The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

sk.po in po

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of po/sk.po.
Update translations
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE. 2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. 4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR. 5 msgid "" 6 msgstr "" 7 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" 8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 9 "POT-Creation-Date: 2015-05-13 16:24+0200\n" 10 "PO-Revision-Date: 2015-05-09 12:36+0000\n" 11 "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" 12 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" 13 "Language: sk\n" 14 "MIME-Version: 1.0\n" 15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 18 "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" 19 "X-POOTLE-MTIME: 1431175009.000000\n" 20 21 #: libbirdfont/Argument.vala:247 22 #, fuzzy 23 msgid "Usage" 24 msgstr "connot be found" 25 26 #: libbirdfont/Argument.vala:249 libbirdfont/BirdFont.vala:179 27 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 28 msgid "FILE" 29 msgstr "Súbor" 30 31 #: libbirdfont/Argument.vala:249 libbirdfont/BirdFont.vala:179 32 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 33 msgid "OPTION" 34 msgstr "Možnosť" 35 36 #: libbirdfont/Argument.vala:251 37 msgid "enable Android customizations" 38 msgstr "povoliť prispôsobenia pre Android" 39 40 #: libbirdfont/Argument.vala:252 41 msgid "show coordinate in glyph view" 42 msgstr "Zobraziť súradnice v prehľade znakov" 43 44 #: libbirdfont/Argument.vala:253 45 msgid "exit if a test case fails" 46 msgstr "Ukončiť pri zlyhaní testu" 47 48 #: libbirdfont/Argument.vala:254 49 #, fuzzy 50 msgid "treat warnings as fatal" 51 msgstr "posudzovať varovania ako fatálne" 52 53 #: libbirdfont/Argument.vala:255 54 msgid "show this message" 55 msgstr "Zobraziť túto správu" 56 57 #: libbirdfont/Argument.vala:256 58 msgid "write a log file" 59 msgstr "Zapísať Log súbor" 60 61 #: libbirdfont/Argument.vala:257 62 msgid "enable Machintosh customizations" 63 msgstr "Povoliť prispôsobenia pre Mac" 64 65 #: libbirdfont/Argument.vala:258 66 #, fuzzy 67 msgid "enable Windows customizations" 68 msgstr "povoliť prispôsobenia pre Android" 69 70 #: libbirdfont/Argument.vala:259 71 msgid "don't translate" 72 msgstr "Neprekladať" 73 74 #: libbirdfont/Argument.vala:260 75 msgid "sleep between each command in test suite" 76 msgstr "uspávať medzi jednotlivými príkazmi testovacej sady" 77 78 #: libbirdfont/Argument.vala:261 79 msgid "run test case" 80 msgstr "Spustiť test" 81 82 #: libbirdfont/BackgroundSelectionTool.vala:23 83 msgid "Select background" 84 msgstr "" 85 86 #: libbirdfont/BackgroundTab.vala:46 libbirdfont/BackgroundTools.vala:26 87 msgid "Background Image" 88 msgstr "Obrázok pozadia" 89 90 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:41 91 msgid "Move, resize and rotate background image" 92 msgstr "Posunúť, zmeniť veľkosť a otočiť obrázok pozadia" 93 94 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:223 95 msgid "Select background image" 96 msgstr "Vybrať obrázok pozadia" 97 98 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:27 99 msgid "Images" 100 msgstr "Obrázok" 101 102 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:34 libbirdfont/FileDialogTab.vala:81 103 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:106 104 #, fuzzy 105 msgid "Files" 106 msgstr "Súbor" 107 108 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:38 109 msgid "Parts" 110 msgstr "" 111 112 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:44 libbirdfont/Glyph.vala:2234 113 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 114 msgid "Add" 115 msgstr "" 116 117 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:85 118 msgid "Select Glyph" 119 msgstr "" 120 121 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:182 libbirdfont/LoadCallback.vala:87 122 #: libbirdfont/Menu.vala:78 123 msgid "Open" 124 msgstr "Otvoriť" 125 126 #: libbirdfont/BezierTool.vala:43 127 msgid "Create Beziér curves" 128 msgstr "" 129 130 #: libbirdfont/BirdFont.vala:23 libbirdfont/BirdFont.vala:177 131 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 132 msgid "Usage:" 133 msgstr "Použitie" 134 135 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 136 msgid "BF-FILE" 137 msgstr "Súbor-BF" 138 139 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 140 msgid "SVG-FILES ..." 141 msgstr "Súbor-SVG" 142 143 #: libbirdfont/BirdFont.vala:59 libbirdfont/BirdFont.vala:67 144 msgid "does not exist." 145 msgstr "neexistuje." 146 147 #: libbirdfont/BirdFont.vala:68 148 msgid "A new font will be created." 149 msgstr "Bude vytvorené nové písmo" 150 151 #: libbirdfont/BirdFont.vala:90 152 msgid "Failed to import" 153 msgstr "Import bol neúspešný" 154 155 #: libbirdfont/BirdFont.vala:91 156 msgid "Aborting" 157 msgstr "Ruší sa" 158 159 #: libbirdfont/BirdFont.vala:129 160 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." 161 msgstr "nie je správny názov znaku alebo Unicode zápisu" 162 163 #: libbirdfont/BirdFont.vala:130 164 msgid "Unicode values must start with U+." 165 msgstr "Unicode zápis musí začínať na U+." 166 167 #: libbirdfont/BirdFont.vala:156 168 msgid "Adding" 169 msgstr "Pridávam" 170 171 #: libbirdfont/BirdFont.vala:160 172 #, fuzzy 173 msgid "to" 174 msgstr "do" 175 176 #: libbirdfont/BirdFont.vala:162 177 msgid "Glyph" 178 msgstr "Znak" 179 180 #: libbirdfont/BirdFont.vala:166 libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:135 181 #: libbirdfont/VersionList.vala:218 birdfont/GtkWindow.vala:999 182 msgid "Version" 183 msgstr "Verzia" 184 185 #: libbirdfont/BirdFont.vala:180 186 msgid "print this message\n" 187 msgstr "Zobraziť túto správu\n" 188 189 #: libbirdfont/BirdFont.vala:181 190 msgid "write files to this directory\n" 191 msgstr "Uložiť súbory do tohto adresára\n" 192 193 #: libbirdfont/BirdFont.vala:182 194 msgid "write svg file\n" 195 msgstr "Uložiť súbor SVG\n" 196 197 #: libbirdfont/BirdFont.vala:183 198 msgid "write ttf and eot files\n" 199 msgstr "Uložiť TTF a EOT súbory\n" 200 201 #: libbirdfont/BirdFont.vala:297 202 msgid "Can't find output directory" 203 msgstr "Nepodarilo sa nájsť výstupný adresár" 204 205 #: libbirdfont/CircleTool.vala:36 206 msgid "Circle" 207 msgstr "Kruh" 208 209 #: libbirdfont/CutBackgroundTool.vala:38 210 msgid "Crop background image" 211 msgstr "Orezať obrázok pozadia" 212 213 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:25 214 #, fuzzy 215 msgid "Default Language" 216 msgstr "Predvolený jazyk" 217 218 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:26 219 #, fuzzy 220 msgid "Private Use Area" 221 msgstr "Súkromná oblasť" 222 223 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:28 224 msgid "Chinese" 225 msgstr "" 226 227 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:29 228 msgid "English" 229 msgstr "" 230 231 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:30 232 msgid "Greek" 233 msgstr "" 234 235 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:31 236 msgid "Japanese" 237 msgstr "" 238 239 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:32 240 msgid "Javanese" 241 msgstr "" 242 243 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:33 244 msgid "Latin" 245 msgstr "" 246 247 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:34 248 msgid "Russian" 249 msgstr "" 250 251 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:35 252 msgid "Swedish" 253 msgstr "" 254 255 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:36 256 msgid "Thai" 257 msgstr "" 258 259 #. / All lower case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 260 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:118 261 msgid "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" 262 msgstr "" 263 "a á ä b c č d ď dz dž e é f g h ch i íj k l ĺľ m n ň o ó ô p q r ŕ s š t ť u " 264 "ú v w x y ý z ž" 265 266 #. / All upper case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 267 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:121 268 msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" 269 msgstr "" 270 "A Á Ä B C Č D Ď DZ DŽ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť " 271 "U Ú V W X Y Ý Z Ž" 272 273 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:52 274 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:182 libbirdfont/ExportSettings.vala:91 275 #: libbirdfont/Menu.vala:458 libbirdfont/TableLayout.vala:197 276 #, fuzzy 277 msgid "Name and Description" 278 msgstr "Názov a Popis" 279 280 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:56 libbirdfont/MenuTab.vala:84 281 #: birdfont/GtkWindow.vala:943 282 msgid "PostScript Name" 283 msgstr "Názov PostScriptu" 284 285 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:66 libbirdfont/MenuTab.vala:89 286 #: libbirdfont/MenuTab.vala:595 birdfont/GtkWindow.vala:950 287 msgid "Name" 288 msgstr "" 289 290 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:76 libbirdfont/MenuTab.vala:94 291 #: birdfont/GtkWindow.vala:957 292 msgid "Style" 293 msgstr "Štýl" 294 295 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:86 birdfont/GtkWindow.vala:963 296 msgid "Bold" 297 msgstr "Hrubé" 298 299 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:95 birdfont/GtkWindow.vala:970 300 msgid "Italic" 301 msgstr "" 302 303 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:105 birdfont/GtkWindow.vala:978 304 #, fuzzy 305 msgid "Weight" 306 msgstr "Výška" 307 308 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:115 libbirdfont/MenuTab.vala:99 309 msgid "Full Name (Name and Style)" 310 msgstr "" 311 312 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:125 libbirdfont/MenuTab.vala:104 313 msgid "Unique Identifier" 314 msgstr "" 315 316 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:145 birdfont/GtkWindow.vala:1006 317 msgid "Description" 318 msgstr "Popis" 319 320 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:156 birdfont/GtkWindow.vala:1014 321 msgid "Copyright" 322 msgstr "" 323 324 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:109 325 msgid "Drawing Tools" 326 msgstr "" 327 328 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:110 329 msgid "Control Point" 330 msgstr "" 331 332 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:111 333 msgid "Stroke" 334 msgstr "" 335 336 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:112 337 msgid "Geometrical Shapes" 338 msgstr "" 339 340 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:113 libbirdfont/OverviewTools.vala:33 341 msgid "Zoom" 342 msgstr "" 343 344 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:115 345 msgid "Guidelines & Grid" 346 msgstr "" 347 348 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:120 349 msgid "Grid Size" 350 msgstr "" 351 352 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:176 353 msgid "Move canvas" 354 msgstr "Posunúť plátno" 355 356 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:184 357 msgid "Delete" 358 msgstr "Zmazať" 359 360 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:191 361 msgid "Select all points or paths" 362 msgstr "Vybrať všetky body alebo cesty" 363 364 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:207 libbirdfont/Menu.vala:148 365 msgid "Undo" 366 msgstr "Späť" 367 368 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:214 369 msgid "Insert new points on path" 370 msgstr "Pridať nové body na cestu" 371 372 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:223 373 msgid "Create quadratic Bézier curves" 374 msgstr "Vytvoriť kvadratické Bézierove krivky" 375 376 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:232 377 #, fuzzy 378 msgid "Create cubic Bézier curves" 379 msgstr "Vytvoriť kvadratické Bézierove krivky" 380 381 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:241 382 msgid "Quadratic path with two line handles" 383 msgstr "" 384 385 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:250 386 msgid "Convert selected points" 387 msgstr "" 388 389 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:261 390 msgid "X coordinate" 391 msgstr "" 392 393 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:305 394 msgid "Y coordinate" 395 msgstr "" 396 397 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:348 398 msgid "Rotation" 399 msgstr "" 400 401 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:387 402 msgid "Skew" 403 msgstr "" 404 405 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:420 406 msgid "Width" 407 msgstr "" 408 409 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:445 410 msgid "Height" 411 msgstr "Výška" 412 413 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:488 414 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" 415 msgstr "Spojiť úchyty krivky vybraného bodu" 416 417 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:539 418 msgid "Symmetrical handles" 419 msgstr "Symetrické úchyty" 420 421 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:569 422 msgid "Convert segment to line." 423 msgstr "Previesť segment na čiaru" 424 425 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:577 426 msgid "Create counter from outline" 427 msgstr "" 428 429 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:581 430 msgid "Close path" 431 msgstr "" 432 433 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:603 434 msgid "Move to path to the bottom layer" 435 msgstr "Presunúť cestu do spodnej vrstvy" 436 437 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:614 438 msgid "Flip path vertically" 439 msgstr "Zrkadliť vertikálne" 440 441 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:622 442 msgid "Flip path horizontally" 443 msgstr "Zrkadliť horizontálne" 444 445 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:631 446 msgid "Set size for background image" 447 msgstr "" 448 449 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:669 450 msgid "Show/hide background image" 451 msgstr "" 452 453 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:680 454 msgid "Insert a new background image" 455 msgstr "" 456 457 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:694 libbirdfont/ThemeTab.vala:114 458 msgid "High contrast" 459 msgstr "" 460 461 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:708 462 msgid "Set background threshold" 463 msgstr "" 464 465 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:726 466 msgid "Amount of autotrace details" 467 msgstr "" 468 469 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:744 470 msgid "Autotrace simplification" 471 msgstr "" 472 473 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:761 474 msgid "Autotrace background image" 475 msgstr "" 476 477 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:770 478 #, fuzzy 479 msgid "Delete background image" 480 msgstr "Vybrať obrázok pozadia" 481 482 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:778 483 msgid "Apply stroke" 484 msgstr "" 485 486 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:810 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 487 msgid "Stroke width" 488 msgstr "Hrúbka ťahu" 489 490 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:852 491 msgid "Create outline form stroke" 492 msgstr "" 493 494 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:860 495 msgid "Butt line cap" 496 msgstr "" 497 498 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:884 499 msgid "Round line cap" 500 msgstr "" 501 502 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:909 503 msgid "Square line cap" 504 msgstr "" 505 506 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:978 507 msgid "Show guidelines" 508 msgstr "Zobraziť vodítka" 509 510 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:990 511 #, fuzzy 512 msgid "Show more guidelines" 513 msgstr "Zobraziť vodítka" 514 515 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1006 516 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" 517 msgstr "Zobraziť vodítka na hornom a dolnom okraji" 518 519 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1047 520 msgid "Zoom Out More" 521 msgstr "" 522 523 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1056 524 msgid "Show full glyph" 525 msgstr "Ukázať celý znak" 526 527 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1063 528 msgid "Fit in view" 529 msgstr "" 530 531 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1070 532 msgid "Zoom in on background image" 533 msgstr "" 534 535 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1080 536 msgid "Previous view" 537 msgstr "" 538 539 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1086 540 msgid "Next view" 541 msgstr "" 542 543 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1290 544 msgid "Background Tools" 545 msgstr "" 546 547 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1305 548 msgid "Control Points" 549 msgstr "" 550 551 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1321 552 msgid "Object Tools" 553 msgstr "" 554 555 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1469 556 msgid "Set size for grid" 557 msgstr "Nastaviť veľkosť mriežky" 558 559 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:39 libbirdfont/ExportSettings.vala:133 560 #: libbirdfont/Menu.vala:113 561 msgid "Export Settings" 562 msgstr "" 563 564 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:43 565 msgid "File Name" 566 msgstr "" 567 568 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:58 569 msgid "Formats" 570 msgstr "" 571 572 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:97 libbirdfont/Menu.vala:106 573 #, fuzzy 574 msgid "Export" 575 msgstr "Export" 576 577 #: libbirdfont/ExportTool.vala:193 libbirdfont/Menu.vala:92 578 #: libbirdfont/MenuTab.vala:254 libbirdfont/SaveCallback.vala:67 579 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 580 msgid "Save" 581 msgstr "Uložiť" 582 583 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:70 584 msgid "Folders" 585 msgstr "" 586 587 #: libbirdfont/FileTools.vala:31 588 msgid "New font" 589 msgstr "" 590 591 #: libbirdfont/FileTools.vala:37 592 msgid "Open font" 593 msgstr "" 594 595 #: libbirdfont/FileTools.vala:43 596 msgid "Save font" 597 msgstr "" 598 599 #: libbirdfont/FileTools.vala:49 libbirdfont/Menu.vala:451 600 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:211 libbirdfont/SettingsTab.vala:31 601 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:159 602 msgid "Settings" 603 msgstr "" 604 605 #: libbirdfont/FileTools.vala:55 libbirdfont/ThemeTab.vala:29 606 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:125 607 msgid "Themes" 608 msgstr "" 609 610 #: libbirdfont/Glyph.vala:2234 611 msgid "Guide" 612 msgstr "" 613 614 #: libbirdfont/GridTool.vala:35 615 msgid "Show grid" 616 msgstr "" 617 618 #: libbirdfont/GuideTab.vala:55 619 msgid "Guides" 620 msgstr "" 621 622 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:28 623 msgid "Zoom in" 624 msgstr "Priblížiť" 625 626 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:35 627 msgid "Zoom out" 628 msgstr "Zmenšiť" 629 630 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:42 631 msgid "Convert the last segment to a straight line" 632 msgstr "" 633 634 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:61 libbirdfont/KerningDisplay.vala:844 635 #, fuzzy 636 msgid "Kerning" 637 msgstr "Veľkosť medzery za znakom:" 638 639 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:69 640 msgid "The current kerning class is malformed." 641 msgstr "" 642 643 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:70 644 msgid "Add single characters separated by space and ranges on the form A-Z." 645 msgstr "Pridať jednotlivé znaky oddelené medzerou v rozsahu A - Z" 646 647 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:71 648 msgid "Type “space” to kern the space character and “divis” to kern -." 649 msgstr "" 650 "Zadajte “space” pre upravenie kerningu medzery a “divis” pre upravenie " 651 "kerningu -." 652 653 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 libbirdfont/OverviewTools.vala:68 654 msgid "Unicode" 655 msgstr "" 656 657 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 658 msgid "Insert" 659 msgstr "" 660 661 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:844 libbirdfont/MainWindow.vala:219 662 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:35 libbirdfont/SpinButton.vala:199 663 msgid "Close" 664 msgstr "Zavrieť" 665 666 #: libbirdfont/KerningList.vala:54 libbirdfont/KerningList.vala:111 667 msgid "Kerning Pairs" 668 msgstr "Dvojice kerningu" 669 670 #: libbirdfont/KerningList.vala:57 671 msgid "No kerning pairs created." 672 msgstr "" 673 674 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/KerningTools.vala:60 675 msgid "Kerning class" 676 msgstr "Trieda kerningu" 677 678 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/Ligatures.vala:106 679 #: libbirdfont/Ligatures.vala:128 libbirdfont/Ligatures.vala:150 680 #: libbirdfont/Ligatures.vala:181 libbirdfont/SpacingClass.vala:45 681 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:233 libbirdfont/SpacingTab.vala:277 682 #: libbirdfont/SpinButton.vala:199 libbirdfont/Theme.vala:687 683 msgid "Set" 684 msgstr "Nastaviť" 685 686 #: libbirdfont/KerningStrings.vala:65 687 msgid "Load kerning strings" 688 msgstr "" 689 690 #: libbirdfont/KerningTools.vala:36 691 msgid "Kerning Tools" 692 msgstr "" 693 694 #: libbirdfont/KerningTools.vala:43 libbirdfont/SpacingTools.vala:31 695 msgid "Font Size" 696 msgstr "" 697 698 #: libbirdfont/KerningTools.vala:57 699 msgid "Create new kerning class." 700 msgstr "Vytvoriť novú triedu kerningu." 701 702 #: libbirdfont/KerningTools.vala:67 703 msgid "Use text input to enter kerning values." 704 msgstr "" 705 706 #: libbirdfont/KerningTools.vala:74 707 msgid "Insert glyph from overview" 708 msgstr "" 709 710 #: libbirdfont/KerningTools.vala:88 711 msgid "Insert character by unicode value" 712 msgstr "" 713 714 #: libbirdfont/KerningTools.vala:95 715 msgid "Open a text file with kerning strings first." 716 msgstr "" 717 718 #: libbirdfont/KerningTools.vala:97 719 msgid "Previous kerning string" 720 msgstr "" 721 722 #: libbirdfont/KerningTools.vala:107 723 msgid "You have reached the beginning of the list." 724 msgstr "" 725 726 #: libbirdfont/KerningTools.vala:115 727 msgid "Next kerning string" 728 msgstr "" 729 730 #: libbirdfont/KerningTools.vala:125 731 msgid "You have reached the end of the list." 732 msgstr "" 733 734 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:28 libbirdfont/OverviewTools.vala:32 735 msgid "Character Sets" 736 msgstr "" 737 738 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:68 739 msgid "Character Set" 740 msgstr "" 741 742 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 743 msgid "character sequence" 744 msgstr "" 745 746 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 747 #, fuzzy 748 msgid "ligature" 749 msgstr "Ligatúra" 750 751 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 752 msgid "substitution" 753 msgstr "" 754 755 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 756 msgid "beginning" 757 msgstr "" 758 759 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 760 msgid "middle" 761 msgstr "" 762 763 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 764 msgid "end" 765 msgstr "" 766 767 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 768 msgid "New Ligature" 769 msgstr "Nová ligatúra" 770 771 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 772 msgid "New Contextual Substitution" 773 msgstr "" 774 775 #: libbirdfont/LigatureList.vala:115 776 msgid "Contextual Substitutions" 777 msgstr "" 778 779 #: libbirdfont/LigatureList.vala:126 libbirdfont/LigatureList.vala:140 780 #: libbirdfont/Menu.vala:406 781 msgid "Ligatures" 782 msgstr "Ligatúry" 783 784 #: libbirdfont/Ligatures.vala:106 785 msgid "Beginning" 786 msgstr "" 787 788 #: libbirdfont/Ligatures.vala:128 789 msgid "Middle" 790 msgstr "" 791 792 #: libbirdfont/Ligatures.vala:150 793 msgid "End" 794 msgstr "" 795 796 #: libbirdfont/Ligatures.vala:181 libbirdfont/OverView.vala:1210 797 msgid "Ligature" 798 msgstr "Ligatúra" 799 800 #: libbirdfont/Line.vala:151 801 msgid "Position" 802 msgstr "Pozícia" 803 804 #: libbirdfont/Line.vala:151 805 msgid "Move" 806 msgstr "Posunúť" 807 808 #: libbirdfont/MainWindow.vala:219 809 msgid "Glyph sequence" 810 msgstr "Poradie znakov" 811 812 #: libbirdfont/Menu.vala:65 813 #, fuzzy 814 msgid "File" 815 msgstr "Súbor" 816 817 #: libbirdfont/Menu.vala:71 818 #, fuzzy 819 msgid "New" 820 msgstr "Nový" 821 822 #: libbirdfont/Menu.vala:85 libbirdfont/RecentFiles.vala:81 823 #, fuzzy 824 msgid "Recent Files" 825 msgstr "Nedávne súbory" 826 827 #: libbirdfont/Menu.vala:99 828 #, fuzzy 829 msgid "Save As" 830 msgstr "Uložiť ako" 831 832 #: libbirdfont/Menu.vala:120 libbirdfont/Preview.vala:27 833 msgid "Preview" 834 msgstr "Náhľad" 835 836 #: libbirdfont/Menu.vala:127 837 msgid "Select Character Set" 838 msgstr "" 839 840 #: libbirdfont/Menu.vala:134 841 msgid "Quit" 842 msgstr "" 843 844 #: libbirdfont/Menu.vala:142 845 #, fuzzy 846 msgid "Edit" 847 msgstr "Upraviť" 848 849 #: libbirdfont/Menu.vala:155 850 msgid "Redo" 851 msgstr "" 852 853 #: libbirdfont/Menu.vala:162 854 msgid "Copy" 855 msgstr "" 856 857 #: libbirdfont/Menu.vala:169 858 msgid "Paste" 859 msgstr "" 860 861 #: libbirdfont/Menu.vala:176 862 msgid "Paste In Place" 863 msgstr "" 864 865 #: libbirdfont/Menu.vala:183 866 msgid "Select All Paths" 867 msgstr "" 868 869 #: libbirdfont/Menu.vala:190 870 msgid "Move To Baseline" 871 msgstr "" 872 873 #: libbirdfont/Menu.vala:197 libbirdfont/OverView.vala:173 874 #, fuzzy 875 msgid "Search" 876 msgstr "Hľadať" 877 878 #: libbirdfont/Menu.vala:204 879 #, fuzzy 880 msgid "Export Glyph as SVG" 881 msgstr "Exportovať znaky ako SVG" 882 883 #: libbirdfont/Menu.vala:211 884 msgid "Import SVG file" 885 msgstr "" 886 887 #: libbirdfont/Menu.vala:218 888 #, fuzzy 889 msgid "Import Background Image" 890 msgstr "Vybrať obrázok pozadia" 891 892 #: libbirdfont/Menu.vala:225 893 #, fuzzy 894 msgid "Simplify Path" 895 msgstr "Zjednodušiť cestu" 896 897 #: libbirdfont/Menu.vala:232 898 #, fuzzy 899 msgid "Close Path" 900 msgstr "Uzavrieť cestu" 901 902 #: libbirdfont/Menu.vala:239 903 #, fuzzy 904 msgid "Glyph Sequence" 905 msgstr "Poradie znakov" 906 907 #: libbirdfont/Menu.vala:246 908 msgid "Set Background Glyph" 909 msgstr "" 910 911 #: libbirdfont/Menu.vala:253 912 msgid "Remove Background Glyph" 913 msgstr "" 914 915 #: libbirdfont/Menu.vala:260 916 msgid "Create Guide" 917 msgstr "" 918 919 #: libbirdfont/Menu.vala:267 920 msgid "List Guides" 921 msgstr "" 922 923 #: libbirdfont/Menu.vala:274 924 #, fuzzy 925 msgid "Select Point Above" 926 msgstr "Vybrať bod nad" 927 928 #: libbirdfont/Menu.vala:281 929 msgid "Select Next Point" 930 msgstr "" 931 932 #: libbirdfont/Menu.vala:288 933 msgid "Select Previous Point" 934 msgstr "" 935 936 #: libbirdfont/Menu.vala:295 937 msgid "Select Point Below" 938 msgstr "" 939 940 #: libbirdfont/Menu.vala:303 941 #, fuzzy 942 msgid "Tab" 943 msgstr "Karta" 944 945 #: libbirdfont/Menu.vala:309 946 msgid "Next Tab" 947 msgstr "" 948 949 #: libbirdfont/Menu.vala:316 950 msgid "Previous Tab" 951 msgstr "" 952 953 #: libbirdfont/Menu.vala:323 954 msgid "Close Tab" 955 msgstr "" 956 957 #: libbirdfont/Menu.vala:330 958 msgid "Close All Tabs" 959 msgstr "" 960 961 #: libbirdfont/Menu.vala:338 962 msgid "Spacing and Kerning" 963 msgstr "" 964 965 #: libbirdfont/Menu.vala:344 966 msgid "Show Spacing Tab" 967 msgstr "" 968 969 #: libbirdfont/Menu.vala:351 970 msgid "Show Kerning Tab" 971 msgstr "" 972 973 #: libbirdfont/Menu.vala:358 974 msgid "List Kerning Pairs" 975 msgstr "" 976 977 #: libbirdfont/Menu.vala:365 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 978 msgid "Spacing Classes" 979 msgstr "" 980 981 #: libbirdfont/Menu.vala:372 982 msgid "Select Next Kerning Pair" 983 msgstr "" 984 985 #: libbirdfont/Menu.vala:381 986 msgid "Select Previous Kerning Pair" 987 msgstr "" 988 989 #: libbirdfont/Menu.vala:390 990 msgid "Load Kerning Strings" 991 msgstr "" 992 993 #: libbirdfont/Menu.vala:397 994 msgid "Reload Kerning Strings" 995 msgstr "" 996 997 #: libbirdfont/Menu.vala:412 998 msgid "Show Ligatures" 999 msgstr "" 1000 1001 #: libbirdfont/Menu.vala:419 1002 #, fuzzy 1003 msgid "Add Ligature" 1004 msgstr "Nová ligatúra" 1005 1006 #: libbirdfont/Menu.vala:428 1007 msgid "Git" 1008 msgstr "" 1009 1010 #: libbirdfont/Menu.vala:434 1011 msgid "Save As .bfp" 1012 msgstr "" 1013 1014 #: libbirdfont/Menu.vala:443 libbirdfont/OverView.vala:333 1015 msgid "Overview" 1016 msgstr "" 1017 1018 #: libbirdfont/MenuItem.vala:82 1019 msgid "UP" 1020 msgstr "" 1021 1022 #: libbirdfont/MenuItem.vala:85 1023 msgid "DOWN" 1024 msgstr "" 1025 1026 #: libbirdfont/MenuItem.vala:88 1027 msgid "LEFT" 1028 msgstr "" 1029 1030 #: libbirdfont/MenuItem.vala:91 1031 msgid "RIGHT" 1032 msgstr "" 1033 1034 #: libbirdfont/MenuTab.vala:81 1035 msgid "Missing metadata in font:" 1036 msgstr "" 1037 1038 #: libbirdfont/MenuTab.vala:121 1039 msgid "You need to save your font before exporting it." 1040 msgstr "" 1041 1042 #: libbirdfont/MenuTab.vala:148 1043 msgid "Menu" 1044 msgstr "Menu" 1045 1046 #: libbirdfont/MenuTab.vala:595 1047 #, fuzzy 1048 msgid "Add ligature" 1049 msgstr "Nová ligatúra" 1050 1051 #: libbirdfont/MoveTool.vala:41 1052 msgid "Move paths" 1053 msgstr "" 1054 1055 #: libbirdfont/OverView.vala:173 1056 msgid "Filter" 1057 msgstr "" 1058 1059 #: libbirdfont/OverView.vala:485 1060 msgid "No glyphs in this view." 1061 msgstr "" 1062 1063 #: libbirdfont/OverView.vala:1233 1064 msgid "See also:" 1065 msgstr "" 1066 1067 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:30 1068 msgid "Overwrite TTF file?" 1069 msgstr "" 1070 1071 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:31 1072 msgid "Overwrite" 1073 msgstr "Prepísať" 1074 1075 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:32 libbirdfont/SaveDialog.vala:50 1076 msgid "Cancel" 1077 msgstr "Zrušiť" 1078 1079 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:33 1080 msgid "Yes, don't ask again." 1081 msgstr "Áno, túto otázku už viac nezobrazovať." 1082 1083 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:46 1084 msgid "All Glyphs" 1085 msgstr "" 1086 1087 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:56 1088 msgid "Default" 1089 msgstr "" 1090 1091 #: libbirdfont/PenTool.vala:82 1092 msgid "Add new points" 1093 msgstr "Pridať nové body" 1094 1095 #: libbirdfont/PointTool.vala:24 1096 msgid "Move control points" 1097 msgstr "Posunúť kontrolné body" 1098 1099 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:27 1100 msgid "Reload webview" 1101 msgstr "Obnoviť webové zobrazenie" 1102 1103 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:33 1104 msgid "Export fonts" 1105 msgstr "Exportovať písma" 1106 1107 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:39 1108 msgid "Generate html document" 1109 msgstr "Vytvoriť HTML súbor" 1110 1111 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:62 1112 msgid "No fonts created yet" 1113 msgstr "" 1114 1115 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:65 1116 msgid "Create a New Font" 1117 msgstr "" 1118 1119 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:73 1120 msgid "Folder" 1121 msgstr "" 1122 1123 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:76 1124 #, fuzzy 1125 msgid "Glyphs" 1126 msgstr "Znak" 1127 1128 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:92 1129 msgid "Backups" 1130 msgstr "" 1131 1132 #: libbirdfont/RectangleTool.vala:30 1133 msgid "Rectangle" 1134 msgstr "" 1135 1136 #: libbirdfont/ResizeTool.vala:45 1137 msgid "Resize and rotate paths" 1138 msgstr "" 1139 1140 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:36 1141 msgid "Save changes?" 1142 msgstr "" 1143 1144 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:44 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:30 1145 msgid "Discard" 1146 msgstr "" 1147 1148 #: libbirdfont/SaveDialogListener.vala:28 1149 #, fuzzy 1150 msgid "Save?" 1151 msgstr "Uložiť" 1152 1153 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:80 1154 msgid "Precision for pen tool" 1155 msgstr "" 1156 1157 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:88 1158 msgid "Show or hide control point handles" 1159 msgstr "" 1160 1161 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:98 1162 msgid "Fill open paths." 1163 msgstr "" 1164 1165 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:105 1166 msgid "Use TTF units." 1167 msgstr "používať TTF jednotky" 1168 1169 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:108 1170 msgid "Number of points added by the freehand tool" 1171 msgstr "" 1172 1173 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:130 1174 #, fuzzy 1175 msgid "Path simplification threshold" 1176 msgstr "Hodnota prahu zjednodušenia" 1177 1178 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:149 1179 msgid "Color theme" 1180 msgstr "" 1181 1182 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:151 1183 msgid "Key Bindings" 1184 msgstr "" 1185 1186 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 1187 msgid "Character" 1188 msgstr "" 1189 1190 #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:69 1191 msgid "New spacing class" 1192 msgstr "" 1193 1194 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:36 1195 msgid "Spacing" 1196 msgstr "" 1197 1198 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:233 1199 msgid "Left" 1200 msgstr "" 1201 1202 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:277 1203 msgid "Right" 1204 msgstr "" 1205 1206 #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 1207 msgid "Import" 1208 msgstr "" 1209 1210 #: libbirdfont/Theme.vala:421 1211 msgid "Canvas Background" 1212 msgstr "" 1213 1214 #: libbirdfont/Theme.vala:422 1215 msgid "Filled Stroke" 1216 msgstr "" 1217 1218 #: libbirdfont/Theme.vala:423 1219 msgid "Stroke Color" 1220 msgstr "" 1221 1222 #: libbirdfont/Theme.vala:424 1223 msgid "Handle Color" 1224 msgstr "" 1225 1226 #: libbirdfont/Theme.vala:425 1227 msgid "Fill Color" 1228 msgstr "" 1229 1230 #: libbirdfont/Theme.vala:426 1231 msgid "Selected Objects" 1232 msgstr "" 1233 1234 #: libbirdfont/Theme.vala:428 1235 msgid "Background 1" 1236 msgstr "" 1237 1238 #: libbirdfont/Theme.vala:429 1239 msgid "Dialog Background" 1240 msgstr "" 1241 1242 #: libbirdfont/Theme.vala:430 1243 msgid "Menu Background" 1244 msgstr "" 1245 1246 #: libbirdfont/Theme.vala:431 1247 msgid "Default Background" 1248 msgstr "" 1249 1250 #: libbirdfont/Theme.vala:433 1251 msgid "Checkbox Background" 1252 msgstr "" 1253 1254 #: libbirdfont/Theme.vala:435 1255 msgid "Foreground 1" 1256 msgstr "" 1257 1258 #: libbirdfont/Theme.vala:436 1259 msgid "Text Foreground" 1260 msgstr "" 1261 1262 #: libbirdfont/Theme.vala:437 1263 msgid "Table Border" 1264 msgstr "" 1265 1266 #: libbirdfont/Theme.vala:438 1267 msgid "Selection Border" 1268 msgstr "" 1269 1270 #: libbirdfont/Theme.vala:439 1271 msgid "Overview Glyph" 1272 msgstr "" 1273 1274 #: libbirdfont/Theme.vala:440 1275 msgid "Foreground Inverted" 1276 msgstr "" 1277 1278 #: libbirdfont/Theme.vala:441 1279 msgid "Menu Foreground" 1280 msgstr "" 1281 1282 #: libbirdfont/Theme.vala:442 1283 msgid "Selected Tab Foreground" 1284 msgstr "" 1285 1286 #: libbirdfont/Theme.vala:443 1287 msgid "Tab Separator" 1288 msgstr "" 1289 1290 #: libbirdfont/Theme.vala:445 1291 msgid "Highlighted 1" 1292 msgstr "" 1293 1294 #: libbirdfont/Theme.vala:446 1295 msgid "Highlighted Guide" 1296 msgstr "" 1297 1298 #: libbirdfont/Theme.vala:448 1299 msgid "Grid" 1300 msgstr "" 1301 1302 #: libbirdfont/Theme.vala:450 1303 msgid "Guide 1" 1304 msgstr "" 1305 1306 #: libbirdfont/Theme.vala:451 1307 msgid "Guide 2" 1308 msgstr "" 1309 1310 #: libbirdfont/Theme.vala:452 1311 msgid "Guide 3" 1312 msgstr "" 1313 1314 #: libbirdfont/Theme.vala:454 1315 msgid "Button Border 1" 1316 msgstr "" 1317 1318 #: libbirdfont/Theme.vala:455 1319 msgid "Button Background 1" 1320 msgstr "" 1321 1322 #: libbirdfont/Theme.vala:456 1323 msgid "Button Border 2" 1324 msgstr "" 1325 1326 #: libbirdfont/Theme.vala:457 1327 msgid "Button Background 2" 1328 msgstr "" 1329 1330 #: libbirdfont/Theme.vala:458 1331 msgid "Button Border 3" 1332 msgstr "" 1333 1334 #: libbirdfont/Theme.vala:459 1335 msgid "Button Background 3" 1336 msgstr "" 1337 1338 #: libbirdfont/Theme.vala:460 1339 msgid "Button Border 4" 1340 msgstr "" 1341 1342 #: libbirdfont/Theme.vala:461 1343 msgid "Button Background 4" 1344 msgstr "" 1345 1346 #: libbirdfont/Theme.vala:463 1347 msgid "Button Foreground" 1348 msgstr "" 1349 1350 #: libbirdfont/Theme.vala:464 1351 msgid "Selected Button Foreground" 1352 msgstr "" 1353 1354 #: libbirdfont/Theme.vala:466 1355 msgid "Tool Foreground" 1356 msgstr "" 1357 1358 #: libbirdfont/Theme.vala:467 1359 msgid "Selected Tool Foreground" 1360 msgstr "" 1361 1362 #: libbirdfont/Theme.vala:469 1363 msgid "Text Area Background" 1364 msgstr "" 1365 1366 #: libbirdfont/Theme.vala:471 1367 msgid "Overview Item Border" 1368 msgstr "" 1369 1370 #: libbirdfont/Theme.vala:473 1371 msgid "Selected Overview Item" 1372 msgstr "" 1373 1374 #: libbirdfont/Theme.vala:474 1375 msgid "Overview Item 1" 1376 msgstr "" 1377 1378 #: libbirdfont/Theme.vala:475 1379 msgid "Overview Item 2" 1380 msgstr "" 1381 1382 #: libbirdfont/Theme.vala:477 1383 msgid "Overview Selected Foreground" 1384 msgstr "" 1385 1386 #: libbirdfont/Theme.vala:478 1387 msgid "Overview Foreground" 1388 msgstr "" 1389 1390 #: libbirdfont/Theme.vala:480 1391 msgid "Glyph Count Background 1" 1392 msgstr "" 1393 1394 #: libbirdfont/Theme.vala:481 1395 msgid "Glyph Count Background 2" 1396 msgstr "" 1397 1398 #: libbirdfont/Theme.vala:483 1399 msgid "Dialog Shadow" 1400 msgstr "" 1401 1402 #: libbirdfont/Theme.vala:485 1403 msgid "Selected Active Cubic Control Point" 1404 msgstr "" 1405 1406 #: libbirdfont/Theme.vala:486 1407 msgid "Selected Cubic Control Point" 1408 msgstr "" 1409 1410 #: libbirdfont/Theme.vala:487 1411 msgid "Active Cubic Control Point" 1412 msgstr "" 1413 1414 #: libbirdfont/Theme.vala:488 1415 msgid "Cubic Control Point" 1416 msgstr "" 1417 1418 #: libbirdfont/Theme.vala:490 1419 msgid "Selected Active Quadratic Control Point" 1420 msgstr "" 1421 1422 #: libbirdfont/Theme.vala:491 1423 msgid "Selected Quadratic Control Point" 1424 msgstr "" 1425 1426 #: libbirdfont/Theme.vala:492 1427 msgid "Active Quadratic Control Point" 1428 msgstr "" 1429 1430 #: libbirdfont/Theme.vala:493 1431 msgid "Cubic Quadratic Point" 1432 msgstr "" 1433 1434 #: libbirdfont/Theme.vala:495 1435 msgid "Selected Control Point Handle" 1436 msgstr "" 1437 1438 #: libbirdfont/Theme.vala:496 1439 msgid "Active Control Point Handle" 1440 msgstr "" 1441 1442 #: libbirdfont/Theme.vala:497 1443 msgid "Control Point Handle" 1444 msgstr "" 1445 1446 #: libbirdfont/Theme.vala:499 1447 msgid "Merge" 1448 msgstr "" 1449 1450 #: libbirdfont/Theme.vala:500 1451 msgid "Spin Button" 1452 msgstr "" 1453 1454 #: libbirdfont/Theme.vala:501 1455 msgid "Active Spin Button" 1456 msgstr "" 1457 1458 #: libbirdfont/Theme.vala:502 1459 msgid "Zoom Bar Border" 1460 msgstr "" 1461 1462 #: libbirdfont/Theme.vala:503 1463 msgid "Font Name" 1464 msgstr "" 1465 1466 #: libbirdfont/Theme.vala:687 1467 msgid "New theme" 1468 msgstr "" 1469 1470 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:89 1471 msgid "Add new theme" 1472 msgstr "" 1473 1474 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:91 1475 msgid "Colors" 1476 msgstr "" 1477 1478 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:110 1479 msgid "Dark" 1480 msgstr "" 1481 1482 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:112 1483 msgid "Bright" 1484 msgstr "" 1485 1486 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:116 1487 msgid "Custom" 1488 msgstr "" 1489 1490 #: libbirdfont/TrackTool.vala:57 1491 msgid "Freehand drawing" 1492 msgstr "" 1493 1494 #: libbirdfont/VersionList.vala:33 1495 msgid "New version" 1496 msgstr "Nová verzia" 1497 1498 #: birdfont/GtkWindow.vala:292 1499 msgid "Select color" 1500 msgstr "Vybrať farbu" 1501 1502 #: birdfont/GtkWindow.vala:595 1503 msgid "Your fonts have been exported." 1504 msgstr "Vaše písma boli exportované" 1505 1506 #: birdfont/GtkWindow.vala:985 1507 msgid "Full name (name and style)" 1508 msgstr "" 1509 1510 #: birdfont/GtkWindow.vala:992 1511 msgid "Unique identifier" 1512 msgstr "" 1513 1514 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 1515 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" 1516 msgstr "" 1517 1518 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 1519 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" 1520 msgstr "" 1521 1522 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 1523 #, fuzzy 1524 msgid "print this message" 1525 msgstr "Zobraziť túto správu\n" 1526 1527 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 1528 #, fuzzy 1529 msgid "use quadratic control points" 1530 msgstr "Použiť kvadratické ovládacie body" 1531 1532 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 1533 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" 1534 msgstr "zjednodušenie, od 0.001 do 1, predvolená hodnota je 0.5" 1535 1536 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 1537 msgid "File does not exist." 1538 msgstr "Súbor neexistuje" 1539 1540 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 1541 msgid "Unknown file format." 1542 msgstr "Neznámy formát." 1543 1544 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 1545 msgid "Writing" 1546 msgstr "Ukladá sa" 1547 1548 #, fuzzy 1549 #~ msgid "Recent files" 1550 #~ msgstr "Nedávne súbory" 1551 1552 #~ msgid "Saving" 1553 #~ msgstr "Ukladám" 1554 1555 #~ msgid "Loading the unicode character database" 1556 #~ msgstr "Nahráva sa databáza znakov Unicode" 1557 1558 #~ msgid "Three font files have been created." 1559 #~ msgstr "Boli vytvorené 3 súbory písma" 1560 1561 #~ msgid "Writing TTF and EOT files." 1562 #~ msgstr "Ukladám súbory TTF a EOT" 1563 1564 #~ msgid "" 1565 #~ "Right click to edit the class and left click to kern glyphs in the class." 1566 #~ msgstr "" 1567 #~ "Klinite pravým tlačítkom pre úpravu triedy a ľavým pre úpravu kerningu v " 1568 #~ "triede" 1569 1570 #~ msgid "Object color" 1571 #~ msgstr "Farba objektu" 1572 1573 #~ msgid "Select Background Image" 1574 #~ msgstr "Vybrať obrázok pozadia" 1575 1576 #~ msgid "Show guidelines for x-height and baseline" 1577 #~ msgstr "Zobraziť vodítka pre x-výšku a základnú líniu" 1578 1579 #~ msgid "Loading XML data." 1580 #~ msgstr "Nahrávajú sa XML dáta" 1581 1582 #~ msgid "Default language" 1583 #~ msgstr "Predvolený jazyk" 1584 1585 #, fuzzy 1586 #~ msgid "Private use area" 1587 #~ msgstr "Súkromná oblasť" 1588 1589 #~ msgid "Show default characters set" 1590 #~ msgstr "Zobraziť štandardnú znakovú sadu" 1591 1592 #~ msgid "Show all characters in the font" 1593 #~ msgstr "Zobraziť všetky znaky písma" 1594 1595 #~ msgid "Use one pixel per unit" 1596 #~ msgstr "Použiť jeden pixel na jednotku" 1597 1598 #~ msgid "Set fill color for open paths." 1599 #~ msgstr "Nastaviť farbu výplne pre otvorené cesty" 1600 1601 #~ msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." 1602 #~ msgstr "Nastaviť počet vzoriek na bod v nástroji Freehand tool" 1603 1604 #, fuzzy 1605 #~ msgid "Simplification threshold" 1606 #~ msgstr "Hodnota prahu zjednodušenia" 1607 1608 #~ msgid "Kerning:" 1609 #~ msgstr "Veľkosť medzery za znakom:" 1610 1611 #~ msgid "Text" 1612 #~ msgstr "Text" 1613 1614 #~ msgid "_New" 1615 #~ msgstr "Nový" 1616 1617 #~ msgid "_Open" 1618 #~ msgstr "Otvoriť" 1619 1620 #~ msgid "_Recent Files" 1621 #~ msgstr "Nedávne súbory" 1622 1623 #~ msgid "Save _as" 1624 #~ msgstr "Uložiť ako" 1625 1626 #~ msgid "_Export" 1627 #~ msgstr "Export" 1628 1629 #~ msgid "_Preview" 1630 #~ msgstr "Náhľad" 1631 1632 #~ msgid "Name and _Description" 1633 #~ msgstr "Názov a Popis" 1634 1635 #~ msgid "_Search" 1636 #~ msgstr "Hľadať" 1637 1638 #~ msgid "_Export Glyph as SVG" 1639 #~ msgstr "Exportovať znaky ako SVG" 1640 1641 #~ msgid "_Import SVG" 1642 #~ msgstr "Importovať SVG" 1643 1644 #~ msgid "Simpl_ify Path" 1645 #~ msgstr "Zjednodušiť cestu" 1646 1647 #~ msgid "Close _Path" 1648 #~ msgstr "Uzavrieť cestu" 1649 1650 #~ msgid "_Glyph Sequence" 1651 #~ msgstr "Poradie znakov" 1652 1653 #~ msgid "Set Glyph _Background" 1654 #~ msgstr "Nastaviť pozadie znakov" 1655 1656 #~ msgid "_Remove Glyph Background" 1657 #~ msgstr "Ostrániť pozadie znakov" 1658 1659 #~ msgid "_Select Point Above" 1660 #~ msgstr "Vybrať bod nad" 1661 1662 #~ msgid "_Create Counter Path" 1663 #~ msgstr "Vytvoriť obrátenú cestu" 1664 1665 #~ msgid "_Move" 1666 #~ msgstr "Posunúť" 1667 1668 #~ msgid "Show _Full Unicode Characters Set" 1669 #~ msgstr "Zobraziť úplnú sadu znakov Unicode" 1670 1671 #~ msgid "Show De_fault Characters Set" 1672 #~ msgstr "Zobraziť predvolenú znakovú sadu" 1673 1674 #~ msgid "Show Characters in Font" 1675 #~ msgstr "Zobraziť znaky písma" 1676 1677 #~ msgid "Add New _Grid Item" 1678 #~ msgstr "Pridať novú položku na mriežku" 1679 1680 #~ msgid "Remove Gr_id Item" 1681 #~ msgstr "Odstrániť položku z mriežky" 1682 1683 #~ msgid "_Zoom In" 1684 #~ msgstr "Priblížiť" 1685 1686 #~ msgid "Zoom _Out" 1687 #~ msgstr "Zmenšiť" 1688 1689 #~ msgid "_File" 1690 #~ msgstr "Súbor" 1691 1692 #~ msgid "_Edit" 1693 #~ msgstr "Upraviť" 1694 1695 #~ msgid "_Tab" 1696 #~ msgstr "Karta" 1697 1698 #~ msgid "T_ool" 1699 #~ msgstr "Nástroj" 1700 1701 #~ msgid "_Kerning" 1702 #~ msgstr "Kerning" 1703