The Birdfont Source Code


All Repositories / birdfont.git / blobdiff – RSS feed

Update translations

Changes made to po/sv.po

Contributing

Send patches or pull requests to johan.mattsson.m@gmail.com.
Clone this repository: git clone https://github.com/johanmattssonm/birdfont.git
blob:a/po/sv.po -> blob:b/po/sv.po
--- po/sv.po +++ po/sv.po @@ -6,8 +6,8 @@ msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" - "POT-Creation-Date: 2015-08-18 12:46+0200\n" - "PO-Revision-Date: 2015-08-15 15:38+0000\n" + "POT-Creation-Date: 2015-08-27 09:24+0200\n" + "PO-Revision-Date: 2015-08-27 07:24+0000\n" "Last-Translator: Johan <johan.mattsson.m@gmail.com>\n" "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" "Language: sv\n" @@ -16,18 +16,18 @@ "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" "X-Generator: Pootle 2.5.1-rc1\n" - "X-POOTLE-MTIME: 1439653092.000000\n" + "X-POOTLE-MTIME: 1440660247.000000\n" #: libbirdfont/Argument.vala:276 msgid "Usage" msgstr "Användning" - #: libbirdfont/Argument.vala:278 libbirdfont/BirdFont.vala:179 + #: libbirdfont/Argument.vala:278 libbirdfont/BirdFont.vala:180 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 msgid "FILE" msgstr "FIL" - #: libbirdfont/Argument.vala:278 libbirdfont/BirdFont.vala:179 + #: libbirdfont/Argument.vala:278 libbirdfont/BirdFont.vala:180 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:68 msgid "OPTION" msgstr "FLAGGOR" @@ -135,7 +135,7 @@ msgid "on axis" msgstr "på axel" - #: libbirdfont/BirdFont.vala:23 libbirdfont/BirdFont.vala:177 + #: libbirdfont/BirdFont.vala:23 libbirdfont/BirdFont.vala:178 #: birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:66 msgid "Usage:" msgstr "Användning:" @@ -148,65 +148,65 @@ msgid "SVG-FILES ..." msgstr "SVG-FILER ..." - #: libbirdfont/BirdFont.vala:59 libbirdfont/BirdFont.vala:67 + #: libbirdfont/BirdFont.vala:60 libbirdfont/BirdFont.vala:68 msgid "does not exist." msgstr "finns inte." - #: libbirdfont/BirdFont.vala:68 + #: libbirdfont/BirdFont.vala:69 msgid "A new font will be created." msgstr "En ny font kommer att skapas." - #: libbirdfont/BirdFont.vala:90 + #: libbirdfont/BirdFont.vala:91 msgid "Failed to import" msgstr "Misslyckades med att importera" - #: libbirdfont/BirdFont.vala:91 + #: libbirdfont/BirdFont.vala:92 msgid "Aborting" msgstr "Avbryter" - #: libbirdfont/BirdFont.vala:129 + #: libbirdfont/BirdFont.vala:130 msgid "is not the name of a glyph or a Unicode value." msgstr "är inte namnet på ett tecken eller ett Unicode värde." - #: libbirdfont/BirdFont.vala:130 + #: libbirdfont/BirdFont.vala:131 msgid "Unicode values must start with U+." msgstr "Unicode värden måste börja med U+." - #: libbirdfont/BirdFont.vala:156 + #: libbirdfont/BirdFont.vala:157 msgid "Adding" msgstr "Lägger till" - #: libbirdfont/BirdFont.vala:160 + #: libbirdfont/BirdFont.vala:161 msgid "to" msgstr "till" - #: libbirdfont/BirdFont.vala:162 + #: libbirdfont/BirdFont.vala:163 msgid "Glyph" msgstr "Tecken" - #: libbirdfont/BirdFont.vala:166 libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:135 - #: libbirdfont/Menu.vala:482 libbirdfont/Menu.vala:484 + #: libbirdfont/BirdFont.vala:167 libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:135 + #: libbirdfont/Menu.vala:489 libbirdfont/Menu.vala:491 #: libbirdfont/VersionList.vala:259 birdfont/GtkWindow.vala:955 msgid "Version" msgstr "Version" - #: libbirdfont/BirdFont.vala:180 birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 + #: libbirdfont/BirdFont.vala:181 birdfont-autotrace/AutoTrace.vala:71 msgid "print this message" msgstr "visa detta meddelande" - #: libbirdfont/BirdFont.vala:181 + #: libbirdfont/BirdFont.vala:182 msgid "write files to this directory" msgstr "skriv filer till denna katalog" - #: libbirdfont/BirdFont.vala:182 + #: libbirdfont/BirdFont.vala:183 msgid "write svg file" msgstr "skriv en svg-fil" - #: libbirdfont/BirdFont.vala:183 + #: libbirdfont/BirdFont.vala:184 msgid "write ttf and eot file" msgstr "skriv ttf- och eot-filer" - #: libbirdfont/BirdFont.vala:297 + #: libbirdfont/BirdFont.vala:294 msgid "Can't find output directory" msgstr "Kan inte hitta mappen som filerna ska skrivas till" @@ -274,7 +274,7 @@ #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:52 #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:182 libbirdfont/ExportSettings.vala:133 - #: libbirdfont/Menu.vala:475 libbirdfont/TableLayout.vala:203 + #: libbirdfont/Menu.vala:482 libbirdfont/TableLayout.vala:203 msgid "Name and Description" msgstr "Namn och beskrivning" @@ -284,7 +284,7 @@ msgstr "PostScript namn" #: libbirdfont/DescriptionDisplay.vala:66 libbirdfont/MenuTab.vala:89 - #: libbirdfont/MenuTab.vala:626 birdfont/GtkWindow.vala:906 + #: libbirdfont/MenuTab.vala:644 birdfont/GtkWindow.vala:906 msgid "Name" msgstr "Namn" @@ -329,7 +329,7 @@ msgid "Control Point" msgstr "Kontrollpunkt" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:122 libbirdfont/Menu.vala:243 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:122 libbirdfont/Menu.vala:250 msgid "Layers" msgstr "Lager" @@ -465,112 +465,112 @@ msgid "Set background threshold" msgstr "Ställ in tröskelvärde för bakgrundsbilden" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:743 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:744 msgid "Amount of autotrace details" msgstr "Mängden genererade detaljer i autotrace" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:761 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:763 msgid "Autotrace simplification" msgstr "Förenkling av genererade slingor" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:778 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:773 msgid "Autotrace background image" msgstr "Automatisk konvertering från bakgrundsbild till vektorgrafik" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:787 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:782 msgid "Delete background image" msgstr "Radera bakgrundsbild" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:794 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:789 msgid "Add layer" msgstr "Lägg till lager" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:804 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:799 msgid "Show layers" msgstr "Visa lager" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:814 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:809 msgid "Apply stroke" msgstr "Använd sträck" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:847 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:842 libbirdfont/SettingsTab.vala:34 msgid "Stroke width" msgstr "Linjebredd" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:889 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:884 msgid "Create outline form stroke" msgstr "Skapa kantlinje från streck" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:897 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:892 msgid "Butt line cap" msgstr "Rak linjeavslutning" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:921 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:916 msgid "Round line cap" msgstr "Rund linjeavslutning" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:946 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:941 msgid "Square line cap" msgstr "Kvadratisk linjeavslutning" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1015 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1010 msgid "Show guidelines" msgstr "Visa stödlinjer" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1027 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1022 msgid "Show more guidelines" msgstr "Visa fler stödlinjer" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1043 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1038 msgid "Show guidelines at top and bottom margin" msgstr "Visa stödlinjer för botten- och toppmarginaler" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1067 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1062 msgid "Lock guides and grid" msgstr "Lås stödlinjer och rutnät" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1109 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1104 msgid "Zoom Out More" msgstr "Zooma ut ytterligare" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1118 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1113 msgid "Show full glyph" msgstr "Visa hela" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1125 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1120 msgid "Fit in view" msgstr "Anpassa till vy" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1132 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1127 msgid "Zoom in on background image" msgstr "Visa hela bakgrundsbilden" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1142 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1137 msgid "Previous view" msgstr "Föregående vy" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1148 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1143 msgid "Next view" msgstr "Nästa vy" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1355 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1350 msgid "Background Tools" msgstr "Bakgrundsverktyg" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1370 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1365 msgid "Control Points" msgstr "Kontrollpunkter" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1386 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1381 msgid "Object Tools" msgstr "Objekt verktyg" - #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1538 + #: libbirdfont/DrawingTools.vala:1533 msgid "Set size for grid" msgstr "Ställ in storleken på rutmönstret" #: libbirdfont/ExportSettings.vala:41 libbirdfont/ExportSettings.vala:185 - #: libbirdfont/Menu.vala:305 + #: libbirdfont/Menu.vala:312 msgid "Export Settings" msgstr "Exportinställningar" @@ -595,7 +595,7 @@ msgstr "Exportera" #: libbirdfont/ExportTool.vala:193 libbirdfont/Menu.vala:64 - #: libbirdfont/MenuTab.vala:284 libbirdfont/SaveCallback.vala:67 + #: libbirdfont/MenuTab.vala:302 libbirdfont/SaveCallback.vala:67 #: libbirdfont/SaveDialog.vala:38 libbirdfont/SaveDialogListener.vala:29 msgid "Save" msgstr "Spara" @@ -624,7 +624,7 @@ msgid "Save font" msgstr "Spara typsnitt" - #: libbirdfont/FileTools.vala:49 libbirdfont/Menu.vala:468 + #: libbirdfont/FileTools.vala:49 libbirdfont/Menu.vala:475 #: libbirdfont/SettingsDisplay.vala:211 libbirdfont/SettingsTab.vala:31 #: libbirdfont/SettingsTab.vala:159 msgid "Settings" @@ -818,7 +818,7 @@ msgstr "Kontextuell ligatur" #: libbirdfont/LigatureList.vala:126 libbirdfont/LigatureList.vala:140 - #: libbirdfont/Menu.vala:423 + #: libbirdfont/Menu.vala:430 msgid "Ligatures" msgstr "Ligaturer" @@ -834,7 +834,7 @@ msgid "End" msgstr "Slut" - #: libbirdfont/Ligatures.vala:185 libbirdfont/OverView.vala:1304 + #: libbirdfont/Ligatures.vala:185 libbirdfont/OverView.vala:1329 msgid "Ligature" msgstr "Ligatur" @@ -915,171 +915,175 @@ msgstr "Markera alla slingor" #: libbirdfont/Menu.vala:141 + msgid "Select All Glyphs" + msgstr "Markera alla tecken" + + #: libbirdfont/Menu.vala:148 msgid "Move To Baseline" msgstr "Flytta till baslinjen" - #: libbirdfont/Menu.vala:148 libbirdfont/OverView.vala:208 - #: libbirdfont/OverView.vala:227 + #: libbirdfont/Menu.vala:155 libbirdfont/OverView.vala:233 + #: libbirdfont/OverView.vala:252 msgid "Search" msgstr "Sök" - #: libbirdfont/Menu.vala:155 + #: libbirdfont/Menu.vala:162 msgid "Simplify Path" msgstr "Förenkla slinga" - #: libbirdfont/Menu.vala:162 + #: libbirdfont/Menu.vala:169 msgid "Merge Paths" msgstr "Sammanfoga slingor" - #: libbirdfont/Menu.vala:172 + #: libbirdfont/Menu.vala:179 msgid "Close Path" msgstr "Stäng slinga" - #: libbirdfont/Menu.vala:179 + #: libbirdfont/Menu.vala:186 msgid "Glyph Sequence" msgstr "Teckensekvens" - #: libbirdfont/Menu.vala:186 + #: libbirdfont/Menu.vala:193 msgid "Set Background Glyph" msgstr "Ange bakgrundstecken" - #: libbirdfont/Menu.vala:193 + #: libbirdfont/Menu.vala:200 msgid "Remove Background Glyph" msgstr "Ta bort bakgrundstecknet" - #: libbirdfont/Menu.vala:200 + #: libbirdfont/Menu.vala:207 msgid "Create Guide" msgstr "Skapa hjälplinje" - #: libbirdfont/Menu.vala:207 + #: libbirdfont/Menu.vala:214 msgid "List Guides" msgstr "Redigera hjälplinjer" - #: libbirdfont/Menu.vala:214 + #: libbirdfont/Menu.vala:221 msgid "Select Point Above" msgstr "Välj punkten ovanför" - #: libbirdfont/Menu.vala:221 + #: libbirdfont/Menu.vala:228 msgid "Select Next Point" msgstr "Välj punkten till höger" - #: libbirdfont/Menu.vala:228 + #: libbirdfont/Menu.vala:235 msgid "Select Previous Point" msgstr "Välj punkten till vänster" - #: libbirdfont/Menu.vala:235 + #: libbirdfont/Menu.vala:242 msgid "Select Point Below" msgstr "Välj punkten nedanför" - #: libbirdfont/Menu.vala:249 + #: libbirdfont/Menu.vala:256 msgid "Move Layer Up" msgstr "Flytta lager uppåt" - #: libbirdfont/Menu.vala:256 + #: libbirdfont/Menu.vala:263 msgid "Move Layer Down" msgstr "Flytta lager neråt" - #: libbirdfont/Menu.vala:264 + #: libbirdfont/Menu.vala:271 msgid "Import and Export" msgstr "Import och export" - #: libbirdfont/Menu.vala:270 + #: libbirdfont/Menu.vala:277 msgid "Export Fonts" msgstr "Exportera fonter" - #: libbirdfont/Menu.vala:277 + #: libbirdfont/Menu.vala:284 msgid "Export Glyph as SVG" msgstr "Exportera tecken som SVG" - #: libbirdfont/Menu.vala:284 + #: libbirdfont/Menu.vala:291 msgid "Import SVG file" msgstr "Infoga en SVG fil" - #: libbirdfont/Menu.vala:291 + #: libbirdfont/Menu.vala:298 msgid "Import SVG folder" msgstr "Infoga en SVG mapp" - #: libbirdfont/Menu.vala:298 + #: libbirdfont/Menu.vala:305 msgid "Import Background Image" msgstr "Infoga en bakgrundsbild" - #: libbirdfont/Menu.vala:312 libbirdfont/Preview.vala:27 + #: libbirdfont/Menu.vala:319 libbirdfont/Preview.vala:27 msgid "Preview" msgstr "Förhandsgranska" - #: libbirdfont/Menu.vala:320 + #: libbirdfont/Menu.vala:327 msgid "Tab" msgstr "Flik" - #: libbirdfont/Menu.vala:326 + #: libbirdfont/Menu.vala:333 msgid "Next Tab" msgstr "Nästa flik" - #: libbirdfont/Menu.vala:333 + #: libbirdfont/Menu.vala:340 msgid "Previous Tab" msgstr "Föregående flik" - #: libbirdfont/Menu.vala:340 + #: libbirdfont/Menu.vala:347 msgid "Close Tab" msgstr "Stäng flik" - #: libbirdfont/Menu.vala:347 + #: libbirdfont/Menu.vala:354 msgid "Close All Tabs" msgstr "Stäng alla flikar" - #: libbirdfont/Menu.vala:355 + #: libbirdfont/Menu.vala:362 msgid "Spacing and Kerning" msgstr "Teckenavstånd och Kerning" - #: libbirdfont/Menu.vala:361 + #: libbirdfont/Menu.vala:368 msgid "Show Spacing Tab" msgstr "Visa teckenavstånd" - #: libbirdfont/Menu.vala:368 + #: libbirdfont/Menu.vala:375 msgid "Show Kerning Tab" msgstr "Visa kerningflik" - #: libbirdfont/Menu.vala:375 + #: libbirdfont/Menu.vala:382 msgid "List Kerning Pairs" msgstr "Lista alla kerningpar" - #: libbirdfont/Menu.vala:382 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 + #: libbirdfont/Menu.vala:389 libbirdfont/SpacingClassTab.vala:80 msgid "Spacing Classes" msgstr "Mellanrumsklasser" - #: libbirdfont/Menu.vala:389 + #: libbirdfont/Menu.vala:396 msgid "Select Next Kerning Pair" msgstr "Välj nästa kerningpar" - #: libbirdfont/Menu.vala:398 + #: libbirdfont/Menu.vala:405 msgid "Select Previous Kerning Pair" msgstr "Välj föregående kerningpar" - #: libbirdfont/Menu.vala:407 + #: libbirdfont/Menu.vala:414 msgid "Load Kerning Strings" msgstr "Ladda kerning strängar" - #: libbirdfont/Menu.vala:414 + #: libbirdfont/Menu.vala:421 msgid "Reload Kerning Strings" msgstr "Läs in kerning strängarna igen" - #: libbirdfont/Menu.vala:429 + #: libbirdfont/Menu.vala:436 msgid "Show Ligatures" msgstr "Visa ligaturer" - #: libbirdfont/Menu.vala:436 + #: libbirdfont/Menu.vala:443 msgid "Add Ligature" msgstr "Lägg till ligatur" - #: libbirdfont/Menu.vala:445 + #: libbirdfont/Menu.vala:452 msgid "Git" msgstr "Git" - #: libbirdfont/Menu.vala:451 + #: libbirdfont/Menu.vala:458 msgid "Save As .bfp" msgstr "Spara som .bfp" - #: libbirdfont/Menu.vala:460 libbirdfont/OverView.vala:390 + #: libbirdfont/Menu.vala:467 libbirdfont/OverView.vala:415 msgid "Overview" msgstr "Översikt" @@ -1116,7 +1120,7 @@ msgid "Menu" msgstr "Meny" - #: libbirdfont/MenuTab.vala:626 + #: libbirdfont/MenuTab.vala:644 msgid "Add ligature" msgstr "Lägg till ligatur" @@ -1124,15 +1128,15 @@ msgid "Move paths" msgstr "Flytta objekt" - #: libbirdfont/OverView.vala:208 libbirdfont/OverView.vala:227 + #: libbirdfont/OverView.vala:233 libbirdfont/OverView.vala:252 msgid "Filter" msgstr "Filtrera" - #: libbirdfont/OverView.vala:547 + #: libbirdfont/OverView.vala:572 msgid "No glyphs in this view." msgstr "Inga tecken att visa." - #: libbirdfont/OverView.vala:1327 + #: libbirdfont/OverView.vala:1352 msgid "See also:" msgstr "Se även:"