The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

cs.po in po

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of po/cs.po.
Merge branch 'master' of github.com:johanmattssonm/birdfont
1 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. 3 # Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2014. 4 msgid "" 5 msgstr "" 6 "Project-Id-Version: \n" 7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 8 "POT-Creation-Date: 2015-06-24 13:55+0200\n" 9 "PO-Revision-Date: 2015-04-28 11:07+0000\n" 10 "Last-Translator: fri <pavelfric@yahoo.com>\n" 11 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" 12 "Language: cs\n" 13 "MIME-Version: 1.0\n" 14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 17 "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" 18 "X-POOTLE-MTIME: 1430219247.000000\n" 19 20 #: libbirdfont/Argument.vala:276 21 msgid "Usage" 22 msgstr "Použití" 23 24 # tohle je výpis pro příkazový řádek, ty velký písmena jsou tam schválně 25 #: libbirdfont/Argument.vala:278 libbirdfont/BirdFont.vala:179 26 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 27 msgid "FILE" 28 msgstr "SOUBOR" 29 30 # to samé jako předchozí, ještě sem to změnil na přepínač, protože je to pro Linux a tam je tenhle překlad používanější 31 #: libbirdfont/Argument.vala:278 libbirdfont/BirdFont.vala:179 32 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 33 msgid "OPTION" 34 msgstr "PŘEPÍNAČ" 35 36 #: libbirdfont/Argument.vala:280 37 msgid "enable Android customizations" 38 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Android" 39 40 #: libbirdfont/Argument.vala:281 41 msgid "show coordinate in glyph view" 42 msgstr "Ukázat souřadnice v přehledu znaků" 43 44 #: libbirdfont/Argument.vala:282 45 msgid "exit if a test case fails" 46 msgstr "Ukončit, pokud zkouška selže" 47 48 #: libbirdfont/Argument.vala:283 49 msgid "treat warnings as fatal" 50 msgstr "Upozornění budou považována za chyby" 51 52 #: libbirdfont/Argument.vala:284 53 msgid "show this message" 54 msgstr "Ukázat tuto zprávu" 55 56 #: libbirdfont/Argument.vala:285 57 msgid "write a log file" 58 msgstr "Zapsat soubor se zápisem" 59 60 #: libbirdfont/Argument.vala:286 61 msgid "enable Machintosh customizations" 62 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Mac" 63 64 #: libbirdfont/Argument.vala:287 65 msgid "enable Windows customizations" 66 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Windows" 67 68 #: libbirdfont/Argument.vala:288 69 msgid "don't translate" 70 msgstr "Nepřekládat" 71 72 #: libbirdfont/Argument.vala:289 73 msgid "sleep between each command in test suite" 74 msgstr "Čekat chvíli před každým spuštěním příkazu ve zkušební sadě" 75 76 #: libbirdfont/Argument.vala:290 77 msgid "run test case" 78 msgstr "Spustit vybranou zkušební sadu" 79 80 #: libbirdfont/BackgroundSelectionTool.vala:23 81 msgid "Select background" 82 msgstr "Vybrat pozadí" 83 84 #: libbirdfont/BackgroundTab.vala:46 libbirdfont/BackgroundTools.vala:26 85 msgid "Background Image" 86 msgstr "Obrázek pozadí" 87 88 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:41 89 msgid "Move, resize and rotate background image" 90 msgstr "Posunout, změnit velikost a otočit obrázek pozadí" 91 92 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:223 93 msgid "Select background image" 94 msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 95 96 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:27 97 msgid "Images" 98 msgstr "Obrázky" 99 100 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:34 libbirdfont/FileDialogTab.vala:94 101 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:106 102 msgid "Files" 103 msgstr "Soubory" 104 105 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:38 106 msgid "Parts" 107 msgstr "Části" 108 109 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:44 libbirdfont/Glyph.vala:2305 110 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 111 msgid "Add" 112 msgstr "Přidat" 113 114 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:86 115 msgid "Select Glyph" 116 msgstr "Vybrat znak" 117 118 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:185 libbirdfont/LoadCallback.vala:102 119 #: libbirdfont/Menu.vala:50 120 msgid "Open" 121 msgstr "Otevřít" 122 123 #: libbirdfont/BezierTool.vala:50 124 msgid "Create Beziér curves" 125 msgstr "Vytvořit Bézierovy křivky" 126 127 #: libbirdfont/BirdFont.vala:23 libbirdfont/BirdFont.vala:177 128 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 129 msgid "Usage:" 130 msgstr "Použití:" 131 132 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 133 msgid "BF-FILE" 134 msgstr "Soubor BF" 135 136 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 137 msgid "SVG-FILES ..." 138 msgstr "Soubory SVG..." 139 140 #: libbirdfont/BirdFont.vala:59 libbirdfont/BirdFont.vala:67 141 msgid "does not exist." 142 msgstr "neexistuje." 143 144 #: libbirdfont/BirdFont.vala:68 145 msgid "A new font will be created." 146 msgstr "Bude vytvořeno nové písmo." 147 148 #: libbirdfont/BirdFont.vala:90 149 msgid "Failed to import" 150 msgstr "Nepodařilo se zavést" 151 152 #: libbirdfont/BirdFont.vala:91 153 msgid "Aborting" 154 msgstr "Ruší se" 155 156 #: libbirdfont/BirdFont.vala:129 157 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." 158 msgstr "není název znaku nebo hodnota Unicode." 159 160 #: libbirdfont/BirdFont.vala:130 161 msgid "Unicode values must start with U+." 162 msgstr "Hodnoty Unicode musí začínat na U+." 163 164 #: libbirdfont/BirdFont.vala:156 165 msgid "Adding" 166 msgstr "Přidává se" 167 168 #: libbirdfont/BirdFont.vala:160 169 msgid "to" 170 msgstr "do" 171 172 #: libbirdfont/BirdFont.vala:162 173 msgid "Glyph" 174 msgstr "Znak" 175 176 #: libbirdfont/BirdFont.vala:166 libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:135 177 #: libbirdfont/Menu.vala:472 libbirdfont/Menu.vala:474 178 #: libbirdfont/VersionList.vala:257 birdfont/GtkWindow.vala:955 179 msgid "Version" 180 msgstr "Verze" 181 182 #: libbirdfont/BirdFont.vala:180 birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 183 msgid "print this message" 184 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou" 185 186 #: libbirdfont/BirdFont.vala:181 187 msgid "write files to this directory" 188 msgstr "" 189 190 #: libbirdfont/BirdFont.vala:182 191 msgid "write svg file" 192 msgstr "" 193 194 #: libbirdfont/BirdFont.vala:183 195 msgid "write ttf and eot file" 196 msgstr "" 197 198 #: libbirdfont/BirdFont.vala:297 199 msgid "Can't find output directory" 200 msgstr "Výstupní adresář se nepodařilo nalézt" 201 202 #: libbirdfont/CircleTool.vala:36 203 msgid "Circle" 204 msgstr "Kruh" 205 206 #: libbirdfont/CutBackgroundTool.vala:38 207 msgid "Crop background image" 208 msgstr "Oříznout obrázek pozadí" 209 210 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:25 211 msgid "Default Language" 212 msgstr "Výchozí jazyk" 213 214 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:26 215 msgid "Private Use Area" 216 msgstr "Rozsah pro vlasní znaky" 217 218 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:28 219 msgid "Chinese" 220 msgstr "Čínština" 221 222 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:29 223 msgid "English" 224 msgstr "Angličtina" 225 226 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:30 227 msgid "Greek" 228 msgstr "Řečtina" 229 230 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:31 231 msgid "Japanese" 232 msgstr "Japonština" 233 234 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:32 235 msgid "Javanese" 236 msgstr "Javánština" 237 238 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:33 239 msgid "Latin" 240 msgstr "Latina" 241 242 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:34 243 msgid "Russian" 244 msgstr "Ruština" 245 246 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:35 247 msgid "Swedish" 248 msgstr "Švédština" 249 250 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:36 251 msgid "Thai" 252 msgstr "Thajština" 253 254 #. / All lower case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 255 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:118 libbirdfont/ExportTool.vala:365 256 msgid "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" 257 msgstr "" 258 "a á b c č d ď e é ě f g h i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y " 259 "ý z ž" 260 261 #. / All upper case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 262 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:121 libbirdfont/ExportTool.vala:366 263 msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" 264 msgstr "" 265 "A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y " 266 "Ý Z Ž" 267 268 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:52 269 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:182 libbirdfont/ExportSettings.vala:114 270 #: libbirdfont/Menu.vala:465 libbirdfont/TableLayout.vala:203 271 msgid "Name and Description" 272 msgstr "Název a popis" 273 274 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:56 libbirdfont/MenuTab.vala:84 275 #: birdfont/GtkWindow.vala:899 276 msgid "PostScript Name" 277 msgstr "Název PostScript" 278 279 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:66 libbirdfont/MenuTab.vala:89 280 #: libbirdfont/MenuTab.vala:604 birdfont/GtkWindow.vala:906 281 msgid "Name" 282 msgstr "Název" 283 284 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:76 libbirdfont/MenuTab.vala:94 285 #: birdfont/GtkWindow.vala:913 286 msgid "Style" 287 msgstr "Styl" 288 289 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:86 birdfont/GtkWindow.vala:919 290 msgid "Bold" 291 msgstr "Tučné" 292 293 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:95 birdfont/GtkWindow.vala:926 294 msgid "Italic" 295 msgstr "Kurzíva" 296 297 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:105 birdfont/GtkWindow.vala:934 298 msgid "Weight" 299 msgstr "Tloušťka" 300 301 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:115 libbirdfont/MenuTab.vala:99 302 msgid "Full Name (Name and Style)" 303 msgstr "Celý název (název a styl)" 304 305 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:125 libbirdfont/MenuTab.vala:104 306 msgid "Unique Identifier" 307 msgstr "Jedinečný identifikátor" 308 309 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:145 birdfont/GtkWindow.vala:962 310 msgid "Description" 311 msgstr "Popis" 312 313 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:156 birdfont/GtkWindow.vala:970 314 msgid "Copyright" 315 msgstr "Autorská práva" 316 317 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:118 318 msgid "Drawing Tools" 319 msgstr "Nástroje na kreslení" 320 321 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:119 322 msgid "Control Point" 323 msgstr "Ovládací bod" 324 325 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:121 libbirdfont/Menu.vala:233 326 msgid "Layers" 327 msgstr "" 328 329 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:122 330 msgid "Stroke" 331 msgstr "Tah" 332 333 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:123 334 msgid "Geometrical Shapes" 335 msgstr "Geometrické tvary" 336 337 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:124 libbirdfont/OverviewTools.vala:35 338 msgid "Zoom" 339 msgstr "Zvětšení" 340 341 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:125 342 msgid "Guidelines & Grid" 343 msgstr "Pomocné linky a mřížka" 344 345 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:130 346 msgid "Grid Size" 347 msgstr "Velikost mřížky" 348 349 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:189 350 msgid "Move canvas" 351 msgstr "Posunout pracovní plochu" 352 353 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:197 354 msgid "Delete" 355 msgstr "Smazat" 356 357 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:204 358 msgid "Select all points or paths" 359 msgstr "Vybrat všechny body nebo cesty" 360 361 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:220 libbirdfont/Menu.vala:99 362 msgid "Undo" 363 msgstr "Zpět" 364 365 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:227 366 msgid "Insert new points on path" 367 msgstr "Vložit nové body do cesty" 368 369 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:236 370 msgid "Create quadratic Bézier curves" 371 msgstr "Vytvářet kvadratické Bézierovy křivky" 372 373 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:245 374 msgid "Create cubic Bézier curves" 375 msgstr "Vytvářet kubické Bézierovy křivky" 376 377 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:254 378 msgid "Quadratic path with two line handles" 379 msgstr "Kvadratická cesta se dvěma úchopy" 380 381 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:263 382 msgid "Convert selected points" 383 msgstr "Převést vybrané body" 384 385 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:274 386 msgid "X coordinate" 387 msgstr "Souřadnice x" 388 389 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:318 390 msgid "Y coordinate" 391 msgstr "Souřadnice y" 392 393 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:361 394 msgid "Rotation" 395 msgstr "Otočit" 396 397 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:400 398 msgid "Skew" 399 msgstr "Zkosení" 400 401 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:433 402 msgid "Width" 403 msgstr "Šířka" 404 405 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:458 406 msgid "Height" 407 msgstr "Výška" 408 409 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:501 410 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" 411 msgstr "Svázat úchopy křivky vybraných bodů úprav" 412 413 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:552 414 msgid "Symmetrical handles" 415 msgstr "Souměrné úchopy" 416 417 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:582 418 msgid "Convert segment to line." 419 msgstr "Převést část na čáru." 420 421 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:590 422 msgid "Create counter from outline" 423 msgstr "Obrátit cestu" 424 425 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:594 426 msgid "Close path" 427 msgstr "" 428 429 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:616 430 msgid "Move to path to the bottom of the layer" 431 msgstr "" 432 433 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:630 434 msgid "Flip path vertically" 435 msgstr "Zrcadlit svisle" 436 437 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:638 438 msgid "Flip path horizontally" 439 msgstr "Zrcadlit vodorovně" 440 441 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:647 442 msgid "Set size for background image" 443 msgstr "Nastavit velikost obrázku pozadí" 444 445 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:685 446 msgid "Show/hide background image" 447 msgstr "Ukázat/Skrýt obrázek pozadí" 448 449 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:696 450 msgid "Insert a new background image" 451 msgstr "Vložit nový obrázek pozadí" 452 453 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:710 libbirdfont/ThemeTab.vala:151 454 msgid "High contrast" 455 msgstr "Vysoký kontrast" 456 457 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:724 458 msgid "Set background threshold" 459 msgstr "Nastavit práh pro pozadí" 460 461 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:742 462 msgid "Amount of autotrace details" 463 msgstr "Podrobnost automatického obkreslení" 464 465 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:760 466 msgid "Autotrace simplification" 467 msgstr "Zjednodušení automatického obkreslení" 468 469 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:777 470 msgid "Autotrace background image" 471 msgstr "Automaticky obkreslit obrázek pozadí" 472 473 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:786 474 msgid "Delete background image" 475 msgstr "Smazat obrázek pozadí" 476 477 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:793 478 msgid "Add layer" 479 msgstr "" 480 481 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:803 482 msgid "Show layers" 483 msgstr "" 484 485 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:813 486 msgid "Apply stroke" 487 msgstr "Použít tah" 488 489 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:846 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 490 msgid "Stroke width" 491 msgstr "Šířka tahu" 492 493 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:888 494 msgid "Create outline form stroke" 495 msgstr "Vytvořit obrys z tahu" 496 497 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:896 498 msgid "Butt line cap" 499 msgstr "" 500 501 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:920 502 msgid "Round line cap" 503 msgstr "" 504 505 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:945 506 msgid "Square line cap" 507 msgstr "" 508 509 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1014 510 msgid "Show guidelines" 511 msgstr "Zobrazit pomocné linky" 512 513 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1026 514 msgid "Show more guidelines" 515 msgstr "Ukázat více pomocných linek" 516 517 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1042 518 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" 519 msgstr "Zobrazit pomocné linky horního a dolního okraje" 520 521 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1088 522 msgid "Zoom Out More" 523 msgstr "Oddálit více" 524 525 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1097 526 msgid "Show full glyph" 527 msgstr "Ukázat celý znak" 528 529 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1104 530 msgid "Fit in view" 531 msgstr "Přizpůsobit velikosti okna" 532 533 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1111 534 msgid "Zoom in on background image" 535 msgstr "Přiblížit na obrázek pozadí" 536 537 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1121 538 msgid "Previous view" 539 msgstr "Předchozí zobrazení" 540 541 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1127 542 msgid "Next view" 543 msgstr "Další zobrazení" 544 545 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1334 546 msgid "Background Tools" 547 msgstr "Nástroje pro práci s pozadím" 548 549 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1349 550 msgid "Control Points" 551 msgstr "Ovládací body" 552 553 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1365 554 msgid "Object Tools" 555 msgstr "Nástroje pro práci s předměty" 556 557 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1517 558 msgid "Set size for grid" 559 msgstr "Nastavit velikost mřížky" 560 561 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:40 libbirdfont/ExportSettings.vala:166 562 #: libbirdfont/Menu.vala:295 563 msgid "Export Settings" 564 msgstr "Nastavení ukládání" 565 566 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:44 libbirdfont/ExportSettings.vala:59 567 msgid "File Name" 568 msgstr "Název souboru" 569 570 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:75 libbirdfont/RecentFiles.vala:73 571 msgid "Folder" 572 msgstr "Složka" 573 574 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:79 575 msgid "Formats" 576 msgstr "Formáty" 577 578 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:120 579 msgid "Export" 580 msgstr "Vyvést" 581 582 #: libbirdfont/ExportTool.vala:193 libbirdfont/Menu.vala:64 583 #: libbirdfont/MenuTab.vala:262 libbirdfont/SaveCallback.vala:67 584 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 585 msgid "Save" 586 msgstr "Uložit" 587 588 #: libbirdfont/ExportTool.vala:364 589 msgid "Alphabet" 590 msgstr "" 591 592 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:79 593 msgid "Select a Folder" 594 msgstr "" 595 596 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:83 597 msgid "Folders" 598 msgstr "Složky" 599 600 #: libbirdfont/FileTools.vala:31 601 msgid "New font" 602 msgstr "Nova fonte" 603 604 #: libbirdfont/FileTools.vala:37 605 msgid "Open font" 606 msgstr "Otevřít písmo" 607 608 #: libbirdfont/FileTools.vala:43 609 msgid "Save font" 610 msgstr "Uložit písmo" 611 612 #: libbirdfont/FileTools.vala:49 libbirdfont/Menu.vala:458 613 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:211 libbirdfont/SettingsTab.vala:31 614 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:159 615 msgid "Settings" 616 msgstr "Nastavení" 617 618 #: libbirdfont/FileTools.vala:55 libbirdfont/ThemeTab.vala:42 619 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:162 620 msgid "Themes" 621 msgstr "Motivy" 622 623 #: libbirdfont/Glyph.vala:2305 624 msgid "Guide" 625 msgstr "Vodítko" 626 627 #: libbirdfont/GridTool.vala:35 628 msgid "Show grid" 629 msgstr "Ukázat mřížku" 630 631 #: libbirdfont/GuideTab.vala:46 libbirdfont/GuideTab.vala:57 632 msgid "Guides" 633 msgstr "Vodítka" 634 635 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:29 636 msgid "Zoom in" 637 msgstr "Přiblížit" 638 639 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:36 640 msgid "Zoom out" 641 msgstr "Oddálit" 642 643 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:43 644 msgid "Convert the last segment to a straight line" 645 msgstr "Převést poslední část na rovnou čáru" 646 647 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:51 648 msgid "Convert the last control point to a corner node" 649 msgstr "" 650 651 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:59 652 msgid "Move handle along axis" 653 msgstr "" 654 655 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:61 libbirdfont/KerningDisplay.vala:844 656 msgid "Kerning" 657 msgstr "Podřezávání" 658 659 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:69 660 msgid "The current kerning class is malformed." 661 msgstr "Nynější třída podřezávání je chybná." 662 663 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:70 664 msgid "Add single characters separated by space and ranges on the form A-Z." 665 msgstr "" 666 "Přidat jednotlivé znaky oddělené mezerou nebo rozsahy používající formát A-Z." 667 668 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:71 669 msgid "Type “space” to kern the space character and “divis” to kern -." 670 msgstr "" 671 "Pro podřezání (vyrovnání) znaku mezery stiskněte „mezerník“ a pro podřezání " 672 "(vyrovnání) znaku spojovníku (-) pak klávesu pro „divis“." 673 674 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 libbirdfont/OverviewTools.vala:70 675 msgid "Unicode" 676 msgstr "Unicode" 677 678 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 679 msgid "Insert" 680 msgstr "Vložit" 681 682 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:844 libbirdfont/MainWindow.vala:218 683 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:36 libbirdfont/SpinButton.vala:199 684 msgid "Close" 685 msgstr "Zavřít" 686 687 #: libbirdfont/KerningList.vala:54 libbirdfont/KerningList.vala:111 688 msgid "Kerning Pairs" 689 msgstr "Dvojice podřezávání" 690 691 #: libbirdfont/KerningList.vala:57 692 msgid "No kerning pairs created." 693 msgstr "Nevytvořeny žádné dvojice podřezávání" 694 695 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/KerningTools.vala:60 696 msgid "Kerning class" 697 msgstr "Třída podřezávání" 698 699 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/LayerLabel.vala:144 700 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 libbirdfont/Ligatures.vala:132 701 #: libbirdfont/Ligatures.vala:154 libbirdfont/Ligatures.vala:185 702 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 libbirdfont/SpacingTab.vala:233 703 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:277 libbirdfont/SpinButton.vala:199 704 #: libbirdfont/Theme.vala:687 705 msgid "Set" 706 msgstr "Nastavit" 707 708 #: libbirdfont/KerningStrings.vala:65 709 msgid "Load kerning strings" 710 msgstr "Nahrát řetězce podřezávání" 711 712 #: libbirdfont/KerningTools.vala:36 713 msgid "Kerning Tools" 714 msgstr "Nástroje na podřezávání" 715 716 #: libbirdfont/KerningTools.vala:43 libbirdfont/SpacingTools.vala:31 717 msgid "Font Size" 718 msgstr "Velikost písma" 719 720 #: libbirdfont/KerningTools.vala:57 721 msgid "Create new kerning class." 722 msgstr "Vytvořit novou třídu podřezávání (vyrovnání)." 723 724 #: libbirdfont/KerningTools.vala:67 725 msgid "Use text input to enter kerning values." 726 msgstr "Zadat hodnoty podřezání (vyrovnání) přímo." 727 728 #: libbirdfont/KerningTools.vala:74 729 msgid "Insert glyph from overview" 730 msgstr "Vložit znak z přehledu" 731 732 #: libbirdfont/KerningTools.vala:88 733 msgid "Insert character by unicode value" 734 msgstr "Vložit znak podle hodnoty Unicode" 735 736 #: libbirdfont/KerningTools.vala:95 737 msgid "Open a text file with kerning strings first." 738 msgstr "Nejprve otevřít soubor s podřezávacími řetězci." 739 740 #: libbirdfont/KerningTools.vala:97 741 msgid "Previous kerning string" 742 msgstr "Předchozí podřezávací řetězec" 743 744 #: libbirdfont/KerningTools.vala:107 745 msgid "You have reached the beginning of the list." 746 msgstr "Dosáhl jste začátku seznamu." 747 748 #: libbirdfont/KerningTools.vala:115 749 msgid "Next kerning string" 750 msgstr "Další podřezávací řetězec " 751 752 #: libbirdfont/KerningTools.vala:125 753 msgid "You have reached the end of the list." 754 msgstr "Dosáhl jste konce seznamu." 755 756 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:28 libbirdfont/OverviewTools.vala:34 757 msgid "Character Sets" 758 msgstr "Znakové sady" 759 760 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:68 761 msgid "Character Set" 762 msgstr "Znaková sada" 763 764 #: libbirdfont/LayerLabel.vala:144 765 msgid "Layer" 766 msgstr "" 767 768 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 769 msgid "character sequence" 770 msgstr "kombinace znaků" 771 772 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 773 msgid "ligature" 774 msgstr "slitek" 775 776 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 777 msgid "substitution" 778 msgstr "nahrazení" 779 780 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 781 msgid "beginning" 782 msgstr "začátek" 783 784 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 785 msgid "middle" 786 msgstr "prostředek" 787 788 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 789 msgid "end" 790 msgstr "konec" 791 792 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 793 msgid "New Ligature" 794 msgstr "Nový slitek" 795 796 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 797 msgid "New Contextual Substitution" 798 msgstr "Nová náhrada vyplývající ze souvislosti" 799 800 #: libbirdfont/LigatureList.vala:115 801 msgid "Contextual Substitutions" 802 msgstr "Náhrady vyplývající ze souvislostí" 803 804 #: libbirdfont/LigatureList.vala:126 libbirdfont/LigatureList.vala:140 805 #: libbirdfont/Menu.vala:413 806 msgid "Ligatures" 807 msgstr "Slitky" 808 809 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 810 msgid "Beginning" 811 msgstr "Začátek" 812 813 #: libbirdfont/Ligatures.vala:132 814 msgid "Middle" 815 msgstr "Prostředek" 816 817 #: libbirdfont/Ligatures.vala:154 818 msgid "End" 819 msgstr "Konec" 820 821 #: libbirdfont/Ligatures.vala:185 libbirdfont/OverView.vala:1293 822 msgid "Ligature" 823 msgstr "Slitek" 824 825 #: libbirdfont/Line.vala:151 826 msgid "Position" 827 msgstr "Poloha" 828 829 #: libbirdfont/Line.vala:151 830 msgid "Move" 831 msgstr "Posunout" 832 833 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:29 834 msgid "This font was made with a newer version of Birdfont." 835 msgstr "" 836 837 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:30 838 msgid "You need to upgrade your version of Birdfont." 839 msgstr "" 840 841 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:34 842 msgid "This font was made with an old version of Birdfont." 843 msgstr "" 844 845 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:35 846 msgid "You need an older version of Birdfont to open it." 847 msgstr "" 848 849 #: libbirdfont/MainWindow.vala:218 850 msgid "Glyph sequence" 851 msgstr "Pořadí znaků" 852 853 #: libbirdfont/Menu.vala:37 854 msgid "File" 855 msgstr "Soubor" 856 857 #: libbirdfont/Menu.vala:43 858 msgid "New" 859 msgstr "Nový" 860 861 #: libbirdfont/Menu.vala:57 libbirdfont/RecentFiles.vala:81 862 msgid "Recent Files" 863 msgstr "Nedávno otevřené soubory" 864 865 #: libbirdfont/Menu.vala:71 866 msgid "Save As" 867 msgstr "Uložit jako" 868 869 #: libbirdfont/Menu.vala:78 870 msgid "Select Character Set" 871 msgstr "Vybrat znakovou sadu" 872 873 #: libbirdfont/Menu.vala:85 874 msgid "Quit" 875 msgstr "Ukončit" 876 877 #: libbirdfont/Menu.vala:93 878 msgid "Edit" 879 msgstr "Úpravy" 880 881 #: libbirdfont/Menu.vala:106 882 msgid "Redo" 883 msgstr "Znovu" 884 885 #: libbirdfont/Menu.vala:113 886 msgid "Copy" 887 msgstr "Kopírovat" 888 889 #: libbirdfont/Menu.vala:120 890 msgid "Paste" 891 msgstr "Vložit" 892 893 #: libbirdfont/Menu.vala:127 894 msgid "Paste In Place" 895 msgstr "Přepsat" 896 897 #: libbirdfont/Menu.vala:134 898 msgid "Select All Paths" 899 msgstr "Vybrat všechny cesty" 900 901 #: libbirdfont/Menu.vala:141 902 msgid "Move To Baseline" 903 msgstr "Přesunout na účaří" 904 905 #: libbirdfont/Menu.vala:148 libbirdfont/OverView.vala:208 906 msgid "Search" 907 msgstr "Hledat" 908 909 #: libbirdfont/Menu.vala:155 910 msgid "Simplify Path" 911 msgstr "Zjednodušit cestu" 912 913 #: libbirdfont/Menu.vala:162 914 msgid "Close Path" 915 msgstr "Uzavřít cestu" 916 917 #: libbirdfont/Menu.vala:169 918 msgid "Glyph Sequence" 919 msgstr "Pořadí znaků" 920 921 #: libbirdfont/Menu.vala:176 922 msgid "Set Background Glyph" 923 msgstr "Nastavit znak pozadí" 924 925 #: libbirdfont/Menu.vala:183 926 msgid "Remove Background Glyph" 927 msgstr "Odstranit znak pozadí" 928 929 #: libbirdfont/Menu.vala:190 930 msgid "Create Guide" 931 msgstr "Vytvořit vodítko" 932 933 #: libbirdfont/Menu.vala:197 934 msgid "List Guides" 935 msgstr "Uvést vodítka" 936 937 #: libbirdfont/Menu.vala:204 938 msgid "Select Point Above" 939 msgstr "Vybrat výše ležící bod" 940 941 #: libbirdfont/Menu.vala:211 942 msgid "Select Next Point" 943 msgstr "Vybrat další bod" 944 945 #: libbirdfont/Menu.vala:218 946 msgid "Select Previous Point" 947 msgstr "Vybrat předchozí bod" 948 949 #: libbirdfont/Menu.vala:225 950 msgid "Select Point Below" 951 msgstr "Vybrat níže ležící bod" 952 953 #: libbirdfont/Menu.vala:239 954 msgid "Move Layer Up" 955 msgstr "" 956 957 #: libbirdfont/Menu.vala:246 958 msgid "Move Layer Down" 959 msgstr "" 960 961 #: libbirdfont/Menu.vala:254 962 msgid "Import and Export" 963 msgstr "" 964 965 #: libbirdfont/Menu.vala:260 966 msgid "Export Fonts" 967 msgstr "" 968 969 #: libbirdfont/Menu.vala:267 970 msgid "Export Glyph as SVG" 971 msgstr "Vyvést znak jako SVG" 972 973 #: libbirdfont/Menu.vala:274 974 msgid "Import SVG file" 975 msgstr "Zavést soubor SVG" 976 977 #: libbirdfont/Menu.vala:281 978 msgid "Import SVG folder" 979 msgstr "" 980 981 #: libbirdfont/Menu.vala:288 982 msgid "Import Background Image" 983 msgstr "Zavést obrázek pozadí" 984 985 #: libbirdfont/Menu.vala:302 libbirdfont/Preview.vala:27 986 msgid "Preview" 987 msgstr "Náhled" 988 989 #: libbirdfont/Menu.vala:310 990 msgid "Tab" 991 msgstr "Karta" 992 993 #: libbirdfont/Menu.vala:316 994 msgid "Next Tab" 995 msgstr "Další karta" 996 997 #: libbirdfont/Menu.vala:323 998 msgid "Previous Tab" 999 msgstr "Předchozí karta" 1000 1001 #: libbirdfont/Menu.vala:330 1002 msgid "Close Tab" 1003 msgstr "Zavřít kartu" 1004 1005 #: libbirdfont/Menu.vala:337 1006 msgid "Close All Tabs" 1007 msgstr "Zavřít všechny karty" 1008 1009 #: libbirdfont/Menu.vala:345 1010 msgid "Spacing and Kerning" 1011 msgstr "Rozestupy a podřezávání" 1012 1013 #: libbirdfont/Menu.vala:351 1014 msgid "Show Spacing Tab" 1015 msgstr "Ukázat kartu prostrkávání (rozestupů)" 1016 1017 #: libbirdfont/Menu.vala:358 1018 msgid "Show Kerning Tab" 1019 msgstr "Ukázat kartu podřezávání (vyrovnání)" 1020 1021 #: libbirdfont/Menu.vala:365 1022 msgid "List Kerning Pairs" 1023 msgstr "Vypsat dvojice podřezávání (vyrovnání)" 1024 1025 #: libbirdfont/Menu.vala:372 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 1026 msgid "Spacing Classes" 1027 msgstr "Třídy prostrkávání (rozestupů)" 1028 1029 #: libbirdfont/Menu.vala:379 1030 msgid "Select Next Kerning Pair" 1031 msgstr "Vybrat další dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1032 1033 #: libbirdfont/Menu.vala:388 1034 msgid "Select Previous Kerning Pair" 1035 msgstr "Vybrat předchozí dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1036 1037 #: libbirdfont/Menu.vala:397 1038 msgid "Load Kerning Strings" 1039 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce" 1040 1041 #: libbirdfont/Menu.vala:404 1042 msgid "Reload Kerning Strings" 1043 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce znovu" 1044 1045 #: libbirdfont/Menu.vala:419 1046 msgid "Show Ligatures" 1047 msgstr "Ukázat slitky" 1048 1049 #: libbirdfont/Menu.vala:426 1050 msgid "Add Ligature" 1051 msgstr "Přidat slitek" 1052 1053 #: libbirdfont/Menu.vala:435 1054 msgid "Git" 1055 msgstr "Git" 1056 1057 #: libbirdfont/Menu.vala:441 1058 msgid "Save As .bfp" 1059 msgstr "Uložit jako BFP" 1060 1061 #: libbirdfont/Menu.vala:450 libbirdfont/OverView.vala:382 1062 msgid "Overview" 1063 msgstr "Přehled" 1064 1065 #: libbirdfont/MenuItem.vala:82 1066 msgid "UP" 1067 msgstr "NAHORU" 1068 1069 #: libbirdfont/MenuItem.vala:85 1070 msgid "DOWN" 1071 msgstr "DOLŮ" 1072 1073 #: libbirdfont/MenuItem.vala:88 1074 msgid "LEFT" 1075 msgstr "VLEVO" 1076 1077 #: libbirdfont/MenuItem.vala:91 1078 msgid "RIGHT" 1079 msgstr "VPRAVO" 1080 1081 #: libbirdfont/MenuTab.vala:81 1082 msgid "Missing metadata in font:" 1083 msgstr "V písmu chybějící popisná data:" 1084 1085 #: libbirdfont/MenuTab.vala:121 1086 msgid "You need to save your font before exporting it." 1087 msgstr "Před vyvedením musíte písmo uložit." 1088 1089 #: libbirdfont/MenuTab.vala:148 1090 msgid "Menu" 1091 msgstr "Nabídka" 1092 1093 #: libbirdfont/MenuTab.vala:604 1094 msgid "Add ligature" 1095 msgstr "Přidat slitek" 1096 1097 #: libbirdfont/MoveTool.vala:41 1098 msgid "Move paths" 1099 msgstr "Posunout cesty" 1100 1101 #: libbirdfont/OverView.vala:208 1102 msgid "Filter" 1103 msgstr "Filtr" 1104 1105 #: libbirdfont/OverView.vala:539 1106 msgid "No glyphs in this view." 1107 msgstr "Žádné znaky v tomto zobrazení." 1108 1109 #: libbirdfont/OverView.vala:1316 1110 msgid "See also:" 1111 msgstr "Další podrobnosti:" 1112 1113 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:30 1114 msgid "Overwrite TTF file?" 1115 msgstr "Přepsat soubor TTF?" 1116 1117 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:31 1118 msgid "Overwrite" 1119 msgstr "Přepsat" 1120 1121 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:32 libbirdfont/SaveDialog.vala:50 1122 msgid "Cancel" 1123 msgstr "Zrušit" 1124 1125 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:33 1126 msgid "Yes, don't ask again." 1127 msgstr "Ano, tento dotaz již příště nezobrazovat." 1128 1129 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:48 1130 msgid "All Glyphs" 1131 msgstr "Všechny znaky" 1132 1133 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:58 1134 msgid "Default" 1135 msgstr "Výchozí" 1136 1137 #: libbirdfont/PenTool.vala:81 1138 msgid "Add new points" 1139 msgstr "Přidat nové body" 1140 1141 #: libbirdfont/PointTool.vala:24 1142 msgid "Move control points" 1143 msgstr "Posunout ovládací body" 1144 1145 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:27 1146 msgid "Reload webview" 1147 msgstr "Nahrát znovu webové zobrazení" 1148 1149 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:33 1150 msgid "Export fonts" 1151 msgstr "Vyvést písma" 1152 1153 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:39 1154 msgid "Generate html document" 1155 msgstr "Vytvořit soubor HTML" 1156 1157 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:62 1158 msgid "No fonts created yet" 1159 msgstr "Ještě nevytvořena žádná písma" 1160 1161 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:65 1162 msgid "Create a New Font" 1163 msgstr "Vytvořit nové písmo" 1164 1165 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:76 1166 msgid "Glyphs" 1167 msgstr "Znaky" 1168 1169 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:92 1170 msgid "Backups" 1171 msgstr "Zálohy" 1172 1173 #: libbirdfont/RectangleTool.vala:30 1174 msgid "Rectangle" 1175 msgstr "Obdélník" 1176 1177 #: libbirdfont/ResizeTool.vala:45 1178 msgid "Resize and rotate paths" 1179 msgstr "Změnit velikost a natočení cest" 1180 1181 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:36 1182 msgid "Save changes?" 1183 msgstr "Uložit změny?" 1184 1185 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:44 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:30 1186 msgid "Discard" 1187 msgstr "Zahodit" 1188 1189 #: libbirdfont/SaveDialogListener.vala:28 1190 msgid "Save?" 1191 msgstr "Uložit?" 1192 1193 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:80 1194 msgid "Precision for pen tool" 1195 msgstr "Přesnost pro nástroj psacího pera" 1196 1197 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:88 1198 msgid "Show or hide control point handles" 1199 msgstr "Ukázat nebo skrýt úchopy ovládacích bodů" 1200 1201 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:98 1202 msgid "Fill open paths." 1203 msgstr "Vyplnit otevřené cesty." 1204 1205 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:105 1206 msgid "Use TTF units." 1207 msgstr "Použít jednotky TTF." 1208 1209 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:108 1210 msgid "Number of points added by the freehand tool" 1211 msgstr "Počet bodů přidávaných nástrojem kreslení od ruky" 1212 1213 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:130 1214 msgid "Path simplification threshold" 1215 msgstr "Práh pro zjednodušení cesty" 1216 1217 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:149 1218 msgid "Color theme" 1219 msgstr "Téma barev" 1220 1221 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:151 1222 msgid "Key Bindings" 1223 msgstr "Přiřazení klávesových zkratek" 1224 1225 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 1226 msgid "Character" 1227 msgstr "Znak" 1228 1229 #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:69 1230 msgid "New spacing class" 1231 msgstr "Nová třída prostrkávání (rozestupů)" 1232 1233 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:36 1234 msgid "Spacing" 1235 msgstr "Rozestupy" 1236 1237 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:233 1238 msgid "Left" 1239 msgstr "Vlevo" 1240 1241 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:277 1242 msgid "Right" 1243 msgstr "Vpravo" 1244 1245 #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 libbirdfont/SvgParser.vala:94 1246 msgid "Import" 1247 msgstr "Zavést" 1248 1249 #: libbirdfont/Theme.vala:421 1250 msgid "Canvas Background" 1251 msgstr "Pozadí plátna" 1252 1253 #: libbirdfont/Theme.vala:422 1254 msgid "Filled Stroke" 1255 msgstr "" 1256 1257 #: libbirdfont/Theme.vala:423 1258 msgid "Stroke Color" 1259 msgstr "Barva tahu" 1260 1261 #: libbirdfont/Theme.vala:424 1262 msgid "Handle Color" 1263 msgstr "Barva úchopu" 1264 1265 #: libbirdfont/Theme.vala:425 1266 msgid "Fill Color" 1267 msgstr "Barva výplně" 1268 1269 #: libbirdfont/Theme.vala:426 1270 msgid "Selected Objects" 1271 msgstr "Vybrané objekty" 1272 1273 #: libbirdfont/Theme.vala:428 1274 msgid "Background 1" 1275 msgstr "Pozadí 1" 1276 1277 #: libbirdfont/Theme.vala:429 1278 msgid "Dialog Background" 1279 msgstr "Pozadí dialogu" 1280 1281 #: libbirdfont/Theme.vala:430 1282 msgid "Menu Background" 1283 msgstr "Pozadí nabídky" 1284 1285 #: libbirdfont/Theme.vala:431 1286 msgid "Default Background" 1287 msgstr "Výchozí pozadí" 1288 1289 #: libbirdfont/Theme.vala:433 1290 msgid "Checkbox Background" 1291 msgstr "Pozadí zaškrtávacího okénka" 1292 1293 #: libbirdfont/Theme.vala:435 1294 msgid "Foreground 1" 1295 msgstr "Popředí 1" 1296 1297 #: libbirdfont/Theme.vala:436 1298 msgid "Text Foreground" 1299 msgstr "Popředí textu" 1300 1301 #: libbirdfont/Theme.vala:437 1302 msgid "Table Border" 1303 msgstr "Okraj tabulky" 1304 1305 #: libbirdfont/Theme.vala:438 1306 msgid "Selection Border" 1307 msgstr "Okraj výběru" 1308 1309 #: libbirdfont/Theme.vala:439 1310 msgid "Overview Glyph" 1311 msgstr "Přehledový znak" 1312 1313 #: libbirdfont/Theme.vala:440 1314 msgid "Foreground Inverted" 1315 msgstr "Popředí obráceno" 1316 1317 #: libbirdfont/Theme.vala:441 1318 msgid "Menu Foreground" 1319 msgstr "Popředí nabídky" 1320 1321 #: libbirdfont/Theme.vala:442 1322 msgid "Selected Tab Foreground" 1323 msgstr "Popředí vybrané karty" 1324 1325 #: libbirdfont/Theme.vala:443 1326 msgid "Tab Separator" 1327 msgstr "Oddělovač karty" 1328 1329 #: libbirdfont/Theme.vala:445 1330 msgid "Highlighted 1" 1331 msgstr "Zvýrazněno 1" 1332 1333 #: libbirdfont/Theme.vala:446 1334 msgid "Highlighted Guide" 1335 msgstr "Zvýrazněné vodítko" 1336 1337 #: libbirdfont/Theme.vala:448 1338 msgid "Grid" 1339 msgstr "Mřížka" 1340 1341 #: libbirdfont/Theme.vala:450 1342 msgid "Guide 1" 1343 msgstr "Vodítko 1" 1344 1345 #: libbirdfont/Theme.vala:451 1346 msgid "Guide 2" 1347 msgstr "Vodítko 2" 1348 1349 #: libbirdfont/Theme.vala:452 1350 msgid "Guide 3" 1351 msgstr "Vodítko 3" 1352 1353 #: libbirdfont/Theme.vala:454 1354 msgid "Button Border 1" 1355 msgstr "Okraj tlačítka 1" 1356 1357 #: libbirdfont/Theme.vala:455 1358 msgid "Button Background 1" 1359 msgstr "Pozadí tlačítka 1" 1360 1361 #: libbirdfont/Theme.vala:456 1362 msgid "Button Border 2" 1363 msgstr "Okraj tlačítka 2" 1364 1365 #: libbirdfont/Theme.vala:457 1366 msgid "Button Background 2" 1367 msgstr "Pozadí tlačítka 2" 1368 1369 #: libbirdfont/Theme.vala:458 1370 msgid "Button Border 3" 1371 msgstr "Okraj tlačítka 3" 1372 1373 #: libbirdfont/Theme.vala:459 1374 msgid "Button Background 3" 1375 msgstr "Pozadí tlačítka 3" 1376 1377 #: libbirdfont/Theme.vala:460 1378 msgid "Button Border 4" 1379 msgstr "Okraj tlačítka 4" 1380 1381 #: libbirdfont/Theme.vala:461 1382 msgid "Button Background 4" 1383 msgstr "Pozadí tlačítka 4" 1384 1385 #: libbirdfont/Theme.vala:463 1386 msgid "Button Foreground" 1387 msgstr "Popředí tlačítka" 1388 1389 #: libbirdfont/Theme.vala:464 1390 msgid "Selected Button Foreground" 1391 msgstr "Popředí vybraného tlačítka" 1392 1393 #: libbirdfont/Theme.vala:466 1394 msgid "Tool Foreground" 1395 msgstr "Popředí nástroje" 1396 1397 #: libbirdfont/Theme.vala:467 1398 msgid "Selected Tool Foreground" 1399 msgstr "Popředí vybraného nástroje" 1400 1401 #: libbirdfont/Theme.vala:469 1402 msgid "Text Area Background" 1403 msgstr "Pozadí textové oblasti" 1404 1405 #: libbirdfont/Theme.vala:471 1406 msgid "Overview Item Border" 1407 msgstr "Okraj přehledové položky" 1408 1409 #: libbirdfont/Theme.vala:473 1410 msgid "Selected Overview Item" 1411 msgstr "Položka vybraného přehledu" 1412 1413 #: libbirdfont/Theme.vala:474 1414 msgid "Overview Item 1" 1415 msgstr "Položka přehledu 1" 1416 1417 #: libbirdfont/Theme.vala:475 1418 msgid "Overview Item 2" 1419 msgstr "Položka přehledu 2" 1420 1421 #: libbirdfont/Theme.vala:477 1422 msgid "Overview Selected Foreground" 1423 msgstr "Popředí vybraného přehledu" 1424 1425 #: libbirdfont/Theme.vala:478 1426 msgid "Overview Foreground" 1427 msgstr "Popředí přehledu" 1428 1429 #: libbirdfont/Theme.vala:480 1430 msgid "Glyph Count Background 1" 1431 msgstr "Pozadí počtu znaků 1" 1432 1433 #: libbirdfont/Theme.vala:481 1434 msgid "Glyph Count Background 2" 1435 msgstr "Pozadí počtu znaků 2" 1436 1437 #: libbirdfont/Theme.vala:483 1438 msgid "Dialog Shadow" 1439 msgstr "Stín dialogu" 1440 1441 #: libbirdfont/Theme.vala:485 1442 msgid "Selected Active Cubic Control Point" 1443 msgstr "Vybraný činný krychlový ovládací bod" 1444 1445 #: libbirdfont/Theme.vala:486 1446 msgid "Selected Cubic Control Point" 1447 msgstr "Vybraný krychlový ovládací bod" 1448 1449 #: libbirdfont/Theme.vala:487 1450 msgid "Active Cubic Control Point" 1451 msgstr "Činný krychlový ovládací bod" 1452 1453 #: libbirdfont/Theme.vala:488 1454 msgid "Cubic Control Point" 1455 msgstr "Krychlový ovládací bod" 1456 1457 #: libbirdfont/Theme.vala:490 1458 msgid "Selected Active Quadratic Control Point" 1459 msgstr "Vybraný činný čtvercový ovládací bod" 1460 1461 #: libbirdfont/Theme.vala:491 1462 msgid "Selected Quadratic Control Point" 1463 msgstr "Vybraný čtvercový ovládací bod" 1464 1465 #: libbirdfont/Theme.vala:492 1466 msgid "Active Quadratic Control Point" 1467 msgstr "Činný čtvercový ovládací bod" 1468 1469 #: libbirdfont/Theme.vala:493 1470 msgid "Cubic Quadratic Point" 1471 msgstr "Krychlový čtvercový bod " 1472 1473 #: libbirdfont/Theme.vala:495 1474 msgid "Selected Control Point Handle" 1475 msgstr "Vybraný úchop ovládacího bodu" 1476 1477 #: libbirdfont/Theme.vala:496 1478 msgid "Active Handle" 1479 msgstr "" 1480 1481 #: libbirdfont/Theme.vala:497 1482 msgid "Control Point Handle" 1483 msgstr "Úchop ovládacího bodu" 1484 1485 #: libbirdfont/Theme.vala:499 1486 msgid "Merge" 1487 msgstr "Sloučit" 1488 1489 #: libbirdfont/Theme.vala:500 1490 msgid "Spin Button" 1491 msgstr "Kruhové tlačítko" 1492 1493 #: libbirdfont/Theme.vala:501 1494 msgid "Active Spin Button" 1495 msgstr "Činné kruhové tlačítko" 1496 1497 #: libbirdfont/Theme.vala:502 1498 msgid "Zoom Bar Border" 1499 msgstr "Okraj zvětšovacího pruhu" 1500 1501 #: libbirdfont/Theme.vala:503 1502 msgid "Font Name" 1503 msgstr "Název písma" 1504 1505 #: libbirdfont/Theme.vala:687 1506 msgid "New theme" 1507 msgstr "Nový motiv" 1508 1509 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:118 1510 msgid "Add new theme" 1511 msgstr "Přidat nový motiv" 1512 1513 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:120 1514 msgid "Colors" 1515 msgstr "Barvy" 1516 1517 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:147 1518 msgid "Dark" 1519 msgstr "Tmavé" 1520 1521 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:149 1522 msgid "Bright" 1523 msgstr "Světlé" 1524 1525 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:153 1526 msgid "Custom" 1527 msgstr "Vlastní" 1528 1529 #: libbirdfont/ThemeTools.vala:30 1530 msgid "Color" 1531 msgstr "" 1532 1533 #: libbirdfont/TrackTool.vala:57 1534 msgid "Freehand drawing" 1535 msgstr "Kreslení od ruky" 1536 1537 #: libbirdfont/VersionList.vala:50 1538 msgid "New version" 1539 msgstr "Nová verze" 1540 1541 #: birdfont/GtkWindow.vala:548 1542 msgid "Your fonts have been exported." 1543 msgstr "Písma byla uložena." 1544 1545 #: birdfont/GtkWindow.vala:941 1546 msgid "Full name (name and style)" 1547 msgstr "Celý název (název a styl)" 1548 1549 #: birdfont/GtkWindow.vala:948 1550 msgid "Unique identifier" 1551 msgstr "Jedinečný identifikátor" 1552 1553 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 1554 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" 1555 msgstr "Ořez podle jasu, od 0.001 do 2, výchozí hodnota je 1" 1556 1557 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 1558 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" 1559 msgstr "Podrobnosti, od 0.001 do 9.999, výchozí hodnota je 1" 1560 1561 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 1562 msgid "use quadratic control points" 1563 msgstr "Použít kvadratické ovládací body" 1564 1565 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 1566 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" 1567 msgstr "Zjednodušení, od 0.001 do 1, výchozí hodnota je 0.5" 1568 1569 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 1570 msgid "File does not exist." 1571 msgstr "Soubor neexistuje." 1572 1573 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 1574 msgid "Unknown file format." 1575 msgstr "Neznámý formát souboru." 1576 1577 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 1578 msgid "Writing" 1579 msgstr "Zapisuje se" 1580 1581 #~ msgid "Active Control Point Handle" 1582 #~ msgstr "Činný úchop ovládacího bodu" 1583 1584 #~ msgid "Move to path to the bottom layer" 1585 #~ msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 1586 1587 #~ msgid "Select color" 1588 #~ msgstr "Vybrat barvu" 1589 1590 #~ msgid "print this message\n" 1591 #~ msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou\n" 1592 1593 #~ msgid "write files to this directory\n" 1594 #~ msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře\n" 1595 1596 #~ msgid "write svg file\n" 1597 #~ msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG\n" 1598 1599 #~ msgid "write ttf and eot files\n" 1600 #~ msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT\n" 1601 1602 #~ msgid "Default theme" 1603 #~ msgstr "Výchozí motiv" 1604 1605 #~ msgid "High contrast theme" 1606 #~ msgstr "Motiv s vysokým kontrastem" 1607 1608 #~ msgid "Custom theme" 1609 #~ msgstr "Vlastní motiv" 1610 1611 #~ msgid "Background 2" 1612 #~ msgstr "Pozadí 2" 1613 1614 #~ msgid "Background 3" 1615 #~ msgstr "Pozadí 3" 1616 1617 #~ msgid "Background 4" 1618 #~ msgstr "Pozadí 4" 1619 1620 #~ msgid "Background 5" 1621 #~ msgstr "Pozadí 5" 1622 1623 #~ msgid "Background 6" 1624 #~ msgstr "Pozadí 6" 1625 1626 #~ msgid "Background 7" 1627 #~ msgstr "Pozadí 7" 1628 1629 #~ msgid "Background 8" 1630 #~ msgstr "Pozadí 8" 1631 1632 #~ msgid "Background 9" 1633 #~ msgstr "Pozadí 9" 1634 1635 #~ msgid "Foreground 2" 1636 #~ msgstr "Popředí 2" 1637 1638 #~ msgid "Foreground 3" 1639 #~ msgstr "Popředí 3" 1640 1641 #~ msgid "Foreground 4" 1642 #~ msgstr "Popředí 4" 1643 1644 #~ msgid "Foreground 5" 1645 #~ msgstr "Popředí 5" 1646 1647 #~ msgid "Foreground 6" 1648 #~ msgstr "Popředí 6" 1649 1650 #~ msgid "Foreground 7" 1651 #~ msgstr "Popředí 7" 1652 1653 #~ msgid "Selected Overview Item 1" 1654 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 1" 1655 1656 #~ msgid "Selected Overview Item 2" 1657 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 2" 1658 1659 #~ msgid "Glyph Count Background" 1660 #~ msgstr "Pozadí počtu znaků" 1661 1662 #~ msgid "New Font" 1663 #~ msgstr "Nové písmo" 1664 1665 #~ msgid "No fonts created yet." 1666 #~ msgstr "Ještě nebylo vytvořeno žádné písmo." 1667 1668 #~ msgid "Recent files" 1669 #~ msgstr "Nedávno otevřené soubory" 1670 1671 #~ msgid "Backup" 1672 #~ msgstr "Záloha" 1673 1674 #~ msgid "Control Point Tools" 1675 #~ msgstr "Nástroje pro práci s body" 1676 1677 #~ msgid "Select Background" 1678 #~ msgstr "Vybrat pozadí" 1679 1680 #~ msgid "Saving" 1681 #~ msgstr "Ukládá se" 1682 1683 #~ msgid "Loading the unicode character database" 1684 #~ msgstr "Nahrává se databáze Unicode znaků" 1685 1686 #~ msgid "Three font files have been created." 1687 #~ msgstr "Byly vytvořeny tři soubory písma." 1688 1689 #~ msgid "Writing TTF and EOT files." 1690 #~ msgstr "Zapisují se soubory TTF a EOT." 1691 1692 #~ msgid "Writing SVG file." 1693 #~ msgstr "Zapisuje se soubor SVG." 1694 1695 #~ msgid "The file is write protected." 1696 #~ msgstr "Soubor je chráněn proti zápisu." 1697 1698 #~ msgid "" 1699 #~ "Right click to edit the class and left click to kern glyphs in the class." 1700 #~ msgstr "" 1701 #~ "Klepněte pravým tlačítkem myši pro úpravu třídy a levým tlačítkem pro " 1702 #~ "podřezání (vyrovnání) znaků dané třídy (úprava mezer mezi písmeny)." 1703 1704 #~ msgid "Stroke color" 1705 #~ msgstr "Barva tahu" 1706 1707 #~ msgid "Handle color" 1708 #~ msgstr "Barva úchopu" 1709 1710 #~ msgid "Object color" 1711 #~ msgstr "Barva předmětu" 1712 1713 #~ msgid "Select Background Image" 1714 #~ msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 1715 1716 #~ msgid "Font size" 1717 #~ msgstr "Velikost písma" 1718 1719 #~ msgid "Font size " 1720 #~ msgstr "Velikost písma " 1721 1722 #~ msgid "Show guidelines for x-height and baseline" 1723 #~ msgstr "Zobrazit pomocné linky střední a dolní dotažnice" 1724 1725 #~ msgid "Adjust right side bearing." 1726 #~ msgstr "Upravit spojitost pravé strany" 1727 1728 #~ msgid "Insert last edited glyph" 1729 #~ msgstr "Vložit naposledy upravovaný znak" 1730 1731 #~ msgid "Loading XML data." 1732 #~ msgstr "Nahrávají se data XML." 1733 1734 #~ msgid "Default language" 1735 #~ msgstr "Výchozí jazyk" 1736 1737 #~ msgid "Private use area" 1738 #~ msgstr "Zvláštní symboly souboru znaků" 1739 1740 #~ msgid "Show full unicode characters set" 1741 #~ msgstr "Ukázat úplnou znakovou sadu Unicode" 1742 1743 #~ msgid "Show default characters set" 1744 #~ msgstr "Ukázat výchozí znakovou sadu" 1745 1746 #~ msgid "Show all characters in the font" 1747 #~ msgstr "Ukázat všechny v písmu obsažené znaky" 1748 1749 #~ msgid "Use one pixel per unit" 1750 #~ msgstr "Použít jeden pixel na jednotku" 1751 1752 #~ msgid "Set precision" 1753 #~ msgstr "Stanovit přesnost" 1754 1755 #~ msgid "" 1756 #~ "Show all control point handles or only handles for the selected points." 1757 #~ msgstr "Ukázat všechny ovládací body nebo jen vybrané body." 1758 1759 #~ msgid "Set fill color for open paths." 1760 #~ msgstr "Stanovit barvu výplně pro otevřené cesty." 1761 1762 #~ msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." 1763 #~ msgstr "Nastavit počet vzorků na bod v nástroji pro kreslení od ruky." 1764 1765 #~ msgid "Simplification threshold" 1766 #~ msgstr "Hodnota prahu zjednodušení" 1767 1768 #~ msgid "Kerning:" 1769 #~ msgstr "Podřezávání:" 1770 1771 #~ msgid "Text" 1772 #~ msgstr "Text" 1773 1774 #~ msgid "_New" 1775 #~ msgstr "_Nový" 1776 1777 #~ msgid "_Open" 1778 #~ msgstr "_Otevřít" 1779 1780 #~ msgid "_Recent Files" 1781 #~ msgstr "Ne_dávné dokumenty" 1782 1783 #~ msgid "Save _as" 1784 #~ msgstr "Uloži_t jako" 1785 1786 #~ msgid "_Export" 1787 #~ msgstr "_Vyvést" 1788 1789 #~ msgid "_Preview" 1790 #~ msgstr "Ná_hled" 1791 1792 #~ msgid "Name and _Description" 1793 #~ msgstr "Název a _popis" 1794 1795 #~ msgid "Select _Character Set" 1796 #~ msgstr "Vybrat _znakovou sadu" 1797 1798 #~ msgid "_Quit" 1799 #~ msgstr "U_končit" 1800 1801 #~ msgid "_Undo" 1802 #~ msgstr "_Zpět" 1803 1804 #~ msgid "_Redo" 1805 #~ msgstr "_Znovu" 1806 1807 #~ msgid "_Copy" 1808 #~ msgstr "_Kopírovat" 1809 1810 #~ msgid "_Paste" 1811 #~ msgstr "_Vložit" 1812 1813 #~ msgid "Paste _In Place" 1814 #~ msgstr "Vložit v _původní poloze" 1815 1816 #~ msgid "Select All Pa_ths" 1817 #~ msgstr "Vybrat všechny _cesty" 1818 1819 #~ msgid "Move _To Baseline" 1820 #~ msgstr "Přesunout _na základní linku" 1821 1822 #~ msgid "_Search" 1823 #~ msgstr "_Hledat" 1824 1825 #~ msgid "_Export Glyph as SVG" 1826 #~ msgstr "_Vyvést znak jako SVG" 1827 1828 #~ msgid "_Import SVG" 1829 #~ msgstr "_Zavést SVG" 1830 1831 #~ msgid "Simpl_ify Path" 1832 #~ msgstr "Zj_ednodušit cestu" 1833 1834 #~ msgid "Close _Path" 1835 #~ msgstr "Zavřít ce_stu" 1836 1837 #~ msgid "_Glyph Sequence" 1838 #~ msgstr "Pořadí zn_aků" 1839 1840 #~ msgid "Set Glyph _Background" 1841 #~ msgstr "Nastavit _pozadí znaku" 1842 1843 #~ msgid "_Remove Glyph Background" 1844 #~ msgstr "_Odstranit pozadí znaku" 1845 1846 #~ msgid "_Select Point Above" 1847 #~ msgstr "_Vybrat bod ležící nad" 1848 1849 #~ msgid "Select _Next Point" 1850 #~ msgstr "Vybrat _další bod" 1851 1852 #~ msgid "Select _Previous Point" 1853 #~ msgstr "Vybrat _předchozí bod" 1854 1855 #~ msgid "Select Point _Below" 1856 #~ msgstr "Vybrat bod ležící p_od" 1857 1858 #~ msgid "_Next Tab" 1859 #~ msgstr "_Další karta" 1860 1861 #~ msgid "_Previous Tab" 1862 #~ msgstr "_Předchozí karta" 1863 1864 #~ msgid "_Close Tab" 1865 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 1866 1867 #~ msgid "Close _All Tabs" 1868 #~ msgstr "Zavřít _všechny karty" 1869 1870 #~ msgid "_Create Path" 1871 #~ msgstr "Vy_tvořit cestu" 1872 1873 #~ msgid "_Zoom" 1874 #~ msgstr "_Zvětšení" 1875 1876 #~ msgid "_Create Counter Path" 1877 #~ msgstr "_Vytvořit opačnou cestu" 1878 1879 #~ msgid "_Move" 1880 #~ msgstr "_Posunout" 1881 1882 #~ msgid "Show _Full Unicode Characters Set" 1883 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 1884 1885 #~ msgid "Show De_fault Characters Set" 1886 #~ msgstr "Ukázat _výchozí znakovou sadu" 1887 1888 #~ msgid "Show Characters in Font" 1889 #~ msgstr "Ukázat v písmu obsažené znaky" 1890 1891 #~ msgid "Add New _Grid Item" 1892 #~ msgstr "Přidat novou položku na _mřížku" 1893 1894 #~ msgid "Remove Gr_id Item" 1895 #~ msgstr "Odstranit položku z mříž_ky" 1896 1897 #~ msgid "_Zoom In" 1898 #~ msgstr "Při_blížit" 1899 1900 #~ msgid "Zoom _Out" 1901 #~ msgstr "Od_dálit" 1902 1903 #~ msgid "U_se One Pixel Per Unit" 1904 #~ msgstr "Po_užít jeden pixel na jednotku" 1905 1906 #~ msgid "Show Kerning _Tab" 1907 #~ msgstr "Ukázat _kartu podřezávání" 1908 1909 #~ msgid "_List Kerning Pairs" 1910 #~ msgstr "V_ypsat dvojice podřezávání" 1911 1912 #~ msgid "Show _Spacing Tab" 1913 #~ msgstr "Ukázat kartu _rozestavění" 1914 1915 #~ msgid "Select _Next Kerning Pair" 1916 #~ msgstr "Vybrat _další dvojici podřezávání" 1917 1918 #~ msgid "Select _Previous Kerning Pair" 1919 #~ msgstr "Vybrat _předchozí dvojici podřezávání" 1920 1921 #~ msgid "_Save as .bfp" 1922 #~ msgstr "Uložit _jako .bfp" 1923 1924 #~ msgid "_Show Ligatures" 1925 #~ msgstr "_Ukázat slitky" 1926 1927 #~ msgid "_Add Ligature" 1928 #~ msgstr "_Přidat slitek" 1929 1930 #~ msgid "_File" 1931 #~ msgstr "_Soubor" 1932 1933 #~ msgid "_Edit" 1934 #~ msgstr "Úp_ravy" 1935 1936 #~ msgid "_Tab" 1937 #~ msgstr "_Karta" 1938 1939 #~ msgid "T_ool" 1940 #~ msgstr "_Nástroj" 1941 1942 #~ msgid "_Kerning" 1943 #~ msgstr "_Podřezávání" 1944 1945 #~ msgid "_Close tab" 1946 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 1947 1948 #~ msgid "Show _full unicode characters set" 1949 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 1950 1951 #~ msgid "Zoom in on region boundaries" 1952 #~ msgstr "Auf Bereichsgrenzen vergrößern" 1953 1954 #~ msgid "Set contrast for background image" 1955 #~ msgstr "Kontrast Hintergrundbild einstellen" 1956 1957 #~ msgid "Backgrounds" 1958 #~ msgstr "Hintergründe" 1959 1960 #~ msgid "Creating thumbnails" 1961 #~ msgstr "Miniaturbilder werden erstellt" 1962 1963 #~ msgid "Delay response for editing tools" 1964 #~ msgstr "Verzögerte Reaktion für Bearbeitungswerkzeuge" 1965 1966 #~ msgid "_Remove All Kerning Pairs" 1967 #~ msgstr "Alle Unterschneidungs-Paare _entfernen" 1968 1969 #~ msgid "Merge paths" 1970 #~ msgstr "Pfade vereinen" 1971 1972 #~ msgid "Delete selected glyph" 1973 #~ msgstr "Ausgewähltes Zeichen löschen" 1974 1975 #~ msgid "Zoom in on region boundries" 1976 #~ msgstr "Innerhalb der Bereichsgrenzen vergrößern" 1977 1978 #~ msgid "Right click or use left command key and click to add new points" 1979 #~ msgstr "" 1980 #~ "Rechtsklick oder linke Steuerungs-Taste gedrückt halten und klicken, um " 1981 #~ "neue Punkte hinzuzufügen" 1982 1983 #~ msgid "Right click to add new points, left click to move points" 1984 #~ msgstr "" 1985 #~ "Rechtsklick um neue Punkte hinzuzufügen, Linksklink um Punkte zu " 1986 #~ "verschieben" 1987 1988 #~ msgid "and double click to add new point on path." 1989 #~ msgstr "und Doppelklick um einen neuen Punkt auf einem Pfad zu erstellen." 1990 1991 #~ msgid "Zoom to scale 1:1" 1992 #~ msgstr "Zoom para escala 1:1" 1993 1994 #~ msgid "Zoom in at region boundries" 1995 #~ msgstr "Ajustar para limites do caractere" 1996 1997 #~ msgid "Zoom in background image" 1998 #~ msgstr "Ajustar zoom para imagem de fundo" 1999 2000 #~ msgid "_Save" 2001 #~ msgstr "_Salvar" 2002 2003 #~ msgid "exit if a test case failes" 2004 #~ msgstr "sair se um caso de teste falhar" 2005 2006 #~ msgid "Postscript name" 2007 #~ msgstr "Nome Postscript" 2008 2009 #~ msgid "Recover" 2010 #~ msgstr "Recuperar" 2011 2012 #~ msgid "Delete all" 2013 #~ msgstr "Remover todos" 2014 2015 #~ msgid "Full name (name & style)" 2016 #~ msgstr "Nome completo (nome e estilo)" 2017 2018 #~ msgid "Update name & description" 2019 #~ msgstr "Atualizar nome e descrição" 2020 2021 #~ msgid "Create a new font" 2022 #~ msgstr "Criar uma nova fonte" 2023 2024 #~ msgid "Add name and description to this font." 2025 #~ msgstr "Adicionar nome e descrição para esta fonte." 2026 2027 #~ msgid "Preferences" 2028 #~ msgstr "Preferências" 2029 2030 #~ msgid "Export SVG, TTF & EOT fonts" 2031 #~ msgstr "Exportar fontes em SVG, TTF e EOT" 2032 2033 #~ msgid "Export SVG font and view the result" 2034 #~ msgstr "Exportar fonte SVG e visualizar resultado" 2035 2036 #~ msgid "" 2037 #~ "The loaded font can be overwritten if you choose to continue with preview." 2038 #~ msgstr "" 2039 #~ "A fonte carregada pode ser sobrescrita se você escolher continuar a " 2040 #~ "visualização." 2041 2042 #~ msgid "Continue" 2043 #~ msgstr "Continuar" 2044 2045 #~ msgid "Continue and don't ask me again." 2046 #~ msgstr "Continue e não pergunte novamente." 2047 2048 #~ msgid "Use left command key (⌘) + click to add new points" 2049 #~ msgstr "" 2050 #~ "Pressione a tecla de comando da esquerda (⌘) e clique para adicionar " 2051 #~ "pontos" 2052 2053 #~ msgid "Save as" 2054 #~ msgstr "Salvar como" 2055 2056 #~ msgid "Show all characters in font" 2057 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres presentes na fonte" 2058 2059 #~ msgid "_Description" 2060 #~ msgstr "_Descrição" 2061 2062 #~ msgid "_Select all paths" 2063 #~ msgstr "Selecionar _todos os caminhos" 2064 2065 #~ msgid "_Export glyph as SVG" 2066 #~ msgstr "_Exportar caractere como SVG" 2067 2068 #~ msgid "Close _path" 2069 #~ msgstr "_Fechar caminho" 2070 2071 #~ msgid "_Select point above" 2072 #~ msgstr "_Selecionar ponto acima" 2073 2074 #~ msgid "Select _next point" 2075 #~ msgstr "Selecionar _próximo ponto" 2076 2077 #~ msgid "Select _previous point" 2078 #~ msgstr "Selecionar ponto _anterior" 2079 2080 #~ msgid "Select point _below" 2081 #~ msgstr "Selecionar ponto _inferior" 2082 2083 #~ msgid "_Next tab" 2084 #~ msgstr "_Próxima aba" 2085 2086 #~ msgid "_Previous tab" 2087 #~ msgstr "Aba a_nterior" 2088 2089 #~ msgid "Close _all tabs" 2090 #~ msgstr "Fechar _todas as abas" 2091 2092 #~ msgid "_Create path" 2093 #~ msgstr "_Criar caminho" 2094 2095 #~ msgid "_Create counter path" 2096 #~ msgstr "_Criar caminho inverso" 2097 2098 #~ msgid "Show de_fault characters set" 2099 #~ msgstr "E_xibir sequência de caracteres padrão" 2100 2101 #~ msgid "Show characters in font" 2102 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres da fonte" 2103 2104 #~ msgid "Add new _grid item" 2105 #~ msgstr "Adicionar novo item de _grade" 2106 2107 #~ msgid "Remove gr_id item" 2108 #~ msgstr "Remover item de g_rade" 2109 2110 #~ msgid "_Zoom in" 2111 #~ msgstr "Aumentar _zoom" 2112 2113 #~ msgid "Zoom _out" 2114 #~ msgstr "Diminuir zo_om" 2115 2116 #~ msgid "Zoom to _scale 1:1" 2117 #~ msgstr "Zoom para e_scala 1:1" 2118 2119 #~ msgid "" 2120 #~ "The loaded font will be overwritten if you choose to continue with " 2121 #~ "preview." 2122 #~ msgstr "A fonte carregada será sobrescrita se você continuar com a prévia." 2123 2124 #~ msgid "Export glyph to svg file" 2125 #~ msgstr "Exportar caractere para arquivo svg" 2126 2127 #~ msgid "Wrote font files" 2128 #~ msgstr "Escreveu arquivos de fonte" 2129 2130 #~ msgid "Create new kerning class" 2131 #~ msgstr "Neue Unterschneidungsklasse erstellen" 2132 2133 #~ msgid "Zoom to _Scale 1:1" 2134 #~ msgstr "Zoom auf _Maßstab 1:1" 2135