The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blob – RSS feed

cs.po in po

This file is a part of the Birdfont project.

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git

Revisions

View the latest version of po/cs.po.
Ignore control characters
1 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. 3 # Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2014. 4 msgid "" 5 msgstr "" 6 "Project-Id-Version: \n" 7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 8 "POT-Creation-Date: 2015-08-18 12:46+0200\n" 9 "PO-Revision-Date: 2015-08-17 21:13+0000\n" 10 "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n" 11 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" 12 "Language: cs\n" 13 "MIME-Version: 1.0\n" 14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" 17 "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" 18 "X-POOTLE-MTIME: 1439845987.000000\n" 19 20 #: libbirdfont/Argument.vala:276 21 msgid "Usage" 22 msgstr "Použití" 23 24 # tohle je výpis pro příkazový řádek, ty velký písmena jsou tam schválně 25 #: libbirdfont/Argument.vala:278 libbirdfont/BirdFont.vala:179 26 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 27 msgid "FILE" 28 msgstr "SOUBOR" 29 30 # to samé jako předchozí, ještě sem to změnil na přepínač, protože je to pro Linux a tam je tenhle překlad používanější 31 #: libbirdfont/Argument.vala:278 libbirdfont/BirdFont.vala:179 32 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 33 msgid "OPTION" 34 msgstr "PŘEPÍNAČ" 35 36 #: libbirdfont/Argument.vala:280 37 msgid "enable Android customizations" 38 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Android" 39 40 #: libbirdfont/Argument.vala:281 41 msgid "show coordinate in glyph view" 42 msgstr "Ukázat souřadnice v přehledu znaků" 43 44 #: libbirdfont/Argument.vala:282 45 msgid "exit if a test case fails" 46 msgstr "Ukončit, pokud zkouška selže" 47 48 #: libbirdfont/Argument.vala:283 49 msgid "treat warnings as fatal" 50 msgstr "Upozornění budou považována za chyby" 51 52 #: libbirdfont/Argument.vala:284 53 msgid "show this message" 54 msgstr "Ukázat tuto zprávu" 55 56 #: libbirdfont/Argument.vala:285 57 msgid "write a log file" 58 msgstr "Zapsat soubor se zápisem" 59 60 #: libbirdfont/Argument.vala:286 61 msgid "enable Machintosh customizations" 62 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Mac" 63 64 #: libbirdfont/Argument.vala:287 65 msgid "enable Windows customizations" 66 msgstr "Povolit přizpůsobení pro Windows" 67 68 #: libbirdfont/Argument.vala:288 69 msgid "don't translate" 70 msgstr "Nepřekládat" 71 72 #: libbirdfont/Argument.vala:289 73 msgid "sleep between each command in test suite" 74 msgstr "Čekat chvíli před každým spuštěním příkazu ve zkušební sadě" 75 76 #: libbirdfont/Argument.vala:290 77 msgid "run test case" 78 msgstr "Spustit vybranou zkušební sadu" 79 80 #: libbirdfont/BackgroundSelectionTool.vala:23 81 msgid "Select background" 82 msgstr "Vybrat pozadí" 83 84 #: libbirdfont/BackgroundTab.vala:46 libbirdfont/BackgroundTools.vala:26 85 msgid "Background Image" 86 msgstr "Obrázek pozadí" 87 88 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:41 89 msgid "Move, resize and rotate background image" 90 msgstr "Posunout, změnit velikost a otočit obrázek pozadí" 91 92 #: libbirdfont/BackgroundTool.vala:223 93 msgid "Select background image" 94 msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 95 96 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:27 97 msgid "Images" 98 msgstr "Obrázky" 99 100 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:34 libbirdfont/FileDialogTab.vala:94 101 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:106 102 msgid "Files" 103 msgstr "Soubory" 104 105 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:38 106 msgid "Parts" 107 msgstr "Části" 108 109 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:44 libbirdfont/Glyph.vala:2317 110 #: libbirdfont/LigatureList.vala:106 111 msgid "Add" 112 msgstr "Přidat" 113 114 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:86 115 msgid "Select Glyph" 116 msgstr "Vybrat znak" 117 118 #: libbirdfont/BackgroundTools.vala:185 libbirdfont/LoadCallback.vala:102 119 #: libbirdfont/Menu.vala:50 120 msgid "Open" 121 msgstr "Otevřít" 122 123 #: libbirdfont/BezierTool.vala:91 124 msgid "Create Beziér curves" 125 msgstr "Vytvořit Bézierovy křivky" 126 127 #: libbirdfont/BezierTool.vala:95 128 msgid "line" 129 msgstr "čára" 130 131 #: libbirdfont/BezierTool.vala:99 132 msgid "corner" 133 msgstr "Roh" 134 135 #: libbirdfont/BezierTool.vala:103 136 msgid "on axis" 137 msgstr "" 138 139 #: libbirdfont/BirdFont.vala:23 libbirdfont/BirdFont.vala:177 140 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 141 msgid "Usage:" 142 msgstr "Použití:" 143 144 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 145 msgid "BF-FILE" 146 msgstr "Soubor BF" 147 148 #: libbirdfont/BirdFont.vala:25 149 msgid "SVG-FILES ..." 150 msgstr "Soubory SVG..." 151 152 #: libbirdfont/BirdFont.vala:59 libbirdfont/BirdFont.vala:67 153 msgid "does not exist." 154 msgstr "neexistuje." 155 156 #: libbirdfont/BirdFont.vala:68 157 msgid "A new font will be created." 158 msgstr "Bude vytvořeno nové písmo." 159 160 #: libbirdfont/BirdFont.vala:90 161 msgid "Failed to import" 162 msgstr "Nepodařilo se zavést" 163 164 #: libbirdfont/BirdFont.vala:91 165 msgid "Aborting" 166 msgstr "Ruší se" 167 168 #: libbirdfont/BirdFont.vala:129 169 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." 170 msgstr "není název znaku nebo hodnota Unicode." 171 172 #: libbirdfont/BirdFont.vala:130 173 msgid "Unicode values must start with U+." 174 msgstr "Hodnoty Unicode musí začínat na U+." 175 176 #: libbirdfont/BirdFont.vala:156 177 msgid "Adding" 178 msgstr "Přidává se" 179 180 #: libbirdfont/BirdFont.vala:160 181 msgid "to" 182 msgstr "do" 183 184 #: libbirdfont/BirdFont.vala:162 185 msgid "Glyph" 186 msgstr "Znak" 187 188 #: libbirdfont/BirdFont.vala:166 libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:135 189 #: libbirdfont/Menu.vala:482 libbirdfont/Menu.vala:484 190 #: libbirdfont/VersionList.vala:259 birdfont/GtkWindow.vala:955 191 msgid "Version" 192 msgstr "Verze" 193 194 #: libbirdfont/BirdFont.vala:180 birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 195 msgid "print this message" 196 msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou" 197 198 #: libbirdfont/BirdFont.vala:181 199 msgid "write files to this directory" 200 msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře" 201 202 #: libbirdfont/BirdFont.vala:182 203 msgid "write svg file" 204 msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG" 205 206 #: libbirdfont/BirdFont.vala:183 207 msgid "write ttf and eot file" 208 msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT" 209 210 #: libbirdfont/BirdFont.vala:297 211 msgid "Can't find output directory" 212 msgstr "Výstupní adresář se nepodařilo nalézt" 213 214 #: libbirdfont/CircleTool.vala:36 215 msgid "Circle" 216 msgstr "Kruh" 217 218 #: libbirdfont/CutBackgroundTool.vala:38 219 msgid "Crop background image" 220 msgstr "Oříznout obrázek pozadí" 221 222 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:25 223 msgid "Default Language" 224 msgstr "Výchozí jazyk" 225 226 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:26 227 msgid "Private Use Area" 228 msgstr "Rozsah pro vlasní znaky" 229 230 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:28 231 msgid "Chinese" 232 msgstr "Čínština" 233 234 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:29 235 msgid "English" 236 msgstr "Angličtina" 237 238 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:30 239 msgid "Greek" 240 msgstr "Řečtina" 241 242 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:31 243 msgid "Japanese" 244 msgstr "Japonština" 245 246 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:32 247 msgid "Javanese" 248 msgstr "Javánština" 249 250 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:33 251 msgid "Latin" 252 msgstr "Latina" 253 254 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:34 255 msgid "Russian" 256 msgstr "Ruština" 257 258 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:35 259 msgid "Swedish" 260 msgstr "Švédština" 261 262 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:36 263 msgid "Thai" 264 msgstr "Thajština" 265 266 #. / All lower case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 267 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:118 libbirdfont/ExportTool.vala:365 268 msgid "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" 269 msgstr "" 270 "a á b c č d ď e é ě f g h i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y " 271 "ý z ž" 272 273 #. / All upper case letters in alphabetic order separated by space. Letters with diacritical marks should be included. 274 #: libbirdfont/DefaultCharactersSet.vala:121 libbirdfont/ExportTool.vala:366 275 msgid "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" 276 msgstr "" 277 "A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y " 278 "Ý Z Ž" 279 280 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:52 281 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:182 libbirdfont/ExportSettings.vala:133 282 #: libbirdfont/Menu.vala:475 libbirdfont/TableLayout.vala:203 283 msgid "Name and Description" 284 msgstr "Název a popis" 285 286 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:56 libbirdfont/MenuTab.vala:84 287 #: birdfont/GtkWindow.vala:899 288 msgid "PostScript Name" 289 msgstr "Název PostScript" 290 291 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:66 libbirdfont/MenuTab.vala:89 292 #: libbirdfont/MenuTab.vala:626 birdfont/GtkWindow.vala:906 293 msgid "Name" 294 msgstr "Název" 295 296 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:76 libbirdfont/MenuTab.vala:94 297 #: birdfont/GtkWindow.vala:913 298 msgid "Style" 299 msgstr "Styl" 300 301 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:86 birdfont/GtkWindow.vala:919 302 msgid "Bold" 303 msgstr "Tučné" 304 305 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:95 birdfont/GtkWindow.vala:926 306 msgid "Italic" 307 msgstr "Kurzíva" 308 309 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:105 birdfont/GtkWindow.vala:934 310 msgid "Weight" 311 msgstr "Tloušťka" 312 313 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:115 libbirdfont/MenuTab.vala:99 314 msgid "Full Name (Name and Style)" 315 msgstr "Celý název (název a styl)" 316 317 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:125 libbirdfont/MenuTab.vala:104 318 msgid "Unique Identifier" 319 msgstr "Jedinečný identifikátor" 320 321 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:145 birdfont/GtkWindow.vala:962 322 msgid "Description" 323 msgstr "Popis" 324 325 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:156 birdfont/GtkWindow.vala:970 326 msgid "Copyright" 327 msgstr "Autorská práva" 328 329 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:119 330 msgid "Drawing Tools" 331 msgstr "Nástroje na kreslení" 332 333 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:120 334 msgid "Control Point" 335 msgstr "Ovládací bod" 336 337 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:122 libbirdfont/Menu.vala:243 338 msgid "Layers" 339 msgstr "Vrstvy" 340 341 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:123 342 msgid "Stroke" 343 msgstr "Tah" 344 345 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:124 346 msgid "Geometrical Shapes" 347 msgstr "Geometrické tvary" 348 349 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:125 libbirdfont/OverviewTools.vala:38 350 msgid "Zoom" 351 msgstr "Zvětšení" 352 353 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:126 354 msgid "Guidelines & Grid" 355 msgstr "Pomocné linky a mřížka" 356 357 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:131 358 msgid "Grid Size" 359 msgstr "Velikost mřížky" 360 361 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:190 362 msgid "Move canvas" 363 msgstr "Posunout pracovní plochu" 364 365 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:198 366 msgid "Delete" 367 msgstr "Smazat" 368 369 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:205 370 msgid "Select all points or paths" 371 msgstr "Vybrat všechny body nebo cesty" 372 373 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:221 libbirdfont/Menu.vala:99 374 msgid "Undo" 375 msgstr "Zpět" 376 377 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:228 378 msgid "Insert new points on path" 379 msgstr "Vložit nové body do cesty" 380 381 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:237 382 msgid "Create quadratic Bézier curves" 383 msgstr "Vytvářet kvadratické Bézierovy křivky" 384 385 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:246 386 msgid "Create cubic Bézier curves" 387 msgstr "Vytvářet kubické Bézierovy křivky" 388 389 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:255 390 msgid "Quadratic path with two line handles" 391 msgstr "Kvadratická cesta se dvěma úchopy" 392 393 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:264 394 msgid "Convert selected points" 395 msgstr "Převést vybrané body" 396 397 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:275 398 msgid "X coordinate" 399 msgstr "Souřadnice x" 400 401 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:319 402 msgid "Y coordinate" 403 msgstr "Souřadnice y" 404 405 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:362 406 msgid "Rotation" 407 msgstr "Otočit" 408 409 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:401 libbirdfont/OverviewTools.vala:89 410 msgid "Skew" 411 msgstr "Zkosení" 412 413 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:434 414 msgid "Width" 415 msgstr "Šířka" 416 417 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:459 418 msgid "Height" 419 msgstr "Výška" 420 421 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:502 422 msgid "Tie curve handles for the selected edit point" 423 msgstr "Svázat úchopy křivky vybraných bodů úprav" 424 425 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:553 426 msgid "Symmetrical handles" 427 msgstr "Souměrné úchopy" 428 429 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:583 430 msgid "Convert segment to line." 431 msgstr "Převést část na čáru." 432 433 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:591 434 msgid "Create counter from outline" 435 msgstr "Obrátit cestu" 436 437 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:595 438 msgid "Close path" 439 msgstr "Uzavřít cestu" 440 441 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:617 442 msgid "Move to path to the bottom of the layer" 443 msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 444 445 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:631 446 msgid "Flip path vertically" 447 msgstr "Zrcadlit svisle" 448 449 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:639 450 msgid "Flip path horizontally" 451 msgstr "Zrcadlit vodorovně" 452 453 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:648 454 msgid "Set size for background image" 455 msgstr "Nastavit velikost obrázku pozadí" 456 457 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:686 458 msgid "Show/hide background image" 459 msgstr "Ukázat/Skrýt obrázek pozadí" 460 461 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:697 462 msgid "Insert a new background image" 463 msgstr "Vložit nový obrázek pozadí" 464 465 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:711 libbirdfont/ThemeTab.vala:151 466 msgid "High contrast" 467 msgstr "Vysoký kontrast" 468 469 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:725 470 msgid "Set background threshold" 471 msgstr "Nastavit práh pro pozadí" 472 473 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:743 474 msgid "Amount of autotrace details" 475 msgstr "Podrobnost automatického obkreslení" 476 477 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:761 478 msgid "Autotrace simplification" 479 msgstr "Zjednodušení automatického obkreslení" 480 481 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:778 482 msgid "Autotrace background image" 483 msgstr "Automaticky obkreslit obrázek pozadí" 484 485 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:787 486 msgid "Delete background image" 487 msgstr "Smazat obrázek pozadí" 488 489 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:794 490 msgid "Add layer" 491 msgstr "Přidat vrstvu" 492 493 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:804 494 msgid "Show layers" 495 msgstr "Ukázat vrstvy" 496 497 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:814 498 msgid "Apply stroke" 499 msgstr "Použít tah" 500 501 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:847 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 502 msgid "Stroke width" 503 msgstr "Šířka tahu" 504 505 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:889 506 msgid "Create outline form stroke" 507 msgstr "Vytvořit obrys z tahu" 508 509 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:897 510 msgid "Butt line cap" 511 msgstr "Nepřesahující konec" 512 513 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:921 514 msgid "Round line cap" 515 msgstr "Zaoblený konec" 516 517 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:946 518 msgid "Square line cap" 519 msgstr "Čtvercový konec" 520 521 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1015 522 msgid "Show guidelines" 523 msgstr "Zobrazit pomocné linky" 524 525 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1027 526 msgid "Show more guidelines" 527 msgstr "Ukázat více pomocných linek" 528 529 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1043 530 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" 531 msgstr "Zobrazit pomocné linky horního a dolního okraje" 532 533 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1067 534 msgid "Lock guides and grid" 535 msgstr "" 536 537 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1109 538 msgid "Zoom Out More" 539 msgstr "Oddálit více" 540 541 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1118 542 msgid "Show full glyph" 543 msgstr "Ukázat celý znak" 544 545 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1125 546 msgid "Fit in view" 547 msgstr "Přizpůsobit velikosti okna" 548 549 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1132 550 msgid "Zoom in on background image" 551 msgstr "Přiblížit na obrázek pozadí" 552 553 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1142 554 msgid "Previous view" 555 msgstr "Předchozí zobrazení" 556 557 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1148 558 msgid "Next view" 559 msgstr "Další zobrazení" 560 561 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1355 562 msgid "Background Tools" 563 msgstr "Nástroje pro práci s pozadím" 564 565 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1370 566 msgid "Control Points" 567 msgstr "Ovládací body" 568 569 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1386 570 msgid "Object Tools" 571 msgstr "Nástroje pro práci s předměty" 572 573 #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1538 574 msgid "Set size for grid" 575 msgstr "Nastavit velikost mřížky" 576 577 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:41 libbirdfont/ExportSettings.vala:185 578 #: libbirdfont/Menu.vala:305 579 msgid "Export Settings" 580 msgstr "Nastavení ukládání" 581 582 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:45 libbirdfont/ExportSettings.vala:60 583 msgid "File Name" 584 msgstr "Název souboru" 585 586 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:75 587 msgid "Units Per Em" 588 msgstr "" 589 590 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:94 libbirdfont/RecentFiles.vala:73 591 msgid "Folder" 592 msgstr "Složka" 593 594 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:98 595 msgid "Formats" 596 msgstr "Formáty" 597 598 #: libbirdfont/ExportSettings.vala:139 599 msgid "Export" 600 msgstr "Vyvést" 601 602 #: libbirdfont/ExportTool.vala:193 libbirdfont/Menu.vala:64 603 #: libbirdfont/MenuTab.vala:284 libbirdfont/SaveCallback.vala:67 604 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 605 msgid "Save" 606 msgstr "Uložit" 607 608 #: libbirdfont/ExportTool.vala:364 609 msgid "Alphabet" 610 msgstr "Abeceda" 611 612 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:79 613 msgid "Select a Folder" 614 msgstr "Vybrat složku" 615 616 #: libbirdfont/FileDialogTab.vala:83 617 msgid "Folders" 618 msgstr "Složky" 619 620 #: libbirdfont/FileTools.vala:31 621 msgid "New font" 622 msgstr "Nova fonte" 623 624 #: libbirdfont/FileTools.vala:37 625 msgid "Open font" 626 msgstr "Otevřít písmo" 627 628 #: libbirdfont/FileTools.vala:43 629 msgid "Save font" 630 msgstr "Uložit písmo" 631 632 #: libbirdfont/FileTools.vala:49 libbirdfont/Menu.vala:468 633 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:211 libbirdfont/SettingsTab.vala:31 634 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:159 635 msgid "Settings" 636 msgstr "Nastavení" 637 638 #: libbirdfont/FileTools.vala:55 libbirdfont/ThemeTab.vala:42 639 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:162 640 msgid "Themes" 641 msgstr "Motivy" 642 643 #: libbirdfont/Glyph.vala:2317 644 msgid "Guide" 645 msgstr "Vodítko" 646 647 #: libbirdfont/GridTool.vala:38 648 msgid "Show grid" 649 msgstr "Ukázat mřížku" 650 651 #: libbirdfont/GuideTab.vala:46 libbirdfont/GuideTab.vala:57 652 msgid "Guides" 653 msgstr "Vodítka" 654 655 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:33 656 msgid "Zoom in" 657 msgstr "Přiblížit" 658 659 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:40 660 msgid "Zoom out" 661 msgstr "Oddálit" 662 663 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:47 664 msgid "Convert the last segment to a straight line" 665 msgstr "Převést poslední část na rovnou čáru" 666 667 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:55 668 msgid "Convert the last control point to a corner node" 669 msgstr "Převést poslední kotevní bod na rohový bod" 670 671 #: libbirdfont/HiddenTools.vala:63 672 msgid "Move handle along axis" 673 msgstr "Posunout úchop podél osy" 674 675 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:61 libbirdfont/KerningDisplay.vala:844 676 msgid "Kerning" 677 msgstr "Podřezávání" 678 679 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:69 680 msgid "The current kerning class is malformed." 681 msgstr "Nynější třída podřezávání je chybná." 682 683 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:70 684 msgid "Add single characters separated by space and ranges on the form A-Z." 685 msgstr "" 686 "Přidat jednotlivé znaky oddělené mezerou nebo rozsahy používající formát A-Z." 687 688 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:71 689 msgid "Type “space” to kern the space character and “divis” to kern -." 690 msgstr "" 691 "Pro podřezání (vyrovnání) znaku mezery stiskněte „mezerník“ a pro podřezání " 692 "(vyrovnání) znaku spojovníku (-) pak klávesu pro „divis“." 693 694 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 libbirdfont/OverviewTools.vala:74 695 msgid "Unicode" 696 msgstr "Unicode" 697 698 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:651 699 msgid "Insert" 700 msgstr "Vložit" 701 702 #: libbirdfont/KerningDisplay.vala:844 libbirdfont/MainWindow.vala:218 703 #: libbirdfont/MessageDialog.vala:36 libbirdfont/SpinButton.vala:208 704 msgid "Close" 705 msgstr "Zavřít" 706 707 #: libbirdfont/KerningList.vala:54 libbirdfont/KerningList.vala:111 708 msgid "Kerning Pairs" 709 msgstr "Dvojice podřezávání" 710 711 #: libbirdfont/KerningList.vala:57 712 msgid "No kerning pairs created." 713 msgstr "Nevytvořeny žádné dvojice podřezávání" 714 715 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/KerningTools.vala:60 716 msgid "Kerning class" 717 msgstr "Třída podřezávání" 718 719 #: libbirdfont/KerningRange.vala:113 libbirdfont/LayerLabel.vala:144 720 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 libbirdfont/Ligatures.vala:132 721 #: libbirdfont/Ligatures.vala:154 libbirdfont/Ligatures.vala:185 722 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 libbirdfont/SpacingTab.vala:233 723 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:277 libbirdfont/SpinButton.vala:208 724 #: libbirdfont/Theme.vala:687 725 msgid "Set" 726 msgstr "Nastavit" 727 728 #: libbirdfont/KerningStrings.vala:65 729 msgid "Load kerning strings" 730 msgstr "Nahrát řetězce podřezávání" 731 732 #: libbirdfont/KerningTools.vala:36 733 msgid "Kerning Tools" 734 msgstr "Nástroje na podřezávání" 735 736 #: libbirdfont/KerningTools.vala:43 libbirdfont/SpacingTools.vala:31 737 msgid "Font Size" 738 msgstr "Velikost písma" 739 740 #: libbirdfont/KerningTools.vala:57 741 msgid "Create new kerning class." 742 msgstr "Vytvořit novou třídu podřezávání (vyrovnání)." 743 744 #: libbirdfont/KerningTools.vala:67 745 msgid "Use text input to enter kerning values." 746 msgstr "Zadat hodnoty podřezání (vyrovnání) přímo." 747 748 #: libbirdfont/KerningTools.vala:74 749 msgid "Insert glyph from overview" 750 msgstr "Vložit znak z přehledu" 751 752 #: libbirdfont/KerningTools.vala:88 753 msgid "Insert character by unicode value" 754 msgstr "Vložit znak podle hodnoty Unicode" 755 756 #: libbirdfont/KerningTools.vala:95 757 msgid "Open a text file with kerning strings first." 758 msgstr "Nejprve otevřít soubor s podřezávacími řetězci." 759 760 #: libbirdfont/KerningTools.vala:97 761 msgid "Previous kerning string" 762 msgstr "Předchozí podřezávací řetězec" 763 764 #: libbirdfont/KerningTools.vala:107 765 msgid "You have reached the beginning of the list." 766 msgstr "Dosáhl jste začátku seznamu." 767 768 #: libbirdfont/KerningTools.vala:115 769 msgid "Next kerning string" 770 msgstr "Další podřezávací řetězec " 771 772 #: libbirdfont/KerningTools.vala:125 773 msgid "You have reached the end of the list." 774 msgstr "Dosáhl jste konce seznamu." 775 776 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:28 libbirdfont/OverviewTools.vala:37 777 msgid "Character Sets" 778 msgstr "Znakové sady" 779 780 #: libbirdfont/LanguageSelectionTab.vala:68 781 msgid "Character Set" 782 msgstr "Znaková sada" 783 784 #: libbirdfont/LayerLabel.vala:144 785 msgid "Layer" 786 msgstr "Vrstva" 787 788 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 789 msgid "character sequence" 790 msgstr "kombinace znaků" 791 792 #: libbirdfont/LigatureList.vala:53 793 msgid "ligature" 794 msgstr "slitek" 795 796 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 797 msgid "substitution" 798 msgstr "nahrazení" 799 800 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 801 msgid "beginning" 802 msgstr "začátek" 803 804 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 805 msgid "middle" 806 msgstr "prostředek" 807 808 #: libbirdfont/LigatureList.vala:56 809 msgid "end" 810 msgstr "konec" 811 812 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 813 msgid "New Ligature" 814 msgstr "Nový slitek" 815 816 #: libbirdfont/LigatureList.vala:109 817 msgid "New Contextual Substitution" 818 msgstr "Nová náhrada vyplývající ze souvislosti" 819 820 #: libbirdfont/LigatureList.vala:115 821 msgid "Contextual Substitutions" 822 msgstr "Náhrady vyplývající ze souvislostí" 823 824 #: libbirdfont/LigatureList.vala:126 libbirdfont/LigatureList.vala:140 825 #: libbirdfont/Menu.vala:423 826 msgid "Ligatures" 827 msgstr "Slitky" 828 829 #: libbirdfont/Ligatures.vala:110 830 msgid "Beginning" 831 msgstr "Začátek" 832 833 #: libbirdfont/Ligatures.vala:132 834 msgid "Middle" 835 msgstr "Prostředek" 836 837 #: libbirdfont/Ligatures.vala:154 838 msgid "End" 839 msgstr "Konec" 840 841 #: libbirdfont/Ligatures.vala:185 libbirdfont/OverView.vala:1304 842 msgid "Ligature" 843 msgstr "Slitek" 844 845 #: libbirdfont/Line.vala:151 846 msgid "Position" 847 msgstr "Poloha" 848 849 #: libbirdfont/Line.vala:151 850 msgid "Move" 851 msgstr "Posunout" 852 853 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:29 854 msgid "This font was made with a newer version of Birdfont." 855 msgstr "Toto písmo bylo uděláno v novější verzi Birdfontu." 856 857 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:30 858 msgid "You need to upgrade your version of Birdfont." 859 msgstr "Potřebujete povýšit verzi Birdfontu." 860 861 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:34 862 msgid "This font was made with an old version of Birdfont." 863 msgstr "Toto písmo bylo uděláno ve staré verzi Birdfontu." 864 865 #: libbirdfont/LoadCallback.vala:35 866 msgid "You need an older version of Birdfont to open it." 867 msgstr "K jeho otevření potřebujete starší verzi Birdfontu." 868 869 #: libbirdfont/MainWindow.vala:218 870 msgid "Glyph sequence" 871 msgstr "Pořadí znaků" 872 873 #: libbirdfont/Menu.vala:37 874 msgid "File" 875 msgstr "Soubor" 876 877 #: libbirdfont/Menu.vala:43 878 msgid "New" 879 msgstr "Nový" 880 881 #: libbirdfont/Menu.vala:57 libbirdfont/RecentFiles.vala:81 882 msgid "Recent Files" 883 msgstr "Nedávno otevřené soubory" 884 885 #: libbirdfont/Menu.vala:71 886 msgid "Save As" 887 msgstr "Uložit jako" 888 889 #: libbirdfont/Menu.vala:78 890 msgid "Select Character Set" 891 msgstr "Vybrat znakovou sadu" 892 893 #: libbirdfont/Menu.vala:85 894 msgid "Quit" 895 msgstr "Ukončit" 896 897 #: libbirdfont/Menu.vala:93 898 msgid "Edit" 899 msgstr "Úpravy" 900 901 #: libbirdfont/Menu.vala:106 902 msgid "Redo" 903 msgstr "Znovu" 904 905 #: libbirdfont/Menu.vala:113 906 msgid "Copy" 907 msgstr "Kopírovat" 908 909 #: libbirdfont/Menu.vala:120 910 msgid "Paste" 911 msgstr "Vložit" 912 913 #: libbirdfont/Menu.vala:127 914 msgid "Paste In Place" 915 msgstr "Přepsat" 916 917 #: libbirdfont/Menu.vala:134 918 msgid "Select All Paths" 919 msgstr "Vybrat všechny cesty" 920 921 #: libbirdfont/Menu.vala:141 922 msgid "Move To Baseline" 923 msgstr "Přesunout na účaří" 924 925 #: libbirdfont/Menu.vala:148 libbirdfont/OverView.vala:208 926 #: libbirdfont/OverView.vala:227 927 msgid "Search" 928 msgstr "Hledat" 929 930 #: libbirdfont/Menu.vala:155 931 msgid "Simplify Path" 932 msgstr "Zjednodušit cestu" 933 934 #: libbirdfont/Menu.vala:162 935 msgid "Merge Paths" 936 msgstr "" 937 938 #: libbirdfont/Menu.vala:172 939 msgid "Close Path" 940 msgstr "Uzavřít cestu" 941 942 #: libbirdfont/Menu.vala:179 943 msgid "Glyph Sequence" 944 msgstr "Pořadí znaků" 945 946 #: libbirdfont/Menu.vala:186 947 msgid "Set Background Glyph" 948 msgstr "Nastavit znak pozadí" 949 950 #: libbirdfont/Menu.vala:193 951 msgid "Remove Background Glyph" 952 msgstr "Odstranit znak pozadí" 953 954 #: libbirdfont/Menu.vala:200 955 msgid "Create Guide" 956 msgstr "Vytvořit vodítko" 957 958 #: libbirdfont/Menu.vala:207 959 msgid "List Guides" 960 msgstr "Uvést vodítka" 961 962 #: libbirdfont/Menu.vala:214 963 msgid "Select Point Above" 964 msgstr "Vybrat výše ležící bod" 965 966 #: libbirdfont/Menu.vala:221 967 msgid "Select Next Point" 968 msgstr "Vybrat další bod" 969 970 #: libbirdfont/Menu.vala:228 971 msgid "Select Previous Point" 972 msgstr "Vybrat předchozí bod" 973 974 #: libbirdfont/Menu.vala:235 975 msgid "Select Point Below" 976 msgstr "Vybrat níže ležící bod" 977 978 #: libbirdfont/Menu.vala:249 979 msgid "Move Layer Up" 980 msgstr "Posunout vrstvu nahoru" 981 982 #: libbirdfont/Menu.vala:256 983 msgid "Move Layer Down" 984 msgstr "Posunout vrstvu dolů" 985 986 #: libbirdfont/Menu.vala:264 987 msgid "Import and Export" 988 msgstr "Zavedení a vyvedení" 989 990 #: libbirdfont/Menu.vala:270 991 msgid "Export Fonts" 992 msgstr "Vyvést písma" 993 994 #: libbirdfont/Menu.vala:277 995 msgid "Export Glyph as SVG" 996 msgstr "Vyvést znak jako SVG" 997 998 #: libbirdfont/Menu.vala:284 999 msgid "Import SVG file" 1000 msgstr "Zavést soubor SVG" 1001 1002 #: libbirdfont/Menu.vala:291 1003 msgid "Import SVG folder" 1004 msgstr "Zavést složku SVG" 1005 1006 #: libbirdfont/Menu.vala:298 1007 msgid "Import Background Image" 1008 msgstr "Zavést obrázek pozadí" 1009 1010 #: libbirdfont/Menu.vala:312 libbirdfont/Preview.vala:27 1011 msgid "Preview" 1012 msgstr "Náhled" 1013 1014 #: libbirdfont/Menu.vala:320 1015 msgid "Tab" 1016 msgstr "Karta" 1017 1018 #: libbirdfont/Menu.vala:326 1019 msgid "Next Tab" 1020 msgstr "Další karta" 1021 1022 #: libbirdfont/Menu.vala:333 1023 msgid "Previous Tab" 1024 msgstr "Předchozí karta" 1025 1026 #: libbirdfont/Menu.vala:340 1027 msgid "Close Tab" 1028 msgstr "Zavřít kartu" 1029 1030 #: libbirdfont/Menu.vala:347 1031 msgid "Close All Tabs" 1032 msgstr "Zavřít všechny karty" 1033 1034 #: libbirdfont/Menu.vala:355 1035 msgid "Spacing and Kerning" 1036 msgstr "Rozestupy a podřezávání" 1037 1038 #: libbirdfont/Menu.vala:361 1039 msgid "Show Spacing Tab" 1040 msgstr "Ukázat kartu prostrkávání (rozestupů)" 1041 1042 #: libbirdfont/Menu.vala:368 1043 msgid "Show Kerning Tab" 1044 msgstr "Ukázat kartu podřezávání (vyrovnání)" 1045 1046 #: libbirdfont/Menu.vala:375 1047 msgid "List Kerning Pairs" 1048 msgstr "Vypsat dvojice podřezávání (vyrovnání)" 1049 1050 #: libbirdfont/Menu.vala:382 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 1051 msgid "Spacing Classes" 1052 msgstr "Třídy prostrkávání (rozestupů)" 1053 1054 #: libbirdfont/Menu.vala:389 1055 msgid "Select Next Kerning Pair" 1056 msgstr "Vybrat další dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1057 1058 #: libbirdfont/Menu.vala:398 1059 msgid "Select Previous Kerning Pair" 1060 msgstr "Vybrat předchozí dvojici podřezávání (vyrovnání)" 1061 1062 #: libbirdfont/Menu.vala:407 1063 msgid "Load Kerning Strings" 1064 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce" 1065 1066 #: libbirdfont/Menu.vala:414 1067 msgid "Reload Kerning Strings" 1068 msgstr "Nahrát podřezávací řetězce znovu" 1069 1070 #: libbirdfont/Menu.vala:429 1071 msgid "Show Ligatures" 1072 msgstr "Ukázat slitky" 1073 1074 #: libbirdfont/Menu.vala:436 1075 msgid "Add Ligature" 1076 msgstr "Přidat slitek" 1077 1078 #: libbirdfont/Menu.vala:445 1079 msgid "Git" 1080 msgstr "Git" 1081 1082 #: libbirdfont/Menu.vala:451 1083 msgid "Save As .bfp" 1084 msgstr "Uložit jako BFP" 1085 1086 #: libbirdfont/Menu.vala:460 libbirdfont/OverView.vala:390 1087 msgid "Overview" 1088 msgstr "Přehled" 1089 1090 #: libbirdfont/MenuItem.vala:82 1091 msgid "UP" 1092 msgstr "NAHORU" 1093 1094 #: libbirdfont/MenuItem.vala:85 1095 msgid "DOWN" 1096 msgstr "DOLŮ" 1097 1098 #: libbirdfont/MenuItem.vala:88 1099 msgid "LEFT" 1100 msgstr "VLEVO" 1101 1102 #: libbirdfont/MenuItem.vala:91 1103 msgid "RIGHT" 1104 msgstr "VPRAVO" 1105 1106 #: libbirdfont/MenuTab.vala:81 1107 msgid "Missing metadata in font:" 1108 msgstr "V písmu chybějící popisná data:" 1109 1110 #: libbirdfont/MenuTab.vala:114 1111 msgid "" 1112 "You need to choose a different name for the TTF file with Mac adjustmets." 1113 msgstr "Pro soubor TTF s úpravami Mac musíte vybrat jiný název." 1114 1115 #: libbirdfont/MenuTab.vala:132 1116 msgid "You need to save your font before exporting it." 1117 msgstr "Před vyvedením musíte písmo uložit." 1118 1119 #: libbirdfont/MenuTab.vala:159 1120 msgid "Menu" 1121 msgstr "Nabídka" 1122 1123 #: libbirdfont/MenuTab.vala:626 1124 msgid "Add ligature" 1125 msgstr "Přidat slitek" 1126 1127 #: libbirdfont/MoveTool.vala:41 1128 msgid "Move paths" 1129 msgstr "Posunout cesty" 1130 1131 #: libbirdfont/OverView.vala:208 libbirdfont/OverView.vala:227 1132 msgid "Filter" 1133 msgstr "Filtr" 1134 1135 #: libbirdfont/OverView.vala:547 1136 msgid "No glyphs in this view." 1137 msgstr "Žádné znaky v tomto zobrazení." 1138 1139 #: libbirdfont/OverView.vala:1327 1140 msgid "See also:" 1141 msgstr "Další podrobnosti:" 1142 1143 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:30 1144 msgid "Overwrite TTF file?" 1145 msgstr "Přepsat soubor TTF?" 1146 1147 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:31 1148 msgid "Overwrite" 1149 msgstr "Přepsat" 1150 1151 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:32 libbirdfont/SaveDialog.vala:50 1152 msgid "Cancel" 1153 msgstr "Zrušit" 1154 1155 #: libbirdfont/OverWriteDialogListener.vala:33 1156 msgid "Yes, don't ask again." 1157 msgstr "Ano, tento dotaz již příště nezobrazovat." 1158 1159 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:39 libbirdfont/OverviewTools.vala:115 1160 msgid "Transform" 1161 msgstr "" 1162 1163 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:52 1164 msgid "All Glyphs" 1165 msgstr "Všechny znaky" 1166 1167 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:62 1168 msgid "Default" 1169 msgstr "Výchozí" 1170 1171 #: libbirdfont/OverviewTools.vala:102 1172 msgid "Resize" 1173 msgstr "" 1174 1175 #: libbirdfont/PenTool.vala:81 1176 msgid "Add new points" 1177 msgstr "Přidat nové body" 1178 1179 #: libbirdfont/PointTool.vala:24 1180 msgid "Move control points" 1181 msgstr "Posunout ovládací body" 1182 1183 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:27 1184 msgid "Reload webview" 1185 msgstr "Nahrát znovu webové zobrazení" 1186 1187 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:33 1188 msgid "Export fonts" 1189 msgstr "Vyvést písma" 1190 1191 #: libbirdfont/PreviewTools.vala:39 1192 msgid "Generate html document" 1193 msgstr "Vytvořit soubor HTML" 1194 1195 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:62 1196 msgid "No fonts created yet" 1197 msgstr "Ještě nevytvořena žádná písma" 1198 1199 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:65 1200 msgid "Create a New Font" 1201 msgstr "Vytvořit nové písmo" 1202 1203 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:76 1204 msgid "Glyphs" 1205 msgstr "Znaky" 1206 1207 #: libbirdfont/RecentFiles.vala:92 1208 msgid "Backups" 1209 msgstr "Zálohy" 1210 1211 #: libbirdfont/RectangleTool.vala:30 1212 msgid "Rectangle" 1213 msgstr "Obdélník" 1214 1215 #: libbirdfont/ResizeTool.vala:45 1216 msgid "Resize and rotate paths" 1217 msgstr "Změnit velikost a natočení cest" 1218 1219 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:36 1220 msgid "Save changes?" 1221 msgstr "Uložit změny?" 1222 1223 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:44 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:30 1224 msgid "Discard" 1225 msgstr "Zahodit" 1226 1227 #: libbirdfont/SaveDialogListener.vala:28 1228 msgid "Save?" 1229 msgstr "Uložit?" 1230 1231 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:80 1232 msgid "Precision for pen tool" 1233 msgstr "Přesnost pro nástroj psacího pera" 1234 1235 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:88 1236 msgid "Show or hide control point handles" 1237 msgstr "Ukázat nebo skrýt úchopy ovládacích bodů" 1238 1239 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:98 1240 msgid "Fill open paths." 1241 msgstr "Vyplnit otevřené cesty." 1242 1243 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:105 1244 msgid "Use TTF units." 1245 msgstr "Použít jednotky TTF." 1246 1247 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:108 1248 msgid "Number of points added by the freehand tool" 1249 msgstr "Počet bodů přidávaných nástrojem kreslení od ruky" 1250 1251 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:130 1252 msgid "Path simplification threshold" 1253 msgstr "Práh pro zjednodušení cesty" 1254 1255 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:149 1256 msgid "Color theme" 1257 msgstr "Téma barev" 1258 1259 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:151 1260 msgid "Key Bindings" 1261 msgstr "Přiřazení klávesových zkratek" 1262 1263 #: libbirdfont/SpacingClass.vala:45 1264 msgid "Character" 1265 msgstr "Znak" 1266 1267 #: libbirdfont/SpacingClassTab.vala:69 1268 msgid "New spacing class" 1269 msgstr "Nová třída prostrkávání (rozestupů)" 1270 1271 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:36 1272 msgid "Spacing" 1273 msgstr "Rozestupy" 1274 1275 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:233 1276 msgid "Left" 1277 msgstr "Vlevo" 1278 1279 #: libbirdfont/SpacingTab.vala:277 1280 msgid "Right" 1281 msgstr "Vpravo" 1282 1283 #: libbirdfont/SvgParser.vala:50 libbirdfont/SvgParser.vala:94 1284 msgid "Import" 1285 msgstr "Zavést" 1286 1287 #: libbirdfont/Theme.vala:421 1288 msgid "Canvas Background" 1289 msgstr "Pozadí plátna" 1290 1291 #: libbirdfont/Theme.vala:422 1292 msgid "Filled Stroke" 1293 msgstr "Vyplněný obrys" 1294 1295 #: libbirdfont/Theme.vala:423 1296 msgid "Stroke Color" 1297 msgstr "Barva tahu" 1298 1299 #: libbirdfont/Theme.vala:424 1300 msgid "Handle Color" 1301 msgstr "Barva úchopu" 1302 1303 #: libbirdfont/Theme.vala:425 1304 msgid "Fill Color" 1305 msgstr "Barva výplně" 1306 1307 #: libbirdfont/Theme.vala:426 1308 msgid "Selected Objects" 1309 msgstr "Vybrané objekty" 1310 1311 #: libbirdfont/Theme.vala:428 1312 msgid "Background 1" 1313 msgstr "Pozadí 1" 1314 1315 #: libbirdfont/Theme.vala:429 1316 msgid "Dialog Background" 1317 msgstr "Pozadí dialogu" 1318 1319 #: libbirdfont/Theme.vala:430 1320 msgid "Menu Background" 1321 msgstr "Pozadí nabídky" 1322 1323 #: libbirdfont/Theme.vala:431 1324 msgid "Default Background" 1325 msgstr "Výchozí pozadí" 1326 1327 #: libbirdfont/Theme.vala:433 1328 msgid "Checkbox Background" 1329 msgstr "Pozadí zaškrtávacího okénka" 1330 1331 #: libbirdfont/Theme.vala:435 1332 msgid "Foreground 1" 1333 msgstr "Popředí 1" 1334 1335 #: libbirdfont/Theme.vala:436 1336 msgid "Text Foreground" 1337 msgstr "Popředí textu" 1338 1339 #: libbirdfont/Theme.vala:437 1340 msgid "Table Border" 1341 msgstr "Okraj tabulky" 1342 1343 #: libbirdfont/Theme.vala:438 1344 msgid "Selection Border" 1345 msgstr "Okraj výběru" 1346 1347 #: libbirdfont/Theme.vala:439 1348 msgid "Overview Glyph" 1349 msgstr "Přehledový znak" 1350 1351 #: libbirdfont/Theme.vala:440 1352 msgid "Foreground Inverted" 1353 msgstr "Popředí obráceno" 1354 1355 #: libbirdfont/Theme.vala:441 1356 msgid "Menu Foreground" 1357 msgstr "Popředí nabídky" 1358 1359 #: libbirdfont/Theme.vala:442 1360 msgid "Selected Tab Foreground" 1361 msgstr "Popředí vybrané karty" 1362 1363 #: libbirdfont/Theme.vala:443 1364 msgid "Tab Separator" 1365 msgstr "Oddělovač karty" 1366 1367 #: libbirdfont/Theme.vala:445 1368 msgid "Highlighted 1" 1369 msgstr "Zvýrazněno 1" 1370 1371 #: libbirdfont/Theme.vala:446 1372 msgid "Highlighted Guide" 1373 msgstr "Zvýrazněné vodítko" 1374 1375 #: libbirdfont/Theme.vala:448 1376 msgid "Grid" 1377 msgstr "Mřížka" 1378 1379 #: libbirdfont/Theme.vala:450 1380 msgid "Guide 1" 1381 msgstr "Vodítko 1" 1382 1383 #: libbirdfont/Theme.vala:451 1384 msgid "Guide 2" 1385 msgstr "Vodítko 2" 1386 1387 #: libbirdfont/Theme.vala:452 1388 msgid "Guide 3" 1389 msgstr "Vodítko 3" 1390 1391 #: libbirdfont/Theme.vala:454 1392 msgid "Button Border 1" 1393 msgstr "Okraj tlačítka 1" 1394 1395 #: libbirdfont/Theme.vala:455 1396 msgid "Button Background 1" 1397 msgstr "Pozadí tlačítka 1" 1398 1399 #: libbirdfont/Theme.vala:456 1400 msgid "Button Border 2" 1401 msgstr "Okraj tlačítka 2" 1402 1403 #: libbirdfont/Theme.vala:457 1404 msgid "Button Background 2" 1405 msgstr "Pozadí tlačítka 2" 1406 1407 #: libbirdfont/Theme.vala:458 1408 msgid "Button Border 3" 1409 msgstr "Okraj tlačítka 3" 1410 1411 #: libbirdfont/Theme.vala:459 1412 msgid "Button Background 3" 1413 msgstr "Pozadí tlačítka 3" 1414 1415 #: libbirdfont/Theme.vala:460 1416 msgid "Button Border 4" 1417 msgstr "Okraj tlačítka 4" 1418 1419 #: libbirdfont/Theme.vala:461 1420 msgid "Button Background 4" 1421 msgstr "Pozadí tlačítka 4" 1422 1423 #: libbirdfont/Theme.vala:463 1424 msgid "Button Foreground" 1425 msgstr "Popředí tlačítka" 1426 1427 #: libbirdfont/Theme.vala:464 1428 msgid "Selected Button Foreground" 1429 msgstr "Popředí vybraného tlačítka" 1430 1431 #: libbirdfont/Theme.vala:466 1432 msgid "Tool Foreground" 1433 msgstr "Popředí nástroje" 1434 1435 #: libbirdfont/Theme.vala:467 1436 msgid "Selected Tool Foreground" 1437 msgstr "Popředí vybraného nástroje" 1438 1439 #: libbirdfont/Theme.vala:469 1440 msgid "Text Area Background" 1441 msgstr "Pozadí textové oblasti" 1442 1443 #: libbirdfont/Theme.vala:471 1444 msgid "Overview Item Border" 1445 msgstr "Okraj přehledové položky" 1446 1447 #: libbirdfont/Theme.vala:473 1448 msgid "Selected Overview Item" 1449 msgstr "Položka vybraného přehledu" 1450 1451 #: libbirdfont/Theme.vala:474 1452 msgid "Overview Item 1" 1453 msgstr "Položka přehledu 1" 1454 1455 #: libbirdfont/Theme.vala:475 1456 msgid "Overview Item 2" 1457 msgstr "Položka přehledu 2" 1458 1459 #: libbirdfont/Theme.vala:477 1460 msgid "Overview Selected Foreground" 1461 msgstr "Popředí vybraného přehledu" 1462 1463 #: libbirdfont/Theme.vala:478 1464 msgid "Overview Foreground" 1465 msgstr "Popředí přehledu" 1466 1467 #: libbirdfont/Theme.vala:480 1468 msgid "Glyph Count Background 1" 1469 msgstr "Pozadí počtu znaků 1" 1470 1471 #: libbirdfont/Theme.vala:481 1472 msgid "Glyph Count Background 2" 1473 msgstr "Pozadí počtu znaků 2" 1474 1475 #: libbirdfont/Theme.vala:483 1476 msgid "Dialog Shadow" 1477 msgstr "Stín dialogu" 1478 1479 #: libbirdfont/Theme.vala:485 1480 msgid "Selected Active Cubic Control Point" 1481 msgstr "Vybraný činný krychlový ovládací bod" 1482 1483 #: libbirdfont/Theme.vala:486 1484 msgid "Selected Cubic Control Point" 1485 msgstr "Vybraný krychlový ovládací bod" 1486 1487 #: libbirdfont/Theme.vala:487 1488 msgid "Active Cubic Control Point" 1489 msgstr "Činný krychlový ovládací bod" 1490 1491 #: libbirdfont/Theme.vala:488 1492 msgid "Cubic Control Point" 1493 msgstr "Krychlový ovládací bod" 1494 1495 #: libbirdfont/Theme.vala:490 1496 msgid "Selected Active Quadratic Control Point" 1497 msgstr "Vybraný činný čtvercový ovládací bod" 1498 1499 #: libbirdfont/Theme.vala:491 1500 msgid "Selected Quadratic Control Point" 1501 msgstr "Vybraný čtvercový ovládací bod" 1502 1503 #: libbirdfont/Theme.vala:492 1504 msgid "Active Quadratic Control Point" 1505 msgstr "Činný čtvercový ovládací bod" 1506 1507 #: libbirdfont/Theme.vala:493 1508 msgid "Cubic Quadratic Point" 1509 msgstr "Krychlový čtvercový bod " 1510 1511 #: libbirdfont/Theme.vala:495 1512 msgid "Selected Control Point Handle" 1513 msgstr "Vybraný úchop ovládacího bodu" 1514 1515 #: libbirdfont/Theme.vala:496 1516 msgid "Active Handle" 1517 msgstr "Činný úchop" 1518 1519 #: libbirdfont/Theme.vala:497 1520 msgid "Control Point Handle" 1521 msgstr "Úchop ovládacího bodu" 1522 1523 #: libbirdfont/Theme.vala:499 1524 msgid "Merge" 1525 msgstr "Sloučit" 1526 1527 #: libbirdfont/Theme.vala:500 1528 msgid "Spin Button" 1529 msgstr "Kruhové tlačítko" 1530 1531 #: libbirdfont/Theme.vala:501 1532 msgid "Active Spin Button" 1533 msgstr "Činné kruhové tlačítko" 1534 1535 #: libbirdfont/Theme.vala:502 1536 msgid "Zoom Bar Border" 1537 msgstr "Okraj zvětšovacího pruhu" 1538 1539 #: libbirdfont/Theme.vala:503 1540 msgid "Font Name" 1541 msgstr "Název písma" 1542 1543 #: libbirdfont/Theme.vala:687 1544 msgid "New theme" 1545 msgstr "Nový motiv" 1546 1547 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:118 1548 msgid "Add new theme" 1549 msgstr "Přidat nový motiv" 1550 1551 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:120 1552 msgid "Colors" 1553 msgstr "Barvy" 1554 1555 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:147 1556 msgid "Dark" 1557 msgstr "Tmavé" 1558 1559 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:149 1560 msgid "Bright" 1561 msgstr "Světlé" 1562 1563 #: libbirdfont/ThemeTab.vala:153 1564 msgid "Custom" 1565 msgstr "Vlastní" 1566 1567 #: libbirdfont/ThemeTools.vala:30 1568 msgid "Color" 1569 msgstr "Barva" 1570 1571 #: libbirdfont/ToolItem.vala:44 1572 msgid "Shift" 1573 msgstr "Posun" 1574 1575 #: libbirdfont/TrackTool.vala:57 1576 msgid "Freehand drawing" 1577 msgstr "Kreslení od ruky" 1578 1579 #: libbirdfont/VersionList.vala:50 1580 msgid "New version" 1581 msgstr "Nová verze" 1582 1583 #: birdfont/GtkWindow.vala:548 1584 msgid "Your fonts have been exported." 1585 msgstr "Písma byla uložena." 1586 1587 #: birdfont/GtkWindow.vala:941 1588 msgid "Full name (name and style)" 1589 msgstr "Celý název (název a styl)" 1590 1591 #: birdfont/GtkWindow.vala:948 1592 msgid "Unique identifier" 1593 msgstr "Jedinečný identifikátor" 1594 1595 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:69 1596 msgid "brighness cutoff, from 0.001 to 2, the default value is 1" 1597 msgstr "Ořez podle jasu, od 0.001 do 2, výchozí hodnota je 1" 1598 1599 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:70 1600 msgid "details, from 0.001 to 9.999, the default value is 1" 1601 msgstr "Podrobnosti, od 0.001 do 9.999, výchozí hodnota je 1" 1602 1603 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:72 1604 msgid "use quadratic control points" 1605 msgstr "Použít kvadratické ovládací body" 1606 1607 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:73 1608 msgid "simplification, from 0.001 to 1, the default value is 0.5" 1609 msgstr "Zjednodušení, od 0.001 do 1, výchozí hodnota je 0.5" 1610 1611 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:92 1612 msgid "File does not exist." 1613 msgstr "Soubor neexistuje." 1614 1615 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:98 1616 msgid "Unknown file format." 1617 msgstr "Neznámý formát souboru." 1618 1619 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:114 1620 msgid "Writing" 1621 msgstr "Zapisuje se" 1622 1623 #~ msgid "Active Control Point Handle" 1624 #~ msgstr "Činný úchop ovládacího bodu" 1625 1626 #~ msgid "Move to path to the bottom layer" 1627 #~ msgstr "Přesunout cestu do spodní vrstvy" 1628 1629 #~ msgid "Select color" 1630 #~ msgstr "Vybrat barvu" 1631 1632 #~ msgid "print this message\n" 1633 #~ msgstr "Zobrazit tuto zprávu s nápovědou\n" 1634 1635 #~ msgid "write files to this directory\n" 1636 #~ msgstr "Zapsat soubory do tohoto adresáře\n" 1637 1638 #~ msgid "write svg file\n" 1639 #~ msgstr "Zapsat soubor ve formátu SVG\n" 1640 1641 #~ msgid "write ttf and eot files\n" 1642 #~ msgstr "Zapsat soubory ve formátech TTF a EOT\n" 1643 1644 #~ msgid "Default theme" 1645 #~ msgstr "Výchozí motiv" 1646 1647 #~ msgid "High contrast theme" 1648 #~ msgstr "Motiv s vysokým kontrastem" 1649 1650 #~ msgid "Custom theme" 1651 #~ msgstr "Vlastní motiv" 1652 1653 #~ msgid "Background 2" 1654 #~ msgstr "Pozadí 2" 1655 1656 #~ msgid "Background 3" 1657 #~ msgstr "Pozadí 3" 1658 1659 #~ msgid "Background 4" 1660 #~ msgstr "Pozadí 4" 1661 1662 #~ msgid "Background 5" 1663 #~ msgstr "Pozadí 5" 1664 1665 #~ msgid "Background 6" 1666 #~ msgstr "Pozadí 6" 1667 1668 #~ msgid "Background 7" 1669 #~ msgstr "Pozadí 7" 1670 1671 #~ msgid "Background 8" 1672 #~ msgstr "Pozadí 8" 1673 1674 #~ msgid "Background 9" 1675 #~ msgstr "Pozadí 9" 1676 1677 #~ msgid "Foreground 2" 1678 #~ msgstr "Popředí 2" 1679 1680 #~ msgid "Foreground 3" 1681 #~ msgstr "Popředí 3" 1682 1683 #~ msgid "Foreground 4" 1684 #~ msgstr "Popředí 4" 1685 1686 #~ msgid "Foreground 5" 1687 #~ msgstr "Popředí 5" 1688 1689 #~ msgid "Foreground 6" 1690 #~ msgstr "Popředí 6" 1691 1692 #~ msgid "Foreground 7" 1693 #~ msgstr "Popředí 7" 1694 1695 #~ msgid "Selected Overview Item 1" 1696 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 1" 1697 1698 #~ msgid "Selected Overview Item 2" 1699 #~ msgstr "Položka vybraného přehledu 2" 1700 1701 #~ msgid "Glyph Count Background" 1702 #~ msgstr "Pozadí počtu znaků" 1703 1704 #~ msgid "New Font" 1705 #~ msgstr "Nové písmo" 1706 1707 #~ msgid "No fonts created yet." 1708 #~ msgstr "Ještě nebylo vytvořeno žádné písmo." 1709 1710 #~ msgid "Recent files" 1711 #~ msgstr "Nedávno otevřené soubory" 1712 1713 #~ msgid "Backup" 1714 #~ msgstr "Záloha" 1715 1716 #~ msgid "Control Point Tools" 1717 #~ msgstr "Nástroje pro práci s body" 1718 1719 #~ msgid "Select Background" 1720 #~ msgstr "Vybrat pozadí" 1721 1722 #~ msgid "Saving" 1723 #~ msgstr "Ukládá se" 1724 1725 #~ msgid "Loading the unicode character database" 1726 #~ msgstr "Nahrává se databáze Unicode znaků" 1727 1728 #~ msgid "Three font files have been created." 1729 #~ msgstr "Byly vytvořeny tři soubory písma." 1730 1731 #~ msgid "Writing TTF and EOT files." 1732 #~ msgstr "Zapisují se soubory TTF a EOT." 1733 1734 #~ msgid "Writing SVG file." 1735 #~ msgstr "Zapisuje se soubor SVG." 1736 1737 #~ msgid "The file is write protected." 1738 #~ msgstr "Soubor je chráněn proti zápisu." 1739 1740 #~ msgid "" 1741 #~ "Right click to edit the class and left click to kern glyphs in the class." 1742 #~ msgstr "" 1743 #~ "Klepněte pravým tlačítkem myši pro úpravu třídy a levým tlačítkem pro " 1744 #~ "podřezání (vyrovnání) znaků dané třídy (úprava mezer mezi písmeny)." 1745 1746 #~ msgid "Stroke color" 1747 #~ msgstr "Barva tahu" 1748 1749 #~ msgid "Handle color" 1750 #~ msgstr "Barva úchopu" 1751 1752 #~ msgid "Object color" 1753 #~ msgstr "Barva předmětu" 1754 1755 #~ msgid "Select Background Image" 1756 #~ msgstr "Vybrat obrázek pozadí" 1757 1758 #~ msgid "Font size" 1759 #~ msgstr "Velikost písma" 1760 1761 #~ msgid "Font size " 1762 #~ msgstr "Velikost písma " 1763 1764 #~ msgid "Show guidelines for x-height and baseline" 1765 #~ msgstr "Zobrazit pomocné linky střední a dolní dotažnice" 1766 1767 #~ msgid "Adjust right side bearing." 1768 #~ msgstr "Upravit spojitost pravé strany" 1769 1770 #~ msgid "Insert last edited glyph" 1771 #~ msgstr "Vložit naposledy upravovaný znak" 1772 1773 #~ msgid "Loading XML data." 1774 #~ msgstr "Nahrávají se data XML." 1775 1776 #~ msgid "Default language" 1777 #~ msgstr "Výchozí jazyk" 1778 1779 #~ msgid "Private use area" 1780 #~ msgstr "Zvláštní symboly souboru znaků" 1781 1782 #~ msgid "Show full unicode characters set" 1783 #~ msgstr "Ukázat úplnou znakovou sadu Unicode" 1784 1785 #~ msgid "Show default characters set" 1786 #~ msgstr "Ukázat výchozí znakovou sadu" 1787 1788 #~ msgid "Show all characters in the font" 1789 #~ msgstr "Ukázat všechny v písmu obsažené znaky" 1790 1791 #~ msgid "Use one pixel per unit" 1792 #~ msgstr "Použít jeden pixel na jednotku" 1793 1794 #~ msgid "Set precision" 1795 #~ msgstr "Stanovit přesnost" 1796 1797 #~ msgid "" 1798 #~ "Show all control point handles or only handles for the selected points." 1799 #~ msgstr "Ukázat všechny ovládací body nebo jen vybrané body." 1800 1801 #~ msgid "Set fill color for open paths." 1802 #~ msgstr "Stanovit barvu výplně pro otevřené cesty." 1803 1804 #~ msgid "Adjust the number of samples per point in the freehand tool." 1805 #~ msgstr "Nastavit počet vzorků na bod v nástroji pro kreslení od ruky." 1806 1807 #~ msgid "Simplification threshold" 1808 #~ msgstr "Hodnota prahu zjednodušení" 1809 1810 #~ msgid "Kerning:" 1811 #~ msgstr "Podřezávání:" 1812 1813 #~ msgid "Text" 1814 #~ msgstr "Text" 1815 1816 #~ msgid "_New" 1817 #~ msgstr "_Nový" 1818 1819 #~ msgid "_Open" 1820 #~ msgstr "_Otevřít" 1821 1822 #~ msgid "_Recent Files" 1823 #~ msgstr "Ne_dávné dokumenty" 1824 1825 #~ msgid "Save _as" 1826 #~ msgstr "Uloži_t jako" 1827 1828 #~ msgid "_Export" 1829 #~ msgstr "_Vyvést" 1830 1831 #~ msgid "_Preview" 1832 #~ msgstr "Ná_hled" 1833 1834 #~ msgid "Name and _Description" 1835 #~ msgstr "Název a _popis" 1836 1837 #~ msgid "Select _Character Set" 1838 #~ msgstr "Vybrat _znakovou sadu" 1839 1840 #~ msgid "_Quit" 1841 #~ msgstr "U_končit" 1842 1843 #~ msgid "_Undo" 1844 #~ msgstr "_Zpět" 1845 1846 #~ msgid "_Redo" 1847 #~ msgstr "_Znovu" 1848 1849 #~ msgid "_Copy" 1850 #~ msgstr "_Kopírovat" 1851 1852 #~ msgid "_Paste" 1853 #~ msgstr "_Vložit" 1854 1855 #~ msgid "Paste _In Place" 1856 #~ msgstr "Vložit v _původní poloze" 1857 1858 #~ msgid "Select All Pa_ths" 1859 #~ msgstr "Vybrat všechny _cesty" 1860 1861 #~ msgid "Move _To Baseline" 1862 #~ msgstr "Přesunout _na základní linku" 1863 1864 #~ msgid "_Search" 1865 #~ msgstr "_Hledat" 1866 1867 #~ msgid "_Export Glyph as SVG" 1868 #~ msgstr "_Vyvést znak jako SVG" 1869 1870 #~ msgid "_Import SVG" 1871 #~ msgstr "_Zavést SVG" 1872 1873 #~ msgid "Simpl_ify Path" 1874 #~ msgstr "Zj_ednodušit cestu" 1875 1876 #~ msgid "Close _Path" 1877 #~ msgstr "Zavřít ce_stu" 1878 1879 #~ msgid "_Glyph Sequence" 1880 #~ msgstr "Pořadí zn_aků" 1881 1882 #~ msgid "Set Glyph _Background" 1883 #~ msgstr "Nastavit _pozadí znaku" 1884 1885 #~ msgid "_Remove Glyph Background" 1886 #~ msgstr "_Odstranit pozadí znaku" 1887 1888 #~ msgid "_Select Point Above" 1889 #~ msgstr "_Vybrat bod ležící nad" 1890 1891 #~ msgid "Select _Next Point" 1892 #~ msgstr "Vybrat _další bod" 1893 1894 #~ msgid "Select _Previous Point" 1895 #~ msgstr "Vybrat _předchozí bod" 1896 1897 #~ msgid "Select Point _Below" 1898 #~ msgstr "Vybrat bod ležící p_od" 1899 1900 #~ msgid "_Next Tab" 1901 #~ msgstr "_Další karta" 1902 1903 #~ msgid "_Previous Tab" 1904 #~ msgstr "_Předchozí karta" 1905 1906 #~ msgid "_Close Tab" 1907 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 1908 1909 #~ msgid "Close _All Tabs" 1910 #~ msgstr "Zavřít _všechny karty" 1911 1912 #~ msgid "_Create Path" 1913 #~ msgstr "Vy_tvořit cestu" 1914 1915 #~ msgid "_Zoom" 1916 #~ msgstr "_Zvětšení" 1917 1918 #~ msgid "_Create Counter Path" 1919 #~ msgstr "_Vytvořit opačnou cestu" 1920 1921 #~ msgid "_Move" 1922 #~ msgstr "_Posunout" 1923 1924 #~ msgid "Show _Full Unicode Characters Set" 1925 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 1926 1927 #~ msgid "Show De_fault Characters Set" 1928 #~ msgstr "Ukázat _výchozí znakovou sadu" 1929 1930 #~ msgid "Show Characters in Font" 1931 #~ msgstr "Ukázat v písmu obsažené znaky" 1932 1933 #~ msgid "Add New _Grid Item" 1934 #~ msgstr "Přidat novou položku na _mřížku" 1935 1936 #~ msgid "Remove Gr_id Item" 1937 #~ msgstr "Odstranit položku z mříž_ky" 1938 1939 #~ msgid "_Zoom In" 1940 #~ msgstr "Při_blížit" 1941 1942 #~ msgid "Zoom _Out" 1943 #~ msgstr "Od_dálit" 1944 1945 #~ msgid "U_se One Pixel Per Unit" 1946 #~ msgstr "Po_užít jeden pixel na jednotku" 1947 1948 #~ msgid "Show Kerning _Tab" 1949 #~ msgstr "Ukázat _kartu podřezávání" 1950 1951 #~ msgid "_List Kerning Pairs" 1952 #~ msgstr "V_ypsat dvojice podřezávání" 1953 1954 #~ msgid "Show _Spacing Tab" 1955 #~ msgstr "Ukázat kartu _rozestavění" 1956 1957 #~ msgid "Select _Next Kerning Pair" 1958 #~ msgstr "Vybrat _další dvojici podřezávání" 1959 1960 #~ msgid "Select _Previous Kerning Pair" 1961 #~ msgstr "Vybrat _předchozí dvojici podřezávání" 1962 1963 #~ msgid "_Save as .bfp" 1964 #~ msgstr "Uložit _jako .bfp" 1965 1966 #~ msgid "_Show Ligatures" 1967 #~ msgstr "_Ukázat slitky" 1968 1969 #~ msgid "_Add Ligature" 1970 #~ msgstr "_Přidat slitek" 1971 1972 #~ msgid "_File" 1973 #~ msgstr "_Soubor" 1974 1975 #~ msgid "_Edit" 1976 #~ msgstr "Úp_ravy" 1977 1978 #~ msgid "_Tab" 1979 #~ msgstr "_Karta" 1980 1981 #~ msgid "T_ool" 1982 #~ msgstr "_Nástroj" 1983 1984 #~ msgid "_Kerning" 1985 #~ msgstr "_Podřezávání" 1986 1987 #~ msgid "_Close tab" 1988 #~ msgstr "_Zavřít kartu" 1989 1990 #~ msgid "Show _full unicode characters set" 1991 #~ msgstr "Ukázat úpl_nou znakovou sadu Unicode" 1992 1993 #~ msgid "Zoom in on region boundaries" 1994 #~ msgstr "Auf Bereichsgrenzen vergrößern" 1995 1996 #~ msgid "Set contrast for background image" 1997 #~ msgstr "Kontrast Hintergrundbild einstellen" 1998 1999 #~ msgid "Backgrounds" 2000 #~ msgstr "Hintergründe" 2001 2002 #~ msgid "Creating thumbnails" 2003 #~ msgstr "Miniaturbilder werden erstellt" 2004 2005 #~ msgid "Delay response for editing tools" 2006 #~ msgstr "Verzögerte Reaktion für Bearbeitungswerkzeuge" 2007 2008 #~ msgid "_Remove All Kerning Pairs" 2009 #~ msgstr "Alle Unterschneidungs-Paare _entfernen" 2010 2011 #~ msgid "Merge paths" 2012 #~ msgstr "Pfade vereinen" 2013 2014 #~ msgid "Delete selected glyph" 2015 #~ msgstr "Ausgewähltes Zeichen löschen" 2016 2017 #~ msgid "Zoom in on region boundries" 2018 #~ msgstr "Innerhalb der Bereichsgrenzen vergrößern" 2019 2020 #~ msgid "Right click or use left command key and click to add new points" 2021 #~ msgstr "" 2022 #~ "Rechtsklick oder linke Steuerungs-Taste gedrückt halten und klicken, um " 2023 #~ "neue Punkte hinzuzufügen" 2024 2025 #~ msgid "Right click to add new points, left click to move points" 2026 #~ msgstr "" 2027 #~ "Rechtsklick um neue Punkte hinzuzufügen, Linksklink um Punkte zu " 2028 #~ "verschieben" 2029 2030 #~ msgid "and double click to add new point on path." 2031 #~ msgstr "und Doppelklick um einen neuen Punkt auf einem Pfad zu erstellen." 2032 2033 #~ msgid "Zoom to scale 1:1" 2034 #~ msgstr "Zoom para escala 1:1" 2035 2036 #~ msgid "Zoom in at region boundries" 2037 #~ msgstr "Ajustar para limites do caractere" 2038 2039 #~ msgid "Zoom in background image" 2040 #~ msgstr "Ajustar zoom para imagem de fundo" 2041 2042 #~ msgid "_Save" 2043 #~ msgstr "_Salvar" 2044 2045 #~ msgid "exit if a test case failes" 2046 #~ msgstr "sair se um caso de teste falhar" 2047 2048 #~ msgid "Postscript name" 2049 #~ msgstr "Nome Postscript" 2050 2051 #~ msgid "Recover" 2052 #~ msgstr "Recuperar" 2053 2054 #~ msgid "Delete all" 2055 #~ msgstr "Remover todos" 2056 2057 #~ msgid "Full name (name & style)" 2058 #~ msgstr "Nome completo (nome e estilo)" 2059 2060 #~ msgid "Update name & description" 2061 #~ msgstr "Atualizar nome e descrição" 2062 2063 #~ msgid "Create a new font" 2064 #~ msgstr "Criar uma nova fonte" 2065 2066 #~ msgid "Add name and description to this font." 2067 #~ msgstr "Adicionar nome e descrição para esta fonte." 2068 2069 #~ msgid "Preferences" 2070 #~ msgstr "Preferências" 2071 2072 #~ msgid "Export SVG, TTF & EOT fonts" 2073 #~ msgstr "Exportar fontes em SVG, TTF e EOT" 2074 2075 #~ msgid "Export SVG font and view the result" 2076 #~ msgstr "Exportar fonte SVG e visualizar resultado" 2077 2078 #~ msgid "" 2079 #~ "The loaded font can be overwritten if you choose to continue with preview." 2080 #~ msgstr "" 2081 #~ "A fonte carregada pode ser sobrescrita se você escolher continuar a " 2082 #~ "visualização." 2083 2084 #~ msgid "Continue" 2085 #~ msgstr "Continuar" 2086 2087 #~ msgid "Continue and don't ask me again." 2088 #~ msgstr "Continue e não pergunte novamente." 2089 2090 #~ msgid "Use left command key (⌘) + click to add new points" 2091 #~ msgstr "" 2092 #~ "Pressione a tecla de comando da esquerda (⌘) e clique para adicionar " 2093 #~ "pontos" 2094 2095 #~ msgid "Save as" 2096 #~ msgstr "Salvar como" 2097 2098 #~ msgid "Show all characters in font" 2099 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres presentes na fonte" 2100 2101 #~ msgid "_Description" 2102 #~ msgstr "_Descrição" 2103 2104 #~ msgid "_Select all paths" 2105 #~ msgstr "Selecionar _todos os caminhos" 2106 2107 #~ msgid "_Export glyph as SVG" 2108 #~ msgstr "_Exportar caractere como SVG" 2109 2110 #~ msgid "Close _path" 2111 #~ msgstr "_Fechar caminho" 2112 2113 #~ msgid "_Select point above" 2114 #~ msgstr "_Selecionar ponto acima" 2115 2116 #~ msgid "Select _next point" 2117 #~ msgstr "Selecionar _próximo ponto" 2118 2119 #~ msgid "Select _previous point" 2120 #~ msgstr "Selecionar ponto _anterior" 2121 2122 #~ msgid "Select point _below" 2123 #~ msgstr "Selecionar ponto _inferior" 2124 2125 #~ msgid "_Next tab" 2126 #~ msgstr "_Próxima aba" 2127 2128 #~ msgid "_Previous tab" 2129 #~ msgstr "Aba a_nterior" 2130 2131 #~ msgid "Close _all tabs" 2132 #~ msgstr "Fechar _todas as abas" 2133 2134 #~ msgid "_Create path" 2135 #~ msgstr "_Criar caminho" 2136 2137 #~ msgid "_Create counter path" 2138 #~ msgstr "_Criar caminho inverso" 2139 2140 #~ msgid "Show de_fault characters set" 2141 #~ msgstr "E_xibir sequência de caracteres padrão" 2142 2143 #~ msgid "Show characters in font" 2144 #~ msgstr "Exibir todos os caracteres da fonte" 2145 2146 #~ msgid "Add new _grid item" 2147 #~ msgstr "Adicionar novo item de _grade" 2148 2149 #~ msgid "Remove gr_id item" 2150 #~ msgstr "Remover item de g_rade" 2151 2152 #~ msgid "_Zoom in" 2153 #~ msgstr "Aumentar _zoom" 2154 2155 #~ msgid "Zoom _out" 2156 #~ msgstr "Diminuir zo_om" 2157 2158 #~ msgid "Zoom to _scale 1:1" 2159 #~ msgstr "Zoom para e_scala 1:1" 2160 2161 #~ msgid "" 2162 #~ "The loaded font will be overwritten if you choose to continue with " 2163 #~ "preview." 2164 #~ msgstr "A fonte carregada será sobrescrita se você continuar com a prévia." 2165 2166 #~ msgid "Export glyph to svg file" 2167 #~ msgstr "Exportar caractere para arquivo svg" 2168 2169 #~ msgid "Wrote font files" 2170 #~ msgstr "Escreveu arquivos de fonte" 2171 2172 #~ msgid "Create new kerning class" 2173 #~ msgstr "Neue Unterschneidungsklasse erstellen" 2174 2175 #~ msgid "Zoom to _Scale 1:1" 2176 #~ msgstr "Zoom auf _Maßstab 1:1" 2177