msgid "Insert character by unicode value" 837 msgstr "Vložit znak podle hodnoty Unicode" 838 839 #: libbirdfont/KerningTools.vala:124 840 msgid "Open a text file with kerning strings first." 841 msgstr "Nejprve otevřít soubor s podřezávacími řetězci." 842 843 #: libbirdfont/KerningTools.vala:126 844 msgid "Previous kerning string" 845 msgstr "Předchozí podřezávací řetězec" 846 847 #: libbirdfont/KerningTools.vala:136 848 msgid "You have reached the beginning of the list." 849 msgstr "Dosáhl jste začátku seznamu." 850 851 #: libbirdfont/KerningTools.vala:145 852 msgid "Next kerning string" 853 msgstr "Další podřezávací řetězec " 854 855 #: libbirdfont/KerningTools.vala:155 856 msgid "You have reached the end of the list." 857 msgstr "Dosáhl jste konce seznamu." 858 859 #: libbirdfont/KerningTools.vala:164 860 msgid "Substitutions" 861 msgstr "Nahrazení" 862 863 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:28 libbirdfont/OverviewTools.vala:39 864 msgid "Character Sets" 865 msgstr "Znakové sady" 866 867 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:68 868 msgid "Character Set" 869 msgstr "Znaková sada" 870 871 #: libbirdfont/LayerLabel.vala:106 872 msgid "Hide the layer." 873 msgstr "" 874 875 #: libbirdfont/LayerLabel.vala:171 876 msgid "Layer" 877 msgstr "Vrstva" 878 879 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 880 msgid "character sequence" 881 msgstr "kombinace znaků" 882 883 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 884 msgid "ligature" 885 msgstr "slitek" 886 887 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 888 msgid "substitution" 889 msgstr "nahrazení" 890 891 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 892 msgid "beginning" 893 msgstr "začátek" 894 895 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 896 msgid "middle" 897 msgstr "prostředek" 898 899 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 900 msgid "end" 901 msgstr "konec" 902 903 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 904 msgid "New Ligature" 905 msgstr "Nový slitek" 906 907 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 908 msgid "New Contextual Substitution" 909 msgstr "Nová náhrada vyplývající ze souvislosti" 910 911 #: libbirdfont/LigatureList.vala:115 912 msgid "Contextual Substitutions" 913 msgstr "Náhrady vyplývající ze souvislostí" 914 915 #: libbirdfont/LigatureList.vala:126 libbirdfont/LigatureList.vala:140 916 #: libbirdfont/Menu.vala:447 917 msgid "Ligatures" 918 msgstr "Slitky" 919 920 #: libbirdfont/Ligatures.vala:118 921 msgid "Beginning" 922 msgstr "Začátek" 923 924 #: libbirdfont/Ligatures.vala:141 925 msgid "Middle" 926 msgstr "Prostředek" 927 928 #: libbirdfont/Ligatures.vala:164 929 msgid "End" 930 msgstr "Konec" 931 932 #: libbirdfont/Ligatures.vala:196 933 msgid "Ligature" 934 msgstr "Slitek" 935 936 #: libbirdfont/Line.vala:157 937 msgid "Position" 938 msgstr "Poloha" 939 940 #: libbirdfont/Line.vala:157 941 msgid "Move" 942 msgstr "Posunout" 943 944 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:29 945 msgid "This font was made with a newer version of Birdfont." 946 msgstr "Toto písmo bylo uděláno v novější verzi Birdfontu." 947 948 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:30 949 msgid "You need to upgrade your version of Birdfont." 950 msgstr "Potřebujete povýšit verzi Birdfontu." 951 952 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:34 953 msgid "This font was made with an old version of Birdfont." 954 msgstr "Toto písmo bylo uděláno ve staré verzi Birdfontu." 955 956 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:35 957 msgid "You need an older version of Birdfont to open it." 958 msgstr "K jeho otevření potřebujete starší verzi Birdfontu." 959 960 #: libbirdfont/MainWindow.vala:241 961 msgid "Glyph sequence" 962 msgstr "Pořadí znaků" 963 964 #: libbirdfont/Menu.vala:37 965 msgid "File" 966 msgstr "Soubor" 967 968 #: libbirdfont/Menu.vala:43 969 msgid "New" 970 msgstr "Nový" 971 972 #: libbirdfont/Menu.vala:57 libbirdfont/RecentFiles.vala:81 973 msgid "Recent Files" 974 msgstr "Nedávno otevřené soubory" 975 976 #: libbirdfont/Menu.vala:71 977 msgid "Save As" 978 msgstr "Uložit jako" 979 980 #: libbirdfont/Menu.vala:78 981 msgid "Select Character Set" 982 msgstr "Vybrat znakovou sadu" 983 984 #: libbirdfont/Menu.vala:85 985 msgid "Quit" 986 msgstr "Ukončit" 987 988 #: libbirdfont/Menu.vala:93 989 msgid "Edit" 990 msgstr "Úpravy" 991 992 #: libbirdfont/Menu.vala:106 993 msgid "Redo" 994 msgstr "Znovu" 995 996 #: libbirdfont/Menu.vala:113 997 msgid "Copy" 998 msgstr "Kopírovat" 999 1000 #: libbirdfont/Menu.vala:120 1001 msgid "Paste" 1002 msgstr "Vložit" 1003 1004 #: libbirdfont/Menu.vala:127 1005 msgid "Paste In Place" 1006 msgstr "Přepsat" 1007 1008 #: libbirdfont/Menu.vala:134 1009 msgid "Select All Paths" 1010 msgstr "Vybrat všechny cesty" 1011 1012 #: libbirdfont/Menu.vala:141 1013 msgid "Select All Glyphs" 1014 msgstr "Vybrat všechny znaky" 1015 1016 #: libbirdfont/Menu.vala:148 1017 msgid "Move To Baseline" 1018 msgstr "Přesunout na účaří" 1019 1020 #: libbirdfont/Menu.vala:155 libbirdfont/OverView.vala:258 1021 #: libbirdfont/OverView.vala:277 libbirdfont/OverviewTools.vala:154 1022 msgid "Search" 1023 msgstr "Hledat" 1024 1025 #: libbirdfont/Menu.vala:162 1026 msgid "Simplify Path" 1027 msgstr "Zjednodušit cestu" 1028 1029 #: libbirdfont/Menu.vala:169 1030 msgid "Merge Paths" 1031 msgstr "Sloučit cesty" 1032 1033 #: libbirdfont/Menu.vala:176 1034 msgid "Close Path" 1035 msgstr "Uzavřít cestu" 1036 1037 #: libbirdfont/Menu.vala:183 1038 msgid "Glyph Sequence" 1039 msgstr "Pořadí znaků" 1040 1041 #: libbirdfont/Menu.vala:190 1042 msgid "Set Background Glyph" 1043 msgstr "Nastavit znak pozadí" 1044 1045 #: libbirdfont/Menu.vala:197 1046 msgid "Remove Background Glyph" 1047 msgstr "Odstranit znak pozadí" 1048 1049 #: libbirdfont/Menu.vala:204 1050 msgid "Create Guide" 1051 msgstr "Vytvořit vodítko" 1052 1053 #: libbirdfont/Menu.vala:211 1054 msgid "List Guides" 1055 msgstr "Uvést vodítka" 1056 1057 #: libbirdfont/Menu.vala:218 1058 msgid "Select Point Above" 1059 msgstr "Vybrat výše ležící bod" 1060 1061 #: libbirdfont/Menu.vala:225 1062 msgid "Select Next Point" 1063 msgstr "Vybrat další bod" 1064 1065 #: libbirdfont/Menu.vala:232 1066 msgid "Select Previous Point" 1067 msgstr "Vybrat předchozí bod" 1068 1069 #: libbirdfont/Menu.vala:239 1070 msgid "Select Point Below" 1071 msgstr "Vybrat níže ležící bod" 1072 1073 #: libbirdfont/Menu.vala:253 1074 msgid "Move Layer Up" 1075 msgstr "Posunout vrstvu nahoru" 1076 1077 #: libbirdfont/Menu.vala:260 1078 msgid "Move Layer Down" 1079 msgstr "Posunout vrstvu dolů" 1080 1081 #: libbirdfont/Menu.vala:268 1082 msgid "Import and Export" 1083 msgstr "Zavedení a vyvedení" 1084 1085 #: libbirdfont/Menu.vala:274 1086 msgid "Export Fonts" 1087 msgstr "Vyvést písma" 1088 1089 #: libbirdfont/Menu.vala:281 1090 msgid "Export Glyph as SVG" 1091 msgstr "Vyvést znak jako SVG" 1092 1093 #: libbirdfont/Menu.vala:288 libbirdfont/Menu.vala:304 1094 msgid "Import SVG file" 1095 msgstr "Zavést soubor SVG" 1096 1097 #: libbirdfont/Menu.vala:295 libbirdfont/Menu.vala:313 1098 msgid "Import SVG folder" 1099 msgstr "Zavést složku SVG" 1100 1101 #: libbirdfont/Menu.vala:304 libbirdfont/Menu.vala:313 1102 msgid "color" 1103 msgstr "Barva" 1104 1105 #: libbirdfont/Menu.vala:322 1106 msgid "Import Background Image" 1107 msgstr "Zavést obrázek pozadí" 1108 1109 #: libbirdfont/Menu.vala:336 libbirdfont/Preview.vala:27 1110 msgid "Preview" 1111 msgstr "Náhled" 1112 1113 #: libbirdfont/Menu.vala:344 1114 msgid "Tab" 1115 msgstr "Karta" 1116 1117 #: libbirdfont/Menu.vala:350 1118 msgid "Next Tab" 1119 msgstr "Další karta" 1120 1121 #: libbirdfont/Menu.vala:357 1122 msgid "Previous Tab" 1123 msgstr "Předchozí karta" 1124 1125 #: libbirdfont/Menu.vala:364 1126 msgid "Close Tab" 1127 msgstr "Zavřít kartu" 1128 1129 #: libbirdfont/Menu.vala:371 1130 msgid "Close All Tabs" 1131 msgstr "Zavřít všechny karty" 1132 1133 #: libbirdfont/Menu.vala:379 1134 msgid "Spacing and Kerning" 1135 msgstr "Rozestupy a podřezávání" 1136 1137 #: libbirdfont/Menu.vala:385 1138 msgid "Show Spacing Tab" 1139 msgstr "Ukázat kartu prostrkávání (rozestupů)" 1140 1141 #: libbirdfont/Menu.vala:392 1142 msgid "Show Kerning Tab" 1143 msgstr "Ukázat kartu podřezávání (vyrovnání)" 1144 1145 #: libbirdfont/Menu.vala:399 1146 msgid "List Kerning Pairs" 1147 msgstr "Vypsat dvojice podřezávání (vyrovnání)" 1148 1149 #: libbirdfont/Menu.vala:406 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 1150 msgid "Spacing Classes" 1151 msgstr "Třídy prostrkávání (rozestupů)" 1152 1153 #: libbirdfont/Menu.vala:413 1154 msgid "Select Next Kerning Pair" 1155 msgstr "Vybrat další dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1156 1157 #: libbirdfont/Menu.vala:422 1158 msgid "Select Previous Kerning Pair" 1159 msgstr "Vybrat předchozí dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1160 1161 #: libbirdfont/Menu.vala:431 1162 msgid "Load Kerning Strings" 1163 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce" 1164 1165 #: libbirdfont/Menu.vala:438 1166 msgid "Reload Kerning Strings" 1167 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce znovu" 1168 1169 #: libbirdfont/Menu.vala:453 1170 msgid "Show Ligatures" 1171 msgstr "Ukázat slitky" 1172 1173 #: libbirdfont/Menu.vala:460 1174 msgid "Add Ligature" 1175 msgstr "Přidat slitek" 1176 1177 #: libbirdfont/Menu.vala:469 1178 msgid "Git" 1179 msgstr "Git" 1180 1181 #: libbirdfont/Menu.vala:475 1182 msgid "Save As .bfp" 1183 msgstr "Uložit jako BFP" 1184 1185 #: libbirdfont/Menu.vala:484 libbirdfont/OverView.vala:479 1186 msgid "Overview" 1187 msgstr "Přehled" 1188 1189 #: libbirdfont/Menu.vala:513 1190 msgid "Help" 1191 msgstr "" 1192 1193 #: libbirdfont/MenuItem.vala:82 1194 msgid "UP" 1195 msgstr "NAHORU" 1196 1197 #: libbirdfont/MenuItem.vala:85 1198 msgid "DOWN" 1199 msgstr "DOLŮ" 1200 1201 #: libbirdfont/MenuItem.vala:88 1202 msgid "LEFT" 1203 msgstr "VLEVO" 1204 1205 #: libbirdfont/MenuItem.vala:91 1206 msgid "RIGHT" 1207 msgstr "VPRAVO" 1208 1209 #: libbirdfont/MenuTab.vala:97 1210 msgid "Missing metadata in font:" 1211 msgstr "V písmu chybějící popisná data:" 1212 1213 #: libbirdfont/MenuTab.vala:129 1214 msgid "" 1215 "You need to choose a different name for the TTF file with Mac adjustmets." 1216 msgstr "Pro soubor TTF s úpravami Mac musíte vybrat jiný název." 1217 1218 #: libbirdfont/MenuTab.vala:147 1219 msgid "You need to save your font before exporting it." 1220 msgstr "Před vyvedením musíte písmo uložit." 1221 1222 #: libbirdfont/MenuTab.vala:190 1223 msgid "Menu" 1224 msgstr "Nabídka" 1225 1226 #: libbirdfont/MenuTab.vala:698 1227 msgid "Add ligature" 1228 msgstr "Přidat slitek" 1229 1230 #: libbirdfont/MoveTool.vala:42 1231 msgid "Move paths" 1232 msgstr "Posunout cesty" 1233 1234 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:102 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:167 1235 msgid "Glyph Substitutions" 1236 msgstr "Náhrady znaků" 1237 1238 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:108 1239 msgid "New glyph" 1240 msgstr "Nový znak" 1241 1242 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:115 1243 msgid "Replacement" 1244 msgstr "Nahrazení" 1245 1246 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:120 1247 msgid "Tag" 1248 msgstr "Značka" 1249 1250 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:181 1251 msgid "Glyph name" 1252 msgstr "Název znaku" 1253 1254 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:200 1255 msgid "All glyphs must have unique names." 1256 msgstr "Všechny znaky musí mít jedinečné názvy." 1257 1258 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:47 1259 msgid "Stylistic Alternate" 1260 msgstr "Stylistická alternativa" 1261 1262 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:49 1263 msgid "Small Caps" 1264 msgstr "Kapitálky" 1265 1266 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:51 1267 msgid "Capitals to Small Caps" 1268 msgstr "Velká písmena na kapitálky" 1269 1270 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:53 1271 msgid "Swashes" 1272 msgstr "Ozdobná písmena" 1273 1274 #: libbirdfont/OverView.vala:258 libbirdfont/OverView.vala:277 1275 msgid "Filter" 1276 msgstr "Filtr" 1277 1278 #: libbirdfont/OverView.vala:1509 1279 msgid "See also:" 1280 msgstr "Další podrobnosti:" 1281 1282 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:30 1283 msgid "Overwrite TTF file?" 1284 msgstr "Přepsat soubor TTF?" 1285 1286 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:31 1287 msgid "Overwrite" 1288 msgstr "Přepsat" 1289 1290 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:32 1291 #: libbirdfont/OverwriteBfFile.vala:34 libbirdfont/SaveDialog.vala:50 1292 msgid "Cancel" 1293 msgstr "Zrušit" 1294 1295 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:33 1296 msgid "Yes, don't ask again." 1297 msgstr "Ano, tento dotaz již příště nezobrazovat." 1298 1299 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:41 libbirdfont/OverviewTools.vala:119 1300 msgid "Transform" 1301 msgstr "Přeměnit" 1302 1303 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:43 1304 msgid "Multi-Master" 1305 msgstr "" 1306 1307 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:56 1308 msgid "All Glyphs" 1309 msgstr "Všechny znaky" 1310 1311 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:66 1312 msgid "Default" 1313 msgstr "Výchozí" 1314 1315 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:93 1316 msgid "Skew" 1317 msgstr "Zkosení" 1318 1319 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:106 1320 msgid "Resize" 1321 msgstr "Změnit velikost" 1322 1323 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:134 1324 msgid "Create alternate" 1325 msgstr "Vytvořit náhražku" 1326 1327 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:138 1328 msgid "Set curve orientation" 1329 msgstr "Nastavit natočení křivky" 1330 1331 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:160 1332 msgid "Master Size" 1333 msgstr "Hlavní velikost" 1334 1335 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:175 1336 msgid "Create new master font" 1337 msgstr "Vytvořit nové hlavní písmo" 1338 1339 #: libbirdfont/OverwriteBfFile.vala:25 1340 msgid "This file already exists. Do you want to replace it?" 1341 msgstr "" 1342 "Tento soubor již existuje.\n" 1343 "Přejete si jej nahradit?" 1344 1345 #: libbirdfont/OverwriteBfFile.vala:27 1346 msgid "Replace" 1347 msgstr "Nahradit" 1348 1349 #: libbirdfont/PenTool.vala:82 1350 msgid "Add new points" 1351 msgstr "Přidat nové body" 1352 1353 #: libbirdfont/PointTool.vala:84 1354 msgid "Move control points" 1355 msgstr "Posunout ovládací body" 1356 1357 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:27 1358 msgid "Reload webview" 1359 msgstr "Nahrát znovu webové zobrazení" 1360 1361 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:33 1362 msgid "Export fonts" 1363 msgstr "Vyvést písma" 1364 1365 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:39 1366 msgid "Generate html document" 1367 msgstr "Vytvořit soubor HTML" 1368 1369 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:62 1370 msgid "No fonts created yet" 1371 msgstr "Ještě nevytvořena žádná písma" 1372 1373 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:65 1374 msgid "Create a New Font" 1375 msgstr "Vytvořit nové písmo" 1376 1377 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:76 1378 msgid "Glyphs" 1379 msgstr "Znaky" 1380 1381 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:92 1382 msgid "Backups" 1383 msgstr "Zálohy" 1384 1385 #: libbirdfont/RectangleTool.vala:30 1386 msgid "Rectangle" 1387 msgstr "Obdélník" 1388 1389 #: libbirdfont/ResizeTool.vala:50 1390 msgid "Resize and rotate paths" 1391 msgstr "Změnit velikost a natočení cest" 1392 1393 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:36 1394 msgid "Save changes?" 1395 msgstr "Uložit změny?" 1396 1397 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:44 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:30 1398 msgid "Discard" 1399 msgstr "Zahodit" 1400 1401 #: libbirdfont/SaveDialogListener.vala:28 1402 msgid "Save?" 1403 msgstr "Uložit?" 1404 1405 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:80 1406 msgid "Precision for pen tool" 1407 msgstr "Přesnost pro nástroj psacího pera" 1408 1409 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:88 1410 msgid "Show or hide control point handles" 1411 msgstr "Ukázat nebo skrýt úchopy ovládacích bodů" 1412 1413 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:98 1414 msgid "Fill open paths." 1415 msgstr "Vyplnit otevřené cesty." 1416 1417 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:105 1418 msgid "Use TTF units." 1419 msgstr "Použít jednotky TTF." 1420 1421 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:108 1422 msgid "Number of points added by the freehand tool" 1423 msgstr "Počet bodů přidávaných nástrojem kreslení od ruky" 1424 1425 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:130 1426 msgid "Path simplification threshold" 1427 msgstr "Práh pro zjednodušení cesty" 1428 1429 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:149 1430 msgid "Color theme" 1431 msgstr "Téma barev" 1432 1433 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:151 1434 msgid "Key Bindings" 1435 msgstr "Přiřazení klávesových zkratek" 1436 1437 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 1438 msgid "Character" 1439 msgstr "Znak" 1440 1441 #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:69 1442 msgid "New spacing class" 1443 msgstr "Nová třída prostrkávání (rozestupů)" 1444 1445 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:36 1446 msgid "Spacing" 1447 msgstr "Rozestupy" 1448 1449 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:232 1450 msgid "Left" 1451 msgstr "Vlevo" 1452 1453 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:276 1454 msgid "Right" 1455 msgstr "Vpravo" 1456 1457 #: libbirdfont/SvgParser.vala:63 libbirdfont/SvgParser.vala:119 1458 msgid "Import" 1459 msgstr "Zavést" 1460 1461 #: libbirdfont/Theme.vala:421 1462 msgid "Canvas Background" 1463 msgstr "Pozadí plátna" 1464 1465 #: libbirdfont/Theme.vala:422 1466 msgid "Filled Stroke" 1467 msgstr "Vyplněný obrys" 1468 1469 #: libbirdfont/Theme.vala:423 1470 msgid "Stroke Color" 1471 msgstr "Barva tahu" 1472 1473 #: libbirdfont/Theme.vala:424 1474 msgid "Handle Color" 1475 msgstr "Barva úchopu" 1476 1477 #: libbirdfont/Theme.vala:425 1478 msgid "Fill Color" 1479 msgstr "Barva výplně" 1480 1481 #: libbirdfont/Theme.vala:426 1482 msgid "Selected Objects" 1483 msgstr "Vybrané objekty" 1484 1485 #: libbirdfont/Theme.vala:427 1486 #, fuzzy 1487 msgid "Objects" 1488 msgstr "Nástroje pro práci s předměty" 1489 1490 #: libbirdfont/Theme.vala:429 1491 msgid "Background 1" 1492 msgstr "Pozadí 1" 1493 1494 #: libbirdfont/Theme.vala:430 1495 msgid "Dialog Background" 1496 msgstr "Pozadí dialogu" 1497 1498 #: libbirdfont/Theme.vala:431 1499 msgid "Menu Background" 1500 msgstr "Pozadí nabídky" 1501 1502 #: libbirdfont/Theme.vala:432 1503 msgid "Default Background" 1504 msgstr "Výchozí pozadí" 1505 1506 #: libbirdfont/Theme.vala:434 1507 msgid "Checkbox Background" 1508 msgstr "Pozadí zaškrtávacího okénka" 1509 1510 #: libbirdfont/Theme.vala:436 1511 msgid "Foreground 1" 1512 msgstr "Popředí 1" 1513 1514 #: libbirdfont/Theme.vala:437 1515 msgid "Text Foreground" 1516 msgstr "Popředí textu" 1517 1518 #: libbirdfont/Theme.vala:438 1519 msgid "Table Border" 1520 msgstr "Okraj tabulky" 1521 1522 #: libbirdfont/Theme.vala:439 1523 msgid "Selection Border" 1524 msgstr "Okraj výběru" 1525 1526 #: libbirdfont/Theme.vala:440 1527 msgid "Overview Glyph" 1528 msgstr "Přehledový znak" 1529 1530 #: libbirdfont/Theme.vala:441 1531 msgid "Foreground Inverted" 1532 msgstr "Popředí obráceno" 1533 1534 #: libbirdfont/Theme.vala:442 1535 msgid "Menu Foreground" 1536 msgstr "Popředí nabídky" 1537 1538 #: libbirdfont/Theme.vala:443 1539 msgid "Selected Tab Foreground" 1540 msgstr "Popředí vybrané karty" 1541 1542 #: libbirdfont/Theme.vala:444 1543 msgid "Tab Separator" 1544 msgstr "Oddělovač karty" 1545 1546 #: libbirdfont/Theme.vala:446 1547 msgid "Highlighted 1" 1548 msgstr "Zvýrazněno 1" 1549 1550 #: libbirdfont/Theme.vala:447 1551 msgid "Highlighted Guide" 1552 msgstr "Zvýrazněné vodítko" 1553 1554 #: libbirdfont/Theme.vala:449 1555 msgid "Grid" 1556 msgstr "Mřížka" 1557 1558 #: libbirdfont/Theme.vala:451 1559 msgid "Guide 1" 1560 msgstr "Vodítko 1" 1561 1562 #: libbirdfont/Theme.vala:452 1563 msgid "Guide 2" 1564 msgstr "Vodítko 2" 1565 1566 #: libbirdfont/Theme.vala:453 1567 msgid "Guide 3" 1568 msgstr "Vodítko 3" 1569 1570 #: libbirdfont/Theme.vala:455 1571 msgid "Button Border 1" 1572 msgstr "Okraj tlačítka 1" 1573 1574 #: libbirdfont/Theme.vala:456 1575 msgid "Button Background 1" 1576 msgstr "Pozadí tlačítka 1" 1577 1578 #: libbirdfont/Theme.vala:457 1579 msgid "Button Border 2" 1580 msgstr "Okraj tlačítka 2" 1581 1582 #: libbirdfont/Theme.vala:458 1583 msgid "Button Background 2" 1584 msgstr "Pozadí tlačítka 2" 1585 1586 #: libbirdfont/Theme.vala:459 1587 msgid "Button Border 3" 1588 msgstr "Okraj tlačítka 3" 1589 1590 #: libbirdfont/Theme.vala:460 1591 msgid "Button Background 3" 1592 msgstr "Pozadí tlačítka 3" 1593 1594 #: libbirdfont/Theme.vala:461 1595 msgid "Button Border 4" 1596 msgstr "Okraj tlačítka 4" 1597 1598 #: libbirdfont/Theme.vala:462 1599 msgid "Button Background 4" 1600 msgstr "Pozadí tlačítka 4" 1601 1602 #: libbirdfont/Theme.vala:464 1603 msgid "Button Foreground" 1604 msgstr "Popředí tlačítka" 1605 1606 #: libbirdfont/Theme.vala:465 1607 msgid "Selected Button Foreground" 1608 msgstr "Popředí vybraného tlačítka" 1609 1610 #: libbirdfont/Theme.vala:467 1611 msgid "Tool Foreground" 1612 msgstr "Popředí nástroje" 1613 1614 #: libbirdfont/Theme.vala:468 1615 msgid "Selected Tool Foreground" 1616 msgstr "Popředí vybraného nástroje" 1617 1618 #: libbirdfont/Theme.vala:470 1619 msgid "Text Area Background" 1620 msgstr "Pozadí textové oblasti" 1621 1622 #: libbirdfont/Theme.vala:472 1623 msgid "Overview Item Border" 1624 msgstr "Okraj přehledové položky" 1625 1626 #: libbirdfont/Theme.vala:474 1627 msgid "Selected Overview Item" 1628 msgstr "Položka vybraného přehledu" 1629 1630 #: libbirdfont/Theme.vala:475 1631 msgid "Overview Item 1" 1632 msgstr "Položka přehledu 1" 1633 1634 #: libbirdfont/Theme.vala:476 1635 msgid "Overview Item 2" 1636 msgstr "Položka přehledu 2" 1637 1638 #: libbirdfont/Theme.vala:478 1639 msgid "Overview Selected Foreground" 1640 msgstr "Popředí vybraného přehledu" 1641 1642 #: libbirdfont/Theme.vala:479 1643 msgid "Overview Foreground" 1644 msgstr "Popředí přehledu" 1645 1646 #: libbirdfont/Theme.vala:481 1647 msgid "Glyph Count Background 1" 1648 msgstr "Pozadí počtu znaků 1" 1649 1650 #: libbirdfont/Theme.vala:482 1651 msgid "Glyph Count Background 2" 1652 msgstr "Pozadí počtu znaků 2" 1653 1654 #: libbirdfont/Theme.vala:484 1655 msgid "Dialog Shadow" 1656 msgstr "Stín dialogu" 1657 1658 #: libbirdfont/Theme.vala:486 1659 msgid "Selected Active Cubic Control Point" 1660 msgstr "Vybraný činný krychlový ovládací bod" 1661 1662 #: libbirdfont/Theme.vala:487 1663 msgid "Selected Cubic Control Point" 1664 msgstr "Vybraný krychlový ovládací bod" 1665 1666 #: libbirdfont/Theme.vala:488 1667 msgid "Active Cubic Control Point" 1668 msgstr "Činný krychlový ovládací bod" 1669 1670 #: libbirdfont/Theme.vala:489 1671 msgid "Cubic Control Point" 1672 msgstr "Krychlový ovládací bod" 1673 1674 #: libbirdfont/Theme.vala:491 1675 msgid "Selected Active Quadratic Control Point" 1676 msgstr "Vybraný činný čtvercový ovládací bod" 1677 1678 #: libbirdfont/Theme.vala:492 1679 msgid "Selected Quadratic Control Point" 1680 msgstr "Vybraný čtvercový ovládací bod" 1681 1682 #: libbirdfont/Theme.vala:493 1683 msgid "Active Quadratic Control Point" 1684 msgstr "Činný čtvercový ovládací bod" 1685 1686 #: libbirdfont/Theme.vala:494 1687 msgid "Cubic Quadratic Point" 1688 msgstr "Krychlový čtvercový bod " 1689 1690 #: libbirdfont/Theme.vala:496 1691 msgid "Selected Control Point Handle" 1692 msgstr "Vybraný úchop ovládacího bodu" 1693 1694 #: libbirdfont/Theme.vala:497 1695 msgid "Active Handle" 1696 msgstr "Činný úchop" 1697 1698 #: libbirdfont/Theme.vala:498 1699 msgid "Control Point Handle" 1700 msgstr "Úchop ovládacího bodu" 1701 1702 #: libbirdfont/Theme.vala:500 1703 msgid "Merge" 1704 msgstr "Sloučit" 1705 1706 #: libbirdfont/Theme.vala:501 1707 msgid "Spin Button" 1708 msgstr "Kruhové tlačítko" 1709 1710 #: libbirdfont/Theme.vala:502 1711 msgid "Active Spin Button" 1712 msgstr "Činné kruhové tlačítko" 1713 1714 #: libbirdfont/Theme.vala:503 1715 msgid "Zoom Bar Border" 1716 msgstr "Okraj zvětšovacího pruhu" 1717 1718 #: libbirdfont/Theme.vala:504 1719 msgid "Font Name" 1720 msgstr "Název písma" 1721 1722 #: libbirdfont/Theme.vala:688 1723 msgid "New theme" 1724 msgstr "Nový motiv" 1725 1726 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:118 1727 msgid "Add new theme" 1728 msgstr "Přidat nový motiv" 1729 1730 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:120 1731 msgid "Colors" 1732 msgstr "Barvy" 1733 1734 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:147 1735 msgid "Dark" 1736 msgstr "Tmavé" 1737 1738 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:149 1739 msgid "Bright" 1740 msgstr "Světlé" 1741 1742 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:153 1743 msgid "Custom" 1744 msgstr "Vlastní" 1745 1746 #: libbirdfont/ThemeTools.vala:30 1747 msgid "Color" 1748 msgstr "Barva" 1749 1750 #: libbirdfont/ToolItem.vala:66 1751 msgid "Shift" 1752 msgstr "Posun" 1753 1754 #: libbirdfont/TrackTool.vala:57 1755 msgid "Freehand drawing" 1756 msgstr "Kreslení od ruky" 1757 1758 #: libbirdfont/VersionList.vala:51 1759 msgid "New version" 1760 msgstr "Nová verze" 1761 1762 #: birdfont/GtkWindow.vala:524 1763 msgid "Your fonts have been exported." 1764 msgstr "Písma byla uložena." 1765 1766 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 1767 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" 1768 msgstr "Ořez podle jasu, od 0.001 do 2, výchozí hodnota je 1" 1769 1770 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 1771 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" 1772 msgstr "Podrobnosti, od 0.001 do 9.999, výchozí hodnota je 1" 1773 1774 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 1775 msgid "use quadratic control points" 1776 msgstr "Použít kvadratické ovládací body" 1777 1778 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 1779 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" 1780 msgstr "Zjednodušení, od 0.001 do 1, výchozí hodnota je 0.5" 1781 1782 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 1783 msgid "File does not exist." 1784 msgstr "Soubor neexistuje." 1785 1786 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 1787 msgid "Unknown file format." 1788 msgstr "Neznámý formát souboru." 1789 1790 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 1791 msgid "Writing" 1792 msgstr "Zapisuje se" 1793 1794 #~ msgid "No glyphs in this view." 1795 #~ msgstr "Žádné znaky v tomto zobrazení." 1796 1797 #~ msgid "Full name (name and style)" 1798 #~ msgstr "Celý název (název a styl)" 1799 1800 #~ msgid "Unique identifier" 1801 #~ msgstr "Jedinečný identifikátor" 1802 1803 #~ msgid "Active Control Point Handle" 1804 #~ msgstr "Činný úchop ovládacího bodu" 1805 1806 #~ msgid "Move to path to the bottom layer" 1807 #~ msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 1808 1809 #~ msgid "Select color" 1810 #~ msgstr "Vybrat barvu" 1811 1812 #~ msgid "print this message\n" 1813 #~ msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou\n" 1814 1815 #~ msgid "write files to this directory\n" 1816 #~ msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře\n" 1817 1818 #~ msgid "write svg file\n" 1819 #~ msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG\n" 1820 1821 #~ msgid "write ttf and eot files\n" 1822 #~ msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT\n" 1823 1824 #~ msgid "Default theme" 1825 #~ msgstr "Výchozí motiv" 1826 1827 #~ msgid "High contrast theme" 1828 #~ msgstr "Motiv s vysokým kontrastem" 1829 1830 #~ msgid "Custom theme" 1831 #~ msgstr "Vlastní motiv" 1832 1833 #~ msgid "Background 2" 1834 #~ msgstr "Pozadí 2" 1835 1836 #~ msgid "Background 3" 1837 #~ msgstr "Pozadí 3" 1838 1839 #~ msgid "Background 4" 1840 #~ msgstr "Pozadí 4" 1841 1842 #~ msgid "Background 5" 1843 #~ msgstr "Pozadí 5" 1844 1845 #~ msgid "Background 6" 1846 #~ msgstr "Pozadí 6" 1847 1848 #~ msgid "Background 7" 1849 #~ msgstr "Pozadí 7" 1850 1851 #~ msgid "Background 8" 1852 #~ msgstr "Pozadí 8" 1853 1854 #~ msgid "Background 9" 1855 #~ msgstr "Pozadí 9" 1856 1857 #~ msgid "Foreground 2" 1858 #~ msgstr "Popředí 2" 1859 1860 #~ msgid "Foreground 3" 1861 #~ msgstr "Popředí 3" 1862 1863 #~ msgid "Foreground 4" 1864 #~ msgstr "Popředí 4" 1865 1866 #~ msgid "Foreground 5" 1867 #~ msgstr "Popředí 5" 1868 1869 #~ msgid "Foreground 6" 1870 #~ msgstr "Popředí 6" 1871 1872 #~ msgid "Foreground 7" 1873 #~ msgstr "Popředí 7" 1874 1875 #~ msgid "Selected Overview Item 1" 1876 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 1" 1877 1878 #~ msgid "Selected Overview Item 2" 1879 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 2" 1880 1881 #~ msgid "Glyph Count Background" 1882 #~ msgstr "Pozadí počtu znaků" 1883 1884 #~ msgid "New Font" 1885 #~ msgstr "Nové písmo" 1886 1887 #~ msgid "No fonts created yet." 1888 #~ msgstr "Ještě nebylo vytvořeno žádné písmo." 1889 1890 #~ msgid "Recent files" 1891 #~ msgstr "Nedávno otevřené soubory" 1892 1893 #~ msgid "Backup" 1894 #~ msgstr "Záloha" 1895 1896 #~ msgid "Control Point Tools" 1897 #~ msgstr "Nástroje pro práci s body" 1898 1899 #~ msgid "Select Background" 1900 #~ msgstr "Vybrat pozadí" 1901 1902 #~ msgid "Saving" 1903 #~ msgstr "Ukládá se" 1904 1905 #~ msgid "Loading the unicode character database" 1906 #~ msgstr "Nahrává se databáze Unicode znaků" 1907 1908 #~ msgid "Three font files have been created." 1909 #~ msgstr "Byly vytvořeny tři soubory písma." 1910 1911 #~ msgid "Writing TTF and EOT files." 1912 #~ msgstr "Zapisují se soubory TTF a EOT." 1913 1914 #~ msgid "Writing SVG file." 1915 #~ msgstr "Zapisuje se soubor SVG." 1916 1917 #~ msgid "The file is write protected." 1918 #~ msgstr "Soubor je chráněn proti zápisu." 1919 1920 #~ msgid "" 1921 #~ "Right click to edit the class and left click to kern glyphs in the class." 1922 #~ msgstr "" 1923 #~ "Klepněte pravým tlačítkem myši pro úpravu třídy a levým tlačítkem pro " 1924 #~ "podřezání (vyrovnání) znaků dané třídy (úprava mezer mezi písmeny)." 1925 1926 #~ msgid "Stroke color" 1927 #~ msgstr "Barva tahu" 1928 1929 #~ msgid "Handle color" 1930 #~ msgstr "Barva úchopu" 1931 1932 #~ msgid "Object color" 1933 #~ msgstr "Barva předmětu" 1934 1935 #~ msgid "Select Background Image" 1936 #~ msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 1937 1938 #~ msgid "Font size" 1939 #~ msgstr "Velikost písma" 1940 1941 #~ msgid "Font size " 1942 #~ msgstr "Velikost písma " 1943 1944 #~ msgid "Show guidelines for x-height and baseline" 1945 #~ msgstr "Zobrazit pomocné linky střední a dolní dotažnice" 1946 1947 #~ msgid "Adjust right side bearing." 1948 #~ msgstr "Upravit spojitost pravé strany" 1949 1950 #~ msgid "Insert last edited glyph" 1951 #~ msgstr "Vložit naposledy upravovaný znak" 1952 1953 #~ msgid "Loading XML data." 1954 #~ msgstr "Nahrávají se data XML." 1955 1956 #~ msgid "Default language" 1957 #~ msgstr "Výchozí jazyk" 1958 1959 #~ msgid "Private use area" 1960 #~ msgstr "Zvláštní symboly souboru znaků" 1961 1962 #~ msgid "Show full unicode characters set" 1963 #~ msgstr "Ukázat úplnou znakovou sadu Unicode" 1964 1965 #~ msgid "Show default characters set" 1966 #~ msgstr "Ukázat výchozí znakovou sadu" 1967 1968 #~ msgid "Show all characters in the font" 1969 #~ msgstr "Ukázat všechny v písmu obsažené znaky" 1970 1971 #~ msgid "Use one pixel per unit" 1972 #~ msgstr "Použít jeden pixel na jednotku" 1973 1974 #~ msgid "Set precision" 1975 #~ msgstr "Stanovit přesnost" 1976 1977 #~ msgid "" 1978 #~ "Show all control point handles or only handles for the selected points." 1979 #~ msgstr "Ukázat všechny ovládací body nebo jen vybrané body." 1980 1981 #~ msgid "Set fill color for open paths." 1982 #~ msgstr "Stanovit barvu výplně pro otevřené cesty." 1983 1984 #~ msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." 1985 #~ msgstr "Nastavit počet vzorků na bod v nástroji pro kreslení od ruky." 1986 1987 #~ msgid "Simplification threshold" 1988 #~ msgstr "Hodnota prahu zjednodušení" 1989 1990 #~ msgid "Kerning:" 1991 #~ msgstr "Podřezávání:" 1992 1993 #~ msgid "Text" 1994 #~ msgstr "Text" 1995 1996 #~ msgid "_New" 1997 #~ msgstr "_Nový" 1998 1999 #~ msgid "_Open" 2000 #~ msgstr "_Otevřít" 2001 2002 #~ msgid "_Recent Files" 2003 #~ msgstr "Ne_dávné dokumenty" 2004 2005 #~ msgid "Save _as" 2006 #~ msgstr "Uloži_t jako" 2007 2008 #~ msgid "_Export" 2009 #~ msgstr "_Vyvést" 2010 2011 #~ msgid "_Preview" 2012 #~ msgstr "Ná_hled" 2013 2014 #~ msgid "Name and _Description" 2015 #~ msgstr "Název a _popis" 2016 2017 #~ msgid "Select _Character Set" 2018 #~ msgstr "Vybrat _znakovou sadu" 2019 2020 #~ msgid "_Quit" 2021 #~ msgstr "U_končit" 2022 2023 #~ msgid "_Undo" 2024 #~ msgstr "_Zpět" 2025 2026 #~ msgid "_Redo" 2027 #~ msgstr "_Znovu" 2028 2029 #~ msgid "_Copy" 2030 #~ msgstr "_Kopírovat" 2031 2032 #~ msgid "_Paste" 2033 #~ msgstr "_Vložit" 2034 2035 #~ msgid "Paste _In Place" 2036 #~ msgstr "Vložit v _původní poloze" 2037 2038 #~ msgid "Select All Pa_ths" 2039 #~ msgstr "Vybrat všechny _cesty" 2040 2041 #~ msgid "Move _To Baseline" 2042 #~ msgstr "Přesunout _na základní linku" 2043 2044 #~ msgid "_Search" 2045 #~ msgstr "_Hledat" 2046 2047 #~ msgid "_Export Glyph as SVG" 2048 #~ msgstr "_Vyvést znak jako SVG" 2049 2050 #~ msgid "_Import SVG" 2051 #~ msgstr "_Zavést SVG" 2052 2053 #~ msgid "Simpl_ify Path" 2054 #~ msgstr "Zj_ednodušit cestu" 2055 2056 #~ msgid "Close _Path" 2057 #~ msgstr "Zavřít ce_stu" 2058 2059 #~ msgid "_Glyph Sequence" 2060 #~ msgstr "Pořadí zn_aků" 2061 2062 #~ msgid "Set Glyph _Background" 2063 #~ msgstr "Nastavit _pozadí znaku" 2064 2065 #~ msgid "_Remove Glyph Background" 2066 #~ msgstr "_Odstranit pozadí znaku" 2067 2068 #~ msgid "_Select Point Above" 2069 #~ msgstr "_Vybrat bod ležící nad" 2070 2071 #~ msgid "Select _Next Point" 2072 #~ msgstr "Vybrat _další bod" 2073 2074 #~ msgid "Select _Previous Point" 2075 #~ msgstr "Vybrat _předchozí bod" 2076 2077 #~ msgid "Select Point _Below" 2078 #~ msgstr "Vybrat bod ležící p_od" 2079 2080 #~ msgid "_Next Tab" 2081 #~ msgstr "_Další karta" 2082 2083 #~ msgid "_Previous Tab" 2084 #~ msgstr "_Předchozí karta" 2085 2086 #~ msgid "_Close Tab" 2087 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 2088 2089 #~ msgid "Close _All Tabs" 2090 #~ msgstr "Zavřít _všechny karty" 2091 2092 #~ msgid "_Create Path" 2093 #~ msgstr "Vy_tvořit cestu" 2094 2095 #~ msgid "_Zoom" 2096 #~ msgstr "_Zvětšení" 2097 2098 #~ msgid "_Create Counter Path" 2099 #~ msgstr "_Vytvořit opačnou cestu" 2100 2101 #~ msgid "_Move" 2102 #~ msgstr "_Posunout" 2103 2104 #~ msgid "Show _Full Unicode Characters Set" 2105 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 2106 2107 #~ msgid "Show De_fault Characters Set" 2108 #~ msgstr "Ukázat _výchozí znakovou sadu" 2109 2110 #~ msgid "Show Characters in Font" 2111 #~ msgstr "Ukázat v písmu obsažené znaky" 2112 2113 #~ msgid "Add New _Grid Item" 2114 #~ msgstr "Přidat novou položku na _mřížku" 2115 2116 #~ msgid "Remove Gr_id Item" 2117 #~ msgstr "Odstranit položku z mříž_ky" 2118 2119 #~ msgid "_Zoom In" 2120 #~ msgstr "Při_blížit" 2121 2122 #~ msgid "Zoom _Out" 2123 #~ msgstr "Od_dálit" 2124 2125 #~ msgid "U_se One Pixel Per Unit" 2126 #~ msgstr "Po_užít jeden pixel na jednotku" 2127 2128 #~ msgid "Show Kerning _Tab" 2129 #~ msgstr "Ukázat _kartu podřezávání" 2130 2131 #~ msgid "_List Kerning Pairs" 2132 #~ msgstr "V_ypsat dvojice podřezávání" 2133 2134 #~ msgid "Show _Spacing Tab" 2135 #~ msgstr "Ukázat kartu _rozestavění" 2136 2137 #~ msgid "Select _Next Kerning Pair" 2138 #~ msgstr "Vybrat _další dvojici podřezávání" 2139 2140 #~ msgid "Select _Previous Kerning Pair" 2141 #~ msgstr "Vybrat _předchozí dvojici podřezávání" 2142 2143 #~ msgid "_Save as .bfp" 2144 #~ msgstr "Uložit _jako .bfp" 2145 2146 #~ msgid "_Show Ligatures" 2147 #~ msgstr "_Ukázat slitky" 2148 2149 #~ msgid "_Add Ligature" 2150 #~ msgstr "_Přidat slitek" 2151 2152 #~ msgid "_File" 2153 #~ msgstr "_Soubor" 2154 2155 #~ msgid "_Edit" 2156 #~ msgstr "Úp_ravy" 2157 2158 #~ msgid "_Tab" 2159 #~ msgstr "_Karta" 2160 2161 #~ msgid "T_ool" 2162 #~ msgstr "_Nástroj" 2163 2164 #~ msgid "_Kerning" 2165 #~ msgstr "_Podřezávání" 2166 2167 #~ msgid "_Close tab" 2168 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 2169 2170 #~ msgid "Show _full unicode characters set" 2171 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 2172 2173 #~ msgid "Zoom in on region boundaries" 2174 #~ msgstr "Auf Bereichsgrenzen vergrößern" 2175 2176 #~ msgid "Set contrast for background image" 2177 #~ msgstr "Kontrast Hintergrundbild einstellen" 2178 2179 #~ msgid "Backgrounds" 2180 #~ msgstr "Hintergründe" 2181 2182 #~ msgid "Creating thumbnails" 2183 #~ msgstr "Miniaturbilder werden erstellt" 2184 2185 #~ msgid "Delay response for editing tools" 2186 #~ msgstr "Verzögerte Reaktion für Bearbeitungswerkzeuge" 2187 2188 #~ msgid "_Remove All Kerning Pairs" 2189 #~ msgstr "Alle Unterschneidungs-Paare _entfernen" 2190 2191 #~ msgid "Merge paths" 2192 #~ msgstr "Pfade vereinen" 2193 2194 #~ msgid "Delete selected glyph" 2195 #~ msgstr "Ausgewähltes Zeichen löschen" 2196 2197 #~ msgid "Zoom in on region boundries" 2198 #~ msgstr "Innerhalb der Bereichsgrenzen vergrößern" 2199 2200 #~ msgid "Right click or use left command key and click to add new points" 2201 #~ msgstr "" 2202 #~ "Rechtsklick oder linke Steuerungs-Taste gedrückt halten und klicken, um " 2203 #~ "neue Punkte hinzuzufügen" 2204 2205 #~ msgid "Right click to add new points, left click to move points" 2206 #~ msgstr "" 2207 #~ "Rechtsklick um neue Punkte hinzuzufügen, Linksklink um Punkte zu " 2208 #~ "verschieben" 2209 2210 #~ msgid "and double click to add new point on path." 2211 #~ msgstr "und Doppelklick um einen neuen Punkt auf einem Pfad zu erstellen." 2212 2213 #~ msgid "Zoom to scale 1:1" 2214 #~ msgstr "Zoom para escala 1:1" 2215 2216 #~ msgid "Zoom in at region boundries" 2217 #~ msgstr "Ajustar para limites do caractere" 2218 2219 #~ msgid "Zoom in background image" 2220 #~ msgstr "Ajustar zoom para imagem de fundo" 2221 2222 #~ msgid "_Save" 2223 #~ msgstr "_Salvar" 2224 2225 #~ msgid "exit if a test case failes" 2226 #~ msgstr "sair se um caso de teste falhar" 2227 2228 #~ msgid "Postscript name" 2229 #~ msgstr "Nome Postscript" 2230 2231 #~ msgid "Recover" 2232 #~ msgstr "Recuperar" 2233 2234 #~ msgid "Delete all" 2235 #~ msgstr "Remover todos" 2236 2237 #~ msgid "Full name (name & style)" 2238 #~ msgstr "Nome completo (nome e estilo)" 2239 2240 #~ msgid "Update name & description" 2241 #~ msgstr "Atualizar nome e descrição" 2242 2243 #~ msgid "Create a new font" 2244 #~ msgstr "Criar uma nova fonte" 2245 2246 #~ msgid "Add name and description to this font." 2247 #~ msgstr "Adicionar nome e descrição para esta fonte." 2248 2249 #~ msgid "Preferences" 2250 #~ msgstr "Preferências" 2251 2252 #~ msgid "Export SVG, TTF & EOT fonts" 2253 #~ msgstr "Exportar fontes em SVG, TTF e EOT" 2254 2255 #~ msgid "Export SVG font and view the result" 2256 #~ msgstr "Exportar fonte SVG e visualizar resultado" 2257 2258 #~ msgid "" 2259 #~ "The loaded font can be overwritten if you choose to continue with preview." 2260 #~ msgstr "" 2261 #~ "A fonte carregada pode ser sobrescrita se você escolher continuar a " 2262 #~ "visualização." 2263 2264 #~ msgid "Continue" 2265 #~ msgstr "Continuar" 2266 2267 #~ msgid "Continue and don't ask me again." 2268 #~ msgstr "Continue e não pergunte novamente." 2269 2270 #~ msgid "Use left command key (⌘) + click to add new points" 2271 #~ msgstr "" 2272 #~ "Pressione a tecla de comando da esquerda (⌘) e clique para adicionar " 2273 #~ "pontos" 2274 2275 #~ msgid "Save as" 2276 #~ msgstr "Salvar como" 2277 2278 #~ msgid "Show all characters in font" 2279 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres presentes na fonte" 2280 2281 #~ msgid "_Description" 2282 #~ msgstr "_Descrição" 2283 2284 #~ msgid "_Select all paths" 2285 #~ msgstr "Selecionar _todos os caminhos" 2286 2287 #~ msgid "_Export glyph as SVG" 2288 #~ msgstr "_Exportar caractere como SVG" 2289 2290 #~ msgid "Close _path" 2291 #~ msgstr "_Fechar caminho" 2292 2293 #~ msgid "_Select point above" 2294 #~ msgstr "_Selecionar ponto acima" 2295 2296 #~ msgid "Select _next point" 2297 #~ msgstr "Selecionar _próximo ponto" 2298 2299 #~ msgid "Select _previous point" 2300 #~ msgstr "Selecionar ponto _anterior" 2301 2302 #~ msgid "Select point _below" 2303 #~ msgstr "Selecionar ponto _inferior" 2304 2305 #~ msgid "_Next tab" 2306 #~ msgstr "_Próxima aba" 2307 2308 #~ msgid "_Previous tab" 2309 #~ msgstr "Aba a_nterior" 2310 2311 #~ msgid "Close _all tabs" 2312 #~ msgstr "Fechar _todas as abas" 2313 2314 #~ msgid "_Create path" 2315 #~ msgstr "_Criar caminho" 2316 2317 #~ msgid "_Create counter path" 2318 #~ msgstr "_Criar caminho inverso" 2319 2320 #~ msgid "Show de_fault characters set" 2321 #~ msgstr "E_xibir sequência de caracteres padrão" 2322 2323 #~ msgid "Show characters in font" 2324 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres da fonte" 2325 2326 #~ msgid "Add new _grid item" 2327 #~ msgstr "Adicionar novo item de _grade" 2328 2329 #~ msgid "Remove gr_id item" 2330 #~ msgstr "Remover item de g_rade" 2331 2332 #~ msgid "_Zoom in" 2333 #~ msgstr "Aumentar _zoom" 2334 2335 #~ msgid "Zoom _out" 2336 #~ msgstr "Diminuir zo_om" 2337 2338 #~ msgid "Zoom to _scale 1:1" 2339 #~ msgstr "Zoom para e_scala 1:1" 2340 2341 #~ msgid "" 2342 #~ "The loaded font will be overwritten if you choose to continue with " 2343 #~ "preview." 2344 #~ msgstr "A fonte carregada será sobrescrita se você continuar com a prévia." 2345 2346 #~ msgid "Export glyph to svg file" 2347 #~ msgstr "Exportar caractere para arquivo svg" 2348 2349 #~ msgid "Wrote font files" 2350 #~ msgstr "Escreveu arquivos de fonte" 2351 2352 #~ msgid "Create new kerning class" 2353 #~ msgstr "Neue Unterschneidungsklasse erstellen" 2354 2355 #~ msgid "Zoom to _Scale 1:1" 2356 #~ msgstr "Zoom auf _Maßstab 1:1" 2357