The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

cs.po in po

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of po/cs.po.
Remove old code
1 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. 3 # Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2014. 4 msgid "" 5 msgstr "" 6 "Project-Id-Version: \n" 7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 8 "POT-Creation-Date: 2015-12-11 22:24+0100\n" 9 "PO-Revision-Date: 2015-11-03 22:37+0000\n" 10 "Last-Translator: fri <pavelfric@yahoo.com>\n" 11 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" 12 "Language: cs\n" 13 "MIME-Version: 1.0\n" 14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 17 "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" 18 "X-POOTLE-MTIME: 1446590271.000000\n" 19 20 #: libbirdfont/Argument.vala:277 21 msgid "Usage" 22 msgstr "Použití" 23 24 # tohle je výpis pro příkazový řádek, ty velký písmena jsou tam schválně 25 #: libbirdfont/Argument.vala:279 libbirdfont/ExportUtils.vala:19 26 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 27 msgid "FILE" 28 msgstr "SOUBOR" 29 30 # to samé jako předchozí, ještě sem to změnil na přepínač, protože je to pro Linux a tam je tenhle překlad používanější 31 #: libbirdfont/Argument.vala:279 libbirdfont/ExportUtils.vala:19 32 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 33 msgid "OPTION" 34 msgstr "PŘEPÍNAČ" 35 36 #: libbirdfont/Argument.vala:281 37 msgid "enable Android customizations" 38 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Android" 39 40 #: libbirdfont/Argument.vala:282 41 msgid "show coordinate in glyph view" 42 msgstr "Ukázat souřadnice v přehledu znaků" 43 44 #: libbirdfont/Argument.vala:283 45 msgid "exit if a test case fails" 46 msgstr "Ukončit, pokud zkouška selže" 47 48 #: libbirdfont/Argument.vala:284 49 msgid "treat warnings as fatal" 50 msgstr "Upozornění budou považována za chyby" 51 52 #: libbirdfont/Argument.vala:285 53 msgid "show this message" 54 msgstr "Ukázat tuto zprávu" 55 56 #: libbirdfont/Argument.vala:286 57 msgid "write a log file" 58 msgstr "Zapsat soubor se zápisem" 59 60 #: libbirdfont/Argument.vala:287 61 msgid "enable Machintosh customizations" 62 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Mac" 63 64 #: libbirdfont/Argument.vala:288 65 msgid "enable Windows customizations" 66 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Windows" 67 68 #: libbirdfont/Argument.vala:289 69 msgid "don't translate" 70 msgstr "Nepřekládat" 71 72 #: libbirdfont/Argument.vala:290 73 msgid "sleep between each command in test suite" 74 msgstr "Čekat chvíli před každým spuštěním příkazu ve zkušební sadě" 75 76 #: libbirdfont/Argument.vala:291 77 msgid "run test case" 78 msgstr "Spustit vybranou zkušební sadu" 79 80 #: libbirdfont/BackgroundSelectionTool.vala:23 81 msgid "Select background" 82 msgstr "Vybrat pozadí" 83 84 #: libbirdfont/BackgroundTab.vala:47 libbirdfont/BackgroundTools.vala:26 85 msgid "Background Image" 86 msgstr "Obrázek pozadí" 87 88 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:44 89 msgid "Move, resize and rotate background image" 90 msgstr "Posunout, změnit velikost a otočit obrázek pozadí" 91 92 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:246 93 msgid "Select background image" 94 msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 95 96 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:27 97 msgid "Images" 98 msgstr "Obrázky" 99 100 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:34 libbirdfont/FileDialogTab.vala:94 101 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:106 102 msgid "Files" 103 msgstr "Soubory" 104 105 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:38 106 msgid "Parts" 107 msgstr "Části" 108 109 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:53 libbirdfont/Glyph.vala:2348 110 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:181 111 msgid "Add" 112 msgstr "Přidat" 113 114 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:122 115 msgid "Select Glyph" 116 msgstr "Vybrat znak" 117 118 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:231 libbirdfont/LoadCallback.vala:102 119 #: libbirdfont/Menu.vala:50 120 msgid "Open" 121 msgstr "Otevřít" 122 123 #: libbirdfont/BezierTool.vala:91 124 msgid "Create Beziér curves" 125 msgstr "Vytvořit Bézierovy křivky" 126 127 #: libbirdfont/BezierTool.vala:95 128 msgid "line" 129 msgstr "čára" 130 131 #: libbirdfont/BezierTool.vala:99 132 msgid "corner" 133 msgstr "Roh" 134 135 #: libbirdfont/BezierTool.vala:103 136 msgid "on axis" 137 msgstr "na ose" 138 139 #: libbirdfont/CircleTool.vala:36 140 msgid "Circle" 141 msgstr "Kruh" 142 143 #: libbirdfont/CutBackgroundTool.vala:38 144 msgid "Crop background image" 145 msgstr "Oříznout obrázek pozadí" 146 147 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:25 148 msgid "Default Language" 149 msgstr "Výchozí jazyk" 150 151 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:26 152 msgid "Private Use Area" 153 msgstr "Rozsah pro vlasní znaky" 154 155 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:28 156 msgid "Chinese" 157 msgstr "Čínština" 158 159 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:29 160 msgid "English" 161 msgstr "Angličtina" 162 163 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:30 164 msgid "Greek" 165 msgstr "Řečtina" 166 167 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:31 168 msgid "Japanese" 169 msgstr "Japonština" 170 171 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:32 172 msgid "Javanese" 173 msgstr "Javánština" 174 175 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:33 176 msgid "Latin" 177 msgstr "Latina" 178 179 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:34 180 msgid "Russian" 181 msgstr "Ruština" 182 183 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:35 184 msgid "Swedish" 185 msgstr "Švédština" 186 187 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:36 188 msgid "Thai" 189 msgstr "Thajština" 190 191 #. / All lower case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 192 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:118 libbirdfont/ExportTool.vala:420 193 msgid "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" 194 msgstr "" 195 "a á b c č d ď e é ě f g h i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y " 196 "ý z ž" 197 198 #. / All upper case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 199 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:121 libbirdfont/ExportTool.vala:421 200 msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" 201 msgstr "" 202 "A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y " 203 "Ý Z Ž" 204 205 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:66 206 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:277 libbirdfont/ExportSettings.vala:133 207 #: libbirdfont/Menu.vala:479 libbirdfont/TableLayout.vala:203 208 msgid "Name and Description" 209 msgstr "Název a popis" 210 211 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:70 libbirdfont/MenuTab.vala:98 212 msgid "PostScript Name" 213 msgstr "Název PostScript" 214 215 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:80 libbirdfont/MenuTab.vala:103 216 #: libbirdfont/MenuTab.vala:695 217 msgid "Name" 218 msgstr "Název" 219 220 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:90 libbirdfont/MenuTab.vala:108 221 msgid "Style" 222 msgstr "Styl" 223 224 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:100 225 msgid "Bold" 226 msgstr "Tučné" 227 228 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:109 229 msgid "Italic" 230 msgstr "Kurzíva" 231 232 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:119 233 msgid "Weight" 234 msgstr "Tloušťka" 235 236 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:129 libbirdfont/MenuTab.vala:113 237 msgid "Full Name (Name and Style)" 238 msgstr "Celý název (název a styl)" 239 240 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:140 libbirdfont/MenuTab.vala:118 241 msgid "Unique Identifier" 242 msgstr "Jedinečný identifikátor" 243 244 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:150 libbirdfont/ImportUtils.vala:156 245 #: libbirdfont/Menu.vala:486 libbirdfont/Menu.vala:488 246 #: libbirdfont/VersionList.vala:265 247 msgid "Version" 248 msgstr "Verze" 249 250 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:160 251 msgid "Description" 252 msgstr "Popis" 253 254 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:171 255 msgid "Copyright" 256 msgstr "Autorská práva" 257 258 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:183 259 msgid "License" 260 msgstr "Licence" 261 262 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:195 263 msgid "License URL" 264 msgstr "URL Licence" 265 266 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:207 267 msgid "Trademark" 268 msgstr "ochranná známka" 269 270 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:219 271 msgid "Manufacturer" 272 msgstr "Výrobce" 273 274 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:230 275 msgid "Designer" 276 msgstr "Návrhář" 277 278 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:241 279 msgid "Vendor URL" 280 msgstr "URL dodavatele" 281 282 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:252 283 msgid "Designer URL" 284 msgstr "Adresa návrháře (URL)" 285 286 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:119 287 msgid "Drawing Tools" 288 msgstr "Nástroje na kreslení" 289 290 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:120 291 msgid "Control Point" 292 msgstr "Ovládací bod" 293 294 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:122 libbirdfont/Menu.vala:247 295 msgid "Layers" 296 msgstr "Vrstvy" 297 298 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:123 299 msgid "Stroke" 300 msgstr "Tah" 301 302 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:124 303 msgid "Geometrical Shapes" 304 msgstr "Geometrické tvary" 305 306 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:125 libbirdfont/OverviewTools.vala:40 307 msgid "Zoom" 308 msgstr "Zvětšení" 309 310 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:126 311 msgid "Guidelines & Grid" 312 msgstr "Pomocné linky a mřížka" 313 314 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:131 315 msgid "Grid Size" 316 msgstr "Velikost mřížky" 317 318 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:190 319 msgid "Move canvas" 320 msgstr "Posunout pracovní plochu" 321 322 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:198 323 msgid "Delete" 324 msgstr "Smazat" 325 326 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:205 327 msgid "Select all points or paths" 328 msgstr "Vybrat všechny body nebo cesty" 329 330 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:221 libbirdfont/Menu.vala:99 331 msgid "Undo" 332 msgstr "Zpět" 333 334 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:228 335 msgid "Insert new points on path" 336 msgstr "Vložit nové body do cesty" 337 338 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:237 339 msgid "Create quadratic Bézier curves" 340 msgstr "Vytvářet kvadratické Bézierovy křivky" 341 342 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:246 343 msgid "Create cubic Bézier curves" 344 msgstr "Vytvářet kubické Bézierovy křivky" 345 346 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:255 347 msgid "Quadratic path with two line handles" 348 msgstr "Kvadratická cesta se dvěma úchopy" 349 350 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:264 351 msgid "Convert selected points" 352 msgstr "Převést vybrané body" 353 354 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:275 355 msgid "X coordinate" 356 msgstr "Souřadnice x" 357 358 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:319 359 msgid "Y coordinate" 360 msgstr "Souřadnice y" 361 362 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:362 363 msgid "Rotation" 364 msgstr "Otočit" 365 366 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:401 367 msgid "Width" 368 msgstr "Šířka" 369 370 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:426 371 msgid "Height" 372 msgstr "Výška" 373 374 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:469 375 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" 376 msgstr "Svázat úchopy křivky vybraných bodů úprav" 377 378 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:520 379 msgid "Symmetrical handles" 380 msgstr "Souměrné úchopy" 381 382 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:550 383 msgid "Convert segment to line." 384 msgstr "Převést část na čáru." 385 386 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:558 387 msgid "Create counter from outline" 388 msgstr "Obrátit cestu" 389 390 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:561 391 msgid "Scale object to font top/baseline" 392 msgstr "" 393 394 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:570 395 msgid "Close path" 396 msgstr "Uzavřít cestu" 397 398 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:592 399 msgid "Move to path to the bottom of the layer" 400 msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 401 402 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:606 403 msgid "Flip path vertically" 404 msgstr "Zrcadlit svisle" 405 406 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:614 407 msgid "Flip path horizontally" 408 msgstr "Zrcadlit vodorovně" 409 410 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:623 411 msgid "Set size for background image" 412 msgstr "Nastavit velikost obrázku pozadí" 413 414 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:661 415 msgid "Show/hide background image" 416 msgstr "Ukázat/Skrýt obrázek pozadí" 417 418 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:672 419 msgid "Insert a new background image" 420 msgstr "Vložit nový obrázek pozadí" 421 422 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:686 libbirdfont/ThemeTab.vala:151 423 msgid "High contrast" 424 msgstr "Vysoký kontrast" 425 426 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:700 427 msgid "Set background threshold" 428 msgstr "Nastavit práh pro pozadí" 429 430 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:719 431 msgid "Amount of autotrace details" 432 msgstr "Podrobnost automatického obkreslení" 433 434 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:738 435 msgid "Autotrace simplification" 436 msgstr "Zjednodušení automatického obkreslení" 437 438 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:748 439 msgid "Autotrace background image" 440 msgstr "Automaticky obkreslit obrázek pozadí" 441 442 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:756 443 msgid "Delete background image" 444 msgstr "Smazat obrázek pozadí" 445 446 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:763 447 msgid "Add layer" 448 msgstr "Přidat vrstvu" 449 450 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:773 451 msgid "Show layers" 452 msgstr "Ukázat vrstvy" 453 454 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:783 455 msgid "Apply stroke" 456 msgstr "Použít tah" 457 458 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:817 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 459 msgid "Stroke width" 460 msgstr "Šířka tahu" 461 462 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:859 463 msgid "Create outline form stroke" 464 msgstr "Vytvořit obrys z tahu" 465 466 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:868 467 msgid "Butt line cap" 468 msgstr "Nepřesahující konec" 469 470 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:892 471 msgid "Round line cap" 472 msgstr "Zaoblený konec" 473 474 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:917 475 msgid "Square line cap" 476 msgstr "Čtvercový konec" 477 478 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:986 479 msgid "Show guidelines" 480 msgstr "Zobrazit pomocné linky" 481 482 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:998 483 msgid "Show more guidelines" 484 msgstr "Ukázat více pomocných linek" 485 486 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1014 487 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" 488 msgstr "Zobrazit pomocné linky horního a dolního okraje" 489 490 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1038 491 msgid "Lock guides and grid" 492 msgstr "Zamknout vodítka a mřížku" 493 494 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1080 495 msgid "Zoom Out More" 496 msgstr "Oddálit více" 497 498 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1089 499 msgid "Show full glyph" 500 msgstr "Ukázat celý znak" 501 502 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1096 503 msgid "Fit in view" 504 msgstr "Přizpůsobit velikosti okna" 505 506 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1103 507 msgid "Zoom in on background image" 508 msgstr "Přiblížit na obrázek pozadí" 509 510 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1113 511 msgid "Previous view" 512 msgstr "Předchozí zobrazení" 513 514 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1119 515 msgid "Next view" 516 msgstr "Další zobrazení" 517 518 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1327 519 msgid "Background Tools" 520 msgstr "Nástroje pro práci s pozadím" 521 522 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1342 523 msgid "Control Points" 524 msgstr "Ovládací body" 525 526 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1358 527 msgid "Object Tools" 528 msgstr "Nástroje pro práci s předměty" 529 530 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1521 531 msgid "Set size for grid" 532 msgstr "Nastavit velikost mřížky" 533 534 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:41 libbirdfont/ExportSettings.vala:185 535 #: libbirdfont/Menu.vala:309 536 msgid "Export Settings" 537 msgstr "Nastavení ukládání" 538 539 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:45 libbirdfont/ExportSettings.vala:60 540 msgid "File Name" 541 msgstr "Název souboru" 542 543 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:75 544 msgid "Units Per Em" 545 msgstr "Jednotky za Em" 546 547 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:94 libbirdfont/RecentFiles.vala:73 548 msgid "Folder" 549 msgstr "Složka" 550 551 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:98 552 msgid "Formats" 553 msgstr "Formáty" 554 555 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:139 556 msgid "Export" 557 msgstr "Vyvést" 558 559 #: libbirdfont/ExportTool.vala:209 libbirdfont/Menu.vala:64 560 #: libbirdfont/MenuTab.vala:354 libbirdfont/SaveCallback.vala:68 561 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 562 msgid "Save" 563 msgstr "Uložit" 564 565 #: libbirdfont/ExportTool.vala:419 566 msgid "Alphabet" 567 msgstr "Abeceda" 568 569 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:17 libbirdfont/ImportUtils.vala:17 570 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 571 msgid "Usage:" 572 msgstr "Použití:" 573 574 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:20 birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 575 msgid "print this message" 576 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou" 577 578 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:21 579 msgid "write files to this directory" 580 msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře" 581 582 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:22 583 msgid "write svg file" 584 msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG" 585 586 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:23 587 msgid "write ttf and eot file" 588 msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT" 589 590 #: libbirdfont/ExportUtils.vala:130 591 msgid "Can't find output directory" 592 msgstr "Výstupní adresář se nepodařilo nalézt" 593 594 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:79 595 msgid "Select a Folder" 596 msgstr "Vybrat složku" 597 598 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:83 599 msgid "Folders" 600 msgstr "Složky" 601 602 #: libbirdfont/FileTools.vala:31 603 msgid "New font" 604 msgstr "Nova fonte" 605 606 #: libbirdfont/FileTools.vala:37 607 msgid "Open font" 608 msgstr "Otevřít písmo" 609 610 #: libbirdfont/FileTools.vala:43 611 msgid "Save font" 612 msgstr "Uložit písmo" 613 614 #: libbirdfont/FileTools.vala:49 libbirdfont/Menu.vala:472 615 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:225 libbirdfont/SettingsTab.vala:31 616 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:159 617 msgid "Settings" 618 msgstr "Nastavení" 619 620 #: libbirdfont/FileTools.vala:55 libbirdfont/ThemeTab.vala:42 621 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:162 622 msgid "Themes" 623 msgstr "Motivy" 624 625 #: libbirdfont/Glyph.vala:496 626 msgid "top margin" 627 msgstr "Horní okraj" 628 629 #: libbirdfont/Glyph.vala:503 630 msgid "top" 631 msgstr "nahoře" 632 633 #: libbirdfont/Glyph.vala:510 634 msgid "x-height" 635 msgstr "výška x" 636 637 #: libbirdfont/Glyph.vala:519 638 msgid "baseline" 639 msgstr "účaří" 640 641 #: libbirdfont/Glyph.vala:526 642 msgid "bottom" 643 msgstr "dole" 644 645 #: libbirdfont/Glyph.vala:532 646 msgid "bottom margin" 647 msgstr "dolní okraj" 648 649 #: libbirdfont/Glyph.vala:538 650 msgid "left" 651 msgstr "vlevo" 652 653 #: libbirdfont/Glyph.vala:547 654 msgid "right" 655 msgstr "vpravo" 656 657 #: libbirdfont/Glyph.vala:2348 658 msgid "Guide" 659 msgstr "Vodítko" 660 661 #: libbirdfont/GridTool.vala:38 662 msgid "Show grid" 663 msgstr "Ukázat mřížku" 664 665 #: libbirdfont/GuideTab.vala:46 libbirdfont/GuideTab.vala:57 666 msgid "Guides" 667 msgstr "Vodítka" 668 669 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:33 670 msgid "Zoom in" 671 msgstr "Přiblížit" 672 673 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:40 674 msgid "Zoom out" 675 msgstr "Oddálit" 676 677 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:47 678 msgid "Convert the last segment to a straight line" 679 msgstr "Převést poslední část na rovnou čáru" 680 681 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:55 682 msgid "Convert the last control point to a corner node" 683 msgstr "Převést poslední kotevní bod na rohový bod" 684 685 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:63 686 msgid "Move handle along axis" 687 msgstr "Posunout úchop podél osy" 688 689 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:19 690 msgid "BF-FILE" 691 msgstr "Soubor BF" 692 693 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:19 694 msgid "SVG-FILES ..." 695 msgstr "Soubory SVG..." 696 697 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:54 libbirdfont/ImportUtils.vala:62 698 msgid "does not exist." 699 msgstr "neexistuje." 700 701 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:63 702 msgid "A new font will be created." 703 msgstr "Bude vytvořeno nové písmo." 704 705 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:85 706 msgid "Failed to import" 707 msgstr "Nepodařilo se zavést" 708 709 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:86 710 msgid "Aborting" 711 msgstr "Ruší se" 712 713 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:119 714 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." 715 msgstr "není název znaku nebo hodnota Unicode." 716 717 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:120 718 msgid "Unicode values must start with U+." 719 msgstr "Hodnoty Unicode musí začínat na U+." 720 721 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:146 722 msgid "Adding" 723 msgstr "Přidává se" 724 725 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:150 726 msgid "to" 727 msgstr "do" 728 729 #: libbirdfont/ImportUtils.vala:152 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:105 730 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:42 731 msgid "Glyph" 732 msgstr "Znak" 733 734 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:97 libbirdfont/KerningDisplay.vala:877 735 msgid "Kerning" 736 msgstr "Podřezávání" 737 738 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:105 739 msgid "The current kerning class is malformed." 740 msgstr "Nynější třída podřezávání je chybná." 741 742 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:106 743 msgid "Add single characters separated by space and ranges on the form A-Z." 744 msgstr "" 745 "Přidat jednotlivé znaky oddělené mezerou nebo rozsahy používající formát A-Z." 746 747 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:107 748 msgid "Type “space” to kern the space character and “divis” to kern -." 749 msgstr "" 750 "Pro podřezání (vyrovnání) znaku mezery stiskněte „mezerník“ a pro podřezání " 751 "(vyrovnání) znaku spojovníku (-) pak klávesu pro „divis“." 752 753 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:678 libbirdfont/OverviewTools.vala:78 754 msgid "Unicode" 755 msgstr "Unicode" 756 757 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:678 758 msgid "Insert" 759 msgstr "Vložit" 760 761 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:877 libbirdfont/MainWindow.vala:235 762 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:37 libbirdfont/SpinButton.vala:208 763 msgid "Close" 764 msgstr "Zavřít" 765 766 #: libbirdfont/KerningList.vala:54 libbirdfont/KerningList.vala:111 767 msgid "Kerning Pairs" 768 msgstr "Dvojice podřezávání" 769 770 #: libbirdfont/KerningList.vala:57 771 msgid "No kerning pairs created." 772 msgstr "Nevytvořeny žádné dvojice podřezávání" 773 774 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/KerningTools.vala:85 775 msgid "Kerning class" 776 msgstr "Třída podřezávání" 777 778 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/LayerLabel.vala:144 779 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 libbirdfont/Ligatures.vala:133 780 #: libbirdfont/Ligatures.vala:156 libbirdfont/Ligatures.vala:188 781 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 libbirdfont/SpacingTab.vala:232 782 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:276 libbirdfont/SpinButton.vala:208 783 #: libbirdfont/Theme.vala:687 784 msgid "Set" 785 msgstr "Nastavit" 786 787 #: libbirdfont/KerningStrings.vala:65 788 msgid "Load kerning strings" 789 msgstr "Nahrát řetězce podřezávání" 790 791 #: libbirdfont/KerningTools.vala:56 792 msgid "Kerning Tools" 793 msgstr "Nástroje na podřezávání" 794 795 #: libbirdfont/KerningTools.vala:63 libbirdfont/SpacingTools.vala:31 796 msgid "Font Size" 797 msgstr "Velikost písma" 798 799 #: libbirdfont/KerningTools.vala:82 800 msgid "Create new kerning class." 801 msgstr "Vytvořit novou třídu podřezávání (vyrovnání)." 802 803 #: libbirdfont/KerningTools.vala:93 804 msgid "Use text input to enter kerning values." 805 msgstr "Zadat hodnoty podřezání (vyrovnání) přímo." 806 807 #: libbirdfont/KerningTools.vala:101 libbirdfont/SpacingTools.vala:52 808 msgid "Insert glyph from overview" 809 msgstr "Vložit znak z přehledu" 810 811 #: libbirdfont/KerningTools.vala:116 libbirdfont/SpacingTools.vala:67 812 msgid "Insert character by unicode value" 813 msgstr "Vložit znak podle hodnoty Unicode" 814 815 #: libbirdfont/KerningTools.vala:124 816 msgid "Open a text file with kerning strings first." 817 msgstr "Nejprve otevřít soubor s podřezávacími řetězci." 818 819 #: libbirdfont/KerningTools.vala:126 820 msgid "Previous kerning string" 821 msgstr "Předchozí podřezávací řetězec" 822 823 #: libbirdfont/KerningTools.vala:136 824 msgid "You have reached the beginning of the list." 825 msgstr "Dosáhl jste začátku seznamu." 826 827 #: libbirdfont/KerningTools.vala:145 828 msgid "Next kerning string" 829 msgstr "Další podřezávací řetězec " 830 831 #: libbirdfont/KerningTools.vala:155 832 msgid "You have reached the end of the list." 833 msgstr "Dosáhl jste konce seznamu." 834 835 #: libbirdfont/KerningTools.vala:164 836 msgid "Substitutions" 837 msgstr "Nahrazení" 838 839 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:28 libbirdfont/OverviewTools.vala:39 840 msgid "Character Sets" 841 msgstr "Znakové sady" 842 843 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:68 844 msgid "Character Set" 845 msgstr "Znaková sada" 846 847 #: libbirdfont/LayerLabel.vala:144 848 msgid "Layer" 849 msgstr "Vrstva" 850 851 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 852 msgid "character sequence" 853 msgstr "kombinace znaků" 854 855 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 856 msgid "ligature" 857 msgstr "slitek" 858 859 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 860 msgid "substitution" 861 msgstr "nahrazení" 862 863 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 864 msgid "beginning" 865 msgstr "začátek" 866 867 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 868 msgid "middle" 869 msgstr "prostředek" 870 871 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 872 msgid "end" 873 msgstr "konec" 874 875 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 876 msgid "New Ligature" 877 msgstr "Nový slitek" 878 879 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 880 msgid "New Contextual Substitution" 881 msgstr "Nová náhrada vyplývající ze souvislosti" 882 883 #: libbirdfont/LigatureList.vala:115 884 msgid "Contextual Substitutions" 885 msgstr "Náhrady vyplývající ze souvislostí" 886 887 #: libbirdfont/LigatureList.vala:126 libbirdfont/LigatureList.vala:140 888 #: libbirdfont/Menu.vala:427 889 msgid "Ligatures" 890 msgstr "Slitky" 891 892 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 893 msgid "Beginning" 894 msgstr "Začátek" 895 896 #: libbirdfont/Ligatures.vala:133 897 msgid "Middle" 898 msgstr "Prostředek" 899 900 #: libbirdfont/Ligatures.vala:156 901 msgid "End" 902 msgstr "Konec" 903 904 #: libbirdfont/Ligatures.vala:188 905 msgid "Ligature" 906 msgstr "Slitek" 907 908 #: libbirdfont/Line.vala:157 909 msgid "Position" 910 msgstr "Poloha" 911 912 #: libbirdfont/Line.vala:157 913 msgid "Move" 914 msgstr "Posunout" 915 916 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:29 917 msgid "This font was made with a newer version of Birdfont." 918 msgstr "Toto písmo bylo uděláno v novější verzi Birdfontu." 919 920 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:30 921 msgid "You need to upgrade your version of Birdfont." 922 msgstr "Potřebujete povýšit verzi Birdfontu." 923 924 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:34 925 msgid "This font was made with an old version of Birdfont." 926 msgstr "Toto písmo bylo uděláno ve staré verzi Birdfontu." 927 928 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:35 929 msgid "You need an older version of Birdfont to open it." 930 msgstr "K jeho otevření potřebujete starší verzi Birdfontu." 931 932 #: libbirdfont/MainWindow.vala:235 933 msgid "Glyph sequence" 934 msgstr "Pořadí znaků" 935 936 #: libbirdfont/Menu.vala:37 937 msgid "File" 938 msgstr "Soubor" 939 940 #: libbirdfont/Menu.vala:43 941 msgid "New" 942 msgstr "Nový" 943 944 #: libbirdfont/Menu.vala:57 libbirdfont/RecentFiles.vala:81 945 msgid "Recent Files" 946 msgstr "Nedávno otevřené soubory" 947 948 #: libbirdfont/Menu.vala:71 949 msgid "Save As" 950 msgstr "Uložit jako" 951 952 #: libbirdfont/Menu.vala:78 953 msgid "Select Character Set" 954 msgstr "Vybrat znakovou sadu" 955 956 #: libbirdfont/Menu.vala:85 957 msgid "Quit" 958 msgstr "Ukončit" 959 960 #: libbirdfont/Menu.vala:93 961 msgid "Edit" 962 msgstr "Úpravy" 963 964 #: libbirdfont/Menu.vala:106 965 msgid "Redo" 966 msgstr "Znovu" 967 968 #: libbirdfont/Menu.vala:113 969 msgid "Copy" 970 msgstr "Kopírovat" 971 972 #: libbirdfont/Menu.vala:120 973 msgid "Paste" 974 msgstr "Vložit" 975 976 #: libbirdfont/Menu.vala:127 977 msgid "Paste In Place" 978 msgstr "Přepsat" 979 980 #: libbirdfont/Menu.vala:134 981 msgid "Select All Paths" 982 msgstr "Vybrat všechny cesty" 983 984 #: libbirdfont/Menu.vala:141 985 msgid "Select All Glyphs" 986 msgstr "Vybrat všechny znaky" 987 988 #: libbirdfont/Menu.vala:148 989 msgid "Move To Baseline" 990 msgstr "Přesunout na účaří" 991 992 #: libbirdfont/Menu.vala:155 libbirdfont/OverView.vala:248 993 #: libbirdfont/OverView.vala:267 994 msgid "Search" 995 msgstr "Hledat" 996 997 #: libbirdfont/Menu.vala:162 998 msgid "Simplify Path" 999 msgstr "Zjednodušit cestu" 1000 1001 #: libbirdfont/Menu.vala:169 1002 msgid "Merge Paths" 1003 msgstr "Sloučit cesty" 1004 1005 #: libbirdfont/Menu.vala:176 1006 msgid "Close Path" 1007 msgstr "Uzavřít cestu" 1008 1009 #: libbirdfont/Menu.vala:183 1010 msgid "Glyph Sequence" 1011 msgstr "Pořadí znaků" 1012 1013 #: libbirdfont/Menu.vala:190 1014 msgid "Set Background Glyph" 1015 msgstr "Nastavit znak pozadí" 1016 1017 #: libbirdfont/Menu.vala:197 1018 msgid "Remove Background Glyph" 1019 msgstr "Odstranit znak pozadí" 1020 1021 #: libbirdfont/Menu.vala:204 1022 msgid "Create Guide" 1023 msgstr "Vytvořit vodítko" 1024 1025 #: libbirdfont/Menu.vala:211 1026 msgid "List Guides" 1027 msgstr "Uvést vodítka" 1028 1029 #: libbirdfont/Menu.vala:218 1030 msgid "Select Point Above" 1031 msgstr "Vybrat výše ležící bod" 1032 1033 #: libbirdfont/Menu.vala:225 1034 msgid "Select Next Point" 1035 msgstr "Vybrat další bod" 1036 1037 #: libbirdfont/Menu.vala:232 1038 msgid "Select Previous Point" 1039 msgstr "Vybrat předchozí bod" 1040 1041 #: libbirdfont/Menu.vala:239 1042 msgid "Select Point Below" 1043 msgstr "Vybrat níže ležící bod" 1044 1045 #: libbirdfont/Menu.vala:253 1046 msgid "Move Layer Up" 1047 msgstr "Posunout vrstvu nahoru" 1048 1049 #: libbirdfont/Menu.vala:260 1050 msgid "Move Layer Down" 1051 msgstr "Posunout vrstvu dolů" 1052 1053 #: libbirdfont/Menu.vala:268 1054 msgid "Import and Export" 1055 msgstr "Zavedení a vyvedení" 1056 1057 #: libbirdfont/Menu.vala:274 1058 msgid "Export Fonts" 1059 msgstr "Vyvést písma" 1060 1061 #: libbirdfont/Menu.vala:281 1062 msgid "Export Glyph as SVG" 1063 msgstr "Vyvést znak jako SVG" 1064 1065 #: libbirdfont/Menu.vala:288 1066 msgid "Import SVG file" 1067 msgstr "Zavést soubor SVG" 1068 1069 #: libbirdfont/Menu.vala:295 1070 msgid "Import SVG folder" 1071 msgstr "Zavést složku SVG" 1072 1073 #: libbirdfont/Menu.vala:302 1074 msgid "Import Background Image" 1075 msgstr "Zavést obrázek pozadí" 1076 1077 #: libbirdfont/Menu.vala:316 libbirdfont/Preview.vala:27 1078 msgid "Preview" 1079 msgstr "Náhled" 1080 1081 #: libbirdfont/Menu.vala:324 1082 msgid "Tab" 1083 msgstr "Karta" 1084 1085 #: libbirdfont/Menu.vala:330 1086 msgid "Next Tab" 1087 msgstr "Další karta" 1088 1089 #: libbirdfont/Menu.vala:337 1090 msgid "Previous Tab" 1091 msgstr "Předchozí karta" 1092 1093 #: libbirdfont/Menu.vala:344 1094 msgid "Close Tab" 1095 msgstr "Zavřít kartu" 1096 1097 #: libbirdfont/Menu.vala:351 1098 msgid "Close All Tabs" 1099 msgstr "Zavřít všechny karty" 1100 1101 #: libbirdfont/Menu.vala:359 1102 msgid "Spacing and Kerning" 1103 msgstr "Rozestupy a podřezávání" 1104 1105 #: libbirdfont/Menu.vala:365 1106 msgid "Show Spacing Tab" 1107 msgstr "Ukázat kartu prostrkávání (rozestupů)" 1108 1109 #: libbirdfont/Menu.vala:372 1110 msgid "Show Kerning Tab" 1111 msgstr "Ukázat kartu podřezávání (vyrovnání)" 1112 1113 #: libbirdfont/Menu.vala:379 1114 msgid "List Kerning Pairs" 1115 msgstr "Vypsat dvojice podřezávání (vyrovnání)" 1116 1117 #: libbirdfont/Menu.vala:386 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 1118 msgid "Spacing Classes" 1119 msgstr "Třídy prostrkávání (rozestupů)" 1120 1121 #: libbirdfont/Menu.vala:393 1122 msgid "Select Next Kerning Pair" 1123 msgstr "Vybrat další dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1124 1125 #: libbirdfont/Menu.vala:402 1126 msgid "Select Previous Kerning Pair" 1127 msgstr "Vybrat předchozí dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1128 1129 #: libbirdfont/Menu.vala:411 1130 msgid "Load Kerning Strings" 1131 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce" 1132 1133 #: libbirdfont/Menu.vala:418 1134 msgid "Reload Kerning Strings" 1135 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce znovu" 1136 1137 #: libbirdfont/Menu.vala:433 1138 msgid "Show Ligatures" 1139 msgstr "Ukázat slitky" 1140 1141 #: libbirdfont/Menu.vala:440 1142 msgid "Add Ligature" 1143 msgstr "Přidat slitek" 1144 1145 #: libbirdfont/Menu.vala:449 1146 msgid "Git" 1147 msgstr "Git" 1148 1149 #: libbirdfont/Menu.vala:455 1150 msgid "Save As .bfp" 1151 msgstr "Uložit jako BFP" 1152 1153 #: libbirdfont/Menu.vala:464 libbirdfont/OverView.vala:470 1154 msgid "Overview" 1155 msgstr "Přehled" 1156 1157 #: libbirdfont/MenuItem.vala:82 1158 msgid "UP" 1159 msgstr "NAHORU" 1160 1161 #: libbirdfont/MenuItem.vala:85 1162 msgid "DOWN" 1163 msgstr "DOLŮ" 1164 1165 #: libbirdfont/MenuItem.vala:88 1166 msgid "LEFT" 1167 msgstr "VLEVO" 1168 1169 #: libbirdfont/MenuItem.vala:91 1170 msgid "RIGHT" 1171 msgstr "VPRAVO" 1172 1173 #: libbirdfont/MenuTab.vala:95 1174 msgid "Missing metadata in font:" 1175 msgstr "V písmu chybějící popisná data:" 1176 1177 #: libbirdfont/MenuTab.vala:128 1178 msgid "" 1179 "You need to choose a different name for the TTF file with Mac adjustmets." 1180 msgstr "Pro soubor TTF s úpravami Mac musíte vybrat jiný název." 1181 1182 #: libbirdfont/MenuTab.vala:146 1183 msgid "You need to save your font before exporting it." 1184 msgstr "Před vyvedením musíte písmo uložit." 1185 1186 #: libbirdfont/MenuTab.vala:189 1187 msgid "Menu" 1188 msgstr "Nabídka" 1189 1190 #: libbirdfont/MenuTab.vala:695 1191 msgid "Add ligature" 1192 msgstr "Přidat slitek" 1193 1194 #: libbirdfont/MoveTool.vala:41 1195 msgid "Move paths" 1196 msgstr "Posunout cesty" 1197 1198 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:102 libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:167 1199 msgid "Glyph Substitutions" 1200 msgstr "Náhrady znaků" 1201 1202 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:108 1203 msgid "New glyph" 1204 msgstr "Nový znak" 1205 1206 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:115 1207 msgid "Replacement" 1208 msgstr "Nahrazení" 1209 1210 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:120 1211 msgid "Tag" 1212 msgstr "Značka" 1213 1214 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:181 1215 msgid "Glyph name" 1216 msgstr "Název znaku" 1217 1218 #: libbirdfont/OtfFeatureTable.vala:200 1219 msgid "All glyphs must have unique names." 1220 msgstr "Všechny znaky musí mít jedinečné názvy." 1221 1222 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:47 1223 msgid "Stylistic Alternate" 1224 msgstr "" 1225 1226 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:49 1227 msgid "Small Caps" 1228 msgstr "Kapitálky" 1229 1230 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:51 1231 msgid "Capitals to Small Caps" 1232 msgstr "Velká písmena na kapitálky" 1233 1234 #: libbirdfont/OtfLabel.vala:53 1235 msgid "Swashes" 1236 msgstr "Ozdobná písmena" 1237 1238 #: libbirdfont/OverView.vala:248 libbirdfont/OverView.vala:267 1239 msgid "Filter" 1240 msgstr "Filtr" 1241 1242 #: libbirdfont/OverView.vala:625 1243 msgid "No glyphs in this view." 1244 msgstr "Žádné znaky v tomto zobrazení." 1245 1246 #: libbirdfont/OverView.vala:1432 1247 msgid "See also:" 1248 msgstr "Další podrobnosti:" 1249 1250 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:30 1251 msgid "Overwrite TTF file?" 1252 msgstr "Přepsat soubor TTF?" 1253 1254 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:31 1255 msgid "Overwrite" 1256 msgstr "Přepsat" 1257 1258 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:32 1259 #: libbirdfont/OverwriteBfFile.vala:34 libbirdfont/SaveDialog.vala:50 1260 msgid "Cancel" 1261 msgstr "Zrušit" 1262 1263 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:33 1264 msgid "Yes, don't ask again." 1265 msgstr "Ano, tento dotaz již příště nezobrazovat." 1266 1267 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:41 libbirdfont/OverviewTools.vala:119 1268 msgid "Transform" 1269 msgstr "Přeměnit" 1270 1271 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:43 1272 msgid "Multi-Master" 1273 msgstr "" 1274 1275 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:56 1276 msgid "All Glyphs" 1277 msgstr "Všechny znaky" 1278 1279 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:66 1280 msgid "Default" 1281 msgstr "Výchozí" 1282 1283 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:93 1284 msgid "Skew" 1285 msgstr "Zkosení" 1286 1287 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:106 1288 msgid "Resize" 1289 msgstr "Změnit velikost" 1290 1291 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:134 1292 msgid "Create alternate" 1293 msgstr "Vytvořit náhražku" 1294 1295 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:138 1296 msgid "Set curve orientation" 1297 msgstr "Nastavit natočení křivky" 1298 1299 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:156 1300 #, fuzzy 1301 msgid "Master Size" 1302 msgstr "Velikost mřížky" 1303 1304 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:171 1305 #, fuzzy 1306 msgid "Create new master font" 1307 msgstr "Criar uma nova fonte" 1308 1309 #: libbirdfont/OverwriteBfFile.vala:25 1310 msgid "This file already exists. Do you want to replace it?" 1311 msgstr "" 1312 1313 #: libbirdfont/OverwriteBfFile.vala:27 1314 msgid "Replace" 1315 msgstr "" 1316 1317 #: libbirdfont/PenTool.vala:82 1318 msgid "Add new points" 1319 msgstr "Přidat nové body" 1320 1321 #: libbirdfont/PointTool.vala:24 1322 msgid "Move control points" 1323 msgstr "Posunout ovládací body" 1324 1325 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:27 1326 msgid "Reload webview" 1327 msgstr "Nahrát znovu webové zobrazení" 1328 1329 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:33 1330 msgid "Export fonts" 1331 msgstr "Vyvést písma" 1332 1333 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:39 1334 msgid "Generate html document" 1335 msgstr "Vytvořit soubor HTML" 1336 1337 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:62 1338 msgid "No fonts created yet" 1339 msgstr "Ještě nevytvořena žádná písma" 1340 1341 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:65 1342 msgid "Create a New Font" 1343 msgstr "Vytvořit nové písmo" 1344 1345 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:76 1346 msgid "Glyphs" 1347 msgstr "Znaky" 1348 1349 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:92 1350 msgid "Backups" 1351 msgstr "Zálohy" 1352 1353 #: libbirdfont/RectangleTool.vala:30 1354 msgid "Rectangle" 1355 msgstr "Obdélník" 1356 1357 #: libbirdfont/ResizeTool.vala:45 1358 msgid "Resize and rotate paths" 1359 msgstr "Změnit velikost a natočení cest" 1360 1361 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:36 1362 msgid "Save changes?" 1363 msgstr "Uložit změny?" 1364 1365 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:44 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:30 1366 msgid "Discard" 1367 msgstr "Zahodit" 1368 1369 #: libbirdfont/SaveDialogListener.vala:28 1370 msgid "Save?" 1371 msgstr "Uložit?" 1372 1373 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:80 1374 msgid "Precision for pen tool" 1375 msgstr "Přesnost pro nástroj psacího pera" 1376 1377 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:88 1378 msgid "Show or hide control point handles" 1379 msgstr "Ukázat nebo skrýt úchopy ovládacích bodů" 1380 1381 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:98 1382 msgid "Fill open paths." 1383 msgstr "Vyplnit otevřené cesty." 1384 1385 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:105 1386 msgid "Use TTF units." 1387 msgstr "Použít jednotky TTF." 1388 1389 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:108 1390 msgid "Number of points added by the freehand tool" 1391 msgstr "Počet bodů přidávaných nástrojem kreslení od ruky" 1392 1393 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:130 1394 msgid "Path simplification threshold" 1395 msgstr "Práh pro zjednodušení cesty" 1396 1397 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:149 1398 msgid "Color theme" 1399 msgstr "Téma barev" 1400 1401 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:151 1402 msgid "Key Bindings" 1403 msgstr "Přiřazení klávesových zkratek" 1404 1405 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 1406 msgid "Character" 1407 msgstr "Znak" 1408 1409 #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:69 1410 msgid "New spacing class" 1411 msgstr "Nová třída prostrkávání (rozestupů)" 1412 1413 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:36 1414 msgid "Spacing" 1415 msgstr "Rozestupy" 1416 1417 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:232 1418 msgid "Left" 1419 msgstr "Vlevo" 1420 1421 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:276 1422 msgid "Right" 1423 msgstr "Vpravo" 1424 1425 #: libbirdfont/SvgParser.vala:51 libbirdfont/SvgParser.vala:95 1426 msgid "Import" 1427 msgstr "Zavést" 1428 1429 #: libbirdfont/Theme.vala:421 1430 msgid "Canvas Background" 1431 msgstr "Pozadí plátna" 1432 1433 #: libbirdfont/Theme.vala:422 1434 msgid "Filled Stroke" 1435 msgstr "Vyplněný obrys" 1436 1437 #: libbirdfont/Theme.vala:423 1438 msgid "Stroke Color" 1439 msgstr "Barva tahu" 1440 1441 #: libbirdfont/Theme.vala:424 1442 msgid "Handle Color" 1443 msgstr "Barva úchopu" 1444 1445 #: libbirdfont/Theme.vala:425 1446 msgid "Fill Color" 1447 msgstr "Barva výplně" 1448 1449 #: libbirdfont/Theme.vala:426 1450 msgid "Selected Objects" 1451 msgstr "Vybrané objekty" 1452 1453 #: libbirdfont/Theme.vala:428 1454 msgid "Background 1" 1455 msgstr "Pozadí 1" 1456 1457 #: libbirdfont/Theme.vala:429 1458 msgid "Dialog Background" 1459 msgstr "Pozadí dialogu" 1460 1461 #: libbirdfont/Theme.vala:430 1462 msgid "Menu Background" 1463 msgstr "Pozadí nabídky" 1464 1465 #: libbirdfont/Theme.vala:431 1466 msgid "Default Background" 1467 msgstr "Výchozí pozadí" 1468 1469 #: libbirdfont/Theme.vala:433 1470 msgid "Checkbox Background" 1471 msgstr "Pozadí zaškrtávacího okénka" 1472 1473 #: libbirdfont/Theme.vala:435 1474 msgid "Foreground 1" 1475 msgstr "Popředí 1" 1476 1477 #: libbirdfont/Theme.vala:436 1478 msgid "Text Foreground" 1479 msgstr "Popředí textu" 1480 1481 #: libbirdfont/Theme.vala:437 1482 msgid "Table Border" 1483 msgstr "Okraj tabulky" 1484 1485 #: libbirdfont/Theme.vala:438 1486 msgid "Selection Border" 1487 msgstr "Okraj výběru" 1488 1489 #: libbirdfont/Theme.vala:439 1490 msgid "Overview Glyph" 1491 msgstr "Přehledový znak" 1492 1493 #: libbirdfont/Theme.vala:440 1494 msgid "Foreground Inverted" 1495 msgstr "Popředí obráceno" 1496 1497 #: libbirdfont/Theme.vala:441 1498 msgid "Menu Foreground" 1499 msgstr "Popředí nabídky" 1500 1501 #: libbirdfont/Theme.vala:442 1502 msgid "Selected Tab Foreground" 1503 msgstr "Popředí vybrané karty" 1504 1505 #: libbirdfont/Theme.vala:443 1506 msgid "Tab Separator" 1507 msgstr "Oddělovač karty" 1508 1509 #: libbirdfont/Theme.vala:445 1510 msgid "Highlighted 1" 1511 msgstr "Zvýrazněno 1" 1512 1513 #: libbirdfont/Theme.vala:446 1514 msgid "Highlighted Guide" 1515 msgstr "Zvýrazněné vodítko" 1516 1517 #: libbirdfont/Theme.vala:448 1518 msgid "Grid" 1519 msgstr "Mřížka" 1520 1521 #: libbirdfont/Theme.vala:450 1522 msgid "Guide 1" 1523 msgstr "Vodítko 1" 1524 1525 #: libbirdfont/Theme.vala:451 1526 msgid "Guide 2" 1527 msgstr "Vodítko 2" 1528 1529 #: libbirdfont/Theme.vala:452 1530 msgid "Guide 3" 1531 msgstr "Vodítko 3" 1532 1533 #: libbirdfont/Theme.vala:454 1534 msgid "Button Border 1" 1535 msgstr "Okraj tlačítka 1" 1536 1537 #: libbirdfont/Theme.vala:455 1538 msgid "Button Background 1" 1539 msgstr "Pozadí tlačítka 1" 1540 1541 #: libbirdfont/Theme.vala:456 1542 msgid "Button Border 2" 1543 msgstr "Okraj tlačítka 2" 1544 1545 #: libbirdfont/Theme.vala:457 1546 msgid "Button Background 2" 1547 msgstr "Pozadí tlačítka 2" 1548 1549 #: libbirdfont/Theme.vala:458 1550 msgid "Button Border 3" 1551 msgstr "Okraj tlačítka 3" 1552 1553 #: libbirdfont/Theme.vala:459 1554 msgid "Button Background 3" 1555 msgstr "Pozadí tlačítka 3" 1556 1557 #: libbirdfont/Theme.vala:460 1558 msgid "Button Border 4" 1559 msgstr "Okraj tlačítka 4" 1560 1561 #: libbirdfont/Theme.vala:461 1562 msgid "Button Background 4" 1563 msgstr "Pozadí tlačítka 4" 1564 1565 #: libbirdfont/Theme.vala:463 1566 msgid "Button Foreground" 1567 msgstr "Popředí tlačítka" 1568 1569 #: libbirdfont/Theme.vala:464 1570 msgid "Selected Button Foreground" 1571 msgstr "Popředí vybraného tlačítka" 1572 1573 #: libbirdfont/Theme.vala:466 1574 msgid "Tool Foreground" 1575 msgstr "Popředí nástroje" 1576 1577 #: libbirdfont/Theme.vala:467 1578 msgid "Selected Tool Foreground" 1579 msgstr "Popředí vybraného nástroje" 1580 1581 #: libbirdfont/Theme.vala:469 1582 msgid "Text Area Background" 1583 msgstr "Pozadí textové oblasti" 1584 1585 #: libbirdfont/Theme.vala:471 1586 msgid "Overview Item Border" 1587 msgstr "Okraj přehledové položky" 1588 1589 #: libbirdfont/Theme.vala:473 1590 msgid "Selected Overview Item" 1591 msgstr "Položka vybraného přehledu" 1592 1593 #: libbirdfont/Theme.vala:474 1594 msgid "Overview Item 1" 1595 msgstr "Položka přehledu 1" 1596 1597 #: libbirdfont/Theme.vala:475 1598 msgid "Overview Item 2" 1599 msgstr "Položka přehledu 2" 1600 1601 #: libbirdfont/Theme.vala:477 1602 msgid "Overview Selected Foreground" 1603 msgstr "Popředí vybraného přehledu" 1604 1605 #: libbirdfont/Theme.vala:478 1606 msgid "Overview Foreground" 1607 msgstr "Popředí přehledu" 1608 1609 #: libbirdfont/Theme.vala:480 1610 msgid "Glyph Count Background 1" 1611 msgstr "Pozadí počtu znaků 1" 1612 1613 #: libbirdfont/Theme.vala:481 1614 msgid "Glyph Count Background 2" 1615 msgstr "Pozadí počtu znaků 2" 1616 1617 #: libbirdfont/Theme.vala:483 1618 msgid "Dialog Shadow" 1619 msgstr "Stín dialogu" 1620 1621 #: libbirdfont/Theme.vala:485 1622 msgid "Selected Active Cubic Control Point" 1623 msgstr "Vybraný činný krychlový ovládací bod" 1624 1625 #: libbirdfont/Theme.vala:486 1626 msgid "Selected Cubic Control Point" 1627 msgstr "Vybraný krychlový ovládací bod" 1628 1629 #: libbirdfont/Theme.vala:487 1630 msgid "Active Cubic Control Point" 1631 msgstr "Činný krychlový ovládací bod" 1632 1633 #: libbirdfont/Theme.vala:488 1634 msgid "Cubic Control Point" 1635 msgstr "Krychlový ovládací bod" 1636 1637 #: libbirdfont/Theme.vala:490 1638 msgid "Selected Active Quadratic Control Point" 1639 msgstr "Vybraný činný čtvercový ovládací bod" 1640 1641 #: libbirdfont/Theme.vala:491 1642 msgid "Selected Quadratic Control Point" 1643 msgstr "Vybraný čtvercový ovládací bod" 1644 1645 #: libbirdfont/Theme.vala:492 1646 msgid "Active Quadratic Control Point" 1647 msgstr "Činný čtvercový ovládací bod" 1648 1649 #: libbirdfont/Theme.vala:493 1650 msgid "Cubic Quadratic Point" 1651 msgstr "Krychlový čtvercový bod " 1652 1653 #: libbirdfont/Theme.vala:495 1654 msgid "Selected Control Point Handle" 1655 msgstr "Vybraný úchop ovládacího bodu" 1656 1657 #: libbirdfont/Theme.vala:496 1658 msgid "Active Handle" 1659 msgstr "Činný úchop" 1660 1661 #: libbirdfont/Theme.vala:497 1662 msgid "Control Point Handle" 1663 msgstr "Úchop ovládacího bodu" 1664 1665 #: libbirdfont/Theme.vala:499 1666 msgid "Merge" 1667 msgstr "Sloučit" 1668 1669 #: libbirdfont/Theme.vala:500 1670 msgid "Spin Button" 1671 msgstr "Kruhové tlačítko" 1672 1673 #: libbirdfont/Theme.vala:501 1674 msgid "Active Spin Button" 1675 msgstr "Činné kruhové tlačítko" 1676 1677 #: libbirdfont/Theme.vala:502 1678 msgid "Zoom Bar Border" 1679 msgstr "Okraj zvětšovacího pruhu" 1680 1681 #: libbirdfont/Theme.vala:503 1682 msgid "Font Name" 1683 msgstr "Název písma" 1684 1685 #: libbirdfont/Theme.vala:687 1686 msgid "New theme" 1687 msgstr "Nový motiv" 1688 1689 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:118 1690 msgid "Add new theme" 1691 msgstr "Přidat nový motiv" 1692 1693 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:120 1694 msgid "Colors" 1695 msgstr "Barvy" 1696 1697 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:147 1698 msgid "Dark" 1699 msgstr "Tmavé" 1700 1701 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:149 1702 msgid "Bright" 1703 msgstr "Světlé" 1704 1705 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:153 1706 msgid "Custom" 1707 msgstr "Vlastní" 1708 1709 #: libbirdfont/ThemeTools.vala:30 1710 msgid "Color" 1711 msgstr "Barva" 1712 1713 #: libbirdfont/ToolItem.vala:44 1714 msgid "Shift" 1715 msgstr "Posun" 1716 1717 #: libbirdfont/TrackTool.vala:57 1718 msgid "Freehand drawing" 1719 msgstr "Kreslení od ruky" 1720 1721 #: libbirdfont/VersionList.vala:51 1722 msgid "New version" 1723 msgstr "Nová verze" 1724 1725 #: birdfont/GtkWindow.vala:531 1726 msgid "Your fonts have been exported." 1727 msgstr "Písma byla uložena." 1728 1729 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 1730 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" 1731 msgstr "Ořez podle jasu, od 0.001 do 2, výchozí hodnota je 1" 1732 1733 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 1734 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" 1735 msgstr "Podrobnosti, od 0.001 do 9.999, výchozí hodnota je 1" 1736 1737 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 1738 msgid "use quadratic control points" 1739 msgstr "Použít kvadratické ovládací body" 1740 1741 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 1742 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" 1743 msgstr "Zjednodušení, od 0.001 do 1, výchozí hodnota je 0.5" 1744 1745 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 1746 msgid "File does not exist." 1747 msgstr "Soubor neexistuje." 1748 1749 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 1750 msgid "Unknown file format." 1751 msgstr "Neznámý formát souboru." 1752 1753 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 1754 msgid "Writing" 1755 msgstr "Zapisuje se" 1756 1757 #~ msgid "Full name (name and style)" 1758 #~ msgstr "Celý název (název a styl)" 1759 1760 #~ msgid "Unique identifier" 1761 #~ msgstr "Jedinečný identifikátor" 1762 1763 #~ msgid "Active Control Point Handle" 1764 #~ msgstr "Činný úchop ovládacího bodu" 1765 1766 #~ msgid "Move to path to the bottom layer" 1767 #~ msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 1768 1769 #~ msgid "Select color" 1770 #~ msgstr "Vybrat barvu" 1771 1772 #~ msgid "print this message\n" 1773 #~ msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou\n" 1774 1775 #~ msgid "write files to this directory\n" 1776 #~ msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře\n" 1777 1778 #~ msgid "write svg file\n" 1779 #~ msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG\n" 1780 1781 #~ msgid "write ttf and eot files\n" 1782 #~ msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT\n" 1783 1784 #~ msgid "Default theme" 1785 #~ msgstr "Výchozí motiv" 1786 1787 #~ msgid "High contrast theme" 1788 #~ msgstr "Motiv s vysokým kontrastem" 1789 1790 #~ msgid "Custom theme" 1791 #~ msgstr "Vlastní motiv" 1792 1793 #~ msgid "Background 2" 1794 #~ msgstr "Pozadí 2" 1795 1796 #~ msgid "Background 3" 1797 #~ msgstr "Pozadí 3" 1798 1799 #~ msgid "Background 4" 1800 #~ msgstr "Pozadí 4" 1801 1802 #~ msgid "Background 5" 1803 #~ msgstr "Pozadí 5" 1804 1805 #~ msgid "Background 6" 1806 #~ msgstr "Pozadí 6" 1807 1808 #~ msgid "Background 7" 1809 #~ msgstr "Pozadí 7" 1810 1811 #~ msgid "Background 8" 1812 #~ msgstr "Pozadí 8" 1813 1814 #~ msgid "Background 9" 1815 #~ msgstr "Pozadí 9" 1816 1817 #~ msgid "Foreground 2" 1818 #~ msgstr "Popředí 2" 1819 1820 #~ msgid "Foreground 3" 1821 #~ msgstr "Popředí 3" 1822 1823 #~ msgid "Foreground 4" 1824 #~ msgstr "Popředí 4" 1825 1826 #~ msgid "Foreground 5" 1827 #~ msgstr "Popředí 5" 1828 1829 #~ msgid "Foreground 6" 1830 #~ msgstr "Popředí 6" 1831 1832 #~ msgid "Foreground 7" 1833 #~ msgstr "Popředí 7" 1834 1835 #~ msgid "Selected Overview Item 1" 1836 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 1" 1837 1838 #~ msgid "Selected Overview Item 2" 1839 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 2" 1840 1841 #~ msgid "Glyph Count Background" 1842 #~ msgstr "Pozadí počtu znaků" 1843 1844 #~ msgid "New Font" 1845 #~ msgstr "Nové písmo" 1846 1847 #~ msgid "No fonts created yet." 1848 #~ msgstr "Ještě nebylo vytvořeno žádné písmo." 1849 1850 #~ msgid "Recent files" 1851 #~ msgstr "Nedávno otevřené soubory" 1852 1853 #~ msgid "Backup" 1854 #~ msgstr "Záloha" 1855 1856 #~ msgid "Control Point Tools" 1857 #~ msgstr "Nástroje pro práci s body" 1858 1859 #~ msgid "Select Background" 1860 #~ msgstr "Vybrat pozadí" 1861 1862 #~ msgid "Saving" 1863 #~ msgstr "Ukládá se" 1864 1865 #~ msgid "Loading the unicode character database" 1866 #~ msgstr "Nahrává se databáze Unicode znaků" 1867 1868 #~ msgid "Three font files have been created." 1869 #~ msgstr "Byly vytvořeny tři soubory písma." 1870 1871 #~ msgid "Writing TTF and EOT files." 1872 #~ msgstr "Zapisují se soubory TTF a EOT." 1873 1874 #~ msgid "Writing SVG file." 1875 #~ msgstr "Zapisuje se soubor SVG." 1876 1877 #~ msgid "The file is write protected." 1878 #~ msgstr "Soubor je chráněn proti zápisu." 1879 1880 #~ msgid "" 1881 #~ "Right click to edit the class and left click to kern glyphs in the class." 1882 #~ msgstr "" 1883 #~ "Klepněte pravým tlačítkem myši pro úpravu třídy a levým tlačítkem pro " 1884 #~ "podřezání (vyrovnání) znaků dané třídy (úprava mezer mezi písmeny)." 1885 1886 #~ msgid "Stroke color" 1887 #~ msgstr "Barva tahu" 1888 1889 #~ msgid "Handle color" 1890 #~ msgstr "Barva úchopu" 1891 1892 #~ msgid "Object color" 1893 #~ msgstr "Barva předmětu" 1894 1895 #~ msgid "Select Background Image" 1896 #~ msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 1897 1898 #~ msgid "Font size" 1899 #~ msgstr "Velikost písma" 1900 1901 #~ msgid "Font size " 1902 #~ msgstr "Velikost písma " 1903 1904 #~ msgid "Show guidelines for x-height and baseline" 1905 #~ msgstr "Zobrazit pomocné linky střední a dolní dotažnice" 1906 1907 #~ msgid "Adjust right side bearing." 1908 #~ msgstr "Upravit spojitost pravé strany" 1909 1910 #~ msgid "Insert last edited glyph" 1911 #~ msgstr "Vložit naposledy upravovaný znak" 1912 1913 #~ msgid "Loading XML data." 1914 #~ msgstr "Nahrávají se data XML." 1915 1916 #~ msgid "Default language" 1917 #~ msgstr "Výchozí jazyk" 1918 1919 #~ msgid "Private use area" 1920 #~ msgstr "Zvláštní symboly souboru znaků" 1921 1922 #~ msgid "Show full unicode characters set" 1923 #~ msgstr "Ukázat úplnou znakovou sadu Unicode" 1924 1925 #~ msgid "Show default characters set" 1926 #~ msgstr "Ukázat výchozí znakovou sadu" 1927 1928 #~ msgid "Show all characters in the font" 1929 #~ msgstr "Ukázat všechny v písmu obsažené znaky" 1930 1931 #~ msgid "Use one pixel per unit" 1932 #~ msgstr "Použít jeden pixel na jednotku" 1933 1934 #~ msgid "Set precision" 1935 #~ msgstr "Stanovit přesnost" 1936 1937 #~ msgid "" 1938 #~ "Show all control point handles or only handles for the selected points." 1939 #~ msgstr "Ukázat všechny ovládací body nebo jen vybrané body." 1940 1941 #~ msgid "Set fill color for open paths." 1942 #~ msgstr "Stanovit barvu výplně pro otevřené cesty." 1943 1944 #~ msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." 1945 #~ msgstr "Nastavit počet vzorků na bod v nástroji pro kreslení od ruky." 1946 1947 #~ msgid "Simplification threshold" 1948 #~ msgstr "Hodnota prahu zjednodušení" 1949 1950 #~ msgid "Kerning:" 1951 #~ msgstr "Podřezávání:" 1952 1953 #~ msgid "Text" 1954 #~ msgstr "Text" 1955 1956 #~ msgid "_New" 1957 #~ msgstr "_Nový" 1958 1959 #~ msgid "_Open" 1960 #~ msgstr "_Otevřít" 1961 1962 #~ msgid "_Recent Files" 1963 #~ msgstr "Ne_dávné dokumenty" 1964 1965 #~ msgid "Save _as" 1966 #~ msgstr "Uloži_t jako" 1967 1968 #~ msgid "_Export" 1969 #~ msgstr "_Vyvést" 1970 1971 #~ msgid "_Preview" 1972 #~ msgstr "Ná_hled" 1973 1974 #~ msgid "Name and _Description" 1975 #~ msgstr "Název a _popis" 1976 1977 #~ msgid "Select _Character Set" 1978 #~ msgstr "Vybrat _znakovou sadu" 1979 1980 #~ msgid "_Quit" 1981 #~ msgstr "U_končit" 1982 1983 #~ msgid "_Undo" 1984 #~ msgstr "_Zpět" 1985 1986 #~ msgid "_Redo" 1987 #~ msgstr "_Znovu" 1988 1989 #~ msgid "_Copy" 1990 #~ msgstr "_Kopírovat" 1991 1992 #~ msgid "_Paste" 1993 #~ msgstr "_Vložit" 1994 1995 #~ msgid "Paste _In Place" 1996 #~ msgstr "Vložit v _původní poloze" 1997 1998 #~ msgid "Select All Pa_ths" 1999 #~ msgstr "Vybrat všechny _cesty" 2000 2001 #~ msgid "Move _To Baseline" 2002 #~ msgstr "Přesunout _na základní linku" 2003 2004 #~ msgid "_Search" 2005 #~ msgstr "_Hledat" 2006 2007 #~ msgid "_Export Glyph as SVG" 2008 #~ msgstr "_Vyvést znak jako SVG" 2009 2010 #~ msgid "_Import SVG" 2011 #~ msgstr "_Zavést SVG" 2012 2013 #~ msgid "Simpl_ify Path" 2014 #~ msgstr "Zj_ednodušit cestu" 2015 2016 #~ msgid "Close _Path" 2017 #~ msgstr "Zavřít ce_stu" 2018 2019 #~ msgid "_Glyph Sequence" 2020 #~ msgstr "Pořadí zn_aků" 2021 2022 #~ msgid "Set Glyph _Background" 2023 #~ msgstr "Nastavit _pozadí znaku" 2024 2025 #~ msgid "_Remove Glyph Background" 2026 #~ msgstr "_Odstranit pozadí znaku" 2027 2028 #~ msgid "_Select Point Above" 2029 #~ msgstr "_Vybrat bod ležící nad" 2030 2031 #~ msgid "Select _Next Point" 2032 #~ msgstr "Vybrat _další bod" 2033 2034 #~ msgid "Select _Previous Point" 2035 #~ msgstr "Vybrat _předchozí bod" 2036 2037 #~ msgid "Select Point _Below" 2038 #~ msgstr "Vybrat bod ležící p_od" 2039 2040 #~ msgid "_Next Tab" 2041 #~ msgstr "_Další karta" 2042 2043 #~ msgid "_Previous Tab" 2044 #~ msgstr "_Předchozí karta" 2045 2046 #~ msgid "_Close Tab" 2047 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 2048 2049 #~ msgid "Close _All Tabs" 2050 #~ msgstr "Zavřít _všechny karty" 2051 2052 #~ msgid "_Create Path" 2053 #~ msgstr "Vy_tvořit cestu" 2054 2055 #~ msgid "_Zoom" 2056 #~ msgstr "_Zvětšení" 2057 2058 #~ msgid "_Create Counter Path" 2059 #~ msgstr "_Vytvořit opačnou cestu" 2060 2061 #~ msgid "_Move" 2062 #~ msgstr "_Posunout" 2063 2064 #~ msgid "Show _Full Unicode Characters Set" 2065 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 2066 2067 #~ msgid "Show De_fault Characters Set" 2068 #~ msgstr "Ukázat _výchozí znakovou sadu" 2069 2070 #~ msgid "Show Characters in Font" 2071 #~ msgstr "Ukázat v písmu obsažené znaky" 2072 2073 #~ msgid "Add New _Grid Item" 2074 #~ msgstr "Přidat novou položku na _mřížku" 2075 2076 #~ msgid "Remove Gr_id Item" 2077 #~ msgstr "Odstranit položku z mříž_ky" 2078 2079 #~ msgid "_Zoom In" 2080 #~ msgstr "Při_blížit" 2081 2082 #~ msgid "Zoom _Out" 2083 #~ msgstr "Od_dálit" 2084 2085 #~ msgid "U_se One Pixel Per Unit" 2086 #~ msgstr "Po_užít jeden pixel na jednotku" 2087 2088 #~ msgid "Show Kerning _Tab" 2089 #~ msgstr "Ukázat _kartu podřezávání" 2090 2091 #~ msgid "_List Kerning Pairs" 2092 #~ msgstr "V_ypsat dvojice podřezávání" 2093 2094 #~ msgid "Show _Spacing Tab" 2095 #~ msgstr "Ukázat kartu _rozestavění" 2096 2097 #~ msgid "Select _Next Kerning Pair" 2098 #~ msgstr "Vybrat _další dvojici podřezávání" 2099 2100 #~ msgid "Select _Previous Kerning Pair" 2101 #~ msgstr "Vybrat _předchozí dvojici podřezávání" 2102 2103 #~ msgid "_Save as .bfp" 2104 #~ msgstr "Uložit _jako .bfp" 2105 2106 #~ msgid "_Show Ligatures" 2107 #~ msgstr "_Ukázat slitky" 2108 2109 #~ msgid "_Add Ligature" 2110 #~ msgstr "_Přidat slitek" 2111 2112 #~ msgid "_File" 2113 #~ msgstr "_Soubor" 2114 2115 #~ msgid "_Edit" 2116 #~ msgstr "Úp_ravy" 2117 2118 #~ msgid "_Tab" 2119 #~ msgstr "_Karta" 2120 2121 #~ msgid "T_ool" 2122 #~ msgstr "_Nástroj" 2123 2124 #~ msgid "_Kerning" 2125 #~ msgstr "_Podřezávání" 2126 2127 #~ msgid "_Close tab" 2128 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 2129 2130 #~ msgid "Show _full unicode characters set" 2131 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 2132 2133 #~ msgid "Zoom in on region boundaries" 2134 #~ msgstr "Auf Bereichsgrenzen vergrößern" 2135 2136 #~ msgid "Set contrast for background image" 2137 #~ msgstr "Kontrast Hintergrundbild einstellen" 2138 2139 #~ msgid "Backgrounds" 2140 #~ msgstr "Hintergründe" 2141 2142 #~ msgid "Creating thumbnails" 2143 #~ msgstr "Miniaturbilder werden erstellt" 2144 2145 #~ msgid "Delay response for editing tools" 2146 #~ msgstr "Verzögerte Reaktion für Bearbeitungswerkzeuge" 2147 2148 #~ msgid "_Remove All Kerning Pairs" 2149 #~ msgstr "Alle Unterschneidungs-Paare _entfernen" 2150 2151 #~ msgid "Merge paths" 2152 #~ msgstr "Pfade vereinen" 2153 2154 #~ msgid "Delete selected glyph" 2155 #~ msgstr "Ausgewähltes Zeichen löschen" 2156 2157 #~ msgid "Zoom in on region boundries" 2158 #~ msgstr "Innerhalb der Bereichsgrenzen vergrößern" 2159 2160 #~ msgid "Right click or use left command key and click to add new points" 2161 #~ msgstr "" 2162 #~ "Rechtsklick oder linke Steuerungs-Taste gedrückt halten und klicken, um " 2163 #~ "neue Punkte hinzuzufügen" 2164 2165 #~ msgid "Right click to add new points, left click to move points" 2166 #~ msgstr "" 2167 #~ "Rechtsklick um neue Punkte hinzuzufügen, Linksklink um Punkte zu " 2168 #~ "verschieben" 2169 2170 #~ msgid "and double click to add new point on path." 2171 #~ msgstr "und Doppelklick um einen neuen Punkt auf einem Pfad zu erstellen." 2172 2173 #~ msgid "Zoom to scale 1:1" 2174 #~ msgstr "Zoom para escala 1:1" 2175 2176 #~ msgid "Zoom in at region boundries" 2177 #~ msgstr "Ajustar para limites do caractere" 2178 2179 #~ msgid "Zoom in background image" 2180 #~ msgstr "Ajustar zoom para imagem de fundo" 2181 2182 #~ msgid "_Save" 2183 #~ msgstr "_Salvar" 2184 2185 #~ msgid "exit if a test case failes" 2186 #~ msgstr "sair se um caso de teste falhar" 2187 2188 #~ msgid "Postscript name" 2189 #~ msgstr "Nome Postscript" 2190 2191 #~ msgid "Recover" 2192 #~ msgstr "Recuperar" 2193 2194 #~ msgid "Delete all" 2195 #~ msgstr "Remover todos" 2196 2197 #~ msgid "Full name (name & style)" 2198 #~ msgstr "Nome completo (nome e estilo)" 2199 2200 #~ msgid "Update name & description" 2201 #~ msgstr "Atualizar nome e descrição" 2202 2203 #~ msgid "Add name and description to this font." 2204 #~ msgstr "Adicionar nome e descrição para esta fonte." 2205 2206 #~ msgid "Preferences" 2207 #~ msgstr "Preferências" 2208 2209 #~ msgid "Export SVG, TTF & EOT fonts" 2210 #~ msgstr "Exportar fontes em SVG, TTF e EOT" 2211 2212 #~ msgid "Export SVG font and view the result" 2213 #~ msgstr "Exportar fonte SVG e visualizar resultado" 2214 2215 #~ msgid "" 2216 #~ "The loaded font can be overwritten if you choose to continue with preview." 2217 #~ msgstr "" 2218 #~ "A fonte carregada pode ser sobrescrita se você escolher continuar a " 2219 #~ "visualização." 2220 2221 #~ msgid "Continue" 2222 #~ msgstr "Continuar" 2223 2224 #~ msgid "Continue and don't ask me again." 2225 #~ msgstr "Continue e não pergunte novamente." 2226 2227 #~ msgid "Use left command key (⌘) + click to add new points" 2228 #~ msgstr "" 2229 #~ "Pressione a tecla de comando da esquerda (⌘) e clique para adicionar " 2230 #~ "pontos" 2231 2232 #~ msgid "Save as" 2233 #~ msgstr "Salvar como" 2234 2235 #~ msgid "Show all characters in font" 2236 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres presentes na fonte" 2237 2238 #~ msgid "_Description" 2239 #~ msgstr "_Descrição" 2240 2241 #~ msgid "_Select all paths" 2242 #~ msgstr "Selecionar _todos os caminhos" 2243 2244 #~ msgid "_Export glyph as SVG" 2245 #~ msgstr "_Exportar caractere como SVG" 2246 2247 #~ msgid "Close _path" 2248 #~ msgstr "_Fechar caminho" 2249 2250 #~ msgid "_Select point above" 2251 #~ msgstr "_Selecionar ponto acima" 2252 2253 #~ msgid "Select _next point" 2254 #~ msgstr "Selecionar _próximo ponto" 2255 2256 #~ msgid "Select _previous point" 2257 #~ msgstr "Selecionar ponto _anterior" 2258 2259 #~ msgid "Select point _below" 2260 #~ msgstr "Selecionar ponto _inferior" 2261 2262 #~ msgid "_Next tab" 2263 #~ msgstr "_Próxima aba" 2264 2265 #~ msgid "_Previous tab" 2266 #~ msgstr "Aba a_nterior" 2267 2268 #~ msgid "Close _all tabs" 2269 #~ msgstr "Fechar _todas as abas" 2270 2271 #~ msgid "_Create path" 2272 #~ msgstr "_Criar caminho" 2273 2274 #~ msgid "_Create counter path" 2275 #~ msgstr "_Criar caminho inverso" 2276 2277 #~ msgid "Show de_fault characters set" 2278 #~ msgstr "E_xibir sequência de caracteres padrão" 2279 2280 #~ msgid "Show characters in font" 2281 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres da fonte" 2282 2283 #~ msgid "Add new _grid item" 2284 #~ msgstr "Adicionar novo item de _grade" 2285 2286 #~ msgid "Remove gr_id item" 2287 #~ msgstr "Remover item de g_rade" 2288 2289 #~ msgid "_Zoom in" 2290 #~ msgstr "Aumentar _zoom" 2291 2292 #~ msgid "Zoom _out" 2293 #~ msgstr "Diminuir zo_om" 2294 2295 #~ msgid "Zoom to _scale 1:1" 2296 #~ msgstr "Zoom para e_scala 1:1" 2297 2298 #~ msgid "" 2299 #~ "The loaded font will be overwritten if you choose to continue with " 2300 #~ "preview." 2301 #~ msgstr "A fonte carregada será sobrescrita se você continuar com a prévia." 2302 2303 #~ msgid "Export glyph to svg file" 2304 #~ msgstr "Exportar caractere para arquivo svg" 2305 2306 #~ msgid "Wrote font files" 2307 #~ msgstr "Escreveu arquivos de fonte" 2308 2309 #~ msgid "Create new kerning class" 2310 #~ msgstr "Neue Unterschneidungsklasse erstellen" 2311 2312 #~ msgid "Zoom to _Scale 1:1" 2313 #~ msgstr "Zoom auf _Maßstab 1:1" 2314